Mở trình đơn chính

Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam là một chức vụ cao cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam, đứng đầu Tổng cục chính trị, có chức trách trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động của Tổng cục, chỉ đạo cơ quan chính trị cấp dưới, đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân.

Đảm nhận chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thường là một sĩ quan cao cấp mang quân hàm từ trung tướng đến Đại tướng theo Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi năm 2014[1], do Chủ tịch nước bổ nhiệm, dưới quyền lãnh đạo của Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương và dưới quyền hành chính của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trên thực tế, trong tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam, chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục chính trị là chức vụ cao cấp thứ 2 sau Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trên cả chức vụ Tổng tham mưu trưởng. Toàn bộ các đời Chủ nhiệm Tổng cục chính trị đều là các thành viên của Bộ Chính trị, hoặc Ban Bí thư Trung ương, phản ánh chính sách lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội.

Sau đây là danh sách những tướng lĩnh đã từng đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kể từ khi thành lập năm 1950 đến nay:

STT Họ tên Ảnh Thời gian tại chức Cấp bậc tại nhiệm Chức vụ cuối cùng Chức vụ trong Đảng
Danh hiệu khác
1 Nguyễn Chí Thanh 1950-1961 Đại tướng Bí thư Trung ương Cục miền Nam, kiêm Chính ủy Quân giải phóng miền Nam Ủy viên Bộ Chính trị (1951-1967)
2 Song Hào 1961-1976 Thượng tướng Bộ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội (1982-1987) Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương (1976-1982)
3 Chu Huy Mân 1977-1987 Đại tướng Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (1981-1986) Ủy viên Bộ Chính trị (1976-1986)
4 Nguyễn Quyết 1987-1991 Đại tướng Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (1987-1992) Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1986-1991)
5 Lê Khả Phiêu 1991-1998 Thượng tướng Đại biểu Quốc hội Việt Nam (1992-2002) Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1997-2001)

Bí thư Quân ủy Trung ương (Việt Nam)

Thường trực Bộ chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

6 Phạm Thanh Ngân 1998-2001 Thượng tướng Đại biểu Quốc hội Việt Nam (1997-2002) Ủy viên Bộ Chính trị (1996-2001), Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1969)
7 Lê Văn Dũng 2001-2011 Đại tướng Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự Trung ương.

Nguyên Tổng TMT Quân đội ND VN (1998-2001)

Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2001-2011)
8 Ngô Xuân Lịch 2011-2016 Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2011-2016)

Ủy viên Bộ Chính trị (2016 - nay)

9 Lương Cường Đại tướng Lương Cường.jpg 2016-nay Đại tướng Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2016-nay)
10

Chú thíchSửa đổi