Tuyên Vũ Đế

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Tuyên Vũ đế)

Tuyên Vũ Đế (chữ Hán 宣武帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa