Wikipedia:Cúp Wiki tiếng Việt/2020/Đăng ký

Dưới đây là danh sách các thí sinh tham gia tranh tài tại cúp wiki tiếng Việt 2020.

Thí sinh dự thi

Vòng 1

 1. Anhtuan123321 (thảo luận · đóng góp)
 2. Daothaihai (thảo luận · đóng góp)
 3. Keo010122 (thảo luận · đóng góp)
 4. Q.Khải (thảo luận · đóng góp)
 5. ThiênĐế98 (thảo luận · đóng góp)
 6. Mongrangvebet (thảo luận · đóng góp)
 7. Thienhau2003 (thảo luận · đóng góp)
 8. Wiki thành viên Liên minh hội (WTL) (thảo luận · đóng góp)
 9. Hongkytran (thảo luận · đóng góp)
 10. Minhhai 2000 (thảo luận · đóng góp)
 11. Anewplayer (thảo luận · đóng góp)
 12. Linux 9x (thảo luận · đóng góp)
 13. Huydang2910 (thảo luận · đóng góp)
 14. Zajzajmkhvtc90 (thảo luận · đóng góp)
 15. Thanhdmh (thảo luận · đóng góp)
 16. Nacdanh (thảo luận · đóng góp)
 17. AFKHaiDang (thảo luận · đóng góp)
 18. Tran Trong Nhan (thảo luận · đóng góp)
 19. Le-cerveau-gelé (thảo luận · đóng góp)
 20. Baoothersks (thảo luận · đóng góp)
 21. Huynhx-chiDuy12- (thảo luận · đóng góp)
 22. DangTungDuong (thảo luận · đóng góp)

Vòng 2

 1. Anhtuan123321 (thảo luận · đóng góp)
 2. Keo010122 (thảo luận · đóng góp)
 3. Q.Khải (thảo luận · đóng góp)
 4. ThiênĐế98 (thảo luận · đóng góp)
 5. Mongrangvebet (thảo luận · đóng góp)
 6. Thienhau2003 (thảo luận · đóng góp)
 7. Wiki thành viên Liên minh hội (WTL) (thảo luận · đóng góp)
 8. Minhhai 2000 (thảo luận · đóng góp)
 9. Linux 9x (thảo luận · đóng góp)
 10. Huydang2910 (thảo luận · đóng góp)
 11. Zajzajmkhvtc90 (thảo luận · đóng góp)
 12. Thanhdmh (thảo luận · đóng góp)
 13. Nacdanh (thảo luận · đóng góp)
 14. Tran Trong Nhan (thảo luận · đóng góp)
 15. Huynhx-chiDuy12- (thảo luận · đóng góp)
 16. DangTungDuong (thảo luận · đóng góp)

Kết quả chung cuộc

Vô địch cúp wiki tiếng Việt 2020
 
ThiênĐế98 – 2756 điểm

(*)Danh sách người được trao huy chương danh dự (hạng từ cao đến thấp):

Giám khảo

 1. Mintu Martin (thảo luận · đóng góp)