Mục Nhĩ Cáp Tề (giản thể: 穆尔哈齐; phồn thể: 穆爾哈齊; bính âm: Mùěrhāqí, phiên âm tiếng Mãn: Murhaci), là con trai thứ hai của Thanh Hiển Tổ Tháp Khắc Thế, em trai của Thanh Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích, mẹ đẻ Lý Giai thị. Ông là người thiện chiến và dũng cảm, luôn là người đi đầu trong các trận chiến.

Vào năm Vạn Lịch thứ 13 (1585), Mục Nhĩ Cáp Tề theo Nỗ Nhĩ Cáp Xích thảo phạt bộ Triết Trần (哲陳部, Jecen aiman), do vừa mới khởi binh, nhân lực còn có hạn, nên chỉ xuất 500 binh. Trong khi xuất trinh đã gặp lũ lụt, cuối cùng chỉ còn 80 người: 50 người mặc miên giáp, 30 mặc thiết giáp, chuẩn bị phát động tiến công. Tuy nhiên, thủ lĩnh Gia Cáp bộ đã phái người mật báo cho thủ lĩnh Triết Trần bộ, bởi vậy Triết Trần tập hợp tại các khu vực Mạc Hà, Chương Giáp, Bả Nhĩ Đạt, Tát Nhĩ Hồ. Tuy nhiên, cuối cùng quân của Nỗ nhĩ Cáp Xích đã đại thắng.

Về sau Mục Nhĩ Cáp Tề luôn lập chiến công, được ban hiệu "Thanh Ba Đồ Lỗ", dịch sang tiếng Hán là "Thành Nghị" (诚毅). Tháng 9 năm Thiên Mệnh thứ 5 (1620), Mục Nhĩ Cáp Tề mất, thị 60 tuổi. Nõ Nhĩ Cáp Xích tự mình tế mộ. Năm Thuận Trị thứ 10, Mục Nhĩ Cáp Tề được truy phong là Thành Nghị Dũng tráng bối lặc.

Phả hệSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a ă 阿古都督世系的《永陵喜塔腊氏谱书》.满族文化网,2008-1-24

Thư mụcSửa đổi