Danh sách khoáng vật

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách các khoáng vật. Một số khoáng vật có nhiều tên gọi khác nhau được chú thích (nhóm khoáng vật).

ASửa đổi

Các dạng không được xếp

BSửa đổi

Các dạng không được xếp:

CSửa đổi

 
Đồng tự sinh
Các dạng không được xếp:

DSửa đổi

 
Hình tám mặt của tinh thể kim cương thô ở dạng tinh đám.
Các dạng không được xếp:

ĐSửa đổi

ESửa đổi

FSửa đổi

Các loại không được xếp:

GSửa đổi

Các dạng không được xếp:

HSửa đổi

 
Khắc bằng hematit.
Các dạng không được xếp:

ISửa đổi

JSửa đổi

Các dạng không được xếp:
  • Jad (khoáng vật màu lục hoặc là jadeit hoặc là maphibol nephrit)
  • Jasper (một dạng của thạch anh)
  • Jet (gỗ hóa thạch)

KSửa đổi

  • Kimberlite
Các dạng không được xếp:

LSửa đổi

Các dạng không được xếp:

MSửa đổi

 
Mẫu malachit được đánh bóng
 
Mica trắng
Các dạng không được xếp:

NSửa đổi

Các dạng không được xếp:

OSửa đổi

 
Opan
Các dạng không được xếp nhóm:

PSửa đổi

Các dạng không được xếp:

QSửa đổi

RSửa đổi

Các dạng không được xếp nhóm:

SSửa đổi

Các dạng không được xếp:

TSửa đổi

 
turquois dạng khối cùng với thạch anh ở Mineral Park, Arizona.
 
Thạch anh
Các dạng không được xếp:

USửa đổi

Các dạng không được xếp:

VSửa đổi

WSửa đổi

XSửa đổi

YSửa đổi

ZSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi