Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

This template is used to tag pages for speedy deletion under the Wikipedia:Tiêu chí xóa nhanh, specifically Wikipedia:Tiêu chí xóa nhanh. There is a separate template for each criterion – see the table to the right.

This template places the page into Thể loại:Chờ xóa, Category:Candidates for speedy deletion as orphaned non-free use files and Category:All orphaned non-free use Wikipedia files.

Usage

sửa

The template should be placed at the top of the page to be deleted.

{{Db-tt5}}

Author notification

sửa

If you nominate a page for deletion under this criterion, please consider placing the following code:

{{thế:Di-orphaned fair use-notice|FileName}}

...on the User talk page of the main contributor(s) to the page, replacing PageName with the name of the page being marked for deletion, and CurrentTag with the name of the Wikipedia:Thẻ quyền cho hình ảnh tag used on the image. This will display the following Wikipedia:Danh sách bản mẫu/Thảo luận thành viên:

==Tập tin:{{{1}}} không tự do nhưng không được dùng đến==
⚠
Cảm ơn bạn đã tải lên [[:Tập tin:{{{1}}}]]. Theo như trang mô tả tập tin thì đây là một tập tin không tự do và do đó cần phải tuân thủ tất cả các tiêu chí để sử dụng hợp lý. Một trong các tiêu chí đó là tập tin phải hiện diện trong ít nhất một bài viết, nhưng tập tin này lại đang không nằm trong bài viết nào. Nếu nó từng hiện diện trong một bài viết nào đó, bạn có thể đến đó và xem tại sao nó lại bị gỡ ra. Bạn có thể đưa nó lại vào bài nếu bạn cho rằng tập tin vẫn còn hữu ích. Tuy nhiên, nếu tập tin này có thể được thay bằng một tập tin tự do, thì ta phải ưu tiên dùng tập tin tự do đó hơn một tập tin có bản quyền (xem quy định của Wikipedia về nội dung không tự do). Sau bảy ngày mà vẫn không được dùng trong bất kỳ bài viết nào thì tập tin này sẽ bị xóa dựa trên tiêu chí xóa nhanh của Wikipedia. Mong bạn lưu ý giúp. Cảm ơn bạn.

Xem thêm

sửa