Danh sách máy bay quân sự giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

bài viết danh sách Wikimedia

Máy bay quân sự giữa hai cuộc chiến tranh thế giới là các máy bay quân sự được phát triển và sử dụng trong khoảng thời gian giữa Chiến tranh thế giới IChiến tranh thế giới II.

Danh sách này liệt kê các loại máy bay được đưa vào biên chế của quân đội bất kỳ quốc gia nào trong khoảng thời gian sau Hiệp ước đình chiến ngày 11 tháng 11 năm 1918 và trước Cuộc xâm lược Ba Lan vào ngày 1 tháng 9 năm 1939.

Máy bay được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái và theo xuất xứ quốc gia. Máy bay dân sự hoán cải cho quân đội cũng được liệt kê, nhưng không liệt kê các máy bay dân sự.

Danh sách

sửa
  • DAR 1 máy bay huấn luyện
  • IAR 14 máy bay tiêm kích/huấn luyện
  • IAR 37 máy bay ném bom trinh sát hạng nhẹ
  • SET 3 máy bay huấn luyện
  • SET 7 máy bay huấn luyện/máy bay trinh sát

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa