Bản mẫu:Taxonomy/Endopterygota

Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota  [Taxonomy; sửa]
(kph): Unikonta  [Taxonomy; sửa]
(kph): Opisthokonta  [Taxonomy; sửa]
(kph): Holozoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Filozoa  [Taxonomy; sửa]
Giới: Animalia  [Taxonomy; sửa]
Phân giới: Eumetazoa  [Taxonomy; sửa]
nhánh: ParaHoxozoa  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Bilateria  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Nephrozoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Protostomia  [Taxonomy; sửa]
Liên ngành: Ecdysozoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Panarthropoda  [Taxonomy; sửa]
(kph): Tactopoda  [Taxonomy; sửa]
Ngành: Arthropoda  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Pancrustacea  [Taxonomy; sửa]
Phân ngành: Hexapoda  [Taxonomy; sửa]
Lớp: Insecta  [Taxonomy; sửa]
(kph): Dicondylia  [Taxonomy; sửa]
Phân lớp: Pterygota  [Taxonomy; sửa]
Branch: Metapterygota  [Taxonomy; sửa]
Infraclass: Neoptera  [Taxonomy; sửa]
(kph): Eumetabola  [Taxonomy; sửa]
(kph): Endopterygota  [Taxonomy; sửa]


Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Eumetabola [Taxonomy; sửa]
Cấp: unranked (hiển thị là (kph))
Liên kết: Endopterygota
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: không
Chú thích phân loại:
Chú thích phân loại cấp trên:

This page was moved from. It's edit history can be viewed at Bản mẫu:Taxonomy/Endopterygota/edithistory