Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang/2009

Thể loại:Nhân vật trong Đệ nhị thế chiếnSửa đổi

Di chuyển sang Thể loại:Nhân vật trong Chiến tranh thế giới thứ hai, tên cũ đã lỗi thời, đã di chuyển nhiều trang như vậy trong Thể loại:Chiến tranh thế giới thứ hai và đã được sự đồng ý của các thành viên trong dự án CTTG2 --minhhuy*=talk-butions 09:53, ngày 26 tháng 11 năm 2009 (UTC)

Bạn hãy dùng tiêu bản đổi hướng thể loại. Thể loại ko thể di chuyển. Eternal Dragon (thảo luận) 05:15, ngày 27 tháng 11 năm 2009 (UTC)
 YĐã làm --minhhuy*=talk-butions 15:09, ngày 19 tháng 12 năm 2009 (UTC)

Thể loại:DNAThể loại: RNASửa đổi

Đề nghị chuyển thành thế ADN và ARN, người Việt ta có cách gọi riêng của người Việt. Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 14:25, ngày 23 tháng 11 năm 2009 (UTC)

 Y XOng. Eternal Dragon (thảo luận) 16:15, ngày 24 tháng 11 năm 2009 (UTC)

Thảo luận:Thiên long bát bộ (tiểu thuyết)Sửa đổi

Xin BQV chuyển giúp mục từ này về Thảo luận:Thiên long bát bộ. Xin cảm ơn. GV (thảo luận) 04:36, ngày 1 tháng 11 năm 2009 (UTC)

 Y Đã di chuyển. Eternal Dragon (thảo luận) 04:52, ngày 1 tháng 11 năm 2009 (UTC)

Ái quốc ca (Triều Tiên)Sửa đổi

Xin BQV đổi giúp mục từ này về Aegukka để cho thống nhất với quốc ca của Hàn Quốc là Aegukga. GV (thảo luận) 18:56, ngày 31 tháng 10 năm 2009 (UTC)

Ý kiến: thảo luận cái đã chứ ? Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 19:01, ngày 31 tháng 10 năm 2009 (UTC)
 Y Tôi đã đổi tên bài này. Nếu sau khi thảo luận mà chúng ta chọn tên khác thì tôi sẽ đổi lại chúng một lần nữa. An Apple of Newton thảo luận 19:04, ngày 31 tháng 10 năm 2009 (UTC)
Quên chưa đưa dẫn chứng ở đây. GV (thảo luận) 19:17, ngày 31 tháng 10 năm 2009 (UTC)

Kẻ hủy diệtSửa đổi

Xin các BQV chuyển giúp:

Cảm ơn các BQV. GV (thảo luận) 14:04, ngày 27 tháng 10 năm 2009 (UTC)

 Y Đã xong. Eternal Dragon (thảo luận) 15:21, ngày 27 tháng 10 năm 2009 (UTC)

Phạm Quỳnh (nhà Nguyễn)Sửa đổi

Đề nghị đổi tên bài Phạm Quỳnh (nhà Nguyễn) thành Phạm Quỳnh (nhà Nguyễn), còn Phạm Quỳnh hiện nay thành Phạm Quỳnh (định hướng). Ông Phạm Quỳnh học giả nổi tiếng hơn Phạm Quỳnh kia rất rất nhiều.--123.17.193.60 (thảo luận) 07:13, ngày 21 tháng 10 năm 2009 (UTC)

 Y. Tân (thảo luận)

Đệ nhị thế chiếnSửa đổi

Xin các BQV đổi giúp về Chiến tranh thế giới thứ hai theo kết quả biểu quyết đã có từ lâu. Trường hợp tương tự đối với Đệ nhất thế chiến thành Chiến tranh thế giới thứ nhất. GV (thảo luận) 09:10, ngày 17 tháng 10 năm 2009 (UTC)

 Y Đã được thực hiện. Eternal Dragon (thảo luận) 15:24, ngày 27 tháng 10 năm 2009 (UTC)

Déjà vu (đã nhìn thấy)Sửa đổi

Đề nghị chuyển Déjà vu (đã nhìn thấy) thành Déjà vu giống như các wiki khác. Tên bài hiện nay không đúng quy định.--PoliceZ (thảo luận) 12:46, ngày 25 tháng 9 năm 2009 (UTC)

 Y Xong. Tân (thảo luận) 02:29, ngày 26 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Transformers: Revenge of the FallenSửa đổi

Xin đổi giúp về Bại binh phục hận vì đây là tên phát hành ở Việt Nam. GV (thảo luận) 13:04, ngày 20 tháng 9 năm 2009 (UTC)

 Y Đã xong.pq (thảo luận) 10:21, ngày 22 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Audition - Nhịp Điệu Cuộc SốngSửa đổi

Đề nghị đổi tên thành Audition Online. Lí do chi tiết vui lòng xem tại talk page. [Gamers]Livy (thảo luận) 19:02, ngày 30 tháng 8 năm 2009 (UTC)

 Y Đã xong.pq (thảo luận) 10:21, ngày 22 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Đà điểuSửa đổi

Đây là tên không đúng, thực tế loài này phải gọi là Đà điểu châu Phi[1]. Nhờ các bảo quản viên đổi tên bài thành Đà điểu châu Phi. Bài Đà điểu châu Phi mới được viết hai ngày trước và nội dung tương tự. Adia (thảo luận) 10:22, ngày 16 tháng 8 năm 2009 (UTC)

 Y Đã xong. Còn bài Đà điểu có nên chuyển hướng sang Bộ Đà điểu không? Hay là cứ để chuyển hướng đến Đà điểu châu Phi? Tân (thảo luận) 11:55, ngày 16 tháng 8 năm 2009 (UTC)
Tôi đã đổi hướng Đà điểu sang Bộ Đà điểu. Cảm ơn anh Tân. Adia (thảo luận) 12:46, ngày 16 tháng 8 năm 2009 (UTC)

Đồng (nguyên tố)Sửa đổi

Tương tự đá bên dưới, đề nghị đổi Đồng (nguyên tố) thành đồng. Hiện nay đồng đang được chuyển hướng về Đồng (nguyên tố) --203.160.1.56 (thảo luận) 13:47, ngày 2 tháng 8 năm 2009 (UTC)

 Y Đã xong. Tân (thảo luận) 11:55, ngày 16 tháng 8 năm 2009 (UTC)

Đá (địa chất)Sửa đổi

Nhờ một bảo quản viên đổi tên giúp bài Đá (địa chất) thành Đá. Việc này đã được thảo luận tại Thảo luận:Đá (định hướng) và không có ý kiến phản đối nào.--Paris (thảo luận) 11:42, ngày 31 tháng 7 năm 2009 (UTC)

Tôi không thấy thảo luận ở trang đó về việc yêu cầu đổi tên. NHD (thảo luận) 20:09, ngày 31 tháng 7 năm 2009 (UTC)
Anh Dụng xem lại đi. Đúng là có một ý kiến như vậy, và tôi thấy cũng rất hợp lý. Adia (thảo luận) 07:45, ngày 1 tháng 8 năm 2009 (UTC)
 Y DHN đã thực hiện. Tân (thảo luận) 11:56, ngày 16 tháng 8 năm 2009 (UTC)

Nàng tiên cá (truyện)Sửa đổi

Xin chuyển giúp bài Nàng tiên cá (truyện) thành Nàng tiên cá vì đây là khái niệm gốc và phổ biến nhất. Xin cảm ơn trước! --Paris (thảo luận) 09:22, ngày 31 tháng 7 năm 2009 (UTC)

 Y Xong. NHD (thảo luận) 20:10, ngày 31 tháng 7 năm 2009 (UTC)

Núi Bà NàSửa đổi

Tên bài đâu cần chữ núi. Nhờ chuyển về tên Bà Nà.--Đại Ngọc (thảo luận) 08:15, ngày 26 tháng 7 năm 2009 (UTC)

 Y Xong. NHD (thảo luận) 20:09, ngày 31 tháng 7 năm 2009 (UTC)

The Lion King II: Simba's PrideSửa đổi

Nhờ các bqv đổi tên bài thành Vua sư tử II: Niềm kiêu hãnh của Simba. Đây là tên tiếng Việt đã được phát hành và nhận được đồng thuận ở Thảo luận:The Lion King II: Simba's Pride. Ý nghĩa của chữ "pride" được giải thích ngay đầu bài. Adia (thảo luận) 06:55, ngày 24 tháng 7 năm 2009 (UTC)

 Y Đã xong.--Paris (thảo luận) 09:22, ngày 31 tháng 7 năm 2009 (UTC)

Đảo hải tặc (manga)Sửa đổi

Đề nghị đổi tên bài viết thành One Piece, vì One Piece là tên gốc của bộ truyện, được đa số công nhận và sử dụng. Hơn nữa "Đảo hải tặc" là tên do NXB Thanh Hoá xuất bản lậu đặt ra, bản xuất bản có bản quyền của NXB Kim Đồng để nguyên tên gốc là "One Piece". thảo luận chưa ký tên này là của Andyprue (thảo luận • đóng góp)

 Y Đã xong. Tân (thảo luận) 06:46, ngày 14 tháng 7 năm 2009 (UTC)

Ngọc Lũ I (trống đồng)‎Sửa đổi

Hiện Ngọc Lũ I chuyển đến Ngọc Lũ I (trống đồng)‎. Vậy nên đổi tên bài thành Ngọc Lũ I.-- Triều Tiên nhân  14:16, ngày 4 tháng 7 năm 2009 (UTC)

 Y Đã xong. Tân (thảo luận) 06:50, ngày 14 tháng 7 năm 2009 (UTC)

Viet Nam NetSửa đổi

Tên đúng là Viet Nam Net, không phải VietNamNet. Đề nghị chuyển về đúng tên đúng. {{subst:Caytruc}}

 N Một đề nghị có thể gây tranh cãi, vì vậy, hãy thảo luận kỹ lưỡng tại Thảo luận:VietNamNet trước khi sang đây yêu cầu đổi tên. Tân (thảo luận) 02:47, ngày 28 tháng 6 năm 2009 (UTC)

Thuốc lá điếuSửa đổi

Đề nghị đổi tên bài Thuốc lá điếu thành Thuốc lá. Cái này hình như được nhắc đến một lần rồi. Trong tiếng Việt mấy khi dùng từ "thuốc lá điếu"? Cần trả về tên phổ biến nhất.-- Người đến từ Triều Tiên  21:50, ngày 22 tháng 6 năm 2009 (UTC)

 Y Đã xong. Tân (thảo luận)

Chiến tranh Pháp - ThanhSửa đổi

Để thống nhất với các bài viết khác, đề nghị đổi Chiến tranh Pháp - Thanh thành Chiến tranh Pháp-Thanh.-- Người đến từ Triều Tiên  21:46, ngày 22 tháng 6 năm 2009 (UTC)

Bạn có thể ví dụ ra một số bài viết khác được không? Tân (thảo luận) 08:41, ngày 25 tháng 6 năm 2009 (UTC)
Đây này Thể loại:Chiến tranh liên quan tới Việt Nam-- Triều Tiên nhân  12:00, ngày 25 tháng 6 năm 2009 (UTC)
 Y Cảm ơn, đã xong nhé. Tân (thảo luận) 18:11, ngày 25 tháng 6 năm 2009 (UTC)

No Mu-hyeonSửa đổi

Xin xem xét đổi tên bài thành Roh Moo-hyun.-- Trình Thế Vânthảo luận 08:39, ngày 6 tháng 6 năm 2009 (UTC)

 Y Đã xong. Tân (thảo luận) 08:35, ngày 25 tháng 6 năm 2009 (UTC)

Phố Tràng TiềnSửa đổi

Nhờ các bqv đổi tên bài thành Tràng Tiền (phố Hà Nội). Một IP đã đổi tên bài bằng cách xóa và đổi hướng. Adia (thảo luận) 12:21, ngày 29 tháng 5 năm 2009 (UTC)

