Mã quốc gia: A

bài viết danh sách Wikimedia

 AfghanistanSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

004

ISO 3166-1 alpha-3

AFG

ISO 3166-1 alpha-2

AF

Tiền tố mã sân bay ICAO

OA

E.164

+93

Mã quốc gia IOC

AFG

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.af

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

YA-

Mã quốc gia di động E.212

412

Mã ba ký tự NATO

AFG

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

AF

MARC LOC

AF

ID hàng hải ITU

401

Mã ký tự ITU

AFG

Mã quốc gia FIPS

AF

Mã biển giấy phép

AFG

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

AFG

Mã quốc gia WMO

AH

Tiền tố callsign ITU

T6A-T6Z, YAA-YAZ

 Quần đảo ÅlandSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

248

ISO 3166-1 alpha-3

ALA

ISO 3166-1 alpha-2

AX

Tiền tố mã sân bay ICAO

E.164

+358

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ax

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

OH-

Mã quốc gia di động E.212

244

Mã ba ký tự NATO

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

FI-AL

MARC LOC

ID hàng hải ITU

Mã ký tự ITU

Mã quốc gia FIPS

Mã biển giấy phép

AX (không chính thức)

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

Mã quốc gia WMO

Tiền tố callsign ITU

 AlbaniaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

008

ISO 3166-1 alpha-3

ALB

ISO 3166-1 alpha-2

AL

Tiền tố mã sân bay ICAO

LA

E.164

+355

Mã quốc gia IOC

ALB

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.al

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

ZA-

Mã quốc gia di động E.212

276

Mã ba ký tự NATO

ALB

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

AL

MARC LOC

AA

ID hàng hải ITU

201

Mã ký tự ITU

ALB

Mã quốc gia FIPS

AL

Mã biển giấy phép

AL

Tiền tố GTIN GS1

530

Mã quốc gia UNDP

ALB

Mã quốc gia WMO

AB

Tiền tố callsign ITU

ZAA-ZAZ

 AlderneySửa đổi

ISO 3166-1 numeric

ISO 3166-1 alpha-3

ISO 3166-1 alpha-2

Tiền tố mã sân bay ICAO

E.164

+44

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

Mã quốc gia di động E.212

Mã ba ký tự NATO

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

MARC LOC

ID hàng hải ITU

Mã ký tự ITU

Mã quốc gia FIPS

Mã biển giấy phép

GBA

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

Mã quốc gia WMO

Tiền tố callsign ITU

 AlgérieSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

012

ISO 3166-1 alpha-3

DZA

ISO 3166-1 alpha-2

DZ

Tiền tố mã sân bay ICAO

DA

E.164

+213

Mã quốc gia IOC

ALG

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.dz

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

7T-

Mã quốc gia di động E.212

603

Mã ba ký tự NATO

DAZ

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

AG

MARC LOC

AE

ID hàng hải ITU

605

Mã ký tự ITU

ALG

Mã quốc gia FIPS

AG

Mã biển giấy phép

DZ

Tiền tố GTIN GS1

316

Mã quốc gia UNDP

ALG

Mã quốc gia WMO

AL

Tiền tố callsign ITU

7RA-7RZ, 7TA-7YZ

 Samoa thuộc MỹSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

016

ISO 3166-1 alpha-3

ASM

ISO 3166-1 alpha-2

AS

Tiền tố mã sân bay ICAO

NS

E.164

+1684

Mã quốc gia IOC

ASA

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.as

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

N-

Mã quốc gia di động E.212

544

Mã ba ký tự NATO

ASM

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

SS

MARC LOC

AS

ID hàng hải ITU

559

Mã ký tự ITU

SMA

Mã quốc gia FIPS

AQ

Mã biển giấy phép

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

AMS

Mã quốc gia WMO

ZS

Tiền tố callsign ITU

 AndorraSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

020

ISO 3166-1 alpha-3

AND

ISO 3166-1 alpha-2

AD

Tiền tố mã sân bay ICAO

E.164

+376

Mã quốc gia IOC

AND

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ad

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

C3-

Mã quốc gia di động E.212

213

Mã ba ký tự NATO

AND

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

AN

MARC LOC

AN

ID hàng hải ITU

202

Mã ký tự ITU

AND

Mã quốc gia FIPS

AN

Mã biển giấy phép

AND

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

AND

Mã quốc gia WMO

Tiền tố callsign ITU

C3A-C3Z

 AngolaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

024

ISO 3166-1 alpha-3

AGO

ISO 3166-1 alpha-2

AO

Tiền tố mã sân bay ICAO

FN

E.164

+244

Mã quốc gia IOC

ANG

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ao

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

D2-

Mã quốc gia di động E.212

631

Mã ba ký tự NATO

ANG

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

AO

MARC LOC

AO

ID hàng hải ITU

603

Mã ký tự ITU

AGL

Mã quốc gia FIPS

AO

Mã biển giấy phép

ANG (không chính thức)

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

ANG

Mã quốc gia WMO

AN

Tiền tố callsign ITU

D2A-D3Z

 AnguillaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

660

ISO 3166-1 alpha-3

AIA

ISO 3166-1 alpha-2

AI

Tiền tố mã sân bay ICAO

TQ

E.164

+1 264

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ai

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

VP-LA-

Mã quốc gia di động E.212

365

Mã ba ký tự NATO

AIA

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

AV

MARC LOC

AM

ID hàng hải ITU

301

Mã ký tự ITU

AIA

Mã quốc gia FIPS

AV

Mã biển giấy phép

AXA (không chính thức)

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

ANL

Mã quốc gia WMO

AI

Tiền tố callsign ITU

 Châu Nam CựcSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

010

ISO 3166-1 alpha-3

ATA

ISO 3166-1 alpha-2

AQ

Tiền tố mã sân bay ICAO

NZ, SA, SC

E.164

672

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.aq

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

Mã quốc gia di động E.212

Mã ba ký tự NATO

ATA

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

AY

MARC LOC

AY

ID hàng hải ITU

Mã ký tự ITU

ATA

Mã quốc gia FIPS

AY

Mã biển giấy phép

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

Mã quốc gia WMO

AA

Tiền tố callsign ITU

 Antigua và BarbudaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

028

ISO 3166-1 alpha-3

ATG

ISO 3166-1 alpha-2

AG

Tiền tố mã sân bay ICAO

TA

E.164

+1 268

Mã quốc gia IOC

ANT

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ag

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

V2-

Mã quốc gia di động E.212

344

Mã ba ký tự NATO

ATG

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

AC

MARC LOC

AQ

ID hàng hải ITU

304

Mã ký tự ITU

ATG

Mã quốc gia FIPS

AC

Mã biển giấy phép

AG (không chính thức)

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

ANT

Mã quốc gia WMO

AT

Tiền tố callsign ITU

V2A-V2Z

 ArgentinaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

032

ISO 3166-1 alpha-3

ARG

ISO 3166-1 alpha-2

AR

Tiền tố mã sân bay ICAO

SA

E.164

+54

Mã quốc gia IOC

ARG

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ar

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

LQ-, LV-

Mã quốc gia di động E.212

722

Mã ba ký tự NATO

ARG

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

AR

MARC LOC

AG

ID hàng hải ITU

701

Mã ký tự ITU

ARG

Mã quốc gia FIPS

AR

Mã biển giấy phép

RA

Tiền tố GTIN GS1

778-779

Mã quốc gia UNDP

ARG

Mã quốc gia WMO

AG

Tiền tố callsign ITU

AYA-AZZ,L2A-L9Z,LOA-LWZ

 ArmeniaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

051

ISO 3166-1 alpha-3

ARM

ISO 3166-1 alpha-2

AM

Tiền tố mã sân bay ICAO

UD

E.164

+374

Mã quốc gia IOC

ARM

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.am

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

EK-

Mã quốc gia di động E.212

283

Mã ba ký tự NATO

ARM

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

AM

MARC LOC

AI

ID hàng hải ITU

216

Mã ký tự ITU

ARM

Mã quốc gia FIPS

AM

Mã biển giấy phép

AM

Tiền tố GTIN GS1

485

Mã quốc gia UNDP

ARM

Mã quốc gia WMO

AY

Tiền tố callsign ITU

EKA-EKZ

 ArubaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

533

ISO 3166-1 alpha-3

ABW

ISO 3166-1 alpha-2

AW

Tiền tố mã sân bay ICAO

TN

E.164

+297

Mã quốc gia IOC

ARU

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.aw

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

P4-

Mã quốc gia di động E.212

363

Mã ba ký tự NATO

ABW

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

AA

MARC LOC

AW

ID hàng hải ITU

307

Mã ký tự ITU

ABW

Mã quốc gia FIPS

AA

Mã biển giấy phép

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

ARU

Mã quốc gia WMO

AW

Tiền tố callsign ITU

P4A-P4Z

 ÚcSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

036

ISO 3166-1 alpha-3

AUS

ISO 3166-1 alpha-2

AU

Tiền tố mã sân bay ICAO

Y

E.164

+61

Mã quốc gia IOC

AUS

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.au

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

VH-

Mã quốc gia di động E.212

505

Mã ba ký tự NATO

AUS

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

AS

MARC LOC

AT

ID hàng hải ITU

503

Mã ký tự ITU

AUS

Mã quốc gia FIPS

AS

Mã biển giấy phép

AUS

Tiền tố GTIN GS1

930-939

Mã quốc gia UNDP

AUL

Mã quốc gia WMO

AU

Tiền tố callsign ITU

AXA-AXZ,VHA-VNZ,VZA-VZZ

 ÁoSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

040

ISO 3166-1 alpha-3

AUT

ISO 3166-1 alpha-2

AT

Tiền tố mã sân bay ICAO

LO

E.164

+43

Mã quốc gia IOC

AUT

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.at

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

OE-

Mã quốc gia di động E.212

232

Mã ba ký tự NATO

AUT

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

AU

MARC LOC

AU

ID hàng hải ITU

203

Mã ký tự ITU

AUT

Mã quốc gia FIPS

AU

Mã biển giấy phép

A

Tiền tố GTIN GS1

900-919

Mã quốc gia UNDP

AUS

Mã quốc gia WMO

OS

Tiền tố callsign ITU

OEA-OEZ

 AzerbaijanSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

031

ISO 3166-1 alpha-3

AZE

ISO 3166-1 alpha-2

AZ

Tiền tố mã sân bay ICAO

UB

E.164

+994

Mã quốc gia IOC

AZE

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.az

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

4K-

Mã quốc gia di động E.212

400

Mã ba ký tự NATO

AZE

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

AJ

MARC LOC

AJ

ID hàng hải ITU

423

Mã ký tự ITU

AZE

Mã quốc gia FIPS

AJ

Mã biển giấy phép

AZ

Tiền tố GTIN GS1

476

Mã quốc gia UNDP

AZE

Mã quốc gia WMO

AJ

Tiền tố callsign ITU

4JA-4KZ

Tham khảoSửa đổi