Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Đề nghị thành công

Các đề nghị thành công để được cấp quyền bảo quản viên được lưu trữ tại đây. Xin đừng sửa đổi những thảo luận này trong trường hợp bạn có những yêu cầu, phản ánh, khiếu nại về các bảo quản viên. Không gian thích hợp hơn cho những trường hợp như vậy, xin hãy nhắn lời vào trang thảo luận của các bảo quản viên, trang Thảo luận Wikipedia:Bảo quản viên hoặc trang Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên.

DHN, Minh Nguyễn, và Joakim LöfkvistSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Nguyễn Hữu Dụng, Nguyễn Minh, và Joakim Löfkvist.

Nguyễn Dương KhangSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Neoneurone.

Cao Xuân HiếuSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Vietbio.

Vương Ngân HàSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Vương Ngân Hà.

Nguyễn Cường (2)Sửa đổi

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Nguyễn Cường (2).

Nguyễn Thanh QuangSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Nguyễn Thanh Quang.

Trần Thế TrungSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Tttrung.

Á Lý SaSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Arisa.

AviaSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Avia.

Phan BaSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Phan Ba.

Võ Quang Nhân (2)Sửa đổi

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Võ Quang Nhân (2).

An Apple Of NewtonSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Apple.

Lê Thy (3)Sửa đổi

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Lê Thy (3).

TmctSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Tmct.

TháiSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Thaisk.

Trần Vĩnh TânSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Vinhtantran.

Dung005Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Dung005.

TrungdaSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Trungda.

Khương Việt HàSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Viethavvh.

MagnifierSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Magnifier.

Conbo (2)Sửa đổi

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Conbo (2).

Eternal DragonSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Eternal Dragon.

Trần Nguyễn Minh HuySửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Trần Nguyễn Minh Huy.

Nguyễn LêSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Magicknight94.

Cheers!Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Cheers!.

ASMSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/ASM.

Thái NhiSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Thái Nhi.

VioletSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Violetbonmua.

TuanUtSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/TuanUt.

PrennSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Prenn.

DinhhoangdatSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Dinhhoangdat.

Tuanminh01Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Tuanminh01.

AlphamaSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Alphama.

QuenhitranSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Quenhitran.

ThusinhvietSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Thusinhviet.

HugopakoSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Hugopako.

ThiênĐế98Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/ThiênĐế98.

P.T.ĐSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/P.T.Đ.

BluetppSửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Bluetpp.

Nguyentrongphu (2)Sửa đổi

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Nguyentrongphu.