Mã quốc gia: L

bài viết danh sách Wikimedia

 LàoSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

418

ISO 3166-1 alpha-3

LAO

ISO 3166-1 alpha-2

LA

Tiền tố mã sân bay ICAO

VL

E.164

+856

Mã quốc gia IOC

LAO

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.la

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

RDPL-

Mã quốc gia di động E.212

457

Mã ba ký tự NATO

LAO

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

LA

MARC LOC

LS

ID hàng hải ITU

531

Mã ký tự ITU

LAO

Mã quốc gia FIPS

LA

Mã biển giấy phép

LAO

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

LAO

Mã quốc gia WMO

LA

Tiền tố callsign ITU

XWA-XWZ

 LatviaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

428

ISO 3166-1 alpha-3

LVA

ISO 3166-1 alpha-2

LV

Tiền tố mã sân bay ICAO

EV

E.164

+371

Mã quốc gia IOC

LAT

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.lv

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

YL-

Mã quốc gia di động E.212

247

Mã ba ký tự NATO

LVA

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

LG

MARC LOC

LV

ID hàng hải ITU

275

Mã ký tự ITU

LVA

Mã quốc gia FIPS

LG

Mã biển giấy phép

LV

Tiền tố GTIN GS1

475

Mã quốc gia UNDP

LAT

Mã quốc gia WMO

LV

Tiền tố callsign ITU

YLA-YLZ

 LibanSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

422

ISO 3166-1 alpha-3

LBN

ISO 3166-1 alpha-2

LB

Tiền tố mã sân bay ICAO

OL

E.164

+961

Mã quốc gia IOC

LBN

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.lb

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

OD-

Mã quốc gia di động E.212

415

Mã ba ký tự NATO

LBN

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

LE

MARC LOC

LE

ID hàng hải ITU

450

Mã ký tự ITU

LBN

Mã quốc gia FIPS

LE

Mã biển giấy phép

RL

Tiền tố GTIN GS1

528

Mã quốc gia UNDP

LEB

Mã quốc gia WMO

LB

Tiền tố callsign ITU

ODA-ODZ

 LesothoSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

426

ISO 3166-1 alpha-3

LSO

ISO 3166-1 alpha-2

LS

Tiền tố mã sân bay ICAO

FX

E.164

+266

Mã quốc gia IOC

LES

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ls

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

7P-

Mã quốc gia di động E.212

651

Mã ba ký tự NATO

LSO

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

LT

MARC LOC

LO

ID hàng hải ITU

644

Mã ký tự ITU

LSO

Mã quốc gia FIPS

LT

Mã biển giấy phép

LS

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

LES

Mã quốc gia WMO

LS

Tiền tố callsign ITU

7PA-7PZ

 LiberiaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

430

ISO 3166-1 alpha-3

LBR

ISO 3166-1 alpha-2

LR

Tiền tố mã sân bay ICAO

GL

E.164

+231

Mã quốc gia IOC

LBR

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.lr

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

EL-

Mã quốc gia di động E.212

618

Mã ba ký tự NATO

LBR

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

LI

MARC LOC

LB

ID hàng hải ITU

636, 637

Mã ký tự ITU

LBR

Mã quốc gia FIPS

LI

Mã biển giấy phép

LB

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

LIR

Mã quốc gia WMO

LI

Tiền tố callsign ITU

5LA-5MZ, 6ZA-6ZZ, A8A-A8Z
D5A-D5Z, ELA-ELZ

 LibyaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

434

ISO 3166-1 alpha-3

LBY

ISO 3166-1 alpha-2

LY

Tiền tố mã sân bay ICAO

HL

E.164

+218

Mã quốc gia IOC

LBA

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ly

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

5A-

Mã quốc gia di động E.212

606

Mã ba ký tự NATO

LBY

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

LY

MARC LOC

LY

ID hàng hải ITU

642

Mã ký tự ITU

LBY

Mã quốc gia FIPS

LY

Mã biển giấy phép

LAR

Tiền tố GTIN GS1

624

Mã quốc gia UNDP

LIB

Mã quốc gia WMO

LY

Tiền tố callsign ITU

5AA-5AZ

 LiechtensteinSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

438

ISO 3166-1 alpha-3

LIE

ISO 3166-1 alpha-2

LI

Tiền tố mã sân bay ICAO

E.164

+423

Mã quốc gia IOC

LIE

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.li

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

HB-

Mã quốc gia di động E.212

295

Mã ba ký tự NATO

LIE

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

LS

MARC LOC

LH

ID hàng hải ITU

252

Mã ký tự ITU

LIE

Mã quốc gia FIPS

LS

Mã biển giấy phép

FL

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

LIE

Mã quốc gia WMO

Tiền tố callsign ITU

HB / HB0 / HB3Y

 LitvaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

440

ISO 3166-1 alpha-3

LTU

ISO 3166-1 alpha-2

LT

Tiền tố mã sân bay ICAO

EY

E.164

+370

Mã quốc gia IOC

LTU

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.lt

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

LY-

Mã quốc gia di động E.212

246

Mã ba ký tự NATO

LTU

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

LH

MARC LOC

LI

ID hàng hải ITU

277

Mã ký tự ITU

LTU

Mã quốc gia FIPS

LH

Mã biển giấy phép

LT

Tiền tố GTIN GS1

477

Mã quốc gia UNDP

LIT

Mã quốc gia WMO

LT

Tiền tố callsign ITU

LYA-LYZ

 LuxembourgSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

442

ISO 3166-1 alpha-3

LUX

ISO 3166-1 alpha-2

LU

Tiền tố mã sân bay ICAO

EL

E.164

+352

Mã quốc gia IOC

LUX

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.lu

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

LX-

Mã quốc gia di động E.212

270

Mã ba ký tự NATO

LUX

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

LU

MARC LOC

LU

ID hàng hải ITU

253

Mã ký tự ITU

LUX

Mã quốc gia FIPS

LU

Mã biển giấy phép

L

Tiền tố GTIN GS1

540-549

Mã quốc gia UNDP

LUX

Mã quốc gia WMO

BX

Tiền tố callsign ITU

LXA-LXZ

Tham khảoSửa đổi