Lịch sử trang

Thảo_luận_Thành_viên:Đông Minh

ngày 3 tháng 10 năm 2023

ngày 1 tháng 10 năm 2022

ngày 30 tháng 6 năm 2022

ngày 16 tháng 5 năm 2022

ngày 20 tháng 4 năm 2022

ngày 12 tháng 3 năm 2022

ngày 28 tháng 1 năm 2022

ngày 28 tháng 10 năm 2021

ngày 27 tháng 10 năm 2021

 • DHN

  Đề mục mới: →‎Hãy dừng lại

  17:19

  +828

 • NguoiDungKhongDinhDanh

  Nội dung vi phạm. Xin lỗi.

  16:44

  −4.177

 • Đông Minh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:35

  +6

 • Đông Minh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:20

  +86

 • Đông Minh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:14

  +245

 • Đông Minh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:10

  +996

 • Đông Minh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:50

  −3

 • Đông Minh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:49

  +986

 • Đông Minh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:40

  +187

 • Đông Minh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:37

  +312

 • Đông Minh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:34

  +660

ngày 17 tháng 10 năm 2021

ngày 27 tháng 9 năm 2021

ngày 10 tháng 9 năm 2021

ngày 7 tháng 9 năm 2021

ngày 1 tháng 9 năm 2021

ngày 20 tháng 8 năm 2021

ngày 15 tháng 7 năm 2021

ngày 27 tháng 6 năm 2021

ngày 18 tháng 6 năm 2021

ngày 20 tháng 5 năm 2021

50 cũ hơn