Thể loại:Địa lý học

Bản đồ thế giới

Địa lý học là địa lý

một ngành khoa học chuyên nghiên cứu về những quy luật, đặc điểm, phân bố của tự nhiên( địa lý tự nhiên); dân cư trên điều kiện tự nhiên đó( địa lý dân cư); nền kinh tế dựa trên điều kiện tự nhiên tình hình, đặc điểm dân cư( địa lý kinh tế) .Chữ địa (地) là chữ Hán-Việt có nghĩa là đất hay trái đất, (理)là "chân lý", "lý luận". Chữ địa lý bắt nguồn từ gốc chữ Hi lạp gồm 2 phân, geo có nghĩa là Trái đất, graphy có nghĩa là mô tả

Chủ đề này bao gồm:

Để tham khảo về những vùng ngoài trái đất, xem chủ đề thiên văn học.

Thể loại con

Thể loại này gồm 28 thể loại con sau, trên tổng số 28 thể loại con.

*

B

Đ

K

L

M

N

P

Q

S

T

V

Trang trong thể loại “Địa lý học”

95 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 95 trang.

A

Tập tin trong thể loại “Địa lý học”

2 tập tin sau nằm trong thể loại này, trong tổng số 2 tập tin.