Đô thị tại Bạc Liêu

Đô thị tại Bạc Liêu là những: thành phố, thị xã, thị trấn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định công nhận.

Hiện tại tỉnh Bạc Liêu có ba loại đô thị: loại II, loại IV và loại V. Trong đó có đô thị, gồm: 1 đô thị loại II, 1 đô thị loại IV , 5 đô thị loại V.[1]

Lịch sử hình thànhSửa đổi

Thành phố Bạc LiêuSửa đổi

Ngày 18 tháng 12 năm 1928, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định thành lập thị xã Bạc Liêu, trực thuộc tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 29 tháng 12 năm 1978, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 326-CP[2] về việc phân vạch địa giới hành chính thị xã Minh Hải thuộc tỉnh Minh Hải. Theo đó, thị xã Minh Hải (tỉnh lỵ) có 8 phường và 7 xã ngoại thị, nhưng thực tế chỉ có 8 phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 2 xã: Vĩnh Trạch, Vĩnh Lợi.

Ngày 13 tháng 5 năm 2002, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 55/2002/NĐ-CP[3] về việc thành lập phường, xã thuộc thị xã Bạc Liêu và huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, thành lập phường 1 thuộc thị xã Bạc Liêu trên cơ sở 582,6 ha diện tích tự nhiên và 17.568 nhân khẩu của phường 7.

Ngày 24 tháng 12 năm 2003, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 166/2003/NĐ-CP [4] về việc thành lập xã, phường thuộc các huyện Vĩnh Lợi, Phước Long, Hồng Dân, Giá Rai, Đông Hải và thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, thành lập phường Nhà Mát thuộc thị xã Bạc Liêu trên cơ sở 2.439 ha diện tích tự nhiên và 9.237 nhân khẩu của xã Hiệp Thành.

Ngày 5 tháng 2 năm 2007, thị xã Bạc Liêu được công nhận là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 27 tháng 8 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 32/NQ-CP về việc thành lập thành phố Bạc Liêu trực thuộc tỉnh Bạc Liêu trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Bạc Liêu. Thành phố Bạc Liêu có diện tích tự nhiên 17.538,19 ha và 188.863 nhân khẩu; có 10 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 7 phường: 1, 2, 3, 5, 7, 8, Nhà Mát và 3 xã: Hiệp Thành, Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch Đông.[5]

Ngày 16 tháng 4 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 537/QĐ-TTg công nhận thành phố Bạc Liêuđô thị loại II trực thuộc tỉnh Bạc Liêu.[6]

Thị xã Giá RaiSửa đổi

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chính quyền quân quản Cộng hòa miền Nam Việt Nam ban đầu vẫn đặt huyện Giá Rai thuộc tỉnh Bạc Liêu cho đến đầu năm 1976. Huyện lỵ là thị trấn Giá Rai, được thành lập do tách một phần nhỏ đất đai từ các xã Phong Thạnh và Long Điền.

Quyết định số 326-CP[2] ngày 29 tháng 12 năm 1978 của Hội đồng Chính phủ phê chuẩn (về nguyên tắc) việc phân vạch địa giới hành chính huyện Giá Rai thuộc tỉnh Minh Hải, huyện Giá Rai có 31 xã, 3 thị trấn: Giá Rai, Hộ Phòng, Gành Hào.

Quyết định số 142-CP[7] ngày 4 tháng 4 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới xã, thị trấn thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải:

 1. Thành lập thị trấn huyện lỵ của huyện Giá Rai lấy tên là thị trấn Giá Rai
 2. Thành lập thị trấn Hộ Phòng thuộc huyện Giá Rai
 3. Thành lập thị trấn Gành Hào.

Quyết định số 183/QĐ-TCCP[8] ngày 13 tháng 4 năm 1991 của Ban Tổ chức Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới một số xã thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải: Huyện Giá Rai lúc này gồm có 3 thị trấn: Gành Hào, Giá Rai, Hộ Phòng.

Ngày 24 tháng 12 năm 2001, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 98/2001/NĐ-CP, chia huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu thành hai huyện Đông Hải và Giá Rai[9]. Huyện Giá Rai sau khi điều chỉnh địa giới hành chính còn lại 2 thị trấn: Hộ Phòng, Giá Rai.

Ngày 2 tháng 8 năm 2013, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định công nhận thị trấn Giá Rai - Hộ Phòng là đô thị loại IV.

Ngày 15 tháng 5 năm 2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quyết định thành lập thị xã Giá Rai và thành lập các phường thuộc thị xã Giá Rai:

 1. Thành lập thị xã Giá Rai trên cơ sở toàn bộ 35.466,81 ha diện tích tự nhiên và 140.000 nhân khẩu của huyện Giá Rai.
 2. Thành lập phường 1 thuộc thị xã Giá Rai trên cơ sở toàn bộ 1.186,60 ha diện tích tự nhiên và dân số 16.906 người của thị trấn Giá Rai
 3. Thành lập phường Hộ Phòng thuộc thị xã Giá Rai trên cơ sở toàn bộ 1.195,22 ha diện tích tự nhiên và dân số 19.475 người của thị trấn Hộ Phòng
 4. Thành lập phường Láng Tròn thuộc thị xã Giá Rai trên cơ sở toàn bộ 3.320,08 ha diện tích tự nhiên và dân số 17.855 người của xã Phong Thạnh Đông A.

Sau khi thành lập, thị xã Giá Rai có 10 đơn vị hành chính, gồm 3 phường: 1, Hộ Phòng, Láng Tròn và 7 xã: Tân Phong, Tân Thạnh, Phong Thạnh Đông, Phong Tân, Phong Thạnh, Phong Thạnh A, Phong Thạnh Tây.

Huyện Đông HảiSửa đổi

Ngày 24 tháng 12 năm 2001, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 98/2001/NĐ-CP về việc chia huyện Giá Rai (nay là thị xã Giá Rai), tỉnh Bạc Liêu thành hai huyện Đông Hải và Giá Rai (nay là thị xã Giá Rai). Huyện Đông Hải có thị trấn Gành Hào.

Huyện Hoà BìnhSửa đổi

Ngày 14 tháng 2 năm 1987, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 33B-HĐBT[10] về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Minh Hải. Theo đó:

 1. Tách ấp Láng Dài của xã Vĩnh Lợi để sáp nhập vào xã Long Thạnh
 2. Giải thể xã Vĩnh Lợi để thành lập thị trấn Hòa Bình (thị trấn huyện lỵ huyện Vĩnh Lợi).

Ngày 26 tháng 7 năm 2005, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị quyết số 96/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Vĩnh Lợi để thành lập huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, thành lập huyện Hoà Bình có thị trấn Hoà Bình.

Huyện Hồng DânSửa đổi

Ngày 29 tháng 12 năm 1978, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 326-CP[2] về việc phân vạch địa giới hành chính các huyện và thị xã thuộc tỉnh Minh Hải. Theo đó huyện Hồng Dân được chia thành 2 huyện, lấy tên là huyện Hồng Dân và huyện Phước Long. Huyện Hồng Dân có 16 xã, 1 thị trấn huyện lỵ.

Ngày 25 tháng 07 năm 1979, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 275-CP[11] về việc điều chỉnh địa giới một số xã của huyện Hồng Dân thuộc tỉnh Minh Hải: Thành lập thị trấn huyện lỵ của huyện Hồng Dân lấy tên là thị trấn Ngan Dừa.

Ngày 17 tháng 5 năm 1984, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 75-HĐBT[12] về việc sáp nhập huyện Hồng Dân và huyện Phước Long thành một huyện lấy tên là huyện Hồng Dân, tỉnh Minh Hải. Lúc này, huyện Hồng Dân gồm có 2 thị trấn: Phước Long, Ngan Dừa.

Ngày 25 tháng 9 năm 2000, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 51/2000/NĐ-CP, về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hồng Dân để thành lập huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Huyện Hồng Dân còn thị trấn Ngan Dừa.

Huyện Phước LongSửa đổi

Ngày 29 tháng 12 năm 1978, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 326-CP[2] về việc phân vạch địa giới hành chính các huyện và thị xã thuộc tỉnh Minh Hải. Theo đó huyện Hồng Dân được chia thành 2 huyện, lấy tên là huyện Hồng Dân và huyện Phước Long. Huyện Phước Long (mới thành lập) có 19 xã, 1 thị trấn huyện lỵ.

Ngày 25 tháng 07 năm 1979, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 275-CP[11] về việc điều chỉnh địa giới một số xã của huyện Phước Long thuộc tỉnh Minh Hải: Thành lập thị trấn huyện lỵ của huyện Phước Long lấy tên là thị trấn Phước Long.

Ngày 25 tháng 9 năm 2000, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 51/2000/NĐ-CP, về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hồng Dân để thành lập huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, thành lập huyện Phước Long có thị trấn Phước Long.

Huyện Vĩnh LợiSửa đổi

Ngày 29 tháng 12 năm 1978, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 326-CP[2] về việc phân vạch địa giới hành chính huyện Vĩnh Lợi thuộc tỉnh Minh Hải, theo đó huyện Vĩnh Lợi có 22 xã, 1 thị trấn huyện lỵ.

Ngày 26 tháng 7 năm 2005, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 96/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Vĩnh Lợi để thành lập huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu.[13] Theo đó, thị trấn Hòa Bình thuộc huyện Hoà Bình.

Ngày 6 tháng 4 năm 2007, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 57/2007/NĐ-CP, về việc thành lập thị trấn Châu Hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, thành lập thị trấn Châu Hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi.

Danh sách các đô thịSửa đổi

Tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2015, tỉnh Bạc Liêu có 7 đô thị gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 5 thị trấn.[14]

Số thứ tự Tên đô thị Kiểu đô thị Diện tích (km²) Dân số (người) Mật độ dân số (người/km²) Hành chính Số khóm/ấp Loại đô thị Năm công nhận Năm thành lập
1 Bạc Liêu thành phố 213,8 240.045 1.123 10 67 Loại II 2014 2010
2 Giá Rai thị xã 354,5 142.790 403 10 71 Loại IV 2013 2015
3 Châu Hưng thị trấn 32,88 14.629 445 8 Loại V 2006 2007
4 Gành Hào thị trấn 14,07 17.839 1.273 5 Loại V 2011 1979
5 Hòa Bình thị trấn 26,70 22.162 830 8 Loại V 2011 1987
6 Ngan Dừa thị trấn 15,62 12.143 795 6 Loại V 2005 1979
7 Phước Long thị trấn 49,30 21.034 427 11 Loại V 2005 1979

Phát triểnSửa đổi

Các đô thị vào năm 2021Sửa đổi

Đô thị loại V

 1. Đô thị Cái Cùng (xã Vĩnh Thịnh), huyện Hòa Bình
 2. Đô thị Phó Sinh (xã Phước Long), huyện Phước Long.

Đô thị loại IV

 1. Thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải
 2. Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình
 3. Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long.

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ Bạc Liêu: Cải thiện diện mạo đô thị, hướng đến tăng trưởng xanh
 2. ^ a ă â b c Quyết định 326-CP năm 1979 phân vạch địa giới các huyện và thị xã thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành
 3. ^ Nghị định 55/2002/NĐ-CP về việc thành lập phường, xã thuộc thị xã Bạc Liêu và huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
 4. ^ [http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-166-2003-ND-CP-thanh-lap-xa-phuong-thuoc-huyen-Vinh-Loi-Phuoc-Long-Hong-Dan-Gia-Rai-Dong-Hai-va-thi-xa-Bac-Lieu-tinh-Bac-Lieu-vb6262t11.aspx Nghị định 166/2003/NĐ-CP về việc thành lập xã, phường thuộc các huyện Vĩnh Lợi, Phước Long, Hồng Dân, Giá Rai, Đông Hảithị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
 5. ^ [1]
 6. ^ Quyết định 537/QĐ-TTg năm 2014 công nhận thành phố Bạc Liêu là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bạc Liêu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. ^ Quyết định 142-CP điều chỉnh địa giới xã, thị trấn thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải
 8. ^ Quyết định 183/QĐ-TCCP điều chỉnh địa giới một số xã thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải
 9. ^ Nghị định 98/2001/NĐ-CP về việc chia huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu thành hai huyện Đông Hải và Giá Rai, Theo Nghị định Chính phủ Việt Nam.
 10. ^ Quyết định 33B-HĐBT năm 1987 về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn của các thị xã Bạc Liêu, cà Mau và các huyện Cái Nước, Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hồng Dân, Thới Bình, Trần Văn Thời thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
 11. ^ a ă Quyết định 275-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành
 12. ^ Quyết định 75-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số huyện, thị xã thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
 13. ^ Nghị định 96/2005/NĐ-CP về việc thành lập huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu, Theo Nghị định Chính phủ Việt Nam.
 14. ^ Đơn vị hành chính, Đất đai và Khí hậu Niên giám thống kê 2011, Tổng cục Thống kê Việt Nam.

Tham khảoSửa đổi