Dưới đây là từ điển cá nhân bỏ túi của Phương Huy gọi vui là PhuơngHuypedia hay Phương Huy Tự điển. Gồm những từ vựng, mục từ bình dân, thông dụng mà Phương Huy đã đóng góp cho Wikipedia tiếng Việt, nay tự lọc lại để tra cứu khi cần! (liên tục được cập nhật, bổ sung)

Mục lục: A • B • C • D • E • F • G • H • I • J • K • L • M • N • O • P • Q • R • S • T • U • V • W • X • Y • Z


A sửa

B sửa

C sửa

D sửa

E sửa

Hiện chưa có mục từ nào

F sửa

G sửa

H sửa

I sửa

Hiện chưa có mục từ nào

J sửa

Hiện chưa có mục từ nào

K sửa

L sửa

M sửa

N sửa

O sửa

P sửa

Q sửa

R sửa

S sửa

T sửa


U sửa

Hiện chưa có mục từ nào

V sửa

W sửa

Hiện chưa có mục từ nào

X sửa

Y sửa

Z sửa

Hiện chưa có mục từ nào