Danh sách vô địch đơn nữ Wimbledon

bài viết danh sách Wikimedia
Năm Vô địch Á quân Tỷ số
1884 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Maud Watson Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Louise Watson 6-8 6-3 6-3
1885 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Maud Watson Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Blanche Bingley 6-1 7-5
1886 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Blanche Bingley Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Maud Watson 6-3 6-3
1887 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Lottie Dod Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Blanche Bingley 6-2 6-0
1888 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Lottie Dod Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Blanche Bingley Hillyard 6-3 6-3
1889 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Blanche Bingley Hillyard Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Helen Rice 4-6 8-6 6-4
1890 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Helen Rice Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland M. Jacks 6-4 6-1
1891 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Lottie Dod Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Blanche Bingley Hillyard 6-2 6-1
1892 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Lottie Dod Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Blanche Bingley Hillyard 6-1 6-1
1893 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Lottie Dod Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Blanche Bingley Hillyard 6-8 6-1 6-4
1894 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Blanche Bingley Hillyard Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Edith Austin 6-1 6-1
1895 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Charlotte Cooper Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Helen Jackson 7-5 8-6
1896 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Charlotte Cooper Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Alice Simpson Pickering 6-2 6-3
1897 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Blanche Bingley Hillyard Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Charlotte Cooper 5-7 7-5 6-2
1898 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Charlotte Cooper Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Louise Martin 6-4 6-4
1899 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Blanche Bingley Hillyard Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Charlotte Cooper 6-2 6-3
1900 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Blanche Bingley Hillyard Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Charlotte Cooper 4-6 6-4 6-4
1901 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Charlotte Cooper Sterry Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Blanche Bingley Hillyard 6-2 6-2
1902 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Muriel Robb Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Charlotte Cooper Sterry 7-5 6-1
1903 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothea Douglass Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Ethel Thomson 4-6 6-4 6-2
1904 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothea Douglass Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Charlotte Cooper Sterry 6-0 6-3
1905 Hoa Kỳ May Sutton Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothea Douglass 6-3 6-4
1906 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothea Douglass Hoa Kỳ May Sutton 6-3 9-7
1907 Hoa Kỳ May Sutton Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothea Douglass Lambert Chambers 6-1 6-4
1908 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Charlotte Cooper Sterry Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Agatha Morton 6-4 6-4
1909 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dora Boothby Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Agatha Morton 6-4 4-6 8-6
1910 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothea Douglass Lambert Chambers Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dora Boothby 6-2 6-2
1911 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothea Douglass Lambert Chambers Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dora Boothby 6-0 6-0
1912 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Ethel Larcombe Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Charlotte Cooper Sterry 6-3 6-1
1913 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothea Douglass Lambert Chambers Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Winifred McNair 6-0 6-4
1914 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothea Douglass Lambert Chambers Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Ethel Larcombe 7-5 6-4
1915 không tổ chức
1916 không tổ chức
1917 không tổ chức
1918 không tổ chức
1919 Pháp Suzanne Lenglen Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothea Douglass Lambert Chambers 10-8 4-6 9-7
1920 Pháp Suzanne Lenglen Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothea Douglass Lambert Chambers 6-3 6-0
1921 Pháp Suzanne Lenglen Hoa Kỳ Elizabeth Ryan 6-2 6-0
1922 Pháp Suzanne Lenglen Hoa Kỳ Molla Bjurstedt Mallory 6-2 6-0
1923 Pháp Suzanne Lenglen Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Kitty McKane 6-2 6-2
1924 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Kitty McKane Hoa Kỳ Helen Wills 4-6 6-4 6-4
1925 Pháp Suzanne Lenglen Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Joan Fry 6-2 6-0
1926 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Kitty McKane Godfree Tây Ban Nha Lilí Álvarez 6-2 4-6 6-3
1927 Hoa Kỳ Helen Wills Tây Ban Nha Lilí Álvarez 6-2 6-4
1928 Hoa Kỳ Helen Wills Tây Ban Nha Lilí Álvarez 6-2 6-3
1929 Hoa Kỳ Helen Wills Hoa Kỳ Helen Hull Jacobs 6-1 6-2
1930 Hoa Kỳ Helen Wills Moody Hoa Kỳ Elizabeth Ryan 6-2 6-2
1931 Đức Cilly Aussem Đức Hilde Krahwinkel 6-2 7-5
1932 Hoa Kỳ Helen Wills Moody Hoa Kỳ Helen Hull Jacobs 6-3 6-1
1933 Hoa Kỳ Helen Wills Moody Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothy Round 6-4 6-8 6-3
1934 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothy Round Hoa Kỳ Helen Hull Jacobs 6-2 5-7 6-3
1935 Hoa Kỳ Helen Wills Moody Hoa Kỳ Helen Hull Jacobs 6-3 3-6 7-5
1936 Hoa Kỳ Helen Hull Jacobs Đan Mạch Hilde Krahwinkel Sperling 6-2 4-6 7-5
1937 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothy Round Ba Lan Jadwiga Jedrzejowska 6-2 2-6 7-5
1938 Hoa Kỳ Helen Wills Moody Hoa Kỳ Helen Hull Jacobs 6-4 6-0
1939 Hoa Kỳ Alice Marble Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Kay Stammers 6-2 6-0
1940 không tổ chức
1941 không tổ chức
1942 không tổ chức
1943 không tổ chức
1944 không tổ chức
1945 không tổ chức
1946 Hoa Kỳ Pauline Betz Hoa Kỳ Louise Brough 6-2 6-4
1947 Hoa Kỳ Margaret Osborne Hoa Kỳ Doris Hart 6-2 6-4
1948 Hoa Kỳ Louise Brough Hoa Kỳ Doris Hart 6-3 8-6
1949 Hoa Kỳ Louise Brough Hoa Kỳ Margaret Osborne duPont 10-8 1-6 10-8
1950 Hoa Kỳ Louise Brough Hoa Kỳ Margaret Osborne duPont 6-1 3-6 6-1
1951 Hoa Kỳ Doris Hart Hoa Kỳ Shirley Fry 6-1 6-0
1952 Hoa Kỳ Maureen Connolly Hoa Kỳ Louise Brough 6-4 6-3
1953 Hoa Kỳ Maureen Connolly Hoa Kỳ Doris Hart 8-6 7-5
1954 Hoa Kỳ Maureen Connolly Hoa Kỳ Louise Brough 6-2 7-5
1955 Hoa Kỳ Louise Brough Hoa Kỳ Beverly Fleitz 7-5 8-6
1956 Hoa Kỳ Shirley Fry Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Angela Buxton 6-3 6-1
1957 Hoa Kỳ Althea Gibson Hoa Kỳ Darlene Hard 6-3 6-2
1958 Hoa Kỳ Althea Gibson Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Angela Mortimer 8-6 6-2
1959 Brasil Maria Bueno Hoa Kỳ Darlene Hard 6-4 6-3
1960 Brasil Maria Bueno Sandra Reynolds 8-6 6-0
1961 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Angela Mortimer Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Christine Truman 4-6 6-4 7-5
1962 Hoa Kỳ Karen Hantze Susman Cộng hòa Séc Vera Sukova 6-4 6-4
1963 Úc Margaret Smith Hoa Kỳ Billie Jean Moffitt 6-3 6-4
1964 Brasil Maria Bueno Úc Margaret Smith 6-4 7-9 6-3
1965 Úc Margaret Smith Brasil Maria Bueno 6-4 7-5
1966 Hoa Kỳ Billie Jean King Brasil Maria Bueno 6-3 3-6 6-1
1967 Hoa Kỳ Billie Jean King Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Ann Haydon Jones 6-3 6-4
1968 Hoa Kỳ Billie Jean King Úc Judy Dalton Tegart 9-7 7-5
1969 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Ann Haydon-Jones Hoa Kỳ Billie Jean King 3-6 6-3 6-2
1970 Úc Margaret Smith Court Hoa Kỳ Billie Jean King 14-12 11-9
1971 Úc Evonne Goolagong Úc Margaret Smith Court 6-4 6-1
1972 Hoa Kỳ Billie Jean King Úc Evonne Goolagong 6-3 6-3
1973 Hoa Kỳ Billie Jean King Hoa Kỳ Chris Evert 6-0 7-5
1974 Hoa Kỳ Chris Evert Liên Xô Olga Morozova 6-0 6-4
1975 Hoa Kỳ Billie Jean King Úc Evonne Goolagong Cawley 6-0 6-1
1976 Hoa Kỳ Chris Evert Úc Evonne Goolagong Cawley 6-3 4-6 8-6
1977 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Virginia Wade Hà Lan Betty Stove 4-6 6-3 6-1
1978 Hoa Kỳ Martina Navratilova Hoa Kỳ Chris Evert 2-6 6-4 7-5
1979 Hoa Kỳ Martina Navratilova Hoa Kỳ Chris Evert Lloyd 6-4 6-4
1980 Úc Evonne Goolagong Hoa Kỳ Chris Evert Lloyd 6-1 7-6
1981 Hoa Kỳ Chris Evert Lloyd Tiệp Khắc Hana Mandlíková 6-2 6-2
1982 Hoa Kỳ Martina Navratilova Hoa Kỳ Chris Evert Lloyd 6-1 3-6 6-2
1983 Hoa Kỳ Martina Navratilova Hoa Kỳ Andrea Jaeger 6-0 6-3
1984 Hoa Kỳ Martina Navratilova Hoa Kỳ Chris Evert Lloyd 7-6 6-2
1985 Hoa Kỳ Martina Navratilova Hoa Kỳ Chris Evert Lloyd 4-6 6-3 6-2
1986 Hoa Kỳ Martina Navratilova Tiệp Khắc Hana Mandlíková 7-6 6-3
1987 Hoa Kỳ Martina Navratilova Đức Steffi Graf 7-5 6-3
1988 Đức Steffi Graf Hoa Kỳ Martina Navratilova 5-7 6-2 6-1
1989 Đức Steffi Graf Hoa Kỳ Martina Navratilova 6-2 6-7 6-1
1990 Hoa Kỳ Martina Navratilova Hoa Kỳ Zina Garrison 6-4 6-1
1991 Đức Steffi Graf Argentina Gabriela Sabatini 6-4 3-6 8-6
1992 Đức Steffi Graf Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Nam Tư Monica Seles 6-2 6-1
1993 Đức Steffi Graf Tiệp Khắc Jana Novotna 7-6 1-6 6-4
1994 Tây Ban Nha Conchita Martínez Hoa Kỳ Martina Navratilova 6-4 3-6 6-3
1995 Đức Steffi Graf Tây Ban Nha Arantxa Sánchez Vicario 4-6 6-1 7-5
1996 Đức Steffi Graf Tây Ban Nha Arantxa Sánchez Vicario 6-3 7-5
1997 Thụy Sĩ Martina Hingis Tiệp Khắc Jana Novotna 2-6 6-3 6-3
1998 Tiệp Khắc Jana Novotna Pháp Nathalie Tauziat 6-4 7-6(7-2)
1999 Hoa Kỳ Lindsay Davenport Đức Steffi Graf 6-4 7-5
2000 Hoa Kỳ Venus Williams Hoa Kỳ Lindsay Davenport 6-3 7-6(7-3)
2001 Hoa Kỳ Venus Williams Bỉ Justine Henin-Hardenne 6-1 3-6 6-0
2002 Hoa Kỳ Serena Williams Hoa Kỳ Venus Williams 7-6(7-4) 6-3
2003 Hoa Kỳ Serena Williams Hoa Kỳ Venus Williams 4-6 6-4 6-2
2004 Nga Maria Sharapova Hoa Kỳ Serena Williams 6-1 6-4
2005 Hoa Kỳ Venus Williams Hoa Kỳ Lindsay Davenport 4-6 7-6(7-4) 9-7
2006 Pháp Amélie Mauresmo Bỉ Justine Henin-Hardenne 2-6 6-3 6-4
2007 Hoa Kỳ Venus Williams Pháp Marion Bartoli 6-4 6-1
2008 Hoa Kỳ Venus Williams Hoa Kỳ Serena Williams 7-5 6-4
2009 Hoa Kỳ Serena Williams Hoa Kỳ Venus Williams 7-63 6-2
2010 Hoa Kỳ Serena Williams Nga Vera Zvonareva 6-3, 6-2
2011 Cộng hòa Séc Petra Kvitova Nga Maria Sharapova 6-3 6-4
2012 Hoa Kỳ Serena Williams Ba Lan Agnieszka Radwanska 6-1 5-7 6-2
2013 Pháp Marion Bartoli Đức Sabine Lisicki 6-1 6-4
2014 Cộng hòa Séc Petra Kvitova Canada Eugenie Bouchard 6-3 6-0
2015 Hoa Kỳ Serena Williams Tây Ban Nha Garbiñe Muguruza 6-4, 6-4
2016 Hoa Kỳ Serena Williams Đức Angelique Kerber 7-5, 6-3
2017 Tây Ban Nha Garbiñe Muguruza Hoa Kỳ Venus Williams 7-5, 6-0
2018 Đức Angelique Kerber Hoa Kỳ Serena Williams 6-3, 6-3
2019 România Simona Halep Hoa Kỳ Serena Williams 6-2, 6-2

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa