Thành viên:JohnyCuTis/nháp16

Về ngôn ngữSửa đổi

Trung lập[1]Sửa đổi

BàiSửa đổi

ĐoạnSửa đổi

CâuSửa đổi

[tính trung lập đang gây tranh cãi]

Văn phongSửa đổi

Tâng bốc[2]Sửa đổi

Văn phong không bách khoaSửa đổi

Không đa chiều[3]Sửa đổi


Viết bài kémSửa đổi

Mập mờSửa đổi

Tình tiết mâu thuẫnSửa đổi

Quá chuyên môn khó hiếuSửa đổi

Dịch thuậtSửa đổi

Viết hư cấuSửa đổi

Quảng cáoSửa đổi

BàiSửa đổi

PhầnSửa đổi

ĐoạnSửa đổi

Viết nghiệp dưSửa đổi

BàiSửa đổi

ĐoạnSửa đổi

Được thuê prSửa đổi

BàiSửa đổi

ĐoạnSửa đổi

Chất lượng bàiSửa đổi

Nhiều vấn đềSửa đổi

Căn bảnSửa đổi

Cần phân loạiSửa đổi

Sơ khaiSửa đổi

Thiếu hộp thông tinSửa đổi

Bản mẫu này được đặt không đúng vị trí. Nó thuộc về trang thảo luận: Thảo luận Thành viên:JohnyCuTis/nháp16.

Độ nổi bậtSửa đổi

Biên tậpSửa đổi


Cần wiki hóaSửa đổi

Viết lạiSửa đổi

Toàn bộ[4]Sửa đổi

Chỉnh lại [5]Sửa đổi


Cần bổ sung nguồnSửa đổi

Cần thêm chú thíchSửa đổi

BàiSửa đổi

CâuSửa đổi

[cần chú thích đầy đủ]
[cần dẫn nguồn]

Nguồn yếuSửa đổi

Cần thêm chú thíchSửa đổi

Không có chú tríchSửa đổi

Liên quan đến người đang sốngSửa đổi


ĐangSửa đổi

Sự kiện đang diễn ra[6]Sửa đổi

Đang chỉnh sửa[7]Sửa đổi


Liên kếtSửa đổi

Quá ít liên kếtSửa đổi

Quá nhiều liên kếtSửa đổi

Quá ít liên kếtSửa đổi

Nhiều nguồn chỉ có urlSửa đổiBố cụcSửa đổi

Quá dàiSửa đổi

Cần chia thành mục conSửa đổi

BàiSửa đổi

ĐoạnSửa đổi

Giới thiệu tệSửa đổi

Trích dẫn lộn xộnSửa đổi

Mở đầuSửa đổi

Quá ngắnSửa đổi

Thiếu mở đầuSửa đổi

Mở đầu quá dàiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Th%C3%A1i_%C4%91%E1%BB%99_trung_l%E1%BA%ADp
  2. ^ https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:C%E1%BA%A9m_nang_bi%C3%AAn_so%E1%BA%A1n/C%E1%BA%A9n_tr%E1%BB%8Dng_khi_d%C3%B9ng_t%E1%BB%AB#Tr%C3%B2_t%C3%A2ng_b%E1%BB%91c_tr%C6%A1_tr%E1%BA%BDn
  3. ^ https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:T%E1%BA%A7m_nh%C3%ACn_h%E1%BA%B9p
  4. ^ https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:C%E1%BA%A7n_d%E1%BB%8Dn_d%E1%BA%B9p-vi%E1%BA%BFt_l%E1%BA%A1i
  5. ^ https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:C%E1%BA%A7n_d%E1%BB%8Dn_d%E1%BA%B9p
  6. ^ https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:%C4%90ang_di%E1%BB%85n_ra
  7. ^ https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:%C4%90ang_s%E1%BB%ADa_%C4%91%E1%BB%95i