Giải vô địch cờ tướng Việt Nam

Trước năm 1945Sửa đổi

Giải được chia theo 2 miền BắcNam:

Bắc KỳSửa đổi

Nam KỳSửa đổi

1946-1975Sửa đổi

Miền BắcSửa đổi

Chỉ có 3 lần tổ chức giải:

Miền NamSửa đổi

Không tổ chức giải

Sau 1975Sửa đổi

Sau khi đất nước thống nhất, đến tận năm 1992, giải vô địch quốc gia Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên tại Đà Nẵng. Hai năm đầu tiên chỉ có nội dung nam, từ năm 1994 mới có nội dung nữ.

NamSửa đổi

Năm Địa điểm tổ chức Vô địch Hạng nhì Hạng ba
1992 Quảng Nam-Đà Nẵng Mai Thanh Minh
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Trần Văn Ninh
(Quảng Nam Đà Nẵng)
Diệp Khai Nguyên
(Thành phố Hồ Chí Minh)
1993 Hà Nội Trịnh A Sáng
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Trần Văn Ninh
(Quảng Nam Đà Nẵng)
1994 Thành phố Hồ Chí Minh Trần Văn Ninh
(Quảng Nam Đà Nẵng)
Mong Nhi
(Thành phố Hồ Chí Minh)
1995 Quảng Nam-Đà Nẵng Trương Á Minh
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Võ Văn Hoàng Tùng
(Quảng Nam Đà Nẵng)
1996 Hà Nội Trịnh A Sáng
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Diệp Khai Nguyên
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Bùi Dương Trân
(Hà Nội)
1997 Thành phố Hồ Chí Minh Trương Á Minh
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Mai Thanh Minh
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Trịnh A Sáng
(Thành phố Hồ Chí Minh)
1998 Đà Nẵng Mai Thanh Minh
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Trần Đình Thủy
(Bà Rịa-Vũng Tàu)
Đào Cao Khoa
(Bộ Công an)
1999 Bà Rịa - Vũng Tàu Đào Cao Khoa
(Bộ Công an)
Trịnh A Sáng
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Mai Thanh Minh
(Thành phố Hồ Chí Minh)
2000 Thành phố Hồ Chí Minh Trịnh A Sáng
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Mong Nhi
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Diệp Khai Nguyên
(Thành phố Hồ Chí Minh)
2001 Bình Định Mai Thanh Minh
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Võ Văn Hoàng Tùng
(Đà Nẵng)
2002 Hà Nội Trương Á Minh
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Đào Quốc Hưng
(Thành phố Hồ Chí Minh)
2003 Đà Nẵng Đặng Hùng Việt
(Hà Nội)
Trần Đình Thủy
(Bà Rịa-Vũng Tàu)
Trần Văn Ninh
(Đà Nẵng)
2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Vũ Quân
(Hà Nội)
Đào Cao Khoa
(Bà Rịa-Vũng Tàu)
Nguyễn Hoàng Lâm
(Thành phố Hồ Chí Minh)
2005 Quảng Ninh Trịnh A Sáng
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Võ Văn Hoàng Tùng
(Đà Nẵng)
2006 Bà Rịa - Vũng Tàu Trịnh A Sáng
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Nguyễn Thành Bảo
(Bà Rịa-Vũng Tàu)
Nguyễn Hoàng Lâm
(Thành phố Hồ Chí Minh)
2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Bảo
(Bà Rịa-Vũng Tàu)
Nguyễn Vũ Quân
(Hà Nội)
Tôn Thất Nhật Tân
(Đà Nẵng)
2008 Cao Bằng Trịnh A Sáng
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Võ Văn Hoàng Tùng
(Đà Nẵng)
Nguyễn Hoàng Lâm
(Thành phố Hồ Chí Minh)
2009 Bình Dương Nguyễn Vũ Quân
(Hà Nội)
Nguyễn Trần Đỗ Ninh
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Nguyễn Thành Bảo
(Hà Nội)
2010 Bình Phước Võ Minh Nhất
(Bình Phước)
Nguyễn Hoàng Lâm
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Vũ Hữu Cường
(Hà Nội)
2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Bảo
(Hà Nội)
Bùi Dương Trân
(Bình Dương)
2012 Hà Nội Nguyễn Hoàng Lâm
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Đào Quốc Hưng
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Tôn Thất Nhật Tân
(Đà Nẵng)
2013 Thành phố Hồ Chí Minh Lại Lý Huynh
(Bình Dương)
Nguyễn Trần Đỗ Ninh
(Thành phố Hồ Chí Minh)
2014 Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Hoàng Lâm
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Huỳnh Linh
(Cần Thơ)
2015 Bà Rịa - Vũng Tàu Trịnh A Sáng
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Lại Lý Huynh
(Bình Dương)
Nguyễn Hoàng Lâm
(Thành phố Hồ Chí Minh)
2016 Cần Thơ Lại Lý Huynh
(Bình Dương)
Trần Văn Ninh
(Đà Nẵng)
Võ Minh Nhất
(Bình Phước)
2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Đặng Hữu Trang
(Bình Phước)
Lại Lý Huynh
(Bình Dương)
Vũ Hữu Cường
(Hà Nội)
2018 Bà Rịa - Vũng Tàu Lại Lý Huynh
(Bình Dương)
Trần Thanh Tân
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Nguyễn Hoàng Kiên
(Hà Nội)
2019 Kiên Giang Uông Dương Bắc
(Bình Dương)
Lại Lý Huynh
(Bình Dương)
Vũ Quốc Đạt
(Thành phố Hồ Chí Minh)
2020 Bà Rịa - Vũng Tàu Đặng Cửu Tùng Lân
(Bình Phước)
Lại Lý Huynh
(Bình Dương)
Đặng Hữu Trang (Bình Phước)
Trương Á Minh
(Thành phố Hồ Chí Minh)

NữSửa đổi

Năm Vô địch Hạng nhì Hạng ba
1992 Không tổ chức
1993
1994 Lê Thị Hương
(Thành phố Hồ Chí Minh)
1995
1996 Châu Thị Ngọc Giao
(Bình Định)
1997
1998 Hoàng Hải Bình
(Bình Định)
1999 Châu Thị Ngọc Giao
(Bình Định)
2000 Lê Thị Hương
(Thành phố Hồ Chí Minh)
2001 Ngô Lan Hương
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Lê Thị Hương
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Hoàng Hải Bình
(Bình Định)
2002 Ngô Lan Hương
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Lê Thị Hương
(Thành phố Hồ Chí Minh)
2003 Phạm Thu Hà
(Hà Nội)
Hà Mai Hoa
(Bộ Công an)
2004 Hoàng Hải Bình
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Ngô Lan Hương
(Thành phố Hồ Chí Minh)
2005 Ngô Lan Hương
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Hoàng Hải Bình
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Phạm Thu Hà
(Hà Nội)
2006 Nguyễn Phi Liêm
(Bộ Công an)
Hoàng Hải Bình
(Thành phố Hồ Chí Minh)
2007 Nguyễn Hoàng Yến
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Đàm Thị Thùy Dung
(Thành phố Hồ Chí Minh)
2008 Hoàng Hải Bình
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Cao Phương Thanh
(Thành phố Hồ Chí Minh)
2009 Nguyễn Hoàng Yến
(Thành phố Hồ Chí Minh)
2010 Cao Phương Thanh
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Nguyễn Hoàng Yến
(Thành phố Hồ Chí Minh)
2011 Nguyễn Hoàng Yến
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Hoàng Hải Bình
(Thành phố Hồ Chí Minh)
2012 Cao Phương Thanh
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Ngô Thu Hà
(Bộ Công an)
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
(Bộ Công an)
2013 Ngô Lan Hương
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Hồ Thị Thanh Hồng
(Bình Định)
Nguyễn Hoàng Yến
(Thành phố Hồ Chí Minh)
2014 Đàm Thị Thùy Dung
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Ngô Lan Hương
(Thành phố Hồ Chí Minh)
2015 Hồ Thị Thanh Hồng
(Bình Định)
Nguyễn Thị Phi Liêm
(Bình Dương)
2016 Nguyễn Hoàng Yến
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Đàm Thị Thùy Dung
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Trần Tuệ Doanh
(Thành phố Hồ Chí Minh)
2017 Hồ Thị Thanh Hồng
(Bình Định)
Hoàng Hải Bình
(Thành phố Hồ Chí Minh)
2018 Hoàng Hải Bình
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Nguyễn Hoàng Yến
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Trần Tuệ Doanh
(Thành phố Hồ Chí Minh)
2019 Cao Phương Thanh
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Nguyễn Hoàng Yến
(Thành phố Hồ Chí Minh)
Hoàng Hải Bình
(Thành phố Hồ Chí Minh)
2020 Đào Thị Thủy Tiên
(Quảng Ninh)
Nguyễn Phi Liêm
(Bà Rịa - Vũng Tàu)
Trịnh Thúy Nga
(Quảng Ninh)

Chú thích và tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi