Bản mẫu:Xh-thiếu sử dụng hợp lý

(đổi hướng từ Bản mẫu:Db-tt6)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách dùngSửa đổi

{{thế:Thiếu SDHL}}

Bản mẫu này sẽ xếp trang vào Thể loại:Hình thiếu mô tả hợp lý.