Châu Thành (định hướng)

Châu Thành là một địa danh khá phổ biến tại Nam Bộ Việt Nam. Ngày nay, địa danh này được đặt cho:

Ngoài ra, tại tỉnh Nghệ An cũng có một xã tên "Châu Thành": xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp.

Các địa danh Châu Thành trước đây:

Trung Quốc sửa

Ngoài ra Châu Thành (珠城) có thể là biệt danh của các thành phố sau của Trung Quốc:

Xem thêm sửa