Nhật trình khóa

Đây là danh sách các thay đổi mức khóa trang. Xem danh sách các trang hiện thời đang bị khóa.

Nhật trình
(Mới nhất | Cũ nhất) Xem (50 mới hơn) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • 17:25, ngày 4 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Danh sách các chương trình phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 17:25, ngày 4 tháng 8 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 15:10, ngày 4 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Nhạc vàng [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 14:59, ngày 4 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Loan đen là ai? [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn)
 • 13:22, ngày 4 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Bản mẫu:Nhà Nguyễn [Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (hết hạn 13:22, ngày 11 tháng 7 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 11:54, ngày 4 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Mạc Đĩnh Chi [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 11:54, ngày 11 tháng 7 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 11:54, ngày 11 tháng 7 năm 2020) (sử)
 • 11:28, ngày 4 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Neymar [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 11:28, ngày 11 tháng 7 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 11:02, ngày 4 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Chủ nghĩa dân tộc [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 10:08, ngày 4 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Roseanne Park [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:08, ngày 4 tháng 8 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 08:23, ngày 4 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Blackpink [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:23, ngày 18 tháng 7 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 08:03, ngày 4 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Phạm Tuấn Kiệt [Tạo mới=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)
 • 06:39, ngày 4 tháng 7 năm 2020 Q.Khải Thảo luận đóng góp đã khóa Tiếp thị Facebook [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 06:10, ngày 4 tháng 7 năm 2020 Q.Khải Thảo luận đóng góp đã khóa Vượt qua thử thách [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 06:10, ngày 4 tháng 8 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 06:10, ngày 4 tháng 8 năm 2020) (Bị phá hoại quá mức) (sử)
 • 06:08, ngày 4 tháng 7 năm 2020 Q.Khải Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Thảo luận:Chứng minh toán học [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 06:08, ngày 18 tháng 7 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (Bị phá hoại quá mức) (sử)
 • 05:28, ngày 4 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Nguyễn Gia Bảo [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn)
 • 05:27, ngày 4 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Sơn Tùng M-TP [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 05:27, ngày 4 tháng 8 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 15:05, ngày 3 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Thành viên:Ipedi (Bất tử - cỡ nào cũng chơi) [Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 14:53, ngày 3 tháng 7 năm 2020 Thienhau2003 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Bản mẫu:Mở rộng đoạn viết [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (Bản mẫu hay mô đun được sử dụng rất nhiều) (sử)
 • 14:52, ngày 3 tháng 7 năm 2020 Thienhau2003 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Bản mẫu:Mở rộng đoạn viết [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (Bản mẫu hay mô đun được sử dụng rất nhiều) (sử)
 • 14:50, ngày 3 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Chính Hoàng kỳ [Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (hết hạn 14:50, ngày 4 tháng 7 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (Bút chiến thiếu tính xây dựng) (sử)
 • 09:56, ngày 3 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Đài Loan [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 09:56, ngày 3 tháng 8 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 08:51, ngày 3 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Thành viên:Ipedi57 [Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 02:57, ngày 3 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Chủ đề:BINNE [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn)
 • 00:37, ngày 3 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Bản mẫu:Ký tự đặc biệt/doc [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (sử)
 • 17:56, ngày 2 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Liverpool F.C. [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 17:56, ngày 9 tháng 7 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 17:07, ngày 2 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa V-pop [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 17:07, ngày 9 tháng 7 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 17:07, ngày 9 tháng 7 năm 2020) (sử)
 • 16:44, ngày 2 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Elon Musk [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 16:44, ngày 9 tháng 7 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 16:02, ngày 2 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Hạ Vi [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 16:02, ngày 16 tháng 7 năm 2020)
 • 14:54, ngày 2 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Hồ Chí Minh [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 14:49, ngày 2 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Wyndham Soleil Đà Nẵng [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 14:49, ngày 9 tháng 7 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 14:48, ngày 2 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Wikipedia:Yêu cầu tạo tài khoản [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:48, ngày 9 tháng 7 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 14:46, ngày 2 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Wikipedia:Yêu cầu tạo tài khoản [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:46, ngày 3 tháng 7 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 14:41, ngày 2 tháng 7 năm 2020 Trần Nguyễn Minh Huy Thảo luận đóng góp đã khóa Thảo luận Thành viên:Honghot [Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 13:51, ngày 2 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Nguyên lý Tảng băng trôi [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 08:48, ngày 2 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Lê Hoàng Diệp Thảo [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:48, ngày 9 tháng 7 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 03:39, ngày 2 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Blue Rain (Fin.K.L album) [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 03:39, ngày 9 tháng 7 năm 2020)
 • 21:42, ngày 1 tháng 7 năm 2020 Alphama Thảo luận đóng góp đã khóa Tham nhũng tại Việt Nam [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (khóa 30/500, tránh mất định hướng thêm nữa nội dung bài, cần thảo luận) (sử)
 • 21:40, ngày 1 tháng 7 năm 2020 Alphama Thảo luận đóng góp đã khóa Nho giáo Việt Nam [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (khóa 30/500, tránh mất định hướng thêm nữa nội dung bài, cần thảo luận) (sử)
 • 21:38, ngày 1 tháng 7 năm 2020 Alphama Thảo luận đóng góp đã khóa Triết học [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (mức 30/500 tránh rối thành viên bị cấm thường xuyên thêm nội dung sao chép) (sử)
 • 21:37, ngày 1 tháng 7 năm 2020 Alphama Thảo luận đóng góp đã khóa Rangaku [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (rối thành viên bị cấm tiếp tục vi phạm, đặt mức 30/500) (sử)
 • 21:35, ngày 1 tháng 7 năm 2020 Alphama Thảo luận đóng góp đã khóa Pháp thuộc [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (con rối thành viên bị cấm thường xuyên đóng góp sao chép trên Internet) (sử)
 • 17:47, ngày 1 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Đảng Cộng sản Việt Nam [Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (hết hạn 17:47, ngày 2 tháng 7 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (Bút chiến thiếu tính xây dựng) (sử)
 • 17:03, ngày 1 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Dimetrodon [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 17:03, ngày 15 tháng 7 năm 2020) (sử)
 • 14:24, ngày 1 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Lưu huỳnh điôxít [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:24, ngày 8 tháng 7 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 11:47, ngày 1 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Amee [Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (hết hạn 11:47, ngày 2 tháng 7 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (hết hạn 11:47, ngày 2 tháng 7 năm 2020) (Bút chiến thiếu tính xây dựng) (sử)
 • 10:15, ngày 1 tháng 7 năm 2020 Q.Khải Thảo luận đóng góp đã khóa Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ Và Công Nghệ Việt Nam [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 10:15, ngày 8 tháng 7 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 10:15, ngày 8 tháng 7 năm 2020) (Bút chiến thiếu tính xây dựng) (sử)
 • 09:35, ngày 1 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa VTV8 [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 09:35, ngày 15 tháng 7 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 09:35, ngày 15 tháng 7 năm 2020) (sử)
 • 09:05, ngày 1 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Đại dịch COVID-19 tại Việt Nam [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 09:05, ngày 8 tháng 7 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 04:58, ngày 1 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Đập Đá [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:58, ngày 8 tháng 7 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 04:16, ngày 1 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Thống nhất Trung Quốc [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:16, ngày 15 tháng 7 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:16, ngày 15 tháng 7 năm 2020) (sử)
 • 04:14, ngày 1 tháng 7 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Chủ nghĩa McCarthy [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:14, ngày 15 tháng 7 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:14, ngày 15 tháng 7 năm 2020) (sử)
(Mới nhất | Cũ nhất) Xem (50 mới hơn) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500)