Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1969:

Theo năm: 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972
Theo thập niên: 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện

sửa

Chuyến bay đầu tiên

sửa

Tháng 2

sửa

Tháng 3

sửa

Tháng 4

sửa

Tháng 6

sửa

Tháng 8t

sửa

Tháng 9

sửa

Bắt đầu hoạt động

sửa

Tháng 10

Tham khảo

sửa