Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Đề nghị thành công

Các đề nghị thành công để được cấp quyền bảo quản viên được lưu trữ tại đây. Xin đừng sửa đổi những thảo luận này trong trường hợp bạn có những yêu cầu, phản ánh, khiếu nại về các bảo quản viên. Không gian thích hợp hơn cho những trường hợp như vậy, xin hãy nhắn lời vào trang thảo luận của các bảo quản viên, trang Thảo luận Wikipedia:Bảo quản viên hoặc trang Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên.

DHN, Minh Nguyễn, và Joakim LöfkvistSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Nguyễn Hữu Dụng, Nguyễn Minh, và Joakim Löfkvist

Nguyễn Dương KhangSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Neoneurone

Cao Xuân HiếuSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Vietbio

Vương Ngân HàSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Vương Ngân Hà

Nguyễn Cường (2)Sửa đổi

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Nguyễn Cường (2)

Nguyễn Thanh QuangSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Nguyễn Thanh Quang

Trần Thế TrungSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Tttrung

Á Lý SaSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Arisa

AviaSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Avia

Phan BaSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Phan Ba

Võ Quang Nhân (2)Sửa đổi

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Võ Quang Nhân (2)

An Apple Of NewtonSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Apple

Lê Thy (3)Sửa đổi

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Lê Thy (3)

TmctSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Tmct

TháiSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Thaisk

Trần Vĩnh TânSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Vinhtantran

Dung005Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Dung005

TrungdaSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Trungda

Khương Việt HàSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Viethavvh

MagnifierSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Magnifier

Conbo (2)Sửa đổi

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Conbo (2)

Eternal DragonSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Eternal Dragon

Trần Nguyễn Minh HuySửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Trần Nguyễn Minh Huy

Nguyễn LêSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Magicknight94

Cheers!Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Cheers!

ASMSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/ASM

Thái NhiSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Thái Nhi

VioletSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Violetbonmua

TuanUtSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/TuanUt

PrennSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Prenn

DinhhoangdatSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Dinhhoangdat

Tuanminh01Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Tuanminh01

AlphamaSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Alphama

QuenhitranSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Quenhitran

ThusinhvietSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Thusinhviet

HugopakoSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Hugopako

ThiênĐế98Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/ThiênĐế98

P.T.ĐSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/P.T.Đ