Thành viên:Phương Huy/Từ điển

Dưới đây là từ điển cá nhân bỏ túi của Phương Huy gọi vui là PhuơngHuypedia hay Phương Huy Tự điển. Gồm những từ vựng, mục từ bình dân, thông dụng mà Phương Huy đã đóng góp cho Wikipedia tiếng Việt, nay tự lọc lại để tra cứu khi cần! (liên tục được cập nhật, bổ sung)

Mục lục: A • B • C • D • E • F • G • H • I • J • K • L • M • N • O • P • Q • R • S • T • U • V • W • X • Y • Z


ASửa đổi

BSửa đổi

CSửa đổi

DSửa đổi

ESửa đổi

Hiện chưa có mục từ nào

FSửa đổi

GSửa đổi

HSửa đổi

ISửa đổi

Hiện chưa có mục từ nào

JSửa đổi

Hiện chưa có mục từ nào

KSửa đổi

LSửa đổi

MSửa đổi

NSửa đổi

OSửa đổi

PSửa đổi

QSửa đổi

RSửa đổi

SSửa đổi

TSửa đổi


USửa đổi

Hiện chưa có mục từ nào

VSửa đổi

WSửa đổi

Hiện chưa có mục từ nào

XSửa đổi

YSửa đổi

ZSửa đổi

Hiện chưa có mục từ nào