Trợ giúp:Thanh công cụ sửa đổi

Trong các trình duyệt tương thích, thanh công cụ sửa đổi có thể được tự động hiển thị với hộp sửa đổi, với điều kiện là điều này đã được đặt trong tuỳ chọn. Chúng tự động xuất hiện cho các biên tập viên chưa đăng nhập. Chức năng này một phần hỗ trợ đánh máy và một phần là lời nhắc nhở về các chức năng có sẵn. Tất cả các chức năng có sẵn chỉ đơn giản bằng cách nhập mã trực tiếp vào hộp sửa đổi (như là [[liên kết]]) – điều này sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Thanh công cụ hoạt động với Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, the Mozilla Suite/SeaMonkey, Konqueror, SafariOpera.

Trong các trình duyệt Mozilla, IE và Chrome, bạn có thể định dạng văn bản hiện có bằng cách tô sáng văn bản bạn muốn định dạng và nhấp vào nút có liên quan trên thanh công cụ. Nếu bạn nhấp vào nút mà không chọn bất kỳ văn bản nào, văn bản mẫu sẽ được chèn tại vị trí của con trỏ (như thế này: Chữ in đậm). Trong các trình duyệt khác, nhấp vào một nút đại diện cho lời giải thích của tính năng đó. (Phiên bản 9.0 phát hành trước của trình duyệt Opera dường như cũng hỗ trợ chức năng nâng cao.)

Thanh công cụ sửa đổi có giao diện khác nhau tùy theo tuỳ chọn cá nhân được đặt tại Tuỳ chọn → Sửa đổi:

Source editor sửa

Kích hoạt thanh công cụ sửa đổi ⧼wikieditor-toolbar-dialogs-preference⧽ Toolbar
Tắt Tắt
Bật

Thanh công cụ chuẩn
Bật Tắt
Thanh công cụ sửa đổi nâng cao
Bật
Thanh công cụ sửa đổi nâng cao với trình hướng dẫn

Soạn thảo trực quan sửa

Nếu thanh công cụ của bạn trông như thế này:

0.8x
0.8x

Thì bạn đang sử dụng trình soạn thảo trực quan.

Danh sách chức năng sửa

Thanh công cụ nâng cao: lựa chọn chính
Kí hiệu Chức năng Những gì nó hiển thị khi sửa đổi Những gì nó hiển thị trên trang
 
  In đậm '''Chữ in đậm''' Chữ in đậm
  In nghiêng ''Chữ in nghiêng'' Chữ in nghiêng
  Liên kết ngoài [http://www.example.com tiêu đề liên kết] tiêu đề liên kết
  Liên kết trong [[Tiêu đề liên kết]] Tiêu đề liên kết
  Chèn hình [[File:Example.jpg|thumbnail]]
 
  Chèn Cước chú <ref>Chèn văn bản chú thích ở đây</ref> [1]
  kích hoạt đánh dấu trong wikitext   hoạt động
  Kí tên thảo luận
(có dấu thời gian)
--~~~~ Tên người dùng (thảo luận), 14:06, 24 tháng 4 năm 2024 (UTC)
  Chèn trích dẫn Xem phía dưới
  Nâng cao Xem phía dưới
  Kí tự đặc biệt Xem phía dưới
  Trợ giúp Xem phía dưới
    thay đổi Wikieditor thành Soạn thảo trực quan
Thanh công cụ nâng cao với trình hướng dẫn: lựa chọn chính
Kí hiệu Chức năng Những gì nó hiển thị khi sửa đổi Những gì nó hiển thị trên trang
 
  In đậm '''Chữ in đậm''' Chữ in đậm
  In nghiêng ''Chữ in nghiêng'' Chữ in nghiêng
  Kí tên thảo luận
(có dấu thời gian)
--~~~~ Username (thảo luận), 14:06, 24 tháng 4 năm 2024 (UTC)
  Liên kết trong [[Tiêu đề liên kết]] Tiêu đề liên kết
  Chèn hình
  Nhập Cước chú
  Nâng cao Xem phía dưới
  Kí tự đặc biệt Xem phía dưới
  Trợ giúp Xem phía dưới
  Thanh công cụ trích dẫn Xem Wikipedia:RefToolbar/2.0.
Thanh công cụ nâng cao với trình hướng dẫn: Lựa chọn nâng cao
Kí hiệu Chức năng Những gì nó hiển thị khi sửa đổi
 
  Tìm và thay thế
  • Search for strings of text and optionally replace them, progressing one at a time or replacing all occurrences at once.
  • If the regular expressions check box is selected, then the targeted search term is interpreted as a symbolic "expression", called a "regular expression", which will act as a pattern to select targets for replacement. Any amount of text can be matched by a regular expression. Languages that use this type of regular expression include Perl, Java, JavaScript, Python, Ruby, .NET, and XML.
  • A list of the regular expressions accepted by this search and replace box has been compiled for reference by the Mozilla Contributors.
Lựa chọn nâng cao
Kí hiệu Chức năng Những gì nó hiển thị khi sửa đổi Những gì nó hiển thị trên trang
 
  Section heading

== Tiêu đề văn bản ==
=== Tiêu đề văn bản ===
==== Tiêu đề văn bản ====
===== Tiêu đề văn bản =====

Tiêu đề văn bản
Tiêu đề văn bản
Tiêu đề văn bản
Tiêu đề văn bản
  Danh sách gạch đầu dòng * Mục danh sách gạch đầu dòng
  • Mục danh sách gạch đầu dòng
  Danh sách đánh số # Mục danh sách được đánh số
  1. Mục danh sách được đánh số
  Nowiki: Bỏ qua định dạng wiki <nowiki>Chèn văn bản không định dạng ở đây</nowiki> Chèn văn bản không định dạng ở đây
  Xuống dòng <br /> chữ cái trước
abc
  Văn bản lớn <big>Văn bản lớn</big> Văn bản lớn
  Văn bản nhỏ <small>Văn bản nhỏ</small> Văn bản nhỏ
  Chữ cái trên <sup>Chữ cái trên</sup> Chữ cái trên
  Chữ cái dưới <sub>Chữ cái dưới</sub> Chữ cái dưới
  Thư viện ảnh

<gallery>
Example.jpg|Chú thich 1
Example.jpg|Chú thích 2
</gallery>

  Bảng

{| class="wikitable" border="1"
|-
! đề mục 1
! đề mục 2
! đề mục 3
|-
| hàng 1, cột 1
| hàng 1, cột 2
| hàng 1, cột 3
|-
| hàng 2, cột 1
| hàng 2, cột 2
| hàng 2, cột 3
|}

đề mục 1 đề mục 2 đề mục 3
hàng 1, cột 1 hàng 1, cột 2 hàng 1, cột 3
hàng 2, cột 1 hàng 2, cột 2 hàng 2, cột 3
  Tự động đổi hướng sang trang khác #ĐỔI [[Tên trang đích]] Xem trước trang đổi hướng

Xem thêm sửa

  1. ^ Chèn văn bản chú thích ở đây