Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Lệ Xuân/Bản cũ”

Trang mới: “{{DISPLAYTITLE:<small>Thành viên:</small><span style="font-family: Palatino Linotype, Book Antiqua, Palatino, serif; font-variant:small-caps;">Lệ Xuân</span>}} <div style="position:absolute; z-index:100; right:120px; top:-60px;" class="metadata"> {| style="background-color:transparent;border: 0px" |- |22px|link=Jisoo |22px|link=Alexandros Đại Đế |File:Symbol_support_vote.svg|22p…”
(Trang mới: “{{DISPLAYTITLE:<small>Thành viên:</small><span style="font-family: Palatino Linotype, Book Antiqua, Palatino, serif; font-variant:small-caps;">Lệ Xuân</span>}} <div style="position:absolute; z-index:100; right:120px; top:-60px;" class="metadata"> {| style="background-color:transparent;border: 0px" |- |22px|link=Jisoo |22px|link=Alexandros Đại Đế |File:Symbol_support_vote.svg|22p…”)
(Không có sự khác biệt)
23.694

lần sửa đổi