Trang vương

trang định hướng Wikimedia

Trang Vương (chữ Hán: 莊王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ hoặc phiên vương trong lịch sử khu vực Á Đông thời phong kiến.

Trung Quốc

sửa

Quân chủ

sửa

Truy tôn

sửa

Chư hầu

sửa

Triều Tiên

sửa

Việt Nam

sửa

Trường hợp khác

sửa

Xem thêm

sửa