Wikipedia:Danh sách bản mẫu/Dọn dẹp

Tổng quátSửa đổi

Nội dung nhập Nội dung hiển thị Nơi đặt bản mẫu
{{Cần biên tập}}

liên kết thảo luận sửa

Bài cần biên tập lại
{{Cần dọn dẹp}}

liên kết thảo luận sửa

Bài cần dọn dẹp
{{Văn phong}}

liên kết thảo luận sửa

Bài cần sửa văn phong
{{Cần dọn dẹp-viết lại đề mục}}

liên kết thảo luận sửa

Bài cần viết lại toàn bộ
{{Thiếu mở đầu}}

liên kết thảo luận sửa

Bài thiếu mở đầu
{{Context}}

liên kết thảo luận sửa

Bài có phần mở đầu quá sơ sài
{{Mở đầu quá ngắn}}

liên kết thảo luận sửa

Bài có mở đầu quá ngắn
{{Chính tả}}

liên kết thảo luận sửa

Bài cần sửa chính tả
{{Format}}

liên kết thảo luận sửa

Bài cần định dạng
{{Incomplete}}

liên kết thảo luận sửa

Bài có nội dung không đầy đủ
{{Chuyên môn}}

liên kết thảo luận sửa

Bài bàn quá sâu về chuyên môn
{{Quá chi tiết}}

liên kết thảo luận sửa

Bài thừa chi tiết
{{Tóm tắt đoạn}}

liên kết thảo luận sửa

Đoạn cần tóm tắt lại
{{Quá dài}}

liên kết thảo luận sửa

Bài quá dài
{{Specific}}

liên kết thảo luận sửa

Bài có nội dung chú trọng thiên lệch
{{Gây nhầm lẫn}}

liên kết thảo luận sửa

Bài gây nhầm lẫn hoặc không rõ ràng
{{Chuyện bên lề}}

liên kết thảo luận sửa

Bài có nhiều thông tin bên lề
{{Like resume}}

liên kết thảo luận sửa

Bài như sơ yếu lý lịch
{{Prose}}

liên kết thảo luận sửa

Bài cần sửa từ liệt kê thành văn xuôi
{{Condense}}

liên kết thảo luận sửa

Bài có quá nhiều đề mục con
{{Cleanup-reorganize}}

liên kết thảo luận sửa

Bài cần sắp xếp bố cục
{{Overquotation}}

liên kết thảo luận sửa

Bài chép nguồn quá dài
{{Tóm lược dài}}

liên kết thảo luận sửa

Bài có tóm lược quá dài
{{All plot}}

liên kết thảo luận sửa

Bài có phần lớn nội dung là tóm tắt cốt truyện.
{{Bình luận cá nhân}}

liên kết thảo luận sửa

Bài đậm tính chủ quan.
{{Cải thiện thể loại}}

liên kết thảo luận sửa

Bài cần thêm thể loại
{{Expand}}

liên kết thảo luận sửa

Bài cần phát triển

Liên kết trongSửa đổi

Nội dung nhập Nội dung hiển thị Nơi đặt bản mẫu
{{Mồ côi}}

liên kết thảo luận sửa

Bài không có liên kết trong
{{Dead end}}

liên kết thảo luận sửa

Bài không có/quá ít liên kết trong
{{Underlinked}}

liên kết thảo luận sửa

Bài cần thêm liên kết trong
{{Overlinked}}

liên kết thảo luận sửa

Bài có quá nhiều liên kết trong

Liên kết ngoàiSửa đổi

Nội dung nhập Nội dung hiển thị Nơi đặt bản mẫu
{{Quá nhiều liên kết ngoài}}

liên kết thảo luận sửa

Bài có quá nhiều liên kết ngoài
{{Liên kết ngoài vi phạm bản quyền}}

liên kết thảo luận sửa

Bài có liên kết ngoài có thể vi phạm bản quyền
{{Dễ bị spam}}

liên kết thảo luận sửa

Bài có liên kết ngoài dễ bị spam

Hình ảnhSửa đổi

Nội dung nhập Nội dung hiển thị Nơi đặt bản mẫu
{{Hình ảnh}}

liên kết thảo luận sửa

Bài cần thêm hình
{{Quá nhiều ảnh}}

liên kết thảo luận sửa

Bài quá nhiều hình

Phủ địnhSửa đổi

Nội dung nhập Nội dung hiển thị Nơi đặt bản mẫu
{{Sức khỏe}}

liên kết thảo luận sửa

Bài cần lưu ý phủ định về y học và sức khỏe
{{Bài về luật}}

liên kết thảo luận sửa

Bài cần lưu ý phủ định về luật
{{Không phù hợp}}

liên kết thảo luận sửa

Bản mẫu:Không phù hợp

Bài 16+
{{Giới tính}}

liên kết thảo luận sửa

Bài cần lưu ý phủ định về giới tính và tình dục
{{Y khoa}}

liên kết thảo luận sửa

Bài cần lưu ý phủ định về y khoa