Vanadi(III) iodide là một hợp chất vô cơcông thức hóa học VI3. Chất rắn thuận từ này được tạo ra bởi phản ứng của bột vanadi với iod (khoảng 500 °C (932 °F; 773 K)).[1] Các tinh thể hút ẩm màu đen hòa tan trong nước tạo ra dung dịch màu xanh lá cây của VI3·6H2O, đặc trưng của ion V(III).

Vanadi(III) iodide
Danh pháp IUPACVanadium(III) iodide
Tên khácVanadi triodide
Vanadơ iodide
Nhận dạng
Số CAS15513-94-7
PubChem3627252
Số EINECS239-547-7
Ảnh Jmol-3Dảnh
SMILES
InChI
ChemSpider2861951
Thuộc tính
Công thức phân tửVI3
Khối lượng mol431,653 g/mol (khan)
539,74468 g/mol (6 nước)
Bề ngoàichất rắn đen (khan)
tinh thể lục (6 nước)
Khối lượng riêng5,14 g/cm³, rắn
Điểm nóng chảy 400 °C (673 K; 752 °F)
Điểm sôi
Độ hòa tan trong nướctan
Độ hòa tantan được trong nhiều dung môi, tạo hợp chất với CO(NH2)2
Cấu trúc
Tọa độbát diện
Các nguy hiểm
Nguy hiểm chínhđộ độc cao
Các hợp chất liên quan
Anion khácVanadi(III) bromide
Cation khácTitan(III) iodide
Nhóm chức liên quanVanadi(II) iodide
Vanadi(IV) iodide
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).
☑Y kiểm chứng (cái gì ☑YKhôngN ?)

Điều chế sửa

Việc tinh chế kim loại vanadi bằng phản ứng cân bằng hóa học liên quan đến sự hình thành phản ứng thuận nghịch của vanadi(III) với sự có mặt của iod và sự phân hủy tiếp theo của nó để tạo ra kim loại nguyên chất:

2V + 3I2 ⇌ 2VI3

Cấu trúc sửa

VI3 kết tinh trong mô-típ được thông qua bởi bismuth(III) iodide: các iodide được bao quanh gần nhất với hình lục giác và các trung tâm vanadi chiếm một phần ba các lỗ bát diện.

Khi các mẫu rắn được nung nóng, khí chứa VI4, có lẽ là thành phần hợp chất vanadi dễ bay hơi trong phương pháp cân bằng hơi. Sự phân hủy nhiệt của triodide để lại lượng nhỏ vanadi(II) iodide:[2]

2VI3 → VI2 + VI4 H = 36,6 kcal/mol; ΔS = 38,7 eu

Hợp chất khác sửa

VI3 còn tạo một số hợp chất với CO(NH2)2, như VI3·6CO(NH2)2 là tinh thể màu lục lam, tan ít trong nước. Khi tan trong nước, nó tạo ra dung dịch màu nâu.[3]

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Juza, D.; Giegling, D.; Schäfer, H. (1969). “Über die Vanadiniodide VJ2 und VJ3”. Z. Anorg. Allg. Chem. 366 (3–4): 121–9. doi:10.1002/zaac.19693660303.
  2. ^ Berry, K. O.; Smardzewski, R. R.; McCarley, R. E. (1969). “Vaporization reactions of vanadium iodides and evidence for gaseous vanadium(IV) iodide”. Inorg. Chem. 8 (9): 1994–7. doi:10.1021/ic50079a034.
  3. ^ Chemical Abstracts (bằng tiếng Anh). American Chemical Society. 1915. tr. 2852.
HI He
LiI BeI2 BI3 CI4 NI3 I2O4,
I2O5,
I4O9
IF,
IF3,
IF5,
IF7
Ne
NaI MgI2 AlI3 SiI4 PI3,
P2I4
S ICl,
ICl3
Ar
KI CaI2 ScI3 TiI2,
TiI3,
TiI4
VI2,
VI3,
VOI2
CrI2,
CrI3,
CrI4
MnI2 FeI2,
FeI3
CoI2 NiI2 CuI,
CuI2
ZnI2 GaI,
GaI2,
GaI3
GeI2,
GeI4
AsI3 Se IBr Kr
RbI SrI2 YI3 ZrI2,
ZrI4
NbI2,
NbI3,
NbI4,
NbI5
MoI2,
MoI3,
MoI4
TcI3,
TcI4
RuI2,
RuI3
RhI3 PdI2 AgI CdI2 InI3 SnI2,
SnI4
SbI3 TeI4 I Xe
CsI BaI2   HfI4 TaI3,
TaI4,
TaI5
WI2,
WI3,
WI4
ReI,
ReI2,
ReI3,
ReI4
OsI,
OsI2,
OsI3
IrI,
IrI2,
IrI3
PtI2,
PtI3,
PtI4
AuI,AuI3 Hg2I2,
HgI2
TlI,
TlI3
PbI2,
PbI4
BiI2,
BiI3
PoI2.
PoI4
AtI Rn
Fr Ra   Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
LaI2,
LaI3
CeI2,
CeI3
PrI2,
PrI3
NdI2,
NdI3
PmI3 SmI2,
SmI3
EuI2,
EuI3
GdI2,
GdI3
TbI3 DyI2,
DyI3
HoI3 ErI3 TmI2,
TmI3
YbI2,
YbI3
LuI3
Ac ThI2,
ThI3,
ThI4
PaI3,
PaI4,
PaI5
UI3,
UI4,
UI5
NpI3 PuI3 AmI2,
AmI3
CmI2,
CmI3
BkI3 CfI2,
CfI3
EsI3 Fm Md No Lr