Bản mẫu:Year nav

Thiên niên kỷ:
Thế kỷ:
Thập niên:
  • '
Năm:
  • '
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Mất một tham số tùy chọn, số năm. Tiền tố nó với một dấu trừ cho TCN.

Trong nhiều năm qua AD số có thể được bỏ qua nếu nó là tên trang.

Chiều rộng hộp co lại gần 6% cho các kích cỡ số năm rất nhỏ hơn.

Ví dụ cho "{{Year nav|2014}}" ở bên phải:
Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 3
Thế kỷ:
Thập niên:
Năm:
Ví dụ cho "{{Year nav|14}}" ở bên phải:
Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1
Thế kỷ:
Thập niên:
Năm:
Ví dụ cho "{{Year nav|2062}}" ở bên phải:
Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 3
Thế kỷ:
Thập niên:
Năm:
Ví dụ cho "{{Year nav|-817}}" ở bên phải:
Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1 TCN
Thế kỷ:
Thập niên:
Năm:

|số năm có thể viết ngẫu nhiên, nhưng đừng viết {{Year nav|0}} bởi vì trong lịch Gregory không có năm 0.


Xem thêmSửa đổi