Danh sách Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật

Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật là 1 trong 2 lĩnh vực của Giải thưởng Nhà nước, do Chủ tịch nước Việt Nam ký quyết định, tặng thưởng cho những tác giả có một hoặc nhiều công trình về văn học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng, có tác dụng và ảnh hưởng lớn trong xã hội. Về mức độ ảnh hưởng, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật xếp sau Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật.

Đến nay, giải thưởng đã có 4 đợt trao thưởng (5 năm 1 lần): 2001, 2007, 20122017.

Đợt I (2001)Sửa đổi

Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký quyết định trao tặng vào ngày 2 tháng 2 năm 2007.

Văn họcSửa đổi

Âm nhạcSửa đổi

Sân khấuSửa đổi

Mỹ thuậtSửa đổi

Hội họa

Điêu khắc

MúaSửa đổi

 • Nghệ sĩ Nhân dân, Biên đạo, Đạo diễn Chu Thúy Quỳnh
 • Nghệ sĩ Nhân dân, Biên đạo Y Brơm (với các tác phẩm: Múa trống Tây Nguyên, Múa khiên, Múa giã gạo đêm trăng).

Nhiếp ảnhSửa đổi

Văn nghệ dân gianSửa đổi

Kiến trúcSửa đổi

 • Giáo sư, Kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh (cuốn sách: Lịch sử kiến trúc Việt Nam).
 • KTS Nguyễn Văn Ninh
 • KTS Nguyễn Ngọc Chân
 • KTS Đoàn Văn Minh
 • KTS Nguyễn Quang Nhạc
 • KTS Trần Đình Quyền
 • KTS Trần Đức Nhuận
 • KTS Lê Đình Hiệp
 • KTS Nguyễn Văn Tất
 • KTS Đàm Trung Phường
 • KTS Nguyễn Hữu Thiện
 • KTS Nguyễn Thúc Hoàng

Điện ảnhSửa đổi

Đợt II (2007)Sửa đổi

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký quyết định trao tặng vào ngày 2 tháng 2 năm 2007.

Văn họcSửa đổi

Âm nhạcSửa đổi

Sân khấuSửa đổi

Mỹ thuậtSửa đổi

Hội họa

Điêu khắc

MúaSửa đổi

Nhiếp ảnhSửa đổi

Văn nghệ dân gianSửa đổi

Kiến trúcSửa đổi

Điện ảnhSửa đổi

Đợt III (2012)Sửa đổi

Văn họcSửa đổi

Âm nhạcSửa đổi

Sân khấuSửa đổi

Mỹ thuậtSửa đổi

MúaSửa đổi

Nhiếp ảnhSửa đổi

Văn nghệ dân gianSửa đổi

Kiến trúcSửa đổi

Điện ảnhSửa đổi

Đợt IV (2017)Sửa đổi

Văn họcSửa đổi

Âm nhạcSửa đổi

Sân khấuSửa đổi

Mỹ thuậtSửa đổi

Hội họa

Điêu khắc

MúaSửa đổi

Nhiếp ảnhSửa đổi

Văn nghệ dân gianSửa đổi

Kiến trúcSửa đổi

 • Kiến trúc sư Lê Thành Vinh
 • Kiến trúc sư Trần Hùng
 • Kiến trúc sư Dương Hồng Hiến

Điện ảnhSửa đổi

Tham khảoSửa đổi