Tổng cục Hậu cần, Quân đội nhân dân Việt Nam – Theo ngôn ngữ khác