Danh sách khoáng vật

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách các khoáng vật. Một số khoáng vật có nhiều tên gọi khác nhau được chú thích (nhóm khoáng vật).

Các dạng không được xếp
Các dạng không được xếp:
 
Đồng tự sinh
Các dạng không được xếp:
 
Hình tám mặt của tinh thể kim cương thô ở dạng tinh đám.
Các dạng không được xếp:
Các loại không được xếp:
Các dạng không được xếp:
 
Khắc bằng hematit.
Các dạng không được xếp:
Các dạng không được xếp:
  • Jad (khoáng vật màu lục hoặc là jadeit hoặc là maphibol nephrit)
  • Jasper (một dạng của thạch anh)
  • Jet (gỗ hóa thạch)
  • Kimberlite
Các dạng không được xếp:
Các dạng không được xếp:
 
Mẫu malachit được đánh bóng
 
Mica trắng
Các dạng không được xếp:
Các dạng không được xếp:
 
Opan
Các dạng không được xếp nhóm:
Các dạng không được xếp:
Các dạng không được xếp nhóm:
Các dạng không được xếp:
 
turquois dạng khối cùng với thạch anh ở Mineral Park, Arizona.
 
Thạch anh
Các dạng không được xếp:
Các dạng không được xếp:

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa