Gauß (hay thường được viết là Gauss) có thể là:

Tất cả các tên trên đều được đặt tên theo nhà toán học Carl Friedrich Gauß.

Những người mang họ Gauß nổi tiếng khác là:

  • Carl Friedrich Gauß, nhà toán học và nhà khoa học người Đức có nhiều đóng góp lớn cho các lĩnh vực khoa học, như lý thuyết số, giải tích, hình học vi phân, khoa trắc địa, từ học, thiên văn học và quang học.
  • Ernst Gauß, bút danh của Germar Rudolf
  • Heinrich von Gauß, thị trưởng của thành phố Stuttgart
  • Jürgen Gauß, nhà hóa học lý thuyết người Đức