Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Lưu 3

Lưu 2 | Lưu 3 | Lưu 4

Tháng 1 năm 2015Sửa đổi

  Vụ kiểm định này đã được giải quyết.

Các thành viên để kiểm traSửa đổi

Lý do yêu cầu kiểm traSửa đổi

Xin kiểm tra các tài khoản bên trên vì

Thời gian hoạt động
Phong cách hoạt động
 • Hồi sửa 3 lần: Saruman đã bốn lần bị cấm vì hồi sửa 3 lần trong quá khứ thì Thanung123 cũng ít nhất ba lần vi phạm hồi sửa 3 lần trong các bài Hoa hậu Việt Nam, Đồng tính luyến áiKhủng bố Đỏ (tuy nhiên lần này không bị cấm)
 • Kỳ thị đồng tính: MiG29VN và Thanung123 kỳ thị đồng tính quyết liệt, sử dụng những nguồn của các tổ chức kỳ thị đồng tính để bảo vệ quan điểm của mình và sẵn sàng xóa thông tin của bên bảo vệ đồng tính, ví dụ các bài Hôn nhân đồng giới, Đồng tính luyến ái.
 • Bảo vệ quan điểm: Quan điểm cùng cách hành xử của các tài khoản này tại các chủ đề liên quan y chang nhau, tư tưởng cực đoan, bút chiến liên tục, không thảo luận.
 • Trước nay tài khoản MiG29VN chủ yếu sử dụng trong các bài về đồng tính, tuy thỉnh thoảng quên có đá sang mục chính trị lịch sử (như bài Thảm sát Huế tết Mậu Thân). Sau khi hai tài khoản Saruman và Thanung123 bị cấm, có lẽ do lười tạo tài khoản mới nên mới tiếp tục sử dụng tài khoản này cho phần chính trị lịch sử.
Lĩnh vực hoạt động
Ý kiến không trực tiếp

Bảo quản viên Alphama có nhận xét Hơn 7 năm ở Wikipedia mà chẳng học được gì, đáng tiếc? trong ngữ cảnh nói với MiG29VN. Thật ra chỉ có Saruman mở tài khoản từ tháng 6 năm 2007 (hơn 7 năm) chứ MiG29VN (đối tượng được nói đến trong ngữ cảnh đó) mới mở tài khoản từ 2011 (hơn 3 năm).

Alphama là BQV từ hôm nào cơ?--113.190.162.92 (thảo luận) 16:26, ngày 16 tháng 1 năm 2015 (UTC)[]
Đề nghị cá nhân

Với những dẫn chứng trên, tôi đề nghị kiểm tra 3 tài khoản này có liên quan đến nhau hay không. Nếu có thì cấm tăng thời gian với tài khoản Saruman vì lách luật tiếp tục sửa đổi bằng tài khoản khác, cấm các tài khoản MiG29VN và Thanung123 đến cùng thời gian với tài khoản Saruman (hoặc cấm vĩnh viễn vì là tài khoản sử dụng để lách luật? Điều này tôi không rõ, nhờ các bảo quản viên quyết định).

Trân trọng,

Powmia (thảo luận) 10:47, ngày 16 tháng 1 năm 2015 (UTC)[]

Tôi đã yêu cầu Thành viên:Mxn giải quyết yêu cầu này. Do tôi đã từng có mâu thuẫn với thành viên này tôi e rằng nếu tôi giải quyết sẽ bị cho là thiên vị. NHD (thảo luận) 16:22, ngày 16 tháng 1 năm 2015 (UTC)[]

Trong nhật trình mở tài khoản, "mở tự động" chỉ có nghĩa rằng tài khoản được tạo ra lần đầu tiên tại một wiki khác rồi được hệ thống đăng nhập trung ương (CentralAuth) tự động tạo ra tài khoản cho họ trong wiki này. Hóa ra là MiG29VN bắt đầu tại Wikipedia tiếng Anh, wiki đó đã cấm họ vô hạn là một con rối hoặc chủ rối. Giống vậy, Thanung123 cũng bắt đầu tại Wikipedia tiếng Anh và được cấm vô hạn vì một vụ kiểm tra tại đấy. Các kết quả kiểm tra tại wiki khác là đủ lý do kiểm tra tại đây. Tôi sẽ cập nhật chốc nữa. – Nguyễn Xuân Minh 💬 11:46, ngày 17 tháng 1 năm 2015 (UTC)[]

Kết quảSửa đổi

 •   Đã xác nhận MiG29VNThanung123 là một người.
 •   Đối với Saruman thì có lẽ cần thêm chứng cớ để kiểm tra. Nếu kiếm ra những sửa đổi cụ thể của Saruman giống với sửa đổi cụ thể của MiG29VN và Thanung123 thì có thể kiểm tra – xin vui lòng đặt liên kết đến các khác biệt (diff) cụ thể.

 – Nguyễn Xuân Minh 💬 13:28, ngày 17 tháng 1 năm 2015 (UTC)[]

Đề nghị kiểm định tài khoản Thandieu123Sửa đổi

Các thành viên để kiểm traSửa đổi

Lý do yêu cầu kiểm traSửa đổi

Xin kiểm tra các tài khoản bên trên vì

 • MiG29VN và Thanung123 cùng bị bảo quản viên cấm ngày 17/1/2015 (MiG29VN: cấm vô thời hạn, Thanung123: cấm 6 tháng) thì Thandieu123 lập ra ngày 22 tháng 1 năm 2015, hiện đang quay trở lại các chủ đề đồng tính để bút chiến và hồi sửa theo tư tưởng kỳ thị đồng tính cực đoan.

Tất cả các Bảo quản viên và các thành viên từng tham gia hồi sửa, quản trị tại chủ đề liên quan đến đồng tính luyến ái đều biết "bề dày lịch sử" phá hoại, bút chiến, không thiện chí và hậu quả nặng nề của thành viên này gây ra cho các bài viết.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Y%C3%AAu_c%E1%BA%A7u_ki%E1%BB%83m_%C4%91%E1%BB%8Bnh_t%C3%A0i_kho%E1%BA%A3n/Saruman

Nếu Thandieu123 tiếp tục là tài khoản con rối của Thanung123 hay MiG29VN, đề nghị BQV đưa ra biện pháp xử lý thích đáng hơn. Chân trời Công lý (thảo luận) 17:51, ngày 25 tháng 2 năm 2015 (UTC)[]

Kết quảSửa đổi

Đã xét lại và đang kiểm tra. NHD (thảo luận) 05:42, ngày 2 tháng 3 năm 2015 (UTC)[]
 •   Đã xác nhận Cả ba tài khoản trên đều là một người, dùng trùng nhiều IP qua nhiều ngày. Còn có một số tài khoản khác đang "nằm vùng". Nếu bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực này thì sẽ cấm luôn. Tôi sẽ tiến hành lùi lại hết tất cả các sửa đổi của con rối này. NHD (thảo luận) 05:48, ngày 2 tháng 3 năm 2015 (UTC)[]

Tháng 10 năm 2016Sửa đổi

  Vụ kiểm định này đã được giải quyết.

Các thành viên để kiểm traSửa đổi

Tài khoản xuất phát
Tài khoản rối đã bị cấm qua CheckUser trong quá khứ
Tài khoản rối đã bị cấm qua CheckUser gần đây (06/2016)
Tài khoản rối đã bị cấm gần đây (09/2016)
Các địa chỉ IP bị cấm và trùng

Danh sách bổ sung: Thể loại:Tài khoản con rối của MiG29VN

Lý do yêu cầu kiểm traSửa đổi

Yêu cầu này đặt ở đây như một tiến trình mở nhằm rà soát toàn bộ các tài khoản rối phát sinh từ nhóm tài khoản trên trong tương lai, tất cả đều do người chủ của tài khoản MiG29VN (thảo luận · đóng góp) sử dụng.

Dưới đây là các điểm tương đồng chỉ nhằm mang tính thủ tục, bởi việc kiểm định sẽ tiến hành để xác định các tài khoản "nằm vùng" và sẽ được sử dụng trong tương lai. Khi so sánh/đối chiếu với tài khoản chính (qua Lịch sử đóng góp, xin lưu ý rằng đây cũng là điểm tương đồng giữa các tài khoản này với nhau và với tài khoản chính, chứ không chỉ với tài khoản chính):

 • Tất cả tài khoản đều ngay lập tức tham gia vào chủ đề Chiến tranh Việt Nam và/hoặc LGBT và/hoặc khí tài quân sự, ngay sau khi vừa mở tài khoản hoặc ngay từ những sửa đổi đầu tiên, tỏ rõ sự quen thuộc và dụng ý của chủ rối.
 • Tất cả tài khoản khi tham gia chủ đề Chiến tranh Việt Nam đều sử dụng nguồn dẫn chủ yếu từ các website báo chí một chiều từ chính phủ hiện tại của Việt Nam, được trích dẫn theo cách ủng hộ quan điểm của nguồn dẫn, mà cũng đồng thời là một trong các bên tham chiến. Hầu hết nguồn dẫn đều đặt ở định dạng chú thích trần url.
 • Một số tài khoản chủ chốt tiến hành vi phạm bản quyền tràn lan dưới danh nghĩa "trích dẫn nguyên văn từ nguồn".
 • Một số tài khoản thực hiện hành vi vặn nguồn, bịa đặt nguồn (xem ví dụ: Thảo luận Thành viên:Binhtransaigon, Thảo luận Thành viên:Hanam190552)
 • Tất cả tài khoản đều được tạo ra ngay sau khi tài khoản gần nhất bị cấm.

Những tài khoản tham gia vào những chủ đề như vậy có thể đều cần được kiểm định và theo dõi trong khuôn khổ quyền hạn của Kiểm định viên trong tương lai.

minhhuy (thảo luận) 08:51, ngày 4 tháng 10 năm 2016 (UTC)[]

Kết quả mới từ Kiểm định viênSửa đổi

Tất cả những tài khoản trên đều đã bị cấm. Ý bạn muốn là kiểm tra tài khoản nào? NHD (thảo luận) 03:36, ngày 9 tháng 10 năm 2016 (UTC)[]

@DHN: Có hai thành viên mà tôi cảm thấy không chắc chắn và cần xin ý kiến của kiểm định viên sau một thời gian dài quan sát, đó là:
Tài khoản Gangxanh mở vào ngày 21 tháng 4 năm 2016, ngay sau đó lập tức sửa đổi trong một bài viết vốn trước đó nằm trong vòng sửa đổi luân phiên của các tài khoản rối của MiG29VN và tỏ ra rất quen thuộc với các văn bản wiki. Tôi cũng chú ý đến trong sửa đổi này có sử dụng nhiều nguồn báo mạng đặt ở chú thích trần, vốn là một thói quen rất thường gặp của MiG29VN cùng chùm rối. Các sửa đổi sau đó như [1] cũng có thể dễ dàng nhìn thấy thói quen này, và hầu hết lịch sử đóng góp đều là tại các bài viết thuộc chủ đề Chiến tranh Việt Nam hay Liên Xô/Chủ nghĩa cộng sản mà MiG29VN có đóng góp liên quan, cũng theo một hướng chuyển dịch sao cho bài viết thiên lệch về một bên tham chiến. Có thể dễ dàng kiểm tra qua lịch sử đóng góp và nhận thấy điểm tương đồng 100% với các tài khoản đã bị cấm qua hoặc không qua CheckUser đã liệt kê ở trên.
Tài khoản Endova bắt đầu sửa đổi thật sự sau ngày 13 tháng 10, trước đó Gangxanh bỗng nhiên ngưng hoạt động, sau một loạt tác vụ cấm tài khoản rối do tôi thực hiện (có thể nguyên nhân đến từ việc bị tự động cấm), và tất nhiên các bài viết tham dự vẫn rất gần với MiG29VN cũng như Gangxanh và cũng theo một chiều hướng thiên lệch tương tự.
Cá nhân tôi khá ngạc nhiên vì MiG29VN có một phong thái đóng góp giống hoàn toàn với hai tài khoản này (thêm thắt nội dung dựa theo nguồn báo mạng tuyên truyền, các nội dung tự tổng hợp nguồn hoặc nguồn từ cá nhân rồi viết như là chính quan điểm của Wikipedia), nhưng cách xử sự lại khác với nhóm tài khoản mà tôi cấm sau tháng 9 năm 2016. Tôi chỉ chắc chắn sau khi "Binhtransaigon", "Hanam190552" và "Tonnytaffoc" (vốn lại hoàn toàn giống với nhóm sau tháng 9 năm 2016) đã được CheckUser là cùng một người với MiG29VN. Có vẻ như MiG29VN đang tạo ra hai phong thái hoạt động khác nhau trên Wikipedia, nhưng đó chỉ là suy đoán của cá nhân tôi, và cần được sự hỗ trợ hoặc lời khuyên từ kiểm định viên. Xin cảm ơn trước. --minhhuy (thảo luận) 15:47, ngày 15 tháng 10 năm 2016 (UTC)[]
Trong một diễn biến có liên quan, en:Wikipedia:Sockpuppet investigations/Haohaomyy. Việc này giống như một CU chéo. --minhhuy (thảo luận) 16:16, ngày 15 tháng 10 năm 2016 (UTC)[]
Công cụ EIA hoạt động khá hiệu quả, dưới đây là từng nhóm mà tôi đã sử dụng để kiểm tra:
 • Giữa hai tài khoản trên và MiG29VN: [2] (tương đối khó khăn, bởi MiG29VN đã ngưng sửa đổi từ năm 2014 và chuyển sang dùng các tài khoản khác bị CU sau đó, nhưng dễ dàng nhìn ra hết điểm chung)
 • Giữa hai tài khoản trên và Phucngo1963 (một tài khoản rối đã bị CU): [3]
 • Giữa hai tài khoản trên và Xuantoc (một tài khoản rối đã bị CU): [4] (thể hiện sự tương đồng lớn nhất giữa Gangxanh và MiG29VN gián tiếp qua Xuantoc, trong khi Endova có vẻ khó khăn bởi tài khoản này chỉ vừa đóng góp gần đây)
Có thể thực hiện thêm một số phép thử khác bằng EIA, nhưng qua ba ví dụ tiêu biểu trên, có thể nhận rõ sự giống nhau gần như tuyệt đối giữa MiG29VN và Gangxanh, và có thể kiểm tra thêm bằng công cụ kiểm định để làm sáng tỏ bước cuối cùng. Dù tôi đoán việc kiểm định sự liên quan này cần thực hiện qua trung gian, vì như đã nói MiG29VN đã ngưng hoạt động từ lâu và tình trạng IP động. --minhhuy (thảo luận) 16:29, ngày 15 tháng 10 năm 2016 (UTC)[]

Tháng 3 năm 2016Sửa đổi

  Vụ kiểm định này đã được giải quyết.
ĐÃ GIẢI QUYẾT
*Hai tài khoản được xác định là cùng một người.
 • Chủ rối bị cấm trong vòng 2 tuần, tài khoản rối bị cấm vĩnh viễn.
Thảo luận sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Mọi ý kiến tiếp theo nên được viết trong các trang thảo luận phù hợp. Đừng thực hiện thêm bất kỳ thay đổi nào trong cuộc thảo luận này.

Các thành viên để kiểm tra

Lý do yêu cầu kiểm tra

Tôi và kiểm định viên DHN đã có một số trao đổi riêng trong phạm vi cho phép của Quy định quyền riêng tư và Quy định CheckUser, và cả hai đồng ý rằng sẽ nêu công khai yêu cầu kiểm định này tại đây.

Bằng chứng đưa ra như sau:

 • Trong lịch sử đóng góp, cả hai thành viên đều từng tham gia trong các lĩnh vực về động vật, trong đó Lion tiger leopard đóng góp chủ yếu, còn Abcdefgh99 có sự tham gia trong chừng mực, giả định rằng tài khoản này đang cố tránh để không bị nhận ra nhanh chóng. Ngoài ra, cả hai tài khoản thực hiện các đóng góp không quá cách biệt về thời gian.
 • Abcdefgh99 đặt bản mẫu đánh dấu dịch thuật bởi Lion tiger leopard trong các bài viết về động vật, như tại:
  1. [5]
  2. [6]
  3. [7]
  4. [8]
  Công việc này thường chỉ có bản thân người dịch bài mới tự thực hiện, nhưng tất nhiên không phải luôn như vậy, và điều trên chỉ là một trong số các lý do khiến tôi nghi ngờ có cơ sở.
 • Cả Lion tiger leopard và Abcdefgh99 đều tiến hành việc di chuyển những bài viết về động thực vật từ tên khoa học sang tên tiếng Việt (một số dịch máy móc từ tiếng Anh sang như tại Thảo luận:Báo gấm Sunda).
 • Về cách thảo luận, hai thành viên này gần như luôn luôn để lại sau câu thảo luận của mình một loạt dấu chấm than hoặc dấu chấm hỏi, như tại các liên kết sau:
  • Đối với Abcdefgh99
   1. [9]
   2. [10]
   3. [11]
   4. [12]
   5. [13]
   6. [14]
   7. [15]
   8. [16]
  • Đối với Lion tiger leopard
   1. [17]
   2. [18]
   3. [19] (trong trang biểu quyết này, cả Lion tiger leopard và Abcdefgh99 cùng cho ý kiến, cùng chung quan điểm, và cùng một cách ứng xử như tôi đã dẫn url với Abcdefgh99 ở mục trên)
   4. [20] (tương tự như trên, cả hai cùng tham gia, chung quan điểm và chung cách ứng xử, nhưng nghiêm trọng hơn, cả hai đều bỏ phiếu chính thức)
   5. [21] (cũng là trang biểu quyết trên).
   6. [22] (cả hai cùng tham gia bỏ phiếu và cùng chung quan điểm, và sau đó cùng gạch bỏ phiếu của chính mình)
   7. [23]
   8. [24](cũng là trang biểu quyết trên)
   9. [25]
   10. [26]
   11. [27]
  Và còn nhiều trường hợp tương đồng khác chưa thể liệt kê hết.
  Tôi hiểu rằng cách thảo luận của các thành viên có thể giống nhau, nhưng giống nhau như hoàn cảnh của hai tài khoản này thì thực sự là nghi ngờ có cơ sở, thêm vào đó họ không chỉ giống ở cách thảo luận mà còn giống ở nhiều nghi vấn khác như đã dẫn chứng.

Việc dùng nhiều tài khoản không sai quy định Wikipedia, nhưng giả định hai tài khoản này là một người, đang có sự sai phạm nghiêm trọng khi tạo đồng thuận giả qua bỏ phiếu, cụ thể tại:

 1. Wikipedia:Biểu quyết/Chất lượng bài dịch GA từ phiên bản Anh
 2. Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/The Hardest Part (bài hát của Coldplay)
 3. Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Linh dương đầu bò xanh
 4. Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Linh dương đầu bò đen
 5. Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Rắn hổ mang chúa

Và một số nơi khác nữa mà tôi thiết nghĩ không cần liệt kê thêm, bởi chỉ cần bỏ phiếu gian lận trong một cuộc biểu quyết là đã sai phạm nghiêm trọng rồi.

Đây là một yêu cầu đáng tiếc, vì cả hai tài khoản đều có nhiều đóng góp hữu ích cho Wikipedia, vì vậy tôi đã rất cẩn thận tiến hành một số bước để tránh làm tổn hại đến danh tiếng của họ nếu chẳng may nghi ngờ này là sai lầm. Kiểm định viên DHN sẽ tiếp tục làm việc trên yêu cầu này. minhhuy (thảo luận) 08:44, ngày 1 tháng 3 năm 2016 (UTC)[]

Bình luận từ những biên tập viên khác

 •   Bình luận: Việc này cần nêu ra và xử lý để các thành viên không sử dụng nhiều tài khoản nhằm biểu quyết có lợi cho ý muốn của mình. Cảm ơn BQV Minh Huy rất tinh tế khi phát hiện cũng như mất nhiều thời gian tìm chứng cứ để đưa vụ việc này ra đây.Hoàng Đạt ®, thảo luận ©_ 09:59, ngày 1 tháng 3 năm 2016 (UTC)[]
  Ngày mai là kết thúc cuộc biểu quyết Wikipedia:Biểu quyết/Chất lượng bài dịch GA từ phiên bản Anh, mong việc này sớm được giải quyết trong ngày hôm nay để không ảnh hưởng đến cuộc biểu quyết.Hoàng Đạt ®, thảo luận ©_ 10:05, ngày 1 tháng 3 năm 2016 (UTC)[]
 •   Bình luận: Liệu kết quả kiểm định được nêu ra ở trên liệu có dẫn đến một lệnh cấm đối với hai tài khoản này không? Đúng như lời BQV Minh Huy đã chỉ ra, tôi thấy rất tiếc vì thành viên này đã có những đóng góp về nội dung hữu ích cho dự án. Vả lại, phần lớn các biểu quyết mà tài khoản này được cho là đã tạo đồng thuận giả là các biểu quyết gắn sao cho bài, nên có thể giả định rằng anh/chị ta muốn chóng có được "thành tích" (một điều khá phổ biến gần đây) cho những gì mình đã đóng góp. Nên chăng cần nhắc nhở thành viên này trên trang thảo luận trước. —Trần Quế Nhi (thảo luận) 16:24, ngày 1 tháng 3 năm 2016 (UTC)[]
  Thành viên đã được thông báo sau khi kết quả kiểm định được công bố. Sau khi đã có lời giải thích, tôi mong một số bảo quản viên và thành viên nhiều kinh nghiệm khác cho ý kiến về biện pháp áp dụng (dù chắc chắn án cấm là không thể tránh theo quy định về tài khoản rối). --minhhuy (thảo luận) 03:22, ngày 2 tháng 3 năm 2016 (UTC)[]
 •   Bình luận: Cấm thì tất nhiên phải cấm theo quy định. Tuy nhiên tôi đề nghị nên cấm 1 tháng để khuyến khích LTL sẽ tiếp tục đóng góp tiếp trong tương lai. Dù gì vụ việc này cũng không tới mức quá nghiêm trọng. Tất cả những BQ 2 thành viên này tham gia thì dù có gạch phiếu 2 người này đi nữa thì kết quả vẫn sẽ không thay đổi. Độ nghiêm trọng rất khác với đám rối Con Trâu Mộng To khi trước đã làm sai lệch kết quả rất nhiều BQ và quy mô hơn rất nhiều. Nguyentrongphu (thảo luận) 02:32, ngày 3 tháng 3 năm 2016 (UTC)[]

Kết quả

 •   Đã xác nhận. Rất nhiều IP Abcdefgh99 sử dụng trùng với IP của Lion tiger leopard, có khi chỉ cách nhau 5 phút. Một số yếu tố khác cho thấy khả năng đây là một người rất cao. NHD (thảo luận) 16:02, ngày 1 tháng 3 năm 2016 (UTC)[]
 •   Lời nhắn của bảo quản viên: Sau khi đọc các ý kiến và tham khảo các đóng góp của thành viên, tôi   Đã cấm – trong 2 tuần đối với tài khoản Lion tiger leopard với lý do tạo tài khoản rối. Tuanminh01 (thảo luận)
 •   Lời nhắn của bảo quản viên: Tôi   Đã cấm vô hạn tài khoản rối Abcdefgh99 theo quy định chung đối với các tài khoản này. --minhhuy (thảo luận) 03:08, ngày 3 tháng 3 năm 2016 (UTC)[]

Thảo luận trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Mọi ý kiến tiếp theo nên được viết trong các trang thảo luận phù hợp. Đừng thực hiện thêm bất kỳ thay đổi nào trong cuộc thảo luận này.

Tháng 4 năm 2017Sửa đổi

  Vụ kiểm định này đã được giải quyết.

Các thành viên để kiểm traSửa đổi

Lý do yêu cầu kiểm traSửa đổi

Tạo đồng thuận khi tham gia biểu quyết xóa bài
 • Lucyspears và Tpoholic cùng tham gia biểu quyết xóa bài, cụ thể tại 2 bài: Vũ Thắng Lợi và Đoàn Ngọc Hải
Bài Vũ Thắng Lợi: [28], [29]
Bài Đoàn Ngọc Hải, 2 thành viên này bỏ phiếu chỉ cách nhau 5 phút: [30], [31]
 • Minhhuy87, Lucyspears và Tpoholic, Vulinh90 cùng tham gia biểu quyết giữ cho bài Danh sách bài hát thu âm bởi Thu Phương tại [32], xem lịch sử [33]
Minhhuy87 và Vulinh90 bỏ phiếu cách nhau 15 phút như trong [34]
Lucyspears và Tpoholic cũng tham gia bài này bỏ phiếu cách nhau 30 phút
 • 2405:4800:508F:C21:C99F:1729:AA57:7867: ngay sau khi tôi có ý kiến ở bài biểu quyết Vũ Thắng Lợi và Đoàn Ngọc Hải thì IP này xóa ý kiến của Tpoholic [35], [36]
Vi phạm 3 RR bài Thu Phương, xem lịch sử chỉnh sửa [37] thì thấy
17:33, ngày 11 tháng 10 năm 2015‎ Viethavvh (Thảo luận | đóng góp | cấm)‎ n . . (139.753 byte) (-108.891)‎ . . (Đã lùi lại sửa đổi của 58.186.207.49 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01) (lùi lại | cảm ơn)
16:25, ngày 11 tháng 10 năm 2015‎ 58.186.207.49 (Thảo luận | cấm)‎ . . (248.644 byte) (+108.891)‎ . . (lùi lại)
14:48, ngày 11 tháng 10 năm 2015‎ Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp | cấm)‎ n . . (139.753 byte) (-108.891)‎ . . (Đã lùi lại sửa đổi của Tpoholic (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của TuanUt) (lùi lại | cảm ơn)
14:46, ngày 11 tháng 10 năm 2015‎ Tpoholic (Thảo luận | đóng góp | cấm)‎ . . (248.644 byte) (+108.891)‎ . . (lùi lại | cảm ơn)
03:22, ngày 27 tháng 9 năm 2015‎ TuanUt (Thảo luận | đóng góp | cấm)‎ n . . (139.753 byte) (0)‎ . . (Đã đổi mức khóa cho “Thu Phương”: Bị spam quá mức ([Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (hết hạn 03:22, ngày 11 tháng 10 năm 2015 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự đ…) (lùi lại | cảm ơn)
03:21, ngày 27 tháng 9 năm 2015‎ TuanUt (Thảo luận | đóng góp | cấm)‎ n . . (139.753 byte) (-73.277)‎ . . (Đã lùi lại sửa đổi của Vulinh90 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01) (lùi lại | cảm ơn)
01:33, ngày 27 tháng 9 năm 2015‎ Vulinh90 (Thảo luận | đóng góp | cấm)‎ . . (213.030 byte) (+73.277)‎ . . (lùi lại | cảm ơn)
01:04, ngày 27 tháng 9 năm 2015‎ Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp | cấm)‎ n . . (139.753 byte) (-73.277)‎ . . (Đã lùi lại sửa đổi của Tuananhhp (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01) (lùi lại | cảm ơn)
00:58, ngày 27 tháng 9 năm 2015‎ Tuananhhp (Thảo luận | đóng góp | cấm)‎ . . (213.030 byte) (+73.277)‎ . . (lùi lại | cảm ơn)
00:35, ngày 27 tháng 9 năm 2015‎ Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp | cấm)‎ n . . (139.753 byte) (-73.277)‎ . . (Đã lùi lại sửa đổi của Anniespider20 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của TuanUt) (lùi lại | cảm ơn)
00:07, ngày 27 tháng 9 năm 2015‎ Anniespider20 (Thảo luận | đóng góp | cấm)‎ . . (213.030 byte) (+73.277)‎ . . (lùi lại | cảm ơn)

Nhóm này làm việc có tổ chức trong thời gian dài phá hoại bài Thu Phương và can thiệp biểu quyết, đề nghị kiểm tra ngay lập tức các tài khoản liên quan và cấm vĩnh viễn.

Nghi ngờ thành viên này cón rất nhiều tài khoản khác.

 A l p h a m a  Talk 00:47, ngày 14 tháng 4 năm 2017 (UTC)[]

Kết quả từ kiểm định viênSửa đổi

 • Bạn có thể nêu rõ lý do nghi ngờ được không? Hai tài khoản cùng thảo luận trong cùng không gian là chuyện thường, đâu phải đáng nghi ngờ. Có phải các tài khoản này có văn phong giống nhau, có cái tật giống nhau, như thế nào? NHD (thảo luận) 05:55, ngày 15 tháng 4 năm 2017 (UTC)[]
Một số trường hợp giống nhau
 • [38], 2 thành viên Lucyspears và Tpoholic đều dùng wiki viết thường, và chữ ở cuối câu.
 • [39], Lucyspears thì dùng wiki, Tpoholic thì dùng , hơn nữa đọc kỹ ghép ý của 2 thành viên này thì thành 1 đoạn rất liền mạch, kiểu như đang log thành viên này, out ra nói tiếp tài khoản khác.
 • Từ Xin cảm ơn ! với dấu chấm than viết ra như Minhhuy87 ở [40], Lucyspears dùng rất nhiều [41], [42], Tpoholic [43]
 • Mấy trường khác là đều lùi sửa 3RR ở bài Thu Phương, viwiki vốn ít người không thể trong 1 giờ có 2-3 tài khoản thay nhau lùi sửa đúng cùng 1 nội dung.

Nếu chưa đủ tôi ráng soi thêm, hơi mất thời gian 1 tý.  A l p h a m a  Talk 15:47, ngày 15 tháng 4 năm 2017 (UTC)[]

Qua bài Thu Phương ta thấy có bút chiến giữa bạn LucyspearsCheers! vào lúc 4:25 ngày 16 tháng 8 2015 qua việc lùi bài. Bạn Minhhuy87 nhảy vào hỗ trợ ban Lucyspears trong việc nhập bài lại 2 lần, nhưng bạn Cheers! cứng cựa hơn vẫn tiếp tục lùi bài. Kỳ này tới phiên bạn Tuanbear2012 nhảy vào chơi trò 3 đánh một. Tới lúc này thì có BQV Conbo vào cứu viện cho bạn Cheers!, nhưng bạn Tuanbear2012 vẫn chưa chịu thua cho nên bạn Cheers! phải ra đòn lần nữa, rồi BQV Tuanminh01 vào bán khóa một tuần, hình như là một lỗi lầm vì các TV bút chiến đều có tài khoản. Cho nên gần 2 ngày sau bạn Lucyspears lại nhập lại đoạn bị lùi, lại tới phiên BQV Tuanminh01 lùi, rồi bạn Lucyspears nhập. Bạn Cheers! lại nhảy vào giúp BQV Tuanminh01, nhưng bạn Lucyspears vẫn không chịu đầu hàng. Lại có thêm bạn AlleinStein vào giúp bạn Cheers! , nhưng bạn Lucyspears vẫn dũng cảm chiến đấu. Rồi lại tới bạn Cheers! Tới đây lại có bạn Anniespider20 vào phụ bạn Lucyspears. Nhưng bạn Cheers! vẫn không đầu hàng. Để rồi BQV TuanUt phải vào khóa bài chỉ cho BQV sửa thôi. Có lẽ vì những xa luân chiến như vậy nên bạn Alphama mới đâm ra nghi ngờ. Một nghi vấn có lý do chính đáng và cần được giải quyết vì nó không chỉ giúp cho các BQV và ĐHV hiểu rõ các đối tượng mà mình làm việc chung, ngoài ra nó giúp cho các TV bị nghi ngờ có thể được giải oan (hiện tại một phiếu biểu quyết lại bị xóa từ một TV khác.) DanGong (thảo luận) 16:10, ngày 15 tháng 4 năm 2017 (UTC)[]
  Đã xác nhận Lucyspears, Tpoholic, và Vicktohuygo là con rối của nhau. NHD (thảo luận) 16:58, ngày 15 tháng 4 năm 2017 (UTC)[]
Cảm ơn bạn. Tôi thành thật xin lỗi các thành viên khác không liên quan vì đã nghi ngờ.  A l p h a m a  Talk 17:33, ngày 15 tháng 4 năm 2017 (UTC)[]
Cảm ơn bạn NHD đã kiểm tra. Như vậy nghi ngờ của bạn  A l p h a m a  là chính xác, cảm ơn bạn đã bỏ công điều tra. Các bạn khác bị nghi ngờ lây qua đây cũng được giải oan. Cũng cảm ơn bạn Cheers! đã kiên trì chiến đấu. DanGong (thảo luận) 17:41, ngày 15 tháng 4 năm 2017 (UTC)[]