Danh sách Nghệ sĩ ưu tú Việt Nam

Từ năm 1984 đến 2023 đã có 9 đợt trao tặng, truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú của Việt Nam: 1984, 1988, 1993, 1997, 2001, 2007, 2011, 20152019, 2023 với 1849 Nghệ sĩ được trao tặng, truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.[1]

Đợt 1 - 1984: 149 nghệ sĩ

sửa

Theo quyết định số 44/CT ngày 25-1-1984 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng:

 1. Nguyễn Hữu Ba, nghệ sĩ đàn (đàn nhiều nhạc cụ dân tộc).
 2. Trần Kim Cúc, nữ nghệ sĩ hát, ngâm thơ.
 3. Nguyễn Ngọc Dậu (Vũ Dậu), nữ nghệ sĩ hát (đơn ca và hát ô-pê-ra).
 4. Đoàn Lê Dung (Lê Dung), nữ nghệ sĩ hát
 5. Đinh Trung Dông (Mười Đờn), nghệ sĩ đàn (đàn nhiều nhạc cụ dân tộc).
 6. Phạm Quý Dương (Quý Dương), nghệ sĩ hát đơn ca và hát ô-pê-ra.
 7. Trần Anh Đào, nữ nghệ sĩ hát
 8. Nguyễn Thanh Đính, nghệ sĩ hát đơn ca và hát ô-pê-ra.
 9. Lê Đóa, chỉ huy dàn nhạc
 10. Lê Lệ Hảo (Lê Hằng), nữ nghệ sĩ hát.
 11. Nguyễn Khắc Huề, nghệ sĩ đàn violon
 12. Kiều Tất Hưng (Kiều Hưng), nghệ sĩ hát.
 13. Nguyễn Thị Thường (Thương Huyền), nữ nghệ sĩ hát.
 14. Nguyễn Trung Kiên (Trung Kiên), nghệ sĩ hát đơn ca và hát ô-pê-ra.
 15. Phạm Lập, nghệ sĩ đàn.
 16. Trần Thị Hồng Lê, nữ nghệ sĩ ca Huế.
 17. Thái Thị Liên, nữ nghệ sĩ đàn piano.
 18. Đinh Ngọc Liên, chỉ huy ban nhạc
 19. Nguyễn Bích Liên, nữ nghệ sĩ hát.
 20. Đỗ Trọng Lộc (Đỗ Lộc), nghệ sĩ sáo trúc và đàn tơ-rưng.
 21. Vũ Lương, chỉ huy dàn nhạc.
 22. Nguyễn Hoàng My, nghệ sĩ đàn piano
 23. Tôn Nữ Nguyệt Minh, nữ nghệ sĩ đàn piano.
 24. Trương Thị Xuân Năm, nữ nghệ sĩ hát, ngâm thơ.
 25. Trần Linh Nhâm, nữ nghệ sĩ hát, ngâm thơ.
 26. Nguyễn Đức Nhuận, nghệ sĩ đàn bầu.
 27. Nguyễn Kim Ngọc, nữ nghệ sĩ hát.
 28. Ngọc Phan, nghệ sĩ thổi sáo.
 29. Tô Lan Phương, nữ nghệ sĩ hát.
 30. Võ Đức Quý (Hoàng Mãnh), nghệ sĩ đàn piano.
 31. Trần Quý, chỉ huy dàn nhạc.
 32. Nguyễn Kim Sinh, nghệ sĩ đàn ghi-ta cho sân khấu cải lương.
 33. Phạm Thị Như Sương (Lan Hương), phát thanh viên.
 34. Trần Thị Tuyết, nữ nghệ sĩ hát, ngâm thơ.
 35. Đỗ Ngọc Thà, nghệ sĩ đàn (dàn nhạc cụ dân tộc).
 36. Bùi Thị Thái (Tuyết Mai), nữ phát thanh viên.
 37. Nguyễn Mạnh Thắng, nghệ sĩ đàn bầu.
 38. Đinh Văn Thìn (Đinh Thìn), nghệ sĩ sáo trúc và sáo Mèo.
 39. Trần Thụ, nghệ sĩ hát.
 40. Đỗ Trọng Thuận (Việt Khoa), phát thanh viên.
 41. Trương Tường Vi (Tường Vi), nữ nghệ sĩ hát.
 42. Lê Văn Bằng, quay phim tài liệu quân đội.
 43. Lý Thái Bảo, đạo diễn phim tài liệu.
 44. Phan Cam, quay phim tài liệu quân đội.
 45. Tô Cương, đạo diễn phim tài liệu và quay phim.
 46. Ma Văn Cường, quay phim tài liệu
 47. Nguyễn Huy Công, nghệ sĩ đóng phim truyện.
 48. Nguyễn Thanh Tâm (Bạch Diệp), đạo diễn phim truyện
 49. Nguyễn Khánh Dư, đạo diễn phim truyện và quay phim.
 50. Trần Đắc, đạo diễn phim truyện.
 51. Lương Đức, đạo diễn phim tài liệu.
 52. Phùng Bá Gia, quay phim tài liệu quân đội
 53. Nguyễn Kha, quay phim tài liệu quân đội.
 54. Phạm Khắc, quay phim tài liệu quân đội
 55. Lê Lâm, quay phim tài liệu quân đội
 56. Ngô Mạnh Lân, đạo diễn phim hoạt hình
 57. Trần Quý Lục, quay phim đạo diễn phim tài liệu.
 58. Bùi Trần Tuệ Minh, nghệ sĩ điện ảnh (đóng phim truyện).
 59. Phạm Kỳ Nam, đạo diễn phim truyện.
 60. Trần Nhu, quay phim và đạo diễn phim tài liệu quân đội.
 61. Trương Qua, đạo diễn phim hoạt hình.
 62. Hồ Quảng, đạo diễn phim hoạt hình.
 63. Phan Trọng Quỳ, quay phim tài liệu và phim khoa học.
 64. Nguyễn Ngọc Quỳnh, đạo diễn phim tài liệu.
 65. Nguyễn Huy Thành (Huy Thành), đạo diễn phim truyện.
 66. Nguyễn Văn Thông, đạo diễn phim tài liệu và phim truyện.
 67. Lưu Xuân Thư, quay phim tài liệu.
 68. Lâm Thanh Tòng (Lâm Tới), diễn viên phim truyện
 69. Trịnh Văn Thịnh (Trịnh Thịnh), diễn viên phim truyện.
 70. Trần Việt, đạo diễn phim tài liệu quân đội.
 71. Trần Vũ, đạo diễn phim truyện.
 72. Đặng Hùng, biên đạo múa.
 73. Nguyễn Mạnh Hùng, nghệ sĩ múa.
 74. Nguyễn Minh Hiến, biên đạo múa
 75. Vương Văn Kếp, nghệ sĩ múa
 76. Đinh Xuân La, nghệ sĩ múa
 77. Nguyễn Trọng Lanh, biên đạo múa.
 78. Đoàn Long, biên đạo múa.
 79. Hoàng Phi Long, nghệ sĩ múa.
 80. Nguyễn Ngọc Lê, nghệ sĩ múa
 81. Hoàng Mi, nghệ sĩ múa
 82. Đinh Ngọc Minh, nghệ sĩ múa, biên đạo múa.
 83. Trần Minh, biên đạo múa.
 84. Phó Anh Nghiêm, nghệ sĩ múa.
 85. Đinh Văn Phan, biên đạo múa.
 86. Trần Kim Quy, nghệ sĩ múa.
 87. Chu Thúy Quỳnh, nghệ sĩ múa.
 88. Hồ Sĩ Tô, nghệ sĩ múa.
 89. Đỗ Minh Tiến, biên đạo múa.
 90. Lương Văn Tiến, biên đạo múa.
 91. Trương Đình Bôi, nghệ sĩ tuồng.
 92. Đinh Đàn (Đinh Quả), nghệ sĩ tuồng.
 93. Trương Thị Minh Đức, nghệ sĩ tuồng.
 94. Văn Phước Khôi (Mười Sơn), nghệ sĩ tuồng.
 95. Đàm Thị Liên (Đàm Liên), nghệ sĩ tuồng.
 96. Ngô Mạn, đạo diễn tuồng.
 97. Nguyễn Ngọc Phương, đạo diễn tuồng.
 98. Nguyễn Quang Tốn, nghệ sĩ tuồng.
 99. Lê Tiến Thọ, nghệ sĩ tuồng.
 100. Mẫn Thị Thu, nghệ sĩ tuồng.
 101. Võ Sĩ Thừa, nghệ sĩ tuồng.
 102. Bùi Trọng Đang, nghệ sĩ chèo.
 103. Nguyễn Thị Thúy Hiền, nghệ sĩ chèo.
 104. Vũ Thị Minh Huệ, nghệ sĩ chèo.
 105. Phan Thị Diễm Lộc, nghệ sĩ chèo.
 106. Nguyễn Mạnh Tường, nghệ sĩ chèo.
 107. Nguyễn Mạnh Tuấn, nghệ sĩ chèo.
 108. Kiều Bạch Tuyết, nghệ sĩ chèo (truy tặng).
 109. Chu Văn Thức, đạo diễn chèo.
 110. Bùi Thị Thanh Trầm, nghệ sĩ chèo.
 111. Nguyễn Thị Ba (Thanh Loan), nghệ thuật cải lương.
 112. Vũ Ngọc Dư, đạo diễn cải lương.
 113. Võ Thị Ngọc Hoa, nghệ sĩ cải lương.
 114. Nguyễn Sĩ Hùng, nghệ sĩ cải lương.
 115. Lê Thị Ái Liên (Ái Liên), nghệ sĩ cải lương.
 116. Trần Văn Châu (Chín Châu), đạo diễn cải lương
 117. Nguyễn Thị Thanh Nga (Thanh Nga), nghệ sĩ cải lương.
 118. Vũ Thị Quỳnh Nga, nghệ sĩ cải lương.
 119. Nguyễn Công Phước (Thanh Hùng), nghệ sĩ cải lương.
 120. Trần Đình Sửu (Tuấn Sửu), đạo diễn cải lương.
 121. Đoàn Khắc Tý, nghệ sĩ cải lương.
 122. Trần Lệ Thanh, nghệ sĩ cải lương.
 123. Nguyễn Đình Tưởng (Mạnh Tưởng), nghệ sĩ cải lương.
 124. Nguyễn Văn Tám (Triệu An), nghệ sĩ cải lương.
 125. Nguyễn Phi Vân (Bảy Vân), nghệ sĩ cải lương.
 126. Trần Thị Thanh Vy (Thanh Vy), nghệ sĩ cải lương.
 127. Nguyễn Kim Xuân (Kim Xuân), nghệ sĩ cải lương.
 128. Nguyễn Thế Anh (Thế Anh), nghệ sĩ kịch nói.
 129. Nguyễn Ngọc Bạch, đạo diễn kịch nói và cải lương.
 130. Thành Ngọc Căn, đạo diễn kịch nói.
 131. Phùng Thùy Chi, nghệ sĩ kích nói.
 132. Nguyễn Anh Dũng (Đoàn Dũng), nghệ sĩ kịch nói.
 133. Nguyễn Xuân Đàm, đạo diễn kịch nói.
 134. Trần Ngọc Hạnh (Trần Hạnh), nghệ sĩ kịch nói.
 135. Hoàng Mạnh Linh, nghệ sĩ kịch nói.
 136. Nguyễn Đình Nghi, đạo diễn kịch nói.
 137. Hoàng Thúy Nga, nghệ sĩ kịch nói.
 138. Trúc Quỳnh, nghệ sĩ kịch nói.
 139. Vũ Tương Sơn, nghệ sĩ kịch nói.
 140. Trần Tiến, nghệ sĩ kịch nói.
 141. Ong Xíu Lái (Tú Lệ), nghệ sĩ kịch nói.
 142. Lệ Thanh, nghệ sĩ kịch nói.
 143. Nguyễn Xuân Thức, nghệ sĩ kịch nói.
 144. Hoàng Mộng Điệp, nghệ sĩ dân ca kịch.
 145. Nguyễn Kiểm, nghệ sĩ dân ca kịch.
 146. Nguyễn Thị Thu Song, nghệ sĩ dân ca kịch.
 147. Cao Thị Song Thao, nghệ sĩ dân ca kịch.
 148. Trần Tuấn Nhật, nghệ sĩ xiếc.
 149. Lưu Phúc, nghệ sĩ xiếc.

Đợt 2 - 1988: 101 nghệ sĩ

sửa

Theo quyết định số 172KT/HĐNN ngày 11-11-1988 của Hội đồng Nhà nước:

STT Họ và Tên Nghệ danh Chức danh khi được phong tặng
1 Nguyễn Thanh An Thanh An Nghệ sĩ Cải lương
2 Hoàng Văn Anh Hoàng Anh Nghệ sĩ Cải lương
3 Vũ Nguyệt Ánh Nghệ sĩ Kịch nói
4 Đoàn Bá Đạo diễn Kịch nói
5 Nguyễn Thị Bích Châu Nghệ sĩ Kịch nói
6 Nguyễn Thị Tâm Chính Nghệ sĩ Xiếc
7 Đào Thị Có Kim Cúc Nghệ sĩ Kịch nói
8 Nguyễn Thị Kim Cúc Nghệ sĩ Tuồng
9 Nguyễn Thị Kim Cương Kim Cương Nghệ sĩ Kịch nói
10 Phạm Anh Đệ Nghệ sĩ Cải lương
11 Trần Mỹ Dung Nghệ sĩ Kịch nói
12 Doãn Hoàng Giang Đạo diễn Kịch nói
13 Phong Thị Ngọc Giàu Ngọc Giàu Nghệ sĩ Cải lương
14 Trần Thu Hà Nghệ sĩ Kịch nói
15 Hoàng Hữu Hạnh Nghệ sĩ Kịch nói
16 Phan Hồ Nghệ nhân Chèo
17 Đoàn Thị Khánh Hợi Nghệ sĩ Cải lương
18 Nguyễn Thị Thanh Hương Thanh Hương Nghệ sĩ Cải lương
19 Nguyễn Trọng Khôi Trọng Khôi Nghệ sĩ Kịch nói
20 Đoàn Văn Kỷ Châu Ký Nghệ sĩ Tuồng
21 Nguyễn Thị Mai Lan Nghệ sĩ Tuồng
22 Hoàng Thị Lan Hoàng Lan Nghệ sĩ Chèo
23 Lưu Chi Lăng Nghệ sĩ Cải lương
24 Nguyễn Thị Kim Liên Nghệ sĩ Chèo
25 Đặng Hòa Lợi Nghệ sĩ múa rối
26 Nguyễn Thị Minh Lý Minh Lý Nghệ nhân Chèo
27 Vũ Minh Đạo diễn Kịch nói
28 Lê Thị Nam Bảy Nam Nghệ sĩ Kịch nói
29 Lưu Thị Phi Nga Nghệ sĩ Cải lương
30 Tạ Thúy Ngọc Nghệ sĩ xiếc thú
31 Nguyễn Minh Ngọc Nghệ sĩ Tuồng
32 Nguyễn Vĩnh Phô Nghệ sĩ Tuồng
33 Trần Hưng Quang Đạo diễn Tuồng
34 Phan Tất Quang Nghệ sĩ Chèo
35 Hồ Thị Kim Quý Nghệ sĩ Kịch nói
36 Đinh Thái Sơn Nghệ sĩ ca kịch bài chòi
37 Trần Thị Tuyết Sơn Nghệ sĩ Cải lương
38 Huỳnh Văn Thạch Huỳnh Nga Đạo diễn
39 Đoàn Anh Thắng Đạo diễn
40 Đồng Thị Tuyết Thanh Tuyết Thanh Ca sĩ
41 Phạm Thị Tiên Thành Phạm Thị Thành Đạo diễn Kịch nói
42 Trần Công Thành Nghệ sĩ Cải lương
43 Nguyễn Đình Thành Văn Thành Nghệ sĩ Kịch nói
44 Đặng Thị Xuân Theo Nghệ sĩ Chèo
45 Lê Xuân Thiềng Ba Thiềng Nghệ sĩ Cải lương
46 Nguyễn Ngọc Thủy Nghệ sĩ Kịch nói
47 Phạm Minh Trâm Nghệ sĩ Kịch nói
48 Trần Ngọc Tư Tư Bửu Nghệ sĩ Tuồng
49 Nguyễn Thị Bạch Tuyết Bạch Tuyết Nghệ sĩ Cải lương
50 Phạm Ty Nghệ sĩ Cải lương
51 Nguyễn Thành Út Út Trà Ôn Nghệ sĩ Cải lương
52 Nguyễn Thị Thanh Vân Nghệ sĩ Chèo

Đợt 3 - 1993: 205 nghệ sĩ

sửa

Theo quyết định số 64/KT-CTN ngày 14-1-1993 của Chủ tịch nước:

STT Họ và Tên Nghệ danh Chức danh khi được phong tặng
1 Nguyễn Hoài Ân Nghệ sĩ Tuồng
2 Lê Kim Anh Nghệ sĩ Xiếc
3 Phạm Ngọc Anh Nhạc công
4 Nguyễn Văn Bái Nghệ sĩ Cải lương
5 Phạm Văn Bằng Phạm Bằng Nghệ sĩ Kịch nói
6 Vũ Thị Bé Kim Oanh Nghệ sĩ Cải lương
7 Lê Tấn Biên Bích Lâm Đạo diễn
8 Lê Xuân Biên Nghệ sĩ Cải lương
9 Nguyễn Văn Biện Minh Biện Nghệ sĩ hát bội
10 Nguyễn Thị Hoà Binh Nghệ sĩ Tuồng
11 Đoàn Thanh Bình Nghệ sĩ Chèo
12 Phùng Thị Bình Thanh Bình Nghệ sĩ dân ca kịch
13 Đoàn Bôn Nghệ sĩ Kịch nói
14 Nguyễn Mạnh Cẩm Nghệ sĩ nhạc dân tộc
15 Dương Long Căn Nghệ sĩ Tuồng
16 Nguyễn Thị Thanh Cảnh Nghệ sĩ dân ca kịch
17 Nguyễn Văn Cát Sĩ Cát Nghệ sĩ Cải lương
18 Lê Kim Chắc Kim Chắc Nghệ sĩ hát bội
19 Nguyễn Thị Mỹ Châu Mỹ Châu Nghệ sĩ Cải lương
20 Vũ Minh Châu Nghệ sĩ Cải lương
21 Nguyễn Ngọc Châu Nghệ sĩ dân ca kịch
22 Đỗ Doãn Châu Họa sĩ thiết kế mỹ thuật sân khấu
23 Lê Chiêm Nghệ sĩ Cải lương
24 Nguyễn Văn Chiêu Văn Chiêu Đạo diễn
25 Trần Ngọc Chung Chỉ huy dàn nhạc
26 Trần Duy Cổn Nghệ sĩ Chèo
27 Ngô Văn Cừ Nghệ sĩ Kịch nói
28 Hoàng Sĩ Cừ Nghệ sĩ ca kịch
29 Huỳnh Kim Cúc Nghệ sĩ Cải lương
30 Lê Thị Đào Nghệ sĩ Kịch nói
31 Vũ Đào Nghệ sĩ Cải lương
32 Trương Tấn Đạt Nghệ sĩ Cải lương
33 Khúc Văn Đẩu Nghệ nhân Chèo
34 Lê Thị Đẫy Thu Hương Nghệ sĩ Cải lương
35 Nguyễn Thanh Điền Thanh Điền Nghệ sĩ Cải lương
36 Đỗ Bạch Diệu Nghệ sĩ Cải lương
37 Đoàn Thị Điều Ánh Tuệ Nghệ nhân Cải lương
38 Nguyễn Thị Châu Đinh Nghệ sĩ ca kịch
39 Nguyễn Huy Đính Nghệ nhân Chèo
40 Nguyễn Nhật Đức Nghệ sĩ Kịch nói
41 Nguyễn Anh Dũng Nghệ sĩ Kịch nói
42 Nguyễn Đình Được Nghệ sĩ Cải lương
43 Nguyễn Dương Nghệ nhân Tuồng
44 Nguyễn Mộng Giác Đăng Giáp Nghệ sĩ rối
45 Hoàng Giang Hồ Ngọc Giang Nghệ sĩ Cải lương
46 Trương Trọng Giang Nghệ sĩ xiếc thú
47 Hoàng Hạc Nghệ sĩ Cải lương
48 Đặng Thị Hai Út Bạch Lan Nghệ sĩ Cải lương
49 Vũ Đình Hải Nghệ sĩ Kịch nói
50 Nguyễn Thị Bích Hải Nghệ sĩ Tuồng
51 Nguyễn Quang Hải Nghệ sĩ Tuồng
52 Nguyễn Đắc Hán Nghệ nhân Tuồng
53 Nguyễn Thị Minh Hằng Nghệ sĩ rối
54 Đỗ Minh Hằng Nghệ sĩ Kịch nói
55 Lưu Hạnh Nghệ sĩ Tuồng
56 Phan Quang Hạnh Nghệ sĩ Tuồng
57 Trương Bích Hạnh Nghệ sĩ Cải lương
58 Nguyễn Hồng Hạnh Nghệ sĩ rối
59 Bùi Đức Hạnh Chỉ huy dàn nhạc
60 Lê Thị Kim Hạnh Nghệ sĩ Xiếc
61 Lê Quang Hảo Nghệ nhân Tuồng
62 Phạm Duy Hậu Nghệ sĩ Kịch nói
63 Đoàn Đình Hiền Nghệ sĩ Cải lương
64 Đỗ Thị Thu Hiền Nghệ sĩ Chèo
65 Trương Ngọc Hiền Nghệ sĩ Kịch nói
66 Lâm Thị Hiền Diệu Hiền Nghệ sĩ Cải lương
67 Thái Văn Hiển Thái Mạnh Hiển Nghệ sĩ Xiếc
68 Bùi Huy Hiếu Hoạ sĩ thiết kế mỹ thuật sân khấu
69 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Thoại Miêu Nghệ sĩ Cải lương
70 Nguyễn Quốc Hòa Nghệ sĩ Kịch nói
71 Phan Thị Thu Hòa Nghệ sĩ Chèo
72 Nguyễn Văn Hoài Minh Phụng Nghệ sĩ Cải lương
73 Ngô Thanh Hoài Nghệ nhân Chèo
74 Chu Xuân Hoan Nghệ sĩ Kịch nói
75 Tô Văn Hội Nghệ sĩ Tuồng
76 Lê Thị Kim Hồng Ánh Hồng Nghệ sĩ Cải lương
77 Nguyễn Thị Kim Hồng Tô Kim Hồng Nghệ sĩ Cải lương
78 Nguyễn Vĩnh Huế Nguyễn Chánh Đạo diễn
79 Lê Văn Huệ Lê Huệ Nghệ sĩ Chèo
80 Chu Văn Huệ Hoàng Huệ Nghệ sĩ rối
81 Tạ Duy Hùng Nghệ sĩ xiếc thú
82 Lê Hùng Đạo diễn
83 Vũ Thị Thanh Hương Nghệ sĩ Chèo
84 Nguyễn Thị Ngọc Hương Ngọc Hương Nghệ sĩ Cải lương
85 Hoàng Thu Huyền Nghệ sĩ Cải lương
86 Ngô Xuân Huyền Đạo diễn
87 Phan Thị Hữu Ích Hồng Châu Nghệ sĩ ca kịch
88 Trần Phương Khanh Phương Khanh Nghệ sĩ Cải lương
89 Nguyễn Thị Ngọc Khanh Nghệ sĩ hát bội
90 Trịnh Văn Khanh Công Khanh Nghệ sĩ hát bội
91 Trần Thị Mai Khanh Lê Khanh Nghệ sĩ Kịch nói
92 Tạ Duy Khanh Nghệ sĩ xiếc thú
93 Nguyễn Văn Khánh Khánh Cao Đạo diễn dân ca khu V
94 Hoàng Văn Khiềm Nghệ sĩ Tuồng
95 Nguyễn Gia Khoản Nghệ sĩ Tuồng
96 Nguyễn Văn Kim Huỳnh Kim Nghệ sĩ Cải lương
97 Nguyễn Thị Xuân Lan Đạo diễn
98 Trần Thị Lan Thúy Lan Nghệ sĩ Chèo
99 Nguyễn Thị Kim Liên Nghệ sĩ Chèo
100 Đỗ Ngọc Liên Nghệ sĩ Tuồng
101 Phạm Đỗ Linh Nghệ sĩ ca kịch
102 Nguyễn Linh Nguyễn Lân Nghệ sĩ Cải lương
103 Nguyễn Văn Lộc Tiêu Lang Nghệ sĩ Cải lương
104 Hoàng Thành Lợi Nghệ sĩ Kịch nói
105 Trịnh Mai Nghệ sĩ Kịch nói
106 Nguyễn Thị Hương Mai Nghệ sĩ Kịch nói
107 Nguyễn Thị Mai Nghệ nhân Chèo
108 Nguyễn Quang Mai Nghệ nhân Chèo
109 Lê Tiến Mạnh Nghệ sĩ hề xiếc
110 Trần Văn Minh Việt Hồ Họa sĩ thiết kế ánh sáng
111 Nguyễn Quang Minh Nghệ sĩ Xiếc
112 Phạm Nhật Minh Nghệ sĩ Cải lương
113 Nguyễn Ngọc Minh Hùng Minh Nghệ sĩ Cải lương
114 Nguyễn Thị Thúy Mơ Nghệ sĩ Chèo
115 Phạm Văn Mớn Nghệ sĩ Chèo
116 Nguyễn Văn My Nghệ sĩ rối
117 Hà Thị Năm Nghệ sĩ hát xẩm
118 Nguyễn Thị Tuyết Nga Nghệ sĩ Chèo
119 Đoàn Thị Ngà Nghệ nhân Tuồng
120 Hoàng Thị Thuý Ngần Nghệ sĩ Cải lương
121 Trần Văn Nghĩa Đạo diễn rối
122 Trần Mậu Nghĩa Tuấn Nghĩa Đạo diễn
123 Vũ Đức Nghiêu Nghệ sĩ Chèo
124 Nguyễn Cung Nghinh Nghệ sĩ Tuồng
125 Trần Minh Ngọc Đạo diễn
126 Nguyễn Khôi Nguyên Khôi Nguyên Nghệ sĩ Cải lương
127 Vũ Thị Nguyệt Minh Nguyệt Nghệ sĩ Tuồng
128 Hoàng Thị Ánh Nguyệt Nghệ sĩ Cải lương
129 Hồ Phong Nhã Nghệ sĩ Kịch nói
130 Nguyễn Thị Thu Nhân Thu Nhân Nghệ sĩ Tuồng
131 Nguyễn Thị Thanh Nhanh Nghệ sĩ Cải lương
132 Hoàng Thị Hồng Nhung Nghệ nhân Tuồng
133 Nguyễn Minh Nhương Nghệ sĩ Chèo
134 Nguyễn Văn Nức Minh Đức Nghệ sĩ Cải lương
135 Nguyễn Thị Oanh Kiều Oanh Nghệ sĩ Cải lương
136 Nguyễn Ôn Nghệ nhân Tuồng, Chèo
137 Đinh Bằng Phi Nghệ sĩ hát bội
138 Phạm Văn Phiếm Nghệ sĩ hát chèo
139 Hồ Thị Kim Phú Nghệ sĩ ca kịch
140 Nguyễn Văn Phú Nghệ sĩ Xiếc
141 Lê Vĩnh Phúc Nghệ sĩ Kịch nói
142 Nguyễn Kim Phụng Thẩm Thúy Hằng Nghệ sĩ Kịch nói
143 Phan Thị Lan Phương Nghệ sĩ Tuồng
144 Huỳnh Minh Quân Đạo diễn
145 Lê Huy Quang Hoạ sĩ thiết kế mỹ thuật
146 Dương Bùi Quảng Nghệ sĩ Kịch nói
147 Lư Bảo Quốc Bảo Quốc Nghệ sĩ Cải lương
148 Trần Ngọc Quốc Nghệ sĩ Kịch nói
149 Nguyễn Dân Quốc Họa sĩ thiết kế mỹ thuật
150 Nguyễn Kim Quyên Thiên Nga Nghệ sĩ Cải lương
151 Nguyễn Hoàng Sa Đạo diễn
152 Trần Đình Sanh Nghệ sĩ Tuồng
153 Nguyễn Văn Sáu Tư Rọ Nghệ sĩ Cải lương
154 Lạ Viết Sinh Họa sĩ tạo hình
155 Hoàng Hiệp Tắc Nghệ sĩ Tuồng
156 Nguyễn Đường Tài Hoạ sĩ thiết kế mỹ thuật sân khấu
157 Tạ Văn Tạo Đạo diễn
158 Hoàng Quân Tạo Đạo diễn
159 Bùi Quang Thái Quang Thái Nghệ sĩ Kịch nói
160 Phạm Xuân Thấm Nghệ sĩ múa rối
161 Nguyễn Bích Thân Nguyễn Thị Đức Nghệ sĩ Xiếc
162 Cao Thị Thanh Kim Thanh Nghệ sĩ hát bội
163 Nguyễn Châu Thành Nghệ sĩ ca kịch
164 Lưu Văn Thao Nghệ sĩ Kịch nói
165 Hoàng Thị Thảo Hoàng Phương Thảo Nghệ sĩ Tuồng
166 Tô Đặng Lê Thiện Lê Thiện Nghệ sĩ Cải lương
167 Nguyễn Trọng Thịnh Nghệ sĩ Kịch nói
168 Lê Xuân Thịnh Nghệ sĩ nhạc dân tộc
169 Lê Thọ Nghệ sĩ Cải lương
170 Nguyễn Văn Thơm Đạo diễn
171 Trương Đình Thôn Nghệ sĩ Tuồng
172 Nguyễn Văn Thu Thanh Sang Nghệ sĩ Cải lương
173 Hoàng Thử Nghệ sĩ dân ca kịch
174 Lê Thử Nghệ sĩ Tuồng
175 Dương Công Thuấn Diệp Lang Nghệ sĩ Cải lương
176 Phạm Quang Thường Nghệ sĩ Chèo
177 Trần Thị Lệ Thủy Lệ Thủy Nghệ sĩ Cải lương
178 Vũ Đăng Tỉnh Nghệ sĩ Chèo
179 Bùi Thị Phong Toàn Nghệ sĩ Chèo
180 Nguyễn Quốc Toàn Nghệ sĩ Kịch nói
181 Nguyễn Thanh Tòng Thanh Tòng Nghệ sĩ Cải lương
182 Nguyễn Thành Trí Đạo diễn
183 Trần Thị Tố Trinh Nghệ sĩ Xiếc
184 Nguyễn Thị Trúc Trúc Linh Nghệ sĩ Cải lương
185 Lê Đức Trung Nghệ sĩ Kịch nói
186 Nguyễn Đức Trường Z27 Nghệ sĩ Xiếc
187 Nguyễn Thế Truyền Nghệ sĩ Chèo
188 Vũ Thanh Tú Nghệ sĩ Kịch nói
189 Nguyễn Khắc Tư Nghệ sĩ Chèo
190 Nguyễn Công Tuấn Nhạc Tuấn Nghệ nhân Cải lương
191 Nguyễn Thanh Tùng Nghệ sĩ Cải lương
192 Triệu Tường Nghệ sĩ Cải lương
193 Hoàng Uẩn Nghệ sĩ Kịch nói
194 La Thị Cẩm Vân Nghệ sĩ múa cung đình
195 Trần Vân Nghệ sĩ Kịch nói
196 Nguyễn Thị Ngọc Viễn Nghệ sĩ Chèo
197 Nguyễn Bá Viết Chỉ huy nhạc tuồng
198 Nguyễn Quang Vinh Đạo diễn
199 Trần Vinh Chỉ huy dàn nhạc
200 Nguyễn Văn Vĩnh Nghệ sĩ Cải lương
201 Tống Thị Bích Vượng Nghệ sĩ rối
202 Vũ Tường Vy Nghệ sĩ Cải lương
203 Hồ Trường Xuân Nghệ sĩ Cải lương
204 Vũ Đức Ý Nghệ sĩ Chèo
205 Lê Thị Hải Yến Nghệ sĩ Cải lương

Đợt 4 - 1997: 183 nghệ sĩ

sửa

Theo quyết định số 1157/KT-CTN ngày 3-2-1997 của Chủ tịch nước:

STT Họ và Tên Nghệ danh Chức danh khi được phong tặng
1 Nguyễn Đình Bảo Diễn viên
2 Đặng Mạnh Bảo Diễn viên
3 Dương Viết Bát Đạo diễn
4 Vũ Khắc Bảy Diễn viên Chèo
5 Nguyễn Thị Bê Thúy Bê Diễn viên
6 Nguyễn Văn Biển Thanh Tùng Diễn viên
7 Nguyễn Ngọc Bình Diễn viên
8 Vũ Thị Bình Lâm Bình Diễn viên
9 Lê Danh Cách Diễn viên
10 Võ Thị Ngọc Cầm Nghệ nhân Tuồng
11 La Cháu Nghệ nhân
12 Phan Ngọc Chi Diễn viên
13 Nguyễn Minh Chí Nhạc công
14 Nguyễn Đình Chí Quang Chí Diễn viên
15 Trần Quốc Chiêm Diễn viên
16 Phạm Chính Đạo diễn
17 Phạm Văn Chỗ Nhạc công
18 Trịnh Chơi Đạo diễn
19 Lê Đại Chức Lê Chức Diễn viên, Đạo diễn
20 Hoàng Thị Cúc Hoàng Cúc Diễn viên
21 Nguyễn Thị Cúc Bà Cả Lê Nghệ nhân Chèo
22 Lại Phú Cương Diễn viên Kịch
23 Trần Mạnh Cường Mạnh Cường Diễn viên
24 Vũ Xuân Cường Diễn viên
25 Đinh Hồng Đào Phương Hồng Thủy Nghệ sĩ cải lương
26 Nguyễn Tiến Đạt Diễn viên
27 Trần Thị Thanh Dậu Thanh Dậu Diễn viên
28 Phạm Văn Dị Diễn viên
29 Cao Kim Điển Đạo diễn
30 Trần Xuân Dinh Diễn viên
31 Nguyễn Tiến Đô Hoàng Luận Đạo diễn rối
32 Thạch Đơ Diễn viên
33 Trần Văn Đông Hoàng Đông Diễn viên, chỉ đạo nghệ thuật
34 Trần Đức Diễn viên
35 Nguyễn Thị Kim Dung Diễn viên Chèo
36 Nguyễn Thị Ngọc Dung Diễn viên
37 Nguyễn Kim Dung Ngọc Dung Diễn viên
38 Hoàng Tiến Dũng Hoàng Dũng Diễn viên
39 Trần Thị Được Diễn viên
40 Nguyễn Thị Được Bích Được
Diễn viên
41 Nguyễn Chí Đương Minh Đương
Diễn viên
42 Nguyễn Thị Duyên Lương Duyên Diễn viên
43 Nguyễn Thị Thu Hà Diễn viên
44 Trần Thị Thu Hà Diễn viên
45 Hồ Ngọc Hà Diễn viên
46 Phạm Thanh Hải Diễn viên
47 Nguyễn Văn Hải Hoàng Ba Đạo diễn
48 Nguyễn Kim Hải Thanh Hải Nhạc công
49 Nguyễn Thị Minh Hằng Minh Hằng Diễn viên
50 Đỗ Thị Hảo Phương Hảo Diễn viên dạy thú
51 Phan Hiền Cửu Vỵ Nghệ nhân tuồng
52 Bùi Xuân Hinh Xuân Hinh Diễn viên
53 Nguyễn Đức Hoa Diễn viên
54 Lương Thị Hoàn Tố Hoàn
Diễn viên
55 Tạ Thuý Hợi Diễn viên
56 Nguyễn Xuân Hợi Diễn viên
57 Ca Lê Hồng Đạo diễn
58 Vũ Ngoạn Hợp Diễn viên
59 Bùi Thị Huệ Thanh Kim Huệ Nghệ sĩ cải lương
60 Nguyễn Hoài Huệ Hoài Huệ Diễn viên
61 Văn Bá Hùng Nhạc công
62 Phan Chí Hùng Diễn viên
63 Trịnh Mạnh Hùng Diễn viên
64 Đặng Công Hưng Diễn viên
65 Nguyễn Ngọc Hưng Diễn viên
66 Nguyễn Lan Hương Diễn viên
67 Nguyễn Văn Hương Bửu Truyện Nghệ sĩ cải lương
68 Nguyễn Lan Hương Diễn viên
69 Đặng Trọng Hữu Trọng Hữu Diễn viên cải lương
70 Lê Ngọc Huyền Diễn viên
71 Nguyễn Xuân Hỷ Diễn viên
72 Cao Văn Kháng Cao Kháng Diễn viên
73 Nguyễn Thị Khanh Mai Khanh Diễn viên
74 Nguyễn Mạnh Khiêm Diễn viên
75 Doãn Khoái Nghệ nhân tuồng
76 Trần Khắc Kiếm Diễn viên Kịch nói
77 Đào Duy Kiền Diễn viên, Nhạc trưởng
78 Hồ Kiểng Diễn viên
79 Nguyễn Thế Lâm Thanh Lâm Diễn viên
80 Nguyễn Văn Lâm Ba An Nghệ nhân nhạc Cải lương
81 Lê Thị Phương Lan Diễn viên
82 Lê Văn Lập Nghệ nhân tuồng
83 Hoàng Lê Nghệ nhân tuồng
84 Đào Lê Diễn viên
85 Nguyễn Thị Thuý Liễu Diễn viên
86 Hoàng Lìu Nghệ nhân Chèo
87 Nguyễn Kiều Loan Diễn viên
88 Nguyễn Thị Tú Lộc Diễn viên
89 Hồ Ngọc Long Phi Long Diễn viên
90 Lê Văn Long Hoàng Long Diễn viên
91 Phạm Thị Lừng Nghệ nhân Chèo
92 Nguyễn Trung Lương Diễn viên
93 Lê Văn Ly Nghệ nhân Chèo
94 Trần Hữu Ly Nghệ nhân nhạc Cải lương
95 Nguyễn Tuyết Mai Diễn viên
96 Võ Thị Tuyết Mai Diễn viên
97 Lê Thị Hồng Minh Diễn viên
98 Nguyễn Lan Minh Diễn viên
99 Nguyễn Quang Minh Sáu Tấn Nghệ nhân tuồng
100 Đỗ Thị Mùi Diễn viên
101 Hoàng Hữu Mười Diễn viên
102 Nguyễn Công Mỹ Diễn viên
103 Bùi Thị Thuý Nga Diễn viên
104 Đặng Ánh Ngà Hoạ sĩ
105 Ba Nghi Nghệ nhân Chèo
106 Võ Văn Ngoan Vũ Linh Nghệ sĩ cải lương
107 Vũ Văn Ngọc Diễn viên
108 Nguyễn Bích Ngọc Diễn viên
109 Nguyễn Thị Nguyệt Thanh Nguyệt Nghệ sĩ cải lương
110 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Diễn viên
111 Tạ Duy Nhẫn Diễn viên
112 Lê Đình Nhi Nghệ nhân tuồng
113 Nguyễn Thị Ninh Phi Ninh Diễn viên
114 Lâm Chấn Oai Tất Tô Hà Diễn viên
115 Vũ Văn Phơ Vũ Phương Diễn viên
116 Đinh Mạnh Phóng Diễn viên
117 Nguyễn Thị Phòng Thu Phòng Diễn viên
118 Tô Văn Quang Phương Quang Diễn viên cải lương
119 Nguyễn Phú Quang Nghệ nhân Chèo
120 Chử Ngọc Quỳ Chu Quỳ Diễn viên Kịch
121 Nguyễn Ngọc Quyền Diễn viên
122 Phạm Ngọc Quỳnh Diễn viên
123 Huỳnh Bửu Sang Bửu Nga Diễn viên
124 Trần Văn Sáu Văn Sỹ Diễn viên
125 Nguyễn Siểng Tư Cả Nghệ nhân Tuồng
126 Trần Văn Sinh Hai Sinh Nghệ nhân Chèo
127 Bùi Huy Soái Diễn viên
128 Đỗ Thượng Sơn Minh Sang Diễn viên
129 Bùi Đắc Sừ Đạo diễn
130 Nguyễn Thị Sự Diễn viên
131 Nguyễn Thị Tâm Thanh Tâm Nghệ sĩ cải lương
132 Hoàng Minh Tâm Diễn viên
133 Phạm Huy Tầm Diễn viên
134 Nguyễn Xuân Tạo Diễn viên
135 Nguyễn Bằng Thái Diễn viên
136 Nguyễn Thị Thanh Thanh Thanh Thanh Tâm Nghệ sĩ cải lương
137 Nguyễn Công Thành Hoàng Huệ Nhạc công
138 Nguyễn Minh Thành Diễn viên
139 Nguyễn Văn Thành Nghệ nhân tuồng
140 Nguyễn Thảo Diễn viên
141 Hồ Ngọc Tháp Diễn viên
142 Vũ Đình Thịnh Họa sĩ tạo hình rối
143 Nguyễn Duy Thỏ Hải Điệp Diễn viên
144 Nguyễn Thị Thông Diễn viên
145 Trần Văn Thông Diễn viên
146 Linh Thị Bích Thu Diễn viên
147 Nguyễn Thị Minh Thu Diễn viên
148 Hồ Thị Lệ Thu Diễn viên
149 Nguyễn Kim Thư Diễn viên
150 Phạm Xuân Thư Nghệ nhân xiếc
151 Nguyễn Văn Tiến Diễn viên
152 Nguyễn Thị Hồng Tính Diễn viên
153 Đoàn Thị Tình Hoạ sĩ
154 Phan Thị Tỉnh Diễn viên
155 Nguyễn Minh Trị Diễn viên, Đạo diễn
156 Phạm Hoàng Trinh Nghệ nhân tuồng
157 Trần Long Trọng Nghệ nhân Tuồng
158 Nguyễn Ngọc Trúc Diễn viên
159 Phạm Chí Trung Chí Trung Diễn viên
160 Phan Đắc Trưởng Phan Phan Hoạ sĩ
161 Trương Văn Tư Ba Tư
Nhạc công
162 Nguyễn Thị An Tư Diễn viên
163 Mai Văn Tư Mai Tư
164 Phạm Tuất Nghệ nhân Tuồng
165 Trần Tùng Nghệ nhân tuồng
166 Đỗ Văn Tùng Đỗ Tùng Đạo diễn
167 Trần Bá Tường Trần Tường Diễn viên
168 Nguyễn Trình Tường Nam Cường Diễn viên
169 Nguyễn Văn Tuy Nghệ nhân tuồng
170 Vũ Thị Tý Diễn viên Chèo
171 Nguyễn Thị Vân Diễn viên
172 Hoàng Tường Vân Diễn viên
173 Nguyễn Thị Khánh Vân Diễn viên
174 Tống Văn Vàng Mười Vàng Diễn viên
175 Võ Hữu Vĩnh Năm Vĩnh Nhạc công
176 Thạch Vông Diễn viên
177 Nguyễn Xuân Vũ Diễn viên
178 Lê Xuân Vượng Diễn viên
179 Nguyễn Xúy Nam Hùng Nghệ sĩ cải lương
180 Trần Thanh Xuyên Linh Xuyên Diễn viên
181 Bùi Hoàng Yến Diễn viên Kịch
182 Nguyễn Ngọc Yến Diễn viên
183 Vũ Thị Yểng Kim Yến Đạo diễn

Đợt 5 - 2001: 93 nghệ sĩ

sửa
STT Họ và Tên Nghệ danh Chức danh khi được phong tặng
1 Hoàng Thị Lan Anh Diễn viên Chèo
2 Tạ Duy Ánh Diễn viên
3 Trần Thị Thu Bảy Diễn viên
4 Trương Thị Ngọc Bích Diễn viên
5 Nguyễn Văn Bình Thanh Bình Diễn viên
6 Nguyễn Thanh Chắc Diễn viên
7 Trịnh Xuân Chính Xuân Chính Nghệ sĩ hoá trang
8 Nguyễn Văn Chương Thanh Chương Diễn viên
9 Hoàng Phúc Dĩ Diễn viên kịch câm
10 Phạm Hữu Dự Diễn viên
11 Nguyễn Mạnh Đức Diễn viên
12 Nguyễn Đình Dũng Diễn viên
13 Nguyễn Văn Dương Diễn viên
14 Nguyễn Thị Gái Minh Gái Diễn viên
15 Trần Ngọc Giàu Đạo diễn
16 Đồng Thị Thu Hà Thu Hà Diễn viên kịch
17 Vũ Thị Vương Hà Diễn viên
18 Phan Thị Bạch Hạc Diễn viên
19 Đặng Duy Hải Diễn viên
20 Lê Như Hải Diễn viên
21 Vũ Đình Hải Minh Hải Diễn viên cải lương
22 Bùi Xuân Hanh Diễn viên Chèo
23 Bùi Đức Hạnh Diễn viên
24 Ngô Thị Hiền Thanh Hiền Diễn viên
25 Võ Thị Thanh Hoa Diễn viên
26 Vũ Bích Hoà Diễn viên
27 Trần Thị Minh Hoà Minh Hòa Diễn viên kịch
28 Hứa Thành Hội Diễn viên
29 Nguyễn Hợi Nguyễn Xuân Hợi Diễn viên
30 Nguyễn Thế Hùng Diễn viên
31 Lưu Kim Hùng Diễn viên
32 Hoàng Thu Hương Diễn viên
33 Nguyễn Thị Lan Hương Lan Hương Diễn viên kịch
34 Phạm Thị Thanh Hương Diễn viên cải lương
35 Đỗ Lan Hương Diễn viên
36 Vũ Hà Ngọc Huyền Ngọc Huyền Diễn viên cải lương
37 Lý Thanh Kha Diễn viên Chèo
38 Trần Thị Khiêm Hồng Khiêm Diễn viên
39 Ngô Hữu Lai Diễn viên nhạc
40 Nguyễn Văn Liêm Việt Anh Diễn viên
41 Nguyễn Thành Lộc Thành Lộc Diễn viên
42 Lê Hồng Lộc Diễn viên
43 Trịnh Thị Hồng Lựu Hồng Lựu Diễn viên kịch hát
44 Hoàng Đình Mai Hoàng Mai Diễn viên kịch
45 Trương Thanh Mai Diễn viên
46 Đặng Tú Mai Diễn viên
47 Nguyễn Thị Thanh Mạn Diễn viên
48 Vũ Thuý Ngần Thúy Ngần Diễn viên
49 Nguyễn Thị Bích Ngoan Thanh Ngoan Diễn viên
50 Đặng Minh Ngọc Diễn viên
51 Lê Thu Nguyệt Diễn viên múa
52 Lê Thị Nhâm Diễn viên
53 Trần Nhượng Diễn viên kịch
54 Phạm Thị Kim Oanh Kiều Oanh Diễn viên
55 Vũ Đại Phong Diễn viên
56 Nguyễn An Phúc Diễn viên
57 Phạm Thị Lan Phương Diễn viên
58 Trần Văn Quan Xuân Quan Diễn viên
59 Trịnh Hương Quế Diễn viên
60 Đồng Bảo Quý Diễn viên Chèo
61 Trần Thị Quyền Vân Quyền Diễn viên
62 Hà Quang Sơn Hoạ sĩ
63 Trần Vĩnh Thạch Diễn viên
64 Trịnh Ngọc Thái Diễn viên
65 Hoàng Lệ Thanh Diễn viên
66 Nguyễn Thị Thanh Băng Thanh Diễn viên
67 Nguyễn Đức Thế Họa sĩ tạo hình múa rối
68 Nguyễn Thị Thơm Hương Thơm Diễn viên
69 Vũ Thị Thuấn Thanh Thuấn Diễn viên
70 Hoàng Thị Bích Thục Diễn viên
71 Mai Thị Thanh Thủy Diễn viên
72 Nguyễn Văn Tiến Diễn viên
73 Hán Văn Tình Diễn viên
74 Đỗ Bá Tộ Diễn viên
75 Nguyễn Đăng Toàn Diễn viên
76 Trần Văn Toàn Huy Toàn Diễn viên
77 Nguyễn Văn Tông Thanh Tùng Đạo diễn
78 Nguyễn Thuỳ Trang Diễn viên
79 Hà Nguyên Trí Diễn viên
80 Lê Công Trí Diễn viên
81 Nguyễn Văn Trị Quốc Trị Diễn viên kịch
82 Hà Văn Trọng Diễn viên
83 Đỗ Thị Trung Kim Trung Diễn viên
84 Nguyễn Quốc Trượng Diễn viên Chèo
85 Phạm Anh Tú Anh Tú Diễn viên
86 Lê Trí Tưởng Diễn viên
87 Dương Thị Ánh Tuyết Diễn viên
88 Nguyễn Thị Hồng Vân Hồng Vân Diễn viên hát
89 Nguyễn Xuân Vinh Diễn viên
90 Nguyễn Minh Vượng Minh Vượng Diễn viên kịch
91 Châu Thị Kim Xuân Kim Xuân Diễn viên
92 Tạ Ngọc Xuyên Tạ Xuyên Đạo diễn
93 Nguyễn Thị Hoàng Yến Diễn viên
94 Nguyễn Ngọc Hiệp Ngọc Hiệp Diễn viên

Đợt 6 - 2007: 335 nghệ sĩ

sửa

Hữu Quốc

Đợt 7 - 2011: 157 nghệ sĩ

sửa
STT Họ và Tên Nghệ danh Chức danh khi được phong tặng
1 Lương Tú Anh Anh Tú Diễn viên
2 Nguyễn Ngọc Ất Chỉ đạo Nghệ thuật
3 Siu Y Ban Diễn viên
4 Trần Ngọc Bích Diễn viên
5 Nguyễn Văn Bộ Chỉ đạo Nghệ thuật - Diễn viên
6 Vũ Ngọc Cải Diễn viên
7 Nguyễn Hữu Châu Hữu Châu Diễn viên
8 Huỳnh Thị Kim Châu Băng Châu Diễn viên
9 Phạm Ngọc Châu Nghệ sĩ nhạc dân tộc
10 Khưu Minh Chiến Minh Chiến Chỉ đạo Nghệ thuật, Diễn viên
11 Nguyễn Quế Chung Diễn viên
12 Giang Quốc Cơ Quốc Cơ Diễn viên
13 Nguyễn Thị Kim Cúc Kim Cúc Diễn viên
14 Bùi Thị Đào Bùi Anh Đào Diễn viên
15 Trần Ánh Điện Diễn viên
16 Nguyễn Thị Điệp Hồng Điệp Diễn viên
17 Phạm Văn Doanh Nghệ sĩ nhạc dân tộc
18 Đặng Xuân Đồng Diễn viên
19 Nguyễn Minh Đức Nghệ sĩ nhạc dân tộc
20 Phạm Tuấn Dũng Chỉ huy dàn nhạc
21 Nguyễn Tiến Dũng Tiến Dũng, Thế Dũng Diễn viên
22 Chu Đắc Được Diễn viên
23 Tạ Hồng Dương Hồng Dương Diễn viên
24 Nguyễn Quốc Giới Diễn viên
25 Lê Thị Hồng Hà Diễn viên
26 Võ Thị Hà Phi Hà, Võ Phi Hà Diễn viên
27 Lê Văn Hà Duy Hà Diễn viên
28 Trần Văn Hà Trần Hà Diễn viên
29 Nguyễn Thị Hài Thu Hài Diễn viên
30 Trần Đức Hải Đức Hải Diễn viên - Đạo diễn
31 Huỳnh Thị Minh Hải Minh Hải Diễn viên
32 Vũ Trọng Hải Vương Hải Diễn viên
33 Hồ Văn Hải Hồ Hải Diễn viên
34 Nguyễn Văn Hải Nguyễn Hải Diễn viên
35 Nguyễn Thị Diệu Hằng Diễn viên
36 Dương Thị Phượng Hằng Phượng Hằng Diễn viên
37 Phạm Quế Hằng Diễn viên
38 Nguyễn Thị Hằng Thu Hằng
39 Lê Thu Hằng Diễn viên
40 Nguyễn Thị Thúy Hằng Diễn viên
41 Phan Ngọc Hạnh Minh Hạnh Diễn viên
42 Phạm Thị Hạnh Hương Hạnh Diễn viên
43 Nguyễn Thị Hạnh Diễn viên
44 Vũ Thị Hảo Tố Hảo Diễn viên
45 Trương Thị Hiền Thương Hiền Diễn viên
46 Nguyễn Thị Thúy Hiền Diễn viên
47 Nguyễn Quang Hiệp Nhạc công
48 Nguyễn Đức Hinh Đức Hinh Diễn viên
49 Hồ Kim Hoàng Thanh Hoàng Diễn viên
50 Tống Thị Huệ Diễn viên
51 Trần Ngọc Hùng Ngọc Hùng Diễn viên
52 Phan Phi Hùng Quốc Hùng Diễn viên
53 Bùi Sỹ Hùng Đức Hùng Diễn viên
54 Trần Tiến Hùng Trần Hùng Diễn viên
55 Đỗ Văn Hùng Diễn viên
56 Hà Hữu Hùng Nghệ sĩ kèn Sona
57 Vũ Ngọc Hưng Diễn viên
58 Phạm Quang Hưng Diễn viên
59 Nguyễn Tiến Hưng Diễn viên
60 Nguyễn Thị Thanh Hương Diễn viên
61 Nguyễn Thị Thu Hương Dịu Hương Diễn viên
62 Nguyễn Thị Hương Dung (đã nghỉ hưu) Diễn viên
63 Nguyễn Quang Huy Họa sĩ trang trí, hóa trang, phục trang
64 Trương Thị Thương Huyền Thương Thương Huyền Diễn viên
65 Vũ Trọng Huỳnh Vương Huỳnh Diễn viên
66 Trương Hoàng Kép Kim Tiểu Long Diễn viên
67 Nguyễn Hoàng Kha Hoàng Kha Diễn viên
68 Trịnh Quang Khanh Vũ Tiến Đạo diễn sân khấu
69 Nguyễn Quốc Khánh Quốc Khánh Diễn viên
70 Trần Thị Kim Khiêm Diễn viên
71 Nguyễn Đức Khuê Đức Khuê
72 Hồ Thị Kiên Thủy Kiên Diễn viên
73 Triệu Trung Kiên Diễn viên
74 Phạm Đỗ Kỷ Đỗ Kỷ Diễn viên
75 Trịnh Tiến Lâm Diễn viên
76 Tạ Quang Lẫm Quang Lẫm, Mạnh Lẫm Diễn viên
77 Vũ Thị Hoàng Lan Hoàng Lan Diễn viên
78 Trần Nhật Lệ Diễn viên
79 Mai Thị Lệ Mai Thị Tú Lệ Diễn viên
80 Cao Đình Liên Đạo diễn
81 Nguyễn Thị Liên Thùy Liên Diễn viên
82 Nguyễn Thùy Linh Diễn viên
83 Trần Thị Loan Thanh Loan Diễn viên
84 Vương Tất Lợi Họa sĩ Sân khấu
85 Vũ Tự Long Tự Long Diễn viên
86 Hồ Văn Long Thanh Long Diễn viên
87 Chu Văn Lượng Chu Lượng Diễn viên
88 Nguyễn Công Lý Công Lý Diễn viên
89 Nguyễn Thị Hoàng Mai Hoàng Quỳnh Mai Đạo diễn-Diễn viên
90 Diệp Thị Ngọc Mai Thanh Thanh Mai Diễn viên
91 Đinh Minh Mẫn Minh Mẫn Chỉ đạo Nghệ thuật
92 Phạm Văn Môn Nhạc công sân khấu
93 Nguyễn Đức Mười Nhạc công
94 Dương Thanh Nga Diễn viên
95 Lê Thị Thúy Nga Lê Thúy Nga Diễn viên
96 Trần Văn Ngộ Nhạc công
97 Nguyễn Thị Lệ Ngọc Diễn viên
98 Nguyễn Thị Phương Nhi Diễn viên
99 Nguyễn Thị Hồng Nhung Diễn viên
100 Trần Hoàng Nhứt Hoàng Nhất Diễn viên
101 Nguyễn Công Ninh Công Ninh Đạo diễn-Diễn viên
102 Nguyễn Trọng Phan Diễn viên
103 Hà Văn Phởn Hà Quốc Minh Đạo diễn
104 Nguyễn Thanh Phúc Trọng Phúc Diễn viên
105 Bùi Văn Phức Bùi Phức Chỉ huy dàn nhạc
106 Lê Thị Mai Phương Lê Mai Phương Diễn viên
107 Huỳnh Bích Phượng Hoa Phượng Diễn viên
108 Nguyễn Duy Phượng Quốc Phượng Diễn viên
109 Nguyễn Anh Quân Diễn viên
110 Nguyễn Tiến Quang Quang Tèo Diễn viên
111 Đào Văn Quang Đào Quang Chỉ đạo Nghệ thuật - Đạo diễn Sân khấu
112 Bùi Thúy Quỳnh Thúy Quỳnh Diễn viên
113 Nguyễn Xuân Sanh Diễn viên
114 Nguyễn Thanh Sơn Vũ Hoài Sơn Diễn viên
115 Nguyễn Lịch Sử Lịch Sử Diễn viên
116 Nguyễn Thị Thanh Sử Diễn viên
117 Trương Mạnh Thắng Mạnh Thắng Diễn viên
118 Tống Toàn Thắng Diễn viên
119 Phạm Vũ Thắng Diễn viên
120 Bùi Văn Thắng Nhạc công
121 Hoàng Văn Thành Hoàng Thành Nhạc công
122 Đinh Thị Thành Đinh Thị Kim Thành Diễn viên
123 Nguyễn Trường Thành Diễn viên
124 Nguyễn Tài Thảo Diễn viên - Dàn dựng
125 Nguyễn Văn Thập Nguyễn Quang Thập Diễn viên - Đạo diễn sân khấu
126 Nguyễn Gia Thiện Chỉ huy dàn nhạc
127 Đỗ Đức Thịnh Đức Thịnh Đạo diễn-Diễn viên
128 Nguyễn Thị Ngọc Thoa Diễn viên
129 Nguyễn Thị Kim Thu Minh Thu Diễn viên
130 Nguyễn Ngọc Thư Diễn viên
131 Nguyễn Thị Bích Thủy Diễn viên
132 Nguyễn Thị Thủy Thu Thủy Diễn viên
133 Trần Thị Thủy Thanh Thủy, Thanh Thanh Thủy Diễn viên
134 Nguyễn Văn Tiến Diễn viên
135 Trương Trọng Tiến Trương Tú Nhạc công
136 Trần Đình Toàn Diễn viên
137 Nguyễn Ngọc Quế Trân Quế Trân Diễn viên
138 Đào Văn Trung Nhạc công, Chỉ huy dàn nhạc
139 Nguyễn Văn Trường Xuân Trường
140 Nguyễn Văn Trường Tạo mẫu trang phục sân khấu
141 Nguyễn Đức Tú Xuân Tú Diễn viên
142 Vũ Duy Từ
143 Nguyễn Hoàng Tuấn Hoàng Tuấn Đạo diễn, Chỉ đạo nghệ thuật
144 Lê Minh Tuấn Minh Tuấn Diễn viên Ảo thuật
145 Trần Ngọc Tuấn Ngọc Tuấn Nghệ sĩ đàn nhị
146 Lê Minh Tuấn Diễn viên
147 Nguyễn Gia Túc Nguyễn Anh Túc
148 Trần Mạnh Tùng Mạnh Tùng, Thanh Tùng
149 Đinh Văn Tuyến Phạm Hồng Tuyến
150 Đặng Thụy Mỹ Uyên Mỹ Uyên
151 Tạ Hồng Vân Hồng Vân
152 Dương Thị Thanh Vân Dương Thanh Vân
153 Phan Thanh Vân Lê Vân
154 Đỗ Thục Vân Mỹ Vân
155 Trần Thắng Vinh Đạo diễn
156 Lê Thị Vương Lê Thị Bích Vương Diễn viên
157 Châu Hải Yến Hải Yến

Đợt 8 - 2015: 190 nghệ sĩ

sửa
STT Họ và tên, chức danh nghệ thuật, đơn vị công tác
1 Ông Phan Văn Quang

Diễn viên,

Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, thành phố Đà Nẵng

2 Ông Giang Quốc Nghiệp (Quốc Nghiệp)

Diễn viên, Nghệ sĩ tự do

3 Bà Phạm Thị Mai (Quỳnh Mai, Ngọc Mai)

Diễn viên,

Nhà hát Chèo Bắc Giang

4 Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Diễn viên,

Nhà hát Cải lương Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

5 Bà Trần Thị Thu Hương (Quỳnh Hương)

Diễn viên,

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh

6 Ông Trịnh Đăng Toàn

Chỉ huy nhạc,

Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7 Ông Đỗ Doãn Bằng

Họa sĩ thiết kế mỹ thuật sân khấu,

Nhà hát Tuổi trẻ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

8 Bà Trần Thị Nhung (Hồng Nhung)

Diễn viên,

Đoàn Nghệ thuật Tuồng Thanh Hóa

9 Ông Phạm Duy Cường

Chỉ huy dàn nhạc,

Nhà hát Chèo Nam Định

10 Bà Phạm Thị Hồng Tươi

Diễn viên, Nhà hát Chèo Hải Dương

11 Ông Lê Chí Kiên

Diễn viên,

Nhà hát Múa rối Thăng Long, Hà Nội

12 Ông Lương Văn Bình (Vũ Luân)

Diễn viên,

Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh

13 Bà Nguyễn Thị Lệ Thúy (Lệ Thủy)

Diễn viên,

Nhà hát Chèo Vĩnh Phúc

14 Bà Trần Thị Thu Hương (Hương Tươi)

Diễn viên kịch nói,

Nhà hát Tuổi trẻ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15 Ông Nguyễn Xuân Bắc (Xuân Bắc)

Diễn viên,

Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

16.      Trịnh Kim Chi

Diễn viên,

Sân khấu kịch Hồng Vân, thành phố Hồ Chí Minh

17.      Bà Nguyễn Thị Bích Phượng

Diễn viên,

Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, thành phố Đà Nẵng

18.      Bà Kiều Thị Thanh (Kiều Thanh)

Diễn viên,

Nhà hát Kịch Hà Nội

19 Ông Đào Văn Hải (Đào Hải)

Diễn viên,

Trung tâm Thông tin và Cổ động thành phố Hải Phòng

20 Ông Đoàn Mạnh Hùng

Diễn viên,

Đoàn Nghệ thuật múa Rối Hải Phòng

21 Bà Phạm Thu Thúy

Diễn viên,

Đoàn Nghệ thuật múa Rối Hải Phòng

22 Bà Thạch Thị Hà (Thúy Hà)

Diễn viên Ca kịch Dù Kê,

Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh, tỉnh Trà Vinh

23 Bà Trần Thị Hiền (Thanh Hiền)

Diễn viên,

Nhà hát Chèo Hà Nội

24 Ông Vũ Đình Cương (Đình Cương)

Nhạc công,

Nhà hát Chèo Thái Bình

25 Bà Nguyễn Thị Hường (Thúy Hường, Thanh Hường)

Diễn viên,

Nhà hát Chèo Bắc Giang

26 Ông Lê Trần Vinh

Nhạc công, Chỉ huy dàn nhạc,

Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

27 Ông Trương Văn Hải (Tuấn Hải)

Chỉ đạo nghệ thuật, Diễn viên, Chỉ huy dàn nhạc, Đạo diễn,

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

28 Bà Cấn Thị Lương (Hiền Lương)

Diễn viên, Nhà hát Chèo quân đội, Bộ Quốc phòng

29 Bà Hoàng Thanh Bình

Diễn viên,

Nhà hát Tuồng Đào Tấn, tỉnh Bình Định

30 Ông Trần Đình Lợi (Đức Lợi)

Diễn viên,

Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên

31 Ông Hà Quang Hảo

Nhạc công, Chỉ huy dàn nhạc,

Nhà hát Chèo quân đội, Bộ Quốc phòng

32 Ông Đỗ Thanh Tú

Diễn viên,

Nhà hát Chèo Nam Định

33 Ông Trần Quý Quốc

Diễn viên,

Nhà hát Múa rối Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

34 Tạ Thị Kim Liên

Diễn viên,

Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

35.      Ông Lê Văn Tứ (Lê Tứ)

Diễn viên,

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh

36.      Bà Võ Thị Ái Ly

Diễn viên,

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Khánh Hòa

37 Ông Nguyễn Quốc Vũ

Diễn viên,

Nhà hát múa Rối Thăng Long, Hà Nội

38 Bà Lưu Thị Bích Liên

Diễn viên,

Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, thành phố Hồ Chí Minh

39 Ông Lê Văn Phú (Lê Phú)

Chỉ huy dàn nhạc,

Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, thành phố Đà Nẵng

40 Bà Hoàng Thị Thu Hằng (Hoàng Hằng)

Diễn viên,

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

41 Ông Nguyễn Văn Lanh

Diễn viên,

Đoàn Nghệ thuật Tuồng Thanh Hóa

42 Bà Nguyễn Kiều Oanh

Diễn viên,

Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

43 Ông Đỗ Vĩnh Thuận

Diễn viên,

Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang

44 Bà Huỳnh Thanh Trang

Diễn viên,

Nhà hát Nghệ thuật hát Bội Thành phố Hồ Chí Minh

45 Bà Lê Tú Sương (Tú Sương)

Diễn viên,

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh

46 Bà Nguyễn Thị Hoa

Diễn viên,

Nhà hát Chèo Thái Bình

47 Bà Ngô Phạm Hạnh Thúy (Hạnh Thúy)

Diễn viên, Đạo diễn,

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh

48.      Ông Hoàng Lâm Tùng

Diễn viên, Nhà hát Kịch Việt Nam

49.      Bà Nguyễn Hồ Thủy Tiên

Diễn viên múa Rối,

Nhà hát múa Rối Thăng Long, Hà Nội

50.      Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền (Thanh Kim Hiền)

Diễn viên,

Đoàn Nghệ thuật Cải lương Chuông Vàng, tỉnh Sóc Trăng

51 Bà Lê Thị Bích (Ngọc Bích)

Diễn viên,

Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

52 Bà Trần Thị Thúy Hạnh (Bích Hạnh)

Diễn viên,

Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

53 Ông Bùi Trọng Thủy

Nhạc công,

Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

54 Ông Nguyễn Văn Đại (Tiến Đại)

Nghệ sĩ thiết kế và thực hiện trang phục,

Nhà hát Cải lương Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

55 Ông Võ Nguyễn Hoài Linh (Hoài Linh)

Diễn viên,

Công ty TNHH Nụ cười mới, thành phố Hồ Chí Minh

56 Ông Phạm Văn Giữ (Minh Minh Tâm)

Diễn viên,

Thành phố Hồ Chí Minh

57 Bà Đặng Tố Như

Nhạc công (Đàn tranh),

Nhà hát múa Rối Thăng Long, Hà Nội

58 Bà Liễu Thị Tuyết Thu (Tuyết Thu)

Diễn viên,

Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh

59 Ông Đào Văn Vũ Thanh

Diễn viên,

Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp Tiền Giang

60 Ông Hoàng Minh Tâm (Vương Minh Tâm)

Diễn viên,

Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

61 Ông Lê Hải Vân

Diễn viên,

Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

62.      Bà Dương Thị Kiều Oanh

Diễn viên,

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

63.      Bà Nguyễn Thị Thủy (Phong Thủy)

Diễn viên,

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

64.      Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (Bích Thủy)

Diễn viên,

Nhà hát Chèo Nam Định

65 Ông Trần Văn Mý (Đại Mý)

Diễn viên,

Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

66 Ông Đặng Bá Tài

Đạo diễn Sân khấu,

Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

67 Ông Lê Huy Chúc

Diễn viên,

Nhà hát Chèo Vĩnh Phúc

68 Ông Vũ Hồng Quân

Diễn viên,

Đoàn Kịch nói Công an nhân dân,Bộ Công an

69 Ông Phạm Văn Tuấn (Minh Tuấn)

Diễn viên,

Đoàn Cải lương Hải Phòng

70 Ông Ngô Thế Tuệ

Diễn viên,

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

71 Bà Đinh Thị Trâm Oanh

Diễn viên,

Đoàn Cải lương Thái Bình

72 Ông La Thanh Hùng (La Tăng)

Diễn viên, Đạo diễn sân khấu,

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

73 Bà Hoàng Thị Kim Thoa

Diễn viên, Nhà hát Múa rối Việt Nam

74 Bà Phạm Thu Hằng

Diễn viên,

Nhà hát Múa rối Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

75 Bà Nguyễn Thị Thanh Mai

Diễn viên,

Đoàn Nghệ thuật Chèo Quảng Ninh

76 Ông Nguyễn Văn Minh

Nhạc công,

Nhà hát Chèo quân đội, Bộ Quốc phòng

77 Ông Nguyễn Quang Lai

Diễn viên,

Nhà hát Chèo Thái Bình

78 Ông Phạm Hữu Vương

Nhạc công,

Nhà hát Chèo quân đội, Bộ Quốc phòng

79 Ông Nguyễn Văn Đàn (Huệ Đàn)

Diễn viên,

Nhà hát Kịch nói quân đội, Bộ Quốc phòng

80 Bà Hoàng Thị Hiền Lương

Diễn viên,

Nhà hát Nghệ thuật Ca Kịch Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

81 Bà Trần Thị Diệu (Huyền Diệu)

Diễn viên,

Nhà hát Chèo Ninh Bình

82 Ông Phan Dy (Văn Dy, Khánh Dy)

Diễn viên,

Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

83 Ông Nghiêm Đình Thắng

Diễn viên,

Nhà hát Kịch nói quân đội, Bộ Quốc phòng

84 Bà Đỗ Thị Anh Thư

Diễn viên,

Đoàn Nghệ thuật Tây Ninh

85 Ông Hoàng Văn Diễn (Hoàng Diễn)

Diễn viên,

Đoàn Nghệ thuật Chèo Quảng Ninh

86 Bà Phạm Thị Thúy Hà

Diễn viên,

Nhà hát Chèo Thái Bình

87 Bà Lê Thu Huyền

Diễn viên,

Nhà hát múa Rối Thăng Long, Hà Nội

88 Ông Phạm Đình Óng

Diễn viên,

Nhà hát Chèo quân đội, Bộ Quốc phòng

89 Ông Nguyễn Hồng Phong

Diễn viên,

Nhà hát Múa rối Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

90 Bà Nguyễn Thị Nhơn Hậu

Diễn viên,

Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp Tiền Giang

91 Bà Nguyễn Thị Minh Nhan

Diễn viên,

Nhà hát Chèo Hà Nội

92 Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

Diễn viên,

Nhà hát Kịch nói quân đội, Bộ Quốc phòng

93 Bà Đoàn Thị Băng Tuyền (Lam Tuyền)

Diễn viên,

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thành phố Hồ Chí Minh

94 Ông Hoàng Minh Khánh

Đạo diễn sân khấu,

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

95 Ông Đinh Văn Nhân

Chỉ huy dàn nhạc,

Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định

96 Ông Mai Thế Tưởng

Diễn viên,

Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình

97 Bà Phạm Thị Mỹ Hằng

Diễn viên,

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh

98 Ông Nguyễn Đình Chiến

Diễn viên,

Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

99 Ông Trần Xuân Tài (Tuấn Tài)

Diễn viên,

Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

100. Bà Trần Thị Minh (Hồng Minh)

Diễn viên, Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

101. Ông Lã Tiến Khương (Lã Khương)

Diễn viên,

Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

102. Ông Trịnh Văn Vinh (Khánh Vinh)

Diễn viên,

Đoàn Nghệ thuật Chèo Thanh Hóa

103. Ông Nguyễn Văn Hùng (Chiêu Hùng)

Diễn viên,

Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai

104. Bà Trần Thị Thu (Hoài Thu)

Diễn viên,

Nhà hát Chèo Hà Nội

105. Ông Đặng Quang Thắng (Quang Thắng)

Diễn viên,

Đoàn Kịch nói Hải Phòng

106. Ông Trần Xuân Trung

Diễn viên múa rối,

Nhà hát Múa Rối Thăng Long, Hà Nội

107. Ông Nguyễn Ngọc Mỹ

Họa sĩ thiết kế sân khấu,

Nhà hát Kịch Hà Nội

108. Ông Nguyễn Tiến Lợi

Nhạc công,

Nhà hát Chèo Quân đội, Bộ Quốc phòng

109. Ông Vũ Văn Hoàn (Kim Hoàn)

Nhạc công, chỉ huy dàn nhạc,

Nhà hát Chèo Hải Dương

110. Bà Thạch Thị Si Sa Vết

Diễn viên ca  kịch Dù Kê,

Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh, tỉnh Trà Vinh

111. Ông Phạm Văn Chính

Nhạc công,

Nhà hát Chèo Quân đội, Bộ Quốc phòng

112. Ông Lã Xuân Tạo

Đạo diễn xiếc,

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

113. Bà Nguyễn Thị Quyên (Thảo Quyên)

Diễn viên,

Nhà hát Chèo Hà Nội

114. Ông Nguyễn Đức Mười

Diễn viên,

Nhà hát Chèo Hải Dương

115. Bà Lê Thị Hải Yến

Diễn viên,

Trung tâm văn hóa huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

116. Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Diễn viên,

Nhà hát Cải lương Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

117. Ông Nguyễn Đạt Tăng

Họa sĩ thiết kế sân khấu,

Công ty Cổ phần Mỹ thuật Tăng Phú Minh, thành phố Hà Nội

118. Ông Nguyễn Việt Thắng

Diễn viên,

Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

119. Ông Nguyễn Trọng Bình

Diễn viên,

Nhà hát Cải lương Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

120. Bà Phạm Thúy Phương

Diễn viên,

Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

121. Ông Lê Minh Tuấn

Diễn viên,

Nhà hát Múa Rối Thăng Long, Hà Nội

122. Ông Phạm Xuân Nam

Diễn viên,

Đoàn Nghệ thuật Múa Rối Hải Phòng

123. Ông Nguyễn Đức Lợi

Nhạc công,

Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

124. Ông Trần Văn Tuyển (Mạnh Tuyển)

Diễn viên,

Đoàn Nghệ thuật Cải lương Nam Định

125. Bà Võ Thùy Dương

Diễn viên múa rối,

Nhà hát Múa Rối Thăng Long, Hà Nội

126. Ông Nguyễn Xuân Toàn

Nhạc công,

Nhà hát Chèo Thái Bình

127. Ông Nguyễn Hồng Long

Họa sĩ  sân khấu,

Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

128. Ông Trịnh Xuân Tiến

Kỹ thuật Âm thanh,

Đoàn Cải lương Chuông Vàng, Hà Nội

129. Bà Trần Thị Thu Hương (Dạ Ngọc Hương)

Diễn viên,

Nhà hát Cải lương Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

130. Bà Mai Thị Lý  (Mai Lý)

Diễn viên,

Nhà hát Cải Lương Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

131. Bà Công Bích Thủy

Diễn viên múa rối,

Nhà hát Múa Rối Thăng Long Hà Nội

132. Ông Đinh Văn Bảy

Nhạc công,

Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

133. Bà  Đỗ Ánh Hồng

Diễn viên,

Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

134. Ông Nguyễn Đức Tiết

Nhạc công,

Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

135. Bà Đỗ Thị Hường (Thúy Hường, Thu Hường)

Diễn viên,

Trung tâm Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn Hải Dương

136. Ông Đỗ Xuân Tâm (Kiếu Quốc Tâm)

Diễn viên,

Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp Tiền Giang

137. Ông Phạm Chí Khánh

Nhạc công,

Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

138. Ông Nguyễn Linh Tâm (Nguyên Tâm)

Diễn viên,

Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An

139. Bà Vũ Thị Mai (Thanh Mai)

Diễn viên,

Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

140. Ông Nguyễn Triều Dâng

Nhạc công,

Nhà hát Tuồng Đào Tấn, tỉnh Bình Định

141. Ông Nguyễn Văn Đức (Hồng Đức)

Diễn viên,

Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

142. Ông Phạm Văn Thẩm

Nhạc công,

Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

143. Ông Đoàn Quang Bình

Nhạc công,

Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

144. Ông Vũ Văn Khiển (Thế Khiển)

Diễn viên,

Nhà hát Múa Rối Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

145. Ông Vũ Văn Tình

Diễn viên,

Đoàn Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên

146. Bà Nguyễn Thị Hà Bắc

Diễn viên,

Đoàn Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên

147. Ông Huỳnh Ngọc Đạo (Vương Đạo)

Diễn viên,

Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định

148. Ông Đoàn Đình Vinh (Đoàn Vinh)

Diễn viên,

Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

149. Bà Trần Thị Nhung (Thi Nhung)

Diễn viên,

Nhà hát Cải lương Hà Nội

150. Ông Lê Quang Hà

Diễn viên,

Đoàn Nghệ thuật Quảng Trị

151. Ông Thái Minh Hoàng

Diễn viên,

Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định

152. Ông Nguyễn Văn Hợi (Tiến Hợi)

Diễn viên,

Nhà hát Kịch Hà Nội

153. Bà Phạm Thị Thanh Huệ (Linh Huệ, Hồng Huệ)

Diễn viên,

Nhà hát Kịch Hà Nội

154. Ông Hồ Văn Thành

Chỉ đạo nghệ thuật,

Đoàn Xiếc thành phố Hồ Chí Minh

155. Ông Đỗ Văn Thanh (Quang Thanh)

Diễn viên,

Nhà hát Cải lương Hà Nội

156. Ông Nguyễn Thế Long

Diễn viên,

Nhà hát Múa Rối Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

157. Ông Vũ Bá Dũng

Diễn viên,

Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

158. Ông Đặng Văn Cường (Mạnh Cường)

Diễn viên,

Nhà hát Chèo Vĩnh Phúc

159. Ông Lê Văn Diện (Trường Sơn)

Diễn viên,

Nhóm xã hội hóa Vũ Luân, thành phố Hồ Chí Minh

160. Ông Nguyễn Văn Tân

Diễn viên,

Nhà hát Chèo Bắc Giang

161. Bà Ngô Thị Tuyết Hoàn

Diễn viên

Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

162. Ông Huỳnh Thành Thưa (Huỳnh Hảnh)

Đạo diễn,

Hội Văn học, Nghệ thuật tỉnh Cà Mau

163. Ông Bùi Quang Toàn

Chỉ đạo nghệ thuật,

Nhà hát Chèo Hải Dương

164. Bà Bùi Thị Hạnh (Thu Hạnh)

Diễn viên,

Nhà hát Kịch Hà Nội

165. Ông Nguyễn Văn Hòa

Nhạc công,

Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

166. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Diễn viên,

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

167. Bà Hoàng Thị Bích Ngọc

Diễn viên,

Đoàn Kịch nói Hải Phòng

168. Ông Vũ Hồng Tuấn

Diễn viên,

Đoàn Kịch nói Công an nhân dân, Bộ Công an

169. Ông Nguyễn Văn Nhân (Danh Nhân)

Diễn viên,

Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

170. Ông Nguyễn Quang Học

Diễn viên,

Đoàn Kịch nói Phú Thọ

171. Ông Cao Đình Lưu

Chỉ huy dàn nhạc,

Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

172. Ông Trần Văn Thanh

Diễn viên,

Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, thành phố Đà Nẵng

173. Bà Bùi Thúy Mây (Phương Mây)

Diễn viên,

Nhà hát Chèo Hà Nội

174. Bà Phạm Thị Kim Hoa

Diễn viên xiếc,

Đoàn Xiếc Hà Nội

175. Bà Nguyễn Minh Trang

Diễn viên,

Thành phố Hồ Chí Minh

176. Ông Nguyễn Việt Hùng

Đạo diễn xiếc,

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

177. Ông Lê Tấn Lộc

Đạo diễn, Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp Tiền Giang

178. Ông Đỗ Thành An (Anh Đạo)

Đạo diễn,

Diễn viên, Phòng Văn nghệ Minh Hải

179. Bà Trần Thị Dung (Kiều Mỹ Dung)

Diễn viên,

Nhà hát Tây Đô, thành phố Cần Thơ

180. Bà Hồ Thị Ngọc Trinh

Diễn viên,

Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An

181. Bà Lê Thị Hồng Thắm

Diễn viên,

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh

182. Bà Phạm Thị Thanh Hiện

Diễn viên,

Nhà hát Chèo Thái Bình

183. Bà Lương Thị Thùy Linh

Diễn viên,

Nhà hát Chèo Quân đội, Bộ Quốc phòng

184. Ông Nguyễn Văn Thành (Phương Tùng)

Diễn viên,

Đoàn Cải lương Long An

185. Ông Bùi Quang Vân

Diễn viên,

Nhà hát Múa Rối Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

186. Ông Trần Đăng Trung

Nhạc công,

Nhà hát Chèo Hà Nội

187. Bà Trần Thị Loan

Diễn viên,

Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

188. Ông Bùi Xuân Tiến

Chỉ đạo nghệ thuật,

Nhà hát Cải lương Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

189. Ông Trần Quốc Đông

Diễn viên,

Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

190. Bà Đỗ Thị Thanh (Hải Thanh)

Diễn viên,

Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đợt 9 - 2019: 312 nghệ sĩ

sửa

Theo Quyết định số 1358/QĐ-CTN, 1359/QĐ-CTN ngày 12/08/2019 của Chủ tịch nước:

I. LĨNH VỰC ÂM NHẠC: 61 nghệ sĩ
1 Ông Nguyễn Ngọc Anh Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Sáo trúc), Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, Hà Nội
2 Ông Nguyễn Hải Nam Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Trống dân tộc), Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng
3 Ông Võ Anh Dũng (Quang Dũng) Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Guitar), Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk
4 Ông Nguyễn Thành Nam (Nam Trống) Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Trống), Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, Hà Nội
5 Ông Nguyễn Văn Hóa Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Bầu), Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng
6 Ông Dương Việt Hùng Chỉ huy dàn nhạc, Đoàn Ca Múa Nhạc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
7 Ông Nguyễn Tuấn Anh Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Keyboard), Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng
8 Bà Nguyễn Thị Phương Anh (Phương Anh) Diễn viên hát, Đoàn Văn công - Cục Chính trị Hải Quân, Bộ Quốc phòng
9 Ông Nguyễn Tuấn Phương Diễn viên hát, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10 Bà Hoàng Thị Thanh Hoa Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Tranh), Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
11 Ông Nguyễn Quang Hưng (Hưng Bầu) Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Bầu) Thành phố Hà Nội
12 Bà Nguyễn Thị Thu (Minh Thu) Diễn viên hát, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, Hà Nội
13 Ông Vũ Mạnh Dũng Diễn viên hát, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
14 Ông Nguyễn Thanh Bình (Tuấn Bình) Diễn viên hát, Đoàn Văn công Quân khu I, Bộ Quốc phòng
15 Ông Nguyễn Thế Vũ Diễn viên hát, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
16 Bà Nguyễn Thị Vân (Thanh Vân) Diễn viên hát, Nhà hát Ca Múa Nhạc Dân gian Sao Biển, tỉnh Phú Yên
17 Bà Nguyễn Thị Mai Anh Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Tranh), Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
18 Bà Nguyễn Thị Thủy (Thanh Thủy) Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Bầu) Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Bộ Quốc phòng
19 Bà Lê Ánh Tuyết Diễn viên hát, Nhà hát Tuổi trẻ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
20 Bà Nguyễn Thị Thu Hồng Diễn viên hát, Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang
21 Ông Đỗ Xuân Anh Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Nhị), Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
22 Bà Nguyễn Thị Băng Thanh (Thanh Thanh) Diễn viên hát, Nhà hát Ca Múa Kịch Lam Sơn Thanh Hóa
23 Ông Nguyễn Xuân Chung Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Sáo trúc), Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
24 Ông Lê Anh Tuấn Diễn viên hát, Nhà hát Ca Múa Kịch Lam Sơn Thanh Hóa
25 Ông Nguyễn Hoàng Anh Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Sáo trúc), Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
26 Bà Lê Thu Giang Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Nhị), Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Bộ Quốc phòng
27 Bà Đỗ Minh Thùy (Minh Thùy) Diễn viên hát, Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh
28 Ông Phạm Ngọc Hướng Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Bầu), Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
29 Ông Lâm Văn Nho (Lâm Nho) Diễn viên hát, Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang
30 Ông Mai Văn Hiên Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Bầu), Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng
31 Bà Nguyễn Thị Hằng (Minh Hằng) Diễn viên hát, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Bắc Ninh
32 Ông Lã Văn Bắc (Trường Bắc) Diễn viên hát, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
33 Ông Trần Quang Thủy Diễn viên hát, Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang
34 Ông Lê Quang Dũng Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Nhị), Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam
35 Ông Mai Ngọc Hùng Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Keyboard), Đoàn Văn công Quân khu 9, Bộ Quốc phòng
36 Ông Nguyễn Tất Nghĩa Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Bầu), Đoàn Ca múa nhạc Bộ Công an
37 Ông Phạm Anh Thông Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Keyboard), Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Quốc phòng
38 Ông Nguyễn Đình Nghĩ Chỉ đạo nghệ thuật, Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc Lâm Đồng
39 Ông Nguyễn Hoàng Tùng Diễn viên hát, Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam
40 Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Tỳ bà), Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Bộ Quốc phòng
41 Bà Dương Thùy Anh Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Đàn Nhị), Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội
42 Bà Nguyễn Thị Lệ Giang Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Bầu), Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
43 Ông Hà Trọng Nghĩa Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Nguyệt), Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Bộ Quốc phòng
44 Ông Nguyễn Trọng Bằng Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Flute), Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
45 Ông Dương Minh Chính Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Violon), Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
46 Ông Nguyễn Công Thắng Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Violon), Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
47 Bà Mai Ý Nhi Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Cor), Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
48 Ông Nguyễn Trọng Bình Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Violin), Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
49 Bà Đặng Châu Anh Chỉ đạo nghệ thuật, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
50 Bà Trịnh Minh Trang Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Piano), Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
51 Ông Phan Việt Cường Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn kèn Oboe), Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
52 Bà Phan Thị Tố Trinh Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Violon), Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
53 Ông Y Phôn Ksơr Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân tộc), Đoàn Ca Múa Dân tộc Đắk Lắk
54 Ông Thạch Mô Ly Chỉ huy dàn nhạc, Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Khmer tỉnh Bạc Liêu
55 Ông Trần Thế Cường Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Viola), Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
56 Bà Đào Mai Anh Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Violon), Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
57 Ông Kim Xuân Hiếu Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn kèn Cor), Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
58 Ông Trịnh Tùng Linh Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn kèn Clarinet), Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
59 Ông Trương Hữu Văn Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn kèn Clarinet), Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
60 Ông Lê Tuấn Anh Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Violon), Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
61 Bà Lâm Thị Tha Vi (Huool Tha Vi) Diễn viên hát, Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng
II LĨNH VỰC ĐIỆN ẢNH: 17 nghệ sĩ
1 Ông Trịnh Quang Tùng Quay phim, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2 Ông Nguyễn Văn Hữu (Nguyễn Dũng Huyền) Quay phim, Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh
3 Bà Trần Thị Ngà (Trần Ngà, Trần Chung, Trần Trung) Người làm âm thanh, Điện ảnh Quân đội nhân dân, Bộ Quốc phòng
4 Ông Phùng Văn Hà Đạo diễn, Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
5 Bà Nguyễn Thị Nhung Người làm âm thanh, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6 Ông Trần Khánh Duyên Đạo diễn, Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
7 Ông Hoàng Dũng Quay phim, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8 Ông Nguyễn Văn Bàn Người làm âm thanh, Điện ảnh Quân đội nhân dân, Bộ Quốc phòng
9 Ông Bùi Tuấn Dũng Đạo diễn, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển phim Truyện Việt Nam
10 Ông Dương Thế Vinh Người làm âm thanh, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
11 Ông Hà Văn Tài (Hà Tài, Thịnh Trường) Quay phim, Điện ảnh Quân đội nhân dân, Bộ Quốc phòng
12 Ông Nguyễn Gia Định (Hoàng Yến) Đạo diễn, Điện ảnh Quân đội nhân dân, Bộ Quốc phòng
13 Ông Nguyễn Văn A (Hai Nhất) Diễn viên, Hội Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh
14 Ông Nguyễn Quế Quay phim, Xưởng phim Thời sự Tài liệu thành phố Hồ Chí Minh
15 Ông Dương Ngọc Chúc (Lê Văn Duy, Lê Hằng) Đạo diễn, Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu thành phố Hồ Chí Minh
16 Bà Tạ Thị Kim Dung Họa sĩ thiết kế phim, Xưởng phim Giải phóng (nay là Công ty Cổ phần Phim Giải phóng), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
17 Ông Nguyễn Quang Tuấn Quay phim, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
III LĨNH VỰC MÚA: 50 nghệ sĩ
1 Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng Diễn viên múa, Biên đạo múa, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Bộ Quốc phòng
2 Bà Hoàng Thị Loan (Hoàng Loan) Diễn viên múa, Biên đạo múa, Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng
3 Bà Lâm Thanh Thảo Diễn viên múa, Biên đạo múa, Đoàn Văn công Quân khu 9, Bộ Quốc phòng
14 Bà Điêu Thị Chiêng (Thùy Chiêng) Diễn viên múa, Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Sao Biển tỉnh Phú Yên
15 Bà Nguyễn Thị Xuân Hương Diễn viên múa, Đoàn Văn công Quân khu 4, Bộ Quốc phòng
16 Ông Tạ Xuân Chiến Biên đạo múa,Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
17 Bà Đinh Thị Nguyệt Thu Diễn viên múa, Thành phố Hà Nội.
18 Bà Bùi Việt An Diễn viên múa, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
19 Ông Nguyễn Văn Thương Diễn viên múa, Đoàn Ca Múa Nhạc dân tộc Nghệ An
20 Bà Trương Thị Thu Phương Diễn viên múa, Đoàn Văn công Quân khu 9, Bộ Quốc phòng
21 Ông Phạm Thanh Tùng Diễn viên múa, Biên đạo múa, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Bộ Quốc phòng
22 Ông Lương Xuân Thành Biên đạo múa, Trường Trung cấp Múa thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
23 Bà Hồ Thị Thanh Thanh Diễn viên múa, Biên đạo múa, Đoàn nghệ thuật Binh chủng Tăng Thiết Giáp, Bộ Quốc phòng
24 Ông Phan Duy Hưng Biên đạo múa, Đoàn Văn công Quân khu 2, Bộ Quốc phòng
25 Bà Đồng Thị Tâm Biên đạo múa, Đoàn Nghệ thuật Ca Múa Nhạc Vĩnh Phúc
26 Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Diễn viên múa, Biên đạo múa, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
27 Ông Đinh Phú Bình Diễn viên múa, Biên đạo múa, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Yên Bái
28 Ông Nguyễn Trung Hưng Biên đạo múa, Nhà hát Ca Múa Nhạc Sơn La
29 Ông Đặng Công Hưng Biên đạo múa, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Du lịch tỉnh Gia Lai
30 Bà Nguyễn Thị Cẩm (Ngọc Cẩm) Diễn viên múa, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh
31 Ông Trần Đức Cảnh Diễn viên múa, Trường Năng khiếu nghệ thuật và thể thao tỉnh Cao Bằng
32 Bà Ma Thị Hương Lan (Mai Lan) Diễn viên múa, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng
33 Bà Nông Thị Minh Hằng Diễn viên múa, Đoàn Văn công Quân khu 3, Bộ Quốc phòng
34 Bà Nguyễn Thị Kim Khánh (Kim Khánh) Diễn viên múa, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
35 Ông Hoàng Xuân Hùng Diễn viên múa, Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang
36 Ông Vũ Tùng Dương (Tùng Dương) Diễn viên múa, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
37 Bà Lý Thị Thu Hà Diễn viên múa, Biên đạo múa, Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng
38 Ông Nguyễn Chiến Thắng Diễn viên múa, Biên đạo múa, Đoàn Văn công Quân khu I, Bộ Quốc phòng
38 Bà Nguyễn Thị Hoa (Minh Hoa) Diễn viên múa, Đoàn Văn công Quân khu 2, Bộ Quốc phòng
39 Ông Phạm Văn Hân (Ngọc Hân) Biên đạo múa, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Kon Tum
40 Ông Bùi Xuân Bình Biên đạo múa, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Yên Bái
41 Ông Hoàng Chí Thanh (Hoàng Thanh) Diễn viên múa, Nhà hát Ca Múa Nhạc Biển Xanh Bình Thuận
42 Bà Nguyễn Thị Kiều Anh (Kiều Anh) Diễn viên múa, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
43 Ông Huỳnh Nhật Danh Diễn viên múa, Biên đạo múa, Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ
44 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Thương Diễn viên múa, Đoàn Văn công Quân khu 4, Bộ Quốc phòng
45 Ông Ngô Trung Kiên Diễn viên múa, Đoàn Văn công Quân khu I, Bộ Quốc phòng
46 Ông Nguyễn Văn Tú (Đình Tú) Diễn viên múa, Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Sao Biển tỉnh Phú Yên
47 Ông Phạm Ngọc Hiếu Diễn viên múa, Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Quốc phòng
48 Bà Phạm Thị Kiều Mĩ Diễn viên múa, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
49 Ông Lê Mạnh Cường (Lê Cường) Diễn viên múa, Biên đạo múa, Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang
50 Bà Lê Minh Thu Diễn viên múa, Trường Trung cấp Múa thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
51 Ông Lò Hải Lam Diễn viên múa, Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La
52 Bà Ma Thị Nết (Hồng Nết) Diễn viên múa, Biên đạo múa, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Hà Giang
53 Ông La Đức Nghĩa Diễn viên múa, Đoàn Ca Múa Nhạc dân tộc Nghệ An
54 Bà Lò Thị Thu (Hoài Thu) Diễn viên múa, Nhà hát Ca Múa Nhạc Sơn La
55 Bà Mai Thị Như Quỳnh (Như Quỳnh) Diễn viên múa, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
56 Ông Hồ Phi Điệp Diễn viên múa, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch thành phố Hồ Chí Minh
57 Ông Đàm Đức Nhuận
58 Bà Trần Hoàng Yến
59 Bà Nguyễn Thị Loan (Thanh Loan) Diễn viên múa, Nhà hát Ca Múa Nhạc Sao Biển, tỉnh Phú Yên
IV LĨNH VỰC PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH: 9 nghệ sĩ
1 Ông Đoàn Đình Trung Đạo diễn âm thanh, Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam
2 Ông Phạm Hữu Thu Đạo diễn, Chi hội Điện ảnh Việt Nam tại Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
3 Ông Trần Anh Phương Quay phim, Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam
4 Ông Nghiêm Bá Hoài
5 Ông Đỗ Quốc Đạt Đạo diễn chương trình CMN, Ban Truyền hình tiếng dân tộc, Đài Truyền hình Việt Nam
6 Ông Nguyễn Phương Điền Đạo diễn, Thành phố Hồ Chí Minh
7 Ông Nguyễn Danh Dũng Đạo diễn, Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam
8 Ông Nhâm Minh Hiền Đạo diễn, Hội Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh
9 Ông Nguyễn Nghiêm Nhan Đạo diễn, Trung tâm phim tài liệu và phóng sự, Đài Truyền hình Việt Nam
V LĨNH VỰC SÂN KHẤU: 185 nghệ sĩ
Loại hình nghệ thuật Cải lương: 43 nghệ sĩ
1 Ông Đặng Văn An (Tuấn An) Diễn viên, Nhà hát Cải lương Hà Nội
2 Ông Đoàn Ngọc Thơ Đạo diễn, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh
3 Bà Phạm Thị Thuý (Hồng Thuý) Nhạc công, Nhà hát Cải lương Hà Nội
4 Bà Phạm Thị Hồng Hạnh Diễn viên, Nhà hát Cải lương Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5 Ông Nguyễn Đình Viện (Hoàng Viện) Diễn viên, Nhà hát Cải lương Hà Nội
6 Ông Vũ Tiến Dũng Người làm âm thanh, Nhà hát Cải lương Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7 Bà Chử Thị Hoa (Thiên Hoa) Diễn viên, Nhà hát Cải lương Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8 Ông Lê Trung Thảo Diễn viên, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh
9 Ông Trần Quang Khải Diễn viên, Nhà hát Cải lương Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10 Bà Nguyễn Thị Hồng Hà
11 Ông Hoàng Văn Tùng (Hoàng Tùng)
12 Ông Lê Nguyên Đạt Đạo diễn, Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13 Ông Huỳnh Viết Văn (Trường Giang) Chỉ huy dàn nhạc, Nhạc công, Tỉnh Cà Mau
14 Ông Trần Xuân Vui (Xuân Vương) Diễn viên, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đồng Nai
15 Ông Nguyễn Văn Trực Họa sĩ thiết kế mỹ thuật sân khấu, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội
16 Bà Nguyễn Thị Thu Trang (Thy Trang, Thiên Trang) Diễn viên, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thành phố Hồ Chí Minh
17 Ông Hứa Hoàng Kha Nhạc công, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh
18 Ông Lê Minh Nhật Nhạc công, Nhà hát Cải lương Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
19 Ông Trương Minh Hùng Họa sĩ thiết kế phục trang, Nhà hát Cải lương Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
20 Bà Vũ Thị Tuyến (Kim Tuyến) Diễn viên, Đoàn Cải lương Hải Phòng
21 Bà Lê Thị Lệ Minh Diễn viên, Đoàn Cải lương Hương Tràm, tỉnh Cà Mau
22 Bà Đỗ Thị Dung (Kim Dung) Diễn viên, Nhà hát Cải lương Hà Nội
23 Ông Đỗ Sỹ Hùng Nhạc công, Nhà hát Cải lương Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
24 Ông Võ Trọng Nam Đạo diễn, Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh
25 Bà Nguyễn Thị Thương Huyền Diễn viên, Đoàn Cải lương Thái Bình
26 Ông Lý Thành Long (Trương Hoàng Long) Diễn viên, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh
27 Bà Vũ Thị Thái Vân Diễn viên, Nhà hát Cải lương Hà Nội
28 Bà Vũ Thị Mỹ Phương (Y Phương) Diễn viên, Đoàn Cải lương nhân dân Kiên Giang
29 Bà Phan Thị Kim Phương Diễn viên, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh
30 Bà Nguyễn Thị Hà (Vân Hà) Diễn viên, Sân khấu Lê Hoàng, thành phố Hồ Chí Minh
31 Ông Nguyễn Văn Hùng (Thanh Hùng) Diễn viên, Đoàn Văn công Đồng Tháp
32 Ông Nguyễn Khải Hoàn Nhạc công, Thành phố Hồ Chí Minh
33 Ông Lê Văn Thuận (Hoàng Thành) Nhạc công, Thành phố Hồ Chí Minh
34 Ông Nguyễn Minh Tâm Nhạc công, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh
35 Ông Tô Văn Châu (Tô Châu) Diễn viên, Hội Nghệ sĩ Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh
36 Bà Nguyễn Ngọc Đợi Diễn viên, Nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu
37 Ông Huỳnh Phú Quý Diễn viên, Thành phố Hồ Chí Minh
38 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Diễn viên, Nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu
39 Bà Trần Thị Thu Vân Diễn viên, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh
40 Bà Phạm Tạ Thanh Tâm (Tâm Tâm)
41 Ông Trần Hoàng Khanh Diễn viên, Nhà hát Tây Đô, Cần Thơ
42 Ông Trần Long Mỹ (Dương Thanh) Diễn viên, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh
43 Ông Dương Văn Tuấn (Giang Tuấn) Diễn viên, Nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu
Loại hình nghệ thuật Chèo: 38 nghệ sĩ
1 Ông Trần Hồng Minh Nhạc công, Nhà hát Chèo quân đội, Bộ Quốc phòng
2 Ông Đào Tuấn Hải Nhạc công, Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3 Ông Lại Văn Mởn Diễn viên, Đoàn Chèo Hải Phòng
4 Ông Nguyễn Xuân Hải Nhạc công, Nhà hát Chèo Quân đội, Bộ Quốc phòng
5 Bà Nguyễn Thị Thanh (Lâm Thanh) Diễn viên, Nhà hát Chèo quân đội, Bộ Quốc phòng
6 Ông Hoàng Tiến Dũng Người làm âm thanh, Nhà hát Chèo Quân đội, Bộ Quốc phòng
7 Ông Trần Phú (Trần Ngọc Phú) Diễn viên, Nhà hát Chèo Hà Nội
8 Ông Trịnh Đình Dũng (Quốc Dũng) Diễn viên, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa
9 Bà Khúc Thị Dung (Thuỳ Dung) Diễn viên, Đoàn Chèo Hải Phòng
10 Ông Tạ Khắc Đức Người làm âm thanh, Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
11 Ông Nguyễn Anh Tuấn Nhạc công, Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
12 Ông Cao Ngọc Sơn Diễn viên, Nhà hát Chèo Quân đội, Bộ Quốc phòng
13 Ông Nguyễn Minh Dương Nhạc công, Nhà hát Chèo Thái Bình
14 Bà Nguyễn Thị Hải Yến Diễn viên, Nhà hát Chèo Hà Nam
15 Ông Lê Chử Long Diễn viên, Đoàn Nghệ thuật Chèo Phú Thọ
16 Ông Nguyễn Thanh Bình Diễn viên, Đoàn Chèo Hải Phòng
17 Ông Bồ Xuân Vượng Diễn viên, Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
18 Ông Trương Quốc Chiến Diễn viên, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa
19 Bà Phạm Thị Mai (Thanh Mai, Tố Mai) Diễn viên, Đoàn Chèo Hải Phòng
20 Ông Đặng Hồng Nam (Hoài Nam) Diễn viên, Nhà hát Chèo Hà Nội
21 Ông Lê Văn Thiết Nhạc công, Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
22 Ông Nguyễn Anh Tuấn Diễn viên, Nhà hát Chèo Bắc Giang
23 Ông Phạm Ngọc Dương (Tử Dương) Diễn viên, Nhà hát Chèo Hà Nội
24 Ông Lê Thanh Tùng Đạo diễn, Diễn viên, Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
26 Ông Nguyễn Đức Hải Diễn viên, Nhà hát Chèo Quân đội, Bộ Quốc phòng
27 Bà Ngô Thị Thu Hiền
28 Bà Trần Thị Liên (Kim Liên)
29 Ông Lê Hữu Phong (Quốc Phong) Diễn viên, Nhà hát Chèo Hà Nội
30 Bà Nguyễn Thị Thanh Sóng Diễn viên, Nhà hát Chèo Hải Dương
31 Ông Lê Tuấn Cường Đạo diễn, Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
32 Bà Đoàn Thị Bẩy Diễn viên, Nhà hát Chèo Hải Dương
33 Ông Nguyễn Văn Thuật (Sỹ Thuật)
34 Ông Phạm Quốc Nha Nhạc công, Nhà hát Chèo Ninh Bình
35 Ông Trần Ngọc Thắng (Việt Thắng, Viết Thắng) Diễn viên, Nhà hát Chèo Hà Nội
37 Ông Đỗ Minh Chuyên Diễn viên, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên
38 Ông Lê Văn Tuấn (Lê Tuấn) Diễn viên, Nhà hát Chèo Hà Nội
39 Bà Nguyễn Thị Kim Thành Diễn viên, Nhà hát Chèo Thái Bình
40 Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Nhạc công, Chỉ huy dàn nhạc, Nhà hát Chèo Thái Bình
Loại hình nghệ thuật Dân ca kịch: 8 nghệ sĩ
41 Ông Đỗ Ngọc Tâm Diễn viên, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hoà
42 Ông Lê Đức Lam (Linh Lam, Thanh Lam) Diễn viên, Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản dân ca Xứ Nghệ
43 Bà Nguyễn Thị Trung Thành (Minh Thành)
44 Ông Nguyễn Đình Trung Nhạc công, Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
45 Ông Nguyễn  Thành Nam (Hoài Nam) Diễn viên, Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định
46 Ông Hoàng Trọng Cương Chỉ đạo nghệ thuật, Chỉ huy dàn nhạc, Nhạc công, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
47 Ông Nguyễn An Ninh Diễn viên, Chỉ đạo nghệ thuật, Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản dân ca xứ Nghệ
48 Ông Lưu Thành Vinh Diễn viên, Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản dân ca Xứ Nghệ
Loại hình nghệ thuật Kịch nói: 32 nghệ sĩ
49 Ông Kiều Minh Hiếu Diễn viên, Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
50 Ông Trịnh Mai Nguyên
51 Bà Nguyễn Trí Cát Tường
(Cát Tường)
Diễn viên, Nhà hát Kịch sân khấu Nhỏ, thành phố Hồ Chí Minh
52 Ông Nguyễn Sĩ Tiến Diễn viên, Nhà hát Tuổi trẻ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
53 Bà Bùi Thị Minh Phương
54 Phạm Thị Ngọc Trinh Diễn viên, Hội Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh
55 Bà Nguyễn Thị Thúy (Hoa Thúy) Diễn viên, Nhà hát Tuổi trẻ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
56 Ông Lê Ngọc Dũng (Lê Dũng) Diễn viên, Đoàn Kịch nói Hải Phòng
56 Ông Tạ Tuấn Minh Diễn viên, Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
58 Ông Trần Hồng Bằng (Trọng Bằng) Diễn viên, Đoàn Kịch nói Phú Thọ
60 Ông Phùng Tiến Minh Diễn viên, Nhà hát Kịch Hà Nội
61 Ông Phùng Anh Huy Diễn viên, Nhà hát Kịch nói Quân đội, Bộ Quốc phòng
62 Ông Hồ Quốc Phong (Hồ Phong) Diễn viên, Đoàn Kịch nói Công an nhân dân, Bộ Công an
63 Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn Diễn viên, Đoàn Kịch nói Hải Phòng
64 Ông Bùi Như Lai Diễn viên, Nhà hát Tuổi trẻ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
65 Bà Nguyễn Thị Hải (Phương Hải) Diễn viên, Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn Thanh Hóa
66 Ông Đới Anh Quân Diễn viên, Nhà hát Kịch nói Quân đội, Bộ Quốc phòng
67 Ông Nông Dũng Nam Diễn viên, Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
68 Bà Trần Thu Thủy Diễn viên, Nhà hát Kịch nói Quân đội, Bộ Quốc phòng
69 Ông Đỗ Anh Tuấn Diễn viên, Đoàn Kịch nói Nam Định
70 Ông Hồ Uy Linh Diễn viên, Nhà hát Kịch nói Quân đội, Bộ Quốc phòng
72 Bà Bùi Thị Phương Nga Diễn viên, Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
73 Bà Đặng Thanh Nga Diễn viên, Hội Nghệ sĩ Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh
74 Ông Hoàng Văn Châu (Hoàng Giang Châu) Diễn viên, Chỉ đạo nghệ thuật, Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn Thanh Hóa
75 Ông Lại Phú Đôn (Phú Đôn Diễn viên, Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
76 Ông Phạm Tiến Dũng Diễn viên, Nhà hát Tuổi trẻ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
77 Ông Đoàn Phú Thăng Diễn viên, Nhà hát Kịch Hà Nội
78 Ông Cao Đức Xuân Hồng Đạo diễn, Diễn viên, Trường Đại học Sân khấu -Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
79 Ông Nguyễn Trung Cường Diễn viên, Trung tâm Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn tỉnh Hải Dương
80 Ông Nguyễn Văn Cường
81 Ông Phạm Huy Tý Diễn viên, Trung tâm Thông tin Triển lãm tỉnh Nam Định
82 Bà Trần Thị Ngát (Hồng Ngát) Diễn viên, Đoàn Kịch nói Nam Định
Loại hình nghệ thuật Múa Rối: 12 nghệ sĩ
83 Ông Nguyễn Ngọc Trìu Diễn viên, Nhà hát múa Rối Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
84 Bà Nguyễn Thị Thu Hoàn
85 Ông Nguyễn Hoàng Bảo Khánh Diễn viên, Nhà hát múa Rối Thăng Long, Hà Nội
86 Ông Đặng Duy Bằng Họa sĩ, Nhà hát múa Rối Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
87 Ông Phạm Văn Châu Diễn viên, Nhà hát múa Rối Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
88 Ông Lê Đức Mười Diễn viên, Đoàn Nghệ thuật múa Rối Hải Phòng
89 Ông Bạch Quốc Khanh Diễn viên, Nhà hát múa Rối Thăng Long Hà Nội
90 Ông Lê Tuấn Linh
91 Bà Đỗ Thị Kha (Linh Kha) Diễn viên, Nhà hát múa Rối Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
92 Bà Nguyễn Thị Lan (Tuyết Lan) Diễn viên, Đoàn Nghệ thuật múa Rối Hải Phòng
93 Ông Nguyễn Thanh Hùng Nhạc công, Nhà hát múa Rối Thăng Long, Hà Nội
94 Bà Phạm Thị Tố Loan
Loại hình nghệ thuật Tuồng: 22 nghệ sĩ
95 Bà Nguyễn Thị Lộc Huyền Diễn viên, Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
96 Ông Đào Trung Nghĩa Nhạc công, Nhà hát Tuồng Đào Tấn, tỉnh Bình Định
97 Ông Trần Văn Long (Trần Long) Diễn viên, Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
98 Bà Vũ Thị Hiền Trang
99 Ông Nguyễn Đức Khanh Diễn viên, Nhà hát Tuồng Đào Tấn, tỉnh Bình Định
100 Ông Nguyễn Đức Mạnh Diễn viên, Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
101 Bà Nguyễn Thị Thanh Tiền Diễn viên, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Đà Nẵng
102 Ông Chu Quang Cường Diễn viên, Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
103 Bà Hoàng Thị Đông (Thu Đông) Diễn viên, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hoà
104 Ông Nguyễn Văn Ngàn (Đại Ngàn) Diễn viên, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa
105 Ông Nguyễn Văn Bút (Duy Bút) Nhạc công, Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
106 Ông Nguyễn Hữu Chính (Minh Chính) Diễn viên, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa
107 Bà Lê Thị Thuý Hường
108 Bà Nguyễn Thị Quyên (Đỗ Quyên) Diễn viên, Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
109 Bà Huỳnh Ngọc (Lương Ngọc Yến) Diễn viên, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số thành phố Hồ Chí Minh
110 Ông Hồ Đức Dũng Diễn viên, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Đà Nẵng
111 Bà Hà Huế Hương (Quế Hương) Diễn viên, Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội thành phố Hồ Chí Minh
112 Bà Vương Muối (Quế Hoa) Diễn viên, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số thành phố Hồ Chí Minh
113 Ông Võ Xuân Hùng Diễn viên, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa
114 Ông Nguyễn Đình Trương (Đình Chương) Diễn viên, Nhà hát Tuồng Đào Tấn, tỉnh Bình Định
115 Ông Huỳnh Hữu Phước (Linh Phước) Diễn viên, Nhà hát Nghệ thuật hát Bội thành phố Hồ Chí Minh
116 Ông Tô Văn Kỳ (Tô Kỳ) Diễn viên, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Đà Nẵng
Loại hình nghệ thuật Xiếc: 6 nghệ sĩ
117 Ông Trịnh Phương Linh Diễn viên, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
118 Bà Nguyễn Thị Tuyết (Ánh Tuyết) Diễn viên, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, thành phố Hồ Chí Minh
119 Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh
120 Ông Phạm Xuân Quang Diễn viên, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
121 Ông Trần Công Thành (Trần Định) Diễn viên, Đoàn Nghệ thuật Xiếc, Ảo thuật Vũng Tàu
122 Ông Nguyễn Hoàng Vinh Đạo diễn, Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh
Họa sĩ thiết kế sân khấu: 1 nghệ sĩ
123 Ông Nguyễn Tất Hiền Hoạ sĩ thiết kế mỹ thuật sân khấu, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

*** TRUY TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ SĨ ƯU TÚ” cho 8 cá nhân

TT Họ và tên Chức danh nghệ thuật; Đơn vị công tác
1 Ông Trần Minh Toàn Diễn viên, Nhà hát múa Rối Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2 Bà Vũ Thị Huế (Hương Huế) Diễn viên, Đoàn Chèo Hải Phòng
3 Ông Nguyễn Đình Thọ (Nguyễn Thọ, Lê Kim Nguyên) Quay phim, Điện ảnh Quân đội nhân dân - Truyền hình quân đội, Bộ Quốc phòng
4 Ông Nguyễn Mạnh Tràng (Mạnh Tràng) Diễn viên, Sân khấu Kịch Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh
5 Ông Trần Công Pho Diễn viên hát, Đoàn Ca Múa Nhạc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
6 Ông Vũ Văn Học Diễn viên hát, Đoàn Ca Múa Quân khu Việt Bắc (nay là Đoàn Văn công Quân khu I)
7 Ông Nguyễn Quý Bôn (Thanh Quý) Diễn viên, Nhà hát Chèo Hà Nội
8 Ông Huỳnh Hữu Hòa Diễn viên, Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội thành phố Hồ Chí Minh

Đợt 10 - 2023: 264 nghệ sĩ

sửa

Tham khảo

sửa
 1. ^ “Danh sách nghệ sĩ ưu tú đợt 1 - 1984”. Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. 27 tháng 1 năm 2016. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 1 năm 2019. Truy cập ngày 7 tháng 7 năm 2024.

Liên kết ngoài

sửa