Wikipedia:Mục khóa theo tầng

Các trang được liệt kê ở đây là các trang được cho là sử dụng cực kỳ nhiều và thường cực kỳ quan trọng đối với giao diện của Wikipedia hoặc được sử dụng trong rất nhiều bài viết hoặc trang khác. Thông thường, các bản mẫu riêng lẻ sẽ là một phần của nhóm các bản mẫu có liên hệ cực kỳ chặt chẽ với nhau, tất cả các bản mẫu đó nên được khóa theo tầng để tránh gây ra vấn đề; ngay cả khi một bản mẫu nào đó trong nhóm bản mẫu này không được sử dụng nhiều, nó vẫn cần phải được khóa với cùng lý do đó. Các bản mẫu chỉ bị khóa bản mẫu hoặc tạm thời bị khóa hoàn toàn (bất kể lý do là phá hoại, bút chiến, hoặc một lý do khác nào đó) không nên được thêm vào đây. KHÔNG BAO GIỜ thêm các bài viết vào trang này.

Trang này được dùng để khóa:

  1. Các bản mẫu nguy hiểm cao cần luôn luôn được khóa, sử dụng khóa theo tầng. Thường việc mở khóa vô tình hay nhúng bản mẫu chưa bị khóa vào trang bị khóa đã gây ra những sự gián đoạn cực kỳ nghiêm trọng.
  2. Các tập tin nguy hiểm cao được nhúng bởi chúng hoặc được sử dụng trong giao diện.

Đừng xóa hoặc mở khóa các trang chỉ vì chúng được liệt kê trên trang này! Đừng làm như vậy, đặc biệt khi tập tin có bản sao trên Commons. Trang này được ví như lớp bảo vệ tăng cường, để bảo vệ chống lại những sai lầm ngớ ngẩn, chẳng hạn như việc bảo quản viên xóa hoặc mở khóa các bản mẫu hoặc tập tin nguy hiểm cao. Trang khóa theo tầng này không có nghĩa là một sự bảo vệ duy nhất. Các trang thường chỉ được loại bỏ khỏi trang này theo kết quả biểu quyết xóa được đóng lại với kết quả là xóa, trong trường hợp ngừng sử dụng chúng và thay thế nó bằng một thứ mới, hoặc có đồng thuận giảm mức khóa của mục đó xuống mức khóa bản mẫu. Chúng không nên bị loại bỏ chỉ vì chúng không còn được sử dụng nhiều.

Nếu trang này gây ra bất kỳ vấn đề nào, vui lòng đặt câu hỏi trên trang thảo luận hoặc nói với một bảo quản viên (khác).

Mọi thay đổi cần được yêu cầu trên trang thảo luận sử dụng bản mẫu {{sửa trang khóa}}. Khóa theo tầng, thông thường, không nên được áp dụng cho các bản mẫu riêng lẻ, vì nó cũng khóa luôn các trang /doc con.Bản mẫu ký tự thoát

Được sử dụng thường xuyên trong thông báo hệ thống và bản mẫu Parser Functions.

Bản mẫu chú thích

Sử dụng ở hầu hết các trang.

Siêu bản mẫu

Các bản mẫu có rủi ro cao đóng vai trò là "nền tảng" cho các bản mẫu cụ thể hơn.

Bản mẫu giao diện

Bản mẫu được sử dụng trong giao diện. Đó là, các bản mẫu đã được thiết kế để được sử dụng trong không gian tên MediaWiki.

Một số bản mẫu khác

Ảnh khóa theo tầng

Các hình ảnh được liệt kê ở đây được khóa ngay cả khi chúng vô tình bị xóa. Do đó, không ai có thể tải lên một hình ảnh xấu trong thời gian đó. Điều này cũng khóa hình ảnh sau khi chúng được khôi phục, vì bảo quản viên đôi khi quên khóa lại hình ảnh sau khi họ đã khôi phục chúng.

Bảo quản viên đôi khi xóa hình ảnh được bảo vệ một cách tình cờ hoặc vì họ nghĩ rằng không cần chúng vì chúng tồn tại trên Commons. Nhưng hình ảnh thường được tải lên cục bộ và được bảo vệ tại Wikipedia tiếng Việt vì chúng được sử dụng trong thông điệp giao diện hoặc trong một số bản mẫu được sử dụng rộng rãi. Do đó, những hình ảnh này có tính sử dụng cao và rủi ro cao.

Sử dụng trong giao diện hệ thống và thông báo hệ thống

Sử dụng nhiều

Sử dụng trong giao diện hệ thống

Một số ảnh nguy cơ khác

Biểu tượng ổ khóa

Trang Chính

Xem thêm