Mã quốc gia: M

bài viết danh sách Wikimedia

 Ma CaoSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

446

ISO 3166-1 alpha-3

MAC

ISO 3166-1 alpha-2

MO

Tiền tố mã sân bay ICAO

VM

E.164

+853

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.mo

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

B-M

Mã quốc gia di động E.212

455

Mã ba ký tự NATO

MAC

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

MC

MARC LOC

MH

ID hàng hải ITU

453

Mã ký tự ITU

MAC

Mã quốc gia FIPS

MC

Mã biển giấy phép

Tiền tố GTIN GS1

958

Mã quốc gia UNDP

MAC

Mã quốc gia WMO

MU

Tiền tố callsign ITU

XXA-XXZ

 Bắc MacedoniaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

807

ISO 3166-1 alpha-3

MKD

ISO 3166-1 alpha-2

MK

Tiền tố mã sân bay ICAO

LW

E.164

+389

Mã quốc gia IOC

MKD

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.mk

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

Z3-

Mã quốc gia di động E.212

294

Mã ba ký tự NATO

FYR

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

FY

MARC LOC

XN

ID hàng hải ITU

274

Mã ký tự ITU

MKD

Mã quốc gia FIPS

MK

Mã biển giấy phép

MK

Tiền tố GTIN GS1

531

Mã quốc gia UNDP

MCD

Mã quốc gia WMO

MJ

Tiền tố callsign ITU

Z3A-Z3Z

 MadagascarSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

450

ISO 3166-1 alpha-3

MDG

ISO 3166-1 alpha-2

MG

Tiền tố mã sân bay ICAO

FMM, FMN, FMS

E.164

+261

Mã quốc gia IOC

MAD

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.mg

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

5R-

Mã quốc gia di động E.212

646

Mã ba ký tự NATO

MDG

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

MA

MARC LOC

MG

ID hàng hải ITU

647

Mã ký tự ITU

MDG

Mã quốc gia FIPS

MA

Mã biển giấy phép

RM

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

MAG

Mã quốc gia WMO

MG

Tiền tố callsign ITU

5RA-5SZ, 6XA-6XZ

 MalawiSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

454

ISO 3166-1 alpha-3

MWI

ISO 3166-1 alpha-2

MW

Tiền tố mã sân bay ICAO

FW

E.164

+265

Mã quốc gia IOC

MAW

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.mw

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

7Q-

Mã quốc gia di động E.212

650

Mã ba ký tự NATO

MWI

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

MI

MARC LOC

MW

ID hàng hải ITU

655

Mã ký tự ITU

MWI

Mã quốc gia FIPS

MI

Mã biển giấy phép

MW

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

MLW

Mã quốc gia WMO

MW

Tiền tố callsign ITU

7QA-7QZ

 MalaysiaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

458

ISO 3166-1 alpha-3

MYS

ISO 3166-1 alpha-2

MY

Tiền tố mã sân bay ICAO

WB, WM

E.164

+60

Mã quốc gia IOC

MAS

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.my

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

9M-

Mã quốc gia di động E.212

502

Mã ba ký tự NATO

MYS

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

MY

MARC LOC

MY

ID hàng hải ITU

533

Mã ký tự ITU

MLA

Mã quốc gia FIPS

MY

Mã biển giấy phép

MAL

Tiền tố GTIN GS1

955

Mã quốc gia UNDP

MAL

Mã quốc gia WMO

MS

Tiền tố callsign ITU

9MA-9MZ, 9WA-9WZ

 MaldivesSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

462

ISO 3166-1 alpha-3

MDV

ISO 3166-1 alpha-2

MV

Tiền tố mã sân bay ICAO

VR

E.164

+960

Mã quốc gia IOC

MDV

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.mv

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

8Q-

Mã quốc gia di động E.212

472

Mã ba ký tự NATO

MDV

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

MV

MARC LOC

XC

ID hàng hải ITU

455

Mã ký tự ITU

MLD

Mã quốc gia FIPS

MV

Mã biển giấy phép

MV (không chính thức)

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

MDV

Mã quốc gia WMO

MV

Tiền tố callsign ITU

8QA-8QZ

 MaliSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

466

ISO 3166-1 alpha-3

MLI

ISO 3166-1 alpha-2

ML

Tiền tố mã sân bay ICAO

GA

E.164

+223

Mã quốc gia IOC

MLI

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ml

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

TZ-

Mã quốc gia di động E.212

610

Mã ba ký tự NATO

MLI

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

ML

MARC LOC

ML

ID hàng hải ITU

649

Mã ký tự ITU

MLI

Mã quốc gia FIPS

ML

Mã biển giấy phép

RMM

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

MLI

Mã quốc gia WMO

MI

Tiền tố callsign ITU

TZA-TZZ

 MaltaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

470

ISO 3166-1 alpha-3

MLT

ISO 3166-1 alpha-2

MT

Tiền tố mã sân bay ICAO

LM

E.164

+356

Mã quốc gia IOC

MLT

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.mt

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

9H-

Mã quốc gia di động E.212

278

Mã ba ký tự NATO

MLT

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

MT

MARC LOC

MM

ID hàng hải ITU

215, 248, 249, 256

Mã ký tự ITU

MLT

Mã quốc gia FIPS

MT

Mã biển giấy phép

M

Tiền tố GTIN GS1

535

Mã quốc gia UNDP

MAT

Mã quốc gia WMO

ML

Tiền tố callsign ITU

9HA-9HZ

 Quần đảo MarshallSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

584

ISO 3166-1 alpha-3

MHL

ISO 3166-1 alpha-2

MH

Tiền tố mã sân bay ICAO

EN, PK

E.164

+692

Mã quốc gia IOC

MHL

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.mh

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

V7-

Mã quốc gia di động E.212

551

Mã ba ký tự NATO

MHL

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

RM

MARC LOC

XE

ID hàng hải ITU

538

Mã ký tự ITU

MHL

Mã quốc gia FIPS

RM

Mã biển giấy phép

MH (không chính thức)

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

MAS

Mã quốc gia WMO

MH

Tiền tố callsign ITU

V7A-V7Z

 MartiniqueSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

474

ISO 3166-1 alpha-3

MTQ

ISO 3166-1 alpha-2

MQ

Tiền tố mã sân bay ICAO

TF

E.164

+596

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.mq

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

F-

Mã quốc gia di động E.212

340

Mã ba ký tự NATO

MTQ

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

MB

MARC LOC

MQ

ID hàng hải ITU

347

Mã ký tự ITU

MRT

Mã quốc gia FIPS

MB

Mã biển giấy phép

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

MAQ

Mã quốc gia WMO

MR

Tiền tố callsign ITU

 MauritanieSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

478

ISO 3166-1 alpha-3

MRT

ISO 3166-1 alpha-2

MR

Tiền tố mã sân bay ICAO

GQ

E.164

+222

Mã quốc gia IOC

MTN

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.mr

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

5T-

Mã quốc gia di động E.212

609

Mã ba ký tự NATO

MRT

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

MR

MARC LOC

MU

ID hàng hải ITU

654

Mã ký tự ITU

MTN

Mã quốc gia FIPS

MR

Mã biển giấy phép

RIM

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

MAU

Mã quốc gia WMO

MT

Tiền tố callsign ITU

5TA-5TZ

 MauritiusSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

480

ISO 3166-1 alpha-3

MUS

ISO 3166-1 alpha-2

MU

Tiền tố mã sân bay ICAO

FI

E.164

+230

Mã quốc gia IOC

MRI

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.mu

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

3B-

Mã quốc gia di động E.212

617

Mã ba ký tự NATO

MUS

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

MP

MARC LOC

MF

ID hàng hải ITU

645

Mã ký tự ITU

MAU

Mã quốc gia FIPS

MP

Mã biển giấy phép

MS

Tiền tố GTIN GS1

609

Mã quốc gia UNDP

MAR

Mã quốc gia WMO

MA

Tiền tố callsign ITU

3BA-3BZ

 MayotteSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

175

ISO 3166-1 alpha-3

MYT

ISO 3166-1 alpha-2

YT

Tiền tố mã sân bay ICAO

FM

E.164

+269

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.yt

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

F-

Mã quốc gia di động E.212

Mã ba ký tự NATO

MYT

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

ME

MARC LOC

OT

ID hàng hải ITU

Mã ký tự ITU

MYT

Mã quốc gia FIPS

MF

Mã biển giấy phép

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

Mã quốc gia WMO

Tiền tố callsign ITU

 MéxicoSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

484

ISO 3166-1 alpha-3

MEX

ISO 3166-1 alpha-2

MX

Tiền tố mã sân bay ICAO

MM

E.164

+52

Mã quốc gia IOC

MEX

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.mx

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

XA-, XB-, XC-

Mã quốc gia di động E.212

334

Mã ba ký tự NATO

MEX

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

MX

MARC LOC

MX

ID hàng hải ITU

345

Mã ký tự ITU

MEX

Mã quốc gia FIPS

MX

Mã biển giấy phép

MEX

Tiền tố GTIN GS1

750

Mã quốc gia UNDP

MEX

Mã quốc gia WMO

MX

Tiền tố callsign ITU

4AA-4CZ,6DA-6JZ,XAA-XIZ

 Liên bang MicronesiaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

582

ISO 3166-1 alpha-3

FSM

ISO 3166-1 alpha-2

FM

Tiền tố mã sân bay ICAO

PT

E.164

+691

Mã quốc gia IOC

FSM

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.fm

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

V6-

Mã quốc gia di động E.212

550

Mã ba ký tự NATO

FSM

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

FM

MARC LOC

FM

ID hàng hải ITU

510

Mã ký tự ITU

FSM

Mã quốc gia FIPS

FM

Mã biển giấy phép

FSM (không chính thức)

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

MIC

Mã quốc gia WMO

KA

Tiền tố callsign ITU

V6A—V6Z

 MoldovaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

498

ISO 3166-1 alpha-3

MDA

ISO 3166-1 alpha-2

MD

Tiền tố mã sân bay ICAO

LU

E.164

+373

Mã quốc gia IOC

MDA

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.md

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

ER-

Mã quốc gia di động E.212

259

Mã ba ký tự NATO

MDA

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

MD

MARC LOC

MV

ID hàng hải ITU

214

Mã ký tự ITU

MDA

Mã quốc gia FIPS

MD

Mã biển giấy phép

MD

Tiền tố GTIN GS1

484

Mã quốc gia UNDP

MOL

Mã quốc gia WMO

RM

Tiền tố callsign ITU

ERA-ERZ

 MonacoSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

492

ISO 3166-1 alpha-3

MCO

ISO 3166-1 alpha-2

MC

Tiền tố mã sân bay ICAO

LN

E.164

+377

Mã quốc gia IOC

MON

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.mc

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

3A-

Mã quốc gia di động E.212

212

Mã ba ký tự NATO

MCO

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

MN

MARC LOC

MC

ID hàng hải ITU

254

Mã ký tự ITU

MCO

Mã quốc gia FIPS

MN

Mã biển giấy phép

MC

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

MNC

Mã quốc gia WMO

M3

Tiền tố callsign ITU

3AA-3AZ

 Mông CổSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

496

ISO 3166-1 alpha-3

MNG

ISO 3166-1 alpha-2

MN

Tiền tố mã sân bay ICAO

ZM

E.164

+976

Mã quốc gia IOC

MNG

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.mn

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

JU-

Mã quốc gia di động E.212

428

Mã ba ký tự NATO

MNG

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

MG

MARC LOC

MP

ID hàng hải ITU

457

Mã ký tự ITU

MNG

Mã quốc gia FIPS

MG

Mã biển giấy phép

MNG

Tiền tố GTIN GS1

865

Mã quốc gia UNDP

MON

Mã quốc gia WMO

MO

Tiền tố callsign ITU

JTA-JVZ

 MontenegroSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

499

ISO 3166-1 alpha-3

MNE

ISO 3166-1 alpha-2

ME

Tiền tố mã sân bay ICAO

LY

E.164

+382

Mã quốc gia IOC

MNE

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.me

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

4O-

Mã quốc gia di động E.212

297

Mã ba ký tự NATO

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

MARC LOC

MO

ID hàng hải ITU

262

Mã ký tự ITU

MNE

Mã quốc gia FIPS

MJ

Mã biển giấy phép

MNE

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

Mã quốc gia WMO

M4

Tiền tố callsign ITU

4OA-4OZ

 MontserratSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

500

ISO 3166-1 alpha-3

MSR

ISO 3166-1 alpha-2

MS

Tiền tố mã sân bay ICAO

TR

E.164

+1 664

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ms

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

VP-M-

Mã quốc gia di động E.212

354

Mã ba ký tự NATO

MSR

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

MH

MARC LOC

MJ

ID hàng hải ITU

348

Mã ký tự ITU

MSR

Mã quốc gia FIPS

MH

Mã biển giấy phép

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

MOT

Mã quốc gia WMO

M2

Tiền tố callsign ITU

 MarocSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

504

ISO 3166-1 alpha-3

MAR

ISO 3166-1 alpha-2

MA

Tiền tố mã sân bay ICAO

GM

E.164

+212

Mã quốc gia IOC

MAR

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ma

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

CN-

Mã quốc gia di động E.212

604

Mã ba ký tự NATO

MAR

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

MO

MARC LOC

MR

ID hàng hải ITU

242

Mã ký tự ITU

MRC

Mã quốc gia FIPS

MO

Mã biển giấy phép

MA

Tiền tố GTIN GS1

611

Mã quốc gia UNDP

MOR

Mã quốc gia WMO

MC

Tiền tố callsign ITU

5CA-5GZ, CNA-CNZ

 MozambiqueSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

508

ISO 3166-1 alpha-3

MOZ

ISO 3166-1 alpha-2

MZ

Tiền tố mã sân bay ICAO

FQ

E.164

+258

Mã quốc gia IOC

MOZ

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.mz

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

C9-

Mã quốc gia di động E.212

643

Mã ba ký tự NATO

MOZ

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

MZ

MARC LOC

MZ

ID hàng hải ITU

650

Mã ký tự ITU

MOZ

Mã quốc gia FIPS

MZ

Mã biển giấy phép

MOC

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

MOZ

Mã quốc gia WMO

MZ

Tiền tố callsign ITU

C8A-C9Z

Tham khảoSửa đổi