Ủa, em chuyển nick kia mà phải không? majjhimā paṭipadā Diskussion 09:54, ngày 31 tháng 7 năm 2011 (UTC)


Hehe, xài từ ghê quá bạn ơi. "Hoan nghênh phá hoại". "Hoan nghênh văn hoá giao tiếp LÙN của bạn" :-)