Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

(Đổi hướng từ Thường trực Ban Bí thư)

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, gọi tắt là Thường trực Ban Bí thư, trước đây còn được gọi là Thường trực Bộ Chính trị, là chức danh do Bộ Chính trị chỉ định, có nhiệm vụ phụ trách, chủ trì công việc hàng ngày của Ban Bí thư. Thường trực Ban Bí thư phải là Ủy viên Bộ Chính trị.

Thường trực Ban Bí thư
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam
Đương nhiệm
Lương Cường

từ 16 tháng 5 năm 2024
Chức vụThường trực Ban Bí thư
Thành viên củaBan Bí thư
Bộ Chính trị
Dinh thựVăn phòng Trung ương Đảng, 1A Hùng Vương, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội
Bổ nhiệm bởiBộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Nhiệm kỳ5 năm
Người đầu tiên nhậm chứcNguyễn Duy Trinh
WebsiteTrang web Đảng Cộng sản Việt Nam

Lịch sử

sửa

Chức danh này có từ Đại hội IV Đảng Cộng sản Việt Nam.[1]

Trong nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII (1996 - 2001), do không thành lập Ban Bí thư mà thành lập Thường vụ Bộ Chính trị nên thành lập chức danh Thường trực Bộ Chính trị.

Danh sách Thường trực Ban Bí thư qua các thời kỳ

sửa
STT Chân dung Họ và tên Nhiệm kỳ Thời gian tại nhiệm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Tổng Bí thư Ghi chú
Bắt đầu Kết thúc
1   Nguyễn Duy Trinh

(1910-1985)

20/12/1976 31/3/1982 5 năm, 101 ngày Khoá IV (1976-1982) Lê Duẩn Thường trực Ban Bí thư, phụ trách công tác đối ngoại[2]
2   Lê Đức Thọ

(1911-1990)

Thường trực Ban Bí thư, phụ trách công tác tổ chức, tuyên huấn và nội chính[2]
3   Lê Thanh Nghị

(1911-1989)

Thường trực chính Ban Bí thư, phụ trách các Ban Kinh tế, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế, Văn phòng Trung ương, Ban Tài chính - Quản trị Trung ương.[2]
4   Võ Chí Công

(1912-2011)

31/3/1982 21/6/1986 4 năm, 82 ngày Khoá V (1982-1986) Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (1987 - 1992)
5   Nguyễn Văn Linh

(1915-1998)

21/6/1986 18/12/1986 180 ngày Lê Duẩn

Trường Chinh

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (1986 - 1991)
6   Đỗ Mười

(1917-2018)

18/12/1986 22/6/1988 1 năm, 187 ngày Khoá VI (1986-1991) Nguyễn Văn Linh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1988 - 1991);

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (1991 - 1997)

7   Nguyễn Thanh Bình

(1920-2008)

22/6/1988 27/6/1991 3 năm, 5 ngày
8   Lê Đức Anh

(1920-2019)

27/6/1991 23/9/1992 1 năm, 88 ngày Khoá VII (1991-1996) Đỗ Mười Chủ tịch nước (1992 - 1997)

Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam

9   Đào Duy Tùng

(1924-1998)

23/9/1992 1/7/1996 3 năm, 282 ngày
10   Lê Khả Phiêu

(1931-2020)

1/7/1996 26/12/1997 1 năm, 178 ngày Khoá VIII (1996-2001) Đỗ Mười Thường trực Bộ Chính trị khoá VIII

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (1997 - 2001)

Thượng tướng Quân đội nhân dân Việt Nam

11   Phạm Thế Duyệt

(1936)

26/12/1997 22/4/2001 1 năm, 243 ngày Lê Khả Phiêu Thường trực Bộ Chính trị khoá VIII
12   Nguyễn Phú Trọng

(1944)

26/8/1999 22/4/2001 1 năm, 239 ngày Tham gia Thường trực Bộ Chính trị khoá VIII

Chủ tịch Quốc hội (2006 - 2011);

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2011 - nay);

Chủ tịch nước (2018 - 2021)

13   Trần Đình Hoan

(1939-2010)

22/4/2001 27/6/2001 66 ngày Khoá IX (2001-2006) Nông Đức Mạnh
14   Phan Diễn

(1937)

27/6/2001 25/4/2006 4 năm, 302 ngày
15   Trương Tấn Sang

(1949)

25/4/2006 3/8/2011 5 năm, 100 ngày Khoá X (2006-2011) Chủ tịch nước (2011 - 2016)
Nông Đức Mạnh

Nguyễn Phú Trọng

16   Lê Hồng Anh

(1949)

3/8/2011 4/2/2016 4 năm, 185 ngày Khoá XI (2011-2016) Nguyễn Phú Trọng Đại tướng Công an nhân dân Việt Nam
17   Đinh Thế Huynh

(1953)

4/2/2016 2/3/2018 2 năm, 26 ngày Khoá XII (2016-2021) Nghỉ từ ngày 02 tháng 3 năm 2018 để điều trị bệnh
18   Trần Quốc Vượng

(1953)

2/3/2018 5/2/2021 2 năm, 340 ngày Tham gia Thường trực Ban Bí thư từ ngày 1 tháng 8 năm 2017
19   Võ Văn Thưởng

(1970)

5/2/2021 6/3/2023 2 năm, 29 ngày Khoá XIII (2021-2026) Chủ tịch nước (2023 - 2024)
20   Trương Thị Mai

(1958)

6/3/2023 16/5/2024 1 năm, 71 ngày Nữ Thường trực Ban Bí thư đầu tiên.

Kiêm nhiệm Trưởng ban Tổ chức Trung ương

21   Lương Cường

(1957)

16/5/2024 đương nhiệm 58 ngày

Tham khảo

sửa
  1. ^ “Thông báo số 06-TB/TW, ngày 22 tháng 2 năm 1977 về việc phân công trong Ban bí thư” (PDF). Văn kiện Đảng toàn tập. 38: 40. ngày 22 tháng 2 năm 1977.
  2. ^ a b c “Thông báo Số 09-TB/TW, ngày 14 tháng 4 năm 1980 về phân công trong Ban Bí thư” (PDF). Văn kiện Đảng toàn tập. 41: 80. ngày 14 tháng 4 năm 1980.