Thảo luận:Nhà Mạc

Bình luận mới nhất: 4 năm trước bởi Xoviet nghetinh123 trong đề tài Về mặt pháp luật

Sửa đổi các năm sửa

Một người biết về lịch sử nhà Mạc nên kiểm chứng lại các sửa đổi về các năm của Thành viên:61.228.132.3. Đặc biệt là có một IP gần giống (Thành viên:61.228.124.15) đã làm sửa đổi ngay trước đó và đã bị revert. Mekong Bluesman 17:00, ngày 14 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời

Tôi đã kiểm tra lại các sửa đổi đó, chỉ có sửa đối cuối cùng có vấn đề. Tmct 21:07, ngày 14 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời
Do Mạc Kính Chỉ và hậu duệ của ông ta vẫn được nhà Minh công nhận song song cùng với các vua Lê, nên nguồn để trang zh:莫朝 viết bài đó cần được ghi nhận là cũng có độ tin cậy tương đối cao (có lẽ là sử sách thời nhà Minh). Về Mạc Kính Chỉ, ĐVSKTT chép là có hai niên hiệu Bảo Định và Khanh Hựu, nhưng nguồn để zh:莫朝 viết thì lại là Khang Hữu (khác với Khanh Hựu). Điều này theo tôi là do Mạc Kính Chỉ có thời gian làm "vua" quá ngắn, nên sử nhà Minh không biết đến niên hiệu Bảo Định, còn về Khanh(Khang) Hựu(Hữu) có thể chỉ là sự phát âm sai của cùng một từ chăng? Vấn đề tại sao cần có ref2 là do có khác biệt về số lượng và tên gọi các niên hiệu của ông này, chứ ĐVSKTT chưa bao giờ công nhận nhà Mạc ngay cả từ thời Đăng Dung-Mậu Hợp, chứ đừng nói gì tới Kính Chỉ.Vương Ngân Hà 13:53, ngày 15 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời

大越帝國莫氏皇朝歷代君主 sửa

 1. 莫登庸  Mạc Đăng Dung  1527年-1529年
 2. 莫登瀛  Mạc Đăng Doanh  1530年-1540年
 3. 莫福海  Mạc Phúc Hải   1541年-1546年
 4. 莫福源  Mạc Phúc Nguyên  1547年-1561年
 5. 莫茂洽  Mạc Mậu Hợp   1562年-1592年
 6. 莫全  Mạc Toàn    1592年
 7. 莫敬止  Mạc Kính Chỉ  1592年-1593年
 8. 莫敬恭  Mạc Kính Cung  1593年-1594年
 9. 莫敬寬  Mạc Kính Khoan  1594年-1628年
 10. 莫敬宇 (莫敬完)  Mạc Kính Vũ (Mạc Kính Hoàn)  1628年-1677年

--61.228.125.149 03:49, ngày 16 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời

 • 11 莫敬喜  Mạc Kính Hẻ  1677年-1681年
 • 12 莫敬蕭 (莫蕭)  Mạc Kính Tiêu (Mạc Tiêu)  1681年-1682年

--61.228.139.166 15:59, 19 tháng 9 2006 (UTC)

Mạc Kính Vũ còn giữ đất Cao Bằng nên còn được chép để tra cứu. Sau khi mất Cao Bằng, Mạc Kính Vũ chạy sang Trung Quốc thì thông tin về các đời sau không cần chép vào sử làm gì, có chăng chỉ có ích cho con cháu nhà Mạc. Avia (thảo luận) 07:50, 25 tháng 9 2006 (UTC)

Bổ sung sửa

Thông tin về nhà Mạc cần bổ sung thêm, nhất là cuộc xung đột Lê-Mạc. Tôi sẽ hoàn thiện dần phần này.--Trungda 04:25, 22 tháng 8 2006 (UTC)

Miếu hiệu và thụy hiệu trong Wiki Trung Quốc sửa

Không hiểu những cái này nguồn đâu ra,không lẽ con cháu họ Mạc sang Trung Quốc vẫn còn truy tôn các vị vua ông cha của họ.Mà có thì không hiểu hai tước vương ở đâu ra.Nếu công nhận thì tại sao Mạc Kính Khoan lại là ''Tổ'' mà không là ''Tông''.Vũ Hoàng Sơn (Thảo luận) 07:45, ngày 2 tháng 9 năm 2009 (UTC) Những cái miếu hiệu này lấy từ "Hợp biên thế phả họ Mạc" (in năm 2008)Trả lời

Những danh hiệu lạ hoắc chưa từng nghe.--Trungda (thảo luận) 08:19, ngày 2 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời

Dù nó lạ hay không thì cũng nêu nên vấn đề:không những nhà Mạc chỉ truy tôn 7 đời mà có khi là cả 12,13 đời từ Mạc Hiển Tích.Mà cũng nói thêm,theo ĐVSKTT thì Mạc Thúy là Việt gian diệt Hồ,theo giặc Minh thì phải.Vũ Hoàng Sơn (Thảo luận) 14:42, ngày 16 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời

Phần 7 đời truy tôn thì đã tìm được trong Đại Việt Thông sử của Lê Quý Đôn. Ngoài ra còn 1 trường hợp Mạc Kính Chẻ (?) từ Trung Quốc quay về nổi dậy xưng hiệu, không rõ là năm bao nhiêu, ở Danh tướng Việt Nam. Ngoài ra zh.wiki chú thích rằng Mạc Kính Hẻ trong suốt thời gian vua cha truyền ngôi đều sống ở biên giới, còn Mạc Kính Tiêu thì chết ở Myanmar.--Hoàng Sơn 11:56, ngày 12 tháng 2 năm 2011 (UTC)Trả lời

Mấy cái miếu hiệu, thuy hiệu từ sau Mạc Tuyên Tông không tìm ra sử liệu. Chắc chỉ còn giải thiết là mấy vị hậu kỳ hưặc lưu vong truy tôn, nhưng điều kiện Cao Bằng nên không có điều kiện lưu hành tại Việt Nam. Nhưng giả thiết chỉ là giả thiết.--Hoàng Sơn 11:59, ngày 12 tháng 2 năm 2011 (UTC)Trả lời

Theo wiki TQ sửa

 • Thái Tổ (太祖) Cao Hoàng Đế(高) Mạc Đăng Dung(莫登庸) 1483 1527-1529
 • Thái Tông(太宗) Văn Hoàng Đế(文) Mạc Đăng Doanh(莫登瀛) -- 1530-1540
 • Hiến Tông(憲宗) Hiển Hoàng Đế(顯) Mạc Phúc Hải(莫福海) -- 1541-1546
 • Tuyên Tông(宣宗) Duệ Hoàng Đế(睿) Mạc Phúc Nguyên (莫福源) 1765 1546-1561
 • Anh Tổ (英祖) Hiếu Tĩnh Hoàng Đế(孝靜) Mạc Mậu Hợp(莫茂洽) -- 1562-1592
 • Cảnh Tông(景宗) Thành Hoàng Đế(成) Mạc Toàn (莫全) -- 1592
 • Mẫn Tông (閔宗) Trinh Hoàng Đế(愍) Mạc Kính Chỉ (莫敬止) -- 1592-1593
 • Đại Tông (代宗) Linh Hoàng Đế (靈) Mạc Kính Cung(莫敬恭) -- 1593-1625
 • Quang Tổ (光祖) Huệ Nguyên Hoàng Đế(惠元) Mạc Kính Khoan(莫敬寬) -- 1623-1638
 • Minh Tông (明宗) Khai Hoàng Đế (開) Mạc Kính Vũ (莫敬宇) -- 1638-1677

Darkmoonblue (thảo luận) 08:39, ngày 22 tháng 1 năm 2010 (UTC)Trả lời

Chưa rõ bên đó căn cứ vào tài liệu nào. Có biển đặt phía trên bài từ ngày 2/9/2009, không rõ có phải vì thiếu chú thích hay không.--Trungda (thảo luận) 09:08, ngày 22 tháng 1 năm 2010 (UTC)Trả lời

Điều này Vũ Hoàng Sơn có nói trên. Wiki tiếng Tàu nói các thuỵ, miếu hiệu trên mà thiếu nguồn, ko rõ họ đào đâu ra tài liệu nói thế???--Meiji-tenno (Thảo luận, đóng góp) 09:16, ngày 22 tháng 1 năm 2010 (UTC)Trả lời

Đấy là theo Vương thất hậu duệ dữ phản loạn giả (Việt Nam Mạc thị gia tộc dữ Trung Quốc quan hệ nghiên cứu). Tác giả: Ngưu Quân Khải. Thế giới đồ thư xuất bản công ty, 11/2012 - Đông Nam Á nghiên cứu chúng thư ISBN 9787510054129, các ông chưa cập nhật à?

Bài viết sửa

 • Viết không có nguồn, tự tiện viết. Dùng những từ thiếu trung lập như vua quỷ vua lợn ớn hèn.
 • Wiki không cho ai tự tiện bình luận cả, muốn bl thì lên diễn đàn mà viết. Các ông là cái đếch gì mà bình luận ? Vớ vẩn lắm, cũng bình thế này, thế kia như thật ấy. Tư cách gì ? để tự viết, tự nhận định về các vị vua vị chúa.
 • Lê Thái Tổ đâu có giết các ngụy quan người Việt ? Rồi lại đề cao Tề Hoàn công, đúng là bọn trời đánh thánh vật.

65.49.14.145 (thảo luận) 00:28, ngày 15 tháng 11 năm 2015 (UTC)Trả lời

Nhà Mạc thất bại, đơn giản từ xa xưa tới nay, ai nắm binh Thanh Nghệ thì kẻ đó làm bá. Từ Mai Thúc Loan, Phùng Hưng, Lý Nam Đế, D Đình Nghệ, Ngô Quyền, Lê Hoàn,...Lê Lợi, Trịnh Nguyễn, hay Hồ Chí Minh, thậm chí họ Ngô của Ngô Đình Diệm cũng rất mạnh khi biết tập hợp người Thanh Nghệ (sau đó VNCH thua vì mất đi nhóm Thanh Nghệ). Nhà Mạc sử dụng lính Bắc thua là phải.14.172.86.10 (thảo luận) 06:06, ngày 12 tháng 7 năm 2016 (UTC)Trả lời


Các ông coi đây là bách khoa thư tự viết hay là cái chỗ để các ông nói lăng nhănng, ba hoa chích chòe, báng bổ sử sách như vậy. Mà Cảnh Thịnh giữ được Thanh Nghệ ấy có phái bá không.

---

Cảnh Thịnh chiếm được Thanh Nghệ, thậm chí Tây Sơn chiếm được Bắc Hà, nhưng N Huệ rất kém trong việc cai trị, nên ko cai trị được, ko dành được nhân tâm ở các vùng này.

Nên thua thôi, chứ N Huệ chiếm được Bắc Hà, ở đó mà cai trị, thì cứ ngồi uống trà rung đùi, chứ đâu phải chết trẻ như vậy.


1 chế độ như Mạc, như Tây Sơn, chiếm được đất đai nhiều, nhưng rốt cuộc thua, chạy như vịt cả. Thì nó phải có những yếu điểm chí mạng.

Nhà Mạc chiếm cả rồi, thua 1 anh từ bên Lào kéo về. Thì nó phải có gì đó quá yếu kém. Tây Sơn cũng vậy. Lí do là họ quá tàn bạo, quá sai trái, dân không theo. Đừng có ca tụng lố quá. Khoailangvietnam (thảo luận) 08:49, ngày 30 tháng 5 năm 2018 (UTC)Trả lời

Khoailangvietnam (thảo luận) 08:46, ngày 30 tháng 5 năm 2018 (UTC)Trả lời

Bạn nói quá đúng không nên ca ngợi quân Tây Sơn quá lố. 171.238.122.59 (thảo luận) 12:15, ngày 30 tháng 5 năm 2018 (UTC)Trả lời

Dù sao thì Tây Sơn vẫn là 1 vì sao giữa đêm đen suy tàn của trung cổ, thử hỏi nhà Nguyễn đem quân đi đánh chỗ nọ chỗ kia ở Lào, Cam pu chia đã hống hách lắm rồi, quân sĩ thì biếng nhác, quan lại thì hèn nhát, bế quan tỏa cảng,vỗ ngực là văn minh, xem thiên hạ là ngoại di, tham ô lắm; rồi chưa kể con để loạn đảng Thái Bình Thiên Quốc tràn vào, cực nhục thay 96 năm Pháp đô hộ!

Về mặt pháp luật sửa

Nhà Lê là 1 nhà nước chính danh trong lịch sử, thì nhà Mạc bản chất vẫn là 1 dạng tội phạm. Bây giờ wiki viết thế, chứ bản chất là tội phạm ch o đến cả thời Nguyễn/

Vì bị 1 chế độ chính danh kết tội, thì mãi mãi vẫn là tội phạm.

Xoviet nghetinh123 (thảo luận) 02:44, ngày 23 tháng 1 năm 2020 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Nhà Mạc”.