 Y Đã xong. Tân (thảo luận) 08:29, ngày 25 tháng 6 năm 2009 (UTC)

Quảng trường Thời đại (New York)Sửa đổi

Xin đổi về Quảng trường Thời đại, đây là địa danh nổi tiếng áp đảo, tôi xem disambig của Times Square bên en wiki cũng không thấy địa danh nào khác đáng chú ý. GV (thảo luận) 13:02, ngày 28 tháng 5 năm 2009 (UTC)

 Y Đã xong. Tân (thảo luận) 08:31, ngày 25 tháng 6 năm 2009 (UTC)

kAT-TUNSửa đổi

Không hiểu thành viên nào viết bài về nhóm nhạc này đã để chữ đầu là chữ thường (trong khi đáng lẽ phải là KAT-TUN). Các bài akanishi Jin, taguchi Junnosuke cũng như vậy. Nhờ các bqv đổi lại chữ đầu tên các bài trên. Adia (thảo luận) 01:21, ngày 27 tháng 5 năm 2009 (UTC)

Bản thân bài viết Wikipedia không viết thường ở đầu được, đó là do tác dụng của tiêu bản ép hiển thị đó thôi. Bạn hãy tìm các tiêu bản làm việc này và xóa nó đi, giống như vầy. Tân (thảo luận) 06:16, ngày 27 tháng 5 năm 2009 (UTC)
Té ra là vậy. Cảm ơn bác. Adia (thảo luận) 07:09, ngày 27 tháng 5 năm 2009 (UTC)

Thiên hoàng MeijiSửa đổi

Xin đổi lại về Thiên hoàng Minh Trị vì đây là tên rất phổ biến, không tội gì phải dùng romaji cả. GV (thảo luận) 09:10, ngày 25 tháng 5 năm 2009 (UTC)

Đúng đấy. Một vài thành viên chưa suy nghĩ xem xét thấu đáo đã vội chọn tên bài. Nếu xét đến mục đích cho mọi người tra cứu, xét tính phổ biến trên cả internet và sách vở thì bài phải tên là Thiên hoàng Minh Trị.--123.17.180.80 (thảo luận) 09:23, ngày 25 tháng 5 năm 2009 (UTC)
Trước khi có tên hiện nay, tên bài là Nhật hoàng Minh Trị, vậy nên để Thiên hoàng hay Nhật hoàng? Tân (thảo luận) 09:28, ngày 25 tháng 5 năm 2009 (UTC)
Nên để là Thiên hoàng Minh Trị.--Hakhamanish (Thảo luận) 14:02, ngày 6 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Đổi tên bài Kiều Phong thành Tiêu PhongSửa đổi

Theo nguyện vọng của nguyên bang chủ Cái Bang (xem từ chỗ nhân sĩ võ lâm tụ họp trong vườn Hạnh cho đến khi Tiêu Phong đâm tên vào ngực tự sát, là hơn 2/3 quãng thời gian xuất hiện của nhân vật này trong truyện) Xiaoao (thảo luận) 05:22, ngày 14 tháng 12 năm 2008 (UTC)

Tôi có thắc mắc: tại sao bên zh.wiki vẫn để tên Kiều Phong? Tmct (thảo luận) 09:52, ngày 19 tháng 12 năm 2008 (UTC)

Đổi tên bài một số bàiSửa đổi

Trước kia, tôi dùng tên gốc một cách cực đoan. Nhưng sau đó, tôi bị nhiều người phản đối, để rồi sau 1 cuộc thảo luận tôi quyết định đổi tên một số bài :

cảm ơn các bác BQV trước !--Li Xiaolong (Thảo luận) 08:24, ngày 20 tháng 9 năm 2009 (UTC)

cảm ơn Trungda đã đổi trước.--Li Xiaolong (Thảo luận) 09:54, ngày 22 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Các kỷ địa chấtSửa đổi

Nhờ các BQV đổi các tên bài sau:

Các ý kiến nêu ở phần thảo luận của thảo luận:Kỷ Tam Điệp. Cảm ơn nhiều.--Soekarno-Hatta/Jakarta (thảo luận) 07:36, ngày 28 tháng 10 năm 2009 (UTC)

 Y Xong. Eternal Dragon (thảo luận) 07:41, ngày 28 tháng 10 năm 2009 (UTC)

Pak Chi SongSửa đổi

Xin di chuyển bài này thành Park Ji-Sung vì: thứ nhất: Pak Chi Song là tên bản địa ở Hàn Quốc, nhiều người Việt có thể không hiểu, thứ 2: Park Ji Sung là tên quốc tế, để mọi người trên thế giới có thể hiểu.

 NĐã có thống nhất rằng nếu tên của một nhân vật được viết bằng chữ cái không phải Latin, tên bài viết sẽ là tên phiên âm Latin chính xác của người đó, theo một hệ thống được quốc gia đó thừa nhận. Tân (thảo luận) 13:41, ngày 13 tháng 5 năm 2009 (UTC)
Tôi không hiểu ý của Tân lắm, vì theo tôi biết, hiện nay ở HQ, 박지성 sẽ được phiên âm là Park Ji-Sung. Do đó chuyển thành Park Ji-Sung là hợp lí. Mekongforest (thảo luận) 08:34, ngày 22 tháng 5 năm 2009 (UTC)
Không đúng, Hàn Quốc có cách chuyển tự Latin riêng mình, và không có hệ thống nào thành ra là Park Ji-Sung cả, đó chỉ là cách người Anh phiên âm tên gọi là thôi. Tân (thảo luận) 08:37, ngày 25 tháng 6 năm 2009 (UTC)

Dịch cúm lợn 2009Sửa đổi

Xin đổi thành Dịch cúm A/H1N1 2009, vì Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố như thế, xem. 98.119.158.59 (thảo luận) 02:04, ngày 13 tháng 5 năm 2009 (UTC)

 NViệc này không cần bảo quản viên, các bạn có thể thảo luận đồng thuận rồi đăng ký tài khoản để đổi tên. Tân (thảo luận) 05:20, ngày 13 tháng 5 năm 2009 (UTC)

Lịch sử MangaSửa đổi

Xin chuyển hướng giúp bài này về Lịch sử manga vì manga ở đây không phải tên riêng. GV (thảo luận) 16:42, ngày 11 tháng 5 năm 2009 (UTC)

 Y Xong. NHD (thảo luận) 18:59, ngày 11 tháng 5 năm 2009 (UTC)


Những phù thủy xứ WaverlySửa đổi

Series truyền hình chưa phát hành chính thức bằng tiếng Việt, nên tốt nhất sử dụng tên gốc là Wizards of Waverly Place. Nhờ các bqv chuyển lại bài thành tên này. Adia (thảo luận) 16:25, ngày 17 tháng 5 năm 2009 (UTC)

 Y Đã xong. Tân (thảo luận) 07:01, ngày 18 tháng 5 năm 2009 (UTC)
Tại sao mọi người cứ kêu mấy phim này chưa phát hình chính thức ở Việt Nam nhỉ? Tối nào kênh Disney Channel chẳng phát những phim này, cả Cory ở Nhà Trắng, Hannah Montana...--Đại Ngọc (thảo luận) 10:49, ngày 18 tháng 5 năm 2009 (UTC)
Cái đó không phải là phát hành chính thức. Chỉ đơn giản là người ta đặt phụ đề cho kênh Disney thôi. Mà Đại Ngọc có chắc chắn là mấy cái tên Cory ở Nhà Trắng, Những phù thủy xứ Waverly phổ biến trong tiếng Việt hơn Cory in the House, Wizards of Waverly Place không? Adia (thảo luận) 02:59, ngày 19 tháng 5 năm 2009 (UTC)
Trường hợp này tôi thấy lý luận của Adia sai. Đây là các phim truyền hình, chúng chỉ chiếu trên truyền hình chứ không phát hành qua hệ thống rạp. Vì vậy phát hành chính thức chính là được phát trên truyền hình tại Việt Nam. Hệ thống truyền hình cáp Việt Nam chọn cách sử dụng phụ đề cho các phim này, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới tính "chính thức" của nó. Còn tên nào phổ biến hơn không phải thứ chúng ta bàn luận ở đây.--123.17.188.172 (thảo luận) 03:21, ngày 19 tháng 5 năm 2009 (UTC)
Tôi thì không cho phát hành chính thức là đặt phụ đề trên các kênh phát sóng lại. Theo tôi phát hành phải là trực tiếp mua lại bản quyền phim đó và phát sóng, như vậy tên gọi đó mới đáng tin cậy (Quan điểm của tôi giống bác Mekong ở Thảo luận:The Beast (phim 1988)). Tất nhiên nếu Việt hóa được thì tốt, nhưng nhiều khi một tên lại được dịch ra nhiều tên tiếng Việt khác nhau (ví dụ Những phù thủy xứ Waverly, Những phù thủy xứ Waverly Palace, Phù thủy Waverly...), do đó cách tốt nhất là sử dụng tên gốc. Adia (thảo luận) 10:00, ngày 19 tháng 5 năm 2009 (UTC)
Với một thế giới phẳng như hiện nay thì rất có thể không bao giờ một đài truyền hình nào ở Việt Nam mua và dịch, thuyết minh một bộ phim như Cory ở Nhà Trắng hay Hannah Montana. Tại sao họ phải làm như vậy khi mà kênh Disney đã có mặt tại Việt Nam. Cái tiêu chuẩn chính thức của Adia không còn hợp lý trong thời đại này. Hãy nhìn thực tế: Phim Cory ở Nhà Trắng được chiếu rộng rãi trên truyền hình ở Việt Nam, hợp pháp và những người chiếu đã đặt cho nó một cái tên tiếng Việt. Như thế là đủ, không cần chú ý tới đó là kênh truyền hình cáp hay kỹ thuật số, công ty cổ phần hay nhà nước, họ thuyết minh, lồng tiếng hay phụ đề.--123.17.180.80 (thảo luận) 09:32, ngày 25 tháng 5 năm 2009 (UTC)

Đại học Thủy lợi Hà NộiSửa đổi

Nhờ các bảo quản viên đổi tên bài này thành Đại học Thủy lợi vì đây là tên chính thức ghi trên website của trường [2]. Adia (thảo luận) 14:13, ngày 9 tháng 3 năm 2009 (UTC)

 Y Xong. conbo trả lời 13:24, ngày 10 tháng 3 năm 2009 (UTC)

Darfur (địa lý)Sửa đổi

Nhờ một bảo quản viên giúp đổi tên Darfur (địa lý) thành Darfur. Một chiến tranh, xung đột được đặt theo địa danh hết sức bình thường, trang định hướng có thể không cần thiết.--Paris (thảo luận) 19:45, ngày 5 tháng 3 năm 2009 (UTC)

 Y Xong. NHD (thảo luận) 19:49, ngày 5 tháng 3 năm 2009 (UTC)

Thành phố Salt Lake, UtahSửa đổi

Thành phố Salt Lake, Utah chỉ cần tên đơn giản là Thành phố Salt Lake, lý do: khái niệm phổ biến nhất. Các Wiki tiếng Anh, Pháp, Đức đều dùng tên Salt Lake City. Xin cảm ơn trước.--Paris (thảo luận) 19:45, ngày 5 tháng 3 năm 2009 (UTC)

 Y Xong, nhưng việc dời tên tiểu bang từ các thành phố Mỹ nên được thảo luận - thành phố lớn cỡ nào mới được dời tên? NHD (thảo luận) 19:50, ngày 5 tháng 3 năm 2009 (UTC)
cảm ơn NHD! Một vài thành phố tôi đã đổi tên đều theo Wikipedia tiếng Anh. Ở đó chắc họ đã thảo luận kỹ về điều này.--Paris (thảo luận) 19:55, ngày 5 tháng 3 năm 2009 (UTC)

Tiêu bản:Bảng tóm tắt về phimSửa đổi

Nhờ một bảo quản viên đổi giúp tên Tiêu bản:Bảng tóm tắt về phim thành Tiêu bản:Thông tin phim để thống nhất tên với các infobox khác. Xin cảm ơn nhiều!--Paris (thảo luận) 18:14, ngày 2 tháng 3 năm 2009 (UTC)

 Y Xong. NHD (thảo luận) 18:20, ngày 2 tháng 3 năm 2009 (UTC)

Hành trình kết nối những Trái timSửa đổi

Xin các bảo quản viên chuyển giúp về Hành trình kết nối những trái tim với lý do trên trang chủ của chương trình, chữ "trái" không được viết hoa. GV (thảo luận) 08:18, ngày 20 tháng 2 năm 2009 (UTC)

 Y Đã xong. Tân (trả lời) 05:20, ngày 23 tháng 2 năm 2009 (UTC)

Athena (thần thoại)Sửa đổi

Tên bài không cần (thần thoại) vì đây là khái gốc và phổ biết nhất. Nhờ một bảo quản viên đổi tên giúp.--Paris (thảo luận) 19:26, ngày 15 tháng 2 năm 2009 (UTC)

 N Hiện nay Athena là bài viết về thủ đô của Hy Lạp (theo cách chuyển tự từ chữ Hy Lạp). Do đó tôi không thể thực hiện yêu cầu này được. Tân (trả lời) 14:01, ngày 16 tháng 2 năm 2009 (UTC)
cảm ơn Tân, tôi quên mất! Mặc dù chính hôm qua tôi sửa lại một loạt tên tiếng Anh của Athena trong bài Thế vận hội lần thứ nhất.--Paris (thảo luận) 16:07, ngày 16 tháng 2 năm 2009 (UTC)

Các con phốSửa đổi

Thỉnh cầu đổi tên các con phố sau vì không thấy lý do gì phải thêm ngoặc đơn.--Đại Ngọc (thảo luận) 15:49, ngày 6 tháng 1 năm 2009 (UTC)

Hàng Buồm (phố Hà Nội), Hàng Bạc (phố Hà Nội), Hàng Ngang (phố Hà Nội), Hàng Bông (phố Hà Nội)

Vậy phải đổi thành gì? tôi tưởng đây là thông lệ đặt tên bài? Tmct (thảo luận) 12:53, ngày 7 tháng 1 năm 2009 (UTC)
Không có khái niệm trùng tên hoặc đó chỉ là các khái niệm ít phổ biến thì không cần ngoặc đơn phía sau. Hàng Bạc (phố Hà Nội) sẽ thành Hàng Bạc.--123.17.185.67 (thảo luận) 13:21, ngày 7 tháng 1 năm 2009 (UTC)
 Y Xong. NHD (thảo luận) 05:31, ngày 7 tháng 2 năm 2009 (UTC)

Đổi tên Stephanie Meyer thành Stephenie MeyerSửa đổi

Xin đổi tên bài vì có một sự nhầm lẫn khi đặt tên trang là Stephanie Meyer vì trên thực tế tên tác giả là Stephenie Meyer ( trong các tài liệu tiếng Anh ). Xin cảm ơn . Mai Mỹ Linh

 Y Xong. Lần sau bạn có thể tự di chuyển bằng cách bấm nút "di chuyển" ở đầu trang. NHD (thảo luận) 05:26, ngày 7 tháng 2 năm 2009 (UTC)

Yesterday (bài hát)Sửa đổi

Theo mức độ phổ biến, bài này nên có tên Yesterday. Hầu hết các wiki khác đều như vậy. Nhờ một bảo quản viên đổi tên giúp. Xin cảm ơn trước!--Paris (thảo luận) 10:00, ngày 10 tháng 2 năm 2009 (UTC)

 Y Xong. Tân (trả lời) 13:26, ngày 10 tháng 2 năm 2009 (UTC)

Sông Bé (sông)Sửa đổi

Di chuyển thành Sông Bé, không nên dùng tên chính làm trang đổi hướng và tôi đã tạo bài Sông Bé (định hướng). Lưu Ly (thảo luận) 09:01, ngày 9 tháng 2 năm 2009 (UTC)

 Y User:Tmct đã thực hiện. Tân (trả lời) 13:28, ngày 10 tháng 2 năm 2009 (UTC)

Giải cứu thần chết (phim)Sửa đổi

Xin BQV nào đó di chuyển dùm đến tên đúng của bài là Giải cứu thần chết, việc thêm chữ (phim) ở đằng sau là ko cần thiết vì ko có đề mục nào có cùng tên cả, cảm ơn. Et3rnal Drag0n Trao đổi 07:08, ngày 31 tháng 1 năm 2009 (UTC)

 Y Đã xong. Tân (trả lời) 13:49, ngày 31 tháng 1 năm 2009 (UTC)

Bộ binh (quân đội)Sửa đổi

Nhờ một bảo quản viên chuyển tên bài này thành Bộ binh vì đây là nghĩa phổ biến áp đảo. Xin cảm ơn trước!--Paris (thảo luận) 16:46, ngày 18 tháng 1 năm 2009 (UTC)

 Y Đã xong. Tân (trả lời) 09:02, ngày 19 tháng 1 năm 2009 (UTC)

Đổi tên bài Giang Nam Thất Quái thành Giang Nam thất quáiSửa đổi

"thất quái" là danh từ chung, không nên viết hoa. Trường hợp này giống như "Giang Nam tứ hữu" (Tiếu ngạo giang hồ), "Hoàng Hà tứ quỷ" (Anh hùng xạ điêu), "Trường Giang thất hào" (CJ7 - phim của Châu Tinh Trì)... Knight Wolf (thảo luận) 02:40, ngày 4 tháng 1 năm 2009 (UTC)

 Y Đã xong. Tmct (thảo luận) 12:53, ngày 7 tháng 1 năm 2009 (UTC)

Eros (thần thoại)Sửa đổi

Nhờ một bảo quản viên chuyển giúp Eros (thần thoại) về Eros bởi đây là khái niệm phổ biến nhất. Xin cảm ơn trước!--Paris (thảo luận) 12:32, ngày 7 tháng 1 năm 2009 (UTC)

Tương tự cho Oedipus (thần thoại).--Paris (thảo luận) 12:34, ngày 7 tháng 1 năm 2009 (UTC)
 Y Đã xong. Tmct (thảo luận) 12:53, ngày 7 tháng 1 năm 2009 (UTC)

Đổi tên bài Nam hậu Thế giới thành Mister WorldSửa đổi

Xem tại thảo luận của bài. Mekong Bluesman (thảo luận) 18:53, ngày 3 tháng 1 năm 2009 (UTC)

 Y Đã xong. Tmct (thảo luận) 15:39, ngày 5 tháng 1 năm 2009 (UTC)

Danh sách đĩa đơn quán quân năm 2008 tại Liên hiệp AnhSửa đổi

Bài này nên có tên là Danh sách đĩa đơn quán quân năm 2008 tại Anh vì không có quốc gia nào tên "Liên hiệp Anh". Mekong Bluesman (thảo luận) 12:56, ngày 31 tháng 12 năm 2008 (UTC)

 Y Đã xong. Tmct (thảo luận) 12:53, ngày 7 tháng 1 năm 2009 (UTC)

Joseph II của đế quốc La Mã Thần thánhSửa đổi

Xin hãy đổi hộ tên bài này thành Joseph II (đế quốc La Mã Thần thánh). Cách gọi XXX (đế quốc La Mã Thần thánh) là cách gọi cuối cùng của tôi đối với các vị Hoàng đế La Mã Thần thánh.Ti2008 (thảo luận) 15:29, ngày 5 tháng 1 năm 2009 (UTC)

 Y Đã xong. Tmct (thảo luận) 12:53, ngày 7 tháng 1 năm 2009 (UTC)

Chưa xong, tôi thấy tên bài đấy vẫn là Joseph II của đế quốc La Mã Thần thánh chứ chưa phải là Joseph II (đế quốc La Mã Thần thánh).Ti2008 (thảo luận) 16:03, ngày 14 tháng 1 năm 2009 (UTC)

Ti2008 thật lắm chuyện. Tự mình đổi qua đổi lại các kiểu tên gọi rồi lại kêu la. 203.160.1.56 (thảo luận) 16:29, ngày 14 tháng 1 năm 2009 (UTC)
 Y Giờ thì xong thật nè. Tân (trả lời) 16:10, ngày 16 tháng 1 năm 2009 (UTC)

Lịch sử Ai Cập thuộc OttomanSửa đổi

Một thành viên vô danh cho rằng nên bỏ chữ lịch sử, nhờ các bảo quản viên đổi tên bài thành Ai Cập thuộv Ottoman.Ti2008 (thảo luận) 16:36, ngày 7 tháng 3 năm 2009 (UTC)

 Y Đã xong. Tân (thảo luận) 06:49, ngày 15 tháng 3 năm 2009 (UTC)

Ba Vì, Hà Nội thành Ba VìSửa đổi

Lý do: Ba Vì là tên huyện , là khái niệm phổ biến nhất. Lưu Ly (thảo luận) 12:10, ngày 7 tháng 1 năm 2009 (UTC)

Phản đối, Ba Vì (núi) là tên gốc. Tmct (thảo luận) 12:53, ngày 7 tháng 1 năm 2009 (UTC)
Xem Thảo luận:Ba Vì‎.--123.17.185.67 (thảo luận) 13:24, ngày 7 tháng 1 năm 2009 (UTC)
Xem thêm Thảo luận:Ba Vì (định hướng). Lưu Ly (thảo luận) 13:38, ngày 7 tháng 1 năm 2009 (UTC)


Máy trạng thái tổng quátSửa đổi

Đề nghị xóa bài Máy trạng thái tổng quát, vì bài này đã được viết được viết dưới tiêu đề khác là: Máy trạng thái trừu tượng. Tiêu đề thứ 2, Máy trạng thái trừu tượng chính xác hơn.

 NBài Máy trạng thái tổng quát đang được chuyển hướng đến Máy trạng thái trừu tượng. Tân (thảo luận) 02:14, ngày 10 tháng 5 năm 2009 (UTC)

Pháp quyềnSửa đổi

Đề nghị xóa bài Nhà nước pháp quyền, hợp nhất thông tin với bài Pháp quyền, và đổi tên bài Pháp quyền thành Nhà nước pháp quyền, vì tên này đầy đủ và chính xác hơn. 85.183.147.253 (thảo luận) 18:03, ngày 15 tháng 4 năm 2009 (UTC)

 N Việc này không cần bảo quản viên. NHD (thảo luận) 18:58, ngày 11 tháng 5 năm 2009 (UTC)

Ngập ngừngSửa đổi

Đề nghị xoá trang Ngập ngừng đang có, vì vi phạm bản quyền, và chuyển trang Ngập ngừng/tạm sang, thay thế. 85.183.145.4 (thảo luận) 11:21, ngày 28 tháng 4 năm 2009 (UTC)

: Y . Cảm ơn.

Khủng hoảng chính trị Thái Lan năm 2008Sửa đổi

Sự kiện này kéo dài đến năm 2009, nên đổi tên bài thành Khủng hoảng chính trị Thái Lan (2008-2009). 98.119.177.171 (thảo luận) 01:13, ngày 13 tháng 4 năm 2009 (UTC)

 Y Bài được đổi thành Khủng hoảng chính trị Thái Lan 2008-2009 theo đúng kiểu mà các bài viết sự kiện khác hay dùng. Một thắc mắc nhỏ, tại sao bạn không tạo tài khoản rồi tự tay thực hiện việc đổi tên nhỉ? Tân (thảo luận) 01:49, ngày 13 tháng 4 năm 2009 (UTC)

Sài Gòn Giải Phóng (báo)Sửa đổi

Đề nghị bqv đổi tên bài này thành Sài Gòn Giải Phóng. Wikipedia phân biệt các chữ viết hoa, viết thường nên tên bài Sài Gòn Giải Phóng sẽ không trùng với cái gì khác.-- Người đến từ Triều Tiên  02:02, ngày 11 tháng 4 năm 2009 (UTC)

Ai nói là wiki phân biệt được chữ hoa và chữ thường ? Thử gõ tìm kiếm chữ "quang trung" coi có kết quả giống "Quang Trung" không ? hay gõ "hà nội" xem. Tên bài hiện nay là hợp lý, đúng ra phải là Sài Gòn Giải phóng (báo). thảo luận chưa ký tên này là của 85.183.145.90 (thảo luận • đóng góp)

 YWiki có phân biệt chữ hoa chữ thường ở tên bài viết, việc bạn tìm kiếm ra như vậy là nhờ MediaWiki thông minh tự tìm từ in hoa nếu không có mục từ tương tự. Giả sử, nếu có mục từ Quang trung thì gõ tìm kiếm như vậy sẽ không mặc định đưa đến trang Quang Trung đâu. Lý do phản biện không hợp lý nên tôi sẽ đổi tên. Tân (thảo luận) 01:47, ngày 13 tháng 4 năm 2009 (UTC)

Sài Gòn giải phóng là 1 sự kiện, vó thể chuyển đến Sự kiện 30 tháng 4, 1975 không nên là 1 tên riêng cuả một tờ bào, dù là viết hoa hay không. Nếu nói như bạn, thì nên đồi Tuổi Trẻ (báo) thành Tuổi Trẻ, Nhân Dân (báo) thành Nhân Dân (chắc chắn là khác với nhân dân)...

Vancouver, British ColumbiaSửa đổi

Nhờ một bảo quản viên chuyển tên bài Vancouver, British Columbia thành Vancouver, dựa theo quy tắc khái nhiệm phổ biến nhất. Xin cảm ơn trước!--Paris (thảo luận) 03:06, ngày 6 tháng 4 năm 2009 (UTC)

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 03:21, ngày 6 tháng 4 năm 2009 (UTC)

KurosagiSửa đổi

Xin nhờ các bqv đổi tên bài thành Con diệc đen, là tên của truyện phát hành ở Việt Nam. Tôi không đổi được vì tên thứ hai bị lọt vào sổ đen. Xin cảm ơn. Adia (thảo luận) 10:08, ngày 4 tháng 4 năm 2009 (UTC)

 Y Đã đổi. NHD (thảo luận) 03:17, ngày 6 tháng 4 năm 2009 (UTC)

Thể loại:Văn hóa Sài GònSửa đổi

Xin đổi tên thành Thể loại:Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh,như thế mới đúng--*khi người ta trẻ* (thảo luận) 14:29, ngày 2 tháng 4 năm 2009 (UTC)

 N Việc này không cần bảo quản viên. NHD (thảo luận) 03:20, ngày 6 tháng 4 năm 2009 (UTC)
Tôi không di chuyển được nên mới nhờ mà!--*khi người ta trẻ* (thảo luận) 04:02, ngày 6 tháng 4 năm 2009 (UTC)
Thể loại không thể đổi được. Bạn phải đến mỗi trang trong thể loại đó, đổi tên thể loại trong trang, và tạo thể loại mới. Khi thể loại cũ không còn bài nào nữa, chúng ta có thể đổi hướng tên cũ đến tên mới. NHD (thảo luận) 06:48, ngày 6 tháng 4 năm 2009 (UTC)
Phản đối thể loại "Văn hoá Sài Gòn" thành "văn hóa TP Hồ Chí Minh", hoặc thể loại "Ẩm thực Sài Gòn" thành "Ẩm thực TP Hồ Chí Minh". Vì văn hóa bao hàm suốt chiều dài lịch sử của thành phố này (trên 300 năm) chứ không bị hạn chế kể từ sau năm 1976 (năm đổi tên), và tên gọi Sài Gòn vẫn còn được dùng chính thức trong vài trường hợp. . Thí dự như tên Ẩm thực Sài Gòn, Tra cứu theo Google, chữ Ẩm thực Sài Gòn "ẩm+thực+sài+gòn"&btnG=Suche&meta= 10 ngàn hits, trong khi Ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 9 hits "ẩm+thực+thành+phố+hồ+chí+minh"&btnG=Suche&lr=. Ngay cả trang web chính thức của Uỷ ban Nhân Dân TPHCM cũng ghi "Ẩm thực Sài Gòn" [3]. 92.230.54.13 (thảo luận) 19:09, ngày 6 tháng 4 năm 2009 (UTC)

Thuốc lá điếuSửa đổi

Xin đổi tên bài Thuốc lá điếu thành Thuốc lá. Thực tình chẳng thấy ai dùng từ Thuốc lá điếu bao giờ. Nếu có thể cũng không thẻ phổ biến như từ Thuốc lá.--Đại Ngọc (thảo luận) 04:18, ngày 26 tháng 3 năm 2009 (UTC)

 N Vấn đề đang có tranh cãi. Xin thảo luận trước. NHD (thảo luận) 03:19, ngày 6 tháng 4 năm 2009 (UTC)

Lịch sử Sài GònSửa đổi

Xin đổi tên thành Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh như thế nó sẽ bao quát cả lịch sử thành phố cả trước và sau năm 1976--*khi người ta trẻ* (thảo luận) 05:17, ngày 24 tháng 3 năm 2009 (UTC)

 Y Tôi đã thấy thành viên này tự di chuyển rồi. Tân (thảo luận) 11:07, ngày 26 tháng 3 năm 2009 (UTC)
Đang có tranh luận về đổi tên,ai có thể đem ra biểu quyết cho cái tên này được không nhỉ--*khi người ta trẻ* (thảo luận) 13:54, ngày 2 tháng 4 năm 2009 (UTC)

Phương ThanhSửa đổi

Xin đổi tên bài viết này thành Phương Thanh (ca sĩ) vì diễn viên Phương Thanh và ca sĩ Phương Thanh độc lập và bình đẳng với nhau.  NAD   thảo luận  13:03, ngày 22 tháng 2 năm 2009 (UTC)

Tôi nghĩ ca sĩ Phương Thanh nổi tiếng hơn diễn viên Phương Thanh nhiều lần. Nên ưu tiên giống như trường hợp Thanh Thảo, Đan Trường, Trần Thu Hà, Mỹ Linh... Adia (thảo luận) 13:23, ngày 22 tháng 2 năm 2009 (UTC)
Cho tôi hỏi điều mình chưa biết: Wikipedia có quy định ưu tiên cho người nào nổi tiếng hơn không hay tất cả mọi người ở đây đều bình đẳng nhau và cái gì được làm thước đo xem ai nổi tiếng hơn ai? Adia có thể khẳng định ca sĩ Mỹ Linh và bà Tống Mỹ Linh ai nổi tiếng hơn không?  NAD   thảo luận  13:30, ngày 22 tháng 2 năm 2009 (UTC)
Tống Mỹ Linh thì người ta thường gọi nguyên cả tên chứ không gọi riêng là Mỹ Linh. Mỹ Linh nổi tiếng hơn nhiều so với những người có nghệ danh Mỹ Linh khác (ví dụ MC Mỹ Linh, hay có cô ca sĩ hải ngoại cũng tên Mỹ Linh). Trần Thu Hà cũng nổi tiếng hơn nhiều lần so với nghệ sĩ piano Trần Thu Hà, mặc dù Nghệ sĩ Nhân dân Trần Thu Hà có danh vị cao hơn rất nhiều so với Hà Trần. Chuyện bình đẳng ngang nhau theo tôi là không thể, ví dụ Khổng Minh của Thủy hử đương nhiên không thể ngang bằng với Khổng Minh của nhà Thục.
Còn về chuyện ai nổi tiếng hơn ai ngoài tiêu chí google thì có thể dựa trên sự đồng thuận. Google mặc dù gần như chỉ ủng hộ các nhân vật đương đại nhưng trong nhiều trường hợp vẫn áp dụng được. Adia (thảo luận) 04:27, ngày 23 tháng 2 năm 2009 (UTC)

Đế chế thứ nhất (Pháp)Sửa đổi

Phiền mọi người chuyển trang này thành trang chính, còn trang Đệ nhất đế chế (Pháp) là trang định hướng, vì cái tên Đế chế thứ nhất thông dụng hơn, thuần Việt hơn và, Đế chế thứ nhật là tên được dùng trong sách giáo khoa và các sách đại học của Nhà Xuất bản Giáo dục. Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 13:37, ngày 21 tháng 2 năm 2009 (UTC)

Tại Wikipedia tiếng Anh, First Empire chuyển hướng về First French Empire. Tại trang tiếng Pháp bài có tên là Premier Empire. Tìm kiếm Google, Đế chế thứ nhất hay Đệ nhất đế chế đều hầu hết nói về Đệ nhất đế chế của Pháp. Vì vậy dù bài này dùng Đế chế thứ nhất hay Đệ nhất đế chế, tôi nghĩ không cần (Pháp), theo nguyên tắc khái niệm phổ biến nhất.--Paris (thảo luận) 13:45, ngày 21 tháng 2 năm 2009 (UTC)

Thế còn chuyện người Đức gọi Thánh chế La Mã là đế chế thứ nhất thì ta cho vào trang nào cho hợp ? Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 13:55, ngày 21 tháng 2 năm 2009 (UTC)

Tạo thêm trang định hướng, như nhiều bài khác.--Paris (thảo luận) 14:02, ngày 21 tháng 2 năm 2009 (UTC)

đây. Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 14:08, ngày 21 tháng 2 năm 2009 (UTC)

Vậy yêu cầu là gì đây? Tôi sẽ đổi thế này nhé:
Đúng với thảo luận của hai bạn chưa? Tân (trả lời) 05:19, ngày 23 tháng 2 năm 2009 (UTC)
Đúng vậy! Tôi sẽ thực hiện việc đầu tiên, chuyển Đế chế thứ nhất đổi tên thành Đế chế thứ nhất (định hướng). cảm ơn Tân!--Paris (thảo luận) 15:17, ngày 23 tháng 2 năm 2009 (UTC)

  Đã xong. Tân (trả lời) 11:45, ngày 25 tháng 2 năm 2009 (UTC)

Phong hoá, Hoả LòSửa đổi

Xin chuyển tên bài Phong hoá thành Phong hóa vì dấu sắc sai chỗ.--Đại Ngọc (thảo luận) 04:13, ngày 14 tháng 2 năm 2009 (UTC)

Tương tự cho bài Hoả Lò, thành Hỏa Lò--Đại Ngọc (thảo luận) 04:18, ngày 14 tháng 2 năm 2009 (UTC)
 N Từ chối. Chính tả tiếng Việt chưa thống nhất, Wikipedia cũng không có hướng dẫn về vị trí dấu thanh. Hãy thoải mái chấp nhận việc người tạo bài có quan điểm không giống mình, vì cả hai đều không có ai sai. Nên nhớ là chúng ta hiện vẫn có hệ thống trang đổi hướng, như thế là được rồi. Tân (trả lời) 09:16, ngày 14 tháng 2 năm 2009 (UTC)
Tiếng Việt thống nhất hay chưa tôi không biết, nhưng hiện nay rõ ràng Wiki tiếng Việt sử dụng dấu thanh ở giữa. Thành viên:Vinhtantran thử gõ chữ Phong hóa hoặc Hỏa Lò xem vị trí dấu ở đâu. Trong các bài viết, các liên kết trong sẽ là phong hóa, Hỏa Lò, vậy sao không đổi tên bài? Lời từ chối quá ư hài hước.--203.160.1.56 (thảo luận) 09:40, ngày 14 tháng 2 năm 2009 (UTC)
Bộ gõ tiếng Việt của Wikipedia sẽ cho ra phong hóa theo mặc định, nếu bỏ ô "Bỏ dấu kiểu cũ" hoặc nhấn F7 sẽ cho ra bỏ dấu tiếng Việt kiểu mới, tức phong hoá. Hai cách bỏ dấu đều được chấp nhận. Nguyễn Thanh Quang (thảo luận) 09:56, ngày 14 tháng 2 năm 2009 (UTC)