Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc của Đảng Cộng sản Việt Nam là người đứng đầu Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc. Sau Cách mạng tháng Tám, do Việt Nam là quốc gia xã hội chủ nghĩa, Đảng nắm quyền lãnh đạo nên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc là người chịu trách nhiệm lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực của tỉnh Vĩnh Phúc. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc có thể kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân của tỉnh.

Lịch sửSửa đổi

Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc bắt đầu hình thành từ Chi bộ Cộng sản đầu tiên tại Vĩnh Yên gồm hai Đảng viên Vũ Duy Cương (từ Thành ủy Hà Nội) và Phan Văn Cương (từ Thành ủy Nam Định). Năm 1931 cả Vũ Duy Cương và Phan Văn Cương đều bị Pháp bắt. Tổ chức Đảng ở Vĩnh YênPhúc Yên được phục hồi những năm sau đó với các chi bộ ở đồn điền Đa Phúc (do Nguyễn Tạo làm Bí thư) và đồn điền Tam Lộng (do Trần Văn Nhiên làm Bí thư). Chi bộ Vĩnh Tường, được thành lập vào tháng 8/1939 dưới sự tổ chức của Ủy viên Xứ ủy Bắc Kỳ Hoàng Văn Thụ, do Lê Xoay làm Bí thư.

Tháng 3/1940, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập Ban Vận động liên tỉnh Vĩnh Yên - Phúc Yên, sau đổi tên thành Ban Cán sự liên tỉnh gồm Lê Xoay, Nguyễn Tráng, Hoàng Xuân Quán do Lê Xoay làm Bí thư. Ban Cán sự liên tỉnh Vĩnh Yên - Phúc Yên được xem là cơ cấu đầu tiên, tiền thân của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Đến tháng 9/1940, Phạm Cao Quát trở thành Bí thư Ban Cán sự tỉnh Vĩnh Phúc. Tỉnh Phúc Yên đến năm 1941 mới thành lập Ban Cán sự do Lê Quang Đạo làm Bí thư.

Năm 1945, sau Cách mạng tháng Tám, tổ chức Đảng ở hai tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên có sự thay đổi, sử dụng tên gọi Tỉnh ủy thay cho Ban Cán sự. Năm 1950, hai tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên dưới chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hợp nhất thành tỉnh Vĩnh Phúc. Tỉnh ủy Vĩnh Phúc được tổ chức dựa trên Tỉnh ủy cũ của hai tỉnh. Năm 1968, Vĩnh Phúc và Phú Thọ hợp nhất thành tỉnh Vĩnh Phú. Đến năm 1996 hai tỉnh lại tách ra như cũ.

Danh sách Bí thưSửa đổi

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Yên (1940-1950)Sửa đổi

STT Tên Từ Đến Chức vụ
1 Lê Xoay Tháng 3, 1940 Tháng 8, 1940 Bí thư Ban Cán sự liên tỉnh Vĩnh Yên - Phúc Yên
2 Phạm Cao Quát Tháng 9, 1940 Tháng 2, 1942 Bí thư Ban Cán sự tỉnh Vĩnh Yên
3 Lê Xoay Tháng 2, 1942 Tháng 4, 1942 Bí thư Ban Cán sự tỉnh Vĩnh Yên
4 Đinh Đức Thiện 1945 1945 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Yên
5 Nguyễn Trọng Tỉnh 1946 1946 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Yên
6 Phạm Học (Vũ Nhất) 1947 1947 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Yên
7 Vũ Tuân 1947 1947 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Yên
8 Nguyễn Chấn 1948 Tháng 9, 1949 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Yên
9 Phan Lang Tháng 10, 1949 Tháng 2, 1950 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Yên

Bí thư Tỉnh ủy Phúc Yên (1940-1950)Sửa đổi

STT Tên Từ Đến Chức vụ
1 Lê Xoay Tháng 3, 1940 Tháng 8, 1940 Bí thư Ban Cán sự liên tỉnh Vĩnh Yên - Phúc Yên
2 Lê Quang Đạo 1941 1942 Bí thư Ban Cán sự tỉnh Phúc Yên
3 Lê Liêm 1943 1943 Bí thư Ban Cán sự tỉnh Phúc Yên
4 Lê Thị Lịch 1943 Tháng 3, 1945 Bí thư Ban Cán sự tỉnh Phúc Yên
5 Trần Thị Sinh Tháng 3, 1945 Tháng 8, 1945 Bí thư Ban Cán sự tỉnh Phúc Yên
6 Nguyễn Trọng Vĩnh 1945 1946 Bí thư Tỉnh ủy Phúc Yên
7 Lê Chính (Lê Nam) 1947 1947 Bí thư Tỉnh ủy Phúc Yên
8 Đào Văn Mỹ (Hồng) 1948 1958 Bí thư Tỉnh ủy Phúc Yên
9 Phan Lang 1949 1950 Bí thư Tỉnh ủy Phúc Yên

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (1950-1968)Sửa đổi

STT Tên Từ Đến Chức vụ
1 Phan Lang Tháng 2, 1950 Tháng 9, 1950 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
2 Vũ Ngọc Linh Tháng 10, 1950 Tháng 2, 1952 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
3 Kim Ngọc Tháng 2, 1952 Tháng 10, 1955 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
4 Dương Đức Liêm Tháng 2, 1956 Tháng 12, 1956 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
5 Hồ Ngọc Thu Tháng 12, 1956 Tháng 1, 1959 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
6 Kim Ngọc Tháng 1, 1959 Tháng 2, 1968 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú (1968-1996)Sửa đổi

STT Tên Từ Đến Chức vụ
1 Kim Ngọc Tháng 2, 1968 Tháng 5, 1977 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú
2 Hoàng Quy Tháng 5, 1977 Tháng 10, 1983 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú
3 Nguyễn Văn Tôn Tháng 10, 1983 Tháng 10, 1986 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú
4 Lê Huy Ngọ Tháng 10, 1986 Tháng 7, 1988 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú
5 Trần Văn Đăng Tháng 7, 1988 Tháng 8, 1994 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú
6 Bùi Hữu Hải Tháng 8, 1994 Tháng 12, 1996 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (1996-nay)Sửa đổi

STT Tên Từ Đến Chức vụ
1 Bùi Hữu Hải Tháng 12, 1996 Tháng 10, 1999 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
2 Phan Thế Hùng Tháng 10, 1999 Tháng 7, 2000 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
3 Chu Văn Rỵ Tháng 7, 2000 Tháng 6, 2004 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
4 Trịnh Đình Dũng Tháng 6, 2004 16 tháng 5 năm 2010 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc[1]
5 Phạm Văn Vọng 16 tháng 5 năm 2010 14 tháng 2 năm 2015 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
6 Hoàng Thị Thúy Lan 14 tháng 2 năm 2015 Đương nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Tham khảoSửa đổi

  • Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc (2007), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc (1930-2005), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Chú thíchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi