Thành viên:Lê Song Vĩ/Danh sách thành viên có công cụ bảo quản theo số tác vụ

Chào mừng bạn đến với trang Thống kê tác vụ bảo quản của các thành viên có công cụ tại Wikipedia tiếng Việt (các thành viên có công cụ thường thuộc nhóm Bảo quản viên hoặc Điều phối viên), dữ liệu được cung cấp bởi Wikipedia. Các thống kê này được cập nhật 3 tiếng một lần bởi SongVĩ.Bot.

Lưu ý: Những thành viên đã nghỉ hưu hoặc đã bị lấy lại công cụ qua thông qua một cuộc biểu quyết sẽ không có trong danh sách này. Xin vui lòng không chỉnh sửa danh sách này, tất cả những sửa đổi khác sẽ bị bot tự động lùi sửa. Nếu bạn muốn báo lỗi bot xin vui lòng liên hệ thành viên Lê Song Vĩ


Tác vụ xóa
STT Tên tài khoản Số tác vụ
1 Trungda 26.132
2 Thái Nhi 20.520
3 NhacNy2412 17.995
4 DHN 15.669
5 Conbo 10.157
6 Violetbonmua 9.511
7 NguoiDungKhongDinhDanh 6.329
8 Nguyenmy2302 6.130
9 Prenn 5.593
10 Trần Nguyễn Minh Huy 5.420
11 Plantaest 5.022
12 Quenhitran 5.008
13 Hoang Dat 4.324
14 Viethavvh 3.745
15 Bluetpp 3.519
16 Nguyenquanghai19 3.426
17 ThiênĐế98 2.131
18 Nguyentrongphu 2.113
19 GDAE 2.103
20 Kateru Zakuro 2.039
21 Q.Khải 1.847
22 Băng Tỏa 1.835
23 Tttrung 1.101
24 Dung005 1.096
25 Mxn 915
26 Baoothersks 721
27 Ryder1992 632
28 Mongrangvebet 578
29 Tryvix1509 285
30 Langtucodoc 144
Tác vụ khôi phục
STT Tên tài khoản Số tác vụ
1 Thái Nhi 1.048
2 NguoiDungKhongDinhDanh 459
3 DHN 330
4 Violetbonmua 258
5 NhacNy2412 168
6 Trần Nguyễn Minh Huy 166
7 Conbo 104
8 Prenn 90
9 Nguyenmy2302 54
10 Mxn 48
11 Kateru Zakuro 39
12 Nguyentrongphu 36
13 Plantaest 36
14 Q.Khải 35
15 Quenhitran 33
16 Viethavvh 32
17 Tttrung 30
18 Trungda 19
19 ThiênĐế98 16
20 Băng Tỏa 11
21 Baoothersks 10
22 Ryder1992 9
23 Hoang Dat 8
24 Nguyenquanghai19 8
25 GDAE 7
26 Dung005 4
27 Tryvix1509 4
28 Bluetpp 3
29 Mongrangvebet 3
30 Langtucodoc 2
Tác vụ xóa lịch sử
STT Tên tài khoản Số tác vụ
1 NguoiDungKhongDinhDanh 2.782
2 ThiênĐế98 2.038
3 Violetbonmua 806
4 Plantaest 627
5 Conbo 534
6 Trungda 494
7 Q.Khải 448
8 NhacNy2412 332
9 Nguyenmy2302 322
10 Trần Nguyễn Minh Huy 321
11 Ryder1992 283
12 Băng Tỏa 269
13 Tryvix1509 221
14 Quenhitran 169
15 Hoang Dat 165
16 Prenn 114
17 Viethavvh 93
18 DHN 67
19 GDAE 60
20 Thái Nhi 38
21 Kateru Zakuro 35
22 Nguyenquanghai19 29
23 Mongrangvebet 25
24 Langtucodoc 20
25 Baoothersks 17
26 Nguyentrongphu 14
27 Dung005 12
28 Bluetpp 5
Tác vụ khóa
STT Tên tài khoản Số tác vụ
1 NguoiDungKhongDinhDanh 2.392
2 Plantaest 1.031
3 DHN 951
4 Trungda 908
5 Violetbonmua 513
6 Conbo 358
7 NhacNy2412 335
8 ThiênĐế98 305
9 Kateru Zakuro 263
10 Nguyenmy2302 256
11 Trần Nguyễn Minh Huy 250
12 Nguyentrongphu 240
13 Mongrangvebet 217
14 Hoang Dat 210
15 GDAE 200
16 Viethavvh 181
17 Q.Khải 172
18 Nguyenquanghai19 163
19 Dung005 127
20 Mxn 116
21 Prenn 108
22 Thái Nhi 104
23 Băng Tỏa 99
24 Quenhitran 98
25 Bluetpp 75
26 Ryder1992 75
27 Baoothersks 65
28 Tttrung 28
29 Tryvix1509 24
30 Langtucodoc 15
Tác vụ mở khóa
STT Tên tài khoản Số tác vụ
1 Plantaest 458
2 Kateru Zakuro 63
3 DHN 36
4 NguoiDungKhongDinhDanh 22
5 Trần Nguyễn Minh Huy 18
6 Tttrung 16
7 Prenn 14
8 Viethavvh 11
9 Nguyentrongphu 10
10 Thái Nhi 10
11 Conbo 9
12 Violetbonmua 8
13 Q.Khải 7
14 Hoang Dat 6
15 NhacNy2412 6
16 Dung005 5
17 Mxn 5
18 Quenhitran 5
19 ThiênĐế98 4
20 Mongrangvebet 4
21 Nguyenmy2302 4
22 Trungda 3
23 Băng Tỏa 3
24 Baoothersks 2
25 Ryder1992 2
Tác vụ thay đổi khóa
STT Tên tài khoản Số tác vụ
1 NguoiDungKhongDinhDanh 1.433
2 Plantaest 268
3 NhacNy2412 156
4 Kateru Zakuro 108
5 Nguyentrongphu 99
6 ThiênĐế98 96
7 Trần Nguyễn Minh Huy 76
8 Violetbonmua 73
9 Trungda 64
10 DHN 59
11 Hoang Dat 47
12 Nguyenmy2302 46
13 Thái Nhi 36
14 Q.Khải 36
15 Mongrangvebet 34
16 Bluetpp 31
17 Nguyenquanghai19 31
18 Conbo 28
19 Băng Tỏa 26
20 Prenn 24
21 Viethavvh 23
22 Ryder1992 23
23 GDAE 21
24 Quenhitran 15
25 Baoothersks 13
26 Mxn 9
27 Langtucodoc 6
28 Dung005 3
29 Tryvix1509 2
30 Tttrung 1
Tác vụ cấm
STT Tên tài khoản Số tác vụ
1 Plantaest 12.768
2 Nguyentrongphu 1.643
3 DHN 1.261
4 Trần Nguyễn Minh Huy 945
5 Thái Nhi 850
6 Conbo 744
7 Hoang Dat 703
8 Trungda 486
9 ThiênĐế98 459
10 Viethavvh 373
11 Dung005 302
12 Violetbonmua 273
13 Prenn 52
14 Quenhitran 47
15 Mxn 39
16 Tttrung 31
17 Bluetpp 12
Tác vụ mở cấm
STT Tên tài khoản Số tác vụ
1 DHN 47
2 Plantaest 35
3 Thái Nhi 34
4 Viethavvh 17
5 Trần Nguyễn Minh Huy 12
6 Tttrung 11
7 Conbo 10
8 Dung005 5
9 Trungda 5
10 Violetbonmua 5
11 Hoang Dat 4
12 Nguyentrongphu 3
13 ThiênĐế98 2
14 Mxn 1
15 Quenhitran 1
Tác vụ đổi tên
STT Tên tài khoản Số tác vụ
1 DHN 376
2 Trần Nguyễn Minh Huy 139
3 NhacNy2412 69
4 Mxn 26
Tác vụ thay đổi quyền thành viên
STT Tên tài khoản Số tác vụ
1 DHN 208
2 ThiênĐế98 189
3 Plantaest 185
4 Trần Nguyễn Minh Huy 165
5 Nguyentrongphu 157
6 Violetbonmua 75
7 Hoang Dat 57
8 Mxn 49
9 Conbo 47
10 Prenn 33
11 Viethavvh 31
12 Thái Nhi 18
13 Trungda 3
14 Quenhitran 2
15 Tryvix1509 2
Tác vụ cuối cùng
STT Tên tài khoản Thời gian thực hiện tác vụ cuối
1 Thái Nhi 09-06-2023 16:59:37
2 NhacNy2412 09-06-2023 16:39:14
3 Ryder1992 09-06-2023 15:02:13
4 Nguyentrongphu 09-06-2023 13:10:33
5 GDAE 09-06-2023 10:42:42
6 Hoang Dat 09-06-2023 08:49:20
7 Tryvix1509 09-06-2023 07:40:35
8 Nguyenmy2302 08-06-2023 17:23:03
9 Nguyenquanghai19 08-06-2023 12:13:12
10 Mongrangvebet 06-06-2023 17:38:52
11 NguoiDungKhongDinhDanh 04-06-2023 16:35:49
12 DHN 30-05-2023 18:35:34
13 ThiênĐế98 29-05-2023 23:55:00
14 Baoothersks 29-05-2023 03:26:37
15 Langtucodoc 28-05-2023 17:31:11
16 Bluetpp 28-05-2023 09:43:33
17 Trần Nguyễn Minh Huy 27-05-2023 09:36:24
18 Trungda 21-05-2023 03:10:22
19 Quenhitran 19-05-2023 09:07:08
20 Băng Tỏa 13-05-2023 18:22:55
21 Prenn 20-04-2023 15:11:59
22 Kateru Zakuro 19-04-2023 03:47:14
23 Violetbonmua 18-04-2023 15:46:48
24 Plantaest 05-04-2023 12:42:33
25 Viethavvh 21-03-2023 08:36:19
26 Conbo 07-03-2023 23:54:41
27 Mxn 27-11-2022 18:35:36
28 Q.Khải 17-08-2022 14:02:51
29 Tttrung 15-05-2022 05:09:46
30 Dung005 09-04-2021 07:17:46

Rê chuột vào chữ viết tắt để biết tên đầy đủ của tác vụ

Bảng tổng kết tác vụ
STT Tên tài khoản TX KP XS TK MK DK TC MC DC DT DQ Tổng
1 Trungda 26.132 19 494 908 3 64 486 5 0 0 3 28.114
2 Thái Nhi 20.520 1.048 38 104 10 36 850 34 0 0 18 22.658
3 Plantaest 5.022 36 627 1.031 458 268 12.768 35 0 0 185 20.430
4 NhacNy2412 17.995 168 332 335 6 156 0 0 0 69 0 19.061
5 DHN 15.669 330 67 951 36 59 1.261 47 0 376 208 19.004
6 NguoiDungKhongDinhDanh 6.329 459 2.782 2.392 22 1.433 0 0 0 0 0 13.417
7 Conbo 10.157 104 534 358 9 28 744 10 0 0 47 11.991
8 Violetbonmua 9.511 258 806 513 8 73 273 5 0 0 75 11.522
9 Trần Nguyễn Minh Huy 5.420 166 321 250 18 76 945 12 0 139 165 7.512
10 Nguyenmy2302 6.130 54 322 256 4 46 0 0 0 0 0 6.812
11 Prenn 5.593 90 114 108 14 24 52 0 0 0 33 6.028
12 Hoang Dat 4.324 8 165 210 6 47 703 4 0 0 57 5.524
13 Quenhitran 5.008 33 169 98 5 15 47 1 0 0 2 5.378
14 ThiênĐế98 2.131 16 2.038 305 4 96 459 2 0 0 189 5.240
15 Viethavvh 3.745 32 93 181 11 23 373 17 0 0 31 4.506
16 Nguyentrongphu 2.113 36 14 240 10 99 1.643 3 0 0 157 4.315
17 Nguyenquanghai19 3.426 8 29 163 0 31 0 0 0 0 0 3.657
18 Bluetpp 3.519 3 5 75 0 31 12 0 0 0 0 3.645
19 Kateru Zakuro 2.039 39 35 263 63 108 0 0 0 0 0 2.547
20 Q.Khải 1.847 35 448 172 7 36 0 0 0 0 0 2.545
21 GDAE 2.103 7 60 200 0 21 0 0 0 0 0 2.391
22 Băng Tỏa 1.835 11 269 99 3 26 0 0 0 0 0 2.243
23 Dung005 1.096 4 12 127 5 3 302 5 0 0 0 1.554
24 Tttrung 1.101 30 0 28 16 1 31 11 0 0 0 1.218
25 Mxn 915 48 0 116 5 9 39 1 0 26 49 1.208
26 Ryder1992 632 9 283 75 2 23 0 0 0 0 0 1.024
27 Mongrangvebet 578 3 25 217 4 34 0 0 0 0 0 861
28 Baoothersks 721 10 17 65 2 13 0 0 0 0 0 828
29 Tryvix1509 285 4 221 24 0 2 0 0 0 0 2 538
30 Langtucodoc 144 2 20 15 0 6 0 0 0 0 0 187
Tổng 166.040 3.070 10.340 9.879 731 2.887 20.988 192 0 610 1.221 215.958