Mã quốc gia: O-Q

bài viết danh sách Wikimedia

 OmanSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

512

ISO 3166-1 alpha-3

OMN

ISO 3166-1 alpha-2

OM

Tiền tố mã sân bay ICAO

OO

E.164

+968

Mã quốc gia IOC

OMA

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.om

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

A4O-

Mã quốc gia di động E.212

422

Mã ba ký tự NATO

OMN

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

MU

MARC LOC

MK

ID hàng hải ITU

461

Mã ký tự ITU

OMA

Mã quốc gia FIPS

MU

Mã biển giấy phép

OM (không chính thức)

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

OMA

Mã quốc gia WMO

OM

Tiền tố callsign ITU

A4A-A4Z

 PakistanSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

586

ISO 3166-1 alpha-3

PAK

ISO 3166-1 alpha-2

PK

Tiền tố mã sân bay ICAO

OP

E.164

+92

Mã quốc gia IOC

PAK

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.pk

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

AP-

Mã quốc gia di động E.212

410

Mã ba ký tự NATO

PAK

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

PK

MARC LOC

PK

ID hàng hải ITU

463

Mã ký tự ITU

PAK

Mã quốc gia FIPS

PK

Mã biển giấy phép

PK

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

PAK

Mã quốc gia WMO

PK

Tiền tố callsign ITU

6PA-6SZ, APA-ASZ

 PalauSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

585

ISO 3166-1 alpha-3

PLW

ISO 3166-1 alpha-2

PW

Tiền tố mã sân bay ICAO

PT

E.164

+680

Mã quốc gia IOC

PLW

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.pw

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

Mã quốc gia di động E.212

552

Mã ba ký tự NATO

PLW

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

PS

MARC LOC

PW

ID hàng hải ITU

511

Mã ký tự ITU

PLW

Mã quốc gia FIPS

PS

Mã biển giấy phép

PAL (không chính thức)

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

TTP[notes 1]

Mã quốc gia WMO

Tiền tố callsign ITU

T8A-T8Z

 PalestineSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

275

ISO 3166-1 alpha-3

PSE

ISO 3166-1 alpha-2

PS

Tiền tố mã sân bay ICAO

OJ, LV

E.164

+970

Mã quốc gia IOC

PLE

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ps

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

Mã quốc gia di động E.212

Mã ba ký tự NATO

PSE

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

PS[notes 2]

MARC LOC

GZ, WJ

ID hàng hải ITU

443

Mã ký tự ITU

XGZ, XWB

Mã quốc gia FIPS

GZ, WE

Mã biển giấy phép

PS (không chính thức)

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

PAL

Mã quốc gia WMO

Tiền tố callsign ITU

E4A-E4Z

 PanamaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

591

ISO 3166-1 alpha-3

PAN

ISO 3166-1 alpha-2

PA

Tiền tố mã sân bay ICAO

MP

E.164

+507

Mã quốc gia IOC

PAN

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.pa

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

HP-

Mã quốc gia di động E.212

714

Mã ba ký tự NATO

PAN

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

PM

MARC LOC

PN

ID hàng hải ITU

351-357

Mã ký tự ITU

PNR

Mã quốc gia FIPS

PM

Mã biển giấy phép

PA

Tiền tố GTIN GS1

745

Mã quốc gia UNDP

PAN

Mã quốc gia WMO

PM

Tiền tố callsign ITU

3EA-3FZ, H3A-H3Z
H8A-H9Z, HOA-HPZ

 Papua New GuineaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

598

ISO 3166-1 alpha-3

PNG

ISO 3166-1 alpha-2

PG

Tiền tố mã sân bay ICAO

AY

E.164

+675

Mã quốc gia IOC

PNG

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.pg

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

P2-

Mã quốc gia di động E.212

537

Mã ba ký tự NATO

PNG

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

PP

MARC LOC

PP

ID hàng hải ITU

553

Mã ký tự ITU

PNG

Mã quốc gia FIPS

PP

Mã biển giấy phép

PNG

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

PNG

Mã quốc gia WMO

NG

Tiền tố callsign ITU

P2A-P2Z

 ParaguaySửa đổi

ISO 3166-1 numeric

600

ISO 3166-1 alpha-3

PRY

ISO 3166-1 alpha-2

PY

Tiền tố mã sân bay ICAO

SG

E.164

+595

Mã quốc gia IOC

PAR

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.py

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

ZP-

Mã quốc gia di động E.212

744

Mã ba ký tự NATO

PRY

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

PA

MARC LOC

PY

ID hàng hải ITU

755

Mã ký tự ITU

PRG

Mã quốc gia FIPS

PA

Mã biển giấy phép

PY

Tiền tố GTIN GS1

784

Mã quốc gia UNDP

PAR

Mã quốc gia WMO

PY

Tiền tố callsign ITU

ZPA-ZPZ

 PeruSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

604

ISO 3166-1 alpha-3

PER

ISO 3166-1 alpha-2

PE

Tiền tố mã sân bay ICAO

SP

E.164

+51

Mã quốc gia IOC

PER

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.pe

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

OB-

Mã quốc gia di động E.212

716

Mã ba ký tự NATO

PER

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

PE

MARC LOC

PE

ID hàng hải ITU

760

Mã ký tự ITU

PRU

Mã quốc gia FIPS

PE

Mã biển giấy phép

PE

Tiền tố GTIN GS1

775

Mã quốc gia UNDP

PER

Mã quốc gia WMO

PR

Tiền tố callsign ITU

4TA-4TZ, OAA-OCZ

 PhilippinesSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

608

ISO 3166-1 alpha-3

PHL

ISO 3166-1 alpha-2

PH

Tiền tố mã sân bay ICAO

RP

E.164

+63

Mã quốc gia IOC

PHI

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ph

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

RP-

Mã quốc gia di động E.212

515

Mã ba ký tự NATO

PHL

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

RP

MARC LOC

PH

ID hàng hải ITU

548

Mã ký tự ITU

PHL

Mã quốc gia FIPS

RP

Mã biển giấy phép

RP

Tiền tố GTIN GS1

480

Mã quốc gia UNDP

PHI

Mã quốc gia WMO

PH

Tiền tố callsign ITU

4DA-4IZ, DUA-DUZ

 Quần đảo PitcairnSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

612

ISO 3166-1 alpha-3

PCN

ISO 3166-1 alpha-2

PN

Tiền tố mã sân bay ICAO

E.164

+64

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.pn

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

G-

Mã quốc gia di động E.212

Mã ba ký tự NATO

PCN

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

PC

MARC LOC

PC

ID hàng hải ITU

555

Mã ký tự ITU

PTC

Mã quốc gia FIPS

PC

Mã biển giấy phép

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

Mã quốc gia WMO

PT

Tiền tố callsign ITU

 Ba LanSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

616

ISO 3166-1 alpha-3

POL

ISO 3166-1 alpha-2

PL

Tiền tố mã sân bay ICAO

EP

E.164

+48

Mã quốc gia IOC

POL

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.pl

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

SP-

Mã quốc gia di động E.212

260

Mã ba ký tự NATO

POL

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

PL

MARC LOC

PL

ID hàng hải ITU

261

Mã ký tự ITU

POL

Mã quốc gia FIPS

PL

Mã biển giấy phép

PL

Tiền tố GTIN GS1

590

Mã quốc gia UNDP

POL

Mã quốc gia WMO

PL

Tiền tố callsign ITU

3ZA-3ZZ,HFA-HFZ,SNA-SRZ

Bồ Đào Nha Bồ Đào NhaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

620

ISO 3166-1 alpha-3

PRT

ISO 3166-1 alpha-2

PT

Tiền tố mã sân bay ICAO

LP

E.164

+351

Mã quốc gia IOC

POR

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.pt

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

CR-, CS-

Mã quốc gia di động E.212

268

Mã ba ký tự NATO

PRT

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

PO

MARC LOC

PO

ID hàng hải ITU

263

Mã ký tự ITU

POR

Mã quốc gia FIPS

PO

Mã biển giấy phép

P

Tiền tố GTIN GS1

560

Mã quốc gia UNDP

POR

Mã quốc gia WMO

PO

Tiền tố callsign ITU

CQA-CUZ

 Puerto RicoSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

630

ISO 3166-1 alpha-3

PRI

ISO 3166-1 alpha-2

PR

Tiền tố mã sân bay ICAO

TJ

E.164

+1 787, +1 939

Mã quốc gia IOC

PUR

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.pr

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

N-

Mã quốc gia di động E.212

330

Mã ba ký tự NATO

PRI

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

RQ

MARC LOC

PR

ID hàng hải ITU

358

Mã ký tự ITU

PTR

Mã quốc gia FIPS

RQ

Mã biển giấy phép

PR

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

PUE

Mã quốc gia WMO

PU

Tiền tố callsign ITU

 QatarSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

634

ISO 3166-1 alpha-3

QAT

ISO 3166-1 alpha-2

QA

Tiền tố mã sân bay ICAO

OT

E.164

+974

Mã quốc gia IOC

QAT

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.qa

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

A7-

Mã quốc gia di động E.212

427

Mã ba ký tự NATO

QAT

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

QA

MARC LOC

QA

ID hàng hải ITU

466

Mã ký tự ITU

QAT

Mã quốc gia FIPS

QA

Mã biển giấy phép

Q

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

QAT

Mã quốc gia WMO

QT

Tiền tố callsign ITU

A7A-A7Z

Ghi chúSửa đổi

  1. ^ Formerly the Trust Territory of the Pacific Islands (1986)
  2. ^ This NATO country code appears in the 9th edition and is also assigned to Palau

Tham khảoSửa đổi