Mã quốc gia: S

bài viết danh sách Wikimedia

 Saint-BarthélemySửa đổi

ISO 3166-1 numeric

652

ISO 3166-1 alpha-3

BLM

ISO 3166-1 alpha-2

BL

Tiền tố mã sân bay ICAO

TF

E.164

+590

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.bl

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

Mã quốc gia di động E.212

Mã ba ký tự NATO

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

MARC LOC

ID hàng hải ITU

Mã ký tự ITU

Mã quốc gia FIPS

TB

Mã biển giấy phép

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

Mã quốc gia WMO

S2

Tiền tố callsign ITU

 Saint HelenaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

654

ISO 3166-1 alpha-3

SHN

ISO 3166-1 alpha-2

SH

Tiền tố mã sân bay ICAO

FH

E.164

+290

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.sh

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

G-

Mã quốc gia di động E.212

Mã ba ký tự NATO

SHN

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

SH

MARC LOC

XJ

ID hàng hải ITU

665

Mã ký tự ITU

SHN

Mã quốc gia FIPS

SH

Mã biển giấy phép

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

STH

Mã quốc gia WMO

HE

Tiền tố callsign ITU

 Saint Kitts và NevisSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

659

ISO 3166-1 alpha-3

KNA

ISO 3166-1 alpha-2

KN

Tiền tố mã sân bay ICAO

TK

E.164

+1 869

Mã quốc gia IOC

SKN

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.kn

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

V4-

Mã quốc gia di động E.212

356

Mã ba ký tự NATO

KNA

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

SC

MARC LOC

XD

ID hàng hải ITU

341

Mã ký tự ITU

SCN

Mã quốc gia FIPS

SC

Mã biển giấy phép

KAN (không chính thức)

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

STK

Mã quốc gia WMO

AT

Tiền tố callsign ITU

V4A-V4Z

 Saint LuciaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

662

ISO 3166-1 alpha-3

LCA

ISO 3166-1 alpha-2

LC

Tiền tố mã sân bay ICAO

TL

E.164

+1 758

Mã quốc gia IOC

LCA

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.lc

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

J6-

Mã quốc gia di động E.212

358

Mã ba ký tự NATO

LCA

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

ST

MARC LOC

XK

ID hàng hải ITU

343

Mã ký tự ITU

LCA

Mã quốc gia FIPS

ST

Mã biển giấy phép

WL

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

STL

Mã quốc gia WMO

LC

Tiền tố callsign ITU

J6A-J6Z

 Saint-MartinSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

663

ISO 3166-1 alpha-3

MAF

ISO 3166-1 alpha-2

MF

Tiền tố mã sân bay ICAO

TF

E.164

+590

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.mf

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

Mã quốc gia di động E.212

Mã ba ký tự NATO

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

MARC LOC

ID hàng hải ITU

Mã ký tự ITU

Mã quốc gia FIPS

RN

Mã biển giấy phép

F

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

Mã quốc gia WMO

Tiền tố callsign ITU

 Saint-Pierre và MiquelonSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

666

ISO 3166-1 alpha-3

SPM

ISO 3166-1 alpha-2

PM

Tiền tố mã sân bay ICAO

LF

E.164

+508

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.pm

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

F-

Mã quốc gia di động E.212

308

Mã ba ký tự NATO

SPM

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

SB[notes 1]

MARC LOC

XL

ID hàng hải ITU

361

Mã ký tự ITU

SPM

Mã quốc gia FIPS

SB

Mã biển giấy phép

F

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

FOS (?)[notes 2]

Mã quốc gia WMO

FP

Tiền tố callsign ITU

 Saint Vincent và GrenadinesSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

670

ISO 3166-1 alpha-3

VCT

ISO 3166-1 alpha-2

VC

Tiền tố mã sân bay ICAO

TV

E.164

+1 784

Mã quốc gia IOC

VIN

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.vc

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

J8-

Mã quốc gia di động E.212

360

Mã ba ký tự NATO

VCT

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

VC

MARC LOC

XM

ID hàng hải ITU

375, 376, 377

Mã ký tự ITU

VCT

Mã quốc gia FIPS

VC

Mã biển giấy phép

WV

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

STV

Mã quốc gia WMO

VG

Tiền tố callsign ITU

J8A-J8Z

 SamoaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

882

ISO 3166-1 alpha-3

WSM

ISO 3166-1 alpha-2

WS

Tiền tố mã sân bay ICAO

NS

E.164

+685

Mã quốc gia IOC

SAM

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ws

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

5W-

Mã quốc gia di động E.212

549

Mã ba ký tự NATO

WSM

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

SS

MARC LOC

WS

ID hàng hải ITU

561

Mã ký tự ITU

SMO

Mã quốc gia FIPS

WS

Mã biển giấy phép

WS

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

SAM

Mã quốc gia WMO

ZM

Tiền tố callsign ITU

5WA-5WZ

The code is also assigned to American Samoa

 San MarinoSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

674

ISO 3166-1 alpha-3

SMR

ISO 3166-1 alpha-2

SM

Tiền tố mã sân bay ICAO

E.164

+378

Mã quốc gia IOC

SMR

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.sm

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

T7-

Mã quốc gia di động E.212

292

Mã ba ký tự NATO

SMR

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

SM

MARC LOC

SM

ID hàng hải ITU

268

Mã ký tự ITU

SMR

Mã quốc gia FIPS

SM

Mã biển giấy phép

RSM

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

SNM

Mã quốc gia WMO

Tiền tố callsign ITU

T7A-T7Z

 São Tomé và PríncipeSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

678

ISO 3166-1 alpha-3

STP

ISO 3166-1 alpha-2

ST

Tiền tố mã sân bay ICAO

FP

E.164

+239

Mã quốc gia IOC

STP

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.st

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

S9-

Mã quốc gia di động E.212

626

Mã ba ký tự NATO

STP

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

TP

MARC LOC

SF

ID hàng hải ITU

668

Mã ký tự ITU

STP

Mã quốc gia FIPS

TP

Mã biển giấy phép

STP (không chính thức)

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

STP

Mã quốc gia WMO

TP

Tiền tố callsign ITU

S9A-S9Z

 Ả Rập Xê ÚtSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

682

ISO 3166-1 alpha-3

SAU

ISO 3166-1 alpha-2

SA

Tiền tố mã sân bay ICAO

OE

E.164

+966

Mã quốc gia IOC

KSA

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.sa

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

HZ-

Mã quốc gia di động E.212

420

Mã ba ký tự NATO

SAU

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

SA

MARC LOC

SU

ID hàng hải ITU

403

Mã ký tự ITU

ARS

Mã quốc gia FIPS

SA

Mã biển giấy phép

SA

Tiền tố GTIN GS1

628

Mã quốc gia UNDP

SAU

Mã quốc gia WMO

SD

Tiền tố callsign ITU

7ZA-7ZZ,8ZA-8ZZ,HZA-HZZ

 SenegalSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

686

ISO 3166-1 alpha-3

SEN

ISO 3166-1 alpha-2

SN

Tiền tố mã sân bay ICAO

GO

E.164

+221

Mã quốc gia IOC

SEN

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.sn

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

6V-, 6W-

Mã quốc gia di động E.212

608

Mã ba ký tự NATO

SEN

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

SG

MARC LOC

SG

ID hàng hải ITU

663

Mã ký tự ITU

SEN

Mã quốc gia FIPS

SG

Mã biển giấy phép

SN

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

SEN

Mã quốc gia WMO

SG

Tiền tố callsign ITU

6VA-6WZ

 SerbiaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

688

ISO 3166-1 alpha-3

SRB

ISO 3166-1 alpha-2

RS

Tiền tố mã sân bay ICAO

LY

E.164

+381

Mã quốc gia IOC

SRB

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.rs

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

YU-

Mã quốc gia di động E.212

220

Mã ba ký tự NATO

SRB

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

RS

MARC LOC

ID hàng hải ITU

279

Mã ký tự ITU

SRB

Mã quốc gia FIPS

RB

Mã biển giấy phép

SRB

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

Mã quốc gia WMO

RB

Tiền tố callsign ITU

YTA-YUZ

 SeychellesSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

690

ISO 3166-1 alpha-3

SYC

ISO 3166-1 alpha-2

SC

Tiền tố mã sân bay ICAO

FS

E.164

+248

Mã quốc gia IOC

SEY

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.sc

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

S7-

Mã quốc gia di động E.212

633

Mã ba ký tự NATO

SYC

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

SE

MARC LOC

SE

ID hàng hải ITU

664

Mã ký tự ITU

SEY

Mã quốc gia FIPS

SE

Mã biển giấy phép

SY

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

SEY

Mã quốc gia WMO

SC

Tiền tố callsign ITU

S7A-S7Z

 Sierra LeoneSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

694

ISO 3166-1 alpha-3

SLE

ISO 3166-1 alpha-2

SL

Tiền tố mã sân bay ICAO

GF

E.164

+232

Mã quốc gia IOC

SLE

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.sl

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

9L-

Mã quốc gia di động E.212

619

Mã ba ký tự NATO

SLE

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

SL

MARC LOC

SL

ID hàng hải ITU

667

Mã ký tự ITU

SRL

Mã quốc gia FIPS

SL

Mã biển giấy phép

WAL

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

SIL

Mã quốc gia WMO

SL

Tiền tố callsign ITU

9LA-9LZ

 SingaporeSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

702

ISO 3166-1 alpha-3

SGP

ISO 3166-1 alpha-2

SG

Tiền tố mã sân bay ICAO

WS

E.164

+65

Mã quốc gia IOC

SGP

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.sg

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

9V-

Mã quốc gia di động E.212

525

Mã ba ký tự NATO

SGP

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

SN

MARC LOC

SI

ID hàng hải ITU

563, 564

Mã ký tự ITU

SNG

Mã quốc gia FIPS

SN

Mã biển giấy phép

SGP

Tiền tố GTIN GS1

888

Mã quốc gia UNDP

SIN

Mã quốc gia WMO

SR

Tiền tố callsign ITU

9VA-9VZ, S6A-S6Z

 Sint MaartenSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

534

ISO 3166-1 alpha-3

SXM

ISO 3166-1 alpha-2

SX

Tiền tố mã sân bay ICAO

TN

E.164

+1 721

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.sx

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

Mã quốc gia di động E.212

Mã ba ký tự NATO

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

MARC LOC

ID hàng hải ITU

Mã ký tự ITU

Mã quốc gia FIPS

NN

Mã biển giấy phép

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

Mã quốc gia WMO

Tiền tố callsign ITU

PJA-PJZ

 SlovakiaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

703

ISO 3166-1 alpha-3

SVK

ISO 3166-1 alpha-2

SK

Tiền tố mã sân bay ICAO

LZ

E.164

+421

Mã quốc gia IOC

SVK

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.sk

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

OM-

Mã quốc gia di động E.212

231

Mã ba ký tự NATO

SVK

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

LO

MARC LOC

XO

ID hàng hải ITU

267

Mã ký tự ITU

SVK

Mã quốc gia FIPS

LO

Mã biển giấy phép

SK

Tiền tố GTIN GS1

858

Mã quốc gia UNDP

SLO

Mã quốc gia WMO

SQ

Tiền tố callsign ITU

OMA-OMZ

 SloveniaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

705

ISO 3166-1 alpha-3

SVN

ISO 3166-1 alpha-2

SI

Tiền tố mã sân bay ICAO

LJ

E.164

+386

Mã quốc gia IOC

SLO

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.si

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

S5-

Mã quốc gia di động E.212

293

Mã ba ký tự NATO

SVN

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

SI

MARC LOC

XV

ID hàng hải ITU

278

Mã ký tự ITU

SVN

Mã quốc gia FIPS

SI

Mã biển giấy phép

SLO

Tiền tố GTIN GS1

383

Mã quốc gia UNDP

SVN

Mã quốc gia WMO

LJ

Tiền tố callsign ITU

S5A-S5Z

 Quần đảo SolomonSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

090

ISO 3166-1 alpha-3

SLB

ISO 3166-1 alpha-2

SB

Tiền tố mã sân bay ICAO

AG

E.164

+677

Mã quốc gia IOC

SOL

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.sb

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

H4-

Mã quốc gia di động E.212

540

Mã ba ký tự NATO

SLB

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

BP

MARC LOC

BP

ID hàng hải ITU

557

Mã ký tự ITU

SLM

Mã quốc gia FIPS

BP

Mã biển giấy phép

SOL (không chính thức)

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

SOI

Mã quốc gia WMO

SO

Tiền tố callsign ITU

H4A-H4Z

 SomaliaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

706

ISO 3166-1 alpha-3

SOM

ISO 3166-1 alpha-2

SO

Tiền tố mã sân bay ICAO

HC

E.164

+252

Mã quốc gia IOC

SOM

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.so

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

6O-

Mã quốc gia di động E.212

637

Mã ba ký tự NATO

SOM

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

SO

MARC LOC

SO

ID hàng hải ITU

666

Mã ký tự ITU

SOM

Mã quốc gia FIPS

SO

Mã biển giấy phép

SO

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

SOM

Mã quốc gia WMO

SI

Tiền tố callsign ITU

6OA-6OZ, T5A-T5Z

 Nam PhiSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

710

ISO 3166-1 alpha-3

ZAF

ISO 3166-1 alpha-2

ZA

Tiền tố mã sân bay ICAO

FA

E.164

+27

Mã quốc gia IOC

RSA

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.za

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

ZS-, ZT-, ZU-

Mã quốc gia di động E.212

655

Mã ba ký tự NATO

ZAF

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

SF

MARC LOC

SA

ID hàng hải ITU

601

Mã ký tự ITU

AFS

Mã quốc gia FIPS

SF

Mã biển giấy phép

ZA

Tiền tố GTIN GS1

600-601

Mã quốc gia UNDP

SAF

Mã quốc gia WMO

ZA

Tiền tố callsign ITU

S8A-S8Z, ZRA-ZUZ

 Nam Georgia và Quần đảo Nam SandwichSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

239

ISO 3166-1 alpha-3

SGS

ISO 3166-1 alpha-2

GS

Tiền tố mã sân bay ICAO

EG

E.164

500

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.gs

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

G-

Mã quốc gia di động E.212

Mã ba ký tự NATO

SGS

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

SX

MARC LOC

XS

ID hàng hải ITU

Mã ký tự ITU

Mã quốc gia FIPS

SX

Mã biển giấy phép

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

Mã quốc gia WMO

Tiền tố callsign ITU

 Nam SudanSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

728

ISO 3166-1 alpha-3

SSD

ISO 3166-1 alpha-2

SS

Tiền tố mã sân bay ICAO

HS

E.164

+211

Mã quốc gia IOC

SSD

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

Mã quốc gia di động E.212

659

Mã ba ký tự NATO

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

MARC LOC

ID hàng hải ITU

Mã ký tự ITU

Mã quốc gia FIPS

Mã biển giấy phép

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

Mã quốc gia WMO

Tiền tố callsign ITU

 Tây Ban NhaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

724

ISO 3166-1 alpha-3

ESP

ISO 3166-1 alpha-2

ES

Tiền tố mã sân bay ICAO

LE, GC, GE

E.164

+34

Mã quốc gia IOC

ESP

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.es

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

EC-

Mã quốc gia di động E.212

214

Mã ba ký tự NATO

ESP

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

SP

MARC LOC

SP

ID hàng hải ITU

224, 225

Mã ký tự ITU

E

Mã quốc gia FIPS

SP

Mã biển giấy phép

E

Tiền tố GTIN GS1

840-849

Mã quốc gia UNDP

SPA

Mã quốc gia WMO

SP

Tiền tố callsign ITU

AMA-AOZ, EAA-EHZ

 Sri LankaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

144

ISO 3166-1 alpha-3

LKA

ISO 3166-1 alpha-2

LK

Tiền tố mã sân bay ICAO

VC

E.164

+94

Mã quốc gia IOC

SRI

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.lk

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

4R-

Mã quốc gia di động E.212

413

Mã ba ký tự NATO

LKA

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

C

MARC LOC

CE

ID hàng hải ITU

417

Mã ký tự ITU

CLN

Mã quốc gia FIPS

CE

Mã biển giấy phép

CL

Tiền tố GTIN GS1

479

Mã quốc gia UNDP

SRL

Mã quốc gia WMO

SB

Tiền tố callsign ITU

4PA-4SZ

 SudanSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

736

ISO 3166-1 alpha-3

SDN

ISO 3166-1 alpha-2

SD

Tiền tố mã sân bay ICAO

HS

E.164

+249

Mã quốc gia IOC

SUD

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.sd

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

ST-

Mã quốc gia di động E.212

634

Mã ba ký tự NATO

SDN

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

SU

MARC LOC

SJ

ID hàng hải ITU

662

Mã ký tự ITU

SDN

Mã quốc gia FIPS

SU

Mã biển giấy phép

SUD

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

SUD

Mã quốc gia WMO

SU

Tiền tố callsign ITU

6TA-6UZ,SSN-SSZ,STA-STZ

 SurinameSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

740

ISO 3166-1 alpha-3

SUR

ISO 3166-1 alpha-2

SR

Tiền tố mã sân bay ICAO

SM

E.164

+597

Mã quốc gia IOC

SUR

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.sr

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

PZ-

Mã quốc gia di động E.212

746

Mã ba ký tự NATO

SUR

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

NS

MARC LOC

SR

ID hàng hải ITU

765

Mã ký tự ITU

SUR

Mã quốc gia FIPS

NS

Mã biển giấy phép

SME

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

SUR

Mã quốc gia WMO

SM

Tiền tố callsign ITU

PZA-PZZ

Na Uy Svalbard và Jan MayenSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

744

ISO 3166-1 alpha-3

SJM

ISO 3166-1 alpha-2

SJ

Tiền tố mã sân bay ICAO

E.164

+47

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.sj

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

LN-

Mã quốc gia di động E.212

242

Mã ba ký tự NATO

SJM

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

SV

MARC LOC

ID hàng hải ITU

Mã ký tự ITU

Mã quốc gia FIPS

SV, JN

Mã biển giấy phép

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

Mã quốc gia WMO

SZ

Tiền tố callsign ITU

 EswatiniSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

748

ISO 3166-1 alpha-3

SWZ

ISO 3166-1 alpha-2

SZ

Tiền tố mã sân bay ICAO

FD

E.164

+268

Mã quốc gia IOC

SWZ

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.sz

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

3D-

Mã quốc gia di động E.212

653

Mã ba ký tự NATO

SWZ

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

WZ

MARC LOC

SQ

ID hàng hải ITU

669

Mã ký tự ITU

SWZ

Mã quốc gia FIPS

WZ

Mã biển giấy phép

SD

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

SWA

Mã quốc gia WMO

SV

Tiền tố callsign ITU

3DA-3DM

Thụy Điển Thụy ĐiểnSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

752

ISO 3166-1 alpha-3

SWE

ISO 3166-1 alpha-2

SE

Tiền tố mã sân bay ICAO

ES

E.164

+46

Mã quốc gia IOC

SWE

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.se

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

SE-

Mã quốc gia di động E.212

240

Mã ba ký tự NATO

SWE

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

SW

MARC LOC

SW

ID hàng hải ITU

265, 266

Mã ký tự ITU

S

Mã quốc gia FIPS

SW

Mã biển giấy phép

S

Tiền tố GTIN GS1

730-739

Mã quốc gia UNDP

SWE

Mã quốc gia WMO

SN

Tiền tố callsign ITU

7SA-7SZ,8SA-8SZ,SAA-SMZ

 Thụy SĩSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

756

ISO 3166-1 alpha-3

CHE

ISO 3166-1 alpha-2

CH

Tiền tố mã sân bay ICAO

LS

E.164

+41

Mã quốc gia IOC

SUI

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ch

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

HB-

Mã quốc gia di động E.212

228

Mã ba ký tự NATO

CHE

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

SZ

MARC LOC

SZ

ID hàng hải ITU

269

Mã ký tự ITU

SUI

Mã quốc gia FIPS

SZ

Mã biển giấy phép

CH

Tiền tố GTIN GS1

760-769

Mã quốc gia UNDP

SWI

Mã quốc gia WMO

SW

Tiền tố callsign ITU

HBA-HBZ, HEA-HEZ

 SyriaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

760

ISO 3166-1 alpha-3

SYR

ISO 3166-1 alpha-2

SY

Tiền tố mã sân bay ICAO

OS

E.164

+963

Mã quốc gia IOC

SYR

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.sy

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

YK-

Mã quốc gia di động E.212

417

Mã ba ký tự NATO

SYR

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

SY

MARC LOC

SY

ID hàng hải ITU

468

Mã ký tự ITU

SYR

Mã quốc gia FIPS

SY

Mã biển giấy phép

SYR

Tiền tố GTIN GS1

621

Mã quốc gia UNDP

SYR

Mã quốc gia WMO

SY

Tiền tố callsign ITU

6CA-6CZ, YKA-YKZ

Ghi chúSửa đổi

  1. ^ The 9th edition assigns the code to Serbia and Montenegro as well
  2. ^ French Overseas Territories

Tham khảoSửa đổi