Wikipedia:Mục khóa theo tầng

  • Đây là trang dùng để khóa theo tầng các trang bản mẫu và tập tin quan trong có nguy cơ cao hay sử dụng nhiều hoặc dùng ở những nơi quan trong như hệ thống cần được khóa lại vì lí do an toàn. Những trang nào liệt kê trong đây đều bị khóa theo tầng. Các bảo quản viên lưu ý cẩn thận cân nhắc và nên thảo luận trước khi đưa bất kỳ trang nào vào đây vì nó sẽ khóa theo tầng trang đó khi thêm vào. Các bản mẫu được khóa tạm thời hoặc được khóa hoàn toàn (cho dù là phá hoại, chiến tranh chỉnh sửa hoặc một số lý do khác) không ở trong trang này. Bài viết KHÔNG BAO GIỜ nên được thêm vào trang này.
  • Nếu trang này gây ra bất kỳ vấn đề nào, vui lòng hỏi trên trang thảo luận hoặc nói chuyện yêu cầu với bảo quản viên. Nói chung, khóa theo tầng không nên được áp dụng cho các bản mẫu riêng lẻ vì nó cũng khóa các trang con /doc tài liệu của chúng.Bản mẫu ký tự thoát

Được sử dụng thường xuyên trong thông báo hệ thống và bản mẫu Parser Functions.

Bản mẫu chú thích

Sử dụng ở hầu hết các trang.

Siêu bản mẫu

Các bản mẫu có rủi ro cao đóng vai trò là "nền tảng" cho các bản mẫu cụ thể hơn.

Bản mẫu giao diện

Bản mẫu được sử dụng trong giao diện. Đó là, các bản mẫu đã được thiết kế để được sử dụng trong không gian tên MediaWiki.

Một số bản mẫu khác

Ảnh khóa theo tầng

Các hình ảnh được liệt kê ở đây được khóa ngay cả khi chúng vô tình bị xóa. Do đó, không ai có thể tải lên một hình ảnh xấu trong thời gian đó. Điều này cũng khóa hình ảnh sau khi chúng được khôi phục, vì bảo quản viên đôi khi quên khóa lại hình ảnh sau khi họ đã khôi phục chúng.

Bảo quản viên đôi khi xóa hình ảnh được bảo vệ một cách tình cờ hoặc vì họ nghĩ rằng không cần chúng vì chúng tồn tại trên Commons. Nhưng hình ảnh thường được tải lên cục bộ và được bảo vệ tại Wikipedia tiếng Việt vì chúng được sử dụng trong thông điệp giao diện hoặc trong một số bản mẫu được sử dụng rộng rãi. Do đó, những hình ảnh này có tính sử dụng cao và rủi ro cao.

Sử dụng trong giao diện hệ thống và thông báo hệ thống

Sử dụng nhiều

Sử dụng trong giao diện hệ thống

Một số ảnh nguy cơ khác

Biểu tượng ổ khóa

Xem thêm