Thành viên:Flyplanevn27/nhật trình đề nghị xoá nhanh

Đây là nhật trình của tất cả đề nghị xóa nhanh được thực hiện bởi người dùng này bằng cách sử dụng mô đun CSD của Twinkle.

Nếu bạn không muốn giữ nhật trình này nữa, bạn có thể tắt nó bằng cách sử dụng preferences panel, và đề cử trang này để xóa nhanh chóng dưới dạng CSD U1.

June 2021Sửa đổi

 1. Phố Lê Hồng Phong: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}); đã thông báo Hari caaru (thảo luận · đóng góp) 09:19, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 2. Nguyễn Quang Hải (sinh 1985): CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 09:20, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 3. Nguyễn Quang Hải (Khánh Hòa): CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 09:21, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 4. Thảo luận:Phố Lê Hồng Phong: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 09:21, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 5. Thảo luận:Nguyễn Quang Hải (sinh 1985): CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 09:22, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 6. Thảo luận:Nguyễn Quang Hải (Khánh Hòa): CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 09:23, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 7. Tập tin:Cha matthêu hồ tấn đức.jpg (log): CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}); đã thông báo P.T.Đ (thảo luận · đóng góp) 07:59, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 8. Cà phê công sở: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 08:13, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 9. Itachi Uchiha: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 08:14, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 10. Itachi: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 08:14, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 11. Tân sinh hoạt vận động: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 08:15, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 12. Phong trào Âu hóa: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 08:15, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 13. Trào lưu Âu hóa: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 08:15, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 14. Lời kêu gọi toàn nhóm kháng chiến: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 115.76.49.134 (thảo luận · đóng góp) 03:56, ngày 27 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 15. Tập tin:Ngovancan.jpg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Cuongnguyen1992006 (thảo luận · đóng góp) 09:16, ngày 30 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 16. Tập tin:Bits on Wheels 1.0.6 on Mac OS X 10.4.6.png (log): DI CSD H6 ({{di-thiếu sử dụng hợp lý}}); đã thông báo Cloud (thảo luận · đóng góp) 09:54, ngày 30 tháng 6 năm 2021 (UTC)

July 2021Sửa đổi

 1. Tập tin:Garena.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Android17x (thảo luận · đóng góp) 07:29, ngày 1 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 2. Tập tin:St. Nicholas Danang logo.png (log): DI CSD H6 ({{di-thiếu sử dụng hợp lý}}); đã thông báo Vietbio (thảo luận · đóng góp) 03:24, ngày 2 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 3. Quân đội Hoàng gia Ý (1940–1946): CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 1.53.8.59 (thảo luận · đóng góp) 09:13, ngày 2 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 4. Huỳnh Quốc Việt: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 09:41, ngày 2 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 5. Tập tin:MWPisces-2021-logo.png (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: Tập tin sử dụng hợp lý chỉ nên được sử dụng trong bài viết}; đã thông báo MW Song Ngư (thảo luận · đóng góp) 04:35, ngày 4 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 6. Tập tin:Vietnam millionaire 2021.webp (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Tlth200 (thảo luận · đóng góp) 04:43, ngày 4 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 7. Trang tấn công này: CSD C11 ({{db-attack}}); đã thông báo SUCIDE SSS (thảo luận · đóng góp) 13:01, ngày 6 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 8. The journy(phim tàu): CSD C3 ({{db-vandalism}}) 13:34, ngày 6 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 9. Thẻ trắn: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 13:51, ngày 6 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 10. Thảo luận:Lữ khách 24h: CSD C8 ({{db-notexists}}) 07:29, ngày 8 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 11. Băng huyết đẻ non: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2405:4802:132:2590:D70:500E:49C1:9B2C (thảo luận · đóng góp) 04:31, ngày 9 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 12. Tập tin:Don't Fk with Cats áp phích.jpg (log): DI CSD H6 ({{di-thiếu sử dụng hợp lý}}); đã thông báo Nguyenmy2302 (thảo luận · đóng góp) 08:15, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 13. Tập tin:PhuHieuCoAoCACapTuong.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc}}); đã thông báo Botminh24 (thảo luận · đóng góp) 08:24, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 14. Tập tin:Monghoalucposter.jpeg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Disansee (thảo luận · đóng góp) 08:25, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 15. Tập tin:Spider-Man 3,InternationalPoster.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo CaptainDroid8 (thảo luận · đóng góp) 08:31, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 16. Tập tin:Mái che di động, mái xếp Cần thơ.jpeg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu giấy phép}}); đã thông báo Mrdangz (thảo luận · đóng góp) 08:33, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 17. Tập tin:The cong 1999.png (log): DI CSD H11 ({{di-thiếu bằng chứng}}); thông tin bổ sung: {H11 source: https://anninhthudo.vn/clb-the-cong-se-tai-xuat-v-league-trong-hinh-hai-doi-viettel-post369240.antd}; đã thông báo Anhp7 (thảo luận · đóng góp) 08:34, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 18. Tập tin:Mái che di động, mái xếp Cần thơ.jpeg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu giấy phép}}); đã thông báo Mrdangz (thảo luận · đóng góp) 08:34, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 19. Tập tin:Nhà văn Phùng Văn Khai.jpeg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Minhpv.lqdtu (thảo luận · đóng góp) 08:51, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 20. Tập tin:The Small T 3D.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu giấy phép}}); đã thông báo Giang791979 (thảo luận · đóng góp) 08:52, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 21. Tập tin:Roux method.gif (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc}}); đã thông báo Hoalehuy (thảo luận · đóng góp) 08:53, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 22. Tập tin:FB rubik.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc}}); đã thông báo Hoalehuy (thảo luận · đóng góp) 08:54, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 23. Yeah1 Family: {{db-reason}}; thông tin bổ sung: {Custom rationale: Theo kết quả tại Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Yeah1 Family}; đã thông báo TKS1988 (thảo luận · đóng góp) 06:47, ngày 12 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 24. Thảo luận:Yeah1 Family: CSD C8 ({{db-notexists}}) 06:48, ngày 12 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 25. Phương Dật Luân: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 12:44, ngày 12 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 26. Cây K-ary: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:800:6314:44F5:A0DA:E68B:F825:833C (thảo luận · đóng góp) 04:23, ngày 13 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 27. Tập tin:The HK433 rifle.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Minhhieu12918398 (thảo luận · đóng góp) 11:30, ngày 13 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 28. Tập tin:Techcombank's logo.png (log): DI CSD H6 ({{di-thiếu sử dụng hợp lý}}); đã thông báo Callme.myung (thảo luận · đóng góp) 11:30, ngày 13 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 29. Tập tin:Luca (2021 film).jpg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}) 02:57, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 30. Trần Thị Kim Thia: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Lengkeng91 (thảo luận · đóng góp) 03:57, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 31. Thành viên:Thaibinhca: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo 171.255.67.144 (thảo luận · đóng góp) 04:03, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 32. Tập tin:Thandao1979.jpg (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: Độ phân giải hình cao}; đã thông báo The Junoccoli (thảo luận · đóng góp) 06:38, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 33. Tập tin:Nguyễn Minh Hà.jpeg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo NhacNy2412 (thảo luận · đóng góp) 09:54, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 34. Tập tin:Cửa Sót Hà Tĩnh.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu giấy phép}}); đã thông báo Trung Tiết (thảo luận · đóng góp) 09:57, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 35. Tập tin:MWPisces global.jpeg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}) 09:29, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 36. Thảo luận:Danh sách phim truyền hình phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam: CSD C8 ({{db-notexists}}); đã thông báo J. Smile (Love & V.A.V.I) (thảo luận · đóng góp) 09:32, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 37. Ngũ thời bát giáo: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://diendanphatphap.com/diendan/threads/ngu-thoi-bat-giao-lich-su-kinh-dien-phat-giao.34916/}; đã thông báo 14.242.105.194 (thảo luận · đóng góp) 12:53, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 38. Thảo luận:Danh sách địa danh được phiên âm bằng tiếng Việt: CSD C8 ({{db-notexists}}) 03:53, ngày 16 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 39. Làng gốm Bình Dương: {{db-reason}}; thông tin bổ sung: {Custom rationale: Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Làng gốm Bình Dương} 04:05, ngày 16 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 40. Appota: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Wakemeup89 (thảo luận · đóng góp) 04:38, ngày 16 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 41. Tập tin:Mr. Phung Van Khai.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Minhpv.lqdtu (thảo luận · đóng góp) 04:02, ngày 17 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 42. Tập tin:Hinh anh Nha van Phung Van Khai.jpeg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Minhpv.lqdtu (thảo luận · đóng góp) 04:05, ngày 17 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 43. Họ Lý khu lò gốm ở phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo Lykhacsieu (thảo luận · đóng góp) 08:24, ngày 17 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 44. Thú săn mồi: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 58.186.217.221 (thảo luận · đóng góp) 14:14, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 45. Ngôn ngữ T3: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo Thang 207 (thảo luận · đóng góp) 04:23, ngày 19 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 46. Tập tin:Autosave AWB.png (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Alphama (thảo luận · đóng góp) 08:38, ngày 19 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 47. Thành viên:Tonygem: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo 2605:6440:3002:0:0:0:0:3A1 (thảo luận · đóng góp) 09:53, ngày 19 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 48. Tập tin:Bellatrix vs Sun comparison.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc}}); đã thông báo Hoang42006 (thảo luận · đóng góp) 14:14, ngày 19 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 49. Thành viên:Inoxnhanvuong: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Inoxnhanvuong (thảo luận · đóng góp) 08:15, ngày 20 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 50. Bản mẫu:Bảng Unicode Biểu tượng linh tinh/doc: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 42.113.8.243 (thảo luận · đóng góp) 13:14, ngày 20 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 51. Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2021/Tuần 31: CSD C10 ({{db-wrongarticlename}}) 05:12, ngày 21 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 52. Bản mẫu:Tmp: CSD ĐH4 ({{db-doihuongsai}}); đã thông báo Enjoy the weekend (thảo luận · đóng góp) 12:11, ngày 22 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 53. Đại Việt Thông sử: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Tranbaocuongmkt (thảo luận · đóng góp) 05:09, ngày 23 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 54. Tập tin:Đạo diễn Dương Dương.jpeg (log): DI CSD H11 ({{di-thiếu bằng chứng}}); thông tin bổ sung: {H11 source: https://yule.sohu.com/20150525/n413702807.shtml}; đã thông báo Disansee (thảo luận · đóng góp) 05:12, ngày 23 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 55. Tập tin:Dương Dương Đạo diễn.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Disansee (thảo luận · đóng góp) 05:12, ngày 23 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 56. Tập tin:Kamen Rider Revice,png.png (log): DI CSD H6 ({{di-thiếu sử dụng hợp lý}}); đã thông báo Giang-wikia (thảo luận · đóng góp) 05:16, ngày 23 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 57. Thảo luận:Đại Việt Thông sử: CSD C8 ({{db-talk}}); đã thông báo Tranbaocuongmkt (thảo luận · đóng góp) 05:22, ngày 23 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 58. Bản mẫu:Bahomao12345 (2): CSD C10 ({{db-wrongarticlename}}); đã thông báo Bahomao12345 (thảo luận · đóng góp) 07:45, ngày 23 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 59. Tập tin:Poster vdcl 2 4 1 .jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Exit 112 2.0 (thảo luận · đóng góp) 09:09, ngày 23 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 60. Tập tin:The Falcon and the Winter Soldier.jpg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}) 09:25, ngày 23 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 61. Tập tin:Đặc ân của thần vol 1 cover.jpg (log): DI CSD H6 ({{di-thiếu sử dụng hợp lý}}); đã thông báo Hayato Yureki (thảo luận · đóng góp) 08:02, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 62. Tập tin:Cong Vinatom.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu giấy phép}}); đã thông báo Vuquanglinh87 (thảo luận · đóng góp) 08:04, ngày 24 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 63. Phạm Thị Ngọc Đô: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-an-nang-phi-tan-co-so-phan-ky-la-nhat-hoang-cung-dai-viet-1145698.html}; đã thông báo 2001:EE0:4508:B9E0:E8BA:37BE:D4D7:DC17 (thảo luận · đóng góp) 06:51, ngày 25 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 64. Rong Nho Mộc Thủy: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Office4u.vn (thảo luận · đóng góp) 07:49, ngày 25 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 65. Tập tin:NhaC21.jpg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}) 11:21, ngày 25 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 66. Blox Fruit (Blox piece) Devil Fruit: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 13:31, ngày 25 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 67. Tập tin:Huy hieu GM Duc Cha Ngan XL.jpg (log): DI CSD H6 ({{di-thiếu sử dụng hợp lý}}); đã thông báo Hoang Long666 (thảo luận · đóng góp) 14:01, ngày 25 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 68. Tập tin:Huy hiệu GM Xuân Lộc.jpg (log): DI CSD H6 ({{di-thiếu sử dụng hợp lý}}); đã thông báo Hoang Long666 (thảo luận · đóng góp) 14:02, ngày 25 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 69. Tập tin:Ngatuxadaian.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Kinotank (thảo luận · đóng góp) 11:33, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 70. Thành viên:Huyencuongcusi: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Huyencuongcusi (thảo luận · đóng góp) 11:37, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 71. Thành viên:Namtrungnguyen/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Namtrungnguyen (thảo luận · đóng góp) 13:03, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 72. Thảo luận Thành viên:2001:EE0:4BD8:A080:1014:12D2:253D:E4E6: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 13:06, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 73. Tập tin:Bach Chanh Chuong Quan vovinam.png (log): DI CSD H4 ({{di-dw thiếu nguồn gốc}}); đã thông báo Botminh24 (thảo luận · đóng góp) 13:09, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 74. Tập tin:Bach Chanh Chuong Quan vovinam.png (log): DI CSD H4 ({{di-dw thiếu nguồn gốc}}); đã thông báo Botminh24 (thảo luận · đóng góp) 13:37, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 75. Tập tin:Sampling Ground granulated blast furnace slag.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc}}); đã thông báo Giám Định (thảo luận · đóng góp) 03:53, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 76. Tập tin:DinhPhuongTru19.jpg (log): DI CSD H11 ({{di-thiếu bằng chứng}}); đã thông báo Tienn.le2003 (thảo luận · đóng góp) 03:55, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 77. Tập tin:Đạo diễn trần trụi poster.png (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Nguyenmy2302 (thảo luận · đóng góp) 03:55, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 78. Thành viên:Tranqnhat/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Tranqnhat (thảo luận · đóng góp) 09:19, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 79. Tập tin:Duck hunt pic.PNG (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Kame-hino (thảo luận · đóng góp) 10:17, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 80. Tập tin:Luca vietnamese poster.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Exit 112 2.0 (thảo luận · đóng góp) 06:04, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 81. Tập tin:Itaewondong-yongsangu.png, Seoul Yongsan-gu.jpg (log): CSD TT8 ({{db-commons}}); thông tin bổ sung: {TT8 filename: File:Tập tinSeoul-Yongsan.gu-01.jpg}; đã thông báo Con Lươn (thảo luận · đóng góp) 06:07, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 82. Virginids: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 117.5.155.83 (thảo luận · đóng góp) 06:42, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 83. Tập tin:Windows-11-officialimage-microsoft-com.jpg (log): CSD TT1 ({{db-redundantimage}}); thông tin bổ sung: {TT1 filename: File:Windows 11 Desktop.png}; đã thông báo Android17x (thảo luận · đóng góp) 13:05, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 84. Tập tin:Người Việt bỏ trốn tại Đài Loan 2018.jpg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Hongkytran (thảo luận · đóng góp) 04:53, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 85. Tập tin:YiWuSuoYou sample.ogg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo NguoiDungKhongDinhDanh (thảo luận · đóng góp) 11:45, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 86. Tập tin:CuiJian blindfold.JPG (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo NguoiDungKhongDinhDanh (thảo luận · đóng góp) 11:46, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 87. Tập tin:Ran Shin NewYork.jpg (log): DI CSD H6 ({{di-thiếu sử dụng hợp lý}}); đã thông báo Muoibay 1986 (thảo luận · đóng góp) 14:11, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 88. Tập tin:Bieutrung MTTQVN.gif (log): DI CSD H6 ({{di-thiếu sử dụng hợp lý}}) 14:34, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 89. Tập tin:Biểu trưng Hội LHTN Việt Nam.png (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Nguyễn M. Đức (thảo luận · đóng góp) 14:35, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 90. Tập tin:Biểu trưng đảng Dân chủ.svg (log): DI CSD H6 ({{di-thiếu sử dụng hợp lý}}); đã thông báo Mxn (thảo luận · đóng góp) 14:36, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 91. Tập tin:CLB BongDaLam Dong.png (log): DI CSD H6 ({{di-thiếu sử dụng hợp lý}}); đã thông báo HHN2009 (thảo luận · đóng góp) 06:53, ngày 30 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 92. Tập tin:CLB Lam Dong.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}) 06:54, ngày 30 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 93. Tập tin:KienGiangFC.png (log): DI CSD H6 ({{di-thiếu sử dụng hợp lý}}); đã thông báo HHN2009 (thảo luận · đóng góp) 06:55, ngày 30 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 94. Thành viên:LeNhung26: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo LeNhung26 (thảo luận · đóng góp) 07:15, ngày 30 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 95. May 10: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Anhbalung (thảo luận · đóng góp) 07:38, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 96. Al Idrisi: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:800:6296:DED7:1879:9B8C:630:6517 (thảo luận · đóng góp) 08:14, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 97. Tập tin:Yeah1family.png (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}) 08:45, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 98. Wikipedia:Biểu quyết phục hồi trang/: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo Kienlua258 (thảo luận · đóng góp) 13:41, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)

August 2021Sửa đổi

 1. Tập tin:Phép màu đã cho ta gặp nhau(2018) poster.jpeg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Kimhyunjoo4ever (thảo luận · đóng góp) 11:52, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 2. Thành viên:Nghiemtrongdai VN: CSD C4 ({{db-repost}}) 13:41, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 3. Trang tấn công này: CSD C11 ({{db-attack}}) 13:42, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 4. Thành viên:Nghiemtrongdai VN: CSD C12 ({{db-foreign}}) 13:45, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 5. Thành viên:Truongquanquan: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo 2402:800:6344:E2F2:3988:C212:6450:347 (thảo luận · đóng góp) 13:48, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 6. Thảo luận Thành viên:WatermelonConsulting/Nháp: CSD C8 ({{db-notexists}}); đã thông báo WatermelonConsulting (thảo luận · đóng góp) 13:55, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 7. The Demon Girl Next Door: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 13:58, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 8. Thành viên:Keydyh1107: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Keydyh1107 (thảo luận · đóng góp) 13:59, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 9. Thảo luận:The Demon Girl Next Door: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 14:01, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 10. Thành viên:Fujisaku Himeko (Sakuraba Himeko)/Nháp: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo Fujisaku Himeko (Sakuraba Himeko) (thảo luận · đóng góp) 14:18, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 11. Thành viên:LeNhung26/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo LeNhung26 (thảo luận · đóng góp) 14:19, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 12. Thành viên:Nghiemtrongdai VN: CSD C6 ({{db-technical}}) 14:48, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 13. Thành viên:Nghiemtrongdai VN: CSD C6 ({{db-technical}}) 14:54, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 14. Tập tin:May-aqua-6in1-skin-smart-Han-Quoc-1(1).jpg (log): CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Chicong2205 (thảo luận · đóng góp) 08:39, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 15. Tập tin:Kudiliuli.jpg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Chancellor2305 (thảo luận · đóng góp) 08:43, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 16. Tập tin:Beixingjian.jpg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Chancellor2305 (thảo luận · đóng góp) 08:52, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 17. Tập tin:Chen Qiushi.jpg (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); đã thông báo Yakushosama (thảo luận · đóng góp) 08:55, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 18. Thành viên:115.76.193.120: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}); đã thông báo 115.76.193.120 (thảo luận · đóng góp) 13:26, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 19. Thành viên:Noithatquanglongasia88: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Noithatquanglongasia88 (thảo luận · đóng góp) 04:49, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 20. Thành viên:Nghiemtrongdai VN: CSD C6 ({{db-technical}}) 04:56, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 21. Thành viên:Nghiemtrongdai VN: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 04:58, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 22. Thành viên:Thanchinguyen171/nháp: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo Thanchinguyen171 (thảo luận · đóng góp) 09:23, ngày 6 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 23. Tracybee Việt Nam: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Tracybee Việt Nam (thảo luận · đóng góp) 04:52, ngày 7 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 24. Tập tin:THE9-Logo.jpeg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Lunalunavu (thảo luận · đóng góp) 07:37, ngày 7 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 25. Tập tin:Dr Vu Tien Loc.jpg (log): DI CSD H11 ({{di-thiếu bằng chứng}}); thông tin bổ sung: {H11 source: https://www.facebook.com/kimlienmediadn/posts/4379692118805165?notif_id=1628214176862801¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif}; đã thông báo Vietanhta (thảo luận · đóng góp) 07:40, ngày 7 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 26. Tokyo Denki University: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 171.225.255.120 (thảo luận · đóng góp) 08:22, ngày 7 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 27. Tập tin:Vietnamescape.jpg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo DHN (thảo luận · đóng góp) 10:13, ngày 7 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 28. Tập tin:Phùng Khánh Linh - yesteryear deluxe.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo HebabeSE (thảo luận · đóng góp) 10:11, ngày 9 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 29. Tập tin:Bảng tri thức.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Khonglam93 (thảo luận · đóng góp) 10:12, ngày 9 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 30. Tập tin:GirlsPlanet999.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Kannweame7961 (thảo luận · đóng góp) 10:12, ngày 9 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 31. Tập tin:HoaThuong-Thích-chí-thiền.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Thích Đồng Thanh (thảo luận · đóng góp) 10:22, ngày 9 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 32. Tập tin:Emblem of Ho Chi Minh City.png (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: Tập tin SDHL nhưng được sử dụng tại nhiều bài}; đã thông báo Hari caaru (thảo luận · đóng góp) 09:03, ngày 13 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 33. Tập tin:Poster Vị vua huyền thoại.png (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Phương Ily (thảo luận · đóng góp) 06:39, ngày 15 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 34. Test Twinkle: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo Alphama (thảo luận · đóng góp) 07:43, ngày 15 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 35. Thể loại:Bài chất lượng kém 09-08-2021: CSD TL1 ({{db-theloaitrong}}); đã thông báo 14.169.142.153 (thảo luận · đóng góp) 07:45, ngày 15 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 36. Bản mẫu:If autoconfirmed: CSD C7 ({{db-author}}) 13:49, ngày 15 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 37. Bản mẫu:If autoconfirmed/doc: CSD C7 ({{db-author}}) 13:49, ngày 15 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 38. Bản mẫu:If IP/doc: CSD C7 ({{db-author}}) 13:51, ngày 15 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 39. Bản mẫu:If IP: CSD C7 ({{db-author}}) 13:51, ngày 15 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 40. Thành viên:Flyplanevn27/Chủ đề:Hàng không/Bài viết chọn lọc/Layout: CSD C7 ({{db-author}}) 14:04, ngày 16 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 41. Nguyễn Thượng Phiên: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:800:639C:C767:79B2:71A8:DE4F:D85A (thảo luận · đóng góp) 04:36, ngày 18 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 42. Cảm tử quân: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:800:639C:C767:79B2:71A8:DE4F:D85A (thảo luận · đóng góp) 04:36, ngày 18 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 43. Tập tin:The Knight in the Area-vol9.png (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Kheo Hoàng Anh - 44$4 (thảo luận · đóng góp) 06:20, ngày 18 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 44. Tập tin:Junkyu signed.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Nope 264 (thảo luận · đóng góp) 06:24, ngày 18 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 45. Tập tin:Kimjunkyu.jpeg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc}}) 06:24, ngày 18 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 46. Tập tin:Hình ảnh stage gió lạnh.jpg (log): DI CSD H7 ({{di-SDHL thay thế được}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: Người còn sống}; đã thông báo Hân Lâm 123 (thảo luận · đóng góp) 06:26, ngày 18 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 47. Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile: CSD C4 ({{db-repost}}); requested creation protection (salting); thông tin bổ sung: {C4 xfd: Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile}; đã thông báo 2405:4802:52F3:2CC0:F0FC:6E3B:446A:FD10 (thảo luận · đóng góp) 12:58, ngày 23 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 48. 11 tháng 5 ngày: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 42.112.95.108 (thảo luận · đóng góp) 04:31, ngày 26 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 49. Áp thấp nhiệt đới JMA-21 (2019): {{db-reason}}; thông tin bổ sung: {Custom rationale: Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Áp thấp nhiệt đới JMA-21 (2019)}; đã thông báo Hoa112008 (thảo luận · đóng góp) 04:29, ngày 28 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 50. Tập tin:FC Sheriff.png (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Nguyenquanghai19 (thảo luận · đóng góp) 09:18, ngày 28 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 51. Tập tin:HVNCLC-HDNlogo.jpeg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Phatle07 (thảo luận · đóng góp) 09:21, ngày 28 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 52. Tập tin:FC Lorient logo.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Khoaken4 (thảo luận · đóng góp) 09:21, ngày 28 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 53. Tập tin:Jang Won-young tại Music Bank on ngày 19 tháng 4 năm 2019.jpg (log): CSD TT8 ({{db-commons}}); thông tin bổ sung: {TT8 filename: File:Jang Won-young at Music Bank on April 19, 2019.png}; đã thông báo Peuzyu (thảo luận · đóng góp) 09:23, ngày 28 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 54. Tập tin:Jang Won-young vogue miumiu 2021.jpg (log): CSD TT9 ({{db-imgcopyvio}}); thông tin bổ sung: {TT9 url: https://ione.net/jang-won-young-sang-chuan-tieu-thu-khue-cac-khi-dien-vay-yeu-dieu-4300648.html}; đã thông báo Peuzyu (thảo luận · đóng góp) 09:27, ngày 28 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 55. Tập tin:RC Lens logo.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}) 09:29, ngày 28 tháng 8 năm 2021 (UTC)

September 2021Sửa đổi

 1. Trần Kinh: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Malxian1214f (thảo luận · đóng góp) 09:42, ngày 4 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 2. Bùi Thiện Dụ: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:800:618B:4275:1929:8CA0:152C:5D1E (thảo luận · đóng góp) 09:43, ngày 4 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 3. Thị trường hàng hóa - dịch vụ: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 14.167.87.192 (thảo luận · đóng góp) 09:46, ngày 4 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 4. Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2022 khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe (Vòng 3): CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Giahuypromax (thảo luận · đóng góp) 09:47, ngày 4 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 5. Lelush: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo Darkleyy (thảo luận · đóng góp) 09:47, ngày 4 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 6. Thành viên:Toancr: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Toancr (thảo luận · đóng góp) 09:48, ngày 4 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 7. Đường cong thời gian khép kín: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://www.greelane.com/vi/khoa-h%E1%BB%8Dc-c%C3%B4ng-ngh%E1%BB%87-to%C3%A1n/khoa-h%E1%BB%8Dc/closed-timelike-curve-2699127}; đã thông báo 113.175.154.236 (thảo luận · đóng góp) 09:49, ngày 4 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 8. Thành viên:Toancr/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Toancr (thảo luận · đóng góp) 09:50, ngày 4 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 9. Tiếng Đức Volga: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo Shsjsjsjshdhhd (thảo luận · đóng góp) 09:52, ngày 4 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 10. Thành viên:MyLinh1: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo 2402:9D80:3A9:119D:A5E6:5555:53FD:417E (thảo luận · đóng góp) 10:02, ngày 4 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 11. Tập tin:Dotphaosang.jpg (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: Giấy phép và cơ sở SDHL không đúng vì hình này không phải là biểu trưng, cần sửa lại giấy phép}; đã thông báo Khuephuong2509 (thảo luận · đóng góp) 15:03, ngày 4 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 12. Thảo luận:Tập đoàn Nam Long: CSD C8 ({{db-talk}}) 05:22, ngày 21 tháng 9 năm 2021 (UTC)

October 2021Sửa đổi

 1. Giới được chỉ định sau sinh: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 2402:800:63B6:870B:D1EA:8754:31C4:4585 (thảo luận · đóng góp) 14:13, ngày 2 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 2. Thành viên:MyLinh1: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo Tan2k11 (thảo luận · đóng góp) 11:16, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 3. Test Twinkle: CSD C2 ({{db-test}}) 06:47, ngày 10 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 4. Test Twinkle: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 10:31, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 5. Test Twinkle: CSD C6 ({{db-technical}}) 07:37, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)

December 2021Sửa đổi

 1. Thảo luận Wikipedia:Đề nghị rút sao danh sách chọn lọc: CSD C8 ({{db-talk}}); đã thông báo 2402:800:6296:F9A9:9D9D:C5F:8A87:536 (thảo luận · đóng góp) 13:08, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 2. Thảo luận Wikipedia:Đề nghị rút sao cổng thông tin chọn lọc: CSD C8 ({{db-talk}}); đã thông báo 2402:800:6296:F9A9:9D9D:C5F:8A87:536 (thảo luận · đóng góp) 13:08, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 3. Thảo luận Wikipedia:Đề nghị rút sao bài viết tốt: CSD C8 ({{db-talk}}); đã thông báo Sinaloa098 (thảo luận · đóng góp) 13:09, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)

February 2022Sửa đổi

 1. Bản mẫu:Yêu cầu hệ thống: CSD C7 ({{db-author}}) 15:31, ngày 1 tháng 2 năm 2022 (UTC)

Tháng 8 2022Sửa đổi

 1. Tập tin:Z3618097642906 c40bb15d44e2f5d5dfe2fc697add780c.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Monkeyd.hoang (thảo luận · đóng góp) 09:47, ngày 5 tháng 8 năm 2022 (UTC)