Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/CSD log/2021

June 2021Sửa đổi

 1. Ma sói tri thức: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 07:09, ngày 7 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 2. An Bình Motor: CSD C9 ({{db-advert}}) 08:01, ngày 7 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 3. Những Video Được Nhiều Lượt Thích Nhất Việt Nam: CSD C2 ({{db-test}}) 09:11, ngày 7 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 4. Những Video Được Nhiều Lượt Thích Nhất Việt Nam: CSD C2 ({{db-test}}) 09:14, ngày 7 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 5. Chu Quang Hưng: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 09:28, ngày 7 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 6. Bongacams: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 09:29, ngày 7 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 7. Thảo luận Thành viên:HCMUT: CSD C9 ({{db-advert}}) 09:54, ngày 7 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 8. Vũ Ngọc Đỉnh: CSD C2 ({{db-test}}) 10:11, ngày 7 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 9. 561 (số): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 12:25, ngày 7 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 10. Kỳ ảo u tối: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 14:03, ngày 7 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 11. Thảo luận Thành viên:LINH HOA TÂM 11: CSD C9 ({{db-advert}}) 17:06, ngày 7 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 12. Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile: CSD C4 ({{db-repost}}); thông tin bổ sung: {C4 xfd: Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile} 17:08, ngày 7 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 13. Utop: CSD C9 ({{db-advert}}) 17:33, ngày 7 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 14. Lớp Học Mật Ngữ: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 17:34, ngày 7 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 15. Ủy ban Tư pháp Cơ mật viện: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 17:56, ngày 7 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 16. Nhiễm trùng phổi: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 17:57, ngày 7 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 17. Búi trĩ: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 17:59, ngày 7 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 18. Thần kinh mắt: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 17:59, ngày 7 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 19. Kiểm tra thế hệ con cháu: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 18:01, ngày 7 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 20. Nạn nhân: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 18:03, ngày 7 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 21. Nách: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 18:05, ngày 7 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 22. Dục vọng: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 18:07, ngày 7 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 23. Tập tin:Logomaxb.png (log): CSD C9 ({{db-advert}}) 18:08, ngày 7 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 24. Thành viên:LINH HOA TÂM 11: CSD C9 ({{db-advert}}) 18:17, ngày 7 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 25. You fool i-2009: CSD C2 ({{db-test}}) 03:31, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 26. Thành viên:Đại Phước Molita Bình Dương: CSD C9 ({{db-advert}}) 03:36, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 27. ConeX: CSD C9 ({{db-advert}}) 05:00, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 28. Thành viên:Phatmarcom: CSD C9 ({{db-advert}}) 05:13, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 29. Cửa thép chống cháy tại nam phát mavi: CSD C9 ({{db-advert}}) 05:26, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 30. Teamno1: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 05:41, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 31. Bản mẫu:Chào mừng thành viên mới (Wikipedia:Cộng đồng): CSD C7 ({{db-author}}) 10:39, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 32. Bản mẫu:Cmcd: CSD C7 ({{db-author}}) 10:54, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 33. TV:NDKDD/BL: CSD C7 ({{db-author}}) 10:57, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 34. TV:NDKDD/BM: CSD C7 ({{db-author}}) 10:57, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 35. TV:NDKDD/RYC: CSD C7 ({{db-author}}) 10:57, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 36. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/Thử nghiệm: CSD C7 ({{db-author}}) 10:57, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 37. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/Văn mẫu: CSD C7 ({{db-author}}) 10:57, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 38. TV:NDKDD/CCN: CSD C7 ({{db-author}}) 10:58, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 39. TV:NDKDD/BDD: CSD C7 ({{db-author}}) 10:59, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 40. TV:NDKDD/VM: CSD C7 ({{db-author}}) 10:59, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 41. TV:NDKDD/BCB: CSD C7 ({{db-author}}) 11:00, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 42. TV:NDKDD/LK: CSD C7 ({{db-author}}) 11:00, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 43. TV:NDKDD/DSTTXB: CSD C7 ({{db-author}}) 11:00, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 44. Thành viên:Nguonnhadat: CSD C9 ({{db-advert}}) 13:09, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 45. Tecco Felice Homes - Căn hộ cao cấp tại Thuận An: CSD C9 ({{db-advert}}) 13:18, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 46. Tạo bài viết: CSD C2 ({{db-test}}) 13:19, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 47. Unico Thăng Long - Căn hộ Unico Bình Dương ngày KDL Đại Nam: CSD C9 ({{db-advert}}) 13:27, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 48. Các nguyên tử: CSD C2 ({{db-test}}) 13:27, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 49. Thành viên:Riviuhangtot: CSD C9 ({{db-advert}}) 13:31, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 50. Thảo luận:M.Zaid (người tạo nội dung): CSD C1 ({{db-nonsense}}) 14:00, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 51. JACK: CSD C2 ({{db-test}}) 14:16, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 52. Trang tấn công này: CSD C11 ({{db-attack}}) 15:32, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 53. Athgroup: CSD C9 ({{db-advert}}) 16:22, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 54. Thành viên:Athgroup: CSD C9 ({{db-advert}}) 16:25, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 55. Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam: CSD C9 ({{db-advert}}) 17:28, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 56. Shinhan Bank: CSD C9 ({{db-advert}}) 17:28, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 57. Ngân hàng Hong Leong Việt Nam: CSD C9 ({{db-advert}}) 17:29, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 58. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn: CSD C9 ({{db-advert}}) 18:41, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 59. Băng cản nước: CSD C9 ({{db-advert}}) 18:57, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 60. Art of Illusion: CSD C12 ({{db-foreign}}) 19:39, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 61. Vi kỹ thuật: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 20:07, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 62. Thảo luận:Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn: CSD C8 ({{db-notexists}}) 20:44, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 63. Sera Masumi: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 06:52, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 64. Tường Thế Thông: CSD C2 ({{db-test}}) 06:52, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 65. Trần Thị Diễm Hương: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:29, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 66. Sàn nhựa: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:40, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 67. Thảo luận:Mẹ Giáo Hội: CSD C8 ({{db-notexists}}) 08:28, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 68. Thảo luận Thành viên:Dungthudoan/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 08:56, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 69. Thảo luận Thành viên:Dungthudoan: CSD C9 ({{db-advert}}) 09:08, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 70. Thảo luận:Danh sách tướng Liên Minh Huyền Thoại: CSD C8 ({{db-notexists}}) 09:12, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 71. Chương Ngọc Thiện: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 09:22, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 72. Thời Trang GUMAC: CSD C2 ({{db-test}}) 09:23, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 73. Cửa Đà Diễn: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 09:32, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 74. Hồ Đức An: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 09:42, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 75. Thuỷ luyện kim: multiple criteria (BV1, C2) 09:57, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 76. Pia Wurtbach: CSD C2 ({{db-test}}) 14:46, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 77. Thành viên:Bdsphamngochanh: CSD C9 ({{db-advert}}) 14:48, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 78. Trang tấn công này: CSD C11 ({{db-attack}}) 15:14, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 79. Thuyết nguồn gốc vũ trụ: CSD C2 ({{db-test}}) 16:07, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 80. Thành viên:Japanit Joma Bakery Cafe: CSD C9 ({{db-advert}}) 18:12, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 81. Thảo luận Thành viên:2001:EE0:41C1:D41D:3D:5B1B:A6AC:FCF0: CSD C8 ({{db-notexists}}) 18:12, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 82. Chữ số và Thế giới: CSD C9 ({{db-advert}}) 18:30, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 83. Wikipedia:Administration: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 21:34, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 84. Dich vụ lưu trữ web: CSD C9 ({{db-advert}}) 08:00, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 85. Con gái của ba: CSD C2 ({{db-test}}) 09:18, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 86. Nguyễn Thị Kép: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 09:47, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 87. Cây sồi: CSD C2 ({{db-test}}) 09:47, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 88. Hoàng Phạm Quỳnh: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 09:47, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 89. Quả đấu: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 09:47, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 90. Lời than vãn của bà Trưng trắc: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 09:52, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 91. Con người biết mùi hun khói: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 10:06, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 92. Trần Văn Tăng: CSD C2 ({{db-test}}) 10:29, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 93. Dương Bá Cung: CSD C2 ({{db-test}}) 10:29, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 94. Tài Võ: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 11:00, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 95. Phượng Hoàng Marco: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 11:05, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 96. Wikipedia:Dự án/Truyền thuyết Arthur: CSD C5 ({{db-banned}}) 14:28, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 97. MODOK: CSD C2 ({{db-test}}) 15:39, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 98. Đầu cos: CSD C9 ({{db-advert}}) 15:59, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 99. Thành viên:Laimianquynhon: CSD C9 ({{db-advert}}) 16:14, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 100. Wikipedia:Tránh những sai lầm thường gặp: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 20:55, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 101. Thành viên:103.7.38.91: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 07:36, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 102. Việt Nam 2009: CSD C2 ({{db-test}}) 07:38, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 103. Việt Nam 2008: CSD C2 ({{db-test}}) 07:38, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 104. Việt Nam 2007: CSD C2 ({{db-test}}) 07:38, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 105. Việt Nam 2006: CSD C2 ({{db-test}}) 07:38, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 106. Việt Nam 2005: CSD C2 ({{db-test}}) 07:39, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 107. Việt Nam 2004: CSD C2 ({{db-test}}) 07:39, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 108. Việt Nam 2003: CSD C2 ({{db-test}}) 07:39, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 109. Nguyễn Văn Thái (Save Vietnam's Widllife): CSD C9 ({{db-advert}}) 08:07, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 110. Second Spanish Republic: CSD C2 ({{db-test}}) 08:20, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 111. RG-41: CSD C2 ({{db-test}}) 08:27, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 112. RPG-40: CSD C2 ({{db-test}}) 08:28, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 113. Thành viên:MyLinh1: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 08:49, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 114. Sera Masumi: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 09:33, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 115. PolkaWarriors: CSD C9 ({{db-advert}}) 09:33, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 116. PARKVIEW APARTMENT: CSD C9 ({{db-advert}}) 09:49, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 117. Hon Farm: CSD C9 ({{db-advert}}) 10:50, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 118. Đầu cos: CSD C9 ({{db-advert}}) 11:11, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 119. Danh sách các quốc gia, quốc gia được công nhận hạn chế và các khu tự trị: CSD C2 ({{db-test}}) 13:49, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 120. Thành viên:Kiettv: CSD C9 ({{db-advert}}) 14:20, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 121. Thành viên:Japanit Joma Bakery Cafe: CSD C9 ({{db-advert}}) 21:41, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 122. Danh sách các quốc gia: CSD C2 ({{db-test}}) 07:13, ngày 12 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 123. Thành viên:Bangtaihaanhtech/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 08:22, ngày 12 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 124. RPG-6: CSD C2 ({{db-test}}) 08:58, ngày 12 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 125. RPG-43: CSD C2 ({{db-test}}) 09:07, ngày 12 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 126. Súng máy PV-1: CSD C2 ({{db-test}}) 09:09, ngày 12 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 127. RG-41: CSD C2 ({{db-test}}) 09:30, ngày 12 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 128. RPG-40: CSD C2 ({{db-test}}) 09:31, ngày 12 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 129. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/Bảng so sánh: CSD C7 ({{db-author}}) 10:50, ngày 12 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 130. Quỹ Phúc Lợi Vì Trẻ Em Cơ Nhỡ Và Người Vô Gia Cư: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 11:15, ngày 12 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 131. Bùi Quốc Huy (Steve): CSD C3 ({{db-vandalism}}) 11:29, ngày 12 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 132. Hooverball: CSD C2 ({{db-test}}) 15:31, ngày 12 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 133. Thành viên:VienNavado: CSD C9 ({{db-advert}}) 15:51, ngày 12 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 134. TV:NDKDD/TN: CSD C7 ({{db-author}}) 17:57, ngày 12 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 135. Paul Walter Hauser: CSD C2 ({{db-test}}) 04:04, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 136. Cruella de Vil (nhân vật): CSD C2 ({{db-test}}) 04:08, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 137. PLL: CSD C2 ({{db-test}}) 04:17, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 138. Vật lí đại cương: CSD C2 ({{db-test}}) 05:53, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 139. Trợ giúp:Chỗ thử: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 12:10, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 140. Cô giáo tâm: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 13:13, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 141. Thành viên:Nguyenductien97/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 14:18, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 142. Thành viên:Hodu2202/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 14:18, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 143. Thành viên:Onmeeting/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 14:19, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 144. Thành viên:Hd00842/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 14:19, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 145. Thần Sét: CSD C9 ({{db-advert}}) 14:43, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 146. Neutrino electron: CSD C2 ({{db-test}}) 15:34, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 147. Thảo luận Thành viên:Tingamehot: CSD C9 ({{db-advert}}) 16:01, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 148. Nguyễn Ngọc Minh: CSD C2 ({{db-test}}) 16:30, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 149. Huy Channel: CSD C9 ({{db-advert}}) 20:32, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 150. Thảo luận:Huy Channel: CSD C8 ({{db-notexists}}) 21:55, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 151. Thảo luận Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/K/Khanh228: CSD C7 ({{db-author}}) 21:58, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 152. Trường Úc: CSD C2 ({{db-test}}) 08:12, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 153. Thành viên:Xosophattien/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 08:28, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 154. Trực tiếp Kqxs: CSD C9 ({{db-advert}}) 08:30, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 155. Danh sách các bàn thắng quốc tế được ghi bởi Cristiano Ronaldo: CSD C2 ({{db-test}}) 09:09, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 156. Nathan Lee: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 09:58, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 157. Thành viên:Anhphuongnn: CSD C9 ({{db-advert}}) 11:18, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 158. Roblox studio: CSD C2 ({{db-test}}) 11:25, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 159. Những ngôi sao xa xôi: CSD C2 ({{db-test}}) 13:27, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 160. Speedrun: CSD C2 ({{db-test}}) 14:18, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 161. Tập tin:Misthy95.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Cà Phê Phố (thảo luận · đóng góp) 14:55, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 162. Free!: CSD C2 ({{db-test}}) 15:00, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 163. WJMK (nhóm nhạc): CSD C2 ({{db-test}}) 01:38, ngày 15 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 164. Luda: CSD C2 ({{db-test}}) 02:30, ngày 15 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 165. Thảo luận Thành viên:2001:EE0:4392:EF80:2C6B:35A5:642C:4408: CSD C8 ({{db-notexists}}) 03:38, ngày 15 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 166. Việt Cường (biên tập viên): CSD C4 ({{db-repost}}); thông tin bổ sung: {C4 xfd: Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Việt Cường (biên tập viên)} 04:34, ngày 15 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 167. Quy trình thi công nội thất chung cư đúng chuẩn 2021 tại GAXA: CSD C2 ({{db-test}}) 04:38, ngày 15 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 168. Sân vận động Pierre-Mauroy: CSD C2 ({{db-test}}) 05:56, ngày 15 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 169. Quark-gluon plasma: CSD C2 ({{db-test}}) 06:02, ngày 15 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 170. Thành viên:Hnnews: CSD C9 ({{db-advert}}) 06:03, ngày 15 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 171. Ali Daei: CSD C2 ({{db-test}}) 06:17, ngày 15 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 172. Trang tấn công này: CSD C11 ({{db-attack}}) 11:14, ngày 15 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 173. Jesse Carmicheal: CSD C2 ({{db-test}}) 11:43, ngày 15 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 174. Thảo luận Thành viên:2405:9800:BA20:CFD:D1FF:C1D2:4DC6:493C: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 12:06, ngày 15 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 175. Seo Ji-yeon: CSD C2 ({{db-test}}) 12:09, ngày 15 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 176. Preeyakarn Jaikanta: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 12:09, ngày 15 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 177. Thành viên:2405:9800:BA20:CFD:D1FF:C1D2:4DC6:493C: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 12:11, ngày 15 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 178. Thành viên:Topkinhdoanh/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 12:33, ngày 15 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 179. Thành viên:Topkinhdoanh/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 15:31, ngày 15 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 180. Thành viên:Topkinhdoanh/7 Vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam: CSD C9 ({{db-advert}}) 18:30, ngày 15 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 181. Tập tin:Thực tập sinh Mã Gia Kỳ .jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}) 20:23, ngày 15 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 182. Thảo luận Thành viên:2402:800:6139:A352:B1:1437:E490:5657: CSD C2 ({{db-test}}) 20:39, ngày 15 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 183. Thảo luận Thành viên:Caosinsu: CSD C9 ({{db-advert}}) 22:41, ngày 15 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 184. Hà Ngọc Hân: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 23:08, ngày 15 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 185. Hà Ngọc Hân: CSD C2 ({{db-test}}) 00:01, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 186. Thành viên:String Ha: CSD C9 ({{db-advert}}) 01:33, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 187. Wikipedia:String Ha: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 01:47, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 188. Samsung NX300: CSD C9 ({{db-advert}}) 02:17, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 189. Samsung notes: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 16:03, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 190. Thành viên:Nd1202/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 16:06, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 191. Thành viên:2001:EE0:54DC:FE50:458E:8143:940C:580C: CSD C8 ({{db-notexists}}) 16:30, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 192. Minh 9 ngón: CSD ĐH3 ({{db-doihuonglienkhonggian}}) 17:08, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 193. Hoàng Thúc Hào: CSD C4 ({{db-repost}}); thông tin bổ sung: {C4 xfd: Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Hoàng Thúc Hào} 17:24, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 194. Cái nhìn (Look): CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 21:35, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 195. Bản mẫu:TC/Nội dung chọn lọc: CSD C7 ({{db-author}}) 22:11, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 196. Bản mẫu:TC/Nội dung chọn lọc/Tìm hiểu về mười hai con giáp: CSD C6 ({{db-technical}}) 22:12, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 197. Bản mẫu:TC/Sách chọn lọc: CSD C7 ({{db-author}}) 22:13, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 198. Bản mẫu:TC/Nội dung chọn lọc/Trẻ em:Măm măm: CSD C7 ({{db-author}}) 22:14, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 199. Bản mẫu:TC/Sách trẻ em chọn lọc: CSD C7 ({{db-author}}) 22:15, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 200. Bản mẫu:TC/Nội dung chọn lọc/Nấu ăn:Trứng ốp la: CSD C7 ({{db-author}}) 22:15, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 201. Bản mẫu:TC/Công thức nấu ăn chọn lọc: CSD C7 ({{db-author}}) 22:15, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 202. Yardthip Rajpal: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 09:31, ngày 17 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 203. RT-2PM Topol: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 09:35, ngày 17 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 204. Thảo luận Thành viên:Duonghk: CSD C9 ({{db-advert}}) 10:10, ngày 17 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 205. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/Bản mẫu:TC/Dự án khác: CSD C7 ({{db-author}}) 11:02, ngày 17 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 206. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/Bản mẫu:TC/Công thức nấu ăn chọn lọc: CSD C7 ({{db-author}}) 11:02, ngày 17 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 207. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/Bản mẫu:TC/Nội dung chọn lọc/Nấu ăn:Trứng ốp la: CSD C7 ({{db-author}}) 11:02, ngày 17 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 208. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/Bản mẫu:TC/Sách trẻ em chọn lọc: CSD C7 ({{db-author}}) 11:02, ngày 17 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 209. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/Bản mẫu:TC/Nội dung chọn lọc/Trẻ em:Măm măm: CSD C7 ({{db-author}}) 11:02, ngày 17 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 210. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/Bản mẫu:TC/Nội dung chọn lọc/Tìm hiểu về mười hai con giáp: CSD C7 ({{db-author}}) 11:02, ngày 17 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 211. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/Bản mẫu:TC/Nội dung chọn lọc: CSD C7 ({{db-author}}) 11:02, ngày 17 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 212. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/Bản mẫu:TC: CSD C7 ({{db-author}}) 11:03, ngày 17 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 213. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/Bản mẫu:TC/Sách chọn lọc: CSD C7 ({{db-author}}) 11:03, ngày 17 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 214. Năm Xác tín TULIP: CSD C2 ({{db-test}}) 11:11, ngày 17 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 215. Takumi-kun Series: CSD C2 ({{db-test}}) 11:38, ngày 17 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 216. Chùa Giám: CSD C2 ({{db-test}}) 12:36, ngày 17 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 217. Hân Hà: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 13:13, ngày 17 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 218. SIE Santa Monica Studio: CSD C2 ({{db-test}}) 13:29, ngày 17 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 219. Thành viên:Caosinsu: CSD C9 ({{db-advert}}) 13:51, ngày 17 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 220. Future Windows after Windows 10: CSD C12 ({{db-foreign}}) 14:29, ngày 17 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 221. Sứ đoàn Macartney: CSD ĐH3 ({{db-doihuonglienkhonggian}}) 16:21, ngày 17 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 222. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/Thông tin quốc gia: CSD C7 ({{db-author}}) 16:53, ngày 17 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 223. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/Bản mẫu:TC/Đầu trang: CSD C7 ({{db-author}}) 16:53, ngày 17 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 224. Thành viên:Daiphatcorporation: CSD C9 ({{db-advert}}) 17:55, ngày 17 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 225. Tất Văn Quân: CSD C2 ({{db-test}}) 17:57, ngày 17 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 226. Thảo luận Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/Thử nghiệm: CSD C7 ({{db-author}}) 20:46, ngày 17 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 227. Thảo luận Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/Thử nghiệm: CSD C2 ({{db-test}}) 22:46, ngày 17 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 228. Kevin McCallister: CSD C2 ({{db-test}}) 02:51, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 229. Đây là Nguyễn Trường Sơn: CSD C2 ({{db-test}}) 02:59, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 230. Heuristic (khoa học máy tính): CSD C2 ({{db-test}}) 03:12, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 231. Trần Hải Châu: CSD C2 ({{db-test}}) 11:09, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 232. Kevin McCallister: CSD C4 ({{db-repost}}) 11:18, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 233. Kevin McCallister: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 11:29, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 234. Lê Phạm: CSD C9 ({{db-advert}}) 11:32, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 235. Chế Nguyễn Quỳnh Châu: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 11:41, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 236. Thành viên:2402:800:61C7:D266:CC74:3E01:8DEF:9DCC: CSD C8 ({{db-notexists}}) 13:30, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 237. Thành viên:2405:4802:195:2970:25FE:BBA7:D25F:6D64: CSD C8 ({{db-notexists}}) 13:50, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 238. WJSN The Black: CSD C2 ({{db-test}}) 14:09, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 239. Đại học Far Eastern: CSD C2 ({{db-test}}) 16:09, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 240. Kiryu Coco: CSD C2 ({{db-test}}) 16:59, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 241. Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới: CSD C9 ({{db-advert}}) 17:22, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 242. Thành viên:2001:EE0:4FC8:5000:7554:A10B:AE0B:1084: CSD C8 ({{db-notexists}}) 18:22, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 243. Vũ văn lưu: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 20:50, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 244. Nguyễn Mỹ Phụng: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 20:51, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 245. English alphabet: CSD C2 ({{db-test}}) 00:50, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 246. Jl: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 01:39, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 247. Trạng nguyên cổ đường: CSD C2 ({{db-test}}) 01:54, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 248. ILan: CSD C2 ({{db-test}}) 02:21, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 249. IFootball: CSD C2 ({{db-test}}) 02:25, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 250. IVietnam: CSD C2 ({{db-test}}) 02:26, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 251. Samsung Notes: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 03:40, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 252. Phong Thân Tế Luân: CSD C2 ({{db-test}}) 03:50, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 253. Phúc Long An: CSD C2 ({{db-test}}) 03:50, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 254. Kevin McCallister: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 03:51, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 255. Học tiếng anh tốt nhất: CSD C9 ({{db-advert}}) 04:08, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 256. Atonio: CSD C2 ({{db-test}}) 11:46, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 257. Võ Lê Vy: CSD C4 ({{db-repost}}) 12:52, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 258. Thành viên:Leehool: CSD C9 ({{db-advert}}) 12:57, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 259. Thành viên:2001:EE0:4F00:DCD0:C9BD:726A:33AF:AC6E/Nháp: CSD C8 ({{db-notexists}}) 14:00, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 260. Lương Thiện Quốc Khánh: CSD C2 ({{db-test}}) 14:02, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 261. Thảo luận:Chuẩn cơm mẹ nấu: CSD C8 ({{db-notexists}}) 15:19, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 262. Himuro Saeko: CSD C2 ({{db-test}}) 15:36, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 263. Chỉ may: CSD C2 ({{db-test}}) 18:06, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 264. Thảo luận Wikipedia:Sách hướng dẫn/Chú thích nguồn gốc: CSD C2 ({{db-test}}) 02:45, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 265. Thảo luận:PrestaShop: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 02:48, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 266. Thành viên:Thanh Thảo 97: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 02:58, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 267. Thành viên:Mainguyen1512: CSD C9 ({{db-advert}}) 04:24, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 268. Tống Ngọc Nghĩa: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 04:38, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 269. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/Bản mẫu:Mã màu: CSD C7 ({{db-author}}) 05:01, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 270. Thành viên:Gico.vn: CSD C9 ({{db-advert}}) 06:40, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 271. Thảo luận Thành viên:Gico.vn: CSD C6 ({{db-technical}}) 06:41, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 272. Nihongashi: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:18, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 273. Dương Đạt: CSD C2 ({{db-test}}) 07:18, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 274. Kiệt sức do nóng: CSD C2 ({{db-test}}) 07:28, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 275. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/Bảng biểu: CSD C7 ({{db-author}}) 07:45, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 276. Phòng khám đa khoa 52 nguyễn trãi: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:46, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 277. Mô đun:Articles for deletion: CSD C7 ({{db-author}}) 09:19, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 278. Stephanie Beatriz: CSD C2 ({{db-test}}) 10:12, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 279. Đỗ Văn Yên: CSD C2 ({{db-test}}) 10:13, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 280. Thành viên:KinGaming: CSD C9 ({{db-advert}}) 14:58, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 281. Thành viên:Thích Thuyết Tự Cung: CSD C9 ({{db-advert}}) 15:52, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 282. Thành viên:Longdt.segu/thử: CSD C9 ({{db-advert}}) 16:00, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 283. Thành viên:Longdt.segu: CSD C9 ({{db-advert}}) 16:01, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 284. Thành viên:NguyenChelsea2902/Nháp: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 16:06, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 285. Thảo luận Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Dinh điền Cái Sắn: CSD C2 ({{db-test}}) 19:19, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 286. Kiến hoa võ thành đông: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 21:04, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 287. Wikipedia:Cẩm nang văn phong (tiểu sử): CSD C2 ({{db-test}}) 23:52, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 288. Thành viên:Xedapdiencuvietcuong/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 03:12, ngày 21 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 289. Thần trùng: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 03:14, ngày 21 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 290. Yukino shita: CSD C9 ({{db-advert}}) 04:03, ngày 21 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 291. Thành viên:Timdaythay/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 04:17, ngày 21 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 292. Lê Sĩ Nhật Minh: CSD C2 ({{db-test}}) 04:23, ngày 21 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 293. Thành viên:Timdaythay: CSD C9 ({{db-advert}}) 04:23, ngày 21 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 294. Thảo luận:Giáo sư Nguyễn Văn Sâm: CSD C8 ({{db-notexists}}) 05:02, ngày 21 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 295. Wikipedia:Tẩy bộ nhớ đệm: CSD C2 ({{db-test}}) 11:39, ngày 21 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 296. Nathan Lee: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 12:23, ngày 21 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 297. Vòng loại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2020: CSD C2 ({{db-test}}) 12:23, ngày 21 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 298. Sichuan airline flight 8633: CSD C2 ({{db-test}}) 15:08, ngày 21 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 299. Thảo luận:Dương Võ Tấn Phát: CSD C2 ({{db-test}}) 15:31, ngày 21 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 300. Dương Võ Tấn Phát: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 15:42, ngày 21 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 301. Thành viên:Xuanhaitelecom: CSD C9 ({{db-advert}}) 17:10, ngày 21 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 302. Thành viên:Phamhung247: CSD C9 ({{db-advert}}) 00:44, ngày 22 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 303. Thảo luận Thành viên:Phamhung247: CSD C9 ({{db-advert}}) 00:44, ngày 22 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 304. Bản mẫu:User in the United States: CSD C7 ({{db-author}}) 01:38, ngày 22 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 305. Tập tin:HoXuanHung01.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Phi Báo (thảo luận · đóng góp) 01:47, ngày 22 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 306. Tập tin:190427 Seola WJ Station.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Gnouhiam (thảo luận · đóng góp) 01:48, ngày 22 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 307. Tập tin:Mortal kombat vietnamese poster.jpeg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Exit 112 2.0 (thảo luận · đóng góp) 01:52, ngày 22 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 308. National airlines flight 102: CSD C2 ({{db-test}}) 02:12, ngày 22 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 309. CIP GROUP: CSD C2 ({{db-test}}) 02:18, ngày 22 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 310. Lạ lắm à nha: CSD C2 ({{db-test}}) 02:28, ngày 22 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 311. Các nền kinh tế chuyển đổi: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 03:12, ngày 22 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 312. Thành viên:Hrchannels: CSD C9 ({{db-advert}}) 03:13, ngày 22 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 313. Thành viên:FengShui99/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 03:41, ngày 22 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 314. Kunya Leenuttapong: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 05:02, ngày 22 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 315. Kệ siêu thị: CSD C2 ({{db-test}}) 05:03, ngày 22 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 316. Đỗ Khanh: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: [dovanhieu.com/2020/01/gioi-thieu-khai-quat-ve-dong-ho-o-au.html]} 05:31, ngày 22 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 317. Tăng Phúc: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 06:14, ngày 22 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 318. Tico Travel: CSD C9 ({{db-advert}}) 08:33, ngày 22 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 319. Thuế thu nhập cá nhân: CSD C2 ({{db-test}}) 17:16, ngày 22 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 320. 9/F, MW Tower, No. 111 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 17:22, ngày 22 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 321. Thierry Ly Butler: CSD C9 ({{db-advert}}) 17:22, ngày 22 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 322. Thảo luận:Thierry Ly Butler: CSD C9 ({{db-advert}}) 17:22, ngày 22 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 323. Thảo luận:Lạ lắm à nha: CSD C8 ({{db-notexists}}) 17:27, ngày 22 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 324. Triệu Văn Duy Khương: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 18:06, ngày 22 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 325. Thành viên:123.28.90.222: CSD C8 ({{db-notexists}}) 18:36, ngày 22 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 326. Thành viên:27.68.87.44: CSD C8 ({{db-notexists}}) 23:54, ngày 22 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 327. Wikipedia:THIERRY LY BUTLER: CSD C9 ({{db-advert}}) 02:08, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 328. Thành viên:Lythaithien/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 02:11, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 329. Âm đạo giả: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 03:10, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 330. Thành viên:Lythaithien: CSD C9 ({{db-advert}}) 03:32, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 331. Đẹp (tạp chí): CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 04:39, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 332. Tạp chí Đẹp: CSD C8 ({{db-notexists}}) 04:40, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 333. Tập tin:Cshlsmpmvd.jpeg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Trietdo (thảo luận · đóng góp) 04:42, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 334. BYD F0: CSD C2 ({{db-test}}) 06:08, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 335. Thuỷ kinh chú: CSD C2 ({{db-test}}) 07:16, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 336. Âm xát vòm - vòm mềm vô thanh: CSD C2 ({{db-test}}) 07:47, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 337. Thảo luận Thành viên:Kimsa casino: CSD C9 ({{db-advert}}) 08:16, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 338. Thể loại:ST24: CSD TL1 ({{db-theloaitrong}}) 08:20, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 339. Kiến hoa võ thành đông: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 21:04, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 340. Tập tin:High School Fleet poster.jpg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Mora Rino (thảo luận · đóng góp) 21:16, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 341. Tập tin:Zombieland Saga keyvisual.jpg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Mora Rino (thảo luận · đóng góp) 21:16, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 342. Tập tin:Ngam-nhung-hinh-anh-dep-cua-hoa-hau-hoan-vu-2015.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Dannhuyhh (thảo luận · đóng góp) 21:18, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 343. Tập tin:Phung Vuong Cover.jpeg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Minhpv.lqdtu (thảo luận · đóng góp) 21:18, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 344. Tập tin:Paraguay1 Fotor Collage.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Dannhuyhh (thảo luận · đóng góp) 21:20, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 345. Tập tin:Hoahauhoan1965.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Dannhuyhh (thảo luận · đóng góp) 21:20, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 346. Tập tin:Hoa-hau-hoan-vu-2018.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Dannhuyhh (thảo luận · đóng góp) 21:20, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 347. Tập tin:Hoa-hau-hoan-vu-2017.jpeg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Dannhuyhh (thảo luận · đóng góp) 21:20, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 348. Tập tin:Hoa-hau-hoa-binh 600x0.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Dannhuyhh (thảo luận · đóng góp) 21:21, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 349. Tập tin:Hoa hau Hoa binh Quoc te 2020.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Dannhuyhh (thảo luận · đóng góp) 21:21, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 350. Tập tin:Hoa hau Hoa binh Quoc te .jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Dannhuyhh (thảo luận · đóng góp) 21:21, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 351. Tập tin:Hhhv2013.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Dannhuyhh (thảo luận · đóng góp) 21:21, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 352. Tập tin:Hhhv 2016.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Dannhuyhh (thảo luận · đóng góp) 21:21, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 353. Thể loại:Hình không rõ tình trạng bản quyền vào ngày 2020-11-10: CSD TL1 ({{db-theloaitrong}}) 21:35, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 354. Thể loại:Hình không rõ tình trạng bản quyền vào ngày 2020-11-13: CSD TL1 ({{db-theloaitrong}}) 21:35, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 355. Thể loại:Hình không rõ tình trạng bản quyền vào ngày 2020-11-15: CSD TL1 ({{db-theloaitrong}}) 21:35, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 356. Thể loại:Hình không rõ tình trạng bản quyền vào ngày 2020-11-16: CSD TL1 ({{db-theloaitrong}}) 21:35, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 357. Thể loại:Hình không rõ tình trạng bản quyền vào ngày 2020-11-17: CSD TL1 ({{db-theloaitrong}}) 21:35, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 358. Thể loại:Hình không rõ tình trạng bản quyền vào ngày 2020-11-18: CSD TL1 ({{db-theloaitrong}}) 21:35, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 359. Thể loại:Hình không rõ tình trạng bản quyền vào ngày 2020-11-19: CSD TL1 ({{db-theloaitrong}}) 21:35, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 360. Thể loại:Hình không rõ tình trạng bản quyền vào ngày 2020-11-21: CSD TL1 ({{db-theloaitrong}}) 21:35, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 361. Thể loại:Hình không rõ tình trạng bản quyền vào ngày 2020-11-25: CSD TL1 ({{db-theloaitrong}}) 21:35, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 362. Thể loại:Hình không rõ tình trạng bản quyền vào ngày 2020-11-29: CSD TL1 ({{db-theloaitrong}}) 21:35, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 363. Thể loại:Hình không rõ tình trạng bản quyền vào ngày 2020-11-30: CSD TL1 ({{db-theloaitrong}}) 21:35, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 364. Phan Thị Thắng: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: nhadautu.vn/chan-dung-pho-chu-tich-ubnd-tphcm-phan-thi-thang-d46085.html} 07:19, ngày 24 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 365. Hồ Văn Sơn: CSD C2 ({{db-test}}) 07:48, ngày 24 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 366. Thành viên:Kin Kin Viet Nam/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:48, ngày 24 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 367. Tiểu sử Võ Thành Đông: CSD C2 ({{db-test}}) 07:53, ngày 24 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 368. Trần Nghi (Nhà giáo Nhân dân): CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: vnu.edu.vn/home/?C1635/N2336/NGND.-GS.TS-Tran-Nghi,-Pho-Hieu-truong-Truong-dHKHTN.htm} 07:55, ngày 24 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 369. Thảo luận:Hoàng Sơn Việt: CSD C8 ({{db-notexists}}) 08:14, ngày 24 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 370. Thảo luận:Binancians: CSD C8 ({{db-notexists}}) 08:15, ngày 24 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 371. Order of Merit (Portugal): CSD C2 ({{db-test}}) 09:50, ngày 24 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 372. Order of Prince Henry: CSD C2 ({{db-test}}) 09:52, ngày 24 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 373. Trạm không gian Thiên Cung: CSD C2 ({{db-test}}) 09:55, ngày 24 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 374. 3 RACHA: CSD C2 ({{db-test}}) 09:57, ngày 24 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 375. Brave Brothers: CSD C2 ({{db-test}}) 12:43, ngày 24 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 376. Cái sân gạch: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 17:08, ngày 24 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 377. Thảo luận:Phượng Hoàng Marco: CSD C8 ({{db-notexists}}) 17:10, ngày 24 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 378. Uchiha Sasuke: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: gamek.vn/boruto-cha-de-cua-naruto-tro-lai-ngay-lap-tuc-sasake-bi-dim-hang-the-tham-2020122010530017.chn} 17:15, ngày 24 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 379. The one piano: CSD C9 ({{db-advert}}) 17:23, ngày 24 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 380. Phạm Ngọc Phương Anh: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: [www.yan.vn/pham-ngoc-phuong-anh-thong-tin-a-hau-1-hoa-hau-viet-nam-2020-249226.html]} 17:29, ngày 24 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 381. Tập tin:Windows-11-officialimage-microsoft-com.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}) 18:24, ngày 24 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 382. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/Bản mẫu:Featured articles: CSD C7 ({{db-author}}) 19:59, ngày 24 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 383. Shot (rapper): CSD C3 ({{db-vandalism}}) 21:23, ngày 24 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 384. Dấu căn: CSD C2 ({{db-test}}) 01:10, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 385. Kevin McCallister: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 01:11, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 386. Thảo luận:Akauto: CSD C9 ({{db-advert}}) 01:59, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 387. Kitana (Mortal Kombat): CSD C2 ({{db-test}}) 02:17, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 388. Nghiên cứu quan sát: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 03:07, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 389. Tang Talkh-e Do: CSD C2 ({{db-test}}) 03:10, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 390. Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Tang Talkh-e Do: CSD C2 ({{db-test}}) 03:13, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 391. Abdollahabad-e Do: CSD C2 ({{db-test}}) 03:13, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 392. Kalian-e Olya: CSD C2 ({{db-test}}) 03:13, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 393. Qaleh Tork-e Olya: CSD C2 ({{db-test}}) 03:14, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 394. Thảo luận Thành viên:Minhanauto: CSD C9 ({{db-advert}}) 03:14, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 395. Thảo luận:Tang Talkh-e Do: CSD C8 ({{db-notexists}}) 03:14, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 396. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/1: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 03:17, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 397. Chakan, Iran: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 03:24, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 398. Leonard Harrison State Park: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 03:28, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 399. Nguyễn Đình Nhơn: CSD C2 ({{db-test}}) 03:57, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 400. Thành viên:Ân IT Pro 2021/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 04:52, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 401. Tập tin:Dung dịch vệ sinh nam S Men.jpg (log): CSD C9 ({{db-advert}}) 04:56, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 402. Tập tin:Dung-dich-ve-sinh-phu-nu-lady-an-toan-voi-suc-khoe.jpg (log): CSD C9 ({{db-advert}}) 04:56, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 403. Tập tin:Siro-hibaby-an-toan-voi-suc-khoe.jpg (log): CSD C9 ({{db-advert}}) 04:56, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 404. Tập tin:Tinh-bo-hoan-an-toan-voi-suc-khoe.jpg (log): CSD C9 ({{db-advert}}) 04:56, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 405. Tập tin:Vien-uong-hong-to-nu-an-toan-voi-suc-khoe.jpg (log): CSD C9 ({{db-advert}}) 04:56, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 406. Tập tin:Hong-dan-khop-an-toan-voi-suc-khoe.jpg (log): CSD C9 ({{db-advert}}) 04:57, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 407. Tập tin:Logo-an-toan-voi-suc-khoe.jpg (log): CSD C9 ({{db-advert}}) 04:57, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 408. Tập tin:Logo antoanvoisuckhoe-02.jpg (log): CSD C9 ({{db-advert}}) 04:57, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 409. Thành viên:Longyang/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 05:06, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 410. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/QuickEdit.js: CSD C7 ({{db-author}}) 05:26, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 411. Thảo luận Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/C/Caodienducnhuan: CSD C7 ({{db-author}}) 05:48, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 412. Thành viên:Goldbell Equipment/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:15, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 413. Goldbell: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:15, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 414. Kenshi (Mortal Kombat): CSD C2 ({{db-test}}) 07:15, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 415. Nightwolf: CSD C2 ({{db-test}}) 07:15, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 416. Thành viên:Minhkhanhcsogo/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:16, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 417. Thành viên:Goldbell Equipment: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:16, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 418. World Of Programmers: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:35, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 419. Thành viên:Hoangdamentertainment/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:42, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 420. Thành viên:Hoangdamentertainment: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:52, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 421. Danh sách các tính năng bị loại bỏ trên Windows 11: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: microsoft.com/vi-vn/windows/windows-11-specifications} 07:53, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 422. Thành viên:Tuantai4408: CSD C9 ({{db-advert}}) 08:17, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 423. Thành viên:THUONGNDINH: CSD C9 ({{db-advert}}) 09:21, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 424. Cái tôi (triết học): {{db-reason}}; thông tin bổ sung: {Custom rationale: Không thể đổi hướng ngược về trang định hướng}; đã thông báo Newone (thảo luận · đóng góp) 09:35, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 425. Thể loại:Trang thành viên và trang thảo luận thành viên bị nửa khóa: CSD TL1 ({{db-theloaitrong}}) 09:54, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 426. BEO Entertainmnent: CSD C9 ({{db-advert}}) 23:16, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 427. Bảo Châu Công chúa: CSD C2 ({{db-test}}) 23:19, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 428. Thiên Chân Công chúa: CSD C2 ({{db-test}}) 23:20, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 429. Kiến Hoa Võ Thành Đông: CSD C2 ({{db-test}}) 23:20, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 430. Bảo Ân Quốc mẫu: CSD C2 ({{db-test}}) 23:20, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 431. Thuận Đức Vương: CSD C2 ({{db-test}}) 23:21, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 432. Nguyễn Bảo Ngọc: CSD C2 ({{db-test}}) 23:23, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 433. Hồ sơ cá sấu: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 23:35, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 434. Hồ sơ cá sấu: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 23:36, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 435. Kevin McCallister: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 01:22, ngày 26 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 436. TSUKUYOMI VN: CSD C2 ({{db-test}}) 01:56, ngày 26 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 437. Thuyết tha sinh: CSD C2 ({{db-test}}) 02:05, ngày 26 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 438. Kim Sơn (Huế): CSD C2 ({{db-test}}) 02:15, ngày 26 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 439. Huy Hiệu Hoa Sen: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: giadinhphattu.vn/Tu-hoc-Huan-luyen/y-nghia-huy-hieu-hoa-sen-gia-dinh-phat-tu-bac-tung-bay-2842.html} 02:16, ngày 26 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 440. Thành viên:Edxgps/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 03:19, ngày 26 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 441. Wikipedia:Danh sách điện thư: CSD C2 ({{db-test}}) 03:20, ngày 26 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 442. Thảo luận Thành viên:Edxgps/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 03:27, ngày 26 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 443. Thành viên:Edxgps: CSD C9 ({{db-advert}}) 03:56, ngày 26 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 444. Xmagic: CSD C9 ({{db-advert}}) 04:36, ngày 26 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 445. Công chúa An Quốc: CSD C2 ({{db-test}}) 04:50, ngày 26 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 446. Chủng sinh: CSD C2 ({{db-test}}) 07:01, ngày 26 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 447. Ngôn ngữ của Đối xứng: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 07:10, ngày 26 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 448. Ngôn ngữ của Đối xứng: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 07:14, ngày 26 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 449. Thành viên:Grand Nutrituon: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:21, ngày 26 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 450. Thành viên:AHV Group: CSD C9 ({{db-advert}}) 09:04, ngày 26 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 451. Thông tin về cốm trí não: CSD C9 ({{db-advert}}) 10:00, ngày 26 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 452. Những thông tin về cốm trí não: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 10:22, ngày 26 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 453. Không có gì quý hơn độc lập, tự do: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: tanthanh.tanphu.hochiminhcity.gov.vn/hoat-dong-dang/chan-ly-khong-co-gi-quy-hon-doc-lap-tu-do-trong-di-san-tu-tuong-ho-chi-minh-voi-cmobile699-3977.aspx} 10:27, ngày 26 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 454. Thành viên:Xanhcraft: CSD C9 ({{db-advert}}) 10:38, ngày 26 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 455. Báo Kiên Giang: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 11:46, ngày 26 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 456. Jötunn: CSD C2 ({{db-test}}) 11:49, ngày 26 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 457. Nguyễn Khải Hoàn: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 20:20, ngày 26 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 458. Dekalog: CSD C2 ({{db-test}}) 00:11, ngày 27 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 459. Những biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi ở THCS: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 01:24, ngày 27 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 460. Qti: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 01:24, ngày 27 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 461. 0001: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 01:24, ngày 27 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 462. 0002: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 01:25, ngày 27 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 463. 0003: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 01:25, ngày 27 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 464. 001000000000000000: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 01:25, ngày 27 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 465. Những biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi ở THpt: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 01:35, ngày 27 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 466. Thúy Diễm: CSD C2 ({{db-test}}) 01:40, ngày 27 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 467. 👑☯️🎶: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 02:28, ngày 27 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 468. Tập tin:Phương Khánh, Miss Earth 2018.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}) 02:48, ngày 27 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 469. Đẹp (tạp chí): CSD C9 ({{db-advert}}) 02:57, ngày 27 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 470. Kevin McCallister: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 03:14, ngày 27 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 471. Kevin McCallister: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 02:25, ngày 30 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 472. Thảo luận Thành viên:Đạt Nhé: CSD C9 ({{db-advert}}) 03:19, ngày 30 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 473. Thành viên:Đạt Nhé: CSD C9 ({{db-advert}}) 03:22, ngày 30 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 474. Lịch Ấn Độ giáo: CSD C13 ({{db-copyvio}}) 03:24, ngày 30 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 475. Thành viên:Vạn Phúc Care: CSD C9 ({{db-advert}}) 03:36, ngày 30 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 476. Thợ kim hoàng: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 05:20, ngày 30 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 477. Nguyễn Đức Hiển: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 06:07, ngày 30 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 478. FIFA World Championship: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 06:56, ngày 30 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 479. Han sara: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: [music.quehuong.org/bio.php?ID=469]} 10:26, ngày 30 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 480. Cormac McLaggen: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 10:33, ngày 30 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 481. Lee Jordan: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 10:33, ngày 30 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 482. Alicia Spinnet: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 10:34, ngày 30 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 483. Angelina Johnson: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 10:38, ngày 30 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 484. Thôn Lô 13, Xã Dray Bhang, Huyện Cư Kuin, Đăk Lăk: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 14:11, ngày 30 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 485. Văn hóa hacker: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 16:16, ngày 30 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 486. Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Kasia Babis: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 17:13, ngày 30 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 487. Cây trầu không: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 18:27, ngày 30 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 488. Brockhaus: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 18:27, ngày 30 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 489. Thành viên:Longgoct123: CSD C9 ({{db-advert}}) 21:01, ngày 30 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 490. Unstable.vn: CSD C9 ({{db-advert}}) 21:01, ngày 30 tháng 6 năm 2021 (UTC)

July 2021Sửa đổi

 1. Sự tích Hang Pác Bó: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 03:55, ngày 1 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 2. Buggy: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 04:13, ngày 1 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 3. Liễu Truyền Chí: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 04:20, ngày 1 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 4. Tai Ương: CSD C13 ({{db-copyvio}}) 04:23, ngày 1 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 5. Thành viên:Chuanovn: CSD C9 ({{db-advert}}) 05:24, ngày 1 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 6. Isidore-Marie-Joseph Dumortier Đượm: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 05:48, ngày 1 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 7. Phương Oanh (Người mẫu): CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 05:50, ngày 1 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 8. Monkey D. Dragon: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 06:38, ngày 1 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 9. Sabo: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 06:38, ngày 1 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 10. Boa Hancock: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 06:38, ngày 1 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 11. Captain Kuro: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 06:40, ngày 1 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 12. Thành viên:2405:4800:52A7:3176:8426:981D:51E3:A984: CSD C8 ({{db-notexists}}) 08:10, ngày 1 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 13. Biện Kinh Mộng Hoa Đồ: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 08:42, ngày 1 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 14. Sự cố CSX 8888: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 09:00, ngày 1 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 15. Thảo luận:Lãnh đạo cao nhất của Việt Nam là người nắm giữ chức danh Tổng Bí thư lãnh đạo cao nhất về mặt chính trị và chức danh Bí thư Quân ủy Trung ương lãnh đạo tối cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam: CSD C8 ({{db-notexists}}) 09:26, ngày 1 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 16. Pin sơ cấp: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 09:27, ngày 1 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 17. Thành viên:Hongbang215: CSD C9 ({{db-advert}}) 09:34, ngày 1 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 18. Thực phẩm chức năng xương khớp: CSD C9 ({{db-advert}}) 09:35, ngày 1 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 19. Lười ba móng: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: thegioidongvat.co/luoi-ba-ngon} 11:22, ngày 1 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 20. Thảo luận Thành viên:Zain1234salih: CSD C9 ({{db-advert}}) 11:32, ngày 1 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 21. Trợ giúp:Trang đóng góp thành viên: CSD C9 ({{db-advert}}) 12:30, ngày 1 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 22. Thành viên:Cuacamau: CSD C9 ({{db-advert}}) 14:26, ngày 1 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 23. LIAMSIS: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 15:02, ngày 1 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 24. Pecy: CSD C9 ({{db-advert}}) 16:36, ngày 1 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 25. Máu thẩm: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 04:12, ngày 2 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 26. Tỉ lệ thức: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 04:19, ngày 2 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 27. Á khôi: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 04:23, ngày 2 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 28. Sự tích Hang Pác Bó: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 07:21, ngày 2 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 29. Taegi: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 07:21, ngày 2 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 30. Thảo luận Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/2021/07/02: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 10:57, ngày 2 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 31. Server Minecraft: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 11:06, ngày 2 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 32. Văn phòng Quân chủng: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 12:32, ngày 2 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 33. Thảo luận:Phòng marketing thuê ngoài: CSD C8 ({{db-notexists}}) 14:47, ngày 2 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 34. Tập tin:Eywvp9aVgAIjl9n.jpg (log): CSD C2 ({{db-test}}) 15:14, ngày 2 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 35. Anh hùng vũ trụ: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 16:33, ngày 2 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 36. Thảo luận:Y Kroc: CSD C8 ({{db-notexists}}) 08:32, ngày 3 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 37. Tập tin:Y KROC 3.jpg (log): CSD TT10 ({{db-badfiletype}}) 08:33, ngày 3 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 38. Tập tin:Y Kroc.JPG (log): CSD TT10 ({{db-badfiletype}}) 08:34, ngày 3 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 39. Tập tin:MY SIGNATURE.jpg (log): CSD TT10 ({{db-badfiletype}}) 08:34, ngày 3 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 40. Thảo luận Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/N/Nuocsoi: CSD TV1 ({{db-tvyeucauxoa}}) 11:49, ngày 3 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 41. Thảo luận:Bảng xếp hạng các quốc gia tại Hoa hậu Hoàn vũ: CSD C8 ({{db-notexists}}) 11:52, ngày 3 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 42. Bảng xếp hạng các quốc gia tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 11:52, ngày 3 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 43. Các giờ kinh Phụng vụ: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 16:22, ngày 3 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 44. Bí tích Hòa Giải: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 16:25, ngày 3 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 45. Thanh Toàn: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 16:29, ngày 3 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 46. Sửa Chữa Bếp Từ Tại Hà Nội: CSD C9 ({{db-advert}}) 17:10, ngày 3 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 47. Bảng xếp hạng các quốc gia tại Hoa hậu Quốc tế: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 20:43, ngày 3 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 48. Thảo luận Tập tin:Nguyễn Ngọc Hiếu.jpeg: CSD C8 ({{db-notexists}}) 08:13, ngày 4 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 49. Miền quê thức tỉnh: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 08:31, ngày 4 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 50. Thành viên:Trannam47/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 10:06, ngày 4 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 51. Phòng thương binh thuộc Chính trị Cục: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: baotanglichsu.vn/vi/Articles/3097/14761/ky-niem-66-nam-ngay-thuong-binh-liet-si-viet-nam-27-7-1947-27-7-2013.html} 14:10, ngày 4 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 52. Thảo luận:Tịnh Vương Nhất Tôn: CSD C8 ({{db-notexists}}) 14:13, ngày 4 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 53. Thành viên:Trannam47/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 14:27, ngày 4 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 54. Thiếu sư: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 16:28, ngày 4 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 55. Sự tích hang Pác Pó: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 17:00, ngày 4 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 56. Thành viên:Nguyễn Phùng Phong: CSD C9 ({{db-advert}}) 05:58, ngày 5 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 57. Nashid as-Salaam as-Sultani: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 06:33, ngày 5 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 58. Thuê chú hề: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:06, ngày 5 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 59. Thảo luận:Thuê chú hề: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:06, ngày 5 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 60. Thuật toán Viterbi: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 08:31, ngày 5 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 61. Danh sách các sao trong chòm sao Thất Nữ: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 14:08, ngày 5 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 62. Những nỗi sợ của con người: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: vinmec.com/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/suc-khoe-tong-quat/su-so-hai-la-gi/?link_type=related_posts} 16:47, ngày 5 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 63. HoloLens: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 06:36, ngày 6 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 64. Mùa hoa tìm lại: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 09:12, ngày 6 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 65. Thành viên:Phambatruong120893/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 11:03, ngày 6 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 66. Thành viên:TRẦN ĐỨC SÔNG/nháp: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: daidoanket.vn/ven-buc-man-bi-an-clb-tinh-nguoi-mang-mau-sac-ma-mi-giua-thu-do-556912.html} 12:24, ngày 6 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 67. Alanta, Georgia: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 12:32, ngày 6 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 68. Clb tình người: CSD C9 ({{db-advert}}) 12:37, ngày 6 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 69. Thảo luận:Clb tình người: CSD C8 ({{db-notexists}}) 12:42, ngày 6 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 70. Thành viên:SUCIDE SSS: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 12:44, ngày 6 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 71. Tô Khất Nhi: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: thanhnien.vn/giai-tri/phim/manh-ho-to-khat-nhi-311918.html} 13:20, ngày 6 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 72. Sai số chuẩn: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 13:39, ngày 6 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 73. Thẻ trắn: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: hanoimoi.com.vn/ban-in/Bong-da/713328/bong-da-se-xuat-hien-the-trang} 13:41, ngày 6 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 74. Trang tấn công này: CSD C11 ({{db-attack}}) 23:02, ngày 6 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 75. Nguyên tắc: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 23:04, ngày 6 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 76. Order of Merit (Portugal): CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 23:04, ngày 6 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 77. Ông Trời: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 23:06, ngày 6 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 78. Thành viên:Wendyru34b7/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 03:53, ngày 7 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 79. Tập tin:Phande .jpg (log): CSD C3 ({{db-vandalism}}) 04:27, ngày 7 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 80. S1mple: CSD C12 ({{db-foreign}}) 04:27, ngày 7 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 81. Hàn Uyển Lý Thị Tộc Phả: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 04:47, ngày 7 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 82. Thảo luận:Hàn Uyển Lý Thị Tộc Phả: CSD C8 ({{db-notexists}}) 04:54, ngày 7 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 83. Thảo luận:尚卿翰苑李氏: CSD C8 ({{db-notexists}}) 04:54, ngày 7 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 84. Thảo luận Thành viên:2001:EE0:41C1:D41D:3D:5B1B:A6AC:FCF0: CSD C8 ({{db-notexists}}) 05:00, ngày 7 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 85. Danh sách các bàn thắng quốc tế được ghi bởi Cristiano Ronaldo: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 05:03, ngày 7 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 86. Thảo luận Thành viên:Tonyvietnam/nháp: CSD C8 ({{db-notexists}}) 10:06, ngày 7 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 87. Thảo luận:Lê Trần Tuấn Kiệt: CSD C8 ({{db-notexists}}) 10:49, ngày 7 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 88. Nguyễn Việt Huy: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 10:52, ngày 7 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 89. Wikipedia:Thiên vị hệ thống: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 10:58, ngày 7 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 90. Thảo luận:Microsoft/doc: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 12:42, ngày 7 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 91. Thể loại:Bài viết được khởi tạo hoặc cải thiện trong Cuộc thi Ba Lan lần thứ III/1/Có lỗi dịch: CSD TL1 ({{db-theloaitrong}}) 12:50, ngày 7 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 92. Chiến khu miền Nam: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 13:56, ngày 7 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 93. Liệt sĩ: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 13:56, ngày 7 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 94. Mitsubishi Motors Việt Nam: CSD C9 ({{db-advert}}) 13:57, ngày 7 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 95. 2021 LINE TV Awards: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 14:03, ngày 7 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 96. Thể loại:Muối iodine: CSD TL2 ({{db-theloaisaiten}}) 14:43, ngày 7 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 97. Thảo luận Thể loại:Thị trường: CSD C8 ({{db-notexists}}) 14:48, ngày 7 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 98. Thảo luận:Khí Công Nghiệp: CSD C8 ({{db-notexists}}) 04:32, ngày 8 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 99. Thể loại:Bài viết cần đổi tên theo tiêu chuẩn mới: CSD TL2 ({{db-theloaisaiten}}) 05:20, ngày 8 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 100. Thành viên:DangXuanChinh: CSD C9 ({{db-advert}}) 05:23, ngày 8 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 101. Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT: CSD C9 ({{db-advert}}) 09:41, ngày 8 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 102. Wikipedia:Thảo luận/Tìm kiếm thông tin trên tikibook.com có chính xác không: CSD C10 ({{db-wrongarticlename}}) 09:56, ngày 8 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 103. Tys: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 10:31, ngày 8 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 104. Bản mẫu:Start date 2021-31-07: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 10:59, ngày 8 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 105. Cascadeur: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 12:37, ngày 8 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 106. Thảo luận Thành viên:Lqnhat2607/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 13:20, ngày 8 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 107. Hoa khôi Du lịch Việt Nam: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 16:26, ngày 8 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 108. TRẦN CẢNH HOÀN: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 16:30, ngày 8 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 109. Đa cấp tâm linh: CSD C9 ({{db-advert}}) 17:27, ngày 8 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 110. Đinh Kiều: {{db-reason}}; thông tin bổ sung: {Custom rationale: Theo Biểu quyết xoá bài/Đinh Kiều} 07:58, ngày 9 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 111. Nguyễn Hữu Lợt: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 08:35, ngày 9 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 112. Thành viên:Aodagentleman: CSD C9 ({{db-advert}}) 09:09, ngày 9 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 113. Thảo luận:Hoa khôi Du lịch Việt Nam: CSD C8 ({{db-notexists}}) 09:10, ngày 9 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 114. Bkhost: CSD C9 ({{db-advert}}) 09:16, ngày 9 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 115. SP:CA: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 09:40, ngày 9 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 116. Nghiêm Duy Ninh: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 10:22, ngày 9 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 117. Pranab Kr Nath: CSD C12 ({{db-foreign}}) 10:47, ngày 9 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 118. Thảo luận:Bkhost: CSD C8 ({{db-notexists}}) 12:25, ngày 9 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 119. Thảo luận:Vương Chí Nghĩa: CSD C8 ({{db-notexists}}) 13:01, ngày 9 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 120. Lục thông: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 13:02, ngày 9 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 121. Thảo luận:Nguyễn Sinh Thuyết: CSD C8 ({{db-notexists}}) 13:04, ngày 9 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 122. Thành viên:ChasLand.vn: CSD C9 ({{db-advert}}) 14:04, ngày 9 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 123. Bản mẫu:SHORTDESC:Wikipedia information page: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 14:18, ngày 9 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 124. Hàm có tính nhân: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 14:27, ngày 9 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 125. Miss Charm 2021: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 15:02, ngày 9 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 126. Thành viên:14.182.95.238: CSD C8 ({{db-notexists}}) 15:59, ngày 9 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 127. Trang tấn công này: CSD C11 ({{db-attack}}) 16:11, ngày 9 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 128. Rắn hổ lục: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 rationale: Rắn hổ lục Gaboon} 17:56, ngày 9 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 129. Kevin McCallister: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 05:03, ngày 10 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 130. Thành viên:Maycncrouter1325: CSD C9 ({{db-advert}}) 05:35, ngày 10 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 131. Archie Thompson: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 06:43, ngày 10 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 132. Thảo luận Thành viên:Maythammynet: CSD C9 ({{db-advert}}) 08:43, ngày 10 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 133. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/ToBottomButton: CSD TV1 ({{db-tvyeucauxoa}}) 09:53, ngày 10 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 134. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/ToBottomButton.js: CSD TV1 ({{db-tvyeucauxoa}}) 09:59, ngày 10 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 135. Thảo luận Thành viên:Federichh/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 10:12, ngày 10 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 136. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/ToBottomButton (BXLF).js: CSD TV1 ({{db-tvyeucauxoa}}) 10:16, ngày 10 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 137. Dongdanhhung: CSD C9 ({{db-advert}}) 12:57, ngày 10 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 138. Smarthomepro.vn/: CSD C9 ({{db-advert}}) 13:35, ngày 10 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 139. Bản mẫu:Spam: CSD ĐH2 ({{db-doihuonglap}}) 15:41, ngày 10 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 140. Thành viên:Tientrmi/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 17:30, ngày 10 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 141. Đa cấp tâm linh: CSD C9 ({{db-advert}}) 17:35, ngày 10 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 142. Thành viên:2603:8000:6500:7B5B:3CCD:D887:7A79:CE7: CSD C8 ({{db-notexists}}) 06:59, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 143. Thành viên:Monster2007: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 07:53, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 144. Thành viên:Nguyễn Hoàng Hiếu: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 07:53, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 145. Thảo luận:Trung học cơ sở Minh Khai: CSD C8 ({{db-notexists}}) 08:30, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 146. Bản mẫu:Báo cáo liên kết rác: CSD C7 ({{db-author}}) 09:06, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 147. Bản mẫu:Báo cáo liên kết rác/Đầu: CSD C8 ({{db-notexists}}) 09:07, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 148. Bản mẫu:Báo cáo liên kết rác/Thân 1: CSD C8 ({{db-notexists}}) 09:07, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 149. Bản mẫu:Báo cáo liên kết rác/Thân 2: CSD C8 ({{db-notexists}}) 09:07, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 150. Bản mẫu:Báo cáo liên kết rác/Kết: CSD C7 ({{db-author}}) 09:07, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 151. Bản mẫu:Sprp/h: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 09:08, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 152. Bản mẫu:Sprp/1: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 09:08, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 153. Bản mẫu:Sprp/2: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 09:08, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 154. Bản mẫu:Sprp/e: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 09:08, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 155. Phương Ngữ Noto: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 10:33, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 156. Thảo luận:Chi Chill: CSD C8 ({{db-notexists}}) 13:09, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 157. Trường tiểu học Cai Lậy: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 14:18, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 158. Diệp Đồng: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 15:30, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 159. Thành viên:Hist.hnue: CSD C9 ({{db-advert}}) 15:47, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 160. Diệp Đồng: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 15:47, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 161. Trần Húc (Ngự Câu vương): CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: thethaovanhoa.vn/van-hoa/su-viet-doc-cham-ky-6-hoang-tu-luong-quoc-pho-ma-mot-ke-cong-ran-n20200713082341767.htm} 16:06, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 162. Thảo luận:Wu Shuang Pu: CSD C8 ({{db-notexists}}) 21:05, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 163. Nguyễn Tất Trung: CSD C4 ({{db-repost}}); thông tin bổ sung: {C4 xfd: Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Nguyễn Tất Trung} 08:01, ngày 12 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 164. Thành viên:Duyanhmomd: CSD C9 ({{db-advert}}) 08:03, ngày 12 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 165. NCCSoft & NCCPlus (aka NCC): CSD C9 ({{db-advert}}) 09:15, ngày 12 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 166. Thành viên:NCCPlus: CSD C9 ({{db-advert}}) 09:17, ngày 12 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 167. Nghiêm Châu Tuệ: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: geni.com/people/Nghiem-Chau-Tue/6000000007511404161} 09:28, ngày 12 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 168. Bản mẫu:Biểu quyết xoá trước đây: CSD C7 ({{db-author}}) 10:13, ngày 12 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 169. MCK: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 11:23, ngày 12 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 170. Phương Dật Luân: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 13:09, ngày 12 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 171. Thảo luận:NCCPLUS: CSD C8 ({{db-notexists}}) 08:05, ngày 13 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 172. Thảo luận:Thư Viện Hoa Sen: CSD C8 ({{db-notexists}}) 08:36, ngày 13 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 173. 987 (số): CSD C3 ({{db-vandalism}}) 09:40, ngày 13 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 174. Thảo luận:Docter. C: CSD C8 ({{db-notexists}}) 09:41, ngày 13 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 175. Viện Goethe: CSD C9 ({{db-advert}}) 10:51, ngày 13 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 176. Tập tin:Dinh PhuongTru.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Tienn.le2003 (thảo luận · đóng góp) 20:09, ngày 13 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 177. Tập tin:Spider-Man 3,InternationalPoster.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo CaptainDroid8 (thảo luận · đóng góp) 20:10, ngày 13 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 178. Tập tin:Santa Uno1.jpg (log): CSD TT9 ({{db-imgcopyvio}}); thông tin bổ sung: {TT9 rationale: Không nguồn, không giấy phép, rõ ràng không phải hình tự do} 20:12, ngày 13 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 179. Tập tin:F3.jpg (log): CSD C5 ({{db-banned}}) 20:18, ngày 13 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 180. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/Thú mỏ vịt: CSD TV1 ({{db-tvyeucauxoa}}) 20:28, ngày 13 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 181. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/Thú mỏ vịt Perry: CSD TV3 ({{db-tvhinhkhongtudo}}) 20:31, ngày 13 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 182. Sapno: CSD C9 ({{db-advert}}) 21:02, ngày 13 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 183. Hướng dương một nắng: CSD C10 ({{db-wrongarticlename}}) 00:52, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 184. Bản mẫu:Aleksandr Rou: CSD C5 ({{db-banned}}) 01:04, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 185. Chuyến phiêu lưu khác thường của ngài Tây Phương trên đất nước Bolshevik: CSD C5 ({{db-banned}}) 01:04, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 186. Vương quốc của những chiếc gương cong (phim): CSD C5 ({{db-banned}}) 01:05, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 187. Thể loại:Phim đặt hàng theo Nhà nước: CSD C5 ({{db-banned}}) 01:05, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 188. Kingdom of Crooked Mirrors (phim 1963): CSD C5 ({{db-banned}}) 01:18, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 189. Thể loại:Phim Macedonia: CSD C5 ({{db-banned}}) 02:00, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 190. Thể loại:Phim Malawi: CSD C5 ({{db-banned}}) 02:00, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 191. Thể loại:Phim Ai Cập: CSD C6 ({{db-technical}}) 02:00, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 192. Henry Tandey: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 03:24, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 193. Phạm Ngọc Phương Anh: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 03:59, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 194. Thành viên:101.99.50.154/chỗ thử: CSD C8 ({{db-notexists}}) 04:45, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 195. Vasilisa the Beautiful (phim 1940): CSD C5 ({{db-banned}}) 17:36, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 196. Lửa, nước và... ống đồng: CSD C5 ({{db-banned}}) 17:37, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 197. Nàng Varvara xinh đẹp, có bím tóc dài: CSD C5 ({{db-banned}}) 17:38, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 198. Sừng Vàng (phim): CSD C6 ({{db-technical}}) 17:38, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 199. Nàng Vasilisa xinh đẹp (phim): CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 17:38, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 200. Jobtest: CSD C9 ({{db-advert}}) 18:16, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 201. Thành viên:58.187.230.100/chỗ thử: CSD C9 ({{db-advert}}) 22:17, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 202. Pha Lê (ca sĩ sinh 1987): CSD C4 ({{db-repost}}); thông tin bổ sung: {C4 xfd: Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Pha Lê (ca sĩ)} 01:03, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 203. Tranh truyện tại Việt Nam: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 01:11, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 204. Bùi Trọng Hoạt: CSD C4 ({{db-repost}}) 01:11, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 205. Thảo luận:Sơn son thếp vàng: CSD C8 ({{db-notexists}}) 03:29, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 206. Van allen: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 03:33, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 207. Thảo luận:Viện Goethe: CSD C8 ({{db-notexists}}) 04:18, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 208. Đắk Nông Ecotuorism: CSD C9 ({{db-advert}}) 04:25, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 209. Đặc điểm nhận dạng của 15 loại "Dere" nổi tiếng trong thế giới anime: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: tinanime.com/dac-diem-nhan-dang-cua-15-loai-dere-noi-tieng-trong-the-gioi-anime} 04:53, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 210. Miên Ý: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 05:03, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 211. Thành viên:171.232.73.142: CSD C8 ({{db-notexists}}) 05:03, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 212. Quy luật luận lý: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 05:05, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 213. Chưa hoàn chỉnh: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 05:17, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 214. Dịch Tự: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 05:29, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 215. Thành viên:14.182.12.209/Nháp: CSD C8 ({{db-notexists}}) 13:04, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 216. Thành viên:Ôi tes mu/nháp: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 13:29, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 217. Huỳnh Văn Linh: CSD C9 ({{db-advert}}) 13:54, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 218. Vương Chí Nghĩa: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 14:16, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 219. Thảo luận:Huỳnh Văn Linh: CSD C8 ({{db-notexists}}) 14:17, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 220. Chơi hệ tấu hài: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 16:53, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 221. Thảo luận Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/F/Football is very great: CSD TV1 ({{db-tvyeucauxoa}}) 18:44, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 222. Kart.vn: CSD C9 ({{db-advert}}) 19:01, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 223. Số phận trớ trêu, hay Chúc xông hơi nhẹ nhõm !: CSD C5 ({{db-banned}}) 21:13, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 224. Chủ nghĩa hậu cấu trúc: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 rationale: Chủ nghĩa cấu trúc} 23:56, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 225. Nguyễn Văn Thành (Cao Đài): CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 01:09, ngày 16 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 226. Thảo luận:Nguyễn Văn Thành (Cao Đài): CSD C8 ({{db-notexists}}) 01:12, ngày 16 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 227. Kinh sách Cao Đài: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 01:29, ngày 16 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 228. Thành viên:Nhocxinhfcotg: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 03:23, ngày 16 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 229. Thành viên:TopNgay: CSD C9 ({{db-advert}}) 03:27, ngày 16 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 230. Bản mẫu:Thành viên Liên minh huyền thoại: Tốc chiến: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 04:03, ngày 16 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 231. Thảo luận:Bánh Tráng Mắm Ruốc: CSD C8 ({{db-notexists}}) 09:13, ngày 16 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 232. Tập đoàn Ominext: CSD C9 ({{db-advert}}) 09:58, ngày 16 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 233. Thảo luận:Tống Á Hiên: CSD C8 ({{db-notexists}}) 09:59, ngày 16 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 234. Thành viên:Le huu hieu: CSD C9 ({{db-advert}}) 12:43, ngày 16 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 235. Thành viên:Henryle: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 12:43, ngày 16 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 236. Một bước để chiến thắng: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 12:56, ngày 16 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 237. Thành viên:Lethanhminhduccircle/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 12:57, ngày 16 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 238. Gilff code: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 16:03, ngày 16 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 239. Bát tiên toàn truyện: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 16:04, ngày 16 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 240. Thảo luận Thành viên:Vuhuyanh/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 16:30, ngày 16 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 241. Trần nguyên hiếu: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 17:59, ngày 16 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 242. Ga Vĩnh Tân: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 18:12, ngày 16 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 243. Mohammed Al-Owais: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 00:03, ngày 17 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 244. Cáo bạch: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: mister-map.com/cao-bach-la-gi} 00:14, ngày 17 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 245. Thành viên:Alulahoang/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 03:49, ngày 17 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 246. Hoàng Chí Bảo: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: qdnd.vn/50-nam-thuc-hien-du-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh/chan-dung-nguoi-ke-chuyen-bac-ho-589538} 14:47, ngày 17 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 247. Thành viên:Hoangthedat: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 16:36, ngày 17 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 248. Hoàng Thế Đạt: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 16:43, ngày 17 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 249. Thảo luận:Hoàng Thế Đạt: CSD C8 ({{db-notexists}}) 16:56, ngày 17 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 250. Oằn rà roằn: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 20:28, ngày 17 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 251. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/global: CSD C7 ({{db-author}}) 22:15, ngày 17 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 252. Nguồn gốc Họ Lý ở khu lò gốm phường Chánh Nghĩa: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 09:04, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 253. Wikipedia:Biểu quyết phục hồi trang/BCA: CSD C7 ({{db-author}}) 09:22, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 254. Wikipedia:Biểu quyết phục hồi trang/Q: CSD C7 ({{db-author}}) 09:27, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 255. Wikipedia:Biểu quyết phục hồi trang/ABCDE: CSD C7 ({{db-author}}) 09:37, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 256. Wikipedia:Biểu quyết phục hồi trang/EDCBA: CSD C7 ({{db-author}}) 09:40, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 257. Manx (cat): CSD C1 ({{db-nonsense}}) 14:09, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 258. Tập tin:Lam-bang-hieu-cong-ty-gia-re-tai-quan-binh-thanh-logo-03.jpg (log): CSD C9 ({{db-advert}}) 14:47, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 259. Thành viên:KHONG BAO/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 15:01, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 260. Thành viên:KHONG BAO: CSD C9 ({{db-advert}}) 15:13, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 261. Đỗ Xuân Phương: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 15:14, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 262. Lương Y Bùi Xuân Hải: CSD C9 ({{db-advert}}) 16:42, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 263. Tập tin:Photo students.jpeg (log): CSD TT3 ({{db-noncom}}) 16:54, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 264. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/pagesCreated.js: CSD TV1 ({{db-tvyeucauxoa}}) 18:10, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 265. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/formatcitations.js: CSD TV1 ({{db-tvyeucauxoa}}) 18:12, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 266. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/minerva.js: CSD TV1 ({{db-tvyeucauxoa}}) 18:12, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 267. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/personallogs.js: CSD TV1 ({{db-tvyeucauxoa}}) 18:13, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 268. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/redwarn.js: CSD TV1 ({{db-tvyeucauxoa}}) 18:13, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 269. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/redwarnConfig.js: CSD TV1 ({{db-tvyeucauxoa}}) 18:13, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 270. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/rollbackSum.js: CSD TV1 ({{db-tvyeucauxoa}}) 18:16, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 271. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/topcontrib.js: CSD TV1 ({{db-tvyeucauxoa}}) 18:17, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 272. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/userinfo.js: CSD TV1 ({{db-tvyeucauxoa}}) 18:17, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 273. Thành viên:Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Đà Nẵng: CSD C9 ({{db-advert}}) 19:15, ngày 19 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 274. Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền , Đà Nẵng: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 19:19, ngày 19 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 275. Nissan Leaf: CSD C9 ({{db-advert}}) 13:47, ngày 20 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 276. Lưu Chương (ca sĩ): CSD C7 ({{db-author}}); thông tin bổ sung: {C7 rationale: Tác giả duy nhất tẩy trống trang} 13:48, ngày 20 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 277. Thành viên:KHONG BAO: CSD C9 ({{db-advert}}) 14:15, ngày 20 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 278. Cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2003: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 14:18, ngày 20 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 279. Thảo luận:Bệnh viện đa khoa đồng nai: CSD C8 ({{db-notexists}}) 14:44, ngày 20 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 280. Jang wonyoung: CSD C12 ({{db-foreign}}) 14:56, ngày 20 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 281. Nòng súng: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 15:19, ngày 20 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 282. Wikipedia:Thảo luận/Đề nghị sửa đổi quần đảo hoàng sa thuộc nước việt: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 15:29, ngày 20 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 283. Thành viên:Aqbakery.jsc: CSD C9 ({{db-advert}}) 20:42, ngày 20 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 284. Mùa hoa tìm lại (phim truyền hình): CSD C3 ({{db-vandalism}}) 21:49, ngày 20 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 285. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/Napoli lên Trang Chính: CSD TV1 ({{db-tvyeucauxoa}}) 00:53, ngày 21 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 286. Thảo luận:Nissan Leaf: CSD C8 ({{db-notexists}}) 03:05, ngày 21 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 287. Ngụy Triết Minh: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 05:21, ngày 21 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 288. Kính Tự: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 05:56, ngày 21 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 289. Đức Côn: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 06:22, ngày 21 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 290. Thành viên:DONG NAI GENERAL HOSPITAL/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 17:14, ngày 21 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 291. Lưu Ung: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 17:28, ngày 21 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 292. L.A. Confidential (phim): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 17:42, ngày 21 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 293. Runner Runner: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 21:46, ngày 21 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 294. Starstruck (2010 film): CSD C3 ({{db-vandalism}}) 21:46, ngày 21 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 295. L.A. Confidential (phim): CSD C3 ({{db-vandalism}}) 21:47, ngày 21 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 296. Friends with Benefits (phim): CSD C3 ({{db-vandalism}}) 21:47, ngày 21 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 297. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/Bản mẫu:Wdefcon: CSD TV1 ({{db-tvyeucauxoa}}) 22:56, ngày 21 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 298. Đình Bảo (ca sĩ): CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 03:21, ngày 22 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 299. Teddy Lupin: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 04:49, ngày 22 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 300. Hoa hậu Nhân Ái: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 05:03, ngày 22 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 301. Thảo luận Thành viên:Thichgiactuehieu: CSD C9 ({{db-advert}}) 06:18, ngày 22 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 302. Thể loại:Người Việt gốc Hy Lạp: CSD TL1 ({{db-theloaitrong}}) 06:20, ngày 22 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 303. Thảo luận Thành viên:Smartgapvietnam: CSD C9 ({{db-advert}}) 09:49, ngày 22 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 304. Lê Mạnh Thích: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: nhandan.vn/dong-chay/dao-dien-dien-anh-nsnd-le-manh-thich-qua-doi-467006} 09:53, ngày 22 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 305. Thảo luận:Chết tế bào theo lập trình: CSD C8 ({{db-notexists}}) 11:29, ngày 22 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 306. Trương Thị Kim Tuyến: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 11:50, ngày 22 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 307. Thảo luận Thành viên:Hành Trình Trầm Hương: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:50, ngày 23 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 308. Thành viên:Huthamcaugr/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 09:18, ngày 23 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 309. Thành viên:Thien Moc Huong Jewelry/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 09:18, ngày 23 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 310. Châu Ngọc Hà: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 10:32, ngày 23 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 311. Phi thuyền tắm trắng: CSD C9 ({{db-advert}}) 11:09, ngày 23 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 312. Huyết mạch kiêu hùng: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 12:18, ngày 23 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 313. Động Đình Quân: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 14:08, ngày 23 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 314. D. Nguyễn Trắc: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 00:38, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 315. D. nguyễn Trắc: CSD ĐH4 ({{db-doihuongsai}}) 00:40, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 316. Thể loại:Album ảnh: CSD C9 ({{db-advert}}) 00:41, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 317. Nguyễn Trắc: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 00:42, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 318. D. Nguyen Trac: CSD C12 ({{db-foreign}}) 00:43, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 319. Không có gì quý hơn độc lập, tự do: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 rationale: Hồ Chí Minh} 02:12, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 320. Sự tích Hang Pác Bó: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 02:43, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 321. Thảo luận:Sự tích Hang Pác Bó: CSD C8 ({{db-notexists}}) 02:59, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 322. Tập tin:Screenshot 20210519-202955 YouTube.jpg (log): CSD TT1 ({{db-redundantimage}}); thông tin bổ sung: {TT1 filename: File:Trùng với Tập tin:Tìm Hành Tinh Khác.jpeg} 03:03, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 323. Tập tin:Tìm Hành Tinh Khác.jpeg (log): CSD TT7 ({{db-badfairuse}}); thông tin bổ sung: {TT7 rationale: Ảnh người đang sống, không thể sử dụng hợp lý} 03:06, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 324. Trang tấn công này: CSD C11 ({{db-attack}}) 03:49, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 325. Xe nâng lonking: CSD C9 ({{db-advert}}) 04:00, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 326. DHT-11: CSD C9 ({{db-advert}}) 05:55, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 327. Shiddav: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 09:48, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 328. Phản ứng sigmatropic: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 09:54, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 329. Thảo luận:Shiddav: CSD C8 ({{db-notexists}}) 10:29, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 330. Thành viên:2402:800:63BB:8CCB:7434:E5CB:3803:B2C5: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 14:34, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 331. Truyền thuyết Núi Cô Tiên: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 15:49, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 332. Danh sách tướng trong Mobile Legends: Bang Bang: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 16:41, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 333. Dữ Quân Ca: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 12:08, ngày 25 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 334. Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 12:38, ngày 25 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 335. Boonsita Inthaphat: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 13:12, ngày 25 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 336. Cử giật: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 13:13, ngày 25 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 337. An toàn bức xạ: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 15:28, ngày 25 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 338. Bản mẫu:Thành viên ghét Tiếng Anh: CSD BM1 ({{db-banmauvipham}}) 15:30, ngày 25 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 339. Bản mẫu:Thành viên không thích Tiếng Anh: CSD BM1 ({{db-banmauvipham}}) 15:33, ngày 25 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 340. Tân Thiên Long Bát Bộ: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 18:12, ngày 25 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 341. Thảo luận:Sóng gió Bạch Gia: CSD C8 ({{db-notexists}}) 18:17, ngày 25 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 342. Thành viên:EpicSystemKorea/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 19:13, ngày 25 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 343. Thảo luận Thành viên:EpicSystemKorea: CSD C9 ({{db-advert}}) 19:13, ngày 25 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 344. Wikipedia:Thảo luận/Power bi training: CSD C9 ({{db-advert}}) 06:37, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 345. Wikipedia:Thảo luận/devops online training: CSD C9 ({{db-advert}}) 06:37, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 346. Thảo luận:Đình Phương Trù: CSD C8 ({{db-notexists}}) 08:34, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 347. Tập tin:Đạo diễn Dương Dương.jpeg (log): CSD TT7 ({{db-badfairuse}}); thông tin bổ sung: {TT7 rationale: Ảnh người đang sống, không thể sử dụng hợp ly} 08:39, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 348. Đăng ký 8kbet . Site: CSD C9 ({{db-advert}}) 08:52, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 349. Bản mẫu:Hỗ trợ Khôi đấu vật: CSD BM2 ({{db-banmaukhonghuuich}}) 09:32, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 350. Bản mẫu:Giúp đỡ Khôi đấu vật: CSD BM2 ({{db-banmaukhonghuuich}}) 09:33, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 351. Hùng Vương (nghệ sĩ cải lương): CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 11:26, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 352. Quỹ mở ifund: CSD C9 ({{db-advert}}) 11:58, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 353. Thành viên:Leehandsomef150/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 12:31, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 354. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/RBK-assist.js: CSD TV1 ({{db-tvyeucauxoa}}) 13:17, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 355. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/Phi cá nhân hoá: CSD TV1 ({{db-tvyeucauxoa}}) 13:17, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 356. Wikipedia:Diễn giải tương tự: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 14:18, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 357. Thảo luận:Hùng Vương (nghệ sĩ cải lương): CSD C8 ({{db-notexists}}) 15:09, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 358. Bả chó (chất): CSD C3 ({{db-vandalism}}) 01:34, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 359. Starstruck (2010 film): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 01:34, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 360. Kim Seol: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 01:56, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 361. Tùy Đường diễn nghĩa: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 01:56, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 362. Thành viên:Tuanthaythuoc/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 01:59, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 363. Mai hoa tam lộng: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 02:18, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 364. Tập tin:DinhPhuongTru19.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu giấy phép}}) 02:25, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 365. Thảo luận Thể loại:Quản lý Wikipedia: CSD C9 ({{db-advert}}) 02:32, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 366. Thành viên:Lich365net/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 04:13, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 367. Thành viên:Quy wiki123: CSD C9 ({{db-advert}}) 04:54, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 368. Bản mẫu:Uw-talkinarticle: CSD ĐH4 ({{db-doihuongsai}}) 06:40, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 369. Thành viên:Joe Pham Van/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 08:52, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 370. BSC: CSD C9 ({{db-advert}}) 09:01, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 371. Thành viên:DONG NAI GENERAL HOSPITAL: CSD C9 ({{db-advert}}) 11:01, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 372. Đồ Gỗ Tàu Thuyền APD Việt Nam: CSD C9 ({{db-advert}}) 11:01, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 373. Bản mẫu:SHORTDESC:Wikipedia information page: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 11:02, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 374. Vietwriter.vn: CSD C9 ({{db-advert}}) 11:30, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 375. Thảo luận Bản mẫu:Đang viết/doc: CSD C9 ({{db-advert}}) 11:42, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 376. Thành viên:Quynhduyen11: CSD C9 ({{db-advert}}) 11:44, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 377. Thành viên:1xslot: CSD C9 ({{db-advert}}) 03:13, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 378. Wikipedia:Biểu quyết phục hồi trang/: CSD ĐH4 ({{db-doihuongsai}}) 03:29, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 379. Wikipedia:Biểu quyết phục hồi trang/ABC: CSD C7 ({{db-author}}) 03:30, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 380. Thành viên:ThuocthuyAnicare/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 03:37, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 381. Châu Khải Phong: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 04:18, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 382. Sa mạc Saharah: CSD ĐH4 ({{db-doihuongsai}}) 12:16, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 383. Ân Đồng Bào Nhân Loại: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 12:16, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 384. Thảo luận:Quyển 6 Tôn Chỉ Hành Đạo: CSD C8 ({{db-notexists}}) 12:46, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 385. Bản mẫu:Mã:1958: CSD BM1 ({{db-banmauvipham}}) 12:55, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 386. Nguyễn Lam Tuyền: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 12:55, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 387. Bản mẫu:Hỗ trợ Thành viên:Khôi đấu vật: CSD BM1 ({{db-banmauvipham}}) 13:02, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 388. Thảo luận Thành viên:2001:EE0:4BD5:B220:A145:90BF:8103:9842: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 13:40, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 389. Haki: CSD C6 ({{db-technical}}) 15:23, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 390. Thảo luận:Nguyễn Lam Tuyền: CSD C8 ({{db-notexists}}) 15:46, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 391. Những kỹ thuật chơi đàn Violin: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 15:54, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 392. Vòng đời: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 15:58, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 393. Phạm Thu Hương: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: hoclamgiau.vn/pham-thu-huong} 16:20, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 394. Căn hộ Tecco Felice Homes: CSD C9 ({{db-advert}}) 16:55, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 395. Thảo luận:MochiMochi: CSD C9 ({{db-advert}}) 10:48, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 396. Trần Tùng: CSD ĐH4 ({{db-doihuongsai}}) 12:14, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 397. Thảo luận Thành viên:Tieutrucnguyen: CSD C9 ({{db-advert}}) 13:32, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 398. WAYO (왜요): CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 16:27, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 399. Thành viên:Thauhuynh: CSD C9 ({{db-advert}}) 16:40, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 400. Opal Cityview: CSD C9 ({{db-advert}}) 16:56, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 401. Thành viên:Thauhuynh: CSD C9 ({{db-advert}}) 17:02, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 402. Thành viên:Noithattaman/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 17:24, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 403. Thành viên:Hizpoofficial: CSD C9 ({{db-advert}}) 19:17, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 404. Heinrich Hoffmann (nhiếp ảnh gia): CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: nguoinoitieng.tv/nghe-nghiep/nhiep-anh-gia/heinrich-hoffmann/x1d} 01:23, ngày 30 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 405. Bản mẫu:Bộ phim Lego: CSD C5 ({{db-banned}}) 03:54, ngày 30 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 406. Thể loại:Phim hãng Warner Animation Group: CSD C6 ({{db-technical}}) 03:56, ngày 30 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 407. Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/StorKnows (thử nghiệm): CSD C7 ({{db-author}}) 18:23, ngày 30 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 408. Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Inayak: CSD C7 ({{db-author}}) 20:27, ngày 30 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 409. Hệ thống thông tin kế toán: CSD C9 ({{db-advert}}) 21:03, ngày 30 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 410. Sổ sách kế toán: CSD C9 ({{db-advert}}) 21:03, ngày 30 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 411. Liên minh Dân chủ Việt Nam: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 04:50, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 412. Xemesis: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 08:09, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 413. Tranletour: CSD C9 ({{db-advert}}) 12:25, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 414. Thảo luận:Dự án CBBN Project: CSD C8 ({{db-notexists}}) 12:33, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 415. SMagazine: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 12:59, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 416. Diode chỉnh lưu: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: dientutuonglai.com/tim-hieu-diode-chinh-luu.html} 14:45, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 417. Thảo luận:Diode chỉnh lưu: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: dientutuonglai.com/tim-hieu-diode-chinh-luu.html} 15:11, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 418. Thảo luận Thành viên:Người đông nam á: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 18:35, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 419. Thành viên:Nguyenthai3112: CSD C9 ({{db-advert}}) 18:37, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)

August 2021Sửa đổi

 1. Thảo luận:Tổ tiên: CSD C8 ({{db-notexists}}) 08:41, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 2. Thảo luận:Vương Vĩ Lương (diễn viên): CSD C8 ({{db-notexists}}) 08:44, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 3. Thành viên:WatermelonConsulting/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 09:04, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 4. Thành viên:Trungdantrisoft: CSD C9 ({{db-advert}}) 13:19, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 5. Thảo luận Bản mẫu:Cleanup tense: CSD C8 ({{db-notexists}}) 14:33, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 6. Thảo luận:Nguyễn Hồ Tuấn Kiệt: CSD C8 ({{db-notexists}}) 18:50, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 7. Infinity Cube Fidget: CSD C9 ({{db-advert}}) 18:58, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 8. Thành viên:2001:EE0:5595:5AA0:A0F7:CD49:1338:9EA4: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 19:09, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 9. Lý Thiên: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 08:58, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 10. Tập tin:Kami-tachi ni Hirowareta Otoko vol 1 cover.jpg (log): DI CSD H6 ({{di-thiếu sử dụng hợp lý}}); đã thông báo Hayato Yureki (thảo luận · đóng góp) 09:31, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 11. Bản mẫu:~: CSD C7 ({{db-author}}) 12:02, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 12. Không thời gian cong: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 rationale: Không-thời gian#Không-thời gian cong} 18:20, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 13. Danh sách các loại đồ chơi Fidget: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 18:28, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 14. Các công ty sản xuất đồ chơi Lego: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 18:30, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 15. Ranboo: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 18:31, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 16. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/nháp: CSD C7 ({{db-author}}) 08:30, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 17. Đặc công bộ: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 11:47, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 18. Phim ngắn Come Back Home: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 11:50, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 19. Thảo luận:Vệ sinh công nghiệp: CSD C8 ({{db-notexists}}) 05:34, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 20. MochiMochi: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 08:32, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 21. Koenigsegg Gemera: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: xexanh.net/gia-xe-koenigsegg-242} 09:18, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 22. Samurai Densetsu: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 10:44, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 23. Thảo luận:Samurai Eien: CSD C8 ({{db-notexists}}) 10:55, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 24. Tập tin:García ra mat Barca (2021).webp (log): CSD TT9 ({{db-imgcopyvio}}); thông tin bổ sung: {TT9 url: www.wallpaperup.com/1406526/eric_garcia_fc_barcelona_futbolista_espay.html} {TT9 rationale: Ảnh người đang sống, không tự do, không thể sử dụng hợp lý} 15:51, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 25. Tập tin:Frenkie de Jong (2021).jpg (log): CSD TT9 ({{db-imgcopyvio}}); thông tin bổ sung: {TT9 url: barcabuzz.com/2021/01/the-resurgence-of-frenkie-de-jong-in-2021} {TT9 rationale: Ảnh người đang sống, không tự do, không thể sử dụng hợp lý} 16:02, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 26. Tập tin:Clément Lenglet.jpeg (log): CSD TT9 ({{db-imgcopyvio}}); thông tin bổ sung: {TT9 url: vietnam7.live/tin-tuc/barcelona-tim-cach-dua-trung-ve-clement-lenglet-den-premier-league/} {TT9 rationale: Ảnh người đang sống, không tự do, không thể sử dụng hợp lý} 16:04, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 27. Tập tin:Martin Braithwaite (1).webp (log): CSD TT9 ({{db-imgcopyvio}}); thông tin bổ sung: {TT9 url: www.goal.com/en/news/braithwaite-will-continue-at-barcelona-denmark-stars-agent/tt7on2y2qf9e10xoz8osl37ec} {TT9 rationale: Ảnh người đang sống, không tự do, không thể sử dụng hợp lý} 16:07, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 28. Tập tin:Pjanić ra mat Barca (2020).jpeg (log): CSD TT9 ({{db-imgcopyvio}}); thông tin bổ sung: {TT9 url: vov.gov.vn/top-10-cau-thu-ngoai-30-tuoi-dat-gia-nhat-the-gioi-2020-dtnew-203582} {TT9 rationale: Ảnh người đang sống, không tự do, không thể sử dụng hợp lý} 16:08, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 29. Tập tin:Ronald Araújo (1).jpeg (log): CSD TT9 ({{db-imgcopyvio}}); thông tin bổ sung: {TT9 url: everythingbarca.com/2021/06/13/barcelona-copa-america-2021/2/} {TT9 rationale: Ảnh người đang sống, không tự do, không thể sử dụng hợp lý} 16:09, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 30. Thành viên:Dreamcityhungyen: CSD C9 ({{db-advert}}) 16:39, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 31. Thành viên:Phamdonganh: CSD C9 ({{db-advert}}) 18:08, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 32. Kai Maximilian: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 18:10, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 33. Wikipedia:Hướng dẫn xóa cho bảo quản viên: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 00:56, ngày 5 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 34. Bụi cây biết nói: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 01:28, ngày 5 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 35. 0977800276: CSD C9 ({{db-advert}}) 09:52, ngày 5 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 36. F.L.Y ( Nhóm Nhạc ): CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 10:26, ngày 5 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 37. Đảo peter I: CSD ĐH4 ({{db-doihuongsai}}) 10:33, ngày 5 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 38. Lê phương thảo: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 12:01, ngày 5 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 39. Thảo luận Thành viên:Phungthephi/chỗ thử: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 15:53, ngày 5 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 40. Thể loại:Anime và manga bị kịch: CSD TL2 ({{db-theloaisaiten}}) 02:59, ngày 6 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 41. Tocdoso1Bot: CSD C2 ({{db-test}}) 03:28, ngày 6 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 42. Thảo luận:Nội thất Sáng tạo: CSD C8 ({{db-notexists}}) 06:37, ngày 6 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 43. Thảo luận Thành viên:ADK & CO VIETNAM LAWYERS: CSD C9 ({{db-advert}}) 09:37, ngày 6 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 44. Trường Cao đẳng Nova (Nova College): CSD C9 ({{db-advert}}) 16:56, ngày 6 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 45. Thành viên:AHV Group: CSD C9 ({{db-advert}}) 16:57, ngày 6 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 46. Thảo luận Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/The Sirens and Ulysses: CSD TV1 ({{db-tvyeucauxoa}}) 21:36, ngày 6 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 47. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/The Sirens and Ulysses: CSD TV1 ({{db-tvyeucauxoa}}) 21:36, ngày 6 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 48. Tập tin:Phiếu trả lời 50 câu.png (log): CSD C9 ({{db-advert}}) 02:13, ngày 7 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 49. Chống thấm Sika: CSD C9 ({{db-advert}}) 03:16, ngày 7 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 50. Thành viên:Jonnycao1997/nháp: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 08:05, ngày 7 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 51. Công ty TNHH Ngọc Hà: CSD C9 ({{db-advert}}) 08:06, ngày 7 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 52. Trò chơi có tổng khác không: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 08:13, ngày 7 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 53. Sanh pháp của Hồng pháp: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 14:45, ngày 7 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 54. Vận pháp của Hồng pháp: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 14:45, ngày 7 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 55. Tập tin:Ht Minh khiêm hoằng ân.jpg (log): CSD TT8 ({{db-commons}}); thông tin bổ sung: {TT8 filename: File:Thiền Sư Minh Khiêm Hoằng Ân.jpg} 14:50, ngày 7 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 56. Thành viên:Nhật chiken: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 06:09, ngày 8 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 57. Trang tấn công này: CSD C11 ({{db-attack}}) 06:10, ngày 8 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 58. Đèo Mimosa: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 06:18, ngày 8 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 59. Trí Minh: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 06:20, ngày 8 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 60. Photoshop cho người mới bắt đầu Photoshop cho người mới bắt đầu: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 06:27, ngày 8 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 61. Khép mắt chờ ngày mai: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 06:40, ngày 8 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 62. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/2021/07: CSD TV1 ({{db-tvyeucauxoa}}) 10:23, ngày 8 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 63. Tiêu chuẩn WEB1: CSD C9 ({{db-advert}}) 12:49, ngày 8 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 64. Thành viên:Hounghung: CSD C9 ({{db-advert}}) 12:49, ngày 8 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 65. Cold brew: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: ibar.vn/post/cold-brew-gu-ca-phe-cua-nguoi-sanh-dieu} 12:50, ngày 8 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 66. Thảo luận:Vào các ký tự Viên ngọc thần: Chuyện về Bọ Rùa và Mèo Mun: CSD C8 ({{db-notexists}}) 12:53, ngày 8 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 67. Hoán đổi vỡ nợ tín dụng: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: vietnambiz.vn/hop-dong-hoan-doi-rui-ro-tin-dung-credit-default-swap-la-gi-20191115092514167.htm} 12:59, ngày 8 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 68. Công ty Web Phú Khang: CSD C9 ({{db-advert}}) 13:07, ngày 8 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 69. Thành viên:ADK & CO VIETNAM LAWYERS: CSD C9 ({{db-advert}}) 13:07, ngày 8 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 70. Thảo luận:Tiêu chuẩn WEB1: CSD C8 ({{db-notexists}}) 13:15, ngày 8 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 71. FMAN: CSD C9 ({{db-advert}}) 16:12, ngày 8 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 72. FMAN: CSD C4 ({{db-repost}}) 04:08, ngày 9 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 73. Quan hệ song phuơng Việt Nam - Iceland: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 04:09, ngày 9 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 74. Tập tin:Logo FMAN Mạng xã hội nhà nông Việt Nam.gif (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Dolamphucan (thảo luận · đóng góp) 09:26, ngày 9 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 75. Tập tin:Logo FMAN Mạng xã hội nhà nông Việt Nam.gif (log): CSD TT1 ({{db-redundantimage}}); thông tin bổ sung: {TT1 filename: File:Không có bài viết tương ứng} 09:27, ngày 9 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 76. Hải quân Đại Hàn Dân Quốc: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 10:05, ngày 9 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 77. Jeong Kyung-Jin: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 10:06, ngày 9 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 78. Tập tin:Tập tin thử nghiệm tính năng.png (log): CSD C7 ({{db-author}}) 10:24, ngày 9 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 79. Tập đoàn An Phát Holdings: CSD C9 ({{db-advert}}) 10:40, ngày 9 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 80. Thảo luận:Arthrodira: CSD C8 ({{db-notexists}}) 15:45, ngày 9 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 81. Achilles Tr: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 16:51, ngày 9 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 82. Thành viên:42.119.227.81: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 08:02, ngày 10 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 83. Thảo luận:Ông Nguyễn Tất Trung: CSD C8 ({{db-notexists}}) 08:50, ngày 10 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 84. Du Thiệp: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 09:24, ngày 10 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 85. Thảo luận:Du Thiệp: CSD C8 ({{db-notexists}}) 10:00, ngày 10 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 86. Thành viên:ADK & CO VIETNAM LAWYERS: CSD C9 ({{db-advert}}) 10:41, ngày 10 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 87. Tập tin:Miraculous-original-title-card.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ogiahuy650 (thảo luận · đóng góp) 11:04, ngày 10 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 88. Kimsa Sok: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 14:19, ngày 10 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 89. Thành viên:BLACKPINK: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 15:15, ngày 10 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 90. Mai Kim Trí: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 16:07, ngày 10 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 91. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 05:43, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 92. Thành viên:Trần Đông Minh (đạo diễn): CSD C9 ({{db-advert}}) 07:55, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 93. Khoai Deo Quảng Bình: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:59, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 94. Tập tin:HìnhNaviNam.svg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc}}); đã thông báo Trinhhoa (thảo luận · đóng góp) 08:03, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 95. Thảo luận:Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: CSD C8 ({{db-notexists}}) 08:10, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 96. Thảo luận:Edward A. Murphy Jr.: CSD C8 ({{db-notexists}}) 08:13, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 97. Hoành phi: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 08:14, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 98. Giời leo (động vật): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 08:33, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 99. Du kích vận động chiến: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 08:42, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 100. Danh sách các sự kiện bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 08:48, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 101. Thành viên:Hà Sĩ Phu: CSD C9 ({{db-advert}}) 08:48, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 102. Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 09:22, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 103. Khánh ly 2003: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 18:01, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 104. Pan Fuc An: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 18:58, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 105. Thảo luận:Pan Fuc An: CSD C8 ({{db-notexists}}) 18:58, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 106. Tập tin:Lê Phúc Phương.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc}}) 19:10, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 107. Thomas Mucklow: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 19:58, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 108. Nguyễn Văn Ánh: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 19:59, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 109. Tập tin:Maiwarit.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:10, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 110. Tập tin:Maiwarit2.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:10, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 111. Tập tin:Maiwarit3.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:12, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 112. Tập tin:Kaewklangdong.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:12, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 113. Tập tin:แก้วกลางดง2 201016 251.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:12, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 114. Tập tin:Kaewklangdong1.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:12, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 115. Tập tin:Kaewklangdong3.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:12, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 116. Tập tin:L-แก้วกลางดง-23.jpeg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:13, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 117. Tập tin:Kaewklangdong18.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:13, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 118. Tập tin:ECqpL1rU4AArWrZ.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:13, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 119. Tập tin:L-แก้วกลางดง-58.jpeg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:13, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 120. Tập tin:EBiZbBXUcAE-ZNO.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:13, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 121. Tập tin:Maiwarit3.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:13, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 122. Tập tin:Kaewklangdong5.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:28, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 123. Tập tin:Kaewklangdong6.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:29, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 124. Tập tin:Kaewklangdong7.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:29, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 125. Tập tin:ECu3T UwAA8dHa.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:29, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 126. Tập tin:Kaewklangdong11.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:37, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 127. Tập tin:ECQn4rnU8AEsjRT.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:37, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 128. Tập tin:Kaewklangdong14.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:38, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 129. Tập tin:แก้วกลางดง 201016 1.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:38, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 130. Tập tin:Kaewklangdong12.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:38, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 131. Tập tin:Kaewklangdong13.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:38, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 132. Tập tin:Kaewklangdong37.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:38, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 133. Tập tin:EEED5EWUYAEuq0d.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:38, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 134. Tập tin:Kaewklangdong36095085.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:38, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 135. Tập tin:Kaewklangdong9.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:42, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 136. Tập tin:Kaewklangdong9053374949810437310 n.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:42, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 137. Tập tin:Kaewklangdong7637327652704182868 n.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:44, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 138. Tập tin:Kaewklangdong23.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:44, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 139. Tập tin:ECQqzZ4UcAEK8yJ.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:45, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 140. Tập tin:Kaewklangdong36160571.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:45, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 141. Tập tin:Kaewklangdong2222 n.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:45, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 142. Tập tin:Kaewklangdong231917 n.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:47, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 143. Tập tin:Kaewklangdong735146 n.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:50, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 144. Tập tin:ECp3qyOU8AEvRfx.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:50, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 145. Tập tin:ECyvlkrU4AAy6B9 2.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:50, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 146. Tập tin:EDsGSHrU8AAMHeR 2.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:50, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 147. Tập tin:Kaewklangdong203348.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:51, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 148. Tập tin:แก้วกลางดง 201016 104.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:51, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 149. Tập tin:ECz5Tj6U0AA-w3y.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:52, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 150. Tập tin:แก้วกลางดง 201016 46.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:52, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 151. Tập tin:Kaewklangdong203320.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:54, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 152. Tập tin:Kaewklangdong24 2.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:57, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 153. Tập tin:Kaewklangdong66658 n.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 20:57, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 154. Tập tin:Kaewklangdong19584 o.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 21:02, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 155. Tập tin:ErbTie0VgAAWoP6.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Ivysusie (thảo luận · đóng góp) 21:22, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 156. Ilfer: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 00:56, ngày 12 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 157. Tập tin:CLB Lam Dong.png (log): CSD TT1 ({{db-redundantimage}}); thông tin bổ sung: {TT1 filename: File:CLB BongDaLam Dong.png} 01:18, ngày 12 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 158. La Huệ Quyên: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 02:04, ngày 12 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 159. Ghi đông: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/ghi-dong-la-gi-co-bao-nhieu-loai-ghi-dong-o-xe-da-1371336} 02:40, ngày 12 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 160. Gác Đờ Bu: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: daydore.com/gac-do-bu-xe-dap-la-gi.html} 02:40, ngày 12 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 161. Nan hoa: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: viva-bicycle.vn/2019/11/nan-hoa-xe-dap-la-gi-cach-chon-nan-hoa.html} 02:40, ngày 12 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 162. Pedal (bàn đạp): CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/pedal-xe-dap-la-gi-gom-nhung-loai-nao-1362687} 02:41, ngày 12 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 163. Líp xe đạp: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/lip-xe-dap-la-gi-co-bao-nhieu-loai-1368288} 02:42, ngày 12 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 164. Phuộc xe đạp: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/phuoc-xe-dap-la-gi-cau-tao-va-cach-ve-sinh-phuoc-1368262} 02:45, ngày 12 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 165. Trương Thạch - Chàng Trai Cực Kỳ Thành Công Trong Lĩnh Vực Facebook: CSD C9 ({{db-advert}}) 03:06, ngày 12 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 166. Thảo luận:Qua đèo Ngang chế: CSD C8 ({{db-notexists}}) 03:15, ngày 12 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 167. Qua đèo Ngang chế: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 03:16, ngày 12 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 168. Thành viên:Jamesbond0210/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 03:36, ngày 12 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 169. Thảo luận Thành viên:Jamesbond0210/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 03:42, ngày 12 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 170. Tình khúc bi ai: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 03:50, ngày 12 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 171. Thành viên:Halaonline.vn/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 04:03, ngày 12 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 172. Thương Hiệu Thời Trang HALA: CSD C9 ({{db-advert}}) 04:26, ngày 12 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 173. Thảo luận:FADGEH3AS2SDF35ESE332G: CSD C8 ({{db-notexists}}) 04:42, ngày 12 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 174. Thành viên:O0johntam0o: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 04:42, ngày 12 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 175. Thành viên:TeadLine: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 04:43, ngày 12 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 176. Thành viên:Ykhoablog: CSD C9 ({{db-advert}}) 04:47, ngày 12 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 177. Thành viên:Manhhungwind: CSD C9 ({{db-advert}}) 04:48, ngày 12 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 178. Keyboard test: CSD C9 ({{db-advert}}) 04:54, ngày 12 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 179. Thành viên:Mocayquetoi347: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 17:00, ngày 12 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 180. Tập tin:A quiet place part 2 vietnamese poster.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Exit 112 2.0 (thảo luận · đóng góp) 18:03, ngày 12 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 181. Bốt hôn (định hướng): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 21:06, ngày 12 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 182. Thảo luận:Vsetgroup: CSD C8 ({{db-notexists}}) 04:47, ngày 13 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 183. Chanunphat Kamolkiriluck (Lê Trúc Anh): CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 04:52, ngày 13 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 184. Watanabe Haruto: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 04:54, ngày 13 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 185. Haitani Rindou: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 05:25, ngày 13 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 186. Thảo luận Thể loại:Thổ dân úc: CSD C8 ({{db-notexists}}) 05:49, ngày 13 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 187. Gogo dump: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 06:32, ngày 13 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 188. SlenderMan™: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 06:34, ngày 13 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 189. Brentford F.C. mùa bóng 2020–21: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 07:35, ngày 13 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 190. Danh sách các nhân vật trong Viên ngọc thần: Chuyện về Bọ Rùa và Mèo Mun: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 10:33, ngày 13 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 191. Thảo luận Thể loại:Thổ dân úc: CSD ĐH4 ({{db-doihuongsai}}) 10:39, ngày 13 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 192. Thể loại:Thổ dân úc: CSD TL2 ({{db-theloaisaiten}}) 10:39, ngày 13 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 193. Alpha Books: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 11:19, ngày 13 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 194. Vũ Hoàng: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 11:20, ngày 13 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 195. Thảo luận:Alpha Books: CSD C8 ({{db-notexists}}) 11:44, ngày 13 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 196. Thành viên:Luatsudangngoc: CSD C9 ({{db-advert}}) 12:17, ngày 13 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 197. Vũ khí lạnh: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 12:33, ngày 13 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 198. Wikipedia:Tình trạng bảo tồn: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 12:39, ngày 13 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 199. Dương Quan Lân: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: cotuongquan3.com.vn/chi-tiet/gioi_thieu_hv/561.html}; đã thông báo Minhdoan91 (thảo luận · đóng góp) 15:00, ngày 13 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 200. Vu Mông Lung: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:4B75:5570:71BB:5567:B7FC:34FA (thảo luận · đóng góp) 15:59, ngày 13 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 201. Bạch Chú: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:4B75:5570:71BB:5567:B7FC:34FA (thảo luận · đóng góp) 15:59, ngày 13 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 202. Cheraw dance: CSD C12 ({{db-foreign}}); đã thông báo 2402:800:623D:2150:11CD:64B8:6AB7:4CEC (thảo luận · đóng góp) 05:45, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 203. Thành viên:Nguyễn Ngọc Phú: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Nguyễn Ngọc Phú (thảo luận · đóng góp) 05:54, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 204. MEDIA sub-programme of Creative Europe: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 27.66.72.246 (thảo luận · đóng góp) 05:54, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 205. Thảo luận:Alpha Books: CSD C8 ({{db-notexists}}); đã thông báo Trinhtrungsofl (thảo luận · đóng góp) 06:01, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 206. Hội chứng tự ngược đãi bản thân: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 06:12, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 207. Thành viên:Quyet2203/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 06:15, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 208. Thành viên:Duykvu1995/chỗ thử: CSD C9 ({{db-advert}}) 06:54, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 209. Bản mẫu:Chất làm mềm và bảo vệ da: CSD BM3 ({{db-banmaukhonglienket}}) 07:03, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 210. Wikipedia:Ahn Ji Young: CSD ĐH4 ({{db-doihuongsai}}) 07:05, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 211. Tiến hóa của sói: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 07:15, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 212. Đông Quốc Duy: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 07:25, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 213. Wanthong (phim truyền hình 2021): CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 08:11, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 214. Thành viên:Ngothanhthong: CSD C9 ({{db-advert}}) 08:13, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 215. Thảo luận Thành viên:Ngothanhthong: CSD C9 ({{db-advert}}) 08:14, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 216. Thông tin về công ty taxi tải Thành Hưng: CSD C9 ({{db-advert}}) 09:20, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 217. Thảo luận:Giả mạo thương hiệu taxi tải Thành Hưng: CSD C8 ({{db-notexists}}) 09:21, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 218. Thành viên:Phubinhcamera668: CSD C9 ({{db-advert}}) 09:40, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 219. Thành viên:Mai Thanh Thuyết: CSD C9 ({{db-advert}}) 11:05, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 220. Bào Thúc Nha: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 12:44, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 221. Sony Pictures Networks India (Công ty truyền thông ở Ấn Độ): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 13:28, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 222. Nguyễn Đăng Khoa 2: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 14:11, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 223. Thảo luận:Nguyễn Đăng Khoa 2: CSD C8 ({{db-notexists}}) 14:49, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 224. Sao Play: CSD C9 ({{db-advert}}) 17:05, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 225. Nguyễn Đăng Khoa (Dương Dũng): CSD C3 ({{db-vandalism}}) 17:06, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 226. Tài nguyên hệ thống: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 17:12, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 227. Vương Tuệ Đông: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 18:49, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 228. Hoa hậu Sắc đẹp Toàn cầu: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 19:57, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 229. Pytheas: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 06:07, ngày 15 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 230. Nội bì: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 06:17, ngày 15 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 231. Thành viên:Myhanoicomvn: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:01, ngày 15 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 232. Alita Finance: CSD C9 ({{db-advert}}) 12:12, ngày 15 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 233. Thảo luận:Quân Wiki: CSD C8 ({{db-notexists}}) 12:43, ngày 15 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 234. Lê Phương Thảo: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 12:46, ngày 15 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 235. Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/XaLuan: CSD C2 ({{db-test}}) 13:37, ngày 15 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 236. Hùng Rét: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 14:09, ngày 15 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 237. Edithere.net: CSD C9 ({{db-advert}}) 14:33, ngày 15 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 238. Thảo luận:Hà Nam Hoàn công: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 14:54, ngày 15 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 239. Hà Nam Hoàn công: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 14:55, ngày 15 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 240. Thảo luận:Phạm Đình Minh Triệu: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 15:30, ngày 15 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 241. Bùi Thanh Hương: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 19:29, ngày 15 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 242. Thảo luận:Bùi Thanh Hương: CSD C8 ({{db-notexists}}) 19:51, ngày 15 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 243. Akira Phan: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 19:51, ngày 15 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 244. Thể loại:Duck gốc Vịt: CSD TL2 ({{db-theloaisaiten}}) 07:27, ngày 16 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 245. Bản mẫu:Vi Thien: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 12:01, ngày 16 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 246. Juyy Otit: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 12:05, ngày 16 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 247. Thảo luận:Multimedia Designer: CSD C8 ({{db-talk}}) 12:26, ngày 16 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 248. Wikipedia:Tình trạng bảo tồn: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 12:34, ngày 16 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 249. Cúp bóng đá châu Á 2031: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 12:43, ngày 16 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 250. Thảo luận Thành viên:2402:800:6311:A04A:15D0:AEDE:3004:8BA6: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 12:54, ngày 16 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 251. Thành viên:2001:EE0:231:98A9:84F9:6A35:FF61:CF: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 13:15, ngày 16 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 252. Chu Sơ Nhất: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 13:16, ngày 16 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 253. Chu Cao Tuấn: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 13:17, ngày 16 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 254. Máy khách (máy tính): CSD C3 ({{db-vandalism}}) 13:17, ngày 16 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 255. Trình Bích Hân: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 13:57, ngày 16 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 256. Thảo luận:Đầu bất ngờ cuối cùng ngủ: CSD C8 ({{db-talk}}) 16:44, ngày 16 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 257. Người lau nhà: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 17:26, ngày 16 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 258. Tập tin:SBS Mask promo poster.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Bjnrop06 (thảo luận · đóng góp) 17:56, ngày 16 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 259. Red Cat Motion: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:21, ngày 17 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 260. Thành viên:Comngonnhalam/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:35, ngày 17 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 261. Thảo luận Thành viên:Comngonnhalam/Nháp: CSD C8 ({{db-notexists}}) 08:00, ngày 17 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 262. Siêu sao khổng lồ màu đỏ: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 08:18, ngày 17 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 263. Thánh hiền: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 10:59, ngày 17 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 264. Sundoor: CSD C9 ({{db-advert}}) 10:59, ngày 17 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 265. Vienthongcvm Logo.svg: CSD C9 ({{db-advert}}) 11:11, ngày 17 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 266. Tập tin:Logo công ty viễn thông cvm năm 2021.png (log): CSD TT7 ({{db-badfairuse}}); thông tin bổ sung: {TT7 rationale: Chủ thể rõ ràng không đủ nổi bật.} 11:12, ngày 17 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 267. Chiến tranh Afghanistan (1978–nay): CSD C10 ({{db-wrongarticlename}}) 11:41, ngày 17 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 268. Yasser Al-Qahtani: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 13:26, ngày 17 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 269. Oanh Kiều: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: khotop.com/dien-vien-oanh-kieu-sinh-nam} 13:44, ngày 17 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 270. Nguyễn Thúc Thùy Tiên: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 14:45, ngày 17 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 271. Hỏa Địa Tấn: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 19:49, ngày 17 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 272. Thảo luận:Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn: CSD C8 ({{db-notexists}}) 20:03, ngày 17 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 273. Kiếp chồng chung(Hài ma): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 20:44, ngày 17 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 274. Tập tin:Bảng tri thức.jpg (log): CSD TT2 ({{db-noimage}}) 21:48, ngày 17 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 275. Huy hiệu: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: unison.com.vn/san-pham/5-huy-hieu-huy-chuong-bang-ten.html} 17:34, ngày 18 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 276. Bán kính ion: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 19:06, ngày 18 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 277. Thành viên:Nguyễn Việt Huy: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 07:21, ngày 19 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 278. Thành viên:BrandInfo/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:21, ngày 19 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 279. Học giả Charlie Nguyễn: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 08:00, ngày 19 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 280. Không có gì quý hơn độc lập, tự do: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 08:32, ngày 19 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 281. Vương Chí Nghĩa: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 08:34, ngày 19 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 282. Đàm Minh Giang (copecute): CSD C3 ({{db-vandalism}}) 08:41, ngày 19 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 283. Vi hành: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: [baotanghochiminh.vn/truyen-ngan-cua-nguyen-ai-quoc-nhan-de-vi-hanh-dang-tren-bao-l-humanite.htm]} 08:42, ngày 19 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 284. Thảo luận:Vi hành: CSD C8 ({{db-notexists}}) 08:45, ngày 19 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 285. Anh Khang (ca sĩ): CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: trangtrinhamoi.com/tieu-su-ca-si-anh-khang-anh.html} 08:52, ngày 19 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 286. Cách đánh du kích: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 08:53, ngày 19 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 287. Nguyễn Tất Trung: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 09:02, ngày 19 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 288. HỌ LÊ Ở LÀNG QUẬY: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 09:12, ngày 19 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 289. Thảo luận:Bùi Quốc Huy (KOL): CSD C8 ({{db-notexists}}) 09:52, ngày 19 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 290. Bùi Quốc Huy (KOL): CSD C3 ({{db-vandalism}}) 09:53, ngày 19 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 291. Thảo luận:Học giả Charlie Nguyễn: CSD C8 ({{db-notexists}}) 10:43, ngày 19 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 292. Nhóm hỏi đáp 24/24: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 11:19, ngày 19 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 293. Yasser Al-Qahtani: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 11:21, ngày 19 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 294. Nguyễn thu hương: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 12:50, ngày 19 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 295. Thành viên:Thớt Kính Cường Lực VinhHome/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 13:47, ngày 19 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 296. Thành viên:Nhacsiluanphan: CSD C9 ({{db-advert}}) 16:26, ngày 19 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 297. Keyboard instrument: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: [saigonmusical.com.vn/2017/03/06/nhung-khai-niem-co-ban-cua-mot-cay-keyboard/]} 16:32, ngày 19 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 298. Giải pháp lưu trữ cloud cho camera: CSD C9 ({{db-advert}}) 16:37, ngày 19 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 299. Bài toán bữa tối của các triết gia: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 19:08, ngày 19 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 300. Thảo luận Tập tin:1 cơ sở của Thẩm mỹ viện Nevada.jpg: CSD C9 ({{db-advert}}) 19:09, ngày 19 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 301. Thành viên:Thiết bị nghe lén: CSD C9 ({{db-advert}}) 19:19, ngày 19 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 302. Thành viên:Tinchomoinguoi/nháp: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 11:15, ngày 20 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 303. Sụp đổ thành rome: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: nghiencuuquocte.org/2016/01/07/8-ly-do-de-che-tay-la-ma-sup-do} 13:36, ngày 20 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 304. Thành viên:Danangbattery: CSD C9 ({{db-advert}}) 13:45, ngày 20 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 305. Dwarf Fortress: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 14:50, ngày 20 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 306. Thảo luận:ETB: CSD C8 ({{db-notexists}}) 11:53, ngày 21 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 307. Danh sách nhân vật trong Steven Universe(nhân vật): CSD ĐH4 ({{db-doihuongsai}}) 11:57, ngày 21 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 308. Cao Tuấn Ninh: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 16:18, ngày 21 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 309. Cao Tuấn Ninh: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 16:29, ngày 21 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 310. Vietnam.vn - Cổng thông tin đối ngoại Việt Nam: CSD C9 ({{db-advert}}) 19:51, ngày 21 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 311. Thảo luận:Thiên Cổ Quyết Trần: CSD C8 ({{db-notexists}}) 19:58, ngày 21 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 312. Thảo luận:Vietnam.vn - Cổng thông tin đối ngoại Việt Nam: CSD C8 ({{db-notexists}}) 21:35, ngày 21 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 313. Thượng Hải SIPG: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 10:19, ngày 22 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 314. Cao Quang: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 10:19, ngày 22 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 315. Thành viên:Hantiem/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 10:20, ngày 22 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 316. Lời bài hát Hoa trinh nữ - ST: Trần Thiện Thanh: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 10:21, ngày 22 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 317. Hoa hậu Giang Hồ(phim điện ảnh): CSD C10 ({{db-wrongarticlename}}) 10:25, ngày 22 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 318. Trường Trung học phổ thông Thới Long: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 10:28, ngày 22 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 319. Bùi Văn Chấn: CSD C4 ({{db-repost}}) 10:29, ngày 22 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 320. Bạn có biết: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 10:29, ngày 22 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 321. Trận Tsaritsyn: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 10:42, ngày 22 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 322. Thảo luận:Giải bóng đá Vô địch Quốc gia 2022: CSD C8 ({{db-notexists}}) 12:12, ngày 22 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 323. Thời đại Victoria: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 13:03, ngày 22 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 324. Số phận trớ trêu, hay Chúc xông hơi nhẹ nhõm !: CSD C5 ({{db-banned}}) 20:29, ngày 22 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 325. Che Guevara Mausoleum: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 20:39, ngày 22 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 326. Sherbase 12: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 11:22, ngày 23 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 327. Số phận trớ trêu, hay Chúc xông hơi nhẹ nhõm !: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 20:30, ngày 23 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 328. Nam vương siêu quốc gia: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 rationale: Nam vương Siêu quốc gia} 23:29, ngày 23 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 329. Dark Hole: CSD C12 ({{db-foreign}}) 02:32, ngày 24 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 330. Trịnh Duệ Bân: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 19:31, ngày 24 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 331. Thảo luận:Hữu Duyên TV: CSD C9 ({{db-advert}}) 19:39, ngày 24 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 332. Huggies: CSD C9 ({{db-advert}}) 04:23, ngày 30 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 333. Cao trung Sobu (Sobu High School): CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 04:33, ngày 30 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 334. Thảo luận:Huggies: CSD C8 ({{db-notexists}}) 04:34, ngày 30 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 335. Pidsanu Nimsakul: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 04:55, ngày 30 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 336. Thành viên:VsetGroup/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 04:59, ngày 30 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 337. Thành viên:Quanghungmasterd/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 05:00, ngày 30 tháng 8 năm 2021 (UTC)

September 2021Sửa đổi

 1. Thành viên:Wheytangco/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 05:34, ngày 1 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 2. Nguyễn Quyết Thắng: CSD C9 ({{db-advert}}) 05:35, ngày 1 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 3. Phong Trào Du Ca: CSD ĐH4 ({{db-doihuongsai}}) 05:36, ngày 1 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 4. Bệnh sán màng: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/suc-khoe-tong-quat/benh-san-mang-nhung-dieu-can-biet} 05:37, ngày 1 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 5. Danh sách người Ai Cập: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 05:48, ngày 1 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 6. Anh Tuấn: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 05:53, ngày 1 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 7. Kimsa Sok (2003): CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 05:57, ngày 1 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 8. Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 06:16, ngày 1 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 9. Wikipedia:Kìm: CSD ĐH4 ({{db-doihuongsai}}) 06:26, ngày 1 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 10. 6175 (số): CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 07:07, ngày 1 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 11. Matthew Broderick: CSD C12 ({{db-foreign}}) 07:09, ngày 1 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 12. Winner x: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:11, ngày 1 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 13. Thành viên:Huynhtienhoang/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:11, ngày 1 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 14. Bồ Đề Tổ Sư: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 07:42, ngày 1 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 15. Frank Loseby: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 09:15, ngày 1 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 16. Thành viên:KyoTMC/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 12:38, ngày 1 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 17. Thảo luận:Phạm Lương Thanh Trúc: CSD C8 ({{db-notexists}}) 09:37, ngày 2 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 18. Bóng sống: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 10:26, ngày 2 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 19. ĐẶNG TỐ NGA: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 10:27, ngày 2 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 20. Thành viên:Dinoquystoc: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 10:27, ngày 2 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 21. Tập tin:Le-tan-tai-hat-nhan-moi-cua-ha-noi-fc1599525335.jpg (log): CSD TT9 ({{db-imgcopyvio}}); thông tin bổ sung: {TT9 url: bongda24h.vn/vleague-2020/le-tan-tai-khen-ha-noi-fc-la-doi-bong-manh-nhat-trong-ngay-ra-mat-291-258426.html} 11:07, ngày 2 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 22. Tập tin:Samsonkayode.jpg (log): CSD TT9 ({{db-imgcopyvio}}); thông tin bổ sung: {TT9 url: danviet.vn/top-5-ngoai-binh-hay-nhat-lich-su-ha-noi-fc-ai-la-so-1-20200804220454256.htm} 11:09, ngày 2 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 23. Tập tin:Dotphaosang.jpg (log): CSD TT9 ({{db-imgcopyvio}}); thông tin bổ sung: {TT9 url: dantri.com.vn/the-thao/hlv-ha-noi-fc-phan-ung-voi-man-dot-phao-sang-cua-cdv-hai-phong-20190422063738617.htm} 11:09, ngày 2 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 24. Tập tin:Thanhluongqbv.jpg (log): CSD TT9 ({{db-imgcopyvio}}); thông tin bổ sung: {TT9 url: thethaovanhoa.vn/bong-da-viet-nam/thanh-luong-doat-qua-bong-vang-viet-nam-2011-n20120510210103520.htm} 11:09, ngày 2 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 25. Tập tin:Hangday.png (log): CSD TT9 ({{db-imgcopyvio}}); thông tin bổ sung: {TT9 url: laodong.vn/photo/can-canh-san-hang-day-truoc-tran-viet-nam-campuchia-642724.ldo} 11:10, ngày 2 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 26. Tập tin:Contrast Team.jpg (log): CSD TT9 ({{db-imgcopyvio}}); thông tin bổ sung: {TT9 url: www.youtube.com/watch?v=xeV35IPqocQ&ab_channel=VPFMedia} 11:10, ngày 2 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 27. Tập tin:Dovinhquang.jpg (log): CSD TT9 ({{db-imgcopyvio}}); thông tin bổ sung: {TT9 url: m.thanhnien.vn/the-thao/bong-da-viet-nam/van-quyet-duc-huy-tai-ki-hop-dong-trong-ngay-clb-ha-noi-xuat-quan-111907t.html} 11:10, ngày 2 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 28. Forrest J Ackerman/Nháp: CSD C2 ({{db-test}}) 11:37, ngày 2 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 29. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/Caroline Brady (philologist): CSD TV1 ({{db-tvyeucauxoa}}) 17:29, ngày 2 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 30. Mathew Ryan: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 18:40, ngày 2 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 31. Tập tin:Tap chi nay.jpg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Ikidkaido (thảo luận · đóng góp) 19:22, ngày 2 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 32. Tập tin:Nguyen Duy Can 1960.jpg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Ikidkaido (thảo luận · đóng góp) 19:30, ngày 2 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 33. Tập tin:Nguyen Duy Can.jpg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Ikidkaido (thảo luận · đóng góp) 19:30, ngày 2 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 34. Tập tin:Nguyen Duy Can 1960.jpg (log): CSD TT1 ({{db-redundantimage}}); thông tin bổ sung: {TT1 filename: File:có ảnh tốt hơn: Tập tin:Nguyen Duy Can.jpg} 19:31, ngày 2 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 35. Hà Lạc Lạc: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: cpopping.info/ha-lac-lac-profile} 19:38, ngày 2 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 36. Tập tin:Halaclac.jpg (log): CSD TT9 ({{db-imgcopyvio}}); thông tin bổ sung: {TT9 url: nguoisaigon.tv/giai-tri/dan-sao-co-xuat-than-tram-anh-the-phiet-o-cbiz-nguoi-thi-co-bo-la-dai-gia-bat-dong-san-nguoi-thi-co-me-la-doanh-nhan-28651.html} 19:40, ngày 2 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 37. Tống Á Hiên: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 19:56, ngày 2 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 38. Style sheet (phát triển web): CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: vn.got-it.ai/blog/stylesheet-la-gi-chuc-nang-va-loi-ich-cua-stylesheet} 20:07, ngày 2 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 39. Tập tin:Precious Family 2004 KBS.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc}}); đã thông báo Nikki281196 (thảo luận · đóng góp) 13:30, ngày 3 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 40. Rượu bến tre: CSD C9 ({{db-advert}}) 14:28, ngày 3 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 41. Thành viên:ZahidA1B2: CSD C9 ({{db-advert}}) 16:54, ngày 3 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 42. Thảo luận Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Rượu Thịt Chó: CSD C8 ({{db-notexists}}) 17:03, ngày 3 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 43. Tập tin:Bùi Hoàng Việt Anh.jpg (log): CSD TT9 ({{db-imgcopyvio}}); thông tin bổ sung: {TT9 url: vtv.vn/ben-le/gap-go-2-khach-moi-bui-hoang-viet-anh-va-nguyen-thu-hoai-trong-ban-tin-360-do-the-thao-2021011020382121.htm} 14:51, ngày 4 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 44. Tập tin:Dotphaosang.jpg (log): DI CSD H6 ({{di-thiếu sử dụng hợp lý}}); đã thông báo Khuephuong2509 (thảo luận · đóng góp) 15:03, ngày 4 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 45. Hiệp hội Hợp tác Kinh doanh Nông nghiệp Hà Lan- Việt Nam: CSD C9 ({{db-advert}}) 18:59, ngày 4 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 46. Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 19:03, ngày 4 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 47. Cao Tuấn Linh: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 19:07, ngày 4 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 48. Chúng Ta Làm Gì Trong Bóng Tối (Phim Truyền hình): CSD ĐH4 ({{db-doihuongsai}}) 19:09, ngày 4 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 49. Thành viên:Ngọc Sơn FCTV: CSD C9 ({{db-advert}}) 14:03, ngày 7 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 50. HADS: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:32, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 51. Thảo luận:Nghiêm Đình Toàn: CSD C8 ({{db-notexists}}) 07:33, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 52. Quần đảo Desertas: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 07:50, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 53. Wikipedia:Kiều Loan: CSD ĐH4 ({{db-doihuongsai}}) 08:35, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 54. Thành viên:Anthonyduonguyenvie: CSD C9 ({{db-advert}}) 08:44, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 55. Thành phố Formosa: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 08:44, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 56. Nguyễn Hà Kiều Loan: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 15:16, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 57. Thảo luận:Nguyễn Hà Kiều Loan: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 15:16, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 58. Tập tin:Seal of the City of New York.svg (log): CSD TT8 ({{db-commons}}); thông tin bổ sung: {TT8 filename: File:Seal of New York City.svg} 17:36, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 59. Thành viên:Pham dinh Thang 1945: CSD C9 ({{db-advert}}) 19:08, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 60. Thảo luận:Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn: CSD C8 ({{db-talk}}) 19:09, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 61. Nguyễn Phúc Long: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 00:33, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 62. Thảo luận:Nguyễn Phúc Long: CSD C8 ({{db-notexists}}) 00:49, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 63. Thành viên:Mộc MoSa: CSD C9 ({{db-advert}}) 01:32, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 64. Hồ Đại Hải: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 01:57, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 65. Thảo luận Thành viên:Page Người Hoa Thám: CSD C9 ({{db-advert}}) 08:35, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 66. Thành viên:Hoàng Cường Chí Linh - Hải Dương: CSD C9 ({{db-advert}}) 08:35, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 67. Thành viên:Hoàng Cường Chí Linh - Hải Dương: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 08:36, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 68. Thảo luận Thành viên:Hoàng Cường Chí Linh - Hải Dương: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 08:36, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 69. Thành viên:Luongcongminh: CSD C9 ({{db-advert}}) 08:39, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 70. Thành viên:Hoàng Cường Chí Linh: CSD C9 ({{db-advert}}) 08:40, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 71. Thảo luận Thành viên:Hoàng Cường Chí Linh: CSD C9 ({{db-advert}}) 08:41, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 72. Thành viên:Hoàng Cường (c điện): CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 08:41, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 73. Thảo luận Thành viên:Hoàng Cường (c điện): CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 08:41, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 74. Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Võ Tuấn Kiệt: CSD C2 ({{db-test}}) 08:42, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 75. Võ Tuấn Kiệt: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 08:43, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 76. Thảo luận:Võ Tuấn Kiệt: CSD C8 ({{db-talk}}) 09:08, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 77. Thuốc độc bảng A: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 09:24, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 78. Mai Vũ Minh: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: cand.com.vn/doanh-nghiep/Ty-phu-goc-Viet-lam-viec-voi-nhieu-nguyen-thu-the-gioi-i528727} 09:25, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 79. Phong kiến tại Đế quốc La Mã Thần thánh: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 09:26, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 80. Thảo luận:Mai Vũ Minh: CSD C8 ({{db-talk}}) 09:54, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 81. Thảo luận:Cà phê mộc: CSD C8 ({{db-notexists}}) 10:33, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 82. Objective-C: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: techmaster.vn/posts/6650/ngon-ngu-lap-trinh-objective-c} 10:33, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 83. Trần Tiến Đạt: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 10:51, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 84. Bão Conson (2021): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 10:59, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 85. Thảo luận:Bhimrao Ambedkar: CSD C8 ({{db-talk}}) 13:18, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 86. Độc cô cửu kiếm: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 13:19, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 87. Thảo luận:Độc cô cửu kiếm: CSD C8 ({{db-talk}}) 13:20, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 88. Thiết bị hỗ trợ: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 13:26, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 89. Thích Phúc Trí: CSD C4 ({{db-repost}}) 13:39, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 90. Thảo luận:Thích Phúc Trí: CSD C8 ({{db-talk}}) 13:42, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 91. Thể loại:Giấy phép bản quyền: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 16:54, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 92. Trái tim quê hương: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 17:12, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 93. My Hero Series: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 17:12, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 94. Vết hằn thiên nga: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 17:13, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 95. Gió rừng siết chặt yêu thương: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 17:13, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 96. Đường kẻ rẽ tình: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 17:13, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 97. Dưới khoảng trời kia: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 17:13, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 98. The Man Series: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 17:29, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 99. Thành viên:2405:9800:BA20:D4A:3400:893A:9AFA:9AB5: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 17:42, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 100. Thảo luận:Văn Minh điện Đại học sĩ: CSD C8 ({{db-talk}}) 12:42, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 101. Học viện Hành chính Công và Kinh tế Quốc dân Nga (trực thuộc Tống thống Liên bang Nga): CSD ĐH4 ({{db-doihuongsai}}) 14:23, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 102. Playgirl: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 15:34, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 103. Ngô Kim Long: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 15:58, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 104. Villa Aurelia (Lierna Lake Côm): CSD ĐH4 ({{db-doihuongsai}}) 16:52, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 105. VietNam Why Not: CSD C9 ({{db-advert}}) 16:56, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 106. Trương Nhan Tề: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: bloganchoi.com/ho-so-r1se-nhom-nhac-r1se-thong-tin-thanh-vien-r1se-r1se-profiles} 17:17, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 107. Hà Lạc Lạc: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: cpopping.info/ha-lac-lac-profile} 17:22, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 108. Trương Nhan Tề: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 17:29, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 109. Danh sách kỷ lục và thành tích của Arsenal F.C.: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 22:28, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 110. Các sửa đổi và sử dụng: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 21:00, ngày 12 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 111. Bloody Mary (cocktail): CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: dayphache.edu.vn/cocktail-trong-truyen-thuyet-bloody-mary} 21:19, ngày 12 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 112. Gibson (cocktail): CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: dayphache.edu.vn/gimlet-cocktail-cua-ruou-gin-va-chanh} 21:23, ngày 12 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 113. Gimlet (cocktail): CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: dayphache.edu.vn/gimlet-cocktail-cua-ruou-gin-va-chanh} 21:24, ngày 12 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 114. Dương Dê (Reviewer): CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 21:28, ngày 12 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 115. Nguyễn Thành Vinh: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 21:39, ngày 12 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 116. Gin and Tonic: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: huongnghiepaau.com/cach-lam-gin-tonic-cocktail} 21:47, ngày 12 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 117. Tập tin:Hồng Trúc.jpg (log): CSD TT7 ({{db-badfairuse}}) 21:53, ngày 12 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 118. Tập tin:Nguyen Duy Can 1960.jpg (log): CSD TT7 ({{db-badfairuse}}); thông tin bổ sung: {TT7 rationale: Đã có hình khác với chất lượng tốt hơn} 21:56, ngày 12 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 119. Tập tin:Chu Ngoc Anh.jpg (log): CSD TT9 ({{db-imgcopyvio}}); thông tin bổ sung: {TT9 url: vnexpress.net/bo-truong-chu-ngoc-anh-khoa-hoc-huong-toi-mien-nui-nhu-chien-luoc-dac-thu-4146558.html} 21:59, ngày 12 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 120. Đại học Floating: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 14:30, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 121. Thảo luận:Cáp quang biển AAE-1: CSD C8 ({{db-talk}}) 15:12, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 122. TẬP ĐOÀN KIMSA: CSD C9 ({{db-advert}}) 16:41, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 123. Thành viên:Duytran697zzzz/: CSD C9 ({{db-advert}}) 17:43, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 124. Thành viên:Duytran697zzzz/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 17:43, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 125. Mai Thị Ngọc Tiến: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 18:01, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 126. Thành viên:Dương Kế Đoan: CSD C9 ({{db-advert}}) 18:02, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 127. Thành viên:Dương Kế Đoan/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 18:03, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 128. Thảo luận Thành viên:Dương Kế Đoan/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 18:03, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 129. Thảo luận Thành viên:Dương Kế Đoan: CSD C9 ({{db-advert}}) 18:04, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 130. Thông tin chung: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 19:27, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 131. Tập tin:Towa (2).jpg (log): CSD TT9 ({{db-imgcopyvio}}); thông tin bổ sung: {TT9 url: Hình sử dụng hợp lý.} 19:27, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 132. Thành viên:Xuyennguyenft: CSD C9 ({{db-advert}}) 02:01, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 133. Thành viên:ShawnDePieanq/Tiếng Ognian: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 03:30, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 134. Nguyễn Cao Thiện: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 03:36, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 135. Siren head: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://copyvios.toolforge.org/?lang=vi&project=wikipedia&title=Siren_head&oldid=&action=search&use_engine=1&use_links=1} 03:41, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 136. Thảo luận:Mr. Siro: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 13:50, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 137. Cascadeur: CSD C9 ({{db-advert}}) 14:26, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 138. Tập đoàn Hằng Đại: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 18:00, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 139. Thảo luận:Dương Kế Đoan: CSD C8 ({{db-talk}}) 19:18, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 140. Thành viên:Slu1995: CSD C9 ({{db-advert}}) 19:56, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 141. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/ActiveWatchers.js: CSD TV1 ({{db-tvyeucauxoa}}) 16:02, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 142. Bản mẫu:Phan Bá Đệ: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 17:12, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 143. J2TEAM Community: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: junookyo.com/2017/02/j2team-la-gi.html} 20:49, ngày 17 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 144. Thành viên:Thienlaccusi: CSD C9 ({{db-advert}}) 20:53, ngày 17 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 145. Khoan Vũ: CSD C9 ({{db-advert}}) 20:55, ngày 17 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 146. Viefox Inc.: CSD C9 ({{db-advert}}) 20:56, ngày 17 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 147. Thành viên:Khanhngu/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 21:16, ngày 17 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 148. Trang tấn công này: CSD C11 ({{db-attack}}) 21:18, ngày 17 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 149. Thành viên:Bschuyenkhoa/nháp: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: hoanmysaigon.com/than-trong-khi-dung-thuoc-ha-mo-mau.html} 21:20, ngày 17 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 150. Bản mẫu:Editnoticelethilanh userpage: CSD BM3 ({{db-banmaukhonglienket}}) 19:56, ngày 18 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 151. Wikipedia:Thảo luận/East Sea belongs to which country?: CSD C2 ({{db-test}}) 02:46, ngày 20 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 152. Wikipedia:Thảo luận/Nguyễn Thụy Hân: CSD C9 ({{db-advert}}) 02:47, ngày 20 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 153. Wikipedia:Thảo luận/MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA TRUYỆN CỔ TÍCH THẦN KỲ: CSD C2 ({{db-test}}) 04:15, ngày 20 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 154. Wikipedia:Thảo luận/Hoàng Minh Châu: CSD C2 ({{db-test}}) 05:55, ngày 20 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 155. Wikipedia:Thảo luận/Làm sao để xóa bỏ mác bài viết chất lượng kém: CSD C2 ({{db-test}}) 05:59, ngày 20 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 156. Wikipedia:Thảo luận/Làm thế nào để sử dụng Wikipedia đây?: CSD C2 ({{db-test}}) 05:59, ngày 20 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 157. Wikipedia:Thảo luận/Hội nghị I-an-ta: CSD C2 ({{db-test}}) 05:59, ngày 20 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 158. Wikipedia:Thảo luận/Thuốc generique: CSD C2 ({{db-test}}) 06:03, ngày 20 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 159. Wikipedia:Thảo luận/Thuyết thời gian: CSD C2 ({{db-test}}) 06:03, ngày 20 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 160. Wikipedia:Thảo luận/Thiếu nội dung: CSD C2 ({{db-test}}) 06:03, ngày 20 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 161. Wikipedia:Thảo luận/Thêm bản mẫu: CSD C2 ({{db-test}}) 07:01, ngày 20 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 162. Wikipedia:Thảo luận/parallel structure: CSD C2 ({{db-test}}) 07:05, ngày 20 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 163. Wikipedia:Thảo luận/Lịch sử xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái bình: CSD C2 ({{db-test}}) 07:07, ngày 20 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 164. Wikipedia:Thảo luận/Sự khác nhau trong văn hóa giao tiếp Nhật Bản và Việt Nam: CSD C2 ({{db-test}}) 08:08, ngày 20 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 165. Wikipedia:Sgpnri: CSD C2 ({{db-test}}) 13:53, ngày 21 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 166. Thảo luận Wikipedia:Sgpnri: CSD C8 ({{db-talk}}) 13:55, ngày 21 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 167. Thảo luận:Nhà Báo Trần Văn Cường: CSD C8 ({{db-talk}}) 15:39, ngày 21 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 168. Bản mẫu:Infobox person1: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 15:39, ngày 21 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 169. Johann Josef Loschmidt: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 16:00, ngày 21 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 170. Tích lũy sinh học: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 17:42, ngày 21 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 171. Thành viên:Hieutran293/Nguyễn Sin: CSD C9 ({{db-advert}}) 17:44, ngày 21 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 172. Vinh Khuất: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: yan.vn/vinh-khuat-thong-tin-tieu-su-su-nghiep-doi-tu-cua-nam-ca-si-248439.html} 04:52, ngày 23 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 173. Thảo luận Thành viên:Hieutran293/Nguyễn Sin: CSD C8 ({{db-notexists}}) 05:16, ngày 23 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 174. Nguyễn Thị Kép: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 05:17, ngày 23 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 175. Mai Ký: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 11:59, ngày 23 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 176. Tập tin:OldSPKT1.JPG (log): CSD TT7 ({{db-badfairuse}}); thông tin bổ sung: {TT7 rationale: Không phải biểu trưng.} 12:28, ngày 23 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 177. Thể loại:Hình không rõ tình trạng bản quyền vào ngày 2020-12-09: CSD TL1 ({{db-theloaitrong}}) 12:34, ngày 23 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 178. Tập tin:Logo1962.JPG (log): CSD TT1 ({{db-redundantimage}}); thông tin bổ sung: {TT1 filename: File:Tập tin:Logo1962-2.JPG} 12:39, ngày 23 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 179. Thảo luận:Xichlo-LtBNN: CSD C8 ({{db-talk}}) 14:15, ngày 23 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 180. Thảo luận:Tăng Thành Công: CSD C8 ({{db-talk}}) 09:11, ngày 24 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 181. Thành viên:Trang Phạm 1120: CSD C9 ({{db-advert}}) 10:47, ngày 24 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 182. Trang tấn công này: CSD C11 ({{db-attack}}) 15:06, ngày 24 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 183. Thảo luận:A124.: CSD C8 ({{db-talk}}) 02:24, ngày 25 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 184. Thảo luận:ARIEL (tàu vũ trụ): CSD C8 ({{db-talk}}) 02:26, ngày 25 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 185. Thảo luận:Abrodictyum laetum: CSD C8 ({{db-talk}}) 02:26, ngày 25 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 186. Thảo luận:Bach Long Chien-Dao: CSD C8 ({{db-talk}}) 02:28, ngày 25 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 187. Thảo luận:BV Nguyễn Tri Phương: CSD C8 ({{db-talk}}) 02:28, ngày 25 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 188. Thảo luận:BIkini do ai phát minh ?: CSD C8 ({{db-talk}}) 02:28, ngày 25 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 189. Thảo luận:B-57, Máy bay phản lực phóng pháo rớt ở Nhatrang, Khánh hòa: CSD C8 ({{db-talk}}) 02:29, ngày 25 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 190. Thảo luận:Ban nhạc Từ Trường: CSD C8 ({{db-talk}}) 02:33, ngày 25 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 191. Thảo luận:Baptist Việt Nam: CSD C8 ({{db-talk}}) 02:33, ngày 25 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 192. Thảo luận:Bao giờ biết tương tư: CSD C8 ({{db-talk}}) 02:34, ngày 25 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 193. Thảo luận:Bao Bối Nhĩ: CSD C8 ({{db-talk}}) 02:34, ngày 25 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 194. Thảo luận:Bang tự do (Đức): CSD C8 ({{db-talk}}) 02:34, ngày 25 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 195. Thảo luận:Ben 10 (phim truyền hình 2016): CSD C8 ({{db-talk}}) 02:34, ngày 25 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 196. Thảo luận:BEA: CSD C8 ({{db-talk}}) 02:37, ngày 25 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 197. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/Degrandparent: CSD TV1 ({{db-tvyeucauxoa}}) 04:54, ngày 25 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 198. FIFA eClub World Cup: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 07:38, ngày 25 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 199. Chung Nhu Mỹ: CSD C4 ({{db-repost}}) 08:17, ngày 25 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 200. Thành viên:Trần Đông Minh (đạo diễn): CSD C9 ({{db-advert}}) 08:27, ngày 25 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 201. Wikipedia:Không gian tên dự án: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 09:43, ngày 25 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 202. Tập tin:Dangthephong1.jpg (log): CSD TT3 ({{db-noncom}}) 13:32, ngày 25 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 203. Thảo luận:Cao Thu: CSD C8 ({{db-talk}}) 16:22, ngày 25 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 204. Cao Thu: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 16:23, ngày 25 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 205. Tập tin:Đậu hũ cá chạch.png (log): CSD TT7 ({{db-badfairuse}}); thông tin bổ sung: {TT7 rationale: Xem trang thảo luận của người tải.} 16:43, ngày 26 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 206. Tập tin:Luca vietnamese poster.jpg (log): CSD TT7 ({{db-badfairuse}}); thông tin bổ sung: {TT7 rationale: Ảnh không tự do có độ phân giải quá lớn nhưng không được sử dụng và không có phiên bản nào đúng quy định.} 18:22, ngày 26 tháng 9 năm 2021 (UTC)

October 2021Sửa đổi

 1. IPsec: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 01:50, ngày 1 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 2. Công chúa Adrienne, Nữ công tước xứ Blekinge: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 03:47, ngày 1 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 3. Tập tin:Gmail icon phan.web.webp (log): CSD C3 ({{db-vandalism}}) 11:22, ngày 3 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 4. Thành viên:Lamtritu/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 09:28, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 5. Thành viên:Lamtritu: CSD C9 ({{db-advert}}) 09:28, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 6. Thành viên:Xây dựng Cà Mau: CSD C9 ({{db-advert}}) 14:06, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 7. Namikaze Minato: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: fandom.vn/nrt/namikaze-minato} 14:10, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 8. Thành viên:2402:800:63BB:CE5D:3177:A1A7:EA7B:E1D9: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 07:31, ngày 6 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 9. Tập tin:Một góc thành phố Cao Bằng bởi VH02092007.png (log): CSD TT8 ({{db-commons}}); thông tin bổ sung: {TT8 filename: File:Một góc thành phố Cao Bằng bởi VH02092007.png} 07:32, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 10. Thành viên:Tudiendongphuong: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 00:24, ngày 8 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 11. Thành viên:EmProductionvn: CSD C9 ({{db-advert}}) 01:49, ngày 9 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 12. Tập tin:---C--Users-Admin-Downloads-Phung Quoc Hien.jpg (log): CSD TT1 ({{db-redundantimage}}); thông tin bổ sung: {TT1 filename: File:Phùng Quốc Hiển.jpeg} 17:08, ngày 9 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 13. Tập tin:Phùng Quốc Hiển.jpeg (log): CSD TT7 ({{db-badfairuse}}); thông tin bổ sung: {TT7 rationale: Không giấy phép, không nguồn gốc, người trong ảnh còn sống.} 17:10, ngày 9 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 14. Tập tin:Chungnhumyyumi.jpg (log): CSD TT9 ({{db-imgcopyvio}}); thông tin bổ sung: {TT9 rationale: Video không có giấy phép CC BY.} 17:14, ngày 9 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 15. Tập tin:13th asiad.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Letrangiabao2007 (thảo luận · đóng góp) 17:17, ngày 9 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 16. Thành viên:Ngọc Ka Ka/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 19:16, ngày 9 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 17. Thành viên:Bác sĩ Nguyễn Bá Vưỡng: CSD C9 ({{db-advert}}) 20:54, ngày 9 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 18. Duyên kiếp: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 20:55, ngày 9 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 19. Lâm Hùng: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 21:35, ngày 9 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 20. Bản mẫu:Đóng góp 2: CSD C7 ({{db-author}}) 14:12, ngày 10 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 21. Thành viên:2001:EE0:5763:55D0:78FE:6030:4B25:540: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 14:01, ngày 11 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 22. Test Twinkl: CSD C2 ({{db-test}}) 11:02, ngày 12 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 23. Thành viên:Lê Hoài Thanh ( Hải Thanh ): CSD C9 ({{db-advert}}) 15:00, ngày 12 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 24. Nguyễn tiến mạnh: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 16:03, ngày 12 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 25. Thành viên:Kids0407: CSD C9 ({{db-advert}}) 18:07, ngày 12 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 26. Thảo luận:Phạm Thành Thắng (Anh Hai Nồ): CSD C8 ({{db-talk}}) 09:11, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 27. Thành viên:HOÀI CHC/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 16:34, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 28. Đại kiện tướng (cờ vây): CSD C1 ({{db-nonsense}}) 03:15, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 29. Yuji Mori: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 03:58, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 30. Thành viên:ForbesVietnamOfficial/chỗ thử: CSD C9 ({{db-advert}}) 06:28, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 31. Thành viên:Dongminhtv: CSD C9 ({{db-advert}}) 06:33, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 32. Thành viên:Trần Đông Minh (đạo diễn): CSD C9 ({{db-advert}}) 06:33, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 33. Thành viên:DzMineTV/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 06:33, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 34. Thành viên:MarcomUEH: CSD C9 ({{db-advert}}) 06:57, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 35. Thành viên:Nguyễn Đình Khiên: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:20, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 36. Thành viên:DongChan8697: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:21, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 37. Thành viên:Diemdangphuong: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:21, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 38. Thành viên:Auto365mydinh: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 07:22, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 39. Thành viên:Vilux elevator/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:23, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 40. Thành viên:NhamayLien.hn/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:24, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 41. Thành viên:Betviet/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:26, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 42. Thành viên:Conghau3764/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:27, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 43. Thành viên:14.169.130.60/Nháp: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 07:28, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 44. Thành viên:Dangthienphong/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:30, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 45. Thành viên:Emproduction: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:30, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 46. Thành viên:Shopbm24h/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:39, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 47. Phạm Hồng Điệp: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:41, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 48. Nghệ Sỹ Thanh Niên Đồng Long: CSD C9 ({{db-advert}}) 17:18, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 49. Philippine Amusement and Gaming Corporation: CSD C9 ({{db-advert}}) 18:00, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 50. Pít Ham Ăn (sinh 1999): CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 20:19, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 51. Iluvenvi: CSD C9 ({{db-advert}}) 20:19, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 52. Hình ảnh người không đợi: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 21:35, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 53. Thảo luận:Earl Grey tea: CSD C8 ({{db-talk}}) 16:50, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 54. Wikipedia:Danh sách các nhân vật của Steven Universe: CSD ĐH3 ({{db-doihuonglienkhonggian}}) 18:23, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 55. Chalmers Johnson: CSD C5 ({{db-banned}}) 20:57, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 56. Tập tin:Thẻ Dibee.png (log): CSD C9 ({{db-advert}}) 12:02, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 57. Tập tin:Áo cưới màu hoa cà.jpeg (log): CSD TT7 ({{db-badfairuse}}); thông tin bổ sung: {TT7 rationale: Ảnh album không dùng trong bài về album đó.} 19:13, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 58. Tần Diệp Dương hậu: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 19:26, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 59. Wikipedia:Nhà văn Nguyễn Thế Hùng: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Haha1405 (thảo luận · đóng góp) 15:03, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 60. Thảo luận Thành viên:Phucthangqn/nháp: CSD C8 ({{db-notexists}}); đã thông báo Phucthangqn (thảo luận · đóng góp) 11:34, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 61. Tổ chức Long Phụng Sum Vầy: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 2402:800:612D:D1BC:EC09:4D9D:F994:9DF6 (thảo luận · đóng góp) 12:35, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 62. Thảo luận:Error Music Vietnam: CSD C8 ({{db-talk}}); đã thông báo Camcam14072001 (thảo luận · đóng góp) 17:31, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 63. Thảo luận:Ryan Duy Hùng: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 116.111.122.195 (thảo luận · đóng góp) 17:34, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 64. Thảo luận:Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long: CSD C8 ({{db-talk}}); đã thông báo Nguyễn Kim Vàng (thảo luận · đóng góp) 17:38, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 65. Thảo luận:Trung tâm Nghiên cứu Y khoa Việt Đức: CSD C8 ({{db-talk}}); đã thông báo Minhkeo1983 (thảo luận · đóng góp) 17:41, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 66. Thành viên:Maitrang197/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Maitrang197 (thảo luận · đóng góp) 17:41, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 67. Thành viên:Javahuynh/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Javahuynh (thảo luận · đóng góp) 17:43, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 68. Nhục nhã: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: vi.housepsych.com/unizhenie_default.htm}; đã thông báo TunAnh0711 (thảo luận · đóng góp) 17:44, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 69. Hứng thú: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: ngocminhvt59.blogspot.com/2020}; đã thông báo TunAnh0711 (thảo luận · đóng góp) 17:44, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 70. Thành viên:Tranhuuuphuoc: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Tranhuuuphuoc (thảo luận · đóng góp) 17:46, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 71. Takashi Niwa: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Lam Chi C. (thảo luận · đóng góp) 17:49, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 72. Thảo luận:Takashi Niwa: CSD C8 ({{db-talk}}); đã thông báo Lam Chi C. (thảo luận · đóng góp) 17:49, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 73. Thành viên:14.164.151.55/Nháp: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}); đã thông báo 14.164.151.55 (thảo luận · đóng góp) 17:53, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 74. Cục Quản lý Giải trí và Trò chơi Philippines: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Duyenhaixanh (thảo luận · đóng góp) 17:59, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 75. Thảo luận Thành viên:ForbesVietnamOfficial/chỗ thử: CSD C8 ({{db-notexists}}); đã thông báo ForbesVietnamOfficial (thảo luận · đóng góp) 18:02, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 76. Thành viên:Nohphouluangvietnam: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Nohphouluangvietnam (thảo luận · đóng góp) 18:04, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 77. Tập tin:Iona 2016 track.png (log): CSD C5 ({{db-banned}}) 18:06, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 78. Bản mẫu:WPTC track map: CSD C5 ({{db-banned}}) 18:06, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 79. Tập tin:Zorbas 2018 track.png (log): CSD C5 ({{db-banned}}) 18:07, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 80. Hiến chương Vũng Tàu: CSD C5 ({{db-banned}}) 07:42, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 81. Thành viên:Phanminh2004: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Phanminh2004 (thảo luận · đóng góp) 16:22, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 82. Tập tin:Đà Lạt với cây đàn.jpg.jpg (log): CSD TT10 ({{db-badfiletype}}); đã thông báo Phanminh2004 (thảo luận · đóng góp) 16:22, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 83. Tập tin:Model Tết.jpg.jpg (log): CSD TT10 ({{db-badfiletype}}); đã thông báo Phanminh2004 (thảo luận · đóng góp) 16:22, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 84. Thảo luận:Hạ Tuấn Lâm: CSD C8 ({{db-talk}}); đã thông báo Hạ Tuấn Lâm VNFP (thảo luận · đóng góp) 16:25, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 85. Hà Lạc Lạc: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Strawriiiiiiiiii3088 (thảo luận · đóng góp) 16:33, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 86. Thảo luận Tập tin:Đà Lạt với cây đàn.jpg.jpg: CSD C8 ({{db-talk}}); đã thông báo Phanminh2004 (thảo luận · đóng góp) 16:43, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 87. Hạ Chi Quang: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Strawriiiiiiiiii3088 (thảo luận · đóng góp) 16:51, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 88. Trang tấn công này: CSD C11 ({{db-attack}}); đã thông báo 2402:800:6273:5E12:E0E6:9933:AC58:AEA0 (thảo luận · đóng góp) 16:57, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 89. TRƯƠNG GIA NGUYÊN: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Caihuazei0020 (thảo luận · đóng góp) 17:03, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 90. Thảo luận:Hà Lạc Lạc: CSD C8 ({{db-talk}}); đã thông báo 58.187.125.248 (thảo luận · đóng góp) 17:33, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 91. Thảo luận:Hạ Chi Quang: CSD C8 ({{db-talk}}); đã thông báo 58.187.125.248 (thảo luận · đóng góp) 17:36, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 92. Trương giai viện: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Hoaitinh (thảo luận · đóng góp) 18:01, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 93. Thảo luận:Trương giai viện: CSD C8 ({{db-talk}}); đã thông báo Zhongxingpengyue (thảo luận · đóng góp) 18:16, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 94. Sam (diễn viên): CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: gonhub.com/tieu-su-hot-girl-sam-nam-sinh-su-nghiep-cua-nguoi-dep-9x.html}; đã thông báo Thịnh9545 (thảo luận · đóng góp) 05:16, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 95. Thảo luận Thành viên:2402:800:6273:B285:9829:24BE:44BD:EEB9: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}); đã thông báo 27.3.73.127 (thảo luận · đóng góp) 15:05, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 96. Mai Tan Thep: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2001:EE0:4B4F:89C0:E0AB:82BB:2839:DA8F (thảo luận · đóng góp) 15:26, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 97. Tập tin:Chillies.png (log): CSD TT8 ({{db-commons}}); thông tin bổ sung: {TT8 filename: File:Chillies band's logo.jpg}; đã thông báo Datga2006 (thảo luận · đóng góp) 16:42, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 98. Lý Ca Dương: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 117.0.73.103 (thảo luận · đóng góp) 16:56, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 99. Phạm hoàng long: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 2402:800:634A:A47B:DD35:B423:7DC0:8C89 (thảo luận · đóng góp) 18:02, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 100. Chu Văn Tuyên: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Chutuyen2001 (thảo luận · đóng góp) 18:03, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 101. Giường gấp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo 42.113.192.246 (thảo luận · đóng góp) 18:13, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 102. Thảo luận:Chu Văn Tuyên: CSD C8 ({{db-talk}}); đã thông báo Chutuyen2001 (thảo luận · đóng góp) 18:16, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 103. Kiểm thử bộ lọc: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo NDKDD-Cố vấn (thảo luận · đóng góp) 18:55, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 104. Tập tin:TheBlackLabel logo.jpg (log): CSD TT8 ({{db-commons}}); thông tin bổ sung: {TT8 filename: File:The Black Label logo.svg} 19:09, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 105. Sam (nghệ sĩ): CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo Anhoiemnemoinguoi (thảo luận · đóng góp) 02:56, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 106. Thảo luận:Sam (nghệ sĩ): CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo Anhoiemnemoinguoi (thảo luận · đóng góp) 02:56, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 107. Thành viên:Anhoiemnemoinguoi: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo 2001:EE0:23A:8CE0:1BC7:C1ED:E7DC:DEDD (thảo luận · đóng góp) 03:24, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 108. Phật giáo sơ kỳ: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo 2402:800:6105:F7D1:6CDF:E823:A6D3:E032 (thảo luận · đóng góp) 03:53, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 109. Webnhom: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Trieuquang198812 (thảo luận · đóng góp) 19:08, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 110. Thảo luận:Nhà cái VN88: CSD C8 ({{db-talk}}); đã thông báo Banh bong (thảo luận · đóng góp) 08:30, ngày 23 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 111. Bia mộ Nguyễn Trường Tộ: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Nguyễn Văn Liên (thảo luận · đóng góp) 09:00, ngày 25 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 112. Thành viên:Harej: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo 117.7.228.125 (thảo luận · đóng góp) 04:51, ngày 26 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 113. Võ Trần Nhã: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Vothanhnhathanh (thảo luận · đóng góp) 14:52, ngày 26 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 114. Tập tin:SUPER R1SE.jpg (log): CSD TT7 ({{db-badfairuse}}); thông tin bổ sung: {TT7 rationale: Ảnh người đang sống, không thể sử dụng hợp lý}; đã thông báo Phanhuynhtramanh (thảo luận · đóng góp) 16:42, ngày 26 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 115. Những tài khoản Instagram Việt Nam có nhiều lượt theo dõi nhất: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Huonggiangidol (thảo luận · đóng góp) 16:23, ngày 27 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 116. Những siêu mẫu tại Việt Nam: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Huonggiangidol (thảo luận · đóng góp) 16:23, ngày 27 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 117. Quoc Various: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Peternguyen1r (thảo luận · đóng góp) 18:16, ngày 27 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 118. Brockhaus Enzyklopädie: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:55BF:6340:E8C3:2D64:E77D:4340 (thảo luận · đóng góp) 18:17, ngày 27 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 119. Thể loại:Lễ hội Dân Gian Việt Bắc: CSD TL2 ({{db-theloaisaiten}}); đã thông báo 171.254.145.243 (thảo luận · đóng góp) 20:23, ngày 27 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 120. Lễ hội Văn Hóa Dân Gian Việt Bắc (Xã Eatam): CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Langochungofficial (thảo luận · đóng góp) 20:23, ngày 27 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 121. Thành viên:Mitamita1991: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo 46.161.231.239 (thảo luận · đóng góp) 16:52, ngày 28 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 122. Joe Dalton: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 1.55.55.210 (thảo luận · đóng góp) 16:56, ngày 28 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 123. Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh/Về tôi: CSD TV1 ({{db-tvyeucauxoa}}); đã thông báo 2402:800:63A7:80B0:C891:EEF3:2AC:A2D6 (thảo luận · đóng góp) 07:30, ngày 29 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 124. Ích Tâm Khang: CSD C9 ({{db-advert}}) 14:17, ngày 29 tháng 10 năm 2021 (UTC)

November 2021Sửa đổi

 1. Wikipedia:Tháng châu Á năm 2021: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}); đã thông báo Kim Khánh Hoàng (thảo luận · đóng góp) 09:23, ngày 1 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2. Bản mẫu:If eliminator: CSD C7 ({{db-author}}) 19:25, ngày 2 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3. Tập tin:Second World Map of Piri Reis.jpg (log): CSD TT8 ({{db-commons}}); thông tin bổ sung: {TT8 filename: File:Second World Map of Piri Reis.jpg}; đã thông báo Newone (thảo luận · đóng góp) 06:57, ngày 3 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 4. Hùng Vương thứ II: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Phanvdam (thảo luận · đóng góp) 05:36, ngày 4 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 5. Hùng Vương thứ III: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Phanvdam (thảo luận · đóng góp) 05:36, ngày 4 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 6. Hùng Vương thứ IV: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Phanvdam (thảo luận · đóng góp) 05:36, ngày 4 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 7. Hùng Vương thứ V: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Phanvdam (thảo luận · đóng góp) 05:37, ngày 4 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 8. Hùng Vương thứ XI: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 116.111.19.218 (thảo luận · đóng góp) 05:41, ngày 4 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 9. Hùng Vương thứ X: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 116.111.19.218 (thảo luận · đóng góp) 05:42, ngày 4 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 10. Hùng Vương thứ VIII: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 116.111.19.218 (thảo luận · đóng góp) 05:42, ngày 4 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 11. Hùng Vương thứ XIII: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 116.111.19.218 (thảo luận · đóng góp) 05:43, ngày 4 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 12. Hùng Vương thứ XII: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Phanvdam (thảo luận · đóng góp) 05:44, ngày 4 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 13. Hùng Vương thứ IX: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 116.111.19.218 (thảo luận · đóng góp) 05:44, ngày 4 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 14. Hùng Vương thứ XV: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 116.111.19.218 (thảo luận · đóng góp) 05:46, ngày 4 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 15. Tâm sự nàng xuân: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Tâm sự ngày xuân}; đã thông báo 66.73.0.70 (thảo luận · đóng góp) 17:05, ngày 4 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 16. Thành viên:Quocduy0012: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Quocduy0012 (thảo luận · đóng góp) 22:19, ngày 7 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 17. Ngọc Anh (ca sĩ sinh 1981): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 66.73.0.70 (thảo luận · đóng góp) 23:53, ngày 7 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 18. Tam ca 3A: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 66.73.0.70 (thảo luận · đóng góp) 23:56, ngày 7 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 19. Lê Ngọc Hân (Đồng Tháp): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 66.73.0.70 (thảo luận · đóng góp) 23:57, ngày 7 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 20. Những lời mê hoặc: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 66.73.0.70 (thảo luận · đóng góp) 00:17, ngày 8 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 21. Ngày Quốc tế ngủ: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:6105:7A4D:5916:654A:906B:799F (thảo luận · đóng góp) 00:50, ngày 8 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 22. Ngày Quốc tế thơ: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:6105:7A4D:5916:654A:906B:799F (thảo luận · đóng góp) 00:52, ngày 8 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 23. Tập tin:Chủ tịch nước Lê Đức Anh.jpg (log): CSD TT7 ({{db-badfairuse}}); thông tin bổ sung: {TT7 rationale: Đã có ảnh tự do.}; đã thông báo Vẵng Đu (thảo luận · đóng góp) 01:35, ngày 8 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 24. Tập tin:Biểu trưng của thành phố Hải Phòng.jpg (log): CSD TT7 ({{db-badfairuse}}); thông tin bổ sung: {TT7 rationale: Ảnh không tự do bị lạm dụng}; đã thông báo Vẵng Đu (thảo luận · đóng góp) 01:44, ngày 8 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 25. Ponk: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Ponktimes (thảo luận · đóng góp) 03:00, ngày 8 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 26. Tạ Thành Văn: CSD C4 ({{db-repost}}); đã thông báo Honguyenvn2025 (thảo luận · đóng góp) 03:02, ngày 8 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 27. Tập tin:Đồ da Gento thương hiệu đồ da Việt Nam.jpeg (log): CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Taibuivnn (thảo luận · đóng góp) 18:26, ngày 8 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 28. Thể loại:BBC News: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2601:8C:4180:3510:C187:19AE:3E1E:8F9B (thảo luận · đóng góp) 22:46, ngày 8 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 29. Blue zone: CSD ĐH4 ({{db-doihuongsai}}); đã thông báo 2402:800:6296:F9A9:F9:15E1:8DD2:D0EA (thảo luận · đóng góp) 20:45, ngày 9 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 30. Peer Schneider: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Binbin0111 (thảo luận · đóng góp) 17:26, ngày 10 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 31. Thanh Niên Cười: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo TuoiTreCuoi (thảo luận · đóng góp) 17:27, ngày 10 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 32. Bản mẫu:NDKDD/Header/Packed-hover: CSD C7 ({{db-author}}) 14:27, ngày 11 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 33. Tập tin:Ms5JNgay 400x400.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo BéKhoai2k9 (thảo luận · đóng góp) 02:15, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 34. Tập tin:UEFA CHAMPIONS LEAGUE.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo BéKhoai2k9 (thảo luận · đóng góp) 02:15, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 35. Tập tin:Bến phà Phong Hòa.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Trindayler (thảo luận · đóng góp) 02:39, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 36. Tập tin:Đình thần Phong Hòa.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Trindayler (thảo luận · đóng góp) 02:49, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 37. Tập tin:Ngã 4 Phong Hòa.jpeg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Trindayler (thảo luận · đóng góp) 02:50, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 38. Tập tin:Chùa Kim Thinh.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Trindayler (thảo luận · đóng góp) 02:50, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 39. Lê Văn Hướng: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 125.235.212.84 (thảo luận · đóng góp) 03:11, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 40. Tập tin:Cầu Kênh Lãi.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Trindayler (thảo luận · đóng góp) 03:26, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 41. Jun Xia: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Tuananh123546789 (thảo luận · đóng góp) 04:34, ngày 17 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 42. Danh sách các bộ phim chiếu trên Acts Channel (Acts Channel): CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 2405:9800:BA20:D4A:2917:8B0:98C6:3283 (thảo luận · đóng góp) 03:01, ngày 20 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 43. Tập tin:Chelsea old logo.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}) 10:28, ngày 21 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 44. Tập tin:Logo-hdvn.gif (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}) 11:46, ngày 21 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 45. Electronic data interchange: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: ddvt.vn/topic/884/hệ-thống-edi-trong-vận-tải-đa-phương-thức}; đã thông báo Hunglucky123 (thảo luận · đóng góp) 16:38, ngày 21 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 46. Tập tin:Logo hệ thống Đại học Huế.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu giấy phép}}) 19:33, ngày 21 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 47. Tập tin:YamiAtem.JPG (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}) 19:47, ngày 21 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 48. Ben Kiernan: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 68.228.21.90 (thảo luận · đóng góp) 23:14, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 49. Tập tin:Driverless2010.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo ThanhPeters (thảo luận · đóng góp) 21:06, ngày 23 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 50. Thượng nguồn: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Kingoftheducker (thảo luận · đóng góp) 01:57, ngày 24 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 51. Lê Thành Công (nhạc sĩ): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 66.73.0.70 (thảo luận · đóng góp) 19:33, ngày 24 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 52. Tập tin:Orphanposter.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Linhlinh98 (thảo luận · đóng góp) 05:07, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 53. Tập tin:Google translate1.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}) 06:02, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 54. Tập tin:Vai bai lat ngua.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}) 07:39, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 55. Tập tin:Barbara Elemental Burst.gif (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo HoshinoAomi03 (thảo luận · đóng góp) 06:57, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 56. Tập tin:Echcaysansuongmu.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Vantrata (thảo luận · đóng góp) 06:28, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 57. Tập tin:Echvach.jpg (log): DI CSD H11 ({{di-thiếu bằng chứng}}); thông tin bổ sung: {H11 source: vncreatures.net}; đã thông báo Vantrata (thảo luận · đóng góp) 06:51, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)

December 2021Sửa đổi

 1. SlimCRM: multiple criteria (BV4, C9) 09:06, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 2. Wikipedia:Administrators' noticeboard/Edit warring: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo ThiênĐế98 (thảo luận · đóng góp) 02:53, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 3. Nhà báo Thanh Hải: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Việt Nam Stories (thảo luận · đóng góp) 08:17, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 4. Tập tin:Logo YS.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Yvodao (thảo luận · đóng góp) 19:34, ngày 10 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 5. Lương Đình Lành: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 116.110.40.134 (thảo luận · đóng góp) 19:54, ngày 12 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 6. Lê Văn Hướng: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 116.110.40.134 (thảo luận · đóng góp) 19:57, ngày 12 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 7. Tập tin:Đồng chí Nguyễn Vĩnh Thạnh (thứ 5 bên trái qua), Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân tại buổi họp.jpg (log): DI CSD H6 ({{di-thiếu sử dụng hợp lý}}); đã thông báo Tanphu.luong (thảo luận · đóng góp) 03:38, ngày 20 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 8. Test Twinkle: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 10:30, ngày 23 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 9. Ngày về thăm nhau: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2600:1700:A4A0:D940:168:3941:6750:1E04 (thảo luận · đóng góp) 20:52, ngày 30 tháng 12 năm 2021 (UTC)