Danh sách thương hiệu truyền thông có doanh thu cao nhất

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách thương hiệu truyền thông có doanh thu cao nhất. Danh sách này bao gồm các thương hiệu truyền thông mà bắt đầu từ một cuốn sách, điện ảnh, video game, sách hài hoặc chương trình truyền hình và đã mở rộng sang các hình thức truyền thông khác. Danh sách này bao gồm mọi khía cạnh của một thương hiệu cụ thể, như doanh thu phòng vé, doanh thu từ buôn bán hàng hóa, từ hoạt động cho thuê băng đĩa hình và doanh thu từ video game, giữa nhiều thứ khác nếu thông tin đó có sẵn.

Danh sách bao gồm tổng doanh thu và phân tích doanh thu. Đối với các thương hiệu mà tổng doanh thu không chắc chắn đã được báo cáo, đánh giá dựa vào kết hợp từ các hình thức truyền thông khác. Đối với thương hiệu mà doanh thu không được cập nhật, đánh giá cập nhật được dựa trên dữ liệu có sẵn.

Danh sách

sửa
Các thương hiệu truyền thông có doanh thu hơn 3 tỷ đô la Mỹ (đô la Mỹ)
Thương hiệu Năm khởi đầu Tổng doanh thu (đô la Mỹ) Phân tích doanh thu (ước tính) Phương tiện truyền thông gốc Người sáng tạo Chủ sở hữu
Pokémon 1996 Ước tính $85 billion[c] Video game Satoshi Tajiri Nintendo (trademark)
The Pokémon Company
(Nintendo, Game Freak, Creatures)
(copyright)
Hello Kitty 1974 Ước tính $83 billion Cartoon Yuko Shimizu
Shintaro Tsuji
Sanrio
Winnie the Pooh 1966 Ước tính $75 billion
 • Retail sales  – 74,515 billion đô la Mỹ[p]
 • Box office  – 427 million đô la Mỹ[58]
Animated cartoon Walt Disney Animation
A. A. Milne
E. H. Shepard
The Walt Disney Company
Mickey Mouse & Friends 1928 Ước tính $70 billion
 • Retail sales  – 69,85 billion đô la Mỹ[q]
  • VHS & DVD  – 279 million đô la Mỹ[r]
 • Box office  – 457,4 million đô la Mỹ[s]
Animated cartoon Walt Disney
Ub Iwerks
The Walt Disney Company
Star Wars 1977 Ước tính $65 billion[t] Film George Lucas Lucasfilm
(The Walt Disney Company)
Anpanman 1973 Ước tính $60 billion
 • Retail sales  – 60,159 billion đô la Mỹ[w]
 • Box office  – 42,3 million đô la Mỹ[j]
 • Museum & mall  – 25,1 million đô la Mỹ[x]
Manga Takashi Yanase Froebel-kan
Disney Princess 2000 Ước tính $45 billion
 • Retail sales  – 44,645 billion đô la Mỹ[y]
Animated series Andy Mooney The Walt Disney Company
Mario 1981 Ước tính $35 billion Arcade game Shigeru Miyamoto Nintendo
Shōnen Jump 1968 Ước tính $34 billion[ab] Manga Shueisha Shueisha
(Hitotsubashi Group)
(manga)
Bandai Namco (games)
Wizarding World / Harry Potter 1997 Ước tính $30 billion[av] Novel J. K. Rowling J. K. Rowling (books)
Warner Bros. (AT&T) (films)
Marvel Cinematic Universe 2008 Ước tính

$29.8 billion

 • Box office  – 17,534 billion đô la Mỹ[ax]
 • Merchandise sales  – 5,43 billion đô la Mỹ[ay]
 • Home entertainment  – 5,084 billion đô la Mỹ[az]
 • Comic volumes  – 1 million đô la Mỹ[ba]
Film Marvel Studios Marvel Entertainment
(The Walt Disney Company)
Spider-Man 1962 Ước tính $29.2 billion Comic book Stan Lee
Steve Ditko
Marvel Entertainment
(The Walt Disney Company)
(comics)
Sony (films)
Batman 1939 Ước tính $28.5 billion
 • Retail sales  – 20,178 billion đô la Mỹ[bf]
  • Home video  – 1,212 billion đô la Mỹ[bg]
 • Box office  – 4,994 billion đô la Mỹ[bh]
 • TV revenue  – 40 million đô la Mỹ[133]
Comic book Bob Kane
Bill Finger
DC Entertainment
(AT&T)
Gundam 1979 Ước tính

$28 billion

Anime Yoshiyuki Tomino Sunrise
(Bandai Namco Holdings)
Dragon Ball 1984 Ước tính

$27.5 bililion

Manga Akira Toriyama Bird Studio
Shueisha (Hitotsubashi Group)
(manga)
Toei Animation (anime)
Barbie 1987 Ước tính $22.3 billion[bt] Animated film Ruth Handler Mattel
Cars 2006 Ước tính $21.7 billion
 • Merchandise sales  – 19,114 billion đô la Mỹ[bw]
 • Box office  – 2,025 billion đô la Mỹ[bx]
 • DVD & Blu-ray sales  – 535 million đô la Mỹ[228]
Animated film John Lasseter The Walt Disney Company
Fist of the North Star 1983 Ước tính $21 billion Manga Buronson
Tetsuo Hara
Shueisha
(Hitotsubashi Group)
(manga)
Toei Animation (anime)
Sega Sammy Holdings
(games/pachinko)
James Bond 1953 Ước tính $20.5 billion[cb] Novel Ian Fleming Metro-Goldwyn-Mayer
Middle-earth / Lord of the Rings 1937 Ước tính $20 billion[cc]
 • Book sales  – 9,125 billion đô la Mỹ[241]
 • Box office  – $5.896 billion[242]
 • Home video sales  – 4,194 billion đô la Mỹ[241]
 • Merchandise sales  – 435 million đô la Mỹ[241]
 • Licensing  – 225 million đô la Mỹ[241]
Novel J. R. R. Tolkien Tolkien Estate (books)
Warner Bros. (AT&T) (films)
Yu-Gi-Oh! 1996 Ước tính

$19.8 billion

Manga Kazuki Takahashi Shueisha
(Hitotsubashi Group)
One Piece 1997 Ước tính $17.7 billion Manga Eiichiro Oda Shueisha
(Hitotsubashi Group)
Toei Animation
Bandai Namco (games)
Toy Story 1995 Ước tính $17.5 billion
 • Merchandise sales  – 15 billion đô la Mỹ[cj]
 • Box office & TV revenue  – $2.603 billion[ck]
 • VHS sales  – 290 million đô la Mỹ[64]
 • DVD & Blu-ray sales  – 249 million đô la Mỹ[273]
Animated film Pixar The Walt Disney Company
Peanuts 1950 Ước tính $17.3 billion 4-koma comic Charles M. Schulz Sony Music Entertainment Japan
(Sony Corporation)
DHX Media
Transformers 1984 Ước tính $16.8 billion Animated series Takara
Hasbro
Nobuyuki Okude
Hasbro
Takara Tomy
KochiKame 1976 Ước tính $16.3 billion Manga Osamu Akimoto Shueisha
(Hitotsubashi Group)
Neon Genesis Evangelion 1994 Ước tính $16.2 billion Anime Hideaki Anno
Gainax
Tatsunoko Production
Khara[cv][294][295]
Super Sentai / Power Rangers 1975 Ước tính $16.2 billion
 • Retail sales  – 15,98 billion đô la Mỹ[cx]
  • Licensed merchandise  – 13,191 billion đô la Mỹ[cw]
  • DVD & Blu-ray  – 15 million đô la Mỹ[301]
 • Box office  – 218,4 million đô la Mỹ[303]
Television series Shotaro Ishinomori
Haim Saban
Shuki Levy
Toei Company
Hasbro
Bandai Namco Holdings
Call of Duty 2003 Ước tính $16 billion
 • Video games  – 16 billion đô la Mỹ[d]
Computer game Infinity Ward Activision
(Activision Blizzard)
Dora the Explorer 2000 Ước tính $15.7 billion Animated series Chris Gifford
Valerie Walsh
Eric Weiner
Nickelodeon
(Viacom)
The Simpsons 1989 Ước tính $15.3 billion[da] Animated series Matt Groening 20th Century Fox
Pac-Man 1980 Ước tính $15.1 billion Arcade game Toru Iwatani
Namco
Bandai Namco Entertainment
(Bandai Namco Holdings)
Looney Tunes 1930 Ước tính $14.2 billion
 • Retail sales  – 13,88 billion đô la Mỹ[de]
 • Box office  – 299 million đô la Mỹ[df]
Animated cartoon Warner Bros. Warner Bros. (AT&T)
SpongeBob SquarePants 1999 Ước tính $14.1 billion
 • Retail sales  – 13,619 billion đô la Mỹ[dg]
 • Box office  – 463 million đô la Mỹ[316][317]
Animated series Stephen Hillenburg Nickelodeon
(Viacom)
Space Invaders 1978 Ước tính $13.9 billion Arcade game Tomohiro Nishikado Taito
(Square Enix)
The Lion King 1994 Ước tính $13.7 billion
 • Musical theatre  – $8.1 billion[321]
 • Merchandise sales  – 3,07 billion đô la Mỹ[dj]
 • Home entertainment  – $1.5 billion[323]
 • Box office  – $987 million[324]
Animated film Roger Allers
Rob Minkoff
The Walt Disney Company
Teenage Mutant Ninja Turtles 1984 Ước tính $12.7 billion Comic book Kevin Eastman
Peter Laird
Viacom
Dragon Quest 1986 Ước tính $12.2 billion Video game Yuji Horii
Koichi Nakamura
Akira Toriyama
Square Enix
Ultraman 1966 Ước tính $11.5 billion
 • Merchandise sales  – 10,294 billion đô la Mỹ[dm]
 • Pachinko sales  – 967 million đô la Mỹ[be]
 • Home video sales  – 275,3 million đô la Mỹ[dn]
Television series Eiji Tsuburaya Tsuburaya Productions
(Bandai Namco Holdings)
Final Fantasy 1987 Ước tính $11.5 billion Video game Hironobu Sakaguchi
Hiromichi Tanaka
Nasir Gebelli
Square Enix
Street Fighter 1987 Ước tính $11.5 billion Arcade game Takashi Nishiyama
Hiroshi Matsumoto
Capcom
Frozen 2013 Ước tính $11.3 billion Animated film Chris Buck
Jennifer Lee
The Walt Disney Company
Superman 1938 Ước tính $11.1 billion
 • Retail sales  – 5,381 billion đô la Mỹ[dz]
 • Box office  – 3,212 billion đô la Mỹ[eb]
 • Comic issues  – 1,341 billion đô la Mỹ[ec]
 • DVD & Blu-ray sales  – 529 million đô la Mỹ[dy]
 • TV revenue  – 428 million đô la Mỹ[ed]
 • Comic magazine  – 85 million đô la Mỹ[ee]
 • VHS sales & rentals  – 74,1 million đô la Mỹ[ef]
Comic book Jerry Siegel
Joe Shuster
DC Entertainment
(AT&T)
Warcraft 1994 Ước tính $10.7 billion Computer game Allen Adham
Frank Pearce
Michael Morhaime
Blizzard Entertainment
(Activision Blizzard)
Star Trek 1966 Ước tính $10.6 billion[eg]
 • Retail sales  – 4,561 billion đô la Mỹ[eh]
 • TV revenue  – $2.3 billion[385]
 • Box office  – $2.266 billion[386]
 • VHS sales  – $1 billion[385]
 • DVD & Blu-ray  – 326 million đô la Mỹ[384]
Television series Gene Roddenberry CBS Corporation
Paramount Pictures
(Viacom)
Dungeon Fighter Online 2005 Ước tính $10.5 billion
 • Computer game  – $10.523 billion[d]
Computer game Neople Nexon
Naruto 1999 Ước tính $10.1 billion Manga Masashi Kishimoto Shueisha
(Hitotsubashi Group)
Pierrot
JoJo's Bizarre Adventure 1987 Ước tính $9.8 billion Manga Hirohiko Araki Shueisha
(Hitotsubashi Group)
Thanh gươm diệt quỷ 2016 9.50 billion Manga Gotōge Koyoharu Shūeisha (Hitotsubashi Group)
Angry Birds 2009 Ước tính $8.78 billion Mobile game Jaakko Iisalo Rovio
Grand Theft Auto 1997 Ước tính $8.56 billion
 • Video games  – 8,561 billion đô la Mỹ[d]
Computer game David Jones
Mike Dailly
Rockstar Games
(Take-Two Interactive)
Despicable Me / Minions 2010 Ước tính $8.36 billion
 • Merchandise sales  – 3,95 billion đô la Mỹ[eq]
 • Box office  – 3,72 billion đô la Mỹ[411]
 • DVD & Blu-ray sales  – 686 million đô la Mỹ[411]
Animated film Sergio Pablos Illumination Entertainment
(Comcast)
Jurassic Park 1990 Ước tính $8.19 billion
 • Box office  – 4,892 billion đô la Mỹ[412]
 • Retail sales  – 3,3 billion đô la Mỹ[413]
 • Home video sales  – 678 million đô la Mỹ[er]
Novel Michael Crichton Alfred A. Knopf (novel)
Universal Pictures (Comcast) (film)
Sesame Street / The Muppets 1966 Ước tính $7.91 billion
 • Merchandise sales  – 7,839 billion đô la Mỹ[es]
 • Box office  – 452 million đô la Mỹ[417]
 • TV licensing  – 96 million đô la Mỹ[418]
 • DVD & Blu-ray sales  – 71 million đô la Mỹ[417]
 • VHS sales  – 2 million đô la Mỹ[377]
Television series Jim Henson
Joan Ganz Cooney
Lloyd Morrisett
The Muppets Studio
(The Walt Disney Company)
Sesame Workshop
Pirates of the Caribbean 2003 Ước tính $7.91 billion
 • Box office  – $4.524 billion[419]
 • Home entertainment  – 1,781 billion đô la Mỹ[et]
 • Merchandise sales  – $1.6 billion[422][eu]
Film The Walt Disney Company The Walt Disney Company
X-Men 1963 Ước tính $7.78 billion
 • Box office  – 5,75 billion đô la Mỹ[423]
 • Retail sales  – 900 million đô la Mỹ[45]
 • DVD & Blu-ray sales  – 667 million đô la Mỹ[423]
 • Comic sales  – 466,4 million đô la Mỹ[ev]
Comic book Stan Lee
Jack Kirby
Marvel Entertainment
(The Walt Disney Company)
Pretty Cure / Glitter Force 2004 Ước tính $7.53 billion
 • Merchandise sales  – 7,301 billion đô la Mỹ[ew]
 • Video games  – 67,4 million đô la Mỹ[ex]
 • Anime box office  – 161 million đô la Mỹ[j]
Anime Izumi Todo
Toei Animation
Toei Company
Asahi Broadcasting Corporation
Asatsu-DK
Sonic the Hedgehog 1991 Ước tính $7.24 billion Video game Yuji Naka
Naoto Ohshima
Hirokazu Yasuhara
Sega
(Sega Sammy Holdings)
Bleach 2001 Ước tính $7.22 billion Manga Tite Kubo Shueisha
(Hitotsubashi Group)
Pierrot
Doraemon 1969 Ước tính $6.85 billion Manga Fujiko F. Fujio Shogakukan-Shueisha
(Hitotsubashi Group)
Ben 10 2005 Ước tính $6.68 billion
 • Retail sales  – 6,681 billion đô la Mỹ[fe]
Animated series Man of Action Studios Cartoon Network (AT&T)
Bandai Namco Holdings (toys)
Sailor Moon 1991 Ước tính $6.64 billion[ff] Manga Naoko Takeuchi Kodansha
Toei Animation
Twilight 2005 Ước tính $6.39 billion Novel Stephenie Meyer Little, Brown and Company
Summit Entertainment
Digimon 1997 Ước tính $6.36 billion
 • Licensed merchandise  – 5,39 billion đô la Mỹ[fm]
 • Digital pets  – 424,1 million đô la Mỹ[fn]
 • Manga & comic sales  – 252 million đô la Mỹ[459][fo]
 • Box office  – 143 million đô la Mỹ[fp]
 • Console games  – 90,5 million đô la Mỹ[fq]
 • Home entertainment  – 59,1 million đô la Mỹ[fr]
Digital pet Akiyoshi Hongo
Toei Animation
Bandai
Toei Company
Bandai Namco Holdings
Tamagotchi 1996 Ước tính $6.2 billion Digital pet Aki Maita
Akihiro Yokoi
Bandai
Bandai Namco Holdings
Puzzle & Dragons 2012 Ước tính $6.1 billion
 • Video games  – $6.103 billion[d]
Trò chơi di động GungHo Online GungHo Online
Ice Age 2002 $6 billion[fv][468]
 • Box office  – $2.9 billion[469]
 • Retail sales  – $1.3 billion[469]
Animated film Blue Sky Studios 20th Century Fox
Minecraft 2009 Ước tính $5.81 billion
 • Merchandise sales  – 3,597 billion đô la Mỹ[fw]
 • Video games  – 2,211 billion đô la Mỹ[d]
Computer game Mojang Microsoft Studios
Aladdin 1992 Ước tính $5.77 billion
 • Pachinko & arcades  – 2,85 billion đô la Mỹ[be]
 • VHS sales  – 1,182 billion đô la Mỹ[fx]
 • Box office  – 507 million đô la Mỹ[fy]
 • Merchandise sales  – $500 million[478]
 • Broadway musical  – 353 million đô la Mỹ[479]
 • Console games  – $200 million[480]
 • DVD & Blu-ray sales  – 130 million đô la Mỹ[fz]
 • Soundtrack album  – 47 million đô la Mỹ[gb]
Animated film Walt Disney Animation
Youhenna Diab
The Walt Disney Company
(franchise)
Sega Sammy Holdings
(games/pachinko)
The Phantom of the Opera 1986 Ước tính $5.76 billion Musical theatre Andrew Lloyd Webber Andrew Lloyd Webber
Shrek 1990 Ước tính $5.74 billion
 • Box office  – 3,547 billion đô la Mỹ[487]
 • Home entertainment  – 1,922 billion đô la Mỹ[gc]
 • Merchandise sales  – 275 million đô la Mỹ[28]
Novel William Steig
DreamWorks Animation
Universal Pictures
(Comcast)
League of Legends 2009 Ước tính $5.69 billion
 • Computer games  – 5,69 billion đô la Mỹ[d]
Computer game Riot Games Tencent Games
Fast & Furious 2001 Ước tính $5.59 billion
 • Box office  – 5,139 billion đô la Mỹ[489]
 • DVD & Blu-ray sales  – 449 million đô la Mỹ[489]
Film Gary Scott Thompson Universal Pictures
(Comcast)
Westward Journey 2001 Ước tính $5.55 billion
 • Video games  – 5,55 billion đô la Mỹ[d]
Computer game NetEase NetEase
Resident Evil 1996 Ước tính $5.24 billion Video game Shinji Mikami
Tokuro Fujiwara
Capcom
Case Closed / Detective Conan 1994 Ước tính $5.16 billion Manga Gosho Aoyama Shogakukan
(Hitotsubashi Group)
TMS Entertainment
(Sega Sammy Holdings)
Halo 2001 Ước tính $5.011 billion Video game Bungie Microsoft
Mortal Kombat 1992 $5 billion[gk][496] Arcade game Midway Games Chicago
Ed Boon
John Tobias
Warner Bros. (AT&T)
A Song of Ice and Fire /
Game of Thrones
1996 Ước tính $4.98 billion Novel George R. R. Martin Random House
WarnerMedia (AT&T)
DC Extended Universe 2013 Ước tính $4.919 billion
 • Box office  – 3,768 billion đô la Mỹ[510]
 • Home video sales  – 651 million đô la Mỹ[gn]
 • Merchandise sales  – 500 million đô la Mỹ[513]
Film DC Entertainment DC Entertainment
(AT&T)
Monster Strike 2013 Ước tính $4.81 billion
 • Video games  – 4,806 billion đô la Mỹ[d]
 • Box office  – 7 million đô la Mỹ[514]
Mobile game Yoshiki Okamoto Mixi
Slam Dunk 1990 Ước tính $4.81 billion Manga Takehiko Inoue Shueisha
(Hitotsubashi Group)
Friends 1994 Ước tính $4.67 billion
 • TV syndication  – 3,5 billion đô la Mỹ[gq]
 • TV advertising  – 1,166 billion đô la Mỹ[gr]
Television series David Crane
Marta Kauffman
Bright/Kauffman/Crane Productions
Beyblade 1999 Ước tính $4.6 billion
 • Merchandise sales  – 4,6 billion đô la Mỹ[523][gs]
 • Box office  – 9 million đô la Mỹ[gt]
Manga Takao Aoki Shogakukan
(Hitotsubashi Group)
The Big Bang Theory 2007 Ước tính $4.57 billion
 • TV advertising  – 3,57 billion đô la Mỹ[gu]
 • TV syndication  – 1 billion đô la Mỹ[527]
Television series Chuck Lorre
Bill Prady
CBS Corporation
Warner Bros. (AT&T)
Kumamon 2010 Ước tính $4.53 billion Cartoon Kumamoto Prefecture Kumamoto Prefecture
Yo-kai Watch 2013 Ước tính $4.37 billion Video game Level-5 Level-5
Nintendo
Assassin's Creed 2007 Ước tính $4.34 billion
 • Video games  – $4.091 billion[d]
 • Box office  – $241 million[540]
 • DVD & Blu-ray sales  – $12.4 million[541]
Video game Patrice Désilets
Jade Raymond
Corey May
Ubisoft
Rurouni Kenshin / Samurai X 1994 Ước tính $4.28 billion Manga Nobuhiro Watsuki Shueisha
(Hitotsubashi Group)
My Little Pony: Friendship Is Magic 2010 Ước tính $4.23 billion
 • Retail sales  – 4,226 billion đô la Mỹ[hc]
Animated series Lauren Faust
Bonnie Zacherle
Hasbro
Hunter × Hunter 1998 Ước tính $4.15 billion Manga Yoshihiro Togashi Shueisha
(Hitotsubashi Group)
Seinfeld 1989 Ước tính $4.06 billion Television series Larry David
Jerry Seinfeld
National Broadcasting Company
(Comcast)
The Hunger Games 2008 Ước tính $4.05 billion[hf] Novel Suzanne Collins Scholastic Corporation
Lionsgate
Mission: Impossible 1966 $4 billion[hh][556] Television series Bruce Geller Paramount Pictures
(Viacom)
Gran Turismo 1997 Ước tính $4 billion
 • Video games  – 4 billion đô la Mỹ[558]
Video game Kazunori Yamauchi
Polyphony Digital
Sony
Beauty and the Beast 1991 Ước tính $3.98 billion Animated film Don Hahn
Gabrielle-Suzanne de Villeneuve
The Walt Disney Company
Kinnikuman / Ultimate Muscle 1987 Ước tính $3.82 billion Manga Yudetamago Shueisha
(Hitotsubashi Group)
Toei Company
G.I. Joe 1942 Ước tính $3.7 billion Comic Dave Breger Hasbro
Candy Crush Saga 2012 Ước tính $3.68 billion
 • Mobile games  – 3,681 billion đô la Mỹ[d]
Mobile game King King
(Activision Blizzard)
Monster Hunter 2004 Ước tính $3.58 billion
 • Video games  – 2,539 billion đô la Mỹ[d]
 • Pachinko sales  – 900,1 million đô la Mỹ[be]
 • Licensed merchandise  – 142 million đô la Mỹ[hn]
Video game Capcom Capcom
Lego Movie 2014 Ước tính $3.57 billion
 • Merchandise sales  – 2,46 billion đô la Mỹ[ho]
 • Box office  – 904 million đô la Mỹ[571]
 • DVD & Blu-ray sales  – 202 million đô la Mỹ[572]
Animated film Phil Lord
Christopher Miller
Warner Bros. (AT&T)
The Lego Group
Terminator 1984 Ước tính $3.52 billion[hp]
 • Box office  – 1,843 billion đô la Mỹ[574]
 • Pachinko sales  – 150 million đô la Mỹ[be]
 • VHS rentals  – 70 million đô la Mỹ[576]
 • DVD & Blu-ray sales  – 81 million đô la Mỹ[575]
Film James Cameron
Gale Anne Hurd
Skydance Media
Magic: The Gathering 1993 Ước tính $3.52 billion Card game Richard Garfield Wizards of the Coast
(Hasbro)
Skylanders 2011 $3.5 billion[hr][581]
 • Licensed merchandise  – 1,858 billion đô la Mỹ[hs]
Video game Toys for Bob Activision
(Activision Blizzard)
The Wicked Years 1995 Ước tính $3.5 billion Novel Gregory Maguire HarperCollins
The Legend of Zelda 1986 Ước tính $3.44 billion Video game Shigeru Miyamoto Nintendo
Avatar 2009 Ước tính $3.34 billion
 • Box office  – $2.788 billion[587]
 • DVD & Blu-ray sales  – $399 million[588]
 • Merchandise sales  – $153 million[589]
Film James Cameron 20th Century Fox
Astro Boy 1952 Ước tính $3.15 billion Manga Osamu Tezuka Tezuka Productions
Tomb Raider 1996 Ước tính $3.12 billion
 • Video games  – 2,08 billion đô la Mỹ[d]
 • Box office  – 705 million đô la Mỹ[594]
 • Pachinko sales  – 300 million đô la Mỹ[be]
 • DVD rentals  – 36,6 million đô la Mỹ[595]
Video game Core Design Square Enix
Hamtaro 1997 Ước tính $3.11 billion
 • Retail sales  – 3,109 billion đô la Mỹ[hx]
Manga Ritsuko Kawai Shogakukan
(Hitotsubashi Group)
Les Misérables 1980 Ước tính $3.12 billion Musical theatre Alain Boublil
Victor Hugo
Cameron Mackintosh Overseas
Care Bears 1981 Ước tính $3.06 billion
 • Retail sales  – 3 billion đô la Mỹ[598]
 • Box office  – 52 million đô la Mỹ[hy]
Greeting card American Greetings American Greetings

Xem thêm

sửa

Chú thích

sửa
 1. ^ 35% of franchise revenue was generated in Japan, while the other 65% was generated internationally.[1]
 2. ^ a b See The Pokémon Company § Retail sales.
 3. ^ Estimated revenue up until August 2018. Pokémon franchise revenue up until March 2017 was more than 6 trillion yên Nhật[1][a] (70 billion đô la Mỹ)
  • Up until 2012  – 4 trillion yên Nhật[2] (50,13 billion đô la Mỹ)
  • 2013  – 200 billion yên Nhật[2][3] (2,4 billion đô la Mỹ)[b]
  • 2014 to May 2016  – 600 billion yên Nhật[3][4] (6 billion đô la Mỹ)
  • June 2016 to March 2017  – over 1,2 trillion yên Nhật[1][4] (11 billion đô la Mỹ)
 4. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag See List of highest-grossing video game franchises § List.
 5. ^ Pokémon Trading Card Game  – 25.7 billion card sales up until March 2018,[5] $3.99 per 10-card pack[6][7]  – 10.254,3 million đô la Mỹ.
 6. ^ a b c See CoroCoro Comic § Circulation.
 7. ^ Sales of CoroCoro Comic manga magazine issues serializing Pocket Monsters and Pokémon Adventures manga series  – 530 yên Nhật price[8]
  • April 1996 to March 2018  – 281.421.695 copies[f]  – 149.153.498.350 yên Nhật (1.350.734.150 đô la Mỹ)
  • April 2017 to March 2018  – 9,380,001 copies[f]  – 4.971.400.530 yên Nhật (45.021.015 đô la Mỹ)
 8. ^ Pokémon manga tankobon volume sales in the United States up until 2000  – 7.25 million copies,[9] $9.99 price[10]  – 72,43 million đô la Mỹ.
 9. ^ Pokémon manga sales revenue:
  • Sales of CoroCoro Comic manga magazine issues serializing Pokémon manga in Japan  – 1,33 billion đô la Mỹ[g]
  • Sales of Pokémon manga tankōbon volumes in the United States up until 2000  – 72,4 million đô la Mỹ[h]
 10. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q See List of highest-grossing anime films § Highest-grossing anime franchises and film series.
 11. ^ Pokemon anime home entertainment media sales:
  • United States VHS and DVD sales in 2000  – 25 million units,[11] average $24.98 price[12]  – 625 million đô la Mỹ
  • Japan home video sales up until 2011  – average 3,144 yên Nhật price,[13] 3,963,169 units  – 12.460.203.336 yên Nhật (156.162.468 đô la Mỹ)
   • Up until April 2000  – 3.5 million units[13]
   • 2004 – 2011  – average 3,647 sales per volume,[14] 127 volumes  – 463,169 units
    • 2004 – 2007  – 64 volumes[15]
    • 2007 – 2011  – 63 volumes[16]
  • Japan home entertainment media sales in 2017  – 1,744,502,029 yên Nhật[17] (15.798.214 đô la Mỹ)
  • Japan home entertainment media sales during January – June 2018  – 818,855,319 yên Nhật[18] (7.415.556 đô la Mỹ)
 12. ^ Hello Kitty merchandise retail sales:
  • As of 1990  – 448 million đô la Mỹ[19]
  • 1994  – 1,2 billion đô la Mỹ[20]
  • Japan sales during 1996 – 2002, 2004 – 2008 and 2012  – 2,887,58 billion yên Nhật (36,19 billion đô la Mỹ)
   • 1996 – 1999  – 1.600 billion yên Nhật[21]
   • 2000  – 360 billion yên Nhật[22]
   • 2001 – 2002  – 302 billion yên Nhật[23]
   • 2004 – 2007  – 440 billion yên Nhật[23]
   • 2008  – 98,14 billion yên Nhật[24]
   • 2012  – 87,44 billion yên Nhật[23]
  • Overseas sales in 2002  – 1 billion đô la Mỹ[25]
  • Global sales in 2003 and 2009  – 9,75 billion đô la Mỹ
   • 2003  – 4,75 billion đô la Mỹ[26]
   • 2009  – 5 billion đô la Mỹ[27]
  • Global licensed merchandise sales during 2010 – 2011  – 8,2 billion đô la Mỹ
   • 2010  – 4,1 billion đô la Mỹ[28]
   • 2011  – 4,1 billion đô la Mỹ[29]
  • US sales in 2012  – 1,08 billion đô la Mỹ[30]
  • 2013  – 8 billion đô la Mỹ[31]
  • 2014  – 6,5 billion đô la Mỹ[32]
  • Licensed merchandise sales during 2015 – 2017  – 10,819 billion đô la Mỹ
   • 2015  – 3,756 billion đô la Mỹ[33]
   • 2016  – 4,4 billion đô la Mỹ[34]
   • 2017  – 2,663 billion đô la Mỹ[35]
 13. ^ a b See Ribon § Circulation.
 14. ^ Sales of Ribon manga magazine issues serializing Hello Kitty manga series  – 4,663,328 copies, 390 yên Nhật price[36]  – 1.818.697.920 yên Nhật (22.793.557 đô la Mỹ)
  • Hello Kitty Doki (May 2007 to April 2008)  – 4.333.328 copies[m]
  • Hello Kitty Peace (June 2008)  – 330,000 copies[m]
 15. ^ Known music CD sales in Japan  – 203.619.500 yên Nhật[37][38][39] (3 million đô la Mỹ)
 16. ^ Winnie the Pooh retail sales:
  • Up until 2010  – 56,859 billion đô la Mỹ
   • 3 billion đô la Mỹ in 1995.[40] 3,3 billion đô la Mỹ in 1998.[40] 95,01 billion yên Nhật[23] (834 million đô la Mỹ)[41] in 1999. 6 billion đô la Mỹ in 2000.[42] 5 billion đô la Mỹ in 2001.[43] 7 billion đô la Mỹ in 2002.[44] 5,6 billion đô la Mỹ in 2003.[45] 5,3 billion đô la Mỹ in 2004.[46] 6 billion đô la Mỹ in 2005.[47] 6,9 billion đô la Mỹ in 2006.[48] 1 billion đô la Mỹ in 2007.[49] 65.629,56 million yên Nhật[24] (635 million đô la Mỹ)[50] in 2008. 55.195 million yên Nhật[51] (590 million đô la Mỹ)[52] in 2009. 5,7 billion đô la Mỹ in 2010.[53]
  • 2011  – 1,09 billion đô la Mỹ in North America.[54] 53,96 billion yên Nhật (676 million đô la Mỹ) in Japan.[23]
  • 2012  – 3,17 billion đô la Mỹ[55]
  • 2013 – 2017  – 2,808 billion đô la Mỹ in 2013.[55] 2,732 billion đô la Mỹ in 2014.[56] 2,74 billion đô la Mỹ in 2015.[33] 2,791 billion đô la Mỹ in 2016. 1,649 billion đô la Mỹ in 2017.[35]
 17. ^ Mickey Mouse & Friends retail sales:
  • As of 1990  – 448 million đô la Mỹ[19]
  • 1999 – 2001  – 336,6 billion yên Nhật (2,77 billion đô la Mỹ)[59]
   • 131,03 billion yên Nhật in 1999.[23] 120 billion yên Nhật in 2000.[60] 85,58 billion yên Nhật in 2001.[23]
  • 2002 – 2010  – 39,411 billion đô la Mỹ
   • 4,7 billion đô la Mỹ in 2002.[61] 5,8 billion đô la Mỹ in 2003.[45] 5,3 billion đô la Mỹ in 2004.[46] 6 billion đô la Mỹ in 2005.[47] 84,09 billion yên Nhật[23] (723 million đô la Mỹ)[62] in 2006. 6 billion đô la Mỹ in 2007.[63] 88.122,32 million yên Nhật[24] (853 million đô la Mỹ)[50] in 2008. 96.827,8 million yên Nhật[51] (1.035 million đô la Mỹ)[52] in 2009. 9 billion đô la Mỹ in 2010.[53]
  • 2011  – 750 million đô la Mỹ in North America.[54] 105,35 billion yên Nhật (1,32 billion đô la Mỹ) in Japan.[23]
  • 2012  – 4,122 billion đô la Mỹ[55]
  • 2013 – 2017  – 4,568 billion đô la Mỹ in 2013.[55] 4,719 billion đô la Mỹ in 2014.[56] 4,262 billion đô la Mỹ in 2015. 4,247 billion đô la Mỹ in 2016.[33] 3,233 billion đô la Mỹ in 2017.[35]
 18. ^ 1991 VHS release of Fantasia earned 209 million đô la Mỹ in sales.[64] 70 million đô la Mỹ DVD sales since 2006.[65]
 19. ^ [66][67][68][69][70]
 20. ^ Estimated revenue up until September 2018. It was previously estimated that the Star Wars franchise had generated 42 billion đô la Mỹ in total revenue up until 2014.[71]
 21. ^ 32 billion đô la Mỹ up until 2014.[71] $2.842 billion in 2015.[33] $3.049 billion in 2016. 2,403 billion đô la Mỹ in 2017.[35]
 22. ^ Star Wars home video revenue:
  • VHS and digital sales  – 1,816 billion đô la Mỹ[73]
  • DVD sales  – 6,016 billion đô la Mỹ
   • 6 billion đô la Mỹ up until 2017.[74] 16 million đô la Mỹ during March – September 2018.[75]
  • DVD rentals  – 875 million đô la Mỹ[73]
  • Blu-ray sales  – 295 million đô la Mỹ[75]
 23. ^ See Anpanman § Reception.
 24. ^ 2 billion yên Nhật[77] (25,07 million đô la Mỹ).
 25. ^ 300 million đô la Mỹ up until 2001.[78] 1 billion đô la Mỹ in 2002.[79] 1,3 billion đô la Mỹ in 2003.[78] 2 billion đô la Mỹ in 2004.[80] 3 billion đô la Mỹ in 2005.[79] 3,4 billion đô la Mỹ in 2006.[81] 4 billion đô la Mỹ in 2007.[82] 4 billion đô la Mỹ in 2008.[83] 3,7 billion đô la Mỹ in 2009.[84] 4,4 billion đô la Mỹ in 2010.[53] 1,6 billion đô la Mỹ in 2011.[54] 3 billion đô la Mỹ in 2012.[85] 2,885 billion đô la Mỹ in 2013.[55] 2,568 billion đô la Mỹ in 2014.[56] 2,635 billion đô la Mỹ in 2015.[33] 2,724 billion đô la Mỹ in 2016. 2,133 billion đô la Mỹ in 2017.[35]
 26. ^ Mario franchise's licensed merchandise sales:
  • Donkey Kong  – 2,3 million đô la Mỹ (US sales as of 1985)[86]
  • Super Mario Bros.  – 4,32 billion đô la Mỹ
   • Japan (2006 – 2012)  – 282,138,2 million yên Nhật (3,54 billion đô la Mỹ)
    • 1999  – 13,66 billion yên Nhật[23]
    • 2001  – 23,8 billion yên Nhật[23]
    • 2003  – 13,77 billion yên Nhật[23]
    • 2005 – 2007  – 97,67 billion yên Nhật[23]
    • 2008  – 46.680,2 million yên Nhật[24]
    • 2010  – 45,6 billion yên Nhật[23]
    • 2012  – 40.958 million yên Nhật[87]
   • Japan (2013)  – 37.052 million yên Nhật[88] (380 million đô la Mỹ)
   • Overseas  – 400 million đô la Mỹ (as of 2016)[89]
 27. ^ Sales of CoroCoro Comic issues serializing Super Mario-kun manga from November 1990 to March 2018  – 321.431.695 copies,[f] 530 yên Nhật price[8]  – 170.358.798.350 yên Nhật (1.542.769.580 đô la Mỹ).
 28. ^ Does not include anime/film/game/pachinko/merchandise revenue of Shōnen Jump manga series (e.g. Dragon Ball, One Piece, Fist of the North Star, Naruto, etc.), with the exception of Jump crossover video games.
 29. ^ a b c d e f g h i j k l m n See Weekly Shōnen Jump § Circulation figures.
 30. ^ a b See Shonen Jump (magazine) § Circulation.
 31. ^ a b c See V Jump § Circulation.
 32. ^ Jump magazine sales:
 33. ^ a b Dragon Ball tankōbon manga volume sales:
  • Dragon Ball  – $3,013,437,133
   • Japan sales  – 159.5 million copies up until 2014[153]  – 81,655,500,000 yên Nhật ($1,015,437,133)
    • Tankōbon sales up until 2000  – 126 million copies,[154] 400 yên Nhật price[155][156]  – 50.400 million yên Nhật (632 million đô la Mỹ)
    • Kanzenban sales during 2002 – 2012  – 30.63 million copies,[154][157] 933 yên Nhật price[158][159]  – 28.577.790.000 yên Nhật (358.162.552 đô la Mỹ)
    • Kanzenban sales during 2013 – 2014  – 2.87 million copies,[153][157] 933 yên Nhật price[158][159]  – 2.677.710.000 yên Nhật (25.274.581 đô la Mỹ)
   • Overseas sales  – 200 million copies sold overseas (350 million worldwide sales[160][161][162] and 150 million Japan sales[163] up until 2008), $9.99 price[164]  – 1.998 million đô la Mỹ
  • Dragon Ball Super (Japan sales)  – 1,858,170 copies,[bo] 400 yên Nhật price[165][166]  – 743.268.000 yên Nhật (6.762.236 đô la Mỹ)
 34. ^ a b One Piece manga tankōbon volume sales:
  • Japan  – 365 million copies,[258] 410 yên Nhật ($5.10) price[157]  – 146.000 million yên Nhật (1.862 million đô la Mỹ)
  • Overseas  – 75 million copies,[258] $9.99 price[259]  – 749,3 million đô la Mỹ
 35. ^ a b Naruto manga tankōbon volume sales:
  • Naruto  – 1,633,4 million đô la Mỹ
   • Japan  – 140 million copies,[387] 390 yên Nhật price[388]  – 54.600 million yên Nhật (684,3 million đô la Mỹ)
   • Overseas  – 95 million copies,[387] $9.99 price[389]  – 949,1 million đô la Mỹ
  • Boruto: Naruto Next Generations  – 1 million+ copies,[390] 400 yên Nhật price[391]  – 400 million yên Nhật (4 million đô la Mỹ)
 36. ^ a b Fist of the North Star manga tankōbon volume sales  – 100 million copies[229][230]
  • Japan  – 60 million tankōbon copies,[92] at average 800 yên Nhật price,[231][232] grossed approximately 48.000 million yên Nhật (602 million đô la Mỹ).
  • Overseas  – 40 million graphic novel copies,[163] at average $15.95 price,[233] grossed approximately 638 million đô la Mỹ.
 37. ^ a b KochiKame manga tankōbon volume sales  – 157 million tankōbon sales,[153] at average 410 yên Nhật price,[281] grossed approximately 64.370 million yên Nhật (807 million đô la Mỹ).
 38. ^ a b Bleach manga tankōbon volume sales  – 120 million copies[429]
  • Japan  – 90 million copies,[92] 390 yên Nhật price[430]  – 35.100 million yên Nhật (440 million đô la Mỹ)
  • Overseas  – 30 million copies, $9.99 price[431]  – 300 million đô la Mỹ
 39. ^ a b Slam Dunk manga tankōbon volume sales  – 121 million copies,[153] 390 yên Nhật price[515]  – 47.190 million yên Nhật (591,43 million đô la Mỹ)
 40. ^ a b JoJo's Bizarre Adventure manga tankōbon volume sales  – 100 million copies,[399] 390 yên Nhật price[400]  – 39.000 million yên Nhật (489 million đô la Mỹ)
 41. ^ Captain Tsubasa manga tankōbon volume sales  – 82 million copies,[92] average 400 yên Nhật price[93]  – 32.800 million yên Nhật (411,08 million đô la Mỹ)
 42. ^ a b Kinnikuman / Ultimate Muscle manga tankōbon volume sales  – 75 million copies,[563] 400 yên Nhật price[564]  – 39.000 million yên Nhật (376 million đô la Mỹ)
 43. ^ a b Rurouni Kenshin manga tankōbon volume sales  – 70 million copies,[542] average 410 yên Nhật price[543]  – 28.700 million yên Nhật (360 million đô la Mỹ)
 44. ^ a b Hunter × Hunter manga tankōbon volume sales  – 66.3 million copies as of 2014[153] (60.6 million up until 2012),[549] 390 yên Nhật price[550]  – 25.857 million yên Nhật (324.063.164 đô la Mỹ)
 45. ^ a b Dragon Quest manga tankōbon volume sales:
 46. ^ a b Yu-Gi-Oh manga sold 40 million tankōbon volumes,[92] at 390 yên Nhật price,[251][252] grossing approximately 15.600 million yên Nhật (196 million đô la Mỹ).
 47. ^ Tankōbon volume sales of Shōnen Jump manga series:
 48. ^ In December 2015, it was estimated that the Harry Potter franchise had generated 25 billion đô la Mỹ up until then.[76] This estimate is for the entire Wizarding World franchise, including the Fantastic Beasts series.
 49. ^ 3,9 billion đô la Mỹ Harry Potter home entertainment revenue up until 2014.[96] 58 million đô la Mỹ Fantastic Beasts and Where to Find Them DVD and Blu-ray sales between March 2017 and August 2018.[97]
 50. ^ MCU films  – 17,53 billion đô la Mỹ[98]
  Inhumans  – 3,5 million đô la Mỹ[99]
 51. ^ Marvel Cinematic Universe merchandise sales:
  • Iron Man  – 300 million đô la Mỹ in 2010.[28]
  • Avengers  – 332 million đô la Mỹ in 2012.[30] $325 million in 2013.[100] $1 billion in 2014.[101] $1.004 billion in 2015.[33] $1.242 billion in 2016. 1,227 billion đô la Mỹ in 2017.[35]
 52. ^ 5 billion đô la Mỹ up until April 2018.[102] 84 million đô la Mỹ since May 2018.[103]
 53. ^ See Marvel Cinematic Universe tie-in comics § Sales.
 54. ^ 1 billion đô la Mỹ licensed merchandise sales for Sony up until 2001.[104] 2,7 billion đô la Mỹ in 2002.[105] 1,3 billion đô la Mỹ in 2003.[106] 22,66 billion yên Nhật (284 million đô la Mỹ) Japan sales during 2005 – 2007.[23] 70 million đô la Mỹ Spider-Man 3 pre-release toy sales in 2007.[107] 590 million đô la Mỹ Spider-Man merchandise sales in 2010.[108] 325 million đô la Mỹ in 2011.[54] 1,285 billion đô la Mỹ in 2012. 1,333 billion đô la Mỹ in 2013.[55] 1,453 billion đô la Mỹ in 2014.[56] $1.512 billion in 2015.[33] $1.551 billion in 2016. 1,402 billion đô la Mỹ in 2017.[35]
 55. ^ Box office and home video revenue of Spider-Man films:
 56. ^ Spider-Man comic sales  – $1,063,142,335
  • Up until April 2014  – 360 million copies[112]
   • Amazing Spider-Man sales between 1966 and 2011  – 140,298,400 copies  – $296,953,780[113]  – $978,282,666
   • Spider-Woman sales between 1979 and 1982  – 4,271,694 copies  – $2,350,480[114]
   • Ultimate Spider-Man sales between 2000 and 2009  – 16,306,921 copies  – $68,606,541[115]
   • 2012 – 2013  – 7,523,100 copies  – $34,530,834[116]
   • January – April 2014  – 1,531,991 copies  – $7,538,028[116]
   • Other 190.067.894 copies, at average $2.99 price[113]  – 568.303.003 đô la Mỹ
  • May – December 2014  – 14.782.534 đô la Mỹ[116][117]
  • 2015  – $21,306,211[118]
  • 2016  – $19,443,889[119]
  • 2017  – $16,970,754[120]
  • January – August 2018  – $12,356,281[121]
 57. ^ a b c d e f g h i j See Pachinko § Franchises.
 58. ^ 16 billion đô la Mỹ up until 2012.[123] 494 million đô la Mỹ in 2013.[100] 578 million đô la Mỹ in 2014.[100] $982 million retail sales in 2015.[33] 1,1 billion đô la Mỹ in 2016. 1,024 billion đô la Mỹ in 2017.[35]
 59. ^ $650 million VHS and DVD sales for Batman, Batman Returns, Batman Forever and Batman & Robin up until 2005.[124] $562 million DVD and Blu-ray sales for films released since 2008.[125]
 60. ^ [126][127][128][129][130][131][132]
 61. ^ See Cultural impact of Gundam § Licensed merchandise.
 62. ^ Gundam retail sales:
  • Merchandise sales during 1979 – 1999  – $5 billion[134]
  • Bandai's net income from Bandai Gundam merchandise sales between April 2000 and 2007  – 252,8 billion yên Nhật (3,17 billion đô la Mỹ)
   • April 2000 to March 2001  – 24,7 billion yên Nhật[135]
   • April 2001 to March 2002  – 33,5 billion yên Nhật[136]
   • 2004  – 42,8 billion yên Nhật[137]
   • 2005  – 42,8 billion yên Nhật[137]
   • 2006  – 54,5 billion yên Nhật[137]
   • 2007  – 54,5 billion yên Nhật[138]
  • Licensed merchandise sales in Japan during 2000 – 2012 and 2015 – 2016  – 679,53 billion yên Nhật (8,51 million đô la Mỹ)[bi]
  • Video game sales in Japan during 2000 – 2007  – 691 million đô la Mỹ[d]
  • Anime home video sales in Japan up until 2006  – 11.9 million units,[139] average 3,990 yên Nhật price[140]  – 47.481 million yên Nhật (595,07 million đô la Mỹ)
  • Bandai Namco's net income from Bandai Gundam retail sales from April 2008 to June 2018  – $6,330.45 million
   • April 2008 to March 2011  – 1.481,2 million đô la Mỹ[141]
   • April 2011 to March 2012  – 44,7 billion yên Nhật[142] (560,22 million đô la Mỹ)
   • April 2012 to March 2013  – 65,2 billion yên Nhật ($669.13 million)[142]
   • April 2013 to March 2014  – 80,2 billion yên Nhật ($757 million)[143]
   • April 2014 to March 2016  – 155,3 billion yên Nhật ($1.43 billion)[143][144]
   • April 2016 to June 2018  – 160,8 billion yên Nhật (1.456 million đô la Mỹ)[144][145][146]
 63. ^ Gundam home entertainment media (video, music, novels, manga volumes)[147] sales:
  • Anime home video sales in Japan up until 2006  – 11.9 million units,[139] average 3,990 yên Nhật price[140]  – 47.481 million yên Nhật (595,07 million đô la Mỹ)
  • DVD and Blu-ray sales in Japan during 2007 – 2012  – 11,294,3 million yên Nhật[148] (142 million đô la Mỹ)
  • Japan sales in 2013  – 1,749,1 million yên Nhật[149] (17 million đô la Mỹ)
  • DVD and Blu-ray sales in Japan during 2014  – 785,5 million yên Nhật[148] (7,41 million đô la Mỹ)
  • Japan sales between 2015 and June 2018  – 13,780,386,308 yên Nhật ($125,382,234)
   • 2015 – 2016  – 9.140.616.021 yên Nhật[147][150] (84.043.913 đô la Mỹ)
   • 2017  – 3.112.180.179 yên Nhật[17] (28.183.911 đô la Mỹ)
   • January – June 2018  – 1.527.590.108 yên Nhật[18] (13.833.860 đô la Mỹ)
  • Gundam Thunderbolt (2017) DVD and Blu-ray sales in the United States  – $124,053[151]
  • Gundam Build Fighters Special Disc (2018) DVD and Blu-ray sales in Japan  – 29,100,000 yên Nhật[148] (263.530 đô la Mỹ)
 64. ^ See Gundam Ace § Circulation.
 65. ^ Sales revenue of Jump manga magazine issues serializing Dragon Ball manga series:
 66. ^ Dragon Ball merchandise sales:
  • Merchandise sales up until 2011  – $5 billion[152]
  • Japan licensed merchandise sales in 2012  – 7,67 billion yên Nhật[23] (96,13 million đô la Mỹ)
  • Bandai Namco's net income from Dragon Ball toy sales between April 2012 and June 2018  – $539.41 million
   • April 2012 to March 2013  – 4,8 billion yên Nhật ($60 million)[143]
   • April 2013 to March 2014  – 6,4 billion yên Nhật ($60.41 million)[143]
   • April 2014 to March 2016  – 17,4 billion yên Nhật ($160 million)[143][144]
   • April 2016 to June 2018  – 29 billion yên Nhật ($263 million)[144][145][146]
 67. ^ See Dragon Ball Super § Manga.
 68. ^ Dragon Ball home entertainment media:
  • Video rental revenue in 1991  – 9,5 million đô la Mỹ[167]
  • Dragon Ball anime film VHS sales in Japan  – 500,000 sales,[168] ¥2,800 price[169]  – 1,400,000,000 yên Nhật (18 million đô la Mỹ)
  • Dragon Ball anime DVD and Blu-ray sales in Japan[170]  – 29,872,246,400 yên Nhật (374,39 million đô la Mỹ)
   • Dragon Ball  – 2,291,270,800 yên Nhật (26 volumes at ¥3,800 each,[171] 23,191 sales per volume)[14]
   • Dragon Ball Z  – 9,490,800,200 yên Nhật (49 volumes at ¥3,800 each,[172] 50.971 sales per volume)[14][173]
   • Dragon Ball GT  – 2,212,181,400 yên Nhật (11 volumes at ¥3,800 each,[174] 52,923 sales per volume)[14]
   • Dragon Ball Dragon Box  – 3,150,000,000 yên Nhật (30,000 volume sales,[175] ¥105,000 price)[176]
   • Dragon Ball Z Dragon Box (volumes 1 – 2)  – 6,350,000,000 yên Nhật (32,000 and 31,500 volume sales,[177][178] ¥100,000 price)[176]
   • Dragon Ball GT Dragon Box  – 3,071,250,000 yên Nhật (58,500 volume sales,[179] ¥100,000 price)[176] ¥52,500 price)[176]
   • Dragon Ball Movies Dragon Box  – 3,139,500,000 yên Nhật (59,800 volume sales,[173] ¥52,500 price)[176]
   • Dragon Ball Super  – 167,244,000 yên Nhật (12,670 units,[180] 13.200 yên Nhật average price)[181]
  • Funimation's Dragon Ball Z anime DVD sales in the United States during 1999 – 2012  – 625 million đô la Mỹ (25 million sales,[152] average $24.98 price)[182][183]
  • Toei Animation's Dragon Ball anime earnings (overseas sales/licensing and domestic licensing) between April 2003 and March 2017  – 572 million đô la Mỹ
   • April 2003 to March 2012  – 21,837 billion yên Nhật (274 million đô la Mỹ)[184][185]
   • April 2012 to March 2013  – 1,06 billion yên Nhật (11 million đô la Mỹ)[186]
   • April 2013 to March 2014  – 1,174 billion yên Nhật (11,08 million đô la Mỹ)[187]
   • April 2014 to March 2016  – 7,004 billion yên Nhật (64,4 million đô la Mỹ)[188]
   • April 2016 to March 2018  – 23,706 billion yên Nhật (214,68 million đô la Mỹ)[189][190]
  • 16,3 million đô la Mỹ DVD and Blu-ray sales in the United States for the film releases Dragonball Evolution (2009)[191] and Dragon Ball Z: Resurrection 'F' (2015).[192]
  • United States DVD and Blu-ray sales of anime TV series during January – May 2018  – 10,5 million đô la Mỹ[193]
 69. ^ Dragon Ball trading card sales:
  • Carddass sales  – 2 billion Dragon Ball Carddass trading cards sold, at 20 yên Nhật price,[194] grossing approximately 40 billion yên Nhật (501,32 million đô la Mỹ).
  • Dragon Ball Heroes card sales  – 50 billion yên Nhật[195] (460 million đô la Mỹ)
 70. ^ 362 million đô la Mỹ box office gross for the Dragon Ball anime film series.[j] 58,23 million đô la Mỹ box office gross for Dragonball Evolution (2009).[191]
 71. ^ Dragon Ball music sales in Japan  – 3.744.412.530 yên Nhật (46.928.344 đô la Mỹ)
 72. ^ Barbie became a media franchise starting in 1987, with the debut of the Barbie animated film series. Earlier Barbie toy sales prior to 1987 are not included here.
 73. ^ 1,6 billion đô la Mỹ between 1987 and 1994.[207] 1,9 billion đô la Mỹ in 1997.[208] 1,52 billion đô la Mỹ in 2002.[209] 3,6 billion đô la Mỹ in 2003.[210] 3,3 billion đô la Mỹ in 2008.[211] 550 million đô la Mỹ in 2010.[28] 1 billion đô la Mỹ in 2011.[212] 1,275,3 million đô la Mỹ sales in 2012.[213] 3 billion đô la Mỹ in 2013.[214] 1,934,5 million đô la Mỹ during 2014 – 2015.[215] 1 billion đô la Mỹ in 2016.[216] 954,9 million đô la Mỹ in 2017.[213]
 74. ^ Barbie DVD and Blu-ray sales:
  • DVD sales up until March 2006  – 27 million units[217]  – 621 million đô la Mỹ
  • Since April 2006  – 39 million đô la Mỹ
   • Barbie Fairytopia: Mermaidia DVD grossed $8,431,486 in the United States after April 2006.[221] Later films grossed $30,618,137 on DVD and Blu-ray in the United States.[222]
 75. ^ 10 billion đô la Mỹ up until 2011.[223] 2,527 billion đô la Mỹ in 2012. 2,3 billion đô la Mỹ in 2013.[55] 2,025 billion đô la Mỹ in 2014.[56] 1 billion đô la Mỹ in 2015.[224] $588 million in 2016. 674 million đô la Mỹ in 2017.[35]
 76. ^ Cars series grossed 1,408 billion đô la Mỹ.[225] Planes series grossed 390 million đô la Mỹ.[226][227]
 77. ^ Fist of the North Star console game retail sales in Japan:
 78. ^ Fist of the North Star DVD and Blu-ray sales in Japan:
 79. ^ Japan licensed merchandise sales in 2005  – 2,09 billion yên Nhật[23] (26,19 million đô la Mỹ)
 80. ^ In October 2015, it was projected that the James Bond franchise would be worth an estimated £13 bllion (19,9 billion đô la Mỹ) after the release of Spectre.[238]
 81. ^ Middle-earth / Lord of the Rings franchise grossed an estimated 19,827 billion đô la Mỹ in total revenue up until January 2018.[241]
 82. ^ Approximately 11.161.168.406 đô la Mỹ up until 2011 (25,175,567,833 card sales,[243] $3.99 per 9-card pack)[244][245]
 83. ^ Yu-Gi-Oh merchandise sales:
  • Japan sales up until 2002  – 2 billion đô la Mỹ[246]
  • Worldwide sales in 2003  – 1,6 billion đô la Mỹ[45]
  • Japan sales during 2005, 2007 – 2008 and 2010  – 32,46 billion yên Nhật[23] (257,3 million đô la Mỹ)
  • Licensed merchandise sales outside Asia during 2015 – 2017  – 620 million đô la Mỹ (120 million đô la Mỹ in 2015,[247] 200 million đô la Mỹ in 2016,[248] 300 million đô la Mỹ in 2017)[249]
 84. ^ See Yu-Gi-Oh! Duel Links § Reception.
 85. ^ Yu-Gi-Oh video games:
  • Japan console game retail sales  – 3,660,321 units, average 4.814 yên Nhật price  – 17,621,946,900 yên Nhật[250] (221 million đô la Mỹ)
  • Yu-Gi-Oh! Duel Links  – 52 million đô la Mỹ[cf]
 86. ^ One Piece merchandise sales:
  • Japan merchandise sales up until June 2004  – $1 billion[253]
  • Japan merchandise sales between 2005 and 2012  – 214,502 billion yên Nhật (3.130 million đô la Mỹ)
   • 2005 – 2008  – 36,24 billion yên Nhật[23]
   • Bandai Namco toy sales during April – December 2009  – 1 billion yên Nhật[254]
   • 2010  – 40,75 billion yên Nhật[23] (454,19 million đô la Mỹ)
   • 2011  – 72.751,8 million yên Nhật[255]
   • 2012  – 100 billion yên Nhật[256]
  • Japan licensed merchandise sales during 2013 – 2014  – 1,082 billion đô la Mỹ
   • 2013  – 60.759 million yên Nhật[88] (624 million đô la Mỹ)
   • 2014  – 48.672 million yên Nhật[257] (459 million đô la Mỹ)
  • Bandai Namco's net income from One Piece toy sales from April 2016 to June 2018  – 42,7 billion yên Nhật[144][145][146] (387 million đô la Mỹ)
 87. ^ One Piece home entertainment media:
  • Japan video sales of anime TV series  – 9,821,281,050 yên Nhật (123,09 million đô la Mỹ)
   • Episodes 1 – 130[14]  – 7.319.218.725 yên Nhật (38 volumes,[260] 15 four-episode volumes[260] at 5,040 yên Nhật,[261] 23 three-episode volumes[260] at 4,725 yên Nhật,[262] 39,719 sales per volume)[14]
   • Later episodes  – 2.502.062.325 yên Nhật (529,537 units,[180] 4,725 yên Nhật price)[263]
  • Toei Animation's One Piece anime earnings (overseas sales/licensing and domestic licensing) between April 2003 and December 2017  – 52,707 billion yên Nhật (561 million đô la Mỹ)
   • April 2003 to March 2012  – 15,345 billion yên Nhật (192,32 million đô la Mỹ)[184][185][264]
   • April 2012 to March 2013  – 6,186 billion yên Nhật (63,49 million đô la Mỹ)[186]
   • April 2013 to March 2014  – 5,289 billion yên Nhật (50 million đô la Mỹ)[187]
   • April 2014 to March 2016  – 12,091 billion yên Nhật (111,17 million đô la Mỹ)[188]
   • April 2016 to March 2018  – 16,125 billion yên Nhật (146 million đô la Mỹ)[189][190]
  • DVD & Blu-ray sales of Strong World film in Japan during August 23 – 29 week of 2010  – 2,16 billion yên Nhật[265] (27,07 million đô la Mỹ)
  • DVD & Blu-ray sales of film releases in the United States since 2012  – $2.2 million[266][267][268]
  • Home entertainment media sales in Japan between 2013 and June 2018  – 34.316.124.528 yên Nhật (324.449.745 đô la Mỹ)
   • 2013  – 11,061,3 million yên Nhật[149] (113,52 million đô la Mỹ)
   • 2015 – 2016  – 13.847.321.193 yên Nhật[147][150] (127.319.982 đô la Mỹ)
   • 2017  – 6,824,804,717 yên Nhật[17] (61.805.447 đô la Mỹ)
   • January – June 2018  – 2,582,698,618 yên Nhật[18] (23.388.925 đô la Mỹ)
 88. ^ Toy Story and Toy Story 2 generated 4 billion đô la Mỹ up until 2009.[269] Toy Story 3 generated nearly 10 billion đô la Mỹ up until 2014.[270] 1 billion đô la Mỹ in 2015.[224]
 89. ^ $903.2 million Toy Story and Toy Story 2 box office revenue.[271] $1.7 billion Toy Story 3 box office and TV revenue up until 2016.[272]
 90. ^ Peanuts retail sales:
  • As of 1990  – 448 million đô la Mỹ[19]
  • Late 1990s  – 1 billion đô la Mỹ[274]
  • Japan sales during 2000 – 2009 and 2011  – 401,67 billion yên Nhật (5.034 million đô la Mỹ)
   • 2000  – 65 billion yên Nhật[60]
   • 2001 – 2002  – 87,75 billion yên Nhật[23]
   • 2003  – 40 billion yên Nhật[60]
   • 2004 – 2007  – 151,84 billion yên Nhật[23]
   • 2008  – 20,94 billion yên Nhật[275]
   • 2011  – 36,14 billion yên Nhật[23]
  • Global sales in 2010  – 2 billion đô la Mỹ[28]
  • US sales in 2011  – 600 million đô la Mỹ[54]
  • 2012  – 1,141 billion đô la Mỹ[55]
  • 2013 – 2017  – 6,747 billion đô la Mỹ
   • 1,167 billion đô la Mỹ in 2013.[55] 1,194 billion đô la Mỹ in 2014.[56] 1,327 billion đô la Mỹ in 2015.[33] 1,468 billion đô la Mỹ in 2016. 1,558 billion đô la Mỹ in 2017.[35]
 91. ^ Transformers retail sales:
  • 1984 – 1992  – 1 billion đô la Mỹ US toy sales[277]
  • 2005  – 2,25 billion yên Nhật[23] (28,2 million đô la Mỹ) in Japan
  • 2007 – 2016  – 10 billion đô la Mỹ[278]
  • 2017  – 652 million đô la Mỹ[35]
 92. ^ Home entertainment sales from 2007 to 2014
 93. ^ Fields Corporation sold 2.317 million Evangelion pachinko and pachislot machines,[283] at an average unit price of $5,000,[284] grossing approximately 11,585 billion đô la Mỹ.
 94. ^ Evangelion merchandise sales up until 2012  – 196 billion yên Nhật (2,46 billion đô la Mỹ)
  • Up until 2006  – 150 billion yên Nhật[285]
  • 2007 – 2008  – 15,66 billion yên Nhật[23]
  • 2010 – 2012  – 30,32 billion yên Nhật[23]
 95. ^ Evangelion home entertainment sales:
  • Video sales up until 1997  – 800 million đô la Mỹ[286]
  • DVD and Blu-ray sales in the United States between March 2011 and June 2018  – 11 million đô la Mỹ[287]
  • 2013 home entertainment media sales in Japan  – 3,968,5 million yên Nhật[149] (37,46 million đô la Mỹ)
 96. ^ "A Cruel Angel's Thesis" song played an estimated 300 million times at Japanese karaoke venues up until 2016,[288] at an average price of 250 yên Nhật ($2.50) per playback,[289] generating an estimated revenue of 750 million đô la Mỹ.
 97. ^ See Music of Neon Genesis Evangelion § Release details.
 98. ^ Evangelion manga volumes sold 23 million tankōbon copies,[290] at 626 yên Nhật price,[291] grossing approximately 14.398 million yên Nhật (180,45 million đô la Mỹ).
 99. ^ 367.316 software sales for PlayStation 2 in Japan grossed 2.400.210.306 yên Nhật[292] (30.081.593 đô la Mỹ).
 100. ^ Formerly Gainax.
 101. ^ a b Power Rangers / Super Sentai licensed merchandise sales:
  • Power Rangers licensed toy sales during 1993 – 1999  – $6 billion wholesale revenue[302]
  • Super Sentai licensed merchandise sales in Japan between 2001 and 2012  – 337,81 billion yên Nhật[24] (4.233 million đô la Mỹ)
   • 2001 – 2002  – 61,16 billion yên Nhật[23]
   • 2003  – 39,61 billion yên Nhật[23]
   • 2004  – 35,8 billion yên Nhật[23]
   • 2005  – 44,76 billion yên Nhật[23]
   • 2006  – 29,15 billion yên Nhật[23]
   • 2007  – 17,21 billion yên Nhật[23]
   • 2008  – 37,3 billion yên Nhật[24]
   • 2009  – 36,6 billion yên Nhật[51]
   • 2010  – 30,24 billion yên Nhật[23]
   • 2012  – 5,98 billion yên Nhật[23]
  • Power Rangers licensed merchandise sales between 2012 and 2017  – 2,198 billion đô la Mỹ
   • 2012 – 2013  – 633 million đô la Mỹ[55]
   • 2014  – 326 million đô la Mỹ[56]
   • 2015  – $330 million[33]
   • 2016 – 2017  – 909 million đô la Mỹ[35]
  • Super Sentai licensed merchandise sales in Japan during 2013 – 2014  – 760 million đô la Mỹ
   • 2013  – 38 billion yên Nhật[88] (389,98 million đô la Mỹ)
   • 2014  – 39,21 billion yên Nhật[257] (370,18 million đô la Mỹ)
 102. ^ Super Sentai / Power Rangers retail sales:
  • Bandai Namco's net income from Bandai Power Rangers merchandise sales between April 2005 and March 2012  – 123,3 billion yên Nhật[142][296][297][298][299] ($1.55 billion)
  • Bandai Namco's net income from Bandai's Super Sentai / Power Rangers merchandise and video game sales between April 2012 and June 2018  – 1,224 billion đô la Mỹ
   • April 2012 to March 2013  – 20,8 billion yên Nhật[142] ($213.46 million)
   • April 2013 to March 2014  – 25,3 billion yên Nhật[143] ($239 million)
   • April 2014 to March 2016  – 42,3 billion yên Nhật[300] (389 million đô la Mỹ)
   • April 2016 to March 2018  – 40,4 billion yên Nhật[145] (365,86 million đô la Mỹ)
   • April 2018 to June 2018  – 2,6 billion yên Nhật[146] (23,55 million đô la Mỹ)
  • Licensed merchandise sales  – 13,191 billion đô la Mỹ[cw]
  • Film DVD & Blu-ray sales in the United States  – $15 million[301]
 103. ^ 13 billion đô la Mỹ retail sales up until 2014.[304] 933 million đô la Mỹ in 2015. 915 million đô la Mỹ in 2016.[305] 565 million đô la Mỹ licensed merchandise sales in 2017.[35]
 104. ^ Home Entertainment Sales up until 2005
 105. ^ Estimated revenue as of December 2017. The franchise was reported to have an estimated total revenue of 13,015 billion đô la Mỹ as of May 2017.[307]
 106. ^ 4,6 billion đô la Mỹ up until 2011.[308] 725 million đô la Mỹ during 2012 – 2013.[55] 390 million đô la Mỹ in 2014,[56] 396 million đô la Mỹ in 2015,[33] 707 million đô la Mỹ during 2016 – 2017.[35]
 107. ^ Arcade and software revenue up until 2016
 108. ^ Buckner & Garcia's Pac-Man Fever album and "Pac-Man Fever" single  – 32 million đô la Mỹ[312]
 109. ^ Looney Tunes franchise retail sales:
  • Looney Tunes series  – 7,88 billion đô la Mỹ
   • 3,5 billion đô la Mỹ up until 1996.[313] 603 million đô la Mỹ in 2010.[28] 624 million đô la Mỹ in 2012. 617 million đô la Mỹ in 2013.[55] 628 million đô la Mỹ in 2014.[56] 639 million đô la Mỹ in 2015.[33] 645 million đô la Mỹ in 2016. 624 million đô la Mỹ in 2017.[35]
  • Space Jam  – 6 billion đô la Mỹ[314]
 110. ^ See List of Looney Tunes feature films § Box office.
 111. ^ 12 billion đô la Mỹ up until 2015.[315] 907 million đô la Mỹ in 2016. 712 million đô la Mỹ in 2017.[35]
 112. ^ Arcade and software revenue up until 2016
 113. ^ "Space Invaders" (Player One)  – 100,000 units in Australia,[319] grossed approximately 522.000 đô la Mỹ.[320]
 114. ^ 3 billion đô la Mỹ up until 1998.[322] 5,59 billion yên Nhật (70 million đô la Mỹ) in 1999.[23]
 115. ^ 6 billion đô la Mỹ up until 1994.[325] 475 million đô la Mỹ during 2009 – 2012.[326] 850 million đô la Mỹ in 2013.[55] 1,026 billion đô la Mỹ in 2014.[56] $1.021 billion in 2015.[33] $1.093 billion in 2016. 823 million đô la Mỹ in 2017.[35]
 116. ^ Dragon Quest merchandise sales in Japan up until 2012  – 78,86 billion yên Nhật (988,34 million đô la Mỹ)
  • Up until 1990  – 12 billion yên Nhật[331]
  • Licensed merchandise sales between 2001 and 2012:
   • 2001 & 2003  – 18,89 billion yên Nhật[23]
   • 2005 – 2007  – 20,48 billion yên Nhật[23]
   • 2008  – 9,7 billion yên Nhật[23][275]
   • 2010 – 2012  – 17,79 billion yên Nhật[23]
 117. ^ Ultraman merchandise sales:
  • Up until 1987  – 7,4 billion đô la Mỹ[338]
  • Japan licensed merchandise sales between 1999 and 2012  – 188,94 billion yên Nhật (2,37 billion đô la Mỹ)
   • 1999  – 33,62 billion yên Nhật[23][339]
   • 2001  – 22,33 billion yên Nhật[23]
   • 2003  – 19,38 billion yên Nhật[23]
   • 2004  – 30,21 billion yên Nhật[23]
   • 2005  – 19,64 billion yên Nhật[23]
   • 2006  – 12,81 billion yên Nhật[23]
   • 2007  – 12,91 billion yên Nhật[23]
   • 2008  – 10,93 billion yên Nhật[275]
   • 2010 – 2012  – 27,11 billion yên Nhật[23]
  • Bandai Namco's net income from Bandai Ultraman merchandise sales between April 2005 and March 2018  – 524 million đô la Mỹ
   • April 2005 to March 2012  – 25,2 billion yên Nhật ($316 million)[142][296][297][298][299]
   • April 2012 to March 2013  – 2 billion yên Nhật ($20.53 million)[142]
   • April 2013 to March 2014  – 3,2 billion yên Nhật ($30.2 million)[143]
   • April 2014 to March 2016  – 5,9 billion yên Nhật ($54.25 million)[143][144]
   • April 2016 to March 2018  – 11,5 billion yên Nhật (104 million đô la Mỹ)[144][145][146]
 118. ^ Ultraman home video sales in Japan up until 2006  – 5.78 million units,[139] average 3,800 yên Nhật price[340]  – 21.964 million yên Nhật (275,27 million đô la Mỹ).
 119. ^ Final Fantasy licensed merchandise sales in Japan between 2003 and 2010  – 33,21 billion yên Nhật (416,22 million đô la Mỹ)
  • 2003  – 9,35 billion yên Nhật
  • 2005 – 2007  – 21,6 billion yên Nhật
  • 2010 – 2012  – 2,26 billion yên Nhật
 120. ^ Video disc sales of Final Fantasy films:
 121. ^ Ultimania series sold 10 million books,[345] at average 1.700 yên Nhật price,[346] grossing approximately 17.000 million yên Nhật (213,06 million đô la Mỹ).
 122. ^ Final Fantasy: The Spirits Within grossed $85,131,830 worldwide.[348] Kingsglaive: Final Fantasy XV grossed $6,585,787 worldwide, including 4,2 million đô la Mỹ in China,[349] $907,524 in Japan, $269,980 in the United States,[350] and $1,208,283 in other territories.[344][350]
 123. ^ Approximately 14 million đô la Mỹ up until 2017 (5.5 million booster pack sales,[352] $4 booster pack price).[353]
 124. ^ $16 million Japan box office gross for Street Fighter II: The Animated Movie (1994).[354] $99,423,521 worldwide box office gross for Street Fighter (1994).[355] $12,764,201 worldwide box office gross for Street Fighter: The Legend of Chun-Li (2009).[356]
 125. ^ 11.240.000 đô la Mỹ Street Fighter II: The Animated Movie video sales.[354][357][358] $5,903,599 Legend of Chun-Li DVD sales.[359]
 126. ^ Street Fighter (1994) soundtrack  – 500,000 sales in the US,[360] average $14.48 price[361]
 127. ^ 5 billion đô la Mỹ merchandise sales up until 2014.[362] $1.573 billion licensed merchandise sales in 2015.[33] $1.598 billion in 2016. 1,404 billion đô la Mỹ in 2017.[35]
 128. ^ $30 million pre-Broadway gross revenue.[365] 52 million đô la Mỹ Broadway gross revenue.[366]
 129. ^ a b Superman DVD and Blu-ray sales  – 529 million đô la Mỹ (383 million đô la Mỹ since 2008)
  • Superman films  – 382 million đô la Mỹ (296 million đô la Mỹ since 2008)
   • North America  – 282 million đô la Mỹ (196 million đô la Mỹ since 2008)[371]
   • Man of Steel (2013) overseas sales  – 100 million đô la Mỹ[372]
  • Smallville (DVD)  – 100 million đô la Mỹ (40 million đô la Mỹ since 2008)[373]
  • Justice League (2017)  – 47 million đô la Mỹ[374]
 130. ^ 1,8 billion đô la Mỹ retail sales up until 2007.[367] 383 million đô la Mỹ DVD and Blu-ray sales since 2008.[dy] Merchandise sold 280 million đô la Mỹ in 2010,[28] 554 million đô la Mỹ during 2012 – 2013,[55] 305 million đô la Mỹ in 2014,[56] $725 million in 2015,[33] $812 million in 2016, and 722 million đô la Mỹ in 2017.[35]
 131. ^ See Superman in film § Box office performance.
 132. ^ Superman box office:
 133. ^ Superman comic sales  – 600 million copies[369]
  • 1960 – 1987  – 165,693,146 copies  – $49,241,585[370]
  • 1993 – 1996  – 13,023,420 copies  – $20,869,974[116]
  • 2009 – 2013  – 9,592,700 copies  – $40,137,364[116]
  • Other 411.690.734 copies, at average $2.99 price[116]  – 1.230.955.295 đô la Mỹ
 134. ^ Superman television revenue:
  • Superman II  – 10 million đô la Mỹ licensing[375]
  • Smallville  – 418.096.456 đô la Mỹ[376]
 135. ^ See Action Comics § Sales.
 136. ^ Superman VHS sales and rentals:
 137. ^ 10 billion đô la Mỹ franchise revenue up until June 2016.[382] 343,5 million đô la Mỹ Star Trek Beyond box office revenue since July 2016.[383] 38 million đô la Mỹ Star Trek Beyond DVD and Blu-ray sales since October 2016.[384] 180 million đô la Mỹ merchandise sales in 2017.[35]
 138. ^ 3,5 billion đô la Mỹ retail sales up until 1998.[385] Licensed merchandise sold 150 million đô la Mỹ in 2010,[28] 275 million đô la Mỹ during 2012 – 2013,[55] 148 million đô la Mỹ in 2014,[56] $149 million in 2015,[33] $159 million in 2016, and 180 million đô la Mỹ in 2017.[35]
 139. ^ Naruto licensed merchandise sales in Japan between 2003 and 2012  – 101 billion yên Nhật (1,27 billion đô la Mỹ)
  • 2003  – 8,67 billion yên Nhật[23]
  • 2005 – 2008  – 72,02 billion yên Nhật[23]
  • 2010 – 2012  – 20 billion yên Nhật[23]
 140. ^ Naruto video game sales:
  • Naruto series  – 442,2 million đô la Mỹ
   • 2003 – 2004 retail sales in Japan  – 1,962,504 units, average 6.560 yên Nhật price  – 12,874,222,540 yên Nhật[392] (161.351.329 đô la Mỹ)
   • Bandai Namco's Naruto net sales from April 2005 to March 2006  – 3,4 billion yên Nhật ($43 million)[296]
   • 2007 – 2009 retail sales in Japan  – 367,786 units, average 6,040 yên Nhật price  – 2,221,390,063 yên Nhật[392] (27.840.457 đô la Mỹ)
   • Bandai Namco's Naruto net sales from April 2016 to June 2018  – 23,5 billion yên Nhật (213 million đô la Mỹ)[144][145][146]
  • Shōnen Jump video game appearances  – 119,3 million đô la Mỹ[d]
 141. ^ Naruto anime home entertainment media sales:
  • DVD and Blu-ray sales in Japan  – 1,177,143,975 yên Nhật (15 million đô la Mỹ)
   • Naruto  – 92,477 volumes,[180] at average 4,095 yên Nhật price,[393] grossed approximately 378.693.315 yên Nhật (4.746.125 đô la Mỹ).
   • Naruto: Shippuden  – 171,948 volumes,[180] at 4,515 yên Nhật price,[394] grossed approximately 776.345.220 yên Nhật (9.729.856 đô la Mỹ).
   • Boruto: Naruto Next Generations  – 1,462 volumes,[180] at 15,120 yên Nhật price,[395] grossed approximately 22.105.440 yên Nhật (200.187 đô la Mỹ).
  • Home entertainment media sales in Japan during 2013 and 2015  – 6,863,456,469 yên Nhật (74 million đô la Mỹ)
   • 2013  – 2,909,800,000 yên Nhật[149] (36.468.229 đô la Mỹ)
   • 2015  – 3,953,656,469 yên Nhật[147] (37.318.086 đô la Mỹ)
  • DVD and Blu-ray sales of Naruto films in the United States since 2015  – 4 million đô la Mỹ
 142. ^ See List of JoJo's Bizarre Adventure video games § Sales.
 143. ^ JoJo's Bizarre Adventure video game sales in Japan:
 144. ^ JoJo's Bizarre Adventure anime (2012 series) DVD and Blu-ray sales in Japan  – 3,168,4 million yên Nhật[148] (40 million đô la Mỹ)
 145. ^ JoJo's Bizarre Adventure licensed merchandise sales in Japan during 2012  – 1,84 billion yên Nhật[23] (23,06 million đô la Mỹ)
 146. ^ 250 million đô la Mỹ in 2011.[407] 1,849 billion đô la Mỹ in 2012. 1,882 billion đô la Mỹ in 2013.[55] 1,16 billion đô la Mỹ in 2014.[56] 1,065 billion đô la Mỹ in 2015.[33] 1,277 billion đô la Mỹ in 2016. 814 million đô la Mỹ in 2017.[35]
 147. ^ 370 million đô la Mỹ in 2013.[55] 667 million đô la Mỹ in 2014.[410] 1,264 billion đô la Mỹ in 2015.[33] 1,322 billion đô la Mỹ in 2016. 327 million đô la Mỹ in 2017.[35]
 148. ^ 545 million đô la Mỹ up until 2004.[414] 133 million đô la Mỹ since 2015.[412]
 149. ^ 1 billion đô la Mỹ in 1997.[415] 525 million đô la Mỹ in 2010.[416] 900 million đô la Mỹ in 2010.[28] 515 million đô la Mỹ in 2011.[54] 893 million đô la Mỹ in 2012. 923 million đô la Mỹ in 2013.[55] 792 million đô la Mỹ in 2014.[410] 792 million đô la Mỹ in 2015.[33] 775 million đô la Mỹ in 2016. 724 million đô la Mỹ in 2017.[35]
 150. ^ 1,75 billion đô la Mỹ up until May 2017.[420] 31 million đô la Mỹ DVD and Blu-ray sales since September 2017.[421]
 151. ^ Merchandise retail sales up until 2011.
 152. ^ X-Men comic sales  – 270 million copies[369]
  • 5,966,196 X-Men 2099 copies grossed $9,642,182.[424]
  • Other 264.033.804 copies, at average $1.73 price,[424] grossed approximately 456.778.481 đô la Mỹ.
 153. ^ See Pretty Cure § Merchandise.
 154. ^ See Pretty Cure § Video games.
 155. ^ Sonic the Hedgehog merchandise sales:
  • United States merchandise sales as of 1994  – 1 billion đô la Mỹ[425]
  • Japan licensed merchandise sales in 2003  – 3,74 billion yên Nhật[23] (5 million đô la Mỹ)
 156. ^ Sonic the Hedgehog comic sales  – 1.945.000 sales, $3.99 average price[426]  – 7.760.550 đô la Mỹ
 157. ^ Bleach licensed merchandise sales in Japan between 2006 and 2012  – 20,71 billion yên Nhật (260 million đô la Mỹ)
  • 2006 – 2008  – 15,63 billion yên Nhật[23]
  • 2010  – 1,94 billion yên Nhật[23]
  • 2011  – 1,61 billion yên Nhật[432]
  • 2012  – 1,53 billion yên Nhật[433]
 158. ^ Bleach anime DVD and Blu-ray sales in Japan  – 574,849 units,[434] 3,600 yên Nhật price[435]  – 2.069.456.400 yên Nhật (26 million đô la Mỹ).
 159. ^ Bleach films at box office:
 160. ^ See Doraemon § Merchandise.
 161. ^ 6 billion đô la Mỹ up until 2013.[437] 681 million đô la Mỹ in 2014.[410]
 162. ^ Sailor Moon franchise revenue:
  • Up until June 2012  – 500 billion yên Nhật[438] (6,27 billion đô la Mỹ)
  • Toei Animation's Sailor Moon earnings between April 2013 and March 2018  – 22,1 million đô la Mỹ
   • April 2013 to March 2014  – 277 million yên Nhật (3 million đô la Mỹ)[187]
   • April 2014 to March 2016  – 1,287 billion yên Nhật (12 million đô la Mỹ)[188]
   • April 2016 to March 2018  – 796 million yên Nhật (7,21 million đô la Mỹ)[189][190]
 163. ^ Merchandise retail sales up until 2012.
 164. ^ Sailor Moon anime's home entertainment media revenue:
  • VHS sales in Japan  – 20 volumes sold 6.000.000 units up until 1995,[440] at 6,890 yên Nhật price,[441][442] grossing approximately 41.340 million yên Nhật (518 million đô la Mỹ).
  • Sailor Stars DVD sales in Japan  – 94.653.360 yên Nhật (1,19 million đô la Mỹ)  – 6 volumes, 1,623 sales per volume,[14] 9,720 yên Nhật price[443][444]
  • Sailor Moon Crystal DVD and Blu-ray sales in Japan  – 295,4 million yên Nhật[148] (3 million đô la Mỹ)
  • Toei Animation's Sailor Moon earnings (overseas sales/licensing and domestic licensing) between April 2009 and March 2018  – 24,1 million đô la Mỹ
   • April 2009 to March 2012  – 154 million yên Nhật (2 million đô la Mỹ)[185]
   • April 2013 to March 2014  – 277 million yên Nhật (3 million đô la Mỹ)[187]
   • April 2014 to March 2016  – 1,287 billion yên Nhật (12 million đô la Mỹ)[188]
   • April 2016 to March 2018  – 796 million yên Nhật (7,21 million đô la Mỹ)[189][190]
 165. ^ See Nakayoshi § Circulation.
 166. ^ Sales of Nakayoshi issues serializing Sailor Moon manga from December 1991 to February 1997  – 96.960.000 copies,[fi] 400 yên Nhật price[445]  – 38.784.000.000 yên Nhật (351.227.994 đô la Mỹ).
 167. ^ Sailor Moon video game sales up until 1995  – 10 releases with 200,000 – 300,000 sales each,[440] grossing approximately 16,718,4 million yên Nhật (210 million đô la Mỹ).
 168. ^ Sailor Moon manga sold 35 million tankōbon volumes,[439] at 400 yên Nhật price,[450] grossing approximately 14.000 million yên Nhật (175,46 million đô la Mỹ).
 169. ^ [23][454][455][456][457]
 170. ^ Digital Monster virtual pet sales:
  • By 2005, Bandai sold more than 24 million units, at about 1.260 yên Nhật price,[458] grossing approximately 30.240 million yên Nhật (379 million đô la Mỹ).
  • Bandai Namco's Digimon toy sales from April 2005 to March 2007  – 3,6 billion yên Nhật (45,12 million đô la Mỹ)[296][297]
 171. ^ Sales revenue of V Jump issues serializing Digimon manga series:[ae]
  • November 1998 to March 2012  – 22,055,333 copies, 550 yên Nhật price  – 12.130.433.150 yên Nhật (152.029.492 đô la Mỹ)
  • Digimon World Re:Digitize from April 2013 to March 2018  – 7.895.251.650 yên Nhật (73.751.881 đô la Mỹ)
 172. ^ See List of highest-grossing anime films § Highest-grossing anime franchises and film series.
 173. ^ Digimon console game retail sales in Japan  – $90,467,983
   • 2000 – 2002 releases  – 216,890 units, average 4.430 yên Nhật price  – 960.751.800 yên Nhật[460] (12.041.005 đô la Mỹ)
   • 2006 – 2012 releases  – 797,387 units, average 5.081 yên Nhật price  – 4.051.533.280 yên Nhật[461] (50.777.457 đô la Mỹ)
   • 2013 – 2014 releases  – 958,518 units, average 5.911 yên Nhật price  – 952.385.880 yên Nhật[461] (8.989.455 đô la Mỹ)
   • 2014 – 2016 releases  – 258,702 units, average 6.637 yên Nhật price  – 1.717.000.040 yên Nhật[461] (15.787.054 đô la Mỹ)
   • 2017 releases  – 51,456 units, average 6.273 yên Nhật price  – 322.801.200 yên Nhật[461] (2.923.288 đô la Mỹ)
 174. ^ Digimon home entertainment media:
  • Digimon anime DVD and Blu-ray re-release sales in Japan  – 1,182,507,200 yên Nhật[462] (15 million đô la Mỹ)
  • Toei Animation's Digimon anime earnings (overseas sales/licensing and domestic licensing) from April 2003 to December 2017  – 4,324 billion yên Nhật (44,1 million đô la Mỹ)
   • April 2003 to March 2012  – 2,659 billion yên Nhật (33,32 million đô la Mỹ)[184][185][264]
   • April 2012 to March 2013  – 399 million yên Nhật (4,09 million đô la Mỹ)[186]
   • April 2013 to March 2014  – 73 million yên Nhật (689.038 đô la Mỹ)[187]
   • April 2016 to March 2018  – 619 million yên Nhật (6 million đô la Mỹ)[189][190]
 175. ^ Tamagotchi digital pet sales  – 82 million units up until September 2017, about 2,916 yên Nhật price[463]
  • Up until March 2012  – 78 million units[464]  – 227.448 million yên Nhật (2.851 million đô la Mỹ)
  • Between April 2013 and September 2017  – 4 million units  – 11.664 million yên Nhật (106 million đô la Mỹ)
 176. ^ Tamagotchi licensed merchandise sales:
  • Up until 1999  – 1 billion đô la Mỹ[465]
  • Japan sales between 2005 and 2012  – 166,109 billion yên Nhật (2.082 million đô la Mỹ)
   • 2005 – 2007  – 97,13 billion yên Nhật[23]
   • 2008  – 6,779 billion yên Nhật[24]
   • 2010 – 2012  – 62,2 billion yên Nhật[23]
 177. ^ Japan console game sales between 2005 and 2008  – 2,434,062 units, 5,040 yên Nhật price[466]  – 12.267.672.480 yên Nhật (153.749.498 đô la Mỹ).
 178. ^ As of April 2016
 179. ^ 1 million đô la Mỹ up until 2012.[470] 300 million đô la Mỹ in 2013.[55] 407 million đô la Mỹ in 2014.[56] $549 million in 2015.[33] $700 million in 2016. 679 million đô la Mỹ in 2017.[35]
 180. ^ $624.750.000 Aladdin VHS sales in the United States.[471][472] $300 million Return of Jafar VHS sales worldwide.[473] $257.397.000 Aladdin and the King of Thieves VHS sales in the United States.[64][474]
 181. ^ The Thief of Bagdad grossed over 1 million đô la Mỹ.[475] Aladdin grossed 504,1 million đô la Mỹ.[476] Aladin grossed 108.95 triệu (US$1,7 million).[477]
 182. ^ Aladdin, during first month on DVD, grossed 85 million đô la Mỹ.[481][482] Aladdin grossed $36 million in Blu-ray sales.[483] Magi: The Labyrinth of Magic grossed 714 million yên Nhật (9 million đô la Mỹ) from DVD and Blu-ray sales in Japan.[148]
 183. ^ See Aladdin (soundtrack) § Certifications and sales.
 184. ^ Aladdin (1992) soundtrack  – 3.35 million sales,[ga] average $13.98 price[484]
 185. ^ First two films grossed 1,6 billion đô la Mỹ.[488] Later films grossed 322 million đô la Mỹ.[487]
 186. ^ Resident Evil films at box office:
 187. ^ See Resident Evil: Degeneration § Reception.
 188. ^ Resident Evil films on home video:
  • Resident Evil: Degeneration  – 76,4 million đô la Mỹ[ge]
  • Other films  – 91,1 million đô la Mỹ[490]
 189. ^ See Weekly Shōnen Sunday § Circulation.
 190. ^ Sales revenue of Weekly Shōnen Sunday issues serializing Detective Conan manga from January 1994 to March 2018  – 345,108,841,140 yên Nhật (3.125.306.465 đô la Mỹ)[gg]
 191. ^ Detective Conan manga sold 200 million tankōbon volumes,[92] at 463 yên Nhật price,[493] grossing approximately 92.600 million yên Nhật (1.161 million đô la Mỹ).
 192. ^ Home entertainment media sales of 1,574,9 million yên Nhật (15 million đô la Mỹ) in 2013,[149] 8.348.479.136 yên Nhật (77 million đô la Mỹ) during 2015 – 2017,[17][147][150] and 1.798.001.848 yên Nhật (16.282.709 đô la Mỹ) during January – June 2018.[17]
 193. ^ As of June 2000
 194. ^ 70 million copies,[500] $9.99 price[501]
 195. ^ $66,493,039 in 2012.[502] $36,519,093 in 2013.[503] $40,928,716 in 2014.[504] $34,173,270 in 2015.[505] $61,666,926 in 2016.[506] $26,215,537 in 2017.[507] $6,825,025 during January – June 2018.[508]
 196. ^ 500 million đô la Mỹ up until May 2017.[511] 151 million đô la Mỹ between August 2017 and August 2018.[512]
 197. ^ Slam Dunk films at Japan box office  – 3,84 billion yên Nhật (48,13 million đô la Mỹ)
  • 1994  – 2,57 billion yên Nhật[516]
  • 1995  – 1,27 billion yên Nhật[517]
 198. ^ Slam Dunk anime DVD and Blu-ray sales in Japan  – 1,476,261,200 yên Nhật[518] (19 million đô la Mỹ)
 199. ^ 1,5 billion đô la Mỹ up until 2001.[519] 1 billion đô la Mỹ in 2014.[520] 1 billion đô la Mỹ in 2017.[521]
 200. ^ More than 1 billion đô la Mỹ in the 1990s.[522] $166,232,281 during 2001 – 2002.[104]
 201. ^ Sales up until 2015
 202. ^ Beyblade: Fierce Battle grossed $3,216,050.[524] Beyblade: Sol Blaze, the Scorching Hot Invader grossed $5,737,369.[525]
 203. ^ 1,74 billion đô la Mỹ in 2015. 1,83 billion đô la Mỹ in 2016.[526]
 204. ^ Kumamon retail sales:
  • 2011 – 2012  – 1,2 billion đô la Mỹ[528]
  • 2013 – 2014  – 124,4 billion yên Nhật[529] (1.174 million đô la Mỹ)
  • 2015  – 100,7 billion yên Nhật[530] (926 million đô la Mỹ)
  • 2016  – 1,16 billion đô la Mỹ[531]
 205. ^ Appeared in Yo-kai Watch: The Movie, which grossed 65 million đô la Mỹ in Japan.[532]
 206. ^ Yo-kai Watch' merchandise sales:
  • Up until 2014  – 2 billion đô la Mỹ[533][534][535]
  • Licensed merchandise sales in Japan during 2015 – 2016   158,266 billion yên Nhật[536][537] (1.455 million đô la Mỹ)
  • Bandai Namco's net income from Yo-kai Watch merchandise sales during April – December 2017  – 3,2 billion yên Nhật[538] (29 million đô la Mỹ)
 207. ^ Japan retail sales  – 12,016,283 units, average 4.662 yên Nhật price  – 56.022.304.374 yên Nhật (692.676.463 đô la Mỹ)[539]
 208. ^ 4,342,400,408 yên Nhật (39 million đô la Mỹ) home entertainment media (Blu-ray, DVD, music, manga) sales in Japan during 2015.[147]
 209. ^ See Rurouni Kenshin § Films.
 210. ^ Estimated 839,086 anime DVD and Blu-ray sales in Japan (46 volumes,[544] average 18,241 units per volume),[148] average 4,860 yên Nhật price[545]  – 4,077,957,960 yên Nhật (51,11 million đô la Mỹ)
 211. ^ 260 million đô la Mỹ in 2012.[55] 650 million đô la Mỹ in 2013.[546] 1 billion đô la Mỹ in 2014.[547] 1,2 billion đô la Mỹ in 2015.[548] 456 million đô la Mỹ merchandise sales in 2016. 660 million đô la Mỹ in 2017.[35]
 212. ^ 122,065 units in Japan,[180] average 4,104 yên Nhật price[551]  – 500,954,760 yên Nhật (6.278.415 đô la Mỹ)
 213. ^ TV revenue up until 2017
 214. ^ 4 billion đô la Mỹ franchise revenue up until March 2016.[553]
 215. ^ First three films grossed 600 million đô la Mỹ in home video sales and rentals.[553] The Hunger Games: Mockingjay – Part 2 grossed 52 million đô la Mỹ in DVD and Blu-ray sales since May 2016.[555]
 216. ^ As of November 2011
 217. ^ $425 million Beauty and the Beast (1991) box office gross.[559] $1.264 billion Beauty and the Beast (2017) box office gross.[560]
 218. ^ $219.8 million Beauty and the Beast (1991) DVD and Blu-ray sales in the United States.[561] $85.9 million Beauty and the Beast (2017) DVD and Blu-ray sales in the United States.[562]
 219. ^ See Kinnikuman § Anime adaptations.
 220. ^ 194,672 units,[hk] average 10,584 yên Nhật price[565]  – 2,060,408,448 yên Nhật (26 million đô la Mỹ)
 221. ^ 2,6 billion đô la Mỹ up until 1996.[566] 300 million đô la Mỹ in 2010.[28]
 222. ^ Monster Hunter licensed merchandise sales in Japan between 2007 and 2012  – 11,324,2 million yên Nhật (142 million đô la Mỹ)
  • 2007 & 2010  – 9,33 billion yên Nhật[23]
  • 2012  – 1.994,2 million yên Nhật[568]
 223. ^ The Lego Movie merchandise grossed up to 3.3 billion kr (588 million đô la Mỹ) in 2014.[569] Lego Ninjago Movie merchandise grossed up to 12.6 billion kr (1.872 million đô la Mỹ) in 2017.[570]
 224. ^ Terminator franchise:
  • Up until February 2010  – 3 billion đô la Mỹ[573]
  • Terminator Genisys (2015)  – 522 million đô la Mỹ
   • Box office  – 441 million đô la Mỹ[574]
   • DVD & Blu-ray sales  – 81 million đô la Mỹ[575]
 225. ^ Magic: The Gathering card sales:
  • 1993 – 1997  – 298 million đô la Mỹ (2 billion cards,[577] $8.95 per 60-card pack)[578]
  • 2008 – 2016  – 3,2 billion đô la Mỹ (20 billion cards,[579] $12 per 75-card pack)[578]
 226. ^ As of January 2017
 227. ^ 500 million đô la Mỹ in 2013.[55] 495 million đô la Mỹ in 2014.[56] $471 million in 2015. $392 million in 2016.[33]
 228. ^ Wicked musical revenue:
  • Up until May 3, 2013  – 3 billion đô la Mỹ[485]
  • May 6, 2013 to September 9, 2018  – $498,911,229[582]
 229. ^ The Legend of Zelda merchandise sales:
  • Japan licensed merchandise sales in 2003 & 2007  – 7,32 billion yên Nhật (92 million đô la Mỹ)
  • Link Amiibo sales  – 37,02 million đô la Mỹ  – At least 2.85 million Link Amiibo sales up until February 2015,[583] $12.99 retail price.[584]
 230. ^ 3 million+ copies,[585] $17.99 price[586]  – 54 million đô la Mỹ.
 231. ^ Astro Boy manga sales  – 100 million copies,[591] average 80 yên Nhật price[592]  – 8 billion yên Nhật (100,26 billion đô la Mỹ).
 232. ^ Hamtaro retail sales in Japan:
  • Up until 2003  – 3 billion đô la Mỹ[596]
  • Merchandise sales during 2005 – 2006  – 8,68 billion yên Nhật[23] (109 million đô la Mỹ)
 233. ^ Care Bears films at box office:

Tham khảo

sửa
 1. ^ a b c “Pokémon in Figures”. The Pokémon Company. tháng 3 năm 2017. Truy cập 5 Tháng mười hai năm 2017.
 2. ^ a b “採用情報”. The Pokémon Company. Lưu trữ bản gốc 7 Tháng hai năm 2013. Truy cập 7 Tháng hai năm 2013.Quản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ (liên kết)
 3. ^ a b “事業紹介”. The Pokémon Company. tháng 3 năm 2014. Lưu trữ bản gốc 8 tháng Bảy năm 2014. Truy cập 8 tháng Bảy năm 2014.Quản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ (liên kết)
 4. ^ a b “Pokémon in Figures”. The Pokémon Company. tháng 5 năm 2016. Bản gốc lưu trữ 11 Tháng mười hai năm 2016. Truy cập 11 Tháng mười hai năm 2016.
 5. ^ “Pokémon in Figures”. The Pokémon Company. tháng 3 năm 2018. Truy cập 5 Tháng tám năm 2018.
 6. ^ “Pokémon TCG: Sun & Moon-Forbidden Light Sleeved Booster Pack (10 Cards)”. Pokémon Center. Bản gốc lưu trữ 22 Tháng sáu năm 2020. Truy cập 26 Tháng sáu năm 2018.
 7. ^ “Pokemon: latest trend causing quite a stir”. The Tennessean. 20 tháng 9 năm 1999.
 8. ^ a b “販売中止のコロコロコミック、早くも値段高騰 フリマアプリで2000円”. Daily Sports (bằng tiếng Nhật). 6 tháng 3 năm 2018.
 9. ^ “The last million-selling comic book in North America? It's Batman vs. Pokémon for the title”. Comichron. 8 tháng 5 năm 2014. Bản gốc lưu trữ 9 tháng Năm năm 2021. Truy cập 30 tháng Chín năm 2018.
 10. ^ “Pokémon Adventures (Red and Blue), Vol. 1”. Viz Media. Truy cập 7 tháng Chín năm 2018.
 11. ^ “DVD, VHS Are A Boon For Pioneer”. Billboard. Nielsen Business Media. 113 (4): 63. 27 tháng 1 năm 2001.
 12. ^ “Columbia's 'Thomas' Goes Home With Warner's 'Pokemon'. Billboard. Nielsen Business Media. 112 (40): 83. 30 tháng 9 năm 2000.
 13. ^ a b “CD&VIDEO”. GO★GO★POCKET★MONSTERS. Yahoo! Japan. Truy cập 15 Tháng tám năm 2018.
 14. ^ a b c d e f g h “1999 and Earlier, Average Sales (including re-releases)”. Someanithing: Anime DVD/BD Sales in Japan. Truy cập 19 Tháng Một năm 2018.
 15. ^ “List of Japanese language Advanced Generation series home video releases”. Bulbapedia. Bản gốc lưu trữ 1 tháng Chín năm 2018. Truy cập 30 Tháng tám năm 2018.
 16. ^ “List of Japanese language Diamond & Pearl series home video releases”. Bulbapedia. Bản gốc lưu trữ 1 tháng Chín năm 2018. Truy cập 30 Tháng tám năm 2018.
 17. ^ a b c d e “Top-Selling Media Franchises in Japan: 2017”. Anime News Network. 23 tháng 12 năm 2017.
 18. ^ a b c “Top-Selling Media Franchises in Japan: 2018 (First Half)”. Anime News Network. 26 tháng 6 năm 2018.
 19. ^ a b c “Japan Pictorial”. Japan Pictorial. Japan Graphic. 13–15: 30. 1990. Sales of Hello Kitty goods bring in ¥60 billion (about $448 million) a year, making her the world's third most lucrative character surpassed only by Mickey Mouse and Snoopy.
 20. ^ “World Vid Vendors Fight Over Anime”. Billboard. Nielsen Business Media. 107 (4): 71. 28 tháng 1 năm 1995.
 21. ^ “女性の支持集めるヒット商品は"真・近・感" - ニュース”. Nikkei BP. Nikkei Business Publications. 9 tháng 7 năm 2002. Lưu trữ bản gốc 2 Tháng sáu năm 2014. Truy cập 2 Tháng sáu năm 2014.Quản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ (liên kết)
 22. ^ Market Share in Japan. Yano Research Institute. 2005. tr. 18. Rank _ 1 | Hello Kitty | Market Size _ 3,600
 23. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg “在日本,地位最高的动漫是哆啦a梦么?”. Taojinjubao. Character Databank (CharaBiz). 6 tháng 1 năm 2018. Bản gốc lưu trữ 9 tháng Chín năm 2018. Truy cập 30 tháng Chín năm 2018.
 24. ^ a b c d e f g “Japan's Character Products Market in 2008”. Licensing Industry Merchandiser's Association. Character Databank (CharaBiz). 2010. Bản gốc lưu trữ 8 tháng Chín năm 2018. Truy cập 7 tháng Chín năm 2018.
 25. ^ Pellitteri, Marco; Bouissou, Jean-Marie; Fratta, Gianluca Di; Martorella, Cristiano; Suvilay, Bounthavy (2010). The Dragon and the Dazzle: Models, Strategies, and Identities of Japanese Imagination : a European Perspective. Tunué. tr. 90. ISBN 9788889613894.
 26. ^ “Hello Kitty celebrates 30th birthday”. CBC News. 1 tháng 11 năm 2004.
 27. ^ “Hello Kitty grows up: How Japan's Sanrio has expanded the character's empire”. AOL. 19 tháng 3 năm 2010.
 28. ^ a b c d e f g h i j “$100 million club: TLL ranks leading entertainment/character properties”. The Licensing Letter. The Free Library. 5 tháng 9 năm 2011.
 29. ^ “37 entertainment/character properties surpass $100m each in licensed merchandise sales at retail”. The Licensing Letter. The Free Library. 17 tháng 9 năm 2012.
 30. ^ a b “Disney Princess, Star Wars, Hello Kitty Topped $1B Each In Licensed Merchandise Sales in 2012”. PR Newswire. 21 tháng 10 năm 2013.
 31. ^ Martinez, Michael; Hurtado, Jaqueline (2 tháng 11 năm 2014). “Hello Kitty turns 40, draws 25,000 fans to convention”. CNN.
 32. ^ “Hello Kitty food truck to stop and say, 'Hello, St. Louis'. Bizjournals. 31 tháng 1 năm 2017.
 33. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u “Retail Sales of Licensed Merchandise Based on $100 Million+ Entertainment/Character Properties”. The Licensing Letter. tháng 11 năm 2017. Lưu trữ bản gốc Tháng 2 2, 2018. Truy cập ngày 31 tháng 5 năm 2018. Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |archive-date= (trợ giúp)
 34. ^ “Hello Kitty and her multibillion-dollar success story”. Financial Review. 7 tháng 12 năm 2017.
 35. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z “Retail Sales of Licensed Merchandise Based on $100 Million+ Entertainment/Character Properties”. The Licensing Letter. 23 tháng 7 năm 2018. Truy cập 12 Tháng tám năm 2018.
 36. ^ “May Lottery to Feature 16 Classic Ribon Shōjo Manga”. Anime News Network. 16 tháng 4 năm 2015.
 37. ^ “Hayashibara Megumi Tanoshii Douyou”. Generasia. Truy cập 10 Tháng sáu năm 2018.
 38. ^ “Colors ~Melody and Harmony~ / Shelter”. Generasia. Truy cập 10 Tháng sáu năm 2018.
 39. ^ “Love & Peace Paradise”. Generasia. Truy cập 10 Tháng sáu năm 2018.
 40. ^ a b Los Angeles Magazine. Los Angeles. 8 tháng 8 năm 2002.
 41. ^ “Official exchange rate (LCU per US$, period average) (Japan)”. World Bank (bằng tiếng Anh). 2008. Truy cập 13 Tháng tám năm 2018.
 42. ^ “Feature Article by Terry & Doris Michaud”. Bears & Buds®. 2011.
 43. ^ Taylor, Aaron (2005). Everyone Wants a Piece of Pooh: Winnie, from Adaptation to Market Saturation.
 44. ^ Levy, Andrew (1 tháng 10 năm 2003). “PROMOTIONS & INCENTIVES LICENSING PORTFOLIO 2003: Licensing - An overview”.
 45. ^ a b c d “The Top Ten: Highest Earning Fictional Characters”. InfoPlease. 17 tháng 12 năm 2003. Truy cập 1 Tháng sáu năm 2018.
 46. ^ a b “Disney gives Pooh a makeover for 80th anniversary”. CHINADAIRY. 12 tháng 12 năm 2005.
 47. ^ a b Smithers, Amy (18 tháng 1 năm 2018). “Behind the staggering figure of the AA Milne Net Worth”. COMPELO. Bản gốc lưu trữ 20 tháng Chín năm 2018. Truy cập 30 tháng Chín năm 2018.
 48. ^ “Bringing up Baby – Infant Lines need care to Grow”. Kidscreen. Brunico Communications. 1 tháng 4 năm 2007.
 49. ^ Gleadell, Colin (25 tháng 11 năm 2008). “Winnie-the-Pooh at Sotheby's”. The Telegraph.
 50. ^ a b “Official exchange rate (LCU per US$, period average) (Japan)”. World Bank (bằng tiếng Anh). 2008. Truy cập 13 Tháng tám năm 2018.
 51. ^ a b c CharaBiz DATA 2010⑨ (bằng tiếng Nhật). Character Databank, Ltd. 2010.
 52. ^ a b “Official exchange rate (LCU per US$, period average) (Japan)”. World Bank (bằng tiếng Anh). 2009. Truy cập 13 Tháng tám năm 2018.
 53. ^ a b c “自社キャラクターに集中投資することでデジタル・コンテンツの消費形態の多様化に備えるディズニー”. Market Hack. 15 tháng 10 năm 2011. Bản gốc lưu trữ 20 Tháng tư năm 2021. Truy cập 30 tháng Chín năm 2018.
 54. ^ a b c d e f Goudreau, Jenna (17 tháng 9 năm 2012). “Disney Princess Tops List Of The 20 Best-Selling Entertainment Products”. Forbes.
 55. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u “44 entertainment/character properties reach $100 m in sales of licensed merchandise”. The Licensing Letter. The Free Library. 3 tháng 11 năm 2014.
 56. ^ a b c d e f g h i j k l m n o “42 Entertainment Character Properties Reach $100 Million in Sales of Licensed Merchandise; "Frozen" Debuts at No. 6”. The Licensing Letter. 27 tháng 11 năm 2015.
 57. ^ “Winnie the Pooh Franchise Box Office History - Video”. The Numbers. Truy cập 19 Tháng sáu năm 2018.
 58. ^ “Winnie the Pooh Movies at the Box Office”. Box Office Mojo. Truy cập 28 tháng Chín năm 2018.
 59. ^ “Official exchange rate (LCU per US$, period average) (Japan)”. World Bank (bằng tiếng Anh). 2001. Truy cập 13 Tháng tám năm 2018.
 60. ^ a b c Market Share in Japan. Yano Research Institute. 2005. tr. 18.
 61. ^ “Anime Characters in Top Earning Fictional Characters”. Anime News Network. 7 tháng 11 năm 2003.
 62. ^ “Official exchange rate (LCU per US$, period average) (Japan)”. World Bank (bằng tiếng Anh). 2004. Truy cập 13 Tháng tám năm 2018.
 63. ^ Batchelor, Bob (2011). Cult Pop Culture: How the Fringe Became Mainstream. ABC-CLIO. tr. 103. ISBN 9780313357817.
 64. ^ a b c d Wroot, Jonathan; Willis, Andy (2017). DVD, Blu-ray and Beyond: Navigating Formats and Platforms within Media Consumption. Springer. tr. 22. ISBN 9783319627588.
 65. ^ “Mickey Mouse Franchise Box Office History - Video”. The Numbers. Truy cập 27 tháng Năm năm 2018.
 66. ^ Maltin, Leonard (2000). The Disney Films, p. 46. (Fourth edition.) New York: Disney Editions. ISBN 0-7868-8527-0
 67. ^ “Richard B. Jewell's RKO film grosses, 1929–51: The C. J. Trevlin Ledger: A comment”. Historical Journal of Film, Radio and Television, Volume 14, Issue 1, 1994.
 68. ^ “Fantasia (1940)”. Truy cập 24 tháng 7 năm 2023.
 69. ^ Sedgwick, John (1994). “Richard B. Jewell's RKO Film Grosses, 1929–51: The C. J. Trevlin Ledger: A comment”. Historical Journal of Film, Radio and Television. 14 (1): 51–8.
 70. ^ “Duck Tales: The Movie (1990)”. Box Office Mojo. Truy cập 1 Tháng tám năm 2012.
 71. ^ a b “That's no moon... it's all the money 'Star Wars' made”. Marketplace. 1 tháng 10 năm 2014.
 72. ^ “Star Wars Movies at the Box Office”. Box Office Mojo. Truy cập 31 Tháng tám năm 2018.
 73. ^ a b “Star Wars Total Franchise Revenue”. Statistic Brain Research Institute. 22 tháng 1 năm 2016. Lưu trữ bản gốc 11 Tháng mười hai năm 2016. Truy cập 11 Tháng mười hai năm 2016.Quản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ (liên kết)
 74. ^ Landry, Paula; Greenwald, Stephen (2018). The Business of Film: A Practical Introduction. Taylor & Francis. tr. 171. ISBN 9781351334549.
 75. ^ a b “Star Wars Franchise Box Office History - Video”. The Numbers. Truy cập 4 tháng Chín năm 2018.
 76. ^ a b c Chew, Jonathan (24 tháng 12 năm 2015). “Star Wars Franchise Worth More Than Harry Potter and James Bond, Combined”. Fortune. Truy cập 29 Tháng mười một năm 2016.
 77. ^ “IR Information” (PDF). Investor Relations. Nippon Television Network Corporation. 2007. Bản gốc (PDF) lưu trữ 20 Tháng tư năm 2021. Truy cập 7 tháng Chín năm 2018.
 78. ^ a b Pomerantz, Dorothy (22 tháng 11 năm 2010). “Disney Getting Out of the Princess Business?”. Forbes.
 79. ^ a b Susan Gregory Thomas (2007). Buy, Buy Baby: How Consumer Culture Manipulates Parents and Harms Young Minds.
 80. ^ Glenda Mac Naughton (2009). Race and Early Childhood Education: An International Approach to Identity.
 81. ^ Sharna Olfman (2009). The Sexualization of Childhood.
 82. ^ Emily W. Kane (2012). The Gender Trap: Parents and the Pitfalls of Raising Boys and Girls.
 83. ^ Wallace, David (16 tháng 2 năm 2009). “Disney To Feature First Black Princess In New Film”. Disney O Rama.
 84. ^ HARDING, KATE (10 tháng 3 năm 2010). “Disney doesn't want princess cooties”. salon.
 85. ^ Rasmussen, Eric (7 tháng 7 năm 2016). “Pretty as a Princess: Longitudinal Effects of Engagement With Disney Princesses on Gender Stereotypes, Body Esteem, and Prosocial Behavior in Children”. ResearchGate.
 86. ^ “Universal City Studios v. Nintendo Co. Ltd”. United States Patents Quarterly. Associated Industry Publications. 227: 107. 1985. Pac Man, the most successful arcade game, is alleged by Nintendo to have generated merchandise licensing revenues of $19 million, while Donkey Kong received $2.3 million
 87. ^ “慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)”. KeiO Associated Repository of Academic resources (bằng tiếng Nhật). Keio University: 8–9. 2015. Bản gốc lưu trữ 20 Tháng tư năm 2021. Truy cập 30 tháng Chín năm 2018.
 88. ^ a b c CharaBiz DATA 2014(13) (bằng tiếng Nhật). Character Databank, Ltd. 2014.
 89. ^ “Super Mario Bros”. Paladone Products Ltd. Bản gốc lưu trữ 25 Tháng Ba năm 2016. Truy cập 25 Tháng Ba năm 2016.
 90. ^ “Super Mario Bros”. Box Office Mojo. Truy cập 27 Tháng hai năm 2017.
 91. ^ a b c “Shonen Jump Media Kit” (PDF) (Thông cáo báo chí). Viz Media. 2008. Bản gốc (PDF) lưu trữ 20 tháng Chín năm 2008. Truy cập 30 tháng Chín năm 2018.
 92. ^ a b c d e 歴代発行部数ランキング (bằng tiếng Nhật). Manga Zenkan. Truy cập 9 Tháng mười một năm 2014.
 93. ^ “キャプテン翼 1”. Shueisha. Truy cập 26 tháng Chín năm 2018.
 94. ^ “J.K. Rowling's Wizarding World Movies at the Box Office”. Box Office Mojo. Truy cập 11 Tháng sáu năm 2018.
 95. ^ a b “Total Harry Potter Franchise Revenue”. Statistic Brain Research Institute. 12 tháng 9 năm 2016. Lưu trữ bản gốc 27 Tháng sáu năm 2018. Truy cập 30 tháng Chín năm 2018.Quản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ (liên kết)
 96. ^ a b c Vogel, Harold L. (2014). Entertainment Industry Economics: A Guide for Financial Analysis. Cambridge University Press. ISBN 9781107075290.
 97. ^ “Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016) - Financial Information”. The Numbers. Truy cập 7 tháng Chín năm 2018.
 98. ^ “Marvel Cinematic Universe”. Box Office Mojo. Truy cập 29 tháng Chín năm 2018.
 99. ^ Hayes, Dade (27 tháng 10 năm 2017). “Imax Concedes 'Marvel Inhumans' Experiment Let Down Moviegoers”. Deadline Hollywood. Bản gốc lưu trữ Tháng 10 27, 2017. Truy cập ngày 27 tháng 10 năm 2017. Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |archive-date= (trợ giúp)
 100. ^ a b c “Which Superhero Earns $1.3 Billion a Year?”. The Hollywood Reporter. 13 tháng 11 năm 2014.
 101. ^ Graser, Marc (11 tháng 3 năm 2015). “Marvel's Merchandise Plan for 'Avengers: Age of Ultron:' 'Make the Big Bigger'. Variety.
 102. ^ Hughes, Mark (26 tháng 4 năm 2018). “The Marvel Cinematic Universe Ranked From Best To Worst”. Forbes.
 103. ^ “Marvel Cinematic Universe Franchise Box Office History - Video”. The Numbers. Truy cập 30 tháng Chín năm 2018.
 104. ^ a b “Industry Annual Report”. License Global. 1 tháng 10 năm 2002. Bản gốc lưu trữ 22 tháng Năm năm 2019. Truy cập 30 tháng Chín năm 2018.
 105. ^ “Top-Earning Fictional Characters - Spider-Man”. Forbes. 19 tháng 10 năm 2004.
 106. ^ Moskowitz, Milton (2006). The Executive's Almanac: A Diverse Portfolio of Eclectic Business Trivia. Quirk Books. tr. 136. ISBN 9781594741012.
 107. ^ Alter, Ethan (2014). Film Firsts: The 25 Movies That Created Contemporary American Cinema. ABC-CLIO. tr. 18. ISBN 9781440801884.
 108. ^ “Spider-Man's 50-Year History: How Peter Parker Became a Billion-Dollar Franchise”. The Hollywood Reporter. 29 tháng 6 năm 2012.
 109. ^ Hofius, Jason (2010). Age Of TV Heroes: The Live-Action Adventures Of Your Favorite Comic Book Characters. TwoMorrows Publishing. tr. 95. ISBN 978-1605490106.
 110. ^ a b Botti, Timothy J. (2006). Envy of the World: A History of the U.S. Economy & Big Business. Algora Publishing. tr. 581. ISBN 9780875864310.
 111. ^ “Spider-Man Franchise Box Office History”. The Numbers. Truy cập 16 tháng Năm năm 2018.
 112. ^ “9 Best Selling Comic Series Of All Time‏  – 3. Spider-Man”. WhatCulture. 21 tháng 5 năm 2014.
 113. ^ a b Amazing Spider-Man Sales Figures”. Comichron. Truy cập 15 Tháng sáu năm 2018.
 114. ^ Spider-Woman Vol. 1 Sales Figures”. Comichron. Truy cập 15 Tháng sáu năm 2018.
 115. ^ Ultimate Spider-Man Sales Figures”. Comichron. Truy cập 15 Tháng sáu năm 2018.
 116. ^ a b c d e f “Comic Book Sales by Month: DISTRIBUTOR SALES BY YEAR”. Comichron. Truy cập 20 tháng Chín năm 2018.
 117. ^ “2014 Comic Book Sales to Comics Shops”. Comichron. Truy cập 19 tháng Chín năm 2018.
 118. ^ “2015 Comic Book Sales to Comics Shops”. Comichron. Truy cập 19 tháng Chín năm 2018.
 119. ^ “2016 Comic Book Sales to Comics Shops”. Comichron. Truy cập 19 tháng Chín năm 2018.
 120. ^ “2017 Comic Book Sales to Comics Shops”. Comichron. Truy cập 19 tháng Chín năm 2018.
 121. ^ “2018 Comic Book Sales to Comics Shops”. Comichron. Truy cập 19 tháng Chín năm 2018.
 122. ^ “SPIDER-MAN TURN OFF THE DARK Broadway Grosses”. Broadway World. 5 tháng 1 năm 2014. Truy cập 19 tháng Chín năm 2018.
 123. ^ Szalai, Georg (1 tháng 2 năm 2012). “Viacom's Nickelodeon to Put Spotlight on New 'Teenage Mutant Ninja Turtles' at Toy Fair”. The Hollywood Reporter. Prometheus Global Media. Truy cập 15 Tháng Một năm 2017.
 124. ^ “Powerful, Fearless, Dedicated and Daring...``BATMAN: The Motion Picture Anthology 1989-1997. Business Wire. Berkshire Hathaway. 1 tháng 8 năm 2005. Truy cập 27 Tháng Ba năm 2017.
 125. ^ “Batman Franchise Box Office History - Video”. The Numbers. Truy cập 31 tháng Năm năm 2018.
 126. ^ “Batman Movies at the Box Office”. Box Office Mojo. Truy cập 9 tháng Bảy năm 2018.
 127. ^ Solomon, Aubrey. Twentieth Century Fox: A Corporate and Financial History (The Scarecrow Filmmakers Series). Lanham, Maryland: Scarecrow Press, 1989. ISBN 978-0-8108-4244-1. p254
 128. ^ "Big Rental Pictures of 1966", Variety, 4 January 1967 p 8
 129. ^ “Catwoman”. Box Office Mojo. Truy cập 24 tháng 7 năm 2023.
 130. ^ “Batman: The Killing Joke”. The Numbers. Truy cập 15 Tháng tám năm 2016.
 131. ^ “Batman: Return of the Caped Crusaders (2016)”. Truy cập 24 tháng 7 năm 2023.
 132. ^ “Batman and Harley Quinn (2017)”. Truy cập 24 tháng 7 năm 2023.
 133. ^ a b Hall, Sheldon (2010). Epics, Spectacles, and Blockbusters: A Hollywood History. Wayne State University Press. tr. 305. ISBN 0814336973.
 134. ^ “Gundam Wing Phenomenon Grows With Addition of New Licensees as Television Ratings and Toy Line Sales Surge”. Business Wire. Berkshire Hathaway. 13 tháng 6 năm 2000. Bản gốc lưu trữ 21 Tháng tám năm 2000. Truy cập 8 Tháng Một năm 2017 – qua Yahoo.com.
 135. ^ “Gundam Model Sets Reach Distribution of 320 Million - Popular With All Ages, Increasing Interest World-Wide”. Bandai. 15 tháng 5 năm 2001. Bản gốc lưu trữ 3 Tháng Ba năm 2018. Truy cập 30 tháng Chín năm 2018.
 136. ^ “Bandai to Present Selected Shareholders: With Special Version of Popular Pet Robot”. Bandai. 18 tháng 3 năm 2002. Bản gốc lưu trữ 10 tháng Bảy năm 2018. Truy cập 30 tháng Chín năm 2018.
 137. ^ a b c Stahl, David; Williams, Mark (2010). Imag(in)ing the War in Japan: Representing and Responding to Trauma in Postwar Literature and Film. BRILL. tr. 327–353 [331].
 138. ^ Nekkei BP mook, Otona no Gundamu Perfect (Gundam for Adult's Perfect), Business & History+Character+Mechanic, Nekkei Entertainment, ISBN 978-4-8222-6317-1
 139. ^ a b c “事業内容に関するご質問と答え”. Bandai Visual. Bandai. Lưu trữ bản gốc 15 tháng Mười năm 2007. Truy cập 15 tháng Mười năm 2007.Quản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ (liên kết)
 140. ^ a b “「ガンダムSEED&SEED DESTINY ファンディスク SEED SUPERNOVA er」を6月22日に発売”. 7 tháng 8 năm 2007. Lưu trữ bản gốc 7 Tháng tám năm 2007. Truy cập 30 tháng Chín năm 2018.Quản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ (liên kết)
 141. ^ “Bandai Namco Breaks Down Revenues by Franchise”. Anime News Network. 6 tháng 11 năm 2011.
 142. ^ a b c d e f “Financial Highlights for the Fiscal Year Ended March 2013”. Bandai Namco Holdings. Truy cập 16 tháng Năm năm 2018.
 143. ^ a b c d e f g h “Financial Highlights for the Fiscal Year Ended March 2015”. Bandai Namco Holdings. Truy cập 16 tháng Năm năm 2018.
 144. ^ a b c d e f g h “Financial Highlights for the Fiscal Year Ended March 2017”. Bandai Namco Holdings. Truy cập 16 tháng Năm năm 2018.
 145. ^ a b c d e f “Financial Highlights for the Fiscal Year Ending March 31, 2018”. Bandai Namco Holdings. Bản gốc lưu trữ 3 tháng Chín năm 2020. Truy cập 16 tháng Năm năm 2018.
 146. ^ a b c d e f “Financial Highlights for the First Quarter of the Fiscal Year Ending March 31, 2019”. Bandai Namco Holdings. 7 tháng 8 năm 2018. Bản gốc lưu trữ 13 Tháng tám năm 2018. Truy cập 30 tháng Chín năm 2018.
 147. ^ a b c d e f “Top-Selling Media Franchises in Japan: 2015”. Anime News Network. 29 tháng 12 năm 2015.
 148. ^ a b c d e f g h i “Series Data – Quick View”. Someanithing: Anime DVD/BD Sales in Japan. 22 tháng 5 năm 2018.
 149. ^ a b c d e “Recette Totale en Yens pour 2013 par Oricon”. TextUp (bằng tiếng Pháp). Oricon. Truy cập 1 Tháng sáu năm 2018.
 150. ^ a b c “Top-Selling Media Franchises in Japan: 2016”. Anime News Network. 29 tháng 12 năm 2016.
 151. ^ “Kidô Senshi Gandamu Sandaboruto Dissenba Sukai (2017) - Financial Information”. The Numbers. Truy cập 16 tháng Năm năm 2018.
 152. ^ a b “Funimation January 2012 Catalog” (PDF). thecnl.com. Truy cập 30 tháng Bảy năm 2017.
 153. ^ a b c d e “Shueisha Media Guide 2014 少年コミック誌・青年コミック誌” [Boy's & Men's Comic Magazines] (PDF) (bằng tiếng Nhật). Shueisha. tr. 2. Bản gốc (PDF) lưu trữ 30 Tháng tư năm 2014. Truy cập 22 Tháng tư năm 2017.
 154. ^ a b Little boy: the arts of Japan's exploding subculture. Japan Society. 2005. tr. 106. ISBN 9780913304570. Dragon Ball ran to some 520 installments over twelve years from 1984 to 1995. The mightiest popular manga of its day, it had sold over 126 million manga paperbacks by 2000.
 155. ^ “DRAGON BALL 1” (bằng tiếng Nhật). Shueisha. Truy cập 2 Tháng sáu năm 2008.
 156. ^ “DRAGON BALL 42” (bằng tiếng Nhật). Shueisha. Truy cập 2 Tháng sáu năm 2008.
 157. ^ a b c “Top 10 Shonen Jump Manga by All-Time Volume Sales”. Anime News Network. 23 tháng 10 năm 2012. Lưu trữ bản gốc 8 tháng Mười năm 2016.
 158. ^ a b “DRAGON BALL 完全版 1” (bằng tiếng Nhật). Shueisha. Lưu trữ bản gốc 6 tháng Mười năm 2016. Truy cập 7 tháng Mười năm 2016.
 159. ^ a b “DRAGON BALL 完全版 34” (bằng tiếng Nhật). Shueisha. Lưu trữ bản gốc 6 tháng Mười năm 2016. Truy cập 7 tháng Mười năm 2016.
 160. ^ Booker, M. Keith (2014). Comics through Time: A History of Icons, Idols, and Ideas. ABC-CLIO. tr. xxxix. ISBN 9780313397516.
 161. ^ “映画「ドラゴンボール」テーマソングは浜崎あゆみ”. MSN Sankei News. 10 tháng 12 năm 2008. Bản gốc lưu trữ 12 Tháng mười hai năm 2008. Truy cập 12 Tháng mười hai năm 2008.
 162. ^ “ピッコロは緑だけど触角なし......実写『ドラゴンボール』映像”. Oricon News (bằng tiếng Nhật). 15 tháng 12 năm 2008.
 163. ^ a b c “Top Manga Properties in 2008 - Rankings and Circulation Data”. ComiPress. 31 tháng 12 năm 2008.
 164. ^ “Dragon Ball, Vol. 1”. Viz Media. Truy cập 7 tháng Chín năm 2018.
 165. ^ “ドラゴンボール超 1” (bằng tiếng Nhật). Shueisha. Truy cập 2 Tháng sáu năm 2018.
 166. ^ “ドラゴンボール超 6” (bằng tiếng Nhật). Shueisha. Truy cập 2 Tháng sáu năm 2018.
 167. ^ “The Hollywood Reporter”. The Hollywood Reporter. Wilkerson Daily Corporation: i. 1991. Films responsible for this year's rich earnings were "Heaven and Earth," which boasted rentals of $36 million; "Dragon Ball" ($9.5 million)
 168. ^ “DB劇場版(ビデオ、1995年時点)”. Toei Company. 1996.
 169. ^ Dragon Ball film VHS covers. Toei Company. 1999.
 170. ^ “Home Video Guide: Japan Releases”. Kanzenshuu. Truy cập 21 Tháng sáu năm 2018.
 171. ^ “Japan Releases: Dragon Ball Individual Discs”. Kanzenshuu. Truy cập 21 Tháng sáu năm 2018.
 172. ^ “Japan Releases: Dragon Ball Z Individual Discs”. Kanzenshuu. Truy cập 21 Tháng sáu năm 2018.
 173. ^ a b “2007年3月期 中間決算 (2006/4~2006/9) 2006/9)” (PDF). Toei Animation. Toei Company. Truy cập 15 Tháng tám năm 2018.
 174. ^ “Japan Releases: Dragon Ball GT Individual Discs”. Kanzenshuu. Truy cập 21 Tháng sáu năm 2018.
 175. ^ “フジテレビ会社案内~フジテレビアウトライン~”. Fuji TV. Lưu trữ bản gốc 21 Tháng Một năm 2005. Truy cập 21 Tháng Một năm 2005.Quản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ (liên kết)
 176. ^ a b c d e “Home Video Guide: Japanese Releases”. Kanzenshuu. Truy cập 15 Tháng tám năm 2018.
 177. ^ “第68期 中間事業報告書 [平成17年4月1日~平成17年9月30日]” (PDF). Toei Animation. Toei Company. Truy cập 15 Tháng tám năm 2018.
 178. ^ “第68期 中間事業報告書 [平成15年4月1日~平成16年3月31日]” (PDF). Toei Animation. Toei Company. Truy cập 15 Tháng tám năm 2018.
 179. ^ “平成18年3月期 第 1 四半期決算短信(連結)” (PDF). Toei Animation. Toei Company. Truy cập 15 Tháng tám năm 2018.
 180. ^ a b c d e f “2000-Present, Long-running franchises, Average and Per-volume sales”. Someanithing: Anime DVD/BD Sales in Japan. Truy cập 17 Tháng sáu năm 2018.
 181. ^ “Japan Releases: Dragon Ball Super Box Sets”. Kanzenshuu. Truy cập 21 Tháng sáu năm 2018.
 182. ^ “Dealerscope Consumer Electronics Marketplace: For CE, PC and Major Appliance Retailers”. Dealerscope Consumer Electronics Marketplace. North American Publishing Company. 1999. Dragon Ball Z: Arrival (anime), Pioneer, NR, $24.98
 183. ^ “Dragon Ball Z DVD and VHS releases”. Anime News Network. 26 tháng 1 năm 2001.
 184. ^ a b c “Fiscal Year(Apr. 1, 2007 to Mar. 31, 2008)” (PDF). Toei Animation. Toei Company. 15 tháng 5 năm 2008.
 185. ^ a b c d “Fiscal Year 2012.3(Apr. 1, 2011 to Mar. 31, 2012)” (PDF). Toei Animation. Toei Company. 15 tháng 5 năm 2012.
 186. ^ a b c “Fiscal Year 2013.3(Apr. 1, 2012 to Mar. 31, 2013)” (PDF). Toei Animation. Toei Company. 15 tháng 5 năm 2013.
 187. ^ a b c d e “Fiscal Year 2014.3(Apr. 1, 2013 to Mar. 31, 2014)”. Toei Animation. Toei Company. 14 tháng 5 năm 2014. Bản gốc lưu trữ 15 Tháng tám năm 2018. Truy cập 30 tháng Chín năm 2018.
 188. ^ a b c d “Fiscal Year 2016.3(Apr. 1, 2015 to Mar. 31, 2016)” (PDF). Toei Animation. Toei Company. 16 tháng 5 năm 2016.[liên kết hỏng]
 189. ^ a b c d e “Fiscal Year 2017.3(Apr. 1, 2016 to Mar. 31, 2017)” (PDF). Toei Animation. Toei Company. 15 tháng 5 năm 2017.
 190. ^ a b c d e “Data Sheets: A Fiscal Year 2018.3(Apr. 1, 2017 to Mar. 31, 2018)” (PDF). Toei Animation. Toei Company. 16 tháng 5 năm 2018. Truy cập 13 Tháng tám năm 2018.
 191. ^ a b “Dragonball Evolution (2009)”. The Numbers.
 192. ^ “Doragon bôru Z: Fukkatsu no 'F' (2015)”. The Numbers.
 193. ^ “Top-Selling Blu-ray Titles in the United States 2018”. The Numbers. Truy cập 15 Tháng sáu năm 2018.
 194. ^ “Bandai's "Carddas" topped the total sales volume of 10 billion pieces”. GIGAZINE. 29 tháng 3 năm 2012.
 195. ^ “「スーパードラゴンボールヒーローズ」の稼働日が11月17日に決定。6周年&出荷5億枚達成の記念イベントも”. 4Gamer.net (bằng tiếng Nhật). 10 tháng 10 năm 2016.
 196. ^ “Kawaii Kon's Guest Announcement for the 2014 Show”. Anime News Network. 4 tháng 3 năm 2014.
 197. ^ “CC-8214 | CHA-LA HEAD-CHA-LA”. VGMdb. Truy cập 6 tháng Chín năm 2018.
 198. ^ Cardoso, Gustavo (2006). The Media in the Network Society: Browsing, News, Filters and Citizenship. tr. 178. ISBN 9781847537928.
 199. ^ “ドラゴンボールZ/MUSIC COLLECTION”. Oricon (bằng tiếng Nhật). Truy cập 6 tháng Chín năm 2018.
 200. ^ “Hitori Janai (DEEN)”. Generasia. Truy cập 6 tháng Chín năm 2018.
 201. ^ “1996 Oricon Top 100 Singles”. Generasia. Oricon. Truy cập 6 tháng Chín năm 2018.
 202. ^ “DAN DAN 心魅かれてく | the FIELD OF VIEW”. Oricon (bằng tiếng Nhật). Truy cập 6 tháng Chín năm 2018.
 203. ^ “Don't You See!”. Generasia. Truy cập 6 tháng Chín năm 2018.
 204. ^ “工藤静香 - アーティスト別シングル売上補完”. @wiki. Truy cập 21 Tháng mười hai năm 2017.
 205. ^ “Blue Velvet”. Generasia. Truy cập 6 tháng Chín năm 2018.
 206. ^ “Kokoro no Hane”. Generasia. Truy cập 6 tháng Chín năm 2018.
 207. ^ Graves, Earl G. (tháng 10 năm 1994). “Mattel Inc”. Black Enterprise. Earl G. Graves, Ltd. 25 (3): 106.
 208. ^ “Doll power: Barbie celebrates 50th anniversary and toy world dominance”. The Daily Telegraph. 29 tháng 12 năm 2008.
 209. ^ Kapner, By Suzanne (10 tháng 7 năm 2009). “Mattel's Barbie gets a makeover”. Fortune. Bản gốc lưu trữ 20 Tháng tư năm 2021. Truy cập 30 tháng Chín năm 2018.
 210. ^ “Mattel's 2004 Line Showcases Strength of Barbie, Fisher-Price, and Hot Wheels Brands, Growing Entertainment Muscle and Seamless Technology”. Business Wire. 12 tháng 2 năm 2004.
 211. ^ “2008's big moneymakers: 'Idol' and Barbie”. Star Tribune. 10 tháng 4 năm 2009.
 212. ^ “FAST FACTS ABOUT BARBIE”. Barbie Media. Mattel. 2016. Truy cập 22 tháng Chín năm 2018.
 213. ^ a b “Barbie sales Mattel worldwide 2012-2017”. Statista. Truy cập 22 Tháng sáu năm 2018.
 214. ^ “Mattel Is Banking On Barbie Being The Next Big Movie Franchise”. Business Insider. tháng 4 năm 2014.
 215. ^ “Barbie Doll Statistics”. Statistic Brain Research Institute. 16 tháng 9 năm 2017. Lưu trữ bản gốc 24 Tháng sáu năm 2018. Truy cập 22 Tháng sáu năm 2018.Quản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ (liên kết)
 216. ^ Biers, John (22 tháng 5 năm 2017). “Star Wars overtakes Barbie with $5-B US toy sales”. ABS-CBN News.
 217. ^ “Brandweek”. Brandweek. Adweek. 47 (14–26): 8. tháng 4 năm 2006. To date, the Barbie brand's seven released, animated direct-to- DVDs have collectively sold more than 27 million units worldwide.
 218. ^ “Indies Gain Ground In DVD Marketplace”. Billboard. Nielsen Business Media. 114 (31): 63. 3 tháng 8 năm 2002.
 219. ^ “Barbie: Mattel Corporation” (PDF). Macmillan International Higher Education. Macmillan Publishers. Truy cập 23 tháng Chín năm 2018.
 220. ^ “Barbie™ And International Teen Recording Artist Skye Sweetnam Unlock High School Secrets In "The Barbie™ Diaries" DVD” (PDF). Mattel. 9 tháng 5 năm 2006. Bản gốc (PDF) lưu trữ 24 tháng Chín năm 2018. Truy cập 30 tháng Chín năm 2018.
 221. ^ “Barbie Fairytopia: Mermaidia (2006) - Video Sales”. The Numbers. Truy cập 14 Tháng sáu năm 2018.
 222. ^ a b “Barbie Franchise Box Office History”. The Numbers. Truy cập 19 Tháng sáu năm 2018.
 223. ^ “Pixar boss reveals Cars movie merchandise made $10bn”. BBC. 21 tháng 7 năm 2011. Truy cập 29 Tháng mười hai năm 2016.
 224. ^ a b Licensing: Billion Dollar Character Franchises. Euromonitor International. tháng 9 năm 2016. Bản gốc lưu trữ 20 Tháng tư năm 2021. Truy cập 30 tháng Chín năm 2018.
 225. ^ “Cars Movies at the Box Office”. Box Office Mojo. Truy cập 29 Tháng mười hai năm 2016.
 226. ^ “Planes (2013) Box Office”. Box Office Mojo. Truy cập 21 Tháng Một năm 2017.
 227. ^ “Planes: Fire & Rescue (2014)”. Box Office Mojo. Truy cập 21 Tháng Một năm 2017.
 228. ^ “Cars Franchise Box Office History”. The Numbers. Truy cập 10 Tháng sáu năm 2018.
 229. ^ “劇場アニメ「真救世主伝説 北斗の拳」DVD発売記念イベント” (bằng tiếng Nhật). AV Watch. 19 tháng 10 năm 2006. Truy cập 28 Tháng mười một năm 2013.
 230. ^ “武論尊 : 「北斗の拳」実は綱渡りだった 26年ぶり伏線回収に「出しきった」 (1/2)”. Mainichi Shimbun Digital (bằng tiếng Nhật). 19 tháng 4 năm 2014. Bản gốc lưu trữ 20 Tháng tư năm 2014. Truy cập 28 Tháng mười một năm 2013.
 231. ^ 北斗の拳 1 (bằng tiếng Nhật). Shueisha. Truy cập 18 Tháng sáu năm 2018.
 232. ^ 北斗の拳 1 (bằng tiếng Nhật). Shueisha. Truy cập 18 Tháng sáu năm 2018.
 233. ^ “Comic books in 'Fist of the North Star TPB'. Lone Star Comics. Truy cập 6 tháng Chín năm 2018.
 234. ^ “All Time Sales Ranking TOP 1000”. Japan Game Sales Database. Truy cập 19 Tháng sáu năm 2018. Fist of the North Star
 235. ^ “Like the North Star”. Salesdatabase. Truy cập 19 tháng Bảy năm 2018.
 236. ^ “「北斗の拳」DVD-BOX発売”. Toei Animation (bằng tiếng Nhật). Truy cập 21 Tháng sáu năm 2018.
 237. ^ “特集・コラム [ 映画ファンド ] -1- 映画ファンドとは 話題作の「北斗の拳」から仕組みを探る”. QUICK Corp. 8 tháng 2 năm 2007. Bản gốc lưu trữ 19 Tháng mười hai năm 2007. Truy cập 19 Tháng mười hai năm 2007.
 238. ^ a b c Adejobi, Alicia (27 tháng 10 năm 2015). “Spectre movie: James Bond brand worth £13bn off the back of monster box office and DVD sales”. International Business Times. Truy cập 5 Tháng mười hai năm 2016.
 239. ^ “James Bond Franchise Box Office History”. The Numbers. Truy cập 31 tháng Năm năm 2018.
 240. ^ “James Bond 007 Total Franchise Revenue”. Statistic Brain Research Institute. Bản gốc lưu trữ 24 Tháng tám năm 2015. Truy cập 24 Tháng tám năm 2015.
 241. ^ a b c d e “Lord of the Rings Total Franchise Revenue”. Statistic Brain Research Institute. 2 tháng 1 năm 2018. Lưu trữ bản gốc 27 Tháng sáu năm 2018. Truy cập 30 tháng Chín năm 2018.Quản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ (liên kết)
 242. ^ “Peter Jackson's Lord of the Rings Franchise Box Office History”. The Numbers. Truy cập 31 tháng Năm năm 2018.
 243. ^ “Best-selling trading card game company - cumulative”. Guinness World Records. 31 tháng 3 năm 2011. Truy cập 5 Tháng Ba năm 2014.
 244. ^ “Card game from Japan fuels new obsession”. Democrat and Chronicle. 29 tháng 7 năm 2002.
 245. ^ “Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME”. Konami. Bản gốc lưu trữ 20 Tháng tư năm 2021. Truy cập 21 Tháng sáu năm 2018.
 246. ^ “Yu-Gi-Oh! still on the go”. Gifts & Dec. 1 tháng 8 năm 2003.
 247. ^ “The Top 150 Global Licensors”. licensemag.com. 1 tháng 5 năm 2016. Bản gốc lưu trữ 12 Tháng sáu năm 2018. Truy cập 16 tháng Bảy năm 2016.
 248. ^ “The Top 150 Global Licensors”. licensemag.com. 1 tháng 4 năm 2017. Bản gốc lưu trữ 12 Tháng sáu năm 2018. Truy cập 13 Tháng tư năm 2017.
 249. ^ “Licence Global - April 2018”. dc.cn.ubm-us.com. tháng 4 năm 2018. Bản gốc lưu trữ 2 tháng Năm năm 2018. Truy cập 2 tháng Năm năm 2018.
 250. ^ “All Time Sales Ranking TOP 1000”. Japan Game Sales Database. Truy cập 19 Tháng sáu năm 2018. Yu-Gi-Oh
 251. ^ 遊·戯·王 1 (bằng tiếng Nhật). Shueisha. Truy cập 27 Tháng sáu năm 2008.
 252. ^ 遊·戯·王 38 (bằng tiếng Nhật). Shueisha. Truy cập 22 Tháng mười hai năm 2008.
 253. ^ “4Kids Entertainment Unveils All-New FOX BOX for Fall '04”. Business Wire. Berkshire Hathaway. 8 tháng 6 năm 2004. Truy cập 1 Tháng Một năm 2017.
 254. ^ “Financial Highlights for the Third Quarter of the Fiscal Year Ending March 2011”. Namco Bandai Holdings. 3 tháng 2 năm 2011. Truy cập 12 tháng Chín năm 2018.
 255. ^ CharaBiz DATA 2012⑪ (bằng tiếng Nhật). Character Databank, Ltd. 2012.
 256. ^ “「ワンピース」の海外ビジネスモデル ローカライズ戦略とボーダレス戦略の相乗効果”. アニメ!アニメ! (bằng tiếng Nhật). PR Times. 6 tháng 9 năm 2013.
 257. ^ a b CharaBiz DATA 2015⑭ (bằng tiếng Nhật). Character Databank, Ltd. 2015.
 258. ^ a b “One Piece: 440 million copies of manga printed in the world!”. MangaMag. 21 tháng 5 năm 2018. Bản gốc lưu trữ 22 tháng Năm năm 2018. Truy cập 21 tháng Năm năm 2018. It is today, via the site of the Asahi newspaper, that we learn that the total circulation of volumes 1 to 87 of Eiichiro ODA's shônen manga One Piece amounts to 440 million copies worldwide! The circulation is about 365 million copies for Japan and 75 million for the rest of the world.
 259. ^ “One Piece, Vol. 1”. Viz Media. Truy cập 7 tháng Chín năm 2018.
 260. ^ a b c See List of One Piece episodes (seasons 1–8) § DVD
 261. ^ “ONE PIECE ワンピースpiece.01”. Toei Animation. Bản gốc lưu trữ 6 tháng Mười năm 2011. Truy cập 6 tháng Mười năm 2011.
 262. ^ “ONE PIECE ワンピースpiece.130”. Toei Animation. Bản gốc lưu trữ 29 tháng Năm năm 2012. Truy cập 29 tháng Năm năm 2012.
 263. ^ “ONE PIECE ワンピース 10THシーズン スリラーバーク篇 piece.12”. Toei Animation. Bản gốc lưu trữ 13 Tháng sáu năm 2012. Truy cập 6 tháng Mười năm 2011.
 264. ^ a b “Fiscal Year Results (April 1, April 1, 2006 to March 3 6 to March 31, 2007)” (PDF). Toei Animation. Toei Company. 18 tháng 5 năm 2007.
 265. ^ “One Piece DVD/BDs Earn 2.16 Billion Yen in 1 Week (Updated)”. Anime News Network. 21 tháng 8 năm 2010.
 266. ^ “One Piece Film Z (2012)”. The Numbers. Truy cập 16 tháng Năm năm 2018.
 267. ^ “One Piece: Strong World (2013)”. The Numbers. Truy cập 16 tháng Năm năm 2018.
 268. ^ “One Piece Film: Gold (2016)”. The Numbers. Truy cập 16 tháng Năm năm 2018.
 269. ^ Desjardins, Doug (1 tháng 6 năm 2009). “Toy Story 3: Re-ignites Franchise”. licensemag.com. Bản gốc lưu trữ 13 tháng Chín năm 2017. Truy cập 1 Tháng Một năm 2017.
 270. ^ Palmeri, Christopher (6 tháng 11 năm 2014). “More Disney Fun and Games With 'Toy Story 4'in 2017”. Bloomberg Businessweek. Bloomberg L.P. Truy cập 1 Tháng Một năm 2017.
 271. ^ “Toy Story Movies at the Box Office”. Box Office Mojo. Truy cập 1 Tháng Một năm 2017.
 272. ^ Yamazaki, Makiko (28 tháng 7 năm 2016). “Nintendo's Mario eyes a Mickey Mouse merchandising makeover”. Reuters.
 273. ^ “Toy Story Franchise Box Office History - Video”. The Numbers. Truy cập 1 Tháng sáu năm 2018.
 274. ^ 'Peanuts' Cartoonist Has Surgery”. AP News. 17 tháng 11 năm 1999.
 275. ^ a b c CharaBiz DATA 2009⑧ (bằng tiếng Nhật). Character Databank, Ltd. 2009.
 276. ^ a b “The Peanuts Movie (2015) - Financial Information”. The Numbers. Truy cập 22 tháng Chín năm 2018.
 277. ^ Suellentrop, Chris (26 tháng 6 năm 2007). “How an Obscure Collection of Japanese Action Figures Changed the Way We Play”. Wired.
 278. ^ Licensing Source Book Europe: Hasbro Supplement, Autumn 2017. Max Publishing. 27 tháng 9 năm 2017.
 279. ^ “Tranformers Movies at the Box Office”. Box Office Mojo. Truy cập 16 Tháng sáu năm 2017.
 280. ^ Lang, Brent (25 tháng 6 năm 2014). 'Transformers': The Anatomy of a Cross-Platform Money Maker”. Variety. Penske Media Corporation. Truy cập 16 tháng Bảy năm 2017.
 281. ^ こちら葛飾区亀有公園前派出所 1 [Kochira Katsushika-ku Kameari Kōen-mae Hashutsujo 1] (bằng tiếng Nhật). Shueisha. Bản gốc lưu trữ 6 tháng Bảy năm 2011. Truy cập 19 Tháng tư năm 2009.
 282. ^ “Kochira Katsushika-ku Kameari kouenmae hashutsujo the Movie: Kachidokibashi o heisa seyo! (2011)”. Box Office Mojo. Truy cập 19 tháng Chín năm 2018.
 283. ^ Fact Book: Supplementary Financial Document for the Year Ended March 31, 2018 (PDF). Fields Corporation. 11 tháng 5 năm 2018. tr. 27.
 284. ^ Graser, Marc (2 tháng 8 năm 2013). 'Dark Knight' Producer Plays Pachinko to Launch Next Franchise (EXCLUSIVE)”. Variety.
 285. ^ “「ヱヴァ」総監督 劇場で"緊急声明". Sponichi Annex. 12 tháng 2 năm 2007. Bản gốc lưu trữ 14 Tháng hai năm 2007. Truy cập 7 tháng Chín năm 2013.
 286. ^ “Interview with Hideaki Anno, director of Neon Genesis Evangelion”. Aerial. tháng 1 năm 1997.
 287. ^ “Evangelion Franchise Box Office History - Video”. The Numbers. Truy cập 16 Tháng sáu năm 2018.
 288. ^ “及川眠子の印税がエヴァ作詞でヤバイ!年収3千万以上を25年間保つ!”. 従者ヨシコの芸能ブログ (bằng tiếng Nhật). 20 tháng 12 năm 2016. Bản gốc lưu trữ 25 tháng Chín năm 2018. Truy cập 30 tháng Chín năm 2018.
 289. ^ “Kings of KARAOKE”. Stars and Stripes. 17 tháng 7 năm 2017. Bản gốc lưu trữ 13 tháng Mười năm 2018. Truy cập 30 tháng Chín năm 2018.
 290. ^ 史上最大!全世界15カ国&地域に2012 年11月2日同時発売!!! (PDF) (bằng tiếng Nhật). Kadokawa Group. 30 tháng 10 năm 2012. Bản gốc (PDF) lưu trữ 16 tháng Mười năm 2013. Truy cập 19 Tháng mười một năm 2014.
 291. ^ 新世紀エヴァンゲリオン 第1巻 (bằng tiếng Nhật). Kadokawa Shoten. Bản gốc lưu trữ 11 Tháng tám năm 2016. Truy cập 2 Tháng Một năm 2009.
 292. ^ “All Time Sales Ranking TOP 1000”. Japan Game Sales Database. Truy cập 19 Tháng sáu năm 2018. Evangelion
 293. ^ “Evangelion theme song lyricist talks about her annual royalties, buying caves in Turkey”. SoraNews24. 15 tháng 9 năm 2015.
 294. ^ Bricken, Rob (12 tháng 12 năm 2014). “The Original Evangelion TV Series Is Finally Coming To Blu-ray (io9)”. Gizmodo Media Group. Truy cập 27 Tháng Ba năm 2018.
 295. ^ “新世紀エヴァンゲリオン”. Khara, inc. Bản gốc lưu trữ 27 Tháng Ba năm 2018. Truy cập 27 Tháng Ba năm 2018.
 296. ^ a b c d “Financial Highlights and Supplemental Data for the Fiscal Year Ended March 2006”. Bandai Namco Holdings. 17 tháng 5 năm 2006.
 297. ^ a b c “Financial Highlights for the Fiscal Year Ended March 2007”. Bandai Namco Holdings. 9 tháng 5 năm 2007.
 298. ^ a b “Financial Highlights for the Fiscal Year Ended March 2008”. Bandai Namco Holdings. 8 tháng 5 năm 2008.
 299. ^ a b “Financial Highlights for the Fiscal Year Ended March 2011”. Bandai Namco Holdings. Truy cập 16 tháng Năm năm 2018.
 300. ^ “Financial Highlights for the Fiscal Year Ended March 2016”. Investor Relations. Bandai Namco Holdings. 11 tháng 5 năm 2016.
 301. ^ a b “Power Rangers (2017) - Financial Information”. The Numbers. Truy cập 25 tháng Chín năm 2018.
 302. ^ Kerry, Dollan (26 tháng 11 năm 2001). “Beyond Power Rangers”. Forbes. Forbes, Inc. Truy cập 14 Tháng Ba năm 2017.
 303. ^ “Power Rangers Movies at the Box Office”. Box Office Mojo. Truy cập 11 tháng Mười năm 2017.
 304. ^ Villarreal, Yvonne (18 tháng 8 năm 2014). “Dora the Explorer is growing up and getting a spinoff series”. Los Angeles Times. Truy cập 28 tháng Năm năm 2017.
 305. ^ “Top 20 Preschool Properties in the $12.8 Billion Industry”. The Licensing Letter. 17 tháng 7 năm 2017.
 306. ^ Thomas, Susan. “Buy, Buy Baby: How Consumer Culture Manipulates Parents and Harms Young Minds”. Truy cập 28 tháng Năm năm 2017.
 307. ^ a b c d “The Simpsons Total Franchise Revenue”. Statistic Brain Research Institute. 20 tháng 5 năm 2017. Lưu trữ bản gốc 13 Tháng sáu năm 2018. Truy cập 13 Tháng sáu năm 2018.Quản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ (liên kết)
 308. ^ “The Simpsons Total Franchise Revenue”. Statistic Brain Research Institute. 8 tháng 2 năm 2012. Lưu trữ bản gốc 20 Tháng tư năm 2012. Truy cập 20 Tháng tư năm 2012.Quản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ (liên kết)
 309. ^ “The Simpsons Movie (2007) - Financial Information”. The Numbers. Truy cập 31 tháng Năm năm 2018.
 310. ^ “Popular Computing”. Popular Computing. McGraw-Hill. 2: 81. 1982. Bally introduced the arcade game in the U.S. in 1980 and expects to realize 10 million đô la Mỹ in royalties this year on sales of over 1 billion đô la Mỹ in Pac-Man-themed merchandise. Americans have overwhelmingly embraced Pac-Mania.
 311. ^ Kao, John J. (1989). Entrepreneurship, creativity & organization: text, cases & readings. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. tr. 45. ISBN 0-13-283011-6. Truy cập 12 Tháng hai năm 2012. U.S. domestic revenues from games and licensing of the Pac Man image for T-shirts, pop songs, to wastepaper baskets, etc. exceeded 1 billion đô la Mỹ.
 312. ^ “Pac-Man Fever: Ex-Akronites have a hot little ditty going”. The Akron Beacon Journal. 26 tháng 2 năm 1982.
 313. ^ McCarthy, Patti J. (2014). The Lucas Effect: George Lucas and the New Hollywood. Teneo Press. tr. 166.
 314. ^ “Let's Be Honest, 'Space Jam' Actually Sucked”. Highsnobiety. 29 tháng 9 năm 2018.
 315. ^ Gillette, Felix (29 tháng 1 năm 2015). “SpongeBob Muscles Up”. Bloomberg Businessweek. Bloomberg L.P. Truy cập 29 Tháng mười hai năm 2016.
 316. ^ “The SpongeBob SquarePants Movie”. Box Office Mojo. Truy cập 29 Tháng mười hai năm 2016.
 317. ^ “The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water”. Box Office Mojo. Truy cập 29 Tháng mười hai năm 2016.
 318. ^ “World of Warcraft Leads Industry With Nearly $10 Billion In Revenue”. Game Revolution. CraveOnline. 26 tháng 1 năm 2017.
 319. ^ “Phantom Acts Creating Strong Aussie Presence”. Billboard. Nielsen Business Media: 86. 11 tháng 10 năm 1980.
 320. ^ "Space Invaders" by Player One”. Lachlan. Bản gốc lưu trữ 2 Tháng tư năm 2012. Truy cập 14 Tháng sáu năm 2018.
 321. ^ Seymour, Lee (18 tháng 12 năm 2017). “Over The Last 20 Years, Broadway's 'Lion King' Has Made More Money For Disney Than 'Star Wars'. Forbes.
 322. ^ Grover, Ronald (16 tháng 2 năm 1998). “The Entertainment Glut”. Bloomberg Businessweek. Bloomberg L.P. Truy cập 1 tháng Năm năm 2017.
 323. ^ Pincus-Roth, Zachary (8 tháng 1 năm 2006). “Movies aren't the only B.O. monsters”. Variety. Truy cập 24 tháng Chín năm 2014.
 324. ^ “The Lion King Franchise Box Office History”. The Numbers. Truy cập 31 tháng Năm năm 2018.
 325. ^ Ramirez, Anthony (22 tháng 5 năm 1994). “Gold In Bedrock?”. The New York Times. The New York Times Company. Truy cập 2 Tháng hai năm 2017.
 326. ^ “London Expo: Nickelodeon Touts $475 Million in Retail Sales for Relaunched 'Turtles' Franchise”. The Hollywood Reporter. 18 tháng 10 năm 2013.
 327. ^ “Teenage Mutant Ninja Turtles Franchise Box Office History”. The Numbers. Truy cập 31 tháng Năm năm 2018.
 328. ^ “They're Back!! Playmates Toys Launches All-New Teenage Mutant Ninja Turtles Toys”. PR Newswire. PR Newswire. 17 tháng 10 năm 2002. Truy cập 23 Tháng hai năm 2017.
 329. ^ “Teenage Mutant Ninja Turtles Franchise - Video”. The Numbers. Truy cập 31 tháng Năm năm 2018.
 330. ^ “Top 20 Sell-Through Units Shipped”. The Hollywood Reporter. Wilkerson Daily Corporation. 320 (18–34): 533. 1991.
 331. ^ 『日経産業新聞』1990年3月13日付、30頁。
 332. ^ 漫画の登場人物の顔の分析 (PDF) (bằng tiếng Nhật). Yamagata University. tháng 2 năm 2011. tr. 121–122. Bản gốc (PDF) lưu trữ 20 Tháng mười hai năm 2013. Truy cập 29 Tháng mười một năm 2013.
 333. ^ “DRAGON QUEST(1) (ジャンプコミックス)”. Rakuten (bằng tiếng Nhật). Truy cập 1 tháng Bảy năm 2018.
 334. ^ “DRAGON QUEST―ダイの大冒険―/1”. Shueisha. Truy cập 1 tháng Bảy năm 2018.
 335. ^ “Businesses”. Square Enix. 18 tháng 5 năm 2015. Truy cập 27 Tháng mười một năm 2015.
 336. ^ “ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章~紋章を継ぐ者達へ~(01) ドラゴンクエスト列伝 (ヤングガンガンコミックス)”. Rakuten (bằng tiếng Nhật). Truy cập 1 tháng Bảy năm 2018.
 337. ^ “ロトの紋章~紋章を継ぐ者達へ~(30) ドラゴンクエスト列伝 (ヤングガンガンコミックス)”. Rakuten (bằng tiếng Nhật). Truy cập 1 tháng Bảy năm 2018.
 338. ^ “Properties-Ultraman”. 4kidsentertainment.com. Bản gốc lưu trữ 28 Tháng hai năm 2005. Truy cập 3 Tháng Một năm 2017.
 339. ^ Yuko Tsukada. “Action! Report: 市場環境を調べる”. Creative Work Station. Truy cập 8 tháng Chín năm 2018.
 340. ^ “CDJapan : Ultraman Series Complete listings (DVD, and Discography)”. CDJapan. Truy cập 31 Tháng tám năm 2018.
 341. ^ “CG映画『FINAL FANTASY THE SPIRITS WITHIN』”. FF2000: FF最新情報. Truy cập 8 Tháng sáu năm 2018.
 342. ^ a b “FINAL FANTASY VII ADVENT CHILDREN”. FF2000: FF最新情報. Truy cập 8 Tháng sáu năm 2018.
 343. ^ “2009's Top-Selling Blu-ray Discs in Japan (Continued)”. Anime News Network. 26 tháng 12 năm 2009. Lưu trữ bản gốc 13 Tháng Một năm 2010. Truy cập 27 Tháng mười hai năm 2009.
 344. ^ a b “Final Fantasy XV: Kingsglaive (2016)”. The Numbers. Bản gốc lưu trữ 20 Tháng tư năm 2017. Truy cập 20 Tháng tư năm 2017.
 345. ^ アルティマニアシリーズの累計発行部数が1,000万部を突破! (bằng tiếng Nhật). Studio BentStuff. 29 tháng 12 năm 2007. Bản gốc lưu trữ 4 tháng Mười năm 2011. Truy cập 5 Tháng Ba năm 2013.
 346. ^ “アルティマニアシリーズ 公式ページ | Square Enix Game Books Online” (bằng tiếng Nhật). Square Enix. Lưu trữ bản gốc 3 tháng Mười năm 2017. Truy cập 12 Tháng Ba năm 2014.
 347. ^ See Music of the Final Fantasy series § Sales
 348. ^ “Final Fantasy: The Spirits Within (2001)”. Box Office Mojo. Truy cập 31 tháng Năm năm 2018.
 349. ^ “Kingsglaive: Final Fantasy XV China (2017)”. EntGroup. 20 tháng 3 năm 2017. Bản gốc lưu trữ 12 Tháng sáu năm 2018. Truy cập 31 tháng Năm năm 2018.
 350. ^ a b “Kingsglaive: Final Fantasy XV”. Box Office Mojo. Lưu trữ bản gốc 3 Tháng tư năm 2017. Truy cập 24 tháng Bảy năm 2016.
 351. ^ “Weekly video report: Top 20 rental titles”. The Hollywood Reporter. Wilkerson Daily Corporation. 13 tháng 12 năm 2001. tr. 452.
 352. ^ “Final Fantasy Trading Card Game set for English-language release in October”. digitaltrends.com. Lưu trữ bản gốc 13 Tháng Một năm 2018. Truy cập 12 Tháng Một năm 2018.
 353. ^ “Final Fantasy Trading Card Game Set For Feb. With Two Types Of Starter Decks - Siliconera”. Siliconera. 27 tháng 12 năm 2010.
 354. ^ a b c “Cassavettes Films Go To Vid; 'Street Fighter II' Debuts”. Billboard. Nielsen Business Media. 107 (51): 80. 23 tháng 12 năm 1995.
 355. ^ Street Fighter tại Box Office Mojo
 356. ^ “Street Fighter: The Legend of Chun-Li (2009)”. Box Office Mojo. Amazon.com.
 357. ^ “Anime Finds Mainstream Niche”. Billboard. Nielsen Business Media: 71. 5 tháng 10 năm 1996.
 358. ^ “Laser Scans”. Billboard. Nielsen Business Media. 108 (8): 58. 24 tháng 2 năm 1996.
 359. ^ “Street Fighter: The Legend of Chun-Li (2009)”. The Numbers. Truy cập 16 tháng Năm năm 2018.
 360. ^ “Priority Files Suit Against 'Street Fighter' Producer”. Billboard. Nielsen Business Media. 107 (16): 10. 22 tháng 4 năm 1995.
 361. ^ “Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media. 107 (2): 74. 14 tháng 1 năm 1995.
 362. ^ “A Breakdown of 'Star Wars' Merchandise Sales This Year”. The Hollywood Reporter. 17 tháng 12 năm 2015.
 363. ^ Frozen
  Total as of August 3, 2014: $247,650,477
  Total as of August 31, 2014: $249,036,646
  Total as of July 27, 2014: $21,668,593
  Total as of November 2, 2014: $22,492,845
  Total as of August 17, 2014: $167,333
  Total as of June 8, 2014: £39,090,985
  Total as of November 30, 2014: £40,960,083 ($1 = £0.63866)
  Total as of December 7, 2014: £41,087,765 ($1 = £0.64136)
  Total as of December 14, 2014: £41,170,608 ($1 = £0.636)
  Total as of November 26, 2017: £42,840,559 ($1 = £0.7497)
  Total as of December 3, 2017: £42,976,318 ($1 = £0.742)
  Total as of March 30, 2014: €35,098,170
  Total as of October 18, 2015: €42,526,744
  nb. the exact euro to dollar conversion rate is unknown for earnings since April 2014, but the euro never fell below parity with the dollar during 2014 and 2015 (as can be verified by comparing the exchange rate on the individual date entries at the provided reference) so an approximate conversion rate of €1:$1 is used here to give a lower-bound.
 364. ^ “Frozen (2013) - Financial Information”. The Numbers. Truy cập 31 tháng Năm năm 2018.
 365. ^ 'Frozen' economic impact on Denver  – $30 million”. Denver Center for the Performing Arts. 13 tháng 10 năm 2017.
 366. ^ “FROZEN Broadway Grosses - 2018”. Broadway World. Truy cập 9 tháng Chín năm 2018.
 367. ^ Shimpach, Shawn (2010). Television in Transition: The Life and Afterlife of the Narrative Action Hero. John Wiley & Sons. tr. 106. ISBN 9781444320688.
 368. ^ “Justice League (2017)”. Box Office Mojo. Truy cập 15 Tháng sáu năm 2018.
 369. ^ a b “Best-selling comic books of all time”. Statista. Truy cập 4 Tháng tư năm 2018.
 370. ^ Superman Sales Figures”. Comichron. Truy cập 15 Tháng sáu năm 2018.
 371. ^ “Superman Franchise Box Office History - Video”. The Numbers. Truy cập 27 tháng Năm năm 2018.
 372. ^ Hughes, Mark (13 tháng 6 năm 2014). “Why 'Audience Fatigue' Isn't Really Hurting Spider-Man”. Forbes.
 373. ^ Geraghty, Lincoln (2011). The Smallville Chronicles: Critical Essays on the Television Series. Scarecrow Press. tr. 103. ISBN 9780810881310.
 374. ^ “Justice League (2017) - Financial Information”. The Numbers. Truy cập 15 Tháng sáu năm 2018.
 375. ^ Rossen, Jake (2008). Superman Vs. Hollywood: How Fiendish Producers, Devious Directors, and Warring Writers Grounded an American Icon. Chicago Review Press. tr. 138. ISBN 9781556527319.
 376. ^ Gordon, Ian (2017). Superman: The Persistence of an American Icon. Rutgers University Press. tr. 167–168. ISBN 9780813587547. Information on the revenues generated by Smallville is available in a series of documents related to the Siegels' intellectual property case against Warner/DC. Available evidence shows that "gross receipts after accounts receivable" by June 30, 2006, were at least $353,696,456.00, but this amount excluded 50 percent of "merchandising revenue earned by the Series and likely only reports 20% on home video sales." Indeed, another $64.4 million worth of television sales remained uncollected at the time these figures were calculated.
 377. ^ a b “RIAA/Video Admits 4 Members”. Billboard. Nielsen Business Media: 41. 31 tháng 10 năm 1981.
 378. ^ “Hollywood: winners, lemons”. The Sydney Morning Herald. 21 tháng 1 năm 1984. tr. 11.
 379. ^ Hall, Sheldon (2010). Epics, Spectacles, and Blockbusters: A Hollywood History. Wayne State University Press. tr. 241. ISBN 0814336973.
 380. ^ “Warcraft (2016)”. Box Office Mojo. Truy cập 3 Tháng sáu năm 2017.
 381. ^ “Warcraft (2016) - Financial Information”. The Numbers. Truy cập 7 tháng Chín năm 2018.
 382. ^ “Business of 'Star Trek': Franchise celebrates 50th anniversary”. CGTN. 26 tháng 7 năm 2016. Truy cập 31 Tháng mười hai năm 2016.
 383. ^ “Star Trek Beyond (2016)”. Box Office Mojo. Truy cập 17 Tháng mười một năm 2016.
 384. ^ a b “Star Trek Franchise - Video”. The Numbers. Truy cập 24 tháng Chín năm 2018.
 385. ^ a b c Eller, Claudia (11 tháng 12 năm 1998). “Lower Costs Energize 'Trek' Film Profit”. Los Angeles Times. Truy cập 5 Tháng Ba năm 2017.
 386. ^ “Star Trek Franchise Box Office History”. The Numbers. Truy cập 31 tháng Năm năm 2018.
 387. ^ a b “Roundup of Newly Revealed Print Counts for Manga, Light Novel Series (March - May 2018)”. Anime News Network. 7 tháng 5 năm 2018.
 388. ^ “NARUTO―ナルト―/1” (bằng tiếng Nhật). Shueisha. Truy cập 11 tháng Mười năm 2007.
 389. ^ “Naruto, Vol. 1”. Viz Media. Truy cập 7 tháng Chín năm 2018.
 390. ^ “Boruto: Naruto Next Generations Anime Features Original Story”. Anime News Network. Lưu trữ bản gốc 8 Tháng sáu năm 2017. Truy cập 1 Tháng sáu năm 2017.
 391. ^ Boruto―ボルト― 1 [Boruto: Naruto Next Generations 1]. Shueisha (bằng tiếng Nhật). Lưu trữ bản gốc 19 Tháng hai năm 2017. Truy cập 26 Tháng mười hai năm 2016.
 392. ^ a b “All Time Sales Ranking TOP 1000”. Japan Game Sales Database. Lưu trữ bản gốc 27 Tháng sáu năm 2018. Truy cập 19 Tháng sáu năm 2018. NarutoQuản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ (liên kết)
 393. ^ “NARUTO -ナルト-” (bằng tiếng Nhật). TV Tokyo. Lưu trữ bản gốc 22 Tháng sáu năm 2009. Truy cập 5 Tháng mười một năm 2011.
 394. ^ Naruto: Shippuden Season One DVDs” (bằng tiếng Nhật). TV Tokyo. Truy cập 20 tháng Năm năm 2015.
 395. ^ “BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS DVD-BOX 1 [完全生産限定版]” (bằng tiếng Nhật). Neowing. 28 tháng 7 năm 2017.
 396. ^ “The Last: Naruto the Movie (2015) - Financial Information”. The Numbers. Truy cập 27 Tháng sáu năm 2018.
 397. ^ “Boruto: Naruto the Movie (2015) - Financial Information”. The Numbers. Truy cập 27 Tháng sáu năm 2018.
 398. ^ “Naruto Shippuden: The Movie (2017) - Financial Information”. The Numbers. Truy cập 27 Tháng sáu năm 2018.
 399. ^ "Jojo's Bizarre Adventure" Manga Has Printed 100 Million Copies”. Crunchyroll. 16 tháng 12 năm 2016. Bản gốc lưu trữ 18 Tháng mười hai năm 2016. Truy cập 16 Tháng mười hai năm 2016.
 400. ^ “ジョジョの奇妙な冒険/1” (bằng tiếng Nhật). Shueisha. Lưu trữ bản gốc 6 Tháng hai năm 2013. Truy cập 8 Tháng tám năm 2008.
 401. ^ JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable Chapter I. Box Office Mojo. Truy cập 21 Tháng sáu năm 2018. |script-title= không hợp lệ: missing prefix (trợ giúp)
 402. ^ Harding, Daryl. “Toyo Keizai: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba's 2020 Economic Impact Was 1 Trillion Yen”. Crunchyroll (bằng tiếng Anh). Truy cập 16 tháng Mười năm 2021.
 403. ^ “Historical currency converter with official exchange rates (USD to JPY)”. fxtop.com. 5 tháng 12 năm 2020. Truy cập 7 Tháng mười hai năm 2020.
 404. ^ “『鬼滅の刃』累計1.5億部突破、1年で+1.1億部と3.75倍 完結後も人気続く”. ORICON NEWS. Truy cập 14 Tháng hai năm 2022.
 405. ^ “Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen (2020)”. The Numbers. Truy cập 9 tháng Chín năm 2021.
 406. ^ a b Mateo, Alex (15 tháng 10 năm 2021). “Toyo Keizai: Demon Slayer Franchise's Merchandising Is in 900 Billion Yen Range”. Anime News Network. Truy cập 20 Tháng mười một năm 2021.
 407. ^ Santo, Avi (2015). Selling the Silver Bullet: The Lone Ranger and Transmedia Brand Licensing. University of Texas Press. tr. 201. ISBN 9781477303979.
 408. ^ a b “The Angry Birds Movie (2016) - Financial Information”. The Numbers. Truy cập 12 Tháng sáu năm 2018.
 409. ^ “5 Apps That Make Millions”. Investopedia. 14 tháng 6 năm 2012.
 410. ^ a b c “Retail Sales of Licensed Merchandise Based on $100 Million+ Entertainment/Character Properties”. The Licensing Letter. 2014. Truy cập 18 Tháng mười hai năm 2015.
 411. ^ a b “Despicable Me Franchise Box Office History - Video”. The Numbers. Truy cập 19 Tháng sáu năm 2018.
 412. ^ a b “Jurassic Park Franchise Box Office History”. The Numbers. Truy cập 23 tháng Bảy năm 2018.
 413. ^ “Property portfolio”. Plus Licens. Lưu trữ bản gốc 30 Tháng sáu năm 2013. Truy cập 30 Tháng sáu năm 2013. Generating more than $3.3 billion in consumer product retail sales and $1.9 billion at the worldwide box-office, the JURASSIC PARK franchise is among the financially most successful entertainment brands of all time. In home entertainment, the three JURASSIC PARK films have sold over 70 million units to date and is Universal's top-selling catalog franchise.Quản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ (liên kết)
 414. ^ Bryman, Alan (2004). The Disneyization of Society. SAGE Publications. tr. 98. ISBN 9780761967644.
 415. ^ Issues and Controversies On File. 1998. tr. 324. Revenues from "Sesame Street" toys had reached $1 billion annually by 1997
 416. ^ “The $100 Million+ Entertainment/Character Licensed Properties Revealed”. The Licensing Letter. EPM Communications. 6 tháng 9 năm 2011. Lưu trữ bản gốc 31 tháng Mười năm 2011. Truy cập 31 tháng Mười năm 2011.Quản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ (liên kết)
 417. ^ a b “Muppets Franchise Box Office History”. The Numbers. Truy cập 20 Tháng sáu năm 2018.
 418. ^ Carvajal, Doreen (12 December 2005). "Sesame Street Goes Global: Let's All Count the Revenue". The New York Times. Retrieved 12 May 2014
 419. ^ “Pirates of the Caribbean Movies at the Box Office”. Box Office Mojo. Truy cập 31 tháng Năm năm 2018.
 420. ^ Hughes, Mark (25 tháng 5 năm 2017). “Review: 'Pirates Of The Caribbean' Comes Close To What You Want”. Forbes.
 421. ^ “Pirates of the Caribbean Franchise Box Office History - Video”. The Numbers. Truy cập 30 tháng Chín năm 2018.
 422. ^ Szalai, Georg (1 tháng 2 năm 2011). “Disney: 'Pirates of the Caribbean' Merchandise Has Made $1.6B in Sales”. The Hollywood Reporter. Prometheus Global Media. Truy cập 25 Tháng Một năm 2017.
 423. ^ a b “X-Men Franchise Box Office History”. The Numbers. Truy cập 4 Tháng sáu năm 2018.
 424. ^ a b X-Men 2099 Sales Figures”. Comichron. Truy cập 15 Tháng sáu năm 2018.
 425. ^ Kronke, David (15 tháng 10 năm 1994). “It's Gonna Be a Video Jungle Out There : Video-game stars Donkey Kong and Sonic the Hedgehog will battle it out with new games backed by tech advances and mega-marketing”. Los Angeles Times.
 426. ^ a b “IDW Sonic Sales Numbers Breakdown”. Sonic Source. 7 tháng 5 năm 2018.
 427. ^ Hogan, Patrick (24 tháng 7 năm 2017). “Saying Farewell To Three Decades of Weird Sonic the Hedgehog Comics”. Kotaku.
 428. ^ “IDW Sonic Smashes Sales Expectations, Becomes Best-Selling Sonic Comics on Record”. The Sonic Stadium. 7 tháng 5 năm 2018. Bản gốc lưu trữ 20 Tháng tư năm 2021. Truy cập 30 tháng Chín năm 2018.
 429. ^ “Bleach Manga Has 120 Million Copies in Print Worldwide”. Anime News Network. 23 tháng 1 năm 2017. Truy cập 3 Tháng Ba năm 2017.
 430. ^ “Bleach 1” (bằng tiếng Nhật). Shueisha. Truy cập 3 tháng Năm năm 2014.
 431. ^ “Bleach, Vol. 1”. Viz Media. Truy cập 7 tháng Chín năm 2018.
 432. ^ CharaBiz DATA 2012⑪ (bằng tiếng Nhật). Character Databank, Ltd. 2012.
 433. ^ CharaBiz DATA 2013⑫ (bằng tiếng Nhật). Character Databank, Ltd. 2013.
 434. ^ “2000-Present, Long-running franchises, Average and Per-volume sales”. Someanithing: Anime DVD/BD Sales in Japan. Truy cập 26 Tháng tám năm 2018.
 435. ^ “BLEACH バウント篇1”. Oricon (bằng tiếng Nhật). Truy cập 7 tháng Chín năm 2018.
 436. ^ Pineda, Rafael Antonio (7 tháng 8 năm 2018). “My Hero Academia Film Earns 500 Million Yen to Rank #4 in Opening Weekend”. Anime News Network. Truy cập 7 Tháng tám năm 2018.
 437. ^ 'Ben 10 Omniverse: Aliens at War' DVD Announced”. Animation World Network. 16 tháng 8 năm 2013.
 438. ^ “「美少女戦士セーラームーン」生誕20周年!!特設サイト”. Kodansha. 4 tháng 7 năm 2012. Lưu trữ bản gốc 4 tháng Bảy năm 2012. Truy cập 30 tháng Chín năm 2018.Quản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ (liên kết)
 439. ^ a b “Happy 20th Anniversary to Sailor Moon!”. Kodansha Comics. 29 tháng 6 năm 2012. Truy cập 28 tháng Bảy năm 2015.
 440. ^ a b Schodt, Frederik (1996). Dreamland Japan: Writings on Modern Manga. Berkeley, CA: Stone Bridge Press. tr. 95. ISBN 978-1-880656-23-5.
 441. ^ 美少女戦士セーラームーン 1 (bằng tiếng Nhật). Tower Records. Truy cập 8 tháng Bảy năm 2014.
 442. ^ 美少女戦士セーラームーン 12 (bằng tiếng Nhật). Tower Records. Truy cập 20 tháng Chín năm 2014.
 443. ^ “美少女戦士 セーラームーン セーラースターズ vol.1 DVD”. Toei Animation. Bản gốc lưu trữ 14 tháng Bảy năm 2014. Truy cập 9 Tháng sáu năm 2014.
 444. ^ “美少女戦士 セーラームーン セーラースターズ vol.1 DVD”. Toei Animation. Bản gốc lưu trữ 14 tháng Bảy năm 2014. Truy cập 9 Tháng sáu năm 2014.
 445. ^ Schodt, Frederik (1996). Dreamland Japan: Writings on Modern Manga. Berkeley, CA: Stone Bridge Press. tr. 94. ISBN 978-1-880656-23-5.
 446. ^ “美少女戦士セーラームーン [MD]”. Famitsu. Truy cập 22 Tháng sáu năm 2018.
 447. ^ “美少女戦士セーラームーン [PCエンジン]”. Famitsu. Truy cập 22 Tháng sáu năm 2018.
 448. ^ “美少女戦士セーラームーンS 【3DO】”. Famitsu. Truy cập 22 Tháng sáu năm 2018.
 449. ^ “美少女戦士セーラームーン [GB]”. Famitsu. Truy cập 22 Tháng sáu năm 2018.
 450. ^ 美少女戦士セーラームーン (1) (bằng tiếng Nhật). Kodansha. Truy cập 23 Tháng sáu năm 2009.
 451. ^ “Twilight Movies at the Box Office”. Box Office Mojo. Truy cập 31 tháng Năm năm 2018.
 452. ^ a b c “Twilight Total Franchise Revenue”. Statistic Brain Research Institute. 6 tháng 9 năm 2016. Lưu trữ bản gốc 13 Tháng sáu năm 2018. Truy cập 30 tháng Chín năm 2018.Quản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ (liên kết)
 453. ^ “Twilight Franchise Box Office History - Video”. The Numbers. Truy cập 31 tháng Năm năm 2018.
 454. ^ これがアニメビジネスだ (bằng tiếng Nhật). 廣済堂出版. 8 tháng 2 năm 2002. tr. 88. ISBN 9784331508671.
 455. ^ “It's Official! "Digimon" One of Top Ten Best-Selling Action Toys of 2000”. iptvnewswire.com. 11 tháng 12 năm 2000. Bản gốc lưu trữ 3 Tháng hai năm 2017. Truy cập 2 Tháng hai năm 2011.
 456. ^ “Digimon and Gundam shoot to success overseas!”. bandai.co. Bản gốc lưu trữ 3 Tháng Ba năm 2016. Truy cập 30 tháng Chín năm 2018.
 457. ^ “Bandai World Sales”. Bandai Namco Group.
 458. ^ “Bandai Unveils New Digimon Virtual Pets”. Anime News Service. 11 tháng 11 năm 2005.
 459. ^ http://www.crunchyroll.com/anime-news/2015/07/05/manga-circulation-numbers[liên kết hỏng]
 460. ^ “Bandai (Publisher)”. Japan Game Sales Database. Truy cập 2 tháng Bảy năm 2018. Digimon
 461. ^ a b c d “Bandai Namco Games (Publisher)”. Japan Game Sales Database. Truy cập 2 tháng Bảy năm 2018. Digimon
 462. ^ “TV Anime, All Re-releases (boxes, re-issued singles, other)”. Someanithing: Anime DVD/BD Sales in Japan. Truy cập 27 Tháng sáu năm 2018.
 463. ^ “Tamagotchi 20th Anniversary Edition!”. Bandai. 15 tháng 11 năm 2017.
 464. ^ “Bandai to launch new lifestyle Tamagotchi brand”. LTW Magazine. 22 tháng 5 năm 2012. Bản gốc lưu trữ 1 tháng Bảy năm 2018. Truy cập 30 tháng Chín năm 2018.
 465. ^ “Cute Inc”. Wired. 1 tháng 12 năm 1999.
 466. ^ “All Time Sales Ranking TOP 1000”. Japan Game Sales Database. Truy cập 19 Tháng tám năm 2018. Tamagotchi
 467. ^ “Japanese Box Office, January 19–20”. Anime News Network. 23 tháng 1 năm 2008.
 468. ^ Wilonsky, Robert; Engel, Clint (25 tháng 4 năm 2016). “Clint Engel Ashley iKidz retailers get promotion for latest 'Ice Age' movie”. Furniture Today. Sandow Media. Bản gốc lưu trữ 8 Tháng tám năm 2017. Truy cập 18 tháng Bảy năm 2017.