Mở trình đơn chính

Danh sách khoáng vật

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách các khoáng vật. Một số khoáng vật có nhiều tên gọi khác nhau được chú thích (nhóm khoáng vật).

ASửa đổi

Các dạng không được xếp

BSửa đổi

CSửa đổi

DSửa đổi

 
Hình tám mặt của tinh thể kim cương thô ở dạng tinh đám.
Các dạng không được xếp:

ĐSửa đổi

ESửa đổi

FSửa đổi

Các loại không được xếp:

GSửa đổi

HSửa đổi

ISửa đổi

JSửa đổi

Các dạng không được xếp:
  • Jad (khoáng vật màu lục hoặc là jadeit hoặc là maphibol nephrit)
  • Jasper (một dạng của thạch anh)
  • Jet (gỗ hóa thạch)

KSửa đổi

LSửa đổi

MSửa đổi

 
Mẫu malachit được đánh bóng
 
Mica trắng
Các dạng không được xếp:

NSửa đổi

OSửa đổi

Các dạng không được xếp nhóm:

PSửa đổi

QSửa đổi

RSửa đổi

SSửa đổi

TSửa đổi

USửa đổi

Các dạng không được xếp:

VSửa đổi

WSửa đổi

XSửa đổi

YSửa đổi

ZSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi