Mã quốc gia: R

bài viết danh sách Wikimedia

 RéunionSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

638

ISO 3166-1 alpha-3

REU

ISO 3166-1 alpha-2

RE

Tiền tố mã sân bay ICAO

FME

E.164

+262

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.re

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

F-

Mã quốc gia di động E.212

647

Mã ba ký tự NATO

REU

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

RE

MARC LOC

RE

ID hàng hải ITU

660

Mã ký tự ITU

REU

Mã quốc gia FIPS

RE

Mã biển giấy phép

F

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

REU

Mã quốc gia WMO

RE

Tiền tố callsign ITU

 RomâniaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

642

ISO 3166-1 alpha-3

ROU

ISO 3166-1 alpha-2

RO

Tiền tố mã sân bay ICAO

LR

E.164

+40

Mã quốc gia IOC

ROU

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ro

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

YR-

Mã quốc gia di động E.212

226

Mã ba ký tự NATO

ROU

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

RO

MARC LOC

RM

ID hàng hải ITU

264

Mã ký tự ITU

ROU

Mã quốc gia FIPS

RO

Mã biển giấy phép

RO

Tiền tố GTIN GS1

594

Mã quốc gia UNDP

ROM

Mã quốc gia WMO

RO

Tiền tố callsign ITU

YOA-YRZ

 NgaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

643

ISO 3166-1 alpha-3

RUS

ISO 3166-1 alpha-2

RU

Tiền tố mã sân bay ICAO

UE, UH, UI, UL, UN
UO, UR, US, UU, UW

E.164

+7

Mã quốc gia IOC

RUS

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ru

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

RA-

Mã quốc gia di động E.212

250

Mã ba ký tự NATO

RUS

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

RS

MARC LOC

RU

ID hàng hải ITU

273

Mã ký tự ITU

RUS

Mã quốc gia FIPS

RS

Mã biển giấy phép

RUS

Tiền tố GTIN GS1

460-469

Mã quốc gia UNDP

RUS

Mã quốc gia WMO

RA, RS

Tiền tố callsign ITU

RAA-RZZ, UAA-UIZ

 RwandaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

646

ISO 3166-1 alpha-3

RWA

ISO 3166-1 alpha-2

RW

Tiền tố mã sân bay ICAO

HR

E.164

+250

Mã quốc gia IOC

RWA

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.rw

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

9XR-

Mã quốc gia di động E.212

635

Mã ba ký tự NATO

RWA

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

RW

MARC LOC

RW

ID hàng hải ITU

661

Mã ký tự ITU

RRW

Mã quốc gia FIPS

RW

Mã biển giấy phép

RWA

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

RWA

Mã quốc gia WMO

RW

Tiền tố callsign ITU

9XA-9XZ

Tham khảoSửa đổi