Danh sách nghệ sĩ K-pop hoạt động cá nhân

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách các nghệ sĩ K-pop nổi bật trong hoạt động cá nhân[1][2] (không phải nhóm nhạc). Về danh sách liệt kê các nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc, xem bài Danh sách nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc.

ASửa đổi

BSửa đổi

CSửa đổi

DSửa đổi

ESửa đổi

GSửa đổi

HSửa đổi

ISửa đổi

JSửa đổi

KSửa đổi

LSửa đổi

MSửa đổi

NSửa đổi

OSửa đổi

PSửa đổi

QSửa đổi

RSửa đổi

SSửa đổi

TSửa đổi

USửa đổi

VSửa đổi

WSửa đổi

YSửa đổi

ZSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ artist.htm “Artist Search”. KBS. Truy cập ngày 24 tháng 1 năm 2013. 
  2. ^ “K-pop database with all notable artists who released albums since 1920” (bằng tiếng Hàn). K-pop Archives. Truy cập ngày 24 tháng 1 năm 2013. , hỗ trợ bởi method=view&m=0004003002005&p=03&art id=59966&lang=en Seoul Metropolitan Government