Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam thế kỷ XXI

 • Danh sách các Thiếu tướng được thụ phong trong Thế kỷ XXI

(Xếp theo thứ tự: Thập niên - năm và ABC):

Thụ phong thập niên 2000

sửa

(Xếp theo thứ tự: Năm và ABC):

Thụ phong năm 2000

sửa

(Xếp theo thứ tự ABC):

TT Họ tên Năm sinh-Năm mất Năm thụ phong Chức vụ khi thụ phong Ghi chú
1 Nguyễn Kim Khanh 1946- 2000 Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (2000-2008)[1]
2 Đặng Vũ Liêm 1942- 2000 Phó Tư lệnh về Chính trị Bộ đội Biên phòng (1998-2005) Huân chương Độc lập hạng Ba
3 Trần Thanh Phương 2000 Tư lệnh Binh chủng Đặc công (1996-2005)
Phó Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng
4 Lê Ngọc Sanh 1944- 2000[2] Phó Giám đốc về chính trị Học viện Lục quân (1999-2005)
5 Lê Đức Tụ 1944- 2000 Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương (1995-2006)
Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao[3]

Thụ phong năm 2001

sửa
TT Họ tên Năm sinh-Năm mất Năm thụ phong Chức vụ khi thụ phong Ghi chú
1 Nghiêm Sỹ Chúng 1945- 2001 Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật (2000-2005)

Thụ phong năm 2002

sửa
TT Họ tên Năm sinh-Năm mất Năm thụ phong Chức vụ khi thụ phong Ghi chú
1 Đinh Văn Bồng[4] 1946- 2002 Giám đốc Học viện Phòng không - Không quân (1999-2007)[5]
2 Nguyễn Văn Nghinh 1950- 2002 Phó Tư lệnh Quân khu Thủ đô[6] (2000-2008)
3 Phan Khuê Tảo 1949- 2002 Tư lệnh Quân đoàn 1 (2002-2004)
Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân (2004-2010)
Chuẩn Đô đốc
4 Bùi Minh Thứ 1947 2002 Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu Thủ đô (2001-2007)
5 Phùng Truyền[7] 1944- 2002[8] Phó tư lệnh Chính trị Binh chủng Đặc công (1998-2004)
6 Nguyễn Bá Tòng 1944- 2002[9] Phó Tư lệnh Binh đoàn 12
Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (1999-2007)[10]
Anh hùng LLVT (1973)

Thụ phong năm 2003

sửa
TT Họ tên Năm sinh-Năm mất Năm thụ phong Chức vụ khi thụ phong Ghi chú
1 Võ Minh Cẩm 1948- 2003 Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật (2000-2007) nghỉ hưu từ ngày 1/7/2008[11]
2 Nguyễn Đức Côn[12] 1945- 2003 Chính ủy Học viện Phòng không Không quân (1999-2005)
3 Bế Quốc Hùng 1949- 2003[13] Phó chủ nhiệm Tổng cục kỹ thuật (2004-2008) Dân tộc Tày
Chuẩn đô đốc
4 Đinh Danh Nghiêm 1947- 2003 Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật[1]
5 Bùi Đăng Phiệt 1948- 2003 Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân
6 Nguyễn Đức Quý 1947- 2003 Phó giám đốc Học viện Lục quân[11] Giáo sư (2002)
Nhà giáo Nhân dân (2002)
7 Lê Xuân Tấu 1944- 2003[14] Tư lệnh Binh chủng Tăng - Thiết giáp (2002-2005) Anh hùng LLVT (1972)

Thụ phong năm 2004

sửa
TT Họ tên Năm sinh-Năm mất Năm thụ phong Chức vụ khi thụ phong Ghi chú
1 Đinh Dương[1] 2004 Phó Tư lệnh Quân khu 5
2 Đinh Hồng Đe[1] 1947- 2004 Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Dân tộc Giả Triêng
3 Nguyễn Mạnh Hải 1948- 2004 Phó Tư lệnh Quân chủng PKKQ (2004-2008)
4 Trần Minh Hùng 1950- 2004 Phó tư lệnh Quân khu 5
5 Hồ Trọng Lâm[15] 2004 Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
6 Mai Ngọc Linh 2004 Chính ủy Binh chủng Công binh (2002-2007)[1]
7 Bùi Thế Lực 2004 Phó Tư lệnh Quân khu 3
8 Hoàng Văn Lượng 1949-? 2004 Phó Tư lệnh Quân khu 3 đã mất
9 Đào Hữu Nghĩa[11] 1948- 2004 Tư lệnh Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
10 Nguyễn Xuân Sang 1951- 2004 Tổng Giám đốc (Tư lệnh) Tổng Công ty 15 (1998-2012) Anh hùng lao động (2004)
Anh hùng LLVT nhân dân (2010)
11 Lâm Văn Thàn[1] 2004 Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng
12 Lê Hoài Thanh 2004 Phó Chủ nhiệm Tổng cục 2
13 Phạm Hồng Thuận 1953- 2004 Giám đốc Học viện Hải quân (2000-2012) Giáo sư, Tiến sĩ
Chuẩn đô đốc
14 Trần Công Thức[16] 1948- 2004 Phó Tư lệnh Quân khu 5 (2002-2009)
15 Đào Tuấn 1946- 2004 Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học - Kỹ thuật Công nghệ quân sự[1] Phó giáo sư – Tiến sĩ

Thụ phong năm 2005

sửa
TT Họ tên Năm sinh-Năm mất Năm thụ phong Chức vụ khi thụ phong Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Dương 2005 Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Môi trường[1] Phó giáo sư, Tiến sĩ [17]
2 Nguyễn Văn Lưỡng 1949- 2005[18] Phó Tư lệnh Quân khu 9 (2005-2009)

Thụ phong năm 2006 [19]

sửa
TT Họ tên Năm sinh-Năm mất Năm thụ phong Chức vụ khi thụ phong Ghi chú
1 Lê Văn Bảy 1948- 2006[19][20] Chính ủy Học viện Lục quân (2005-2010)
2 Nguyễn Văn Châu 2006[20] Chính ủy Binh chủng Thông tin
3 Phạm Hữu Chính 2006[20] Tư lệnh Binh chủng Đặc công (2005-2010)
4 Lê Xuân Chuyển 2006[20] Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu
5 Vũ Thiết Cương 2006[20] Giám đốc Học viện Khoa học Quân sự Giáo sư, Tiến sĩ
6 Lê Cường 2006[20]
7 Lê Văn Đạo 2006[19][20] Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Chuẩn Đô đốc
8 Trần Hữu Định 2006[20] Chính ủy Binh chủng Pháo binh (2005-2010)
9 Đào Xuân Định 2006[20] Phó Giám đốc Học viện Hậu cần
10 Nguyễn Minh Đức 1951- 2006[20] Cục trưởng Cục Quân khí, TCKT
11 Nguyễn Ngọc Giao 2006[20] Phó Viện trưởng Viện chiến lược quân sự Bộ Quốc phòng
12 Trần Đình Hạ 1949- 2006[20]
13 Nguyễn Cảnh Hiền 1950- 2006[20] Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
14 Phạm Sóng Hồng 1950- 2006[20] Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng
15 Vũ Quốc Hùng 2006[20] Viện phó Viện Chiến lược Quân sự Bộ Quốc phòng
16 Hoàng Kiền 1949- 2006[20] Tư lệnh Binh chủng Công binh (2006-2007) Trưởng ban QLDA 47, BTTM (2007-2014)
17 Vũ Thanh Lâm 2006[20] Tư lệnh Binh chủng Pháo binh (2005-2009)
18 Nguyễn Xuân Long 2006[20] Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị
19 Vũ Hữu Luận 2006[20] Cục trưởng cục Chính sách, Tổng cục Chính trị (2005-2011) Phó chính ủy Học viện Chính trị (2011-2013)
20 Phạm Văn Nhệch 2006[20] Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quân sự
21 Lương Sỹ Nhung 1949- 2006[20] Tổng Giám đốc (Tư lệnh) Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12)
22 Đào Văn Quân 2006[20] Chính ủy Binh chủng Đặc công
23 Phạm Quang Phiếu 2006[20] Cục trưởng Cục tài chính Bộ Quốc Phòng
24 Lê Văn Tấn 2006[20]
25 Phạm Huy Thăng 2006[20] Chính ủy Binh chủng Hóa học
26 Mai Đại Từ 2006[20]
27 Nguyễn Văn Chỉnh 2006[20] Phó Chính ủy Quân khu 2
28 Nguyễn Văn Chương 2006[20] Phó chính ủy Quân khu 7 (2007-?)[21] Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh
29 Vũ Bá Đăng 2006[20] Tư lệnh Binh chủng Tăng - Thiết giáp (2005-2010)
30 Lê Công Đoàn 2006[20] Ủy viên thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự Trung ương Nghỉ hưu từ 1/1/2008
31 Cầm Xuân Ế 1949- 2006[20] Phó tư lệnh Quân khu 2 Dân tộc Thái
32 Bùi Huy Hoàng 1949 2006[19][20] Viện phó Viện Kỹ thuật Quân sự
Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quân sự
33 Nguyễn Văn Học 2006[20] Phó tư lệnh Quân khu 4 Nghỉ hưu từ ngày 01/04/2013
34 Đặng Ngọc Hùng 2006[20] Phó Giám đốc Học viện Quân y kiêm Giám đốc Bệnh viện Quân y 103
35 Phạm Ngọc Hùng. 1948 2006[19][20] Cục trưởng Cục Huấn luyện và Đào tạo - Học viện Quốc phòng (Việt Nam)
36 Nguyễn Như Khánh Tư lệnh Binh chủng Thông tin (2006)
37 Vũ Đức Mối 2006[20] Phó giám đốc Học viện Quân y
38 Nguyễn Doãn Não 2006[20] Tư lệnh Binh đoàn 16
39 Phạm Ngọc Nguyên 1949 2006[19][20] Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân (2005)
40 Đỗ Ngọc Phụ 1948 2006[19][20] Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân (2006)
41 Lê Bách Quang 2006[20] Phó giám đốc Học viên Quân y Tiến sĩ y khoa
42 Nguyễn Văn Quyết 2006[20] Trưởng khoa Công tác Đảng Công tác Chính trị - Học viện Quốc phòng
43 Lê Xuân Thu 2006[20] Ủy viên thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự Trung ương Nghỉ hưu từ 1/7/2008
44 Bùi Thanh Sơn 2006[19] Trưởng khoa Chiến lược, Học viện Quốc phòng
45 Hoàng Trọng Tình 1949 2006[20] Phó chính ủy Quân khu 4 (2006)
46 Bùi Quang Vinh 1951 2006[19][20] Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng (2005)

Thụ phong năm 2007

sửa
TT Họ tên Năm sinh-Năm mất Năm thụ phong Chức vụ khi thụ phong Ghi chú
1 Nguyễn Văn Bính 2007[22] Chính ủy Bệnh viện trung ương quân đội 175
2 Nguyễn Văn Chương 2007[23] Cục trưởng Cục Phòng không Lục quân, Quân chủng PKKQ
3 Đinh Thế Hòa 2007[24] Phó Chính ủy Quân khu 1
4 Hoàng Văn Hoặc 1951- 2007[25] Phó giám đốc Học viện Quân y
5 Bạch Nhật Hồng 2007[26] Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quân sự
6 Đinh Trọng Kháng 1949- 2007[27] Chính ủy Học viện Phòng không-Không quân
7 Trịnh Đăng Khoa 2007[28] Chính ủy Học viện Hải quân Chuẩn Đô đốc
8 Bùi Công Nghĩa 2007[29] Cục trưởng Cục Bản đồ - Bộ Tổng Tham mưu
9 Phan Hải Quân 2007[30] Viện trưởng Viện 70, Tổng cục 2
10 Trần Tây 2007[31] Chính ủy Học viện Khoa học Quân sự, Tổng cục 2
11 Phạm Ngọc Trung 2007[32] Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quân sự
12 Trương Thành Trung 2007[33] Phó Giám đốc Học viện Chính trị
13 Nguyễn Quang Bắc[34] 1952- 2007[35] Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật
14 Lê Hải Bình 2007 Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu Thủ đô [6]
15 Vũ Hiệp Bình 1953-2013 2007 Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng (2008-2013) Nhạc sĩ[36][37]
16 Rơ Ô Cheo 1952- 2007[24] Phó Tư lệnh Quân khu 5 Dân tộc Gia Rai
Anh hùng LLVT
17 Lê Anh Chiến 1952- 2007[24] Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng (2007-2012) Phó giáo sư
Nhà giáo ưu tú (2000)
18 Hà Văn Cuông đã mất 2007[38] Phó Giám đốc Học viện Lục quân
19 Nguyễn Mạnh Đạt 2007[39] Tổng giám đốc Tổng công ty Đông Bắc
20 Nguyễn Hồng Giang 2007[40] Chính ủy Bệnh viện trung ương quân đội 108 Phó giáo sư, Tiến sĩ y khoa
Nữ quân nhân thứ 2 thụ phong hàm tướng[41]
21 Trịnh Hoàng Lâm 2007[42] Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắc Nông
22 Lê Mã Lương 1950- 2007[43] Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam Anh hùng LLVT (1971)
23 Lê Văn Phích 1949-2010 2007[44] Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu 9
24 Nguyễn Xuân Sương 2007[39] Phó Chính ủy Học viện Lục quân
25 Nguyễn An Thuyên 1949-2015 2007[39] Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội Nhạc sĩ
26 Trần Xuân Tịnh 2007[45] Giám đốc Học viện Biên phòng
27 Trần Nam Xuân 2007[39] Giám đốc Học viện Phòng không - Không quân

Thụ phong năm 2008 [46]

sửa
TT Họ tên Năm sinh-Năm mất Năm thụ phong Chức vụ khi thụ phong Ghi chú
1 Đỗ Viết Cường 2008[39][47] Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân. Chuẩn Đô đốc
Anh hùng LLVT
2 Nguyễn Đình Bảng 2008[48] Phó chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng
3 Võ Duy Chín 2008[48] Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắc Lắc Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5
4 Nguyễn Thành Công 2008[48] Chủ nhiệm Chính trị, Học viện Quốc phòng
5 Trần Đình Dũng 2008[49] Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng
6 Trần Thanh Hải 2008 Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần (2009-2013) Anh hùng LLVT
7 Lê Trung Hiếu 2008[48] Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9
8 Cao Tiến Hinh 2008[48] Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phó giáo sư, Tiến sĩ
9 Hồ Khải Hoàng 2008[39] Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu
10 Ngô Văn Hùng 1956- 2008[49] Phó Tư lệnh Quân khu 2 (2008-nay) Nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2
11 Trịnh Duy Huỳnh 2008[49] Phó Tư lệnh Quân khu 3
12 Trần Văn Hương 2008[48] Vụ trưởng Vụ Quốc phòng-An ninh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
13 Nguyễn Văn Hưởng 2008[48] Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ tổng Tham mưu
14 Nguyễn Nhật Kỷ 1953- 2008[48] Cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị (2003-2010) Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị
15 Từ Linh 2008[48] Giám đốc Trung tâm Thông tin KHCNMT
16 Ngô Quang Liên 2008[48] Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng kiêm Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
17 Nguyễn Phước Lợi 2008[49] Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
18 Lưu Trọng Lư 2008[48] Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên
19 Nguyễn Hữu Mạnh 2008[39] Chánh Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu Nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến
20 Nguyễn Đình Minh 2008[48] Phó tham mưu trưởng Quân khu 4, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, Quân khu 4
21 Vũ Nhật Minh 2008[39] Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự
22 Hoàng Sĩ Nam 2008[48] Chính ủy Binh chủng Công binh (2007-2013)
23 Lê Năm[50][51] 1952- 2008 Giám đốc Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Học viện Quân y Giáo sư, Tiến sĩ y khoa
24 Đỗ Văn Nghị 2008[48] Cục trưởng Cục 25, Tổng cục II
25 Nguyễn Duy Ngọ 2008[48] Chính ủy Binh đoàn 15
26 Nguyễn Quy Nhơn 1955- 2008[48] Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam Phó tư lệnh Quân khu 5 (từ 2010)
27 Võ Hồng Quang 2008[48] Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre Nghỉ hưu từ ngày 01/04/2013
28 Trần Thanh Quang 2008[39][52] Giám đốc Bệnh viện quân y 121 Quân khu 9
29 Phùng Thế Quảng 1953- 2008[53] Cục trưởng Cục Kinh tế Phó tư lệnh Quân khu 7
30 Vũ Lục Quốc 2008[48] Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu Phó tham mưu trưởng Quân khu 2
31 Nguyễn Phục Quốc 1952- 2008[48] Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 Thầy thuốc nhân dân
32 Trần Đức Sơn 2008[48] Phó Giám đốc Học viện Hậu cần
33 Mai Ngọc Tác 2008[39][54] Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự
34 Phan Tấn Tài 2008[48] Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Hồ Chí Minh Phó tư lệnh Quân khu 7 (từ 2010)
35 Nguyễn Văn Tài 1954- 2008 Phó Giám đốc Học viện Chính trị (2007-2014) Giáo sư, Tiến sĩ
36 Phạm Văn Thạch 2008[48] Viện trưởng Viện Lịch sử Quân đội Việt Nam
37 Nguyễn Kim Thành 2008[39] Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng
38 Phùng Đình Thảo 2008 Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Phó cục trưởng Cục Tổ chức Tổng cục Chính trị
39 Nguyễn Mạnh Thắng 2008[39][55] Cục trưởng Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng (?-2012)
40 Đoàn Văn Thắng 1952- 2008[39] Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long (1996-2010)
41 Trần Văn Thi 2008[49] Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân
42 Trần Quang Tiến 2008[48] Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định
43 Lê Song Tiến 2008[39][56] Cục trưởng Cục Bảo vệ An ninh Quân đội (2008-2010)
44 Dương Văn Tính 2008[48] Chính ủy kiêm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông Quân đội
45 Nguyễn Văn Trình 2008[49] Phó Tư lệnh Quân khu 1
46 Trương Quốc Trung 2008[39] Chính ủy Viện Y học cổ truyền Quân đội
47 Lê Minh Tuấn 2008[49] Phó Tư lệnh Quân khu 9
48 Vũ Văn Tùng 2008[48] Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa Phó tham mưu trưởng Quân khu 4
49 Lê Viết Tuyến 2008[48] Phó Giám đốc Học viện Hậu cần
50 Hồ Ngọc Tỵ 2008[49] Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 4 (2008-2013)
51 Trần Đình Xuyên 2008[48] Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Chuẩn đô đốc
52 Nguyễn Sinh Xô[57][58][59] 1953- 2008[39] Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm ma túy (2005-2013)
53 Phạm Quốc Trung[60] 2008 Tư lệnh Binh chủng Hóa học
54 Nguyễn Ngọc Liên[60] 2008 được thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng và được bổ nhiệm chức vụ Phó Chính ủy Quân khu 2
55 Hoàng Bằng[60] 2008 Phó Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật
56 Trần Xuân Bảng[60] 2008 Phó Chính ủy Học viện Lục Quân
57 Lê Phúc Nguyên[60] 2008 Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Tổng cục Chính trị
58 Đỗ Phúc Hưng[60] 2008 Cục trưởng Cục Tác chiến Điện tử, Bộ tổng Tham mưu
59 Lê Văn Hợp[60] 2008 Cục trưởng Cục Thi hành án
60 Nguyễn Xuân Tỷ[60] 2008 Tham mưu trưởng Quân khu 9
61 Đinh Văn Cai[60] 2008 Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9
62 Phí Quốc Tuấn[60] 2008 Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội
63 Nguyễn Thanh Tuấn[60] 2008 Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5
64 Nguyễn Thanh Thược[60] 2008 Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3
65 Nguyễn Minh Tân 1986 2018[61] Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (2018)

Thụ phong năm 2009

sửa
TT Họ tên Năm sinh-Năm mất Năm thụ phong Chức vụ khi thụ phong Ghi chú
1 Trần Viết Bằng[62] 2009 Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần
2 Trần Văn Bé 2009 Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh
3 Phạm Hòa Bình 2009[63] Phó Giám đốc Ngoại khoa Bệnh viện 108 Phó giáo sư
Thầy thuốc Nhân dân (2012).
4 Ngô Ngọc Bình 1957- 2009[64] Phó Tư lệnh Quân khu 7
5 Trần Nguyên Bình 2009[64] Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ (-2014)
6 Nguyễn Kim Cách[65] 1956- 2009 Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (2009-3.2015)
7 Nguyễn Văn Côn 2009[66] Tư lệnh Binh chủng Pháo binh (2009-2015)
8 Vũ Hải Chấn 1959 - 2022 2009 Phó Tư lệnh Quân khu 3 (2009-2013) Nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3
9 Phạm Ngọc Chấn[67] 2009 Chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân Chuẩn Đô đốc
10 Phạm Ngọc Châu[68] 2009 Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 Phó chính ủy Quân khu 2
11 Tạ Quang Chính 2009 Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng
12 Phạm Văn Chua 2009 Phó Chính ủy Quân khu 9 (2011-2015) Nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9
13 Phạm Sơn Dương 2009[64] Phó Giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, Bộ Quốc phòng
14 Thái Xuân Dương[69] 2009 Chủ nhiệm chính trị Tổng cục kỹ thuật Phó Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật
15 Nguyễn Mạnh Đoàn[70] 2009 Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần Phó Tư lệnh Quân khu 2
16 Hoàng Văn Đồng 2009 Chính ủy Học viện Biên phòng Phó Chính ủy BTL Cảnh sát biển
17 Vũ Thanh Hải[71] 2009 Phó giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự Phó giáo sư
18 Dương Hiền 2009 Phó Tư lệnh Quân khu 1 (2011-2015)
19 Trần Văn Hùng[72] 1955- 2009 Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh Phó Chính ủy Quân khu 7 (2010-nay)
20 Vi Văn Liên 2009[64] Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân
21 Hồ Duy Nhân 2009 Ủy viên thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự Trung ương
22 Nguyễn Viết Nhiên 1957- 2009[73] Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân (2009-2017) Chuẩn Đô đốc
23 Nguyễn Văn Ninh[74] 2009 Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng Hải quân Chuẩn Đô đốc
Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân
24 Bùi Đình Phái 1953- 2009 Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình (2001-2013) Đại biểu Quốc hội khóa 11
25 Lý A Sáng 2009 Phó Tư lệnh Quân khu 2 Nghỉ hưu từ ngày 01/04/2013
26 Phạm Thanh Sơn 2009 Trưởng khoa Lý luận Mac-Lenin Học viện Quốc phòng Phó Giáo sư
Phó Chính uỷ Quân đoàn 3
27 Nguyễn Văn Tài 2009 Phó Giám đốc Học viện Chính trị
28 Võ Đăng Thanh 2009[64] Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ[75]
29 Trần Việt Thắng[76] 2009 Phó Chính ủy Tổng cục II
30 Trịnh Khắc Tính 2009 Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị[77]
31 Đỗ Năng Tĩnh 2009 Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần (2009-2016)
32 Bùi Sĩ Trinh 2009 Chính ủy Cục Cảnh sát biển (2005-2012)
33 Phan Anh Việt 2009 Cục trưởng Cục 12, Tổng cục II
34 Nghiêm Công Việt 2009 Cục trưởng Cục vận tải TCHC Phó Tư lệnh Quân khu 2
35 Nguyễn Minh Hà 1957-2021 2009 Giám đốc Viện Y học cổ truyền Quân đội

Thụ phong thập niên 2010

sửa

(Xếp theo thứ tự: Năm và ABC):

Thụ phong năm 2010

sửa
TT Họ tên Năm sinh-Năm mất Năm thụ phong Chức vụ khi thụ phong Ghi chú
1 Dư Xuân Bình 2010 Chính ủy Binh chủng Hóa học (2010-2014)
2 Dương Văn Ngân 2010[78] Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2
3 Trần Văn Bộ 1954 2010[79] Phó Chính ủy Học viện Lục quân (2010-2014)
4 Nguyễn Văn Cương 1958- 2009[80] Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
kiêm Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
5 Nguyễn Đức Cường 1956 2010[81] Chính ủy Binh chủng Tăng-Thiết giáp (2009-2012) Phó Chính ủy Học viện Lục quân (2012-2016)
6 Trần Bá Dũng 1958- 2010[82] Cục trưởng Cục 16, Tổng cục II Phó tổng cục trưởng, Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng
7 Ngô Thái Dũng 1957 2010 Cục trưởng Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng (2009-2013) Cục trưởng Cục PCTPMT BĐBP (2013-2017)
8 Nguyễn Hoàng 1957 2010 Tư lệnh Quân đoàn 4 (2010-2013) Phó Tư lệnh Quân khu 9 (2013-2017)
9 Trần Xuân Hòe 2010 Tư lệnh Binh chủng Đặc công (2010-2014) Nghỉ hưu năm 2014
10 Nguyễn Trọng Huy 1956 2010[83] Phó Tư lệnh Quân khu 5 (2009-2016)
11 Nguyễn Chí Hướng 1958 2010 Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị Phó tư lệnh Quân khu 4 (2012-2018)
12 Dương Kim Hồng 1955 2010[84] Phó Giám đốc Học viện Lục quân (2009-2015) PGS.TS
13 Lê Đình Hùng 2010 Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Thông tin
14 Hoàng Trung Kiên 2010 Tư lệnh Binh chủng Tăng-Thiết giáp (2010-2013) Nghỉ hưu năm 2013
15 Phạm Tiến Luật 2010 Cục trưởng Cục Quân nhu (-2014)
16 Phạm Thanh Liêm 2010 Chính ủy Học viện Phòng không-Không quân (2009-2014) Nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PKKQ
17 Đặng Văn Luyến 1955 2010[85] Phó Tư lệnh TMT Quân khu 2 (2010-2015)
18 Vũ Dương Nghi 2010 Chính ủy Binh chủng Thông tin Liên lạc Nghỉ hưu năm 2012
19 Nguyễn Thanh Ngụ 1957 2010 Chính ủy Binh chủng Pháo binh (2010-9-2017)
20 Nguyễn Văn Ninh 1959 2010[86] Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân(10-16) Chuẩn Đô đốc Phó CN-TMT Tổng cục Kỹ thuật (2016-2019)
21 Vũ Huy Nùng 2010 Phó Giám đốc Học viện Quân y Chồng Trung tướng Lê Thu Hà
22 Chu Công Phu 1956- 2010[87] Chính ủy Quân đoàn 3 (2010-2014) Phó Chính ủy Học viện Chính trị (2014-2016)
23 Trần Xuân Quang 1957 2010[88] Cục trưởng Cục Chính trị, Quân khu 1 Phó Chính ủy Quân khu 1 (2012-2017)
24 Vũ Cao Quân 2010 Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ
25 Nguyễn Công Sơn 1956 2010[89] Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng (2009-nay)
26 Nguyễn Kim Sơn 2010[90] Cục trưởng Cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu (2010-6.2015)
27 Trần Thành 1956 2010[91] Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh Phó tư lệnh Quân khu 3 (2012-2016)
28 Trần Văn Thanh 1955 2010[92] Giám đốc Học viện Phòng không-Không quân
29 Trần Trung Tín 1956 2010[93] Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng (2010-2/2016)
30 Trần Hữu Tuất 1956- 2010 Phó Tư lệnh Quân khu 4 (2009-2016) Đại biểu Quốc hội khóa 13
31 Phạm Ngọc Tuyển 1956- 2010[94] Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc (-2016)
32 Đào Văn Tân 1956 2010 Chính ủy Binh đoàn 12[95]

Thụ phong năm 2011

sửa
TT Họ tên Năm sinh-Năm mất Năm thụ phong Chức vụ khi thụ phong Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Ân 1954 2011 Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5
2 Vũ Quốc Bình 1958 2011[96] Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần (2010-nay)
3 Lưu Xuân Cải 2011 Phó tham mưu trưởng Quân khu 3
4 Võ Quyết Chiến 1959- 2011[97] Chính ủy Binh đoàn 16
5 Nguyễn Duy Cường 1959 2011[98] Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân
6 Văn Công Danh 1957 2011[99] Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương Phó Tư lệnh Quân khu 7 (2014-2017)
7 Vũ Hữu Dũng 1955 2011[100] Phó Chính ủy Học viện Quân y
8 Hà Tiến Dũng 1961 2011[101] Tổng giám đốc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam
9 Lê Quang Đại 2011[102] Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ
10 Phạm Văn Đằng 2011 Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin (-2012)
11 Phạm Văn Điển 2011[103] Tư lệnh Vùng 1 Hải quân Chuẩn đô đốc
12 Phạm Quang Đối 2011 Phó Chủ nhiệm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần[104]
13 Phan Tiến Hạc 2011[105] Phó Cục trưởng Cục cán bộ, Tổng cục Chính trị
14 Ngô Mạnh Hà 1958 2011[106] Cục trưởng Cục Phòng không Lục quân
15 Vũ Mạnh Hà 1955 2011[107] Phó chính ủy Học viện Hậu cần (2011-2015) Nguyên Cục phó Cục Cán bộ, TCCT
16 Trương Văn Hai 1958 2011[108] Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh
17 Trần Hữu Hoàn 1955 2011[109] Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1 (2011-nay) Nguyên CHT Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng
18 Phạm Lâm Hồng 1958 2011[110] Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2
19 Đồng Khắc Hưng 1959 2011 Phó Giám đốc Học viện Quân y
20 Nguyễn Đức Long 1960 2011 Viện trưởng Viện 78, Tổng cục II
21 Nguyễn Xuân Miện 2011[111] Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần (2011-6.2015)
22 Đậu Văn Minh 2011 Viện trưởng Viện Khoa học nghệ thuật quân sự, Học viện Quốc phòng
23 Trần Văn Mừng 1954- 2011 Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3
24 Nguyễn Đình Minh 1956 2011[112] Hiệu trưởng Trường Đại học Chính trị Giám đốc Học viện Chính trị (2013-nay)
25 Đoàn Hùng Minh 1955 2011[113] Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng
26 Nguyễn Ngọc Minh 1955 2011[114] Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 (2012-nay)
27 Nguyễn Đăng Nghiêm 1957 2011[101] Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn Chuẩn Đô đốc
28 Nguyễn Khắc Ngọ 1957 2011[115] Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị
29 Trần Trọng Ngừng 1954 2011[116] Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 4 Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2
30 Trần Hùng Nam 2011[117] Cục trưởng Cục Xe-Máy, Tổng cục Kỹ thuật (2008-2014) Nguyên Viện trưởng Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự
31 Đặng Lê Nhị 2011[118] Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5
32 Nguyễn Trọng Nhưỡng 2011 Cục trưởng Cục Xăng dầu Tổng cục Hậu cần
33 Ngô Văn Phát 2011[119] Chính ủy Vùng 5 Hải quân Chuẩn đô đốc
34 Doãn Văn Sở 1956- 2011[120] Tư lệnh Vùng 5 Hải quân (2009-2016) Chuẩn đô đốc
35 Trần Gia Thịnh 2011 Phó Chủ nhiệm Tham mưu trưởng Tổng cục CNQP (-2015)
36 Ngô Xuân Thứ 2011 Phó Tư lệnh Quân khu 1 (2011-2014)
37 Nguyễn Văn Tuyến 1957- 2011[121] Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, BTTM
38 Trần Thanh 1956 2011[122] Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương
39 Trần Văn Thắng 1958 2011[123] Cục trưởng Cục Bản đồ Bộ Tổng Tham mưu
40 Nguyễn Văn Thọ 1957 2011 Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ (2011-2017)
41 Ngô Quang Tiến 1957 2011[124] Tư lệnh Vùng 4 Hải quân (2009-2012) Chuẩn Đô Đốc
Giám đốc Học viện Hải quân (2012-2017)
42 Vũ Tiến Trọng 1960 2011[125] Viện trưởng Viện quan hệ Quốc tế về Quốc phòng
43 Lại Duy Trợ 1956 2011 Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương
44 Hồ Việt Trung 1957 2011[126] Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9
45 Đỗ Minh Tuấn 1957 2011[127] Phó Tư lệnh Quân chủng PKKQ (2011-2017)

Thụ phong năm 2012

sửa
TT Họ tên Năm sinh-Năm mất Năm thụ phong Chức vụ khi thụ phong Ghi chú
1 Võ Văn Cổ 1958 2012[128] Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7
2 Nguyễn Thiện Chất 2012[129] Phó Chính ủy Học viện Kỹ thuật Quân sự (2012-6.2015)
3 Trịnh Xuân Chuyền 2012[130] Chính ủy Binh chủng Đặc công (2011-2015)
4 Đặng Anh Dũng 1959 2012[131] Tư lệnh Binh đoàn 15
5 Lê Đình Đạt 1958 2012 Cục trưởng Cục TC-ĐL-CL (2009-nay)
6 Nguyễn Văn Đảm 1959 2012[132] Cục trưởng Cục Kỹ thuật, QC PK-KQ Phó Tư lệnh QC PK-KQ
7 Phạm Xuân Điệp 1958 2012 Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Phó Tư lệnh QCHQ (2014-6.2015)
Phó Tư lệnh TMT QCHQ (2015-nay)
8 Nguyễn Thành Định 1956 2012 Phó Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng
9 Nguyễn Văn Đoàn 1957 2012[133] Phó giám đốc Học viện Chính trị
10 Nguyễn Thanh Hải 1957- 2012[134] Chính ủy Binh chủng Tăng-Thiết giáp Phó Chính ủy Quân khu 3
11 Nguyễn Mạnh Hùng 1962- 2012[94] Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel (2000-2014) Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel (2014-nay)
12 Nguyễn Văn Hưng 1958- 2012[135] Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh
13 Nguyễn Minh Khải 1958 2012[136] Phó giám đốc Học viện Chính trị
14 Vũ Bá Kính 1958 2012 Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1
15 Nguyễn Đức Liên 1955 2012[137] Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5
16 Nguyễn Văn Luận 1955 2012[138] Phó cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu
17 Mạch Quang Lợi 1954 2012[139] Cục trưởng Cục Chính trị, Học viện Quốc phòng (2012-2014) Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng
18 Trần Văn Minh 1960 2012[140] Cục trưởng Cục chính sách TCCT (2011-2016) Chánh Văn phòng TCCT (2016-nay)
19 Nguyễn Đình Khẩn 2012 Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng (2009-2014)
20 Lê Khương Mẽ 2012[141] Phó Chính ủy Tổng cục CNQP (2012-6.2015) Nguyên Phó Cục trưởng Cục Tổ chức TCCT
21 Đặng Ngọc Nghĩa 1959- 2013[142] Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội (2014-nay) Đại biểu Quốc hội khóa 13
22 Lê Thái Ngọc 1957 2012 Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng
23 Triệu Văn Ngô 1955 2012 Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1 (2012-nay) Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn
24 Lê Xuân Phương 1959 2012[143] Cục trưởng Cục Kỹ thuật Binh chủng(2008-2019)
25 Lê Minh Quang 1956 2012[144] Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7
26 Ngô Sĩ Quyết 1959 2012[145] Tư lệnh Vùng 3 Hải quân
Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân (2015-nay)
Chuẩn đô đốc
27 Lê Minh Thành 1958 2012[146] Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân Chuẩn Đô đốc
28 Lê Đức Thọ 1955 2012[93] Tư lệnh Binh đoàn 16
29 Phan Hoàng Thụ 1956 2012[147] Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9
30 Hồ Thủy 1957- 2012[148] Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Bộ Quốc phòng nữ tướng thứ 4
31 Hồ Xuân Tiến 1955 2012[149] Phó hiệu trưởng trường Đại học Chính trị
32 Võ Minh Trí 1957 2012[150] Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7
33 Nguyễn Đức Trịnh 1957 2012[151] Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Nhạc sĩ, Giải thưởng Nhà nước
34 Nguyễn Quang Trung 2012 Chủ nhiệm Chính trị, Tổng cục II
35 Nguyễn Đức Tới 1956 2012[152] Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4
36 Vũ Anh Văn 1957 2012[153] Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc (2012-2017)
37 Phạm Đình Vi 1956 2012[154] Phó Cục trưởng Cục nhà trường, Bộ Tổng tham mưu
38 Đặng Trí Dũng 1962 2012 Phó Giám đốc Học viện Khoa học Quân sự Giám đốc Học viện Khoa học Quân sự
39 Phan Sỹ Minh 1960- 2012 Cục trưởng Cục 16, Tổng cục II (2011-nay)
40 Bùi Xuân Khang 1961 2012 Cục trưởng Cục 71, Tổng cục II
41 Hồ Anh Thắng 2012 Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân
42 Nguyễn Văn Tương 2012[155] Chính ủy Cục Cảnh sát biển Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển

Thụ phong năm 2013

sửa
TT Họ tên Năm sinh-Năm mất Năm thụ phong Chức vụ khi thụ phong Ghi chú
1 Lê Viết Anh 1957 2013[156] Phó chính ủy trường sĩ quan Lục Quân I
2 Nguyễn Thế Ân 1959 2013 Chuẩn đô đốc
Phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân
3 Ngô Văn Ba 1958 2013[157] Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 (2012-nay)
4 Hoàng Hoa Châu 1957 2013 Phó Cục trưởng Cục Nhà Trường, Bộ Tổng Tham mưu
5 Lê Công 1957 2013[158] Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Quân đội
6 Nguyễn Việt Dĩnh 1956 2013[159] Ủy viên thường trực Ủy ban Kiểm Tra Quân Ủy TW
7 Lê Đăng Dũng 1959 2013 Phó Tổng giám đốc, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Viettel
8 Lê Xuân Duy 1962 2013[160] Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái, Quân khu 2 Phó Tư lệnh Quân khu 2 (2014-)
9 Nguyễn Đăng Đào 1960 2013[161] Phó Ban Cơ Yếu Chính phủ
10 Hồ Trọng Đào 1957 2013[162] Cục Trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị Phó Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật
11 Nguyễn Văn Điều 1957 2013[163] Cục trưởng Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần
12 Nguyễn Xuân Định 1957 2013 Chính ủy Học viện Hải quân Chuẩn Đô đốc
13 Đặng Minh Hải 2013 Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân Phó Chính ủy QC Hải Quân (2015-nay)
14 Nguyễn Thị Thanh Hà 1957 2013[164] Chính ủy Viện Y học cổ truyền Quân đội (2012-) Nữ tướng thứ năm của Quân đội
15 Nguyễn Gia Hòa 1958 2013 Chủ nhiệm chính trị Quân khu 7 (2012-2018)
16 Nguyễn Minh Hoàng 1960 2013[165] Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 (2011-2015) Phó Chính ủy Quân khu 7(2015-nay)
17 Võ Trọng Hệ 1958-2017[166] 2013[167] Tư lệnh Quân đoàn 4 (2013-2016) Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng
18 Tiêu Xuân Hồng 2013[168] Phó Tham mưu Trưởng Quân khu 2 Phó Ban Chỉ đạo Tây Bắc
19 Đào Xuân Hước 1957 2013 Phó Giám đốc Học viện Hậu cần Nguyên Phó Tư lệnh Quân đoàn 2
20 Đoàn Kiểu 2013 Phó Tư lệnh Quân khu 5 (2013-nay) Nguyên CHT Bộ CHQS tỉnh Đăk Nông
21 Nguyễn Văn Kỳ 1957 2013[169] Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2
22 Nguyễn Kim Lãm 2013[170] Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa Học Quân sự
23 Phạm Văn Lập 1956 2013[171] Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng (2013-2016)
24 Hoàng Văn Lương 1964- 2013[172] Phó Giám đốc Học viện Quân Y Giáo sư
25 Nguyễn Ngọc Lượng 1957 2013 Cục trưởng Cục Hậu cần BTTM
26 Trần Xuân Mạnh 1957 2013[173] Chính ủy Binh chủng Công Binh
27 Phạm Văn Mạnh 1956 2013[174] Phó Giám đốc Học viện Quân Y (2011-2016) Nguyên Phó TL, TMT Quân đoàn 2 (-2011)
28 Cao Văn Minh 1957 2013[174] Phó Chánh Thanh Tra Bộ Quốc phòng
29 Nguyễn Hoài Nam 1957 2013 Giám đốc trung tâm phát thanh truyền hình Quân đội
30 Nguyễn Khắc Nam 2013[175] Tư lệnh Binh chủng Tăng Thiết giáp
31 Đỗ Giang Nam 2013[176] Tư lệnh Binh Đoàn 12
32 Nguyễn Văn Nam 2013 Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP. Hải Phòng Phó tư lệnh TMT Bộ đội biên phòng (2015-)
33 Đặng Ngọc Nghĩa 1959 2013[177] Phó tham mưu trưởng Quân khu 4
34 Đào Xuân Nghiệp 2013[178] Cục trưởng Cục Quản lý Công nghệ, Tổng cục CNQP
35 Lê Văn Ngọc 2013[179] Phó Tham mưu Trưởng Quân Chủng PK-KQ
36 Nguyễn Đức Nho 1957 2013[180] Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân Chuẩn Đô đốc
37 Nguyễn Hồng Quân 1957 2013[181] Phó Viện trưởng Viện Chiến Lược Quốc phòng Phó giáo sư
38 Nguyễn Hồng Sơn 1962 2013[182] Giám đốc Bệnh viện 175 Phó giáo sư
39 Nguyễn Ngọc Sơn 1957- 2013 Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự[183](2012-2017) Nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1
40 Trương Văn Tài 1956 2013[184] Chỉ huy trưởng Biên phòng Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng(2013-2017)
41 Đào Ngọc Thạch 1957 2013 Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xuất Nhập khẩu Tổng Hợp Vạn Xuân Kiêm Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xăng Dầu Quân đội
42 Võ Hồng Thắng 1957 2013[185] Tư lệnh Binh Đoàn 11 Cục Trưởng cục Kinh tế (2.2016-11.2017)
43 Nguyễn Tiến Thắng 1959 2013 Chủ nhiệm Chính trị Bộ Đội Biên phòng (2013-nay)
44 Phùng Văn Thiết 1958 2013[186] Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị
45 Hồ Xuân Thức 1957 2013[187] Phó Cục Trưởng Cục Dân Quân - Tự Vệ, Bộ Tổng Tham mưu
46 Nguyễn Trọng Thường 1956 2013[188] Phó Tham mưu trường Bộ đội Biên phòng
47 Nguyễn Đình Tiết 1957 2013[189] Phó Cục Trưởng Cục Tác Chiến Bộ Tổng Tham mưu Chánh Văn phòng BTTM (2014-2017)
48 Vũ Công Toàn 1959 2013[190] Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (2012-2014) Chánh Văn phòng TCCT (2015-)
49 Hồ Công Tráng 1958- 2013[191] Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu 7 Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật (2013-2018)
50 Hoàng Quốc Trình 2013[192] Chủ nhiệm Khoa Quân chủng, Học viện Quốc phòng
51 Nguyễn Huy Trung 2013[193] Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương
52 Nguyễn Hữu Truyền 1957 2013[194] Phó Tham mưu Trưởng Quân khu 4
53 Trần Trọng Tuấn 1960 2013[195] Cục Trưởng Cục Quân Khí (2011-2020)
54 Lê Thanh Tùng 1957 2013[196] Cục Trưởng Cục Cửa Khẩu Bộ Đội Biên phòng (2013-)
55 Nguyễn Thanh Tùng 1958 2013[197] Tư lệnh Binh Chủng Hóa Học (2012-nay)
56 Trịnh Đình Tư 1957 2013[198] Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật (2013-2017) Nguyên Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật
57 Nguyễn Văn Tươi 1957 2013[199] Cục Trưởng Cục Doanh Trại, Tổng cục Hậu cần
58 Đinh Xuân Ứng 1959 2013[200] Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3
59 Đoàn Quang Xuân 1957 2013[201] Phó Cục Trưởng Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị
60 Nguyễn Viết Xuân 1960 2013[202] Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân Chủng PK-KQ Phó Chính ủy Tổng cục CNQP (6.2015-nay)
61 Phan Văn Tường 1960 2013 Phó Tư lệnh Quân khu 1 (2013-nay)

Thụ phong năm 2014

sửa
TT Họ tên Năm sinh-Năm mất Năm thụ phong Chức vụ khi thụ phong Ghi chú
1 Đỗ Thanh Bình 2014[203] Tư lệnh Binh chủng Đặc công
2 Nguyễn Văn Bình 1957 2014[204] Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, BTTM
3 Nguyễn Phương Diện 1957 2014[205] Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị
4 Phạm Huy Dũng 1962 2014[206] Cục trưởng Cục Tác chiến Điện tử (2014-nay)
5 Nguyễn Tiến Dũng 1957 2014[207] Chính ủy Vùng 3 Hải quân Chuẩn Đô đốc
6 Nguyễn Bá Dương 1960 2014[208] Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự
7 Lê Như Đức 1961 2014 Phó Chủ nhiệm chính trị - BTL Bộ đội Biên phòng
8 Nguyễn Đình Được 1957 2014[209] Phó Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng
9 Nguyễn Khắc Hát 1959 2014[205] Phó Cục trưởng Cục Quân huấn (2013-nay) Nguyên Phó TTL,TMT Quân đoàn 2 (2011-2013)
10 Lê Trung Hải 1957 2014[210] Phó Cục trưởng Cục Quân y - Bộ Quốc phòng Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp, Nhà giáo ưu tú
11 Hà Văn Hảo 1958 2014[211] Chính ủy Học viện PKKQ (2014-nay)
12 Nguyễn Đại hội 1960 2014 Phó Cục trưởng Cục Đối Ngoại (2011-nay)
13 Nguyễn Sỹ Hội 1960- 2014 Phó Tư lệnh Quân khu 4 (2014-nay) Đại biểu Quốc hội khóa 13
14 Nguyễn Lạc Hồng 1962 2014[212] Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự
15 Chu Minh Hồng 1957 2014 Phó Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu
16 Phạm Văn Huấn 1960 2014[213] Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân (2014-nay) Nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân
17 Lê Hùng 1957 2014[214] Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1 (8.2014-nay) Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng
18 Nguyễn Văn Hưng 1958 2014[215] Hiệu trưởng Trường Đại học Trần Đại Nghĩa (2009-nay)
19 Đặng Quốc Khánh 1958 2014[216] Chính uỷ Cục Quân y - Bộ Quốc phòng
20 Nguyễn Trọng Khánh 1958- 2014[217] Phó Tư lệnh,TMT Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch HCM
21 Phạm Văn Khánh 1961 2014[218] Cục trưởng Cục Xe-Máy Tổng cục Kỹ thuật (2014-2017) Phó chủ nhiệm TCKT (2017-nay)
22 Nguyễn Mạnh Khuê 1957 2014[219] Phó Cục trưởng Cục Dân quân Tự vệ (2012-2017)
23 Phạm Văn Lập 1959- 2014[220] Cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Kỹ thuật (2013-2015) Phó Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật(2015-nay)
24 Võ Văn Lẹ 1958 2014[221] Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng
25 Đào Kim Long 2014 Vụ trưởng Vụ An ninh QP, Bộ Kế hoạch Đầu tư (2013-nay)
26 Nguyễn Thiện Minh 2014[222] Sĩ quan biệt phái, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng, Bộ Giáo dục Đào tạo (2012-nay) Nguyên Phó Cục trưởng Cục Nhà trường
27 Nguyễn Xuân Năng 1957 2014[cần dẫn nguồn] Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
28 Nguyễn Quang Phát 1957 2014[223] Phó Chính ủy Học viện Chính trị (2013-nay)
29 Lê Hoàng Phúc 1958 2014[224] Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang, Quân khu 9
30 Hoàng Viết Quang 1957 2014[225] Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, BTTM
31 Nguyễn Duy Quyền 1956 2014[226] Chính ủy Quân đoàn 3 (2014-nay)
32 Đỗ Quyết 1962- 2014[227] Phó Giám đốc Học viện Quân y (2013-2014) Giám đốc Học viện Quân y (2014-nay)
33 Nguyễn Mạnh Sử 2014 Chính uỷ Bệnh viện Quân y 103
34 Lê Văn Thạo 1959 2014 Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng
35 Hoàng Hữu Thế 1957 2014[228] Cục trưởng Cục Chính trị Quân khu 2 (2015-nay) Nguyên Cục phó Cục Chính trị QK2
36 Dương Đình Thông 1964 2014[229] Phó Chính ủy Quân khu 1 (2014-2018) Chính ủy Quân khu 1 (2018-nay)
37 Ngô Ngọc Thu 1957 2014[230] Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển
38 Ngô Thành Thư 1959 2014[231] Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần
39 Nguyễn Đình Tiến 1963 2014[232] Phó Tư lệnh Quân khu 5 (2015-nay) Nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5
40 Nguyễn Gia Tiến 2014[233] Giám đốc Viện Bỏng Quốc gia
41 Đặng Văn Tráng 2014[234] Phó Cục trưởng Cục Quân huấn (2013-nay)
42 Phạm Xuân Trạo 1958 2014[235] Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan lục quân 2 (2014-nay)
43 Vũ Bá Trung 1961- 2014[236] Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần
44 Trần Hoài Trung 1965 2014[237] Cục trưởng Cục Tuyên huấn (2014-2017) Chính ủy Hải Quân (2017-nay)
45 Lê Xuân Trường 2014[238] Cục trưởng Cục Cơ yếu, Bộ Tổng Tham mưu
46 Nguyễn Xuân Tùng 2014[239] Phó Tư lệnh Binh chủng Công binh Giám đốc Ban Quản lý Dự án 47 (2014-)
47 Nguyễn Hoàng Tuyến 1957 2014[240] Hiệu trường Trường Sĩ quan Thông tin
48 Nguyễn Học Từ 1956 2014[241] Chính ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
49 Hồ Bá Vinh 1958 2014[242] Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị
50 Hoàng Công Vĩnh 1957 2014 Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội
51 Hà Tuấn Vũ 1959 2014[243] Chính uỷ Quân đoàn 2 (2014-2016) Chính ủy Học viện Hậu cần (2016-nay)
52 Nguyễn Hữu Xuân 1956 2014[244] Phó Cục trưởng Cục Tổ chức Cục trưởng Cục Tổ chức (2014-)

Thụ phong năm 2015

sửa
TT Họ tên Năm sinh-Năm mất Năm thụ phong Chức vụ khi thụ phong Ghi chú
1 Nguyễn Doãn Anh 1967 2015[245] Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô (2015-nay) Trung tướng (2019)
2 Ngô Văn Bích 1957 2015[246] Cục trưởng Cục Dân vận, TCCT (2014-nay)
3 Nguyễn Văn Bổng 1966 2015[247] Chính ủy Quân đoàn 1 (2015-2016) Cục trưởng Cục Tổ chức (2016-2018)

Chánh Văn phòng BQP (2018-nay), Trung tướng (2019)

4 Đỗ Tất Chuẩn 2015 Tư lệnh Binh chủng Pháo binh (9.2015-nay)
5 Nguyễn Hữu Chí 1960 2015[248] Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ (2015-nay) Nguyên Phó TMT QC PK-KQ, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 365
6 Phan Bá Dân 1959 2015[249] Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần (2014-nay)
7 Trần Duy Giang 2015[250] Tư lệnh Quân đoàn 1 (2015-2017) Chủ nhiệm TCHC (2018-nay)
8 Ngô Văn Giao 1962 2015 Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP (2014-nay) Phó Giáo sư, Tiến sĩ
9 Lê Thanh Hà 2015[251] Chính ủy Binh chủng Đặc công (2015-nay)
10 Nguyễn Nam Hải 1961 2015 Giám đốc Học viện Kỹ thuật Mật mã Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ (2016-nay)
11 Hoàng Công Hàm 1960 2015[252] Phó Tư lệnh Quân khu 1 (2015-nay)
12 Nguyễn Xuân Hải 2015[253] Cục trưởng Cục Quân nhu, TCHC
13 Bùi Văn Hinh 2015 Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu (2015-nay)
14 Vũ Sơn Hoàng 1959 2015[254] Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2
15 Lương Việt Hùng 1962 2015[255] Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (2014-2017) Phó tư lệnh QC Hải Quân (2017-nay)
16 Trần Mạnh Kha 2015[256] Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3
17 Hoàng Kỳ Lân 1960 2015 Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng PGS. TS
18 Lê Đức Mạnh 2015 Phó Cục trưởng Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị
19 Phan Thanh Minh 1958 2015[257] Phó Tư lệnh BTL Cảnh sát biển
20 Lê Kỳ Nam 1959 2015 Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự (2014-nay) Phó Giáo sư, Tiến sĩ
21 Nguyễn Văn Nghĩa 2015[258] Tư lệnh Quân đoàn 2 (2015-2017) PTL-TMT QK2 (2017-2018) Cục Trưởng Cục Quân Lực (6.2018-nay)
22 Hoàng Đăng Nhiễu 1960 2015 Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh BĐBP
23 Vũ Nam Phong 1959 2015[259] Phó Cục trưởng Cục Tổ chức, TCCT (2014-nay)
24 Hoàng Văn Sâm 2015 Phó Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương-Văn phòng Bộ Quốc phòng
25 Vũ Văn Sỹ 2015[260] Tư lệnh Quân đoàn 3 (2015-2018) Cục trưởng Cục Quân huấn (2018-nay)
26 Phùng Sĩ Tấn 1966 2015[261] Phó Tư lệnh, TMT Quân khu 2 (6.2015-11.2016) Tư lệnh Quân khu 2 (12.2016-nay)
27 Huỳnh Chiến Thắng 1965 2015[262] Phó Chính ủy Quân khu 9 (2014-8.2015) Chính ủy Quân khu 9 (8.2015-nay)
28 Nguyễn Văn Thế 2015 Phó Giám đốc Học viện Chính trị
29 Phạm Đức Thọ 2015[263] Chính ủy Binh chủng Hóa học (2015-2018) Phó Chính ủy Học viện Chính ủy (2018-nay)
30 Nguyễn Thế Thức 2015[264] Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2 Phó Giáo sư, Tiến sĩ
31 Ngô Minh Tiến 1962- 2015[265] Phó Tư lệnh Quân khu 1 (2015-2016)Tư lệnh Quân khu 1 (2016-2018) Phó Tổng tham mưu trưởng (2018-nay)
32 Vũ Mạnh Trí 1959 2015[266] Chính ủy Binh chủng Tăng-Thiết giáp
33 Quản Văn Trung 2015 Chính ủy Học viện Khoa học Quân sự
34 Hồ Thanh Tự 1959 2015 Cục trưởng Cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu (2015-nay)

Thụ phong năm 2016

sửa
Thứ tự Họ tên Năm sinh - Năm mất Năm thụ phong Chức vụ khi thụ phong Ghi chú
1 Nguyễn Văn Bạo 2016[267] Giám đốc Học viện Chính trị (2016-nay)
2 Phạm Đức Lâm 2016[268] Phó Giám đốc Học viện Chính trị (2016-nay) nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3
3 Nguyễn Ngọc Cả 1962 2016[269] Phó Giám đốc Học viện Lục quân (2015-2018) PGS.TS Hiệu trưởng Trường SQLQ 2 (2018-nay)
4 Đỗ Văn Thiện 2016[270] Chính ủy Quân đoàn 1 (2016-2018) Chính ủy Trường SQLQ1 (2018-nay)
5 Phạm Tiến Dũng 2016[271] Chính ủy Quân đoàn 4 (2016-2017) Chính ủy Học viện Chính trị (2017-nay)
6 Phạm Ngọc Thắng 2016[272] Phó Chính ủy Học viện Kỹ thuật Quân sự (2017-nay)
7 Trần Đình Hướng 2016[273] Phó Giám đốc Học viện Hậu cần
8 Bùi Anh Chung 2016[274] Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ
9 Hồ Văn Đức 2016[275] Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ(2015-2018) Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng (2018-nay)
10 Nguyễn Quang Tuyến 2016[276] Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ
11 Hoàng Hồng Hà 2016[277] Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Chuẩn Đô đốc
12 Nguyễn Trọng Bình 1965 2016 Phó Tư lệnh-TMT Quân chủng Hải quân Chuẩn Đô đốc
13 Phạm Văn Vững 2016 Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân Chuẩn Đô đốc
14 Trần Ngọc Quyết 2016 Tư lệnh Vùng 1 HQ Chuẩn Đô đốc
15 Phạm Văn Quang 2016 Chính ủy Vùng 1 HQ Chuẩn Đô đốc
16 Nguyễn Phong Cảnh 2016 Chính ủy Vùng 2 HQ Chuẩn Đô đốc
17 Đỗ Quốc Việt 2016 Tư lệnh Vùng 3 HQ Chuẩn Đô đốc
18 Nguyễn Đức Vượng 2016 Chính ủy Vùng 4 HQ Chuẩn Đô đốc
19 Phạm Mạnh Hùng 2016 Tư lệnh Vùng 5 HQ Chuẩn Đô đốc
20 Đoàn Văn Chiều 2016 Chính ủy Vùng 5 HQ Chuẩn Đô đốc
21 Doãn Bảo Quyết 1968 2016[278] Phó Chính ủy Cảnh sát biển (2015-nay)
22 Bùi Trung Dũng 2016[279] Phó Tư lệnh Cảnh sát biển (2014-nay)
23 Nguyễn Quốc Dũng 1960 2016 Tư lệnh Binh Đoàn 11
24 Nguyễn Anh Tuấn 1968 2016 Tư lệnh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn nguyên phó tư lệnh BC Công Binh
25 Phạm Ngọc Tuấn 2016 Tư lệnh Binh đoàn 16
26 Bùi Duy Hùng 2017 Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm Tra Quân Ủy TW (2016-nay)
27 Vũ Đình Hữu 2016 Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm Tra Quân Ủy TW (2016-nay)
28 Phùng Ngọc Sơn 2016[280] Tư lệnh Binh chủng Công binh (2016-nay)
29 Hà Văn Cử 2016 Tư lệnh Binh chủng Hóa học
30 Cao Đình Kiếm 2016 Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
31 Đinh Thế Cường 2016 Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng
32 Trương Đức Nghĩa 2016 Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn (2015-2018) Phó giám đốc Học viện Quốc phòng (Việt Nam) (2018-nay)
33 Dương Đức Thiện 2016 Cục trưởng Cục Bảo vệ An ninh Quân đội
34 Nguyễn Minh Tuấn 2016 Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự BQP
35 Trần Duy Hưng 1964 2016[281] Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Kỹ thuật (2015-nay)
36 Võ Tá Quế 1961 2016[282] Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật (2016-nay)
37 Nguyễn Hùng Thắng 2016[283] Phó Chủ nhiệm TMT Tổng cục Hậu cần (2016-nay)
38 Hồ Quang Tuấn 2016 Phó Chủ nhiệm TMT Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng
39 Trịnh Văn Quyết 1966 2016 Chính ủy Quân khu 2
40 Phạm Đức Duyên 2016 Phó Chính ủy Quân khu 2
41 Nguyễn Hồng Thái 1969 2016 Phó TL QK2 (2016-2018) Phó Tư lệnh TMT QK2 (2018-nay)
42 Hoàng Ngọc Dũng 1961 2016[284] Phó Tư lệnh Quân khu 2 (2016-nay)
43 Đỗ Phương Thuấn 2016 Phó Tư lệnh Quân khu 3 (2016-nay)
44 Trần Võ Dũng 1965 2016[285] Chủ nhiệm Chính trị QK4(2013-2016) Chính ủy Quân khu 4 (2017-) Chính ủy Quân đoàn 2 (2016-2017)
45 Lê Ngọc Nam 1965 2016 Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 (2016-nay)
46 Thái Đại Ngọc 1966 2016 Phó Tư lệnh Quân khu 5 (2016-nay)
47 Ngô Tuấn Nghĩa 1962 2016 Chính ủy BTL Thành phố Hồ Chí Minh (12/2016-nay)
48 Phạm Thành Tâm 1960 2016 Phó Tư lệnh Quân khu 9 (2016-nay)
49 Nguyễn Xuân Dắt 2016 Phó Tư lệnh Quân khu 9 (2016-nay)

Thụ phong năm 2017

sửa
Thứ tự Họ tên Năm sinh - Năm mất Năm thụ phong Chức vụ khi thụ phong Ghi chú
1 Lê Xuân Cát 2017 Chính ủy Binh chủng Công binh
2 Nguyễn Huy Cảnh 2017 Tư lệnh Quân đoàn 2
3 Nguyễn Đức Căn 2017 Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu
4 Đoàn Văn Chiều 2017 Chính ủy Vùng 5 Hải quân (2014-2017) Chuẩn Đô đốc
5 Bùi Công Chức 2017 Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3
6 Lê Hồng Dũng 2017[286] Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần (2017-nay)
7 Trần Minh Đức 1966- 2017 Cục trưởng Cục Xe-Máy, Tổng cục Kỹ thuật
8 Mai Trọng Định 2017 Chính ủy Vùng 3 Hải quân Chuẩn Đô đốc
9 Du Trường Giang 2017 Phó Tư lệnh Quân khu 7
10 Lê Văn Huyên 2017 Cục trưởng Cục Tổ chức Tổng cục Chính trị
11 Bùi Duy Hùng 2017 Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương (2016-nay) Nguyên Chính ủy Cục Kỹ thuật Quân chủng PKKQ
12 Nguyễn Đức Hóa 2017 Phó Chính ủy Quân khu 4
13 Nguyễn Hồng Hải 1965- 2017 Phó Tư lệnh Quân khu 9
14 Nguyễn Thanh Hải 2017 Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9
15 Vũ Văn Kha 2017[287] Phó Tư lệnh TMT Quân chủng PK-KQ (2017-nay)
16 Tạ Quang Khải 2017 Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương Phó Viện trưởng phụ trách Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương (từ 1/10/2019)
17 Trần Văn Kình 1966 2017 Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 1
18 Nguyễn Đình Lưu 2017 Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
19 Đặng Xuân Liêm 2017 Phó Cục trưởng Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị
20 Nguyễn Viết Lượng 2017 Phó Chính uỷ Học viện Quân y Việt Nam
21 Đậu Văn Nậm 2017 Phó Chính ủy Học viện Lục quân (Việt Nam)
22 Nguyễn Văn Nam 2017 Phó Tư lệnh Quân khu 7
23 Nguyễn Văn Nghĩa 2017 Phó CNCT Quân khu 9, Bí thư Đảng ủy
24 Nguyễn Quang Ngọc 1968 2017 Phó Tư lệnh Quân khu 3 (12.2016-nay)
25 Phạm Quang Ngân 1965 2017 Chánh Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu (2017-nay)
26 Lương Hồng Phong 1960 2017 Ủy viên chuyên trách UBKT Quân Ủy TW (2016-nay)
27 Trần Minh Phong 2017 Phó Giám đốc Học viện Quân y Việt Nam
28 Nguyễn Văn Quý 2017 Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3, Bí thư Đảng ủy
29 Lưu Sỹ Quý 2017 Cục trưởng Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng
30 Nguyễn Xuân Sơn 2017 Chính ủy Quân đoàn 4
31 Trần Đình Thăng 2017 Cục trưởng Cục Kinh tế
32 Trần Ngọc Tuấn 1966 2017 Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2
33 Bùi Viết Thi 2017 Phó cục trưởng Cục Dân quân Tự vệ Bộ Tổng tham mưu
34 Lê Mạnh Tiến 2017 Phó cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn
35 Hà Xuân Trường 2017 Hiệu trưởng Học viện Phòng không - Không quân
36 Phùng Quốc Tuấn 2017 Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng
37 Lê Đức Thái 1967 2017[288] Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam
38 Phạm Xuân Thuyết 1964 2017 Tư lệnh Quân đoàn 4
39 Khúc Đăng Tuấn 2017 Tư lệnh Binh chủng Thông tin Liên lạc
40 Hoàng Quang Thuận 2017 Chính ủy Binh chủng Pháo binh
41 Nguyễn Văn Thăng 1960 2017 Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1
42 Hà Tân Tiến 1962 2017 Phó Tư lệnh Quân khu 4
43 Ngô Doãn Tạo 2017 Phó Cục trưởng Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ, Bí thư Đảng ủy Cục (2016-)
44 Cao Minh Tiến 2017 Chính ủy Học viện Kỹ thuật Quân sự
45 Nguyễn Quốc Việt 2017 Cục trưởng Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần (2017-nay)
46 Trần Văn Vương 1966 2017[289] Cục trưởng Cục Chính trị thuộc Tổng cục Chính trị
47 Lê Quang Xuân 2017 Chính ủy Quân đoàn 3
48 Lý Minh Thành 2017 Phó Tư lệnh Quân chủng PKKQ

Thụ phong năm 2018

sửa
Thứ tự Họ tên Năm sinh - Năm mất Năm thụ phong Chức vụ khi thụ phong Ghi chú
1 Nguyễn Tiến Thành 2018 Phó Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng
2 Hàn Mạnh Thắng 2018 Phó Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương (2013 - nay) kiêm Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
3 Nguyễn Văn Đức 2018 Cục trưởng Cục Tuyên huấn (2018-nay)
4 Nguyễn Hoài Phương 1964- 2018 Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (2018-)
5 Nguyễn Anh Tuấn 2018 Phó Tư lệnh Quân khu 1 (2018-nay)
6 Hà Thọ Bình 1968- 2018 Phó Tư lệnh TMT Quân khu 4 (2018-nay)
7 Võ Văn Thi 1964- 2018 Phó Tư lệnh Quân khu 7 (2018-nay)
8 Đoàn Thanh Xuân 1963- 2018 Phó Chính ủy Quân khu 9 (2019-nay)
9 Hoàng Xuân Dũng 2018 Chính ủy Binh chủng Hóa học
10 Doãn Thái Đức 1966- 2018 Tư lệnh Quân đoàn 1 (2018-nay)
11 Nguyễn Văn Hùng 2018 Chính ủy Quân đoàn 1 (2018-nay)
12 Trần Anh Du 2018 Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 (2017-nay) Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh Tuyên Quang
13 Ngô Thanh Hải 2018 Cục trưởng Cục Dân vận (2017-nay)
14 Vũ Đức Long 2018 Phó chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2 (2017 - nay) Phó chính ủy Quân đoàn 4 (2015-2017)
15 Bùi Huy Biết 2018 Chính ủy Quân đoàn 3 (2018-nay)
16 Nguyễn Trọng Triển 2018 Chính ủy Quân đoàn 2 (11.2017-nay)
17 Thái Văn Minh 2018 Tư lệnh Quân đoàn 3 (2018-nay)
18 Phạm Kim Hậu 2018 Phó Tư lệnh TMT Cảnh Sát biển (2015-nay)
19 Nguyễn Văn Gấu 2018 Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 (2018-nay)
20 Nguyễn Văn Tín 2018 Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn (2016-nay)
21 Nguyễn Hoàng Nhiên 2018 Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự (2016-nay)
22 Đào Tuấn Anh 2018 Phó tư lệnh Quân khu 3 (1.2017-nay)
23 Đỗ Văn Bảnh 2018 Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 (2018-nay)
24 Trần Minh Thanh 2018 Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 (2017-nay)
25 Trần Tuấn Tú 2018 Phó giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự (2017-nay) Phó Tư lệnh TMT Binh chủng Tăng - Thiết giáp (2013-2017)
26 Phạm Tuấn Anh 2018 Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (2018-nay)
27 Nguyễn Văn Lâm 2018 Giám đốc Học viện Hải quân (Việt Nam) (8/2017-nay) Chuẩn Đô đốc
28 Phạm Khắc Lượng 2018 Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân (2017-nay) Chuẩn Đô đốc
29 Lê Văn Huyên 2018 Cục trưởng Cục Tổ chức (2017-nay) Phó chính ủy Quân khu Thủ đô (2015-2017)
30 Nguyễn Xuân Yêm 2018 Phó chính ủy Quân khu Thủ đô (2017-nay)
31 Trần Hữu Nam 2018 Phó cục trưởng Cục Tác chiến (2018-nay) Phó Tham mưu trưởng QC PK KQ
32 Phạm Đức Tú 2018 Phó cục trưởng Cục Nhà trường PGS.TS
33 Nguyễn Kim Tôn 2018 Giám đốc Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội (2018-nay)
34 Đỗ Hồng Lâm 2018 Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân (2018-nay)
35 Tống Viết Trung 1962 2018 Phó Tư lệnh BTL 86 (BTL Tác chiến không gian mạng) Phó tổng giám đốc viettel (2009-2018)
36 Bùi Tố Việt 2019 Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ (2018-nay)
37 Trần Hữu Thoan 2018 Phó Chính ủy BTL 86 (BTL Tác chiến không gian mạng) nguyên phó tư lệnh Binh Chủng thông tin
38 Trần Ngọc Quyến 2018 Chủ nhiệm chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân (2017-nay) nguyên Chính ủy sư đoàn 365
39 Trần Hồng Công 2018 Phó cục trưởng Cục Tác chiến (2017-nay)
40 Nguyễn Minh Tân 1986 2018 Trưởng Phòng 73 Tổng cục tình báo (2017-nay)

Thụ phong năm 2019

sửa
Thứ tự Họ tên Năm sinh - Năm mất Năm thụ phong Chức vụ khi thụ phong Ghi chú
1 Nguyễn Đăng Bảo 2019 Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1
2 Nguyễn Văn Bình 1963 2019 Phó Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật (2019-nay) Chủ nhiệm chính trị Tổng cục (2017-2019)
3 Nguyễn Đình Chiêu 2019 Phó Chính ủy Quân khu 1 (2018-nay)
4 Phạm Hồng Chương 1964 2019 Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Quân khu 2 (4.2019-9.2019) Tư lệnh Quân khu 2 (9.2019-nay)
5 Lương Quang Cương 2019 Phó Cục trưởng Cục Dân quân Tự vệ (2017-nay)
6 Nguyễn Văn Chung 2019 Phó Giám đốc Trường Đại học Chính trị (2018-nay)
7 Nguyễn Quốc Duyệt 1968 2019 Phó Tư lệnh Quân khu 3 (2019) Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (2019- nay)
8 Kim Ngọc Đại 2019 Phó Giám đốc Trường Đại học Chính trị (2019-nay)
9 Chu Văn Đoàn 2019 Cục trưởng Cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu (2019-nay)
10 Nguyễn Xuân Điệp 2019 Phó chính ủy Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 (2016-nay)
11 Nguyễn Đắc Hải 2019 Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng(2017-nay)
12 Phạm Kim Hậu 2019 Phó Tư lệnh-TMT Cảnh sát biển Việt Nam (2015-nay)
13 Ngô Quang Hưng 2019 Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1
14 Mai Quốc Hưng 2019 Phó Giám đốc Trường Đại học Chính trị (2019-nay)
15 Nguyễn Văn Hiền 2019 Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ (2018-nay)
16 Phan Tuấn Hùng 2019 Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng 4 (2019-nay)
17 Đăng Văn Hùng 2019 Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7
18 Nguyễn Mạnh Khải 2019 Cục trưởng Cục Phòng không Lục quân (2018-nay)
19 Nguyễn Xuân Kiên 2019 Cục trưởng Cục Quân y (2018-nay) nguyên Giám đốc bệnh viện 87
20 Nguyễn Văn Man 1966-2020 2019 Phó Tư lệnh Quân khu 4 (2019-2020) Hy sinh tại Thừa Thiên Huế tháng 10 năm 2020
21 Dương Xuân Nam 1964 2019 Cục trưởng Cục Kỹ thuật Binh chủng (2019-nay)
22 Trần Thanh Nghiêm 1970 2019 Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng 4 (2018-2019) Phó Tư lệnh-TMT Quân chủng Hải quân (2019-nay)
23 Lê Xuân Sang 2019[290] Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị
24 Bùi Hải Sơn 1963 4/2020 Tư lệnh BTL Lăng Chủ tịch HCM (2018-nay)
25 Hoàng Sơn 1962 2019 Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel (2014-nay)
26 Lê Hồng Sơn 2019 Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ
27 Nguyễn Thế Tốt 2019 Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân Chuẩn Đô đốc
28 Ngô Văn Thuân 2019 Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân (2019-nay) Nguyên Chính ủy Vùng 5 Hải quân (2017-2019)
29 Nguyễn Quốc Tuấn 2019 Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3 (2019-nay)
30 Trần Quốc Thái 2019 Phó Giám đốc Học viện Lục quân (2018-nay)
31 Lê Đức Thảo 2019 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Huệ (2019-nay)
32 Phạm Nghĩa Tình 2019 Phó Giám đốc Học viện Hậu cần (Việt Nam) (2019-nay)
33 Dương Văn Thăng 1969 2019 Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương (2019-nay)
34 Hoàng Tiến Tùng 1962 2019 Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật (2018-nay)
35 Đoàn Quốc Việt 2019 Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 (2017-nay)
36 Bùi Đức Thành 2019 Chính ủy Học viện PK-KQ (2018 -nay)
37 Đỗ Mạnh Vui 2019 Chánh Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu (2018-nay)
38 Nguyễn Thắng Xuân 2019 Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 (2019-nay)
39 Trương Hồng Quang 2019 Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5
40 Trần Ngọc Thanh 2019 Phó Cục trưởng Cục Nhà trường
41 Phạm Trường Sơn 2019 Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ
42 Lê Văn Phúc 2019 Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
43 Lê Văn Duy 2019 Chính ủy Quân đoàn 2
44 Trương Thiên Tô 2019 Phó Chính ủy Quân khu 5
45 Nguyễn Đăng Khải 2019 Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 2 (12/2019-nay)
46 Lê Đình Thương 2019 Phó Tư lệnh Quân khu 3 (12/2019-nay)
47 Nguyễn Đức Dũng 2019 Phó Tư lệnh Quân khu 3 (12/2019-nay)

Thụ phong thập niên 2020

sửa

Thụ phong năm 2020

sửa
Thứ tự Họ tên Năm sinh Năm thụ phong Chức vụ khi thụ phong Ghi chú
1 Đoàn Công Định 1965 2020 Chính ủy quân khu II
2 Đinh Mạnh Phác 01/2020 Phó Tư lệnh Quân khu 2 (01/2020-nay)
3 Bùi Hải Sơn 1963- 04/2020 Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
4 Hứa Văn Tưởng 05/2020 Phó Tư lệnh Quân khu 5
5 Hoàng Văn Hữu 05/2020 Phó Tư lệnh Quân khu 1
6 Nguyễn Đức Nam 03/2020 Chủ nhiệm khoa chiến dịch Học Viện Quốc Phòng
7 Bùi Thị Lan Phương 1967 2020 Uỷ viên chuyên trách Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương
8 Vũ Thanh Hiệp 1968 06/2020 Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2
9 Trương Ngọc Hợi 06/2020 Chính ủy Quân đoàn 4
10 Nguyễn Hữu Hùng 1970-2020 10/2020 Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam Truy thăng sau khi hy sinh tại Thừa Thiên Huế tháng 10 năm 2020

Thụ phong năm 2021

sửa
Thứ tự Họ tên Năm sinh Năm thụ phong Chức vụ khi thụ phong Ghi chú
1 Vũ Ngọc Thiềm 2021 Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ
2 Đoàn Xuân Bộ 2021 Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân
3 Nguyễn Đình Chiến 2021 Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn Thông Quân đội

Thụ phong năm 2022

sửa
Thứ tự Họ tên Năm sinh Năm thụ phong Chức vụ khi thụ phong Ghi chú
1 Lê Xuân Thế 2022 Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM
2 Hoàng Văn Quân 1971 2022 Cục trưởng Cục cơ yếu - BTTM

Thụ phong năm 2023

sửa
Thứ tự Họ tên Năm sinh Năm thụ phong Chức vụ khi thụ phong Ghi chú
1 Trần Văn Thơ 1968 2023 Tư lệnh BTL Vùng Cảnh sát biển 1
2 Phạm Bá Hiền 1971 2023 Tư lệnh Binh đoàn 16[291]
3 Lê Hữu Thắng 2023
4 Đỗ Minh Phương 1969 1/2023 Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội
5 Tào Đức Thắng 1973 12/2023 Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Â

Thụ phong năm 2024

sửa
Thứ tự Họ tên Năm sinh Năm thụ phong Chức vụ khi thụ phong Ghi chú
1 2024

Xem thêm

sửa

Chú thích

sửa
 1. ^ a b c d e f g h “Một số cán bộ cấp tướng thuộc Bộ Quốc phòng nghỉ hưu theo chế độ”. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 4 năm 2015. Truy cập ngày 12 tháng 7 năm 2021.
 2. ^ “Tặng thưởng Huân chương năm 2011” (PDF).
 3. ^ Quyết định 1638 /QĐ-TTg năm 2006
 4. ^ Thiếu tướng Đinh Văn Bồng
 5. ^ Quyết định 1625 /QĐ-TTg năm 2006
 6. ^ a b Thủ tướng bổ nhiệm nhiều tướng lĩnh cao cấp
 7. ^ Tình yêu hoa lửa của vị thiếu tướng trận mạc
 8. ^ Lịch sử Bộ đội Đặc công Quân đội nhân dân Việt Nam (1945-2007). Nhà xuất bản Quân đội nhân dân
  2007.
 9. ^ Từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam 2004. tr. 711
 10. ^ Quyết định 1631 /QĐ-TTg năm 2006
 11. ^ a b c “10 cán bộ cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng được nghỉ hưu theo chế độ”. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 10 năm 2014. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2014.
 12. ^ Vị Tướng phòng không và ’bầu trời của riêng mình’
 13. ^ Chuẩn đô đốc (Thiếu tướng) Bế Quốc Hùng
 14. ^ Từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam 2004. tr. 601
 15. ^ Quyết định 1632 /QĐ-TTg năm 2006
 16. ^ Gặp mặt những người lính giải phóng Quy Nhơn
 17. ^ Nâng cao hiệu quả đào tạo gắn với sử dụng trí thức trong quân đội
 18. ^ “Một đời binh nghiệp”. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 3 năm 2014. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2014.
 19. ^ a b c d e f g h i “Thăng hàm cấp tướng cho 96 sỹ quan cao cấp trong lực lượng QĐND và CAND | VGP News Mobile”. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 5 năm 2021. Truy cập ngày 5 tháng 12 năm 2020.
 20. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Thang-ham-cap-tuong-cho-96-sy-quan-cao-cap-trong-luc-luong-QDND-va-CAND/5480.vgp
 21. ^ Quyết định 210 /QĐ-TTg năm 2007
 22. ^ Quyết định 186/QĐ-TTg năm 2007
 23. ^ Quyết định 184/QĐ-TTg năm 2007
 24. ^ a b c Quyết định bổ nhiệm, thăng quân hàm đối với một số cán bộ cấp cao[liên kết hỏng]
 25. ^ Quyết định 180/QĐ-TTg năm 2007
 26. ^ Quyết định 183/QĐ-TTg năm 2007
 27. ^ “Thăng Đại tá lên Thiếu tướng với Đ/c Đinh Trọng Kháng”.
 28. ^ Quyết định 188/QĐ-TTg năm 2007
 29. ^ Quyết định 174/QĐ-TTg năm 2007
 30. ^ Quyết định 176/QĐ-TTg năm 2007
 31. ^ Quyết định 178/QĐ-TTg năm 2007
 32. ^ Quyết định 175/QĐ-TTg năm 2007
 33. ^ Quyết định 179/QĐ-TTg năm 2007
 34. ^ Người đi tìm cây Báng ở Đình Bảng
 35. ^ Quyết định 182/QĐ-TTg năm 2007
 36. ^ Người nhạc sĩ mang quân hàm xanh
 37. ^ “Vũ Hiệp Bình”. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 3 năm 2014. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2014.
 38. ^
  2424838&_dad=portal&_schema=PORTAL&pers_id=91524&item_id=1587268&p_details=1 Quyết định bổ nhiệm
  thăng quân hàm đối với một số cán bộ cấp cao
 39. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p “Bổ nhiệm
  thăng quân hàm
  cấp bậc một số cán bộ của các Bộ Quốc phòng
  Công an”
  . Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 6 năm 2015. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2014.
 40. ^ Quyết định 185/QĐ-TTg năm 2007
 41. ^ Nữ tướng làm chính ủy
 42. ^ Quyết định 1842 /QĐ-TTg năm 2007
 43. ^ Bổ nhiệm và phong quân hàm cho nhiều tướng lĩnh quân đội
 44. ^ Quyết định 1849 /QĐ-TTg năm 2007
 45. ^ Quyết định 181/QĐ-TTg năm 2007
 46. ^ https://vpcp.chinhphu.vn/thang-quan-ham-cap-tuong-va-bo-nhiem-chuc-vu-cho-49-sy-quan-cao-cap-quan-doi-1154945.htm Thăng quân hàm cấp tướng và bổ nhiệm chức vụ cho 49 sỹ quan cao cấp Quân đội (9/2008)
 47. ^ Quyết định 1841 /QĐ-TTg năm 2007
 48. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa Thăng quân hàm cấp tướng và bổ nhiệm chức vụ cho 49 sĩ quan cao cấp Quân đội[liên kết hỏng]
 49. ^ a b c d e f g h Bổ nhiệm, thăng quân hàm, cấp bậc một số quân nhân
 50. ^ Ông Năm Viện Bỏng
 51. ^ Gặp "vị tướng tình báo y tế"
 52. ^ Quyết định 1846 /QĐ-TTg năm 2007
 53. ^ Bổ nhiệm, thăng quân hàm, cấp bậc một số quân nhân[liên kết hỏng]
 54. ^ Quyết định 1848 /QĐ-TTg năm 2007[liên kết hỏng]
 55. ^ Quyết định 1840 /QĐ-TTg năm 2007
 56. ^ Quyết định 1835 /QĐ-TTg năm 2007
 57. ^ Người của những huyền thoại
 58. ^ Những kỷ niệm phá án và mối duyên nợ văn chương
 59. ^ Đón nhận Huân chương chiến công hạng Nhì
 60. ^ a b c d e f g h i j k l “Thăng quân hàm cấp tướng và bổ nhiệm chức vụ cho 49 sỹ quan cao cấp Quân đội”. Văn phòng Chính phủ. 2008-09-17. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 8 năm 2019. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2019.
 61. ^ “Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, chúc Tết tỉnh Quảng Ninh”.
 62. ^ Đúng là... "kiện tướng"!
 63. ^ “Ba cán bộ của bệnh viện được phong quân hàm thiếu tướng”. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 10 năm 2014. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2014.
 64. ^ a b c d e Bổ nhiệm 2 Thứ trưởng, thăng hàm tướng một số sĩ quan
 65. ^ 27 cán bộ PK-KQ dự thi giảng dạy chính trị và báo cáo viên năm 2013
 66. ^ Phát huy truyền thống "chân đồng vai sắt…"
 67. ^ Giữ gìn hòa bình, ổn định an ninh biển
 68. ^ “Thiếu tướng Phạm Ngọc Châu - Phó chính ủy Quân khu 2 làm việc tại BCHQS huyện Văn Yên”. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 10 năm 2014. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2014.
 69. ^ Hội thi lái xe giỏi, an toàn năm 2012
 70. ^ Đoàn công tác Quân khu 2 thăm và kiểm tra công tác quân sự - quốc phòng tại tỉnh ta
 71. ^ Quân đội Việt Nam chế tạo vũ khí Laser
 72. ^ Ban chỉ đạo 24 Quân khu 7 kiểm tra thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 73. ^ Tàu Hải quân Hoàng gia Thái Lan thăm Hải Phòng
 74. ^ Diện mạo mới của Hải quân Việt Nam
 75. ^ Lễ trao tặng Huân chương bậc cao của Chủ tịch nước
 76. ^ Tổng cục II - Bộ Quốc phòng triển khai chương trình kết hợp Quân - Dân y tại Thái Thụy.
 77. ^ Trường Đại học Chính trị Bắc Ninh khai mạc Hội thao
 78. ^ “Đảng ủy Quân sự tỉnh Điện Biên sơ kết Chỉ thị 51”.
 79. ^ “Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Hội thảo Công tác tuyên giáo trong các trường cao đẳng, đại học năm 2014”. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 1 năm 2015. Truy cập ngày 3 tháng 8 năm 2019.
 80. ^ “Thi hài Bác được gìn giữ trong trạng thái tốt nhất”.
 81. ^ “Trường Đại học Đà Lạt kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển (1958 - 2013)”.[liên kết hỏng]
 82. ^ “Tổng cục II: Tổ chức Hội thi "Trưởng ban Tài chính giỏi".
 83. ^ “Vị tướng trọn tình với đồng đội”. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 3 năm 2014. Truy cập ngày 3 tháng 8 năm 2019.
 84. ^ “Có thêm 7 Phó giáo sư và 4 Nhà giáo ưu tú”.
 85. ^ “Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện ở Quân khu II”.
 86. ^ “Tướng Nguyễn Văn Ninh kể chuyện lấp biển, đón tết Trường Sa”.
 87. ^ “Thiếu tướng Chu Công Phu: Người con của quê hương Cách mạng”.
 88. ^ “ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ TỈNH BẮC KẠN THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP”. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 6 năm 2015. Truy cập ngày 3 tháng 8 năm 2019.
 89. ^ “Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức trao thư mời dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN”. Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 6 năm 2018. Truy cập ngày 3 tháng 8 năm 2019.
 90. ^ “Bộ Tổng Tham mưu rút kinh nghiệm công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2014”.
 91. ^ “Bộ Tư lệnh Quân khu 3 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc tết cán bộ chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh”.
 92. ^ “Học viện PK – KQ khai giảng năm học 2014- 2015”. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 3 tháng 8 năm 2019.
 93. ^ a b “Binh đoàn 16 khởi công chuỗi công trình thủy lợi vùng biên”.
 94. ^ a b “Tướng quân đội làm chủ tịch ngân hàng, giám đốc tập đoàn”.
 95. ^ Thiếu tướng Đào Văn Tân - Chính ủy Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng): Nhớ một thời hoa lửa[liên kết hỏng]
 96. ^ “Lộ nhiều sai phạm vụ ba cháu bé tử vong sau gây mê”.
 97. ^ “Binh đoàn 16 tập huấn chiến dịch năm 2013”.
 98. ^ “Những chiếc máy bay IAK-52 gầm rú ở bãi biển Nha Trang”. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 6 năm 2015. Truy cập ngày 3 tháng 8 năm 2019.
 99. ^ “Giám đốc Công an Bình Dương đạt tín nhiệm cao nhất”.
 100. ^ “Tuổi trẻ Học viện Quân y hiến tặng 450 đơn vị máu”.
 101. ^ a b “Tướng quân đội đi làm kinh tế”.
 102. ^ “Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và làm việc tại Phú Thọ”.
 103. ^ “Lễ Kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Thủy Nguyên quật khởi (25/10/1948-25/10/2013) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì”.
 104. ^ Tổng cục Hậu cần: Tặng nhà tình nghĩa cho vợ của liệt sĩ Nguyễn Văn Thỏa
 105. ^ “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên huấn cho cán bộ Quân đội”.
 106. ^ “Xây dựng lực lượng Phòng không Lục quân vững mạnh”.[liên kết hỏng]
 107. ^ “TRƯỜNG THCS YÊN ĐỔ”. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 3 tháng 8 năm 2019.
 108. ^ “Làm việc tại Bộ Tư lệnh Hồ Chí Minh”. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 3 tháng 8 năm 2019.
 109. ^ “Thực hiện tốt phương châm "Cứu rừng như cứu người". Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 11 năm 2014. Truy cập ngày 3 tháng 8 năm 2019.
 110. ^ “Thiếu tướng Phạm Lâm Hồng kiểm tra công tác tuyển quân tại huyện Trấn Yên”.[liên kết hỏng]
 111. ^ “Tập huấn cán bộ Đoàn Tổng cục Hậu cần 2013”.
 112. ^ “Chủ tịch MTTQ Việt Nam thăm và chúc mừng Học viện Chính trị”.
 113. ^ “TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN SỐ 7-2013”. Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 6 năm 2018. Truy cập ngày 3 tháng 8 năm 2019.
 114. ^ Đại tá Nguyễn Ngọc Minh được thăng quân hàm thiếu tướng
 115. ^ “Tướng quân đội chào mừng 30 nhà văn trẻ”.
 116. ^ “Xuân trên đường tuần tra biên giới”.
 117. ^ “Càng khó, càng phải quyết tâm 3/2011 Báo Quân đội nhân dân”. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 11 năm 2014. Truy cập ngày 13 tháng 11 năm 2014.
 118. ^ “Gặp mặt 171 chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự”.
 119. ^ “Vững vàng nơi đầu sóng”.
 120. ^ “Chương trình "Vững lòng biển đảo" của Báo SGGP được Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đánh giá cao”.
 121. ^ “Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu”. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2018. Truy cập ngày 4 tháng 5 năm 2018.
 122. ^ “Học viên Quân y tổ chức Hội nghị đảng uỷ phiên cuối năm 2013”.
 123. ^ “Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu: Kiểm tra công tác chuẩn bị xây dựng lực lượng địa hình quân sự tại Lữ đoàn 242”.
 124. ^ “TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 4-2015”. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 8 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 8 năm 2019.
 125. ^ “Thiếu tướng Vũ Tiến Trọng nói về cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Việt-Trung”.
 126. ^ “100 bức ảnh xuất sắc về quân đội”.
 127. ^ “Máy bay Su 22 rơi: Tăng cường thiết bị tìm kiếm 2 phi công mất tích”.
 128. ^ “Thượng tướng Ngô Xuân Lịch kiểm tra công tác diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm 40 năm - See more at: http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2015/4/381743/#sthash.wVG9F9nI.dpuf”. Liên kết ngoài trong |title= (trợ giúp)
 129. ^ “Trưởng thành từ những chuyến đi”.
 130. ^ “Trường Sĩ quan Đặc công: Coi trọng đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo”.
 131. ^ “Tư lệnh Binh đoàn 15 - Thiếu tướng Đặng Anh Dũng: "Cái được lớn nhất của Binh đoàn là lòng dân".
 132. ^ “Nhà máy A29 kỷ niệm 20 năm ngày thành lập”.
 133. ^ “Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh tại Lữ đoàn xe tăng 201”.
 134. ^ “Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Phó Chính ủy Quân khu thăm, tặng quà đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.
 135. ^ “Đề nghị miễn nghĩa vụ cho thanh niên nghèo, đã có vợ con”.
 136. ^ “Hội thảo khoa học "Bảo vệ, phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học trong tình hình mới".
 137. ^ “Trao Quyết định bổ nhiệm Chánh án, Phó Chánh án Tòa án Quân sự quân khu 5”.
 138. ^ “Hội nghị Hạ sĩ quan Quân đội các nước ASEAN lần thứ 4”.
 139. ^ “Cần hiến định "Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam...".[liên kết hỏng]
 140. ^ “Hoạt động thăm tặng quà Tết Nguyên đán 2015”. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 8 năm 2019. Truy cập ngày 3 tháng 8 năm 2019.
 141. ^ “Hành trình " Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng" tại xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu”. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 6 năm 2015. Truy cập ngày 26 tháng 6 năm 2015.
 142. ^ “Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà đối tượng chính sách và các đơn vị quân đội”.
 143. ^ “Cục Kỹ thuật Binh chủng đẩy mạnh nâng cấp đồng bộ vũ khí, khí tài”.
 144. ^ “Tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2014”.[liên kết hỏng]
 145. ^ “Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn chúc mừng Vùng 3 Hải quân có Chuẩn Đô đốc đầu tiên”.
 146. ^ “Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thăm và chúc mừng nhiều đơn vị quân đội”.
 147. ^ “Đoàn cán bộ Quân khu 9 làm việc với huyện Hòa Bình”.
 148. ^ “Có một nữ tướng người Phú Yên”. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 8 năm 2019. Truy cập ngày 3 tháng 8 năm 2019.
 149. ^ “Trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Thiếu tướng Hồ Xuân Tiến, Phó hiệu trưởng Nhà trường”.
 150. ^ “Quân đội - công an trấn áp tội phạm”.
 151. ^ “Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trao quyết định quân hàm Thiếu tướng cho Hiệu trưởng Nguyễn Đức Trịnh”.
 152. ^ “Các đ/c lãnh đạo huyện gặp mặt chia tay Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đi nhận nhiệm vụ mới”.
 153. ^ “Tướng quân đội nói gì về Viettel?”.
 154. ^ “Xét công nhận danh hiệu Nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng năm 2013”.
 155. ^ “Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển nhận bàn giao tàu đa năng CSB 8001”.
 156. ^ “Trường Sĩ quan Lục quân 1 báo công dâng Bác”.
 157. ^ “Bộ Tư lệnh QK9 thăm Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Tiền Giang”.
 158. ^ “Thiếu tướng Lê Công: Từ trưởng phòng nhỏ đến Tổng giám đốc nhà băng lẫy lừng”.
 159. ^ “Binh đoàn 16: Giải quyết dứt điểm các vướng mắc từ cơ sở”.[liên kết hỏng]
 160. ^ “TIN TỨCẢNHMEDIALỊCH SỬ QUÂN KHU 2 Chủ nhật ngày 26 tháng 4 năm 2015SearchTIN TỨC Quân khu kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập KVPT tỉnh Hà Giang”. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 3 tháng 8 năm 2019.
 161. ^ “Ban Cơ yếu Chính phủ hợp tác bảo đảm an toàn thông tin cho Cổng thông tin điện tử Chính phủ”.
 162. ^ “Khai giảng lớp huấn luyện quân sự cơ quan Tổng cục Chính trị năm 2013”.
 163. ^ “Chuyến hàng vận chuyển đặc biệt nhất trong Quốc tang Đại tướng”.
 164. ^ “Lãnh đạo PVN chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam”.
 165. ^ “Bộ Tư lệnh Quân khu 7 kiểm tra công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2014 tại thị xã Thuận An”. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 3 tháng 8 năm 2019.
 166. ^ “Đồng chí Thiếu tướng VÕ TRỌNG HỆ”.
 167. ^ “Quân đoàn 4 đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 4”.
 168. ^ “Thành phố Tuyên Quang kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam”.[liên kết hỏng]
 169. ^ “Các đơn vị tổng kết công tác quân sự - quốc phòng năm 2014”. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 4 năm 2015. Truy cập ngày 3 tháng 8 năm 2019.
 170. ^ “Trung tâm Thông tin Khoa học quân sự - Bộ Quốc phòng kỷ niệm 32 năm ngày thành lập”.
 171. ^ “Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.
 172. ^ “Học viện Quân y tổ chức lớp tập huấn "Sử dụng phần mềm thư viện số".
 173. ^ “Đoàn cán bộ Binh chủng công binh đến thăm và chúc tết tỉnh Bắc Ninh”.[liên kết hỏng]
 174. ^ a b “Sinh viên Học viện Quân y tham gia hiến máu tình nguyện”.
 175. ^ “Binh chủng Tăng thiết giáp kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống”.
 176. ^ “Thiếu tướng Đỗ Giang Nam: Chúng tôi vẫn đi bằng những bước chân Trường Sơn”.
 177. ^ “Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà đối tượng chính sách và các đơn vị quân đội”.
 178. ^ “Vụ nổ kho pháo hoa tại Phú Thọ: 20 người chết, 23 người bị thương”.
 179. ^ “45 NĂM CHẶNG ĐƯỜNG VẺ VANG VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN”.
 180. ^ “Viết truyện trên hải trình”.
 181. ^ “Việt Nam không theo thuyết "vũ khí luận".
 182. ^ “Chuyện chưa kể về vị tướng mặc áo blouse”.
 183. ^ [1]
 184. ^ “Chuyện về một vị tướng biên phòng”.
 185. ^ “Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông thăm và chúc mừng các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng”. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 8 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 8 năm 2019.
 186. ^ “Trường Đại học Chính trị: Triển lãm sách, báo "Quân đội anh hùng, truyền thống vẻ vang".
 187. ^ “Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp để bảo vệ Tổ quốc”.
 188. ^ “Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đạt thành tích xuất sắc trong việc quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển”.
 189. ^ “Liên hoan văn nghệ quần chúng Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu năm 2014”.
 190. ^ “Văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đồng thuận với VACNE về việc vinh danh Cây Di sản trên quần đảo Trường Sa”.
 191. ^ “Quân đoàn 2 sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50”.
 192. ^ “huyện Hưng Hà tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm”.
 193. ^ “Viện kiểm sát quân sự trung ương phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu thi đua năm 2013”. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 7 năm 2019. Truy cập ngày 3 tháng 8 năm 2019. line feed character trong |tiêu đề= tại ký tự số 33 (trợ giúp)
 194. ^ “QK4: Bàn giao công trình "Nông thôn mới" tại huyện Hưng Nguyên”. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 8 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 8 năm 2019.
 195. ^ “Khắc ghi lời Bác, xây dựng ngành quân khí vững mạnh”.
 196. ^ “Bộ đội Biên phòng Lào Cai đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba”. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 3 tháng 8 năm 2019.
 197. ^ “Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - người con anh hùng của Tây Ninh”.
 198. ^ “Khai mạc hội thi nhà kho quân khí tốt, chủ nhiệm kho quân khí giỏi toàn quân năm 2014”.
 199. ^ “Cục Doanh trại - Tổng cục Hậu cần QĐNDVN thăm và làm việc với Vùng Cảnh sát biển 3”. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 3 tháng 8 năm 2019.
 200. ^ “Gia đình quân nhân làm theo lời Bác”.[liên kết hỏng]
 201. ^ “Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Khóa XIII đến khảo sát thực tiễn phong, thăng cấp bậc hàm trong quân đội tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam”.
 202. ^ “Thành lập Trung tâm huấn luyện trực thăng trực thuộc Trung đoàn Không quân 910”.
 203. ^ “Bộ đội Đặc công trình diễn võ thuật 11/2014”. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2019.
 204. ^ “Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Văn Bình 11/2014”. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 12 năm 2014. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2019.
 205. ^ a b “Các Hội nghị ACAMM-15 và ASMAM-4 Giải AARM-24 sẽ diễn ra tại Hà Nội 11/2014”.
 206. ^ “Hội thao quân sự với nhiều nội dung thiết thực 10/2014”.
 207. ^ “Mẹ Khanh có thêm nhiều người con”.
 208. ^ “Giá trị lịch sử và hiện thực”.
 209. ^ “Công bố quyết định thanh tra của Bộ Quốc phòng”.
 210. ^ “Tạo điều kiện tối đa cho các quân nhân hiếm muộn 9/2014”.
 211. ^ “Đại hội Chi bộ Cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2018”.
 212. ^ “Người "truyền lửa" khát vọng cống hiến 27/11/2014”. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 9 năm 2015. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2019.
 213. ^ “Lần đầu tiên tổ chức Cuộc đua xe đạp xuyên Việt từ Cà Mau đến Cao Bằng 25/11/2014”.
 214. ^ “CÁC ĐỊA PHƯƠNG: KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP QĐNDVN”.
 215. ^ “Ngày nhà giáo Việt Nam Đại học Trần Đại Nghĩa 2014”.
 216. ^ “Tặng thiết bị y tế cho Bộ CHQS tỉnh Hà Giang 10/2014”. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 12 năm 2014. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2019.
 217. ^ “Trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 07 cán bộ Quân đội cao cấp nghỉ hưu”.
 218. ^ “Day dứt những ám ảnh khôn nguôi sau tai nạn giao thông”. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 8 năm 2020. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2019.
 219. ^ “Thành lập Ban chỉ huy Quân sự Cơ quan VRG”. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 7 năm 2015. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2019.
 220. ^ “Cục Xe - Máy, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ báo công dâng Bác”.
 221. ^ “Cục Chính trị (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) do Thiếu tướng Võ Văn Lẹ làm Trưởng đoàn đã đến thăm”.
 222. ^ “Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng được thăng hàm Thiếu tướng”.
 223. ^ “Nhân tố chính trị, tinh thần trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975”.
 224. ^ “Hội nghị giao ban, kiểm tra việc tiếp tục học tập”.
 225. ^ “Bộ Xây dựng: Gặp mặt các cựu quân nhân và thanh niên xung phong nhân dịp 22/12”.
 226. ^ “Quân đoàn 3 tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2009- 2014 14/10/2014”.
 227. ^ “Việt Nam-Singapore ký biên bản ghi nhớ về hợp tác quân y”.
 228. ^ “Quân khu 2 tổ chức hội nghị phối hợp tuyên truyền năm 2015”. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 6 năm 2015. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2019.
 229. ^ “Ban CĐ Quốc phòng: Tặng chăn, màn ấm cho 700 gia đình chính sách ở Cao Bằng 11/2014”.
 230. ^ “Bế mạc hội thi tàu tốt cấp BTL Cảnh sát biển Lần thứ nhất - năm 10/2014”. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 10 năm 2016. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2019.
 231. ^ “Gặp mặt truyền thống kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập 8/2014”.
 232. ^ Tàu Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản thăm thành phố Đà Nẵng
 233. ^ “Bộ trưởng Bộ Y tế khen thưởng các y, bác sĩ cứu sống chiến sĩ vụ máy bay Mi171 11/2014”.
 234. ^ “Các đơn vị ra quân huấn luyện năm 2014 và phát động Thi đua cao điểm 3/2014”. Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 10 năm 2020. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2019.
 235. ^ “Đồng đội giờ nơi đâu...”.
 236. ^ “Tổng cục Hậu cần: Tặng Nhà đồng đội cho Trung úy QNCN Kiều Hữu Thắng”.
 237. ^ “Góc nhìn đa sắc về người lính 8/2014”. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 2 năm 2015. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2019.
 238. ^ “Cục Cơ yếu triển khai nhiệm vụ năm 2015”. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 4 năm 2015. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2019.
 239. ^ “Nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an toàn 7/2014”.
 240. ^ “Trường Đại học Thông tin liên lạc: 157 học viên sĩ quan tốt nghiệp 8/2014”.
 241. ^ “Trao kinh phí hỗ trợ cho học viên học tập tại nước ngoài”.
 242. ^ “Bộ Tổng Tham mưu kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Hoàng Văn Thái”.
 243. ^ “Đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì 10/2014”. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 9 năm 2015. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2019.
 244. ^ “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng”.
 245. ^ “Sơn Tây tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND Thành phố khóa XIV”. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 6 năm 2015. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2019.
 246. ^ “Nâng cao chất lượng phối hợp hoạt động giữa QĐND Việt Nam và TW Hội Nông dân Việt Nam”. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 7 năm 2015. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2019.
 247. ^ “Quân chủng Hải quân 'chấm điểm' các Tư lệnh, Chính ủy”.
 248. ^ “1.000 sản phẩm, đề tài, tham dự Hội thi "Sản phẩm, đề tài sáng tạo”.
 249. ^ “Bộ đội Hậu cần thấm lời Bác dạy”.
 250. ^ “Sư đoàn 390 phát động Tết trồng cây xuân Bính Thân 2016”.[liên kết hỏng]
 251. ^ “15:50:00 - Thứ 6, 30/10/2015 Bế mạc Hội thi Chỉ huy Lữ đoàn đặc công huấn luyện giỏi năm 2015”. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 10 năm 2020. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2019.
 252. ^ “Trao Kỷ niệm chương cho 81 cựu chiến binh mặt trận Thành Cổ”. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2019.
 253. ^ “Nâng cao chất lượng công tác Quân nhu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.
 254. ^ “Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình khắc phục mưa lũ tại các địa phương”. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 7 năm 2015. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2019.
 255. ^ “Chuẩn Đô đốc Hải quân trồng cây phong ba tại Hương Sơn, Hà Tĩnh”.
 256. ^ “Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Đề án "Tổ chức thực hiện Luật Dân quân tự vệ giai đoạn 2011 - 2015". Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 7 năm 2015. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2019.
 257. ^ “Bàn giao tàu hiện đại cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển”.
 258. ^ “Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm việc tại Yên Bái”.
 259. ^ “Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Thiếu tướng Vũ Nam Phong”. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 7 năm 2015. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2019.
 260. ^ “Quân đoàn 3: Tổng kết nhiệm vụ quân sự năm 2016”.
 261. ^ “Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng QK kiểm tra các đơn vị Bộ Tham mưu”.
 262. ^ “Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2015-2020”. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2019.
 263. ^ “ĐĂNG CAI HỘI NGHỊ SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA "NGÀNH HẬU CẦN QUÂN ĐỘI LÀM THEO LỜI BÁC HỒ DẠY" CỦA BINH CHỦNG HÓA HỌC GIAI ĐOẠN 2010-2015”.
 264. ^ “TRƯỜNG sĩ quan LỤC QUÂN 2: BÀN GIAO NHÀ TÌNH NGHĨA CHO MẸ LIỆT SỸ.Ở ĐỨC THỌ”. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 6 năm 2015. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2019.
 265. ^ “Đoàn đại biểu QH tiếp xúc cử tri xã Tiên Nha và TT Đồi Ngô”. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 10 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2019.
 266. ^ “Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Chính trị Binh chủng Tăng - Thiết giáp nhiệm kỳ 2015-2020”.
 267. ^ “Thành tựu và kinh nghiệm sau 30 năm đổi mới quân sự, quốc phòng”.
 268. ^ “Học viện Chính trị tổ chức Thông tin khoa học chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 269. ^ “LLVT Đồng Nai vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba”.[liên kết hỏng]
 270. ^ “Chính ủy Quân đoàn 1 đến thăm và chào xã giao các đồng chí lãnh đạo tỉnh”.
 271. ^ “Quân đoàn 4: Tôn vinh các điển hình tiên tiến”.
 272. ^ “Học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức Lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
 273. ^ “Học viện Hậu cần không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo”.
 274. ^ “Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng kiểm tra và chúc tết Học viện PK-KQ”.
 275. ^ “Đoàn đại biểu Quân chủng Phòng không - Không quân báo công dâng Bác”.
 276. ^ “Quân chủng PK-KQ tổ chức Diễn tập chiến thuật Kíp chiến đấu Phân đội hỏa lực Tên lửa phòng không C-125-2TM”.
 277. ^ “Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Lữ đoàn tên lửa bờ 681 hải quân”.
 278. ^ “Các đơn vị Cảnh sát biển đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2017”.
 279. ^ “Bế mạc Hội thi các chuyên ngành Hậu cần Cảnh sát biển năm 2017”.
 280. ^ “Bộ đội Công binh: Lực lượng chiến đấu trong thời bình”. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 7 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2019.
 281. ^ “Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Cục Xe-Máy nhiệm kỳ 2017-2022”.
 282. ^ “Hội thảo công tác phối hợp bảo đảm Kỹ thuật Hàng không”.
 283. ^ “Cuộc "sát hạch" toàn diện chất lượng cán bộ hậu cần cấp cơ sở”.
 284. ^ “Quân đoàn 3: Phát huy dân chủ xây dựng đơn vị vững mạnh”.
 285. ^ “Phó Đô đốc Mai Xuân Vĩnh được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân”.[liên kết hỏng]
 286. ^ “Tổng cục Hậu cần: Triển khai nhiều giải pháp sáng tạo trong công tác bảo đảm kỹ thuật”.
 287. ^ “Quân chủng PK-KQ kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ mít tinh hưởng ứng "Tháng hành động về ATVSLĐ-PCCN lần thứ nhất, năm 2017".
 288. ^ [Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Đọc tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Lê Đức Thái được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh BĐBP “http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201707/bi-thu-tinh-uy-nguyen-van-doc-tang-hoa-chuc-mung-thieu-tuong-le-duc-thai-duoc-bo-nhiem-lam-pho-tu-lenh-bdbp-2349942/index.htm”] Kiểm tra giá trị |url= (trợ giúp). Báo điện tử Quảng Ninh. 18 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 9 tháng 8 năm 2017. Liên kết ngoài trong |title= (trợ giúp)
 289. ^ [Lãnh đạo Tổng cục Chính trị thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị phía Nam “http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lanh-dao-tong-cuc-chinh-tri-tham-chuc-tet-cac-co-quan-don-vi-phia-nam-529823”] Kiểm tra giá trị |url= (trợ giúp). Báo điện tử Quảng Ninh. 18 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 9 tháng 8 năm 2017. Liên kết ngoài trong |title= (trợ giúp)
 290. ^ Hoàng Phong. "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". An ninh thủ đô. 2019-08-09. Truy cập ngày 13 tháng 8 năm 2019.
 291. ^ Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên :2