Danh sách khoáng vật

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách các khoáng vật. Một số khoáng vật có nhiều tên gọi khác nhau được chú thích (nhóm khoáng vật).

A Sửa đổi

Các dạng không được xếp

B Sửa đổi

Các dạng không được xếp:

C Sửa đổi

 
Đồng tự sinh
Các dạng không được xếp:

D Sửa đổi

 
Hình tám mặt của tinh thể kim cương thô ở dạng tinh đám.
Các dạng không được xếp:

Đ Sửa đổi

E Sửa đổi

F Sửa đổi

Các loại không được xếp:

G Sửa đổi

Các dạng không được xếp:

H Sửa đổi

 
Khắc bằng hematit.
Các dạng không được xếp:

I Sửa đổi

J Sửa đổi

Các dạng không được xếp:
  • Jad (khoáng vật màu lục hoặc là jadeit hoặc là maphibol nephrit)
  • Jasper (một dạng của thạch anh)
  • Jet (gỗ hóa thạch)

K Sửa đổi

  • Kimberlite
Các dạng không được xếp:

L Sửa đổi

Các dạng không được xếp:

M Sửa đổi

 
Mẫu malachit được đánh bóng
 
Mica trắng
Các dạng không được xếp:

N Sửa đổi

Các dạng không được xếp:

O Sửa đổi

 
Opan
Các dạng không được xếp nhóm:

P Sửa đổi

Các dạng không được xếp:

Q Sửa đổi

R Sửa đổi

Các dạng không được xếp nhóm:

S Sửa đổi

Các dạng không được xếp:

T Sửa đổi

 
turquois dạng khối cùng với thạch anh ở Mineral Park, Arizona.
 
Thạch anh
Các dạng không được xếp:

U Sửa đổi

Các dạng không được xếp:

V Sửa đổi

W Sửa đổi

X Sửa đổi

Y Sửa đổi

Z Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi