Tử Cấm Thành

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Tử cấm thành)

Tử Cấm Thành hay Cấm Thành là tên gọi của khu vực dành riêng cho gia đình nhà vua ở trong thành. Đây là vòng thành trong cùng theo kết cấu "ba vòng thành" của kinh đô một số nước phương Đông như Trung QuốcViệt Nam.

Tử Cấm Thành có thể chỉ đến một trong các cấm thành sau